Læserbrev

EU er godt for den danske venstrefløj

12. august 2017

»I Folkebevægelsen mod EU forstår vi godt, at de fleste danskere er imod de overstatslige sider af EU«, oplyser Magnus Falko i Information den 3. august. »For danskerne vil godt samarbejde med andre, blot på demokratisk vis«. Den selvfølgelighed, hvormed han tager »danskerne« til indtægt er opstået med Pia Kjærsgaards retorik. Denne udbredte danskersnak tjener til at sløre svagheden i argumentationen. Her er det den gamle påstand, at overstatslighed og demokrati er modsætninger. I virkeligheden forholder det sig modsat.

EU-modstandere ser bort fra, at overstatslighed og den deraf følgende suverænitetsafgivelse er til fordel for små stater. Ganske enkelt fordi de små har så lidt suverænitet at give af. Formelt har små som store stater fuld suverænitet, men reelt har de små altid måttet leve livet farligt mellem de store, indtil de store begyndte at afgive suverænitet til den fælles pulje, EU. Dermed blev magtforskellen mellem store og små væsentligt mindre.

Et europæisk demokrati forudsætter overstatslighed. Den har medført, at EU-parlamentet har fået del i den lovgivende magt. Alternativet hertil er mellemstatslighed, hvor staterne samarbejder på minister- og embedsmandsplan. Denne ældgamle samarbejdsform har aldrig været demokratisk. Den foregår i en lukket verden med hemmeligstemplede dokumenter. Overstatslighed gør udenrigspolitik til indenrigspolitik og flytter dermed hemmelige sager ud i det åbne rum.

Denne argumentation ignoreres løbende af Folkebevægelsen. Af Informations reportage fra Enhedslistens sommerlejr (»På sommerlejr med Enhedslisten: Vi ændrer ikke verden fra Christiansborg«, den 31. juli) kan man få det indtryk, at det samme gør sig gældende her. Men faktisk mødte jeg som oplægsholder om EU stor åbenhed. Følgende opfordring blev vel modtaget af flere:

»Opgiv det udsigtsløse krav om udmeldelse. Brug kræfterne på at skabe det progressive Danmark, der kan gøre en forskel i EU. Et udmeldt Danmark bliver ikke en venstreorienteret foregangsnation. Danmark ender snarere som en nordeuropæisk lomme, hvor menneskeret, natur og miljø konsekvent tilsidesættes.«

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Christian Mondrup
Christian Mondrup anbefalede denne artikel

Kommentarer

Poul Anker Sørensen

Ja, Søren Rønhede har ganske ret, det er inden for EU vi skal blive en venstreorienteret foregangsnation.

Trond Meiring

Socialistisk, social og miljøvenlig politik, kan ikke virkelig lade sig gøre i EU.
Hvis det skulle lade sig gøre, skulle alle traktater skrives om, og hele systemet revoluioneret.
EU står, helt grundlæggende for turbo-kapitalisme, imperialisme, olje, kul, atomkraft, økonomisk vekst og frihandel.

Trond Meiring

EU er godt for den europæiske højrefløj, og for storkapitalen.
Det er mere realistisk at gøre Danmark socialistisk, eller bare socialdemokratisk igen.
Men meget nemmere og bedre udenfor EU.

Torben Lindegaard

@Søren Rønhede

Det er imponerende, at du orker at argumentere EU med medlemmer af "Folkebevægelsen mod EU" eller Enhedslisten - du kan lige så vel argumentere med væggen.

Jeg vil foretrække at slå vand på en gås.

Søren Rønhede

@Trond Meiring
Du skriver, at Socialistisk, social og miljøvenlig politik ikke kan lade sig gøre i EU. Hvor kan det så lade sig gøre?
Her peger du på Danmark.
Har du taget højde for, at EU begrænser Danmarks muligheder for at krænke menneskerettighederne og sænke miljøstandarden endnu mere?
Og hvad forstår du ved en frelst EU-tilhænger?

