Læserbrev

Drengeomskæring er religionsfrihed

Debat
5. august 2017

I Information 29. juli 2017 beklager Mikael Aktor, at Jacob Mchangama kaster et realistisk blik på de juridiske konsekvenser af et eventuelt forbud mod drengeomskæring. Mikael Aktor og foreningen Intact Denmark, som Mikael Aktor er næstformand for, agiterer for et forbud, men har endnu aldrig forholdt sig til de forventelige negative konsekvenser af et forbud.

Mikael Aktor og Intact Denmark mener tilsyneladende, at drengeomskæring kan betragtes isoleret, men som Jacob Mchangama anfører, vil et forbud mod drengeomskæring være tæt forbundet med anden lovgivning vedrørende forældres ret til at bestemme over egne børn. Navnlig når man betænker, at ingen seriøs forskning generelt viser skadevirkning ved drengeomskæring, hverken på kort eller lang sigt, når indgrebet udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Mchangama nævner i den forbindelse rygning i hjemmet og indtagelse af alkohol under graviditet, som i modsætning til drengeomskæring begge er bevisligt skadelige for alle børn, der udsættes for det.

Mikael Aktor omtaler grundlæggende frihedsrettigheder og beskriver »barnets ret til at bestemme over egen krop« som en rettighed, han mener, overtrumfer alt andet i debatten om drengeomskæring. Men dette er en nærmest karikeret forsimpling af et komplekst emne.

En af de grundlæggende frihedsrettigheder, som Mikael Aktor og Intact Denmark vælger at se stort på, er religionsfriheden, som er en af det moderne demokratiske samfunds grundpiller. Et helt centralt aspekt af religionsfriheden er retten til at opdrage sine børn i overensstemmelse med sin tro og livsanskuelse og – lige så centralt – børns ret til at blive opdraget inden for rammerne af deres families religion og kultur.

I Danmark er det de muslimske og jødiske minoriteter, der praktiserer drengeomskæring. Det er medlemmer af disse minoriteter, Mikael Aktor og Intact Denmark ønsker at kriminalisere med et forbud mod drengeomskæring. Men det er vores alle sammens grundlæggende frihedsrettigheder, der er truet, hvis vi ikke som samfund formår at beskytte vores minoriteters religionsfrihed.

Ian C. Skovsted, Sohail Asghar, Jette Møller, Nanna Solow og Dan Meyrowitsch er alle fra CircumInfo.dk.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Søren Rehhoff

Jeg synes man skal skelne mellem religiøs tro og religiøs praksis, når man diskuterer religionsfrihed. Folk har selvfølgelig frihed til at tro på hvad de vil, men det legitimerer ikke alle former former for religiøs praksis. I så fald skulle vi også tillade menneskeofring, hvis det indgik i nogens religion. Så den måde folk praktiserer deres religion på, må underordnes de regler, der iøvrigt gælder i det sekulære samfund. Så kan man sikkert altid diskutere om omskæring af drenge er så stort et overgeb, at det bør forbydes, hvis der ikke er medicinske grunde. Men hensynet til religionsfrihed kan ikke rigtigt være nogen begrundelse for at tillade det.

Tino Rozzo, Nille Torsen, Birgitte Johansen, Randi Christiansen, Enrico Smith, Christoffer Pedersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Henning Kjær og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

I tilfælde af at drenge står frem og anklager deres voksne for overgreb, fordi de har fået klippet en legemsdel af uden samtykke, skal vi så ignorere dette i et retssamfund?
Jeg mener nej, vi kan ikke tillade at børns legemsdele skæres eller amputeres.
Religion har sin plads, det skal der ikke herske tvivl om.
Men børns rettigheder vejer mere.

Nille Torsen, Birgitte Johansen, Hans Ingolfsdottir, Randi Christiansen, Enrico Smith og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Tiderne skifter, og holdningerne med dem. Da jeg voksede op i 70erne og 80erne, var der en overvejende positiv indstilling til omskæring - og ikke blot af religiøse grunde. Jeg har personligt altid været stærk tilhænger af forældres ret til at træffe også dette valg på deres børns vegne, og er det for så vidt stadig.
Jeg er bare ikke ligeså brændende for sagen, som jeg var. Mest af alt ville jeg ønske, at diskussionen ville ophøre og tingene fortsætte som hidtil; men i betragtning af den enorme magt, som det offentlige i dag tiltager sig over familierne, er jeg glad for, at dette indlæg artikulerer forældres ret til at præge deres børn med de værdier, der gælder indenfor familien. Det er i sig selv næsten blevet et tabu.

Johnny Werngreen

Et kompleks emne? Næh, det er da helt ligetil: Voksne mænd skærer i små drenges tissemænd, fordi deres gud siger, de skal. Længere, eller kortere - undskyld, er den da ikke. Meningen med barndommen er vel, at forældre og andre yder en slags hjælp til selvhjælp, så man, når den er forbi, selv kan træffe fornuftige beslutninger, uden forældrenes indblanding, altså hvis man vil leve sit liv anderledes end forældrene, så kan man gøre det - men forhuden kan man ikke gøre noget ved, den er væk. Skam jer.

Peter Jensen, Birgitte Johansen, Hans Ingolfsdottir, Randi Christiansen, Flemming Berger, Enrico Smith, Christoffer Pedersen, Torsten Brinch, Hans Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Næ, Johnny Werngreen, meningen er opdrage sine børn, så de kan videreføre det, der er bygget op.

Johnny Werngreen

Næ, Steffen Gliese, ikke videreføre, men lære af og udvikle, for det er vilkårene i det moderne samfund - med eller uden forhud. God weekend.

Randi Christiansen, Hans Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Charlotte Svensgaard

At være forælder og værge for sit barn betyder ikke at man har hals og håndret over sit barn.
Og det er mig uforståeligt at en religiøs praksis endnu den dag i dag vejer tungere end barnets ret til selv at have sin krop i fred for medicinsk unødvendigt indgreb.

Tino Rozzo, Nille Torsen, Birgitte Johansen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Flemming Berger, Enrico Smith, Christoffer Pedersen og Torsten Brinch anbefalede denne kommentar
Torsten Brinch

Forfatterne har jo ret. Et forbud mod religiøs drengeomskæring VIL være tæt forbundet med anden lovgivning om forældres ret til at bestemme over deres børn.
Forbudet mod kosmetisk drengeomskæring. Forbudet mod omskæring af drengen som straf for noget han har gjort. Forbudet mod omskæring af piger. Forbudet mod at tatovere dem. Eller pierce dem. Jo, jo. Tingene hænger sammen.

Jens Thaarup Nyberg

Et problem er vel, at et forbud vil anspore isolering af parallelsamfund.

Eigil Thomassen

Skovsted et al. må forstå, at i takt med at menneskehedens kollektive bevidsthed hæves er der visse ting som ikke længere kan tillades. Dødsstraf og tortur er på vej ud, Mao forbød omsnøring af småpigers fødder, det er et spørgsmål om tid før pelsfarme forbydes af dyreetiske grunde osv, for nu at nævne nogle eksempler. På samme måde kan man heller ikke længere tillade at skære i små børns kønsdele.
I USA dør der forøvrigt et par drengebørn om ugen af komplikationer efter omskæring, så indgrebet er bestemt ikke ufarligt.

Tino Rozzo, Birgitte Johansen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Enrico Smith og Christoffer Pedersen anbefalede denne kommentar
Trond Meiring

Det kan, eller vil føre til at (ortodokse, eller bare traditionelle) jøder og muslimer forlader landet.

Michael Kongstad Nielsen

Steffen Gliese
05. august, 2017 - 08:22
- forældre har ikke ret til at skamfere deres børn. Jeg lader mine ører høre meget fra din side, men at det skulle være fint at skære i sine børn, der står jeg af.

Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen og Enrico Smith anbefalede denne kommentar
Trond Meiring

* Altså, et forbud (mod omskæring af drenge) kan o.s.v.

Eigil Thomassen

Hvis nogen vil forlade landet hvis de ikke kan få lov til at skære i deres børn, må man desværre sige: så rejs !

Tino Rozzo, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Nille Torsen, Birgitte Johansen, Hans Larsen, Randi Christiansen, Flemming Berger, Enrico Smith og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Trond Meiring

Vi kan jo i princippet forbyde alt, som er farligt eller som "vi" bare ikke kan lide.
Men det er nok ikke realistisk at det hele bare forsvinder af den grund.
Eller der kan blive meget få mennesker tilbage, der vil eller kan bo i landet.

www.circumcision.org/brain.htm

Her er en forklaring på traumafølger og hvorfor lande der tillader omskæring har flere voldsproblemer.

Michael Kongstad Nielsen

Trond Meiring:
"Eller der kan blive meget få mennesker tilbage, der vil eller kan bo i landet."

Forklar venligst nærmere.
Hvis lysten til at bo i Danmark er afhængig af retten til at skamfere sine egne børn, så siger jeg nej tak, hellere smut.
r

Tino Rozzo, Eva Schwanenflügel, Jan Damskier, Birgitte Johansen, Hans Larsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Trond Meiring

Somaliere får deres døtre omskåret i Somalien. (ikke for at sammenligne. Omskæring af piger er definitivt noget svineri.) Med drenge, behøver de ikke rejse så langt.

Michael Kongstad Nielsen

Kan du godt lide svineri Trond?

Trond Meiring

Øh, nej, det kan jeg vel sådan set ikke. Men, der er jo også forskellige meninger om hvad der er svineri.
(Jeg argumenterer sådan set ikke for omskæring. Bare en konsekvens, "vielleicht eine kleine aber dabei", en passant, som jeg har hørt fra danske, ortodokse jøder, der, ihvertfald flere af dem, har boet i Danmark i mange generationer. Es giebt doch eine aber mit alles...)

Hvad siger biblen?

Traditionen for omskæring af drengebørn indføres i Det Gamle Testamente som et identitetsskabende tegn. Et tegn, der i Det Nye Testamente overflødiggøres til fordel for troen på Kristus

Og Gud sagde til Abraham (...): Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og dette skal være tegn på pagten mellem mig og jer. (1. Mos. 17, 9-10)
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/det-siger-bibelen-om-omsk%C3%A6...

Randi Christiansen

Det er fgm for langt ude at skære i små børns kønsdele. Det skulle forbydes. Men så får vi vel bare disse fanatikere igang med at lemlæste deres drengebørn i privaten i stedet for, eller hvad? Men det er jo ikke et validt argument, for pigebørn kan man jo godt finde ud af at beskytte mod disse groteske indgreb. Som måske har en vis berettigelse i ørkenstater med sparsom vandforsyning, hvorfra denne skik oprindelig kommer, men i civiliserede lande, hvor man godt kan finde ud af at holde sig ren, har omskæring af forsvarsløse små mennesker overhovedet ingen berettigelse men er en forbrydelse og et groft og stupidt overgreb på børnenes menneskerettigheder.

Den seksuelle følsomhed nedsættes, når forhuden fjernes, og hvordan nogen kan føle sig berettiget til at tage den beslutning på sit barns vegne er faktisk ufatteligt og primitivt hinsides enhver fornuft.

Tino Rozzo, Bjarne Bisgaard Jensen, Nille Torsen, Michael Kongstad Nielsen, Søren Kjeldsen, Birgitte Johansen, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Lysets engel går med glans, gennem himmelporte ...

Jens Thaarup Nyberg

Lysets engel går med glans, gennem himmelporte ...

Søren Kjeldsen

Der er lavet en del forskning på området, hvilket omskæringsforkæmpere har en mærkelig tendens til at ignorere og når de så bekendtgøres med det, så har de en endnu mærkeligere tendens til ikke at kunne finde ud af at modargumentere evidensen.
Så bliver der oftest trukket anti-semitist, nazist, racist-kortet for at fjerne fokus på den åbenlyse sandhed. Nemlig at det at fjerne en funktionel og sensitiv del af penis selvfølgelig får betydning for den efterfølgende seksualitet.

Omskæringsdebatten ud fra Mikael's og Intact DK's side handler ikke om at fjerne forældres ret til deres religion. Det handler om at beskytte børn mod et unødvendigt og potentielt dødeligt og invaliderende indgreb mod deres krop.

I så fald ville ingen ritualer med religiøs baggrund kunne kritiseres. Vi ville stadig have pigeomskæring (som ikke er det samme som drenge-omskæring, men som har sammenlignelige konsekvenser), menneskeofringer og hvad ved jeg.

Jeg spørger så også Ian C. Skovsted, Sohail Asghar, Jette Møller, Nanna Solow, Dan Meyrowitsch (ligesom jeg spurgte Jacob Mchangama): Omfatter religionsfriheden og forældres opdragelsesfrihed med nogen rimelighed retten til at foretage operative indgreb uden helbredsmæssig grund på sine egne børn. Omskæring er et operativt indgreb, der bortopererer en del af kroppen for resten af livet. Det er som om forfatterne ikke for alvor fatter hvad det vil sige.

Eva Schwanenflügel, Søren Rehhoff, Nille Torsen og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Trond Meiring

Søren Kjeldsen,
"At fjerne en funktionel og sensitiv del af penis selvfølgelig får betydning for den efterfølgende seksualitet."
"Pigeomskæring er ikke det samme som drenge-omskæring, men har sammenlignelige konsekvenser, menneskeofringer..."

Omskæring af drenge reduserer nok følsomheden en smule, men den seksuelle funktion skulle der ikke ske noget ved. Omskæring, og især af piger, kan måske regnes som en gammel (og ret nok brutal og drastisk), men måske ret effektiv preventionsmetode. Men den mandlige seksuelle lyst reduseres nok ikke så meget, at det har nogen særlig effekt. En anden sikker, og mindre drastisk, metode, består i at damen holder en femmer mellem sine knær.
Og ellers, så er der jo stadig (mere end) nok af mennesker på jorden. Kondomer og p-piller til alle er måske ikke realistisk. (?)

Søren Kjeldsen

Trond Meiring,
Det lyder til du ikke har så meget kendskab til hvad pigeomskæring omfatter i forhold til drengeomskæring. Vidste du at den mest almene form for pigeomskæring er langt mindre invasiv end den gængse drengeomskæring? Den brede befolkning har en tendens til altid at se pigeomskæring som omfattende den mest invasive hvor eksempelvis klitoris fjernes.
Sandheden er derimod, at den mest gængse form for pigeomskæring er mindre invasiv og endda med langt mindre konsekvenser end den gængse drengeomskæring.

Derudover så giver du et meget misforstået billede af hvorledes drengeomskæring fjerner følsomheden en smule. Indgrebet i sig selv kan være dødeligt, og den mest almindelig form for konsekvens som nedsat følsomhed er en konsekvens som mangler omskårne oplever stiger i takt med alderen. Derudover er der også flere og flere, som rapporterer om decideret invaliderende tilstande, hvor seksuel gennemførsel ikke er mulig.

Her er noget litteratur du kan forholde dig til:

Omkring pigeomskæring i forhold til drengeomskæring ud fra en moralsk vinkel:
https://aeon.co/essays/are-male-and-female-circumcision-morally-equivalent

Forskning, der viser hvorledes fjernelse af forhuden ikke kun omfatter en mindre nedsættelse af følsomhed. Man fjerner faktisk den mest sensitive del af det mandlige kønsorgan:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374102

Michael Kongstad Nielsen

Trond - er du selv blevet skåret i?

Hans Ingolfsdottir

Jeg har diskuteret dette med en amerikansk kvinde engang. Hun var ligeglad med argumenterne imod omskæring, følsomheden der blev nedsat og risiko for død.
Hendes argument for omskæring var at det var pænere og mere hygiejnisk. Hun argumenterede også med at drenge kunne få forhudsforsnævring.
Derfor havde hun valgt at omskære bægge hendes børn.
Da jeg nævnte om hun så ikke skulle ha' fjernet sine brystet pga risikoen for brystkræft blev hun sur og ville ikke tale med mig resten af aftnen.

Forældre der mutilerer deres drengebørn skal miste forældre retten. Længere kan jeg ikke se den er. Psykopater!

Trond Meiring

MKN,
Nej.

Johnny Winther Ronnenberg

Gudskelov er agurketiden ved at være ovre for den her diskussion blusser op hvert år med sikkerhed og ingen bliver klogere af det.

Der mangler en enkelt detalje. i mere end fyrre år har man omskåret drenge i USA rutinemæssigt, med den medicinske begrundelse at det er mere hygiejnisk og at det nedsætter risikoen for seksuelt overførte sygdomme, selv om dokumentationen for det er svag. Men det er faktisk et rutineindgreb der ikke er religiøst begrundet i USA.

Det ser vi bort fra for at kunne ramme jøder og muslimer og enkelte katolske grupperinger.

Jeg måtte tage stilling på et personligt plan da jeg var yngre, den lille streng der sidder på undersiden var simpelthen for kort og ikke bare gjorde ondt men ofte blødte efter samleje. Så jeg gik til lægen, der henviste mig til rigshospitalet.

Så jeg endte hos en kvindelig læge og en kvindelig sygeplejerske der mente det bedste var at fjerne forhuden, men at de også kunne forlænge strengen men uden garantier. Jeg valgte det sidste og det virkede faktisk. Da jeg kom hjem, så drillede jeg konen med, at to lækre kvinder havde leget med mine ædlere dele, hendes svar var, hvornår virker den igen ;-)

Hvis de havde været bare en lille smule mere overbevisende, så havde jeg ladet mig omskære uden tvang, men jeg tog kattelemmen og det virkede faktisk og jeg har arene fra fire sting til at bevise det med ;-)

Randi Christiansen

Hvis 'ingen' bliver klogere johnny, så er det fordi, 'ingen' ikke hører efter.

Hvordan man end vender og drejer det - hygiejne og/eller religiøst baseret praksis - er der ikke vægtige argumenter for at tage beslutningen om omskæring på et andet og helt forsvarsløst menneskes vegne. Og jeg er helt ligeglad med, at martin krasnik forsvarer dette barbari. Hvilket iøvrigt er mærkeligt og illustrerer hvilken dissonans mellem intelligens og kulturel påvirkning, der kan være inden i eet enkelt menneske. Ikke mærkeligt at kollektivet har problemer.

Eva Schwanenflügel og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar
Hans Jørgen Lassen

Forfatterne skriver, mod bedre vidende, lyver altså: "... ingen seriøs forskning generelt viser skadevirkning ved drengeomskæring, hverken på kort eller lang sigt ..."

Al forskning viser, at der sker legemsbeskadigelse ved drengeomskæring. Drengen mister, både på kort og langt sigt, ja, for resten af livet, en sund og funktionel, fin og følsom del af sin krop, nemlig forhuden.

Randi Christiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Omskæring er fysisk mishandling af spædbørn, uanset hvordan man end vender og drejer det - og
det tillader vi INGEN andre steder.
Et forbud vil selvfølgelig medføre ændring af andre love - men det må vi så tåle.
PS.: Hvis Gud/Vorherre/Allah m.v. havde så meget imod forhud, havde han/de vel skabt
drengene uden.

Randi Christiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Der sker mange forvekslinger mellem kultur og humane rettigheder sted hver evig eneste dag.
Det man blot må konstatere er, at forældres kultur/religion, skal gå forud for barnets rettigheder.
Vi i Danmark skrev under på FNs børnekonvention i 1987, hvorefter vi først afskaffede forældres ret til 'revselse' mod deres børn i 1997, efter stærke protester, især fra Dansk Folkeparti.
Hvor ville det dog klæde Danmark, og kampen for barnets rettigheder, at vi tog dette aspekt seriøst.
Religion skal ikke legitimere vold mod nyfødte babyer.