Kronik

Unge muslimer, hjælp os i kampen for jeres frihed

I har som alle andre danske unge ret til ligestilling, seksualitet og ytringsfrihed. Derfor gør vi op med muslimske privatskoler, der undertrykker jer. Hjælp os i den kamp, og vis os, hvordan vi sammen kan tage et opgør med alle de andre former for undertrykkelse og indoktrinering, I udsættes for
7 ud af 26 muslimske friskoler er under skærpet tilsyn, skriver kronikøren.

7 ud af 26 muslimske friskoler er under skærpet tilsyn, skriver kronikøren.

Unger Anthon

Debat
28. august 2017

Forleden skrev en ung muslimsk debattør og kvinde, Geeti Amiri, om den store forskel, det havde gjort for hende at gå i en god dansk folkeskole (Politiken, den 17. august). Hvis hun havde gået på en muslimsk privatskole, havde hun aldrig turdet gøre oprør mod de kulturelle og religiøse forventninger – og trusler – der var i hendes nærmeste familie og omverden.

Hun har været en tydelig stemme i debatten om unge menneskers ret til at vælge deres egen livsform.

Men det har længe undret mig, hvorfor der ikke er flere muslimer, som går aktivt ind i debatten mod udemokratiske og undertrykkende miljøer? Med et forsvar for reel ligestilling mellem drenge og piger, retten til egen seksualitet og krop, retten til ytringsfrihed – og uforbeholden afstandtagen fra muslimske miljøer herunder muslimske privatskoler, der ganske enkelt modarbejder det, vi ellers tager for helt givet i et demokratisk samfund som Danmark. Hvor er den muslimske frihedskamp?

Vi er mange, der med enorm respekt har fulgt jer unge med muslimsk baggrund, der på trods af hårde kår, sociale udfordringer og desværre også fordomme har klaret jer godt i det danske samfund. Som uddanner jer. Arbejder. Er aktive i foreningslivet.

Det er netop ved at bidrage til det fælles, at kernen i den danske samfundskontrakt ligger. Men det gælder desværre ikke alle, og opbygning af parallelle universer, som nogle af de muslimske privatskoler medvirker til, modarbejder kernen om at være fælles om Danmark.

De fleste børn og unge fra muslimske hjem klarer sig godt og bidrager til vores samfund. Men går man på en muslimsk privatskole, får man en opvækst, der er meget isoleret fra vores samfund. Der er ingen danske klassekammerater, og dermed heller ikke nem adgang til danske familier, traditioner og netværk. Og de får heller ikke muligheden for at se, hvordan et ligestillet demokratisk samfund fungerer helt ned i relationen mellem far, mor og børn.

Omgår samfundskontrakten

Nogle af de muslimske skoler, der er under skærpet tilsyn netop nu, er blevet taget i at producere undervisningsmateriale, der hylder