EU er godt for den danske venstrefløj

Læserbrev
12. august 2017

»I Folkebevægelsen mod EU forstår vi godt, at de fleste danskere er imod de overstatslige sider af EU«, oplyser Magnus Falko i Information den 3. august. »For danskerne vil godt samarbejde med andre, blot på demokratisk vis«. Den selvfølgelighed, hvormed han tager »danskerne« til indtægt er opstået med Pia Kjærsgaards retorik. Denne udbredte danskersnak tjener til at sløre svagheden i argumentationen. Her er det den gamle påstand, at overstatslighed og demokrati er modsætninger. I virkeligheden forholder det sig modsat.

EU-modstandere ser bort fra, at overstatslighed og den deraf følgende suverænitetsafgivelse er til fordel for små stater. Ganske enkelt fordi de små har så lidt suverænitet at give af. Formelt har små som store stater fuld suverænitet, men reelt har de små altid måttet leve livet farligt mellem de store, indtil de store begyndte at afgive suverænitet til den fælles pulje, EU. Dermed blev magtforskellen mellem store og små væsentligt mindre.

 

Få adgang til hele artiklen og uafhængig kvalitetsjournalistik.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Information.dk

Forsiden lige nu

Anbefalinger

  • Brugerbillede for Chr. Mondrup
    Chr. Mondrup
Chr. Mondrup anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Poul Anker Sørensen
Poul Anker Sørensen

Ja, Søren Rønhede har ganske ret, det er inden for EU vi skal blive en venstreorienteret foregangsnation.

Brugerbillede for Trond Meiring
Trond Meiring

Socialistisk, social og miljøvenlig politik, kan ikke virkelig lade sig gøre i EU.
Hvis det skulle lade sig gøre, skulle alle traktater skrives om, og hele systemet revoluioneret.
EU står, helt grundlæggende for turbo-kapitalisme, imperialisme, olje, kul, atomkraft, økonomisk vekst og frihandel.

Brugerbillede for Trond Meiring
Trond Meiring

EU er godt for den europæiske højrefløj, og for storkapitalen.
Det er mere realistisk at gøre Danmark socialistisk, eller bare socialdemokratisk igen.
Men meget nemmere og bedre udenfor EU.

Brugerbillede for Torben Lindegaard
Torben Lindegaard

@Søren Rønhede

Det er imponerende, at du orker at argumentere EU med medlemmer af "Folkebevægelsen mod EU" eller Enhedslisten - du kan lige så vel argumentere med væggen.

Jeg vil foretrække at slå vand på en gås.

Brugerbillede for Søren Rønhede
Søren Rønhede

@Trond Meiring
Du skriver, at Socialistisk, social og miljøvenlig politik ikke kan lade sig gøre i EU. Hvor kan det så lade sig gøre?
Her peger du på Danmark.
Har du taget højde for, at EU begrænser Danmarks muligheder for at krænke menneskerettighederne og sænke miljøstandarden endnu mere?
Og hvad forstår du ved en frelst EU-tilhænger?

Brugerbillede for Søren Rønhede
Søren Rønhede

@Torben Lindegaard
Du har ret i det formålsløse i at argumentere med "Folkebevægelsen mod EU", men jeg ser et formål i at påpege det usammenhængende i “bevægelsen”s argumentation, fordi dens forestillinger er ret udbredte.
Hvad Enhedslisten angår, ser jeg det som vigtigt at søge dialogen med dem, der vil.
For få år siden drøftede jeg EU med et af deres folketingsmedlemmer, der sagde:
“EU er jo styret af de multinationale!”
- Hvad er Danmark styret af? spurgte jeg.
Jeg fik ikke noget svar; måske også et svar.
Er der Enhedslistefolk, der tror, en udmeldelse af EU vil kunne føre til socialisme i et land ? Det lykkedes ikke i et stort land - blev faktisk til det modsatte. I en udenrigshandelsafhængig småstat som Danmark ville den hurtigt bryde sammen, om ikke andet fordi vælgerflertallet som reaktion på en sandsynligt faldende levestandard ville kaste sig i armene på højrefløjen (som det også tegner til i Grækenland).
Eller har man som Trond Melring sænket ambitionsniveauet til et genskabt socialdemokratisk Danmark? Og dermed opgivet principprogrammet?
Fra et socialistisk perspektiv er det defensivt at overlade platformen EU til sine politiske modstandere.

Brugerbillede for Jens Pedersen
Jens Pedersen

Søren Rønhede, EU sætter rammerne for dansk politik - og dén vej rundt underlægges Danmark overnational politik, som den formuleres af hovedsageligt EU-kommissionen, subsidiært EU-domstolen og parlamentet. Er det så svært at sætte sig ind i?

EU linjelægger dansk politikudvikling via sine semestre - og dansk politik følger disse linjer (som du kan kalde frivillige, men som alt sandet lige markerer hvor medlemslandene skal kunne 'se sig selv' indenfor en årrække, og derfor bliver de disciplinerende for medlemslandenes politikudviklinger).

Demokrati og små landes suverænitetsafgivelse til overstatslige institutioner er sammenhængende, påstår du. Du hævder tilmed at antagelsen om det modsatte (nemlig små landes suverænitet og dermed også lave magtdistancer mellem befolkning og myndigheder/lovgivere/magtforvaltere er demokratifremmende) er forkert. Det kunne være interessant, om du redegjorde lidt mere for dette synspunkt - og i dén forbindelse definere hvilken form for demokrati (der findes nemlig flere modeller og varianter) du vurderer vil fremmes i overnationale unioner og svækkes i mellemstatslige samarbejder.

I øvrigt kan det også være yderst offensivt at forlade EU, thi ikke blot ville Danmark være tvunget til at redefinere sig selv udenrigspolitisk, men også som stat og samfund blive udfordret af at skulle sætte en anden kurs end den i EU gældende. Og på venstrefløjen er det vel sådan, som i så mange andre sammenhænge, at vurderingerne af hvad der er gavnlige og nødvendige udfordringer for verdens samfund, varierer. Lad os endelig respektere dét, ellers ophører den demokratiske dialog/debat jo.

Brugerbillede for Trond Meiring
Trond Meiring

Søren Rønhede,

Sådan er kapitalismen...
Det er meget sværere, og næppe fuldt mulig, indenfor EU, samt diverse frihandelsaftaler.
Frælst EU-tilhenger : Ukritisk, naiv, forudindtaget, argumentresistent og verdensfjern fantast.
Eksempler : Helle Thorning Smith, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Tony Blair.