Søren Rønhede

@Torben Lindegaard
Du har ret i det formålsløse i at argumentere med "Folkebevægelsen mod EU", men jeg ser et formål i at påpege det usammenhængende i “bevægelsen”s argumentation, fordi dens forestillinger er ret udbredte.
Hvad Enhedslisten angår, ser jeg det som vigtigt at søge dialogen med dem, der vil.
For få år siden drøftede jeg EU med et af deres folketingsmedlemmer, der sagde:
“EU er jo styret af de multinationale!”
- Hvad er Danmark styret af? spurgte jeg.
Jeg fik ikke noget svar; måske også et svar.
Er der Enhedslistefolk, der tror, en udmeldelse af EU vil kunne føre til socialisme i et land ? Det lykkedes ikke i et stort land - blev faktisk til det modsatte. I en udenrigshandelsafhængig småstat som Danmark ville den hurtigt bryde sammen, om ikke andet fordi vælgerflertallet som reaktion på en sandsynligt faldende levestandard ville kaste sig i armene på højrefløjen (som det også tegner til i Grækenland).
Eller har man som Trond Melring sænket ambitionsniveauet til et genskabt socialdemokratisk Danmark? Og dermed opgivet principprogrammet?
Fra et socialistisk perspektiv er det defensivt at overlade platformen EU til sine politiske modstandere.

Trond Meiring

Søren Rønhede,

Sådan er kapitalismen...
Det er meget sværere, og næppe fuldt mulig, indenfor EU, samt diverse frihandelsaftaler.
Frælst EU-tilhenger : Ukritisk, naiv, forudindtaget, argumentresistent og verdensfjern fantast.
Eksempler : Helle Thorning Smith, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Tony Blair.

Søren Rønhede

Trond Melring,
det er meget svært og helt umuligt uden for EU.
Du har defineret "frelst EU-tilhænger" med en række negative adjektiver og derefter oplistet en række navne. Så mangler du at argumentere for hver enkelt karakteristik for hver enkelt person og vise EU-relevansen.

Trond Meiring

Det er meget nemmere at gøre Danmark socialistisk uden for EU, og det kan lade sig gøre, at gøre Danmark mere socialistisk inden for EU, men nok meget svært at gøre EU socialistisk. Det har været et merkantilt og kapitalistisk projekt helt fra starten, som Kul- og Stålunionen, men er nu meget mere omfattende, mægtigt og destruktivt, som også kapitalismen er idag.
Jeg tror jeg kan nøjes med at tilføje Torben Lindegaard og Søren Rønhede til de frælste. (Så kan de selv hellere argumenter for sit syn på EU. Hvor kritiske synes de selv de er til EU? f.eks.)
Selv har jeg fået stempelet som økologi/ideologi/utopi-frælst her på forumet, okay, ikke så mange vil kalde sig selv for frælst, men hellere det, end EU-tilhænger eller så meget andet, for min del.

Trond Meiring

...og socialdemokrat har jeg ikke hørt mig selv omtalt som før hernu. Men det er da også sådan set bedre end EU-tilhænger, hvis det er den rette (traditionelle og ikke "moderne") forståelse af socialdemokrati. Helt i begyndelsen var det faktisk et meget radikalt og socialisk parti, som jeg sikkert kunne finde på at stemme på, hvis det altså var dengang, og senere måske DKP, inden at de blev for Kreml-servile, konservative og illiberale. Der var heller ikke så mange andre partier dengang.

Søren Rønhede

@Trond Melring

Du skriver, at “det er meget nemmere at gøre Danmark socialistisk uden for EU”. Jeg vil - om muligt - meget gerne se, hvordan du og meningsfæller planlægger at gøre det.
Stemplet som økologi/ideologi/utopi-frelst kan jeg identificere mig med, men utopien om et bedre=renere og ligere samfund har ikke store muligheder ALENE i et lille lande, hvor forbrugerister og svine- og grundejerbaroner sætter dagsordenen. De, der har forsøgt sig med “socialisme i et land” har kun udfoldet eksperimentet i et meget stort land, og hvordan var det nu det gik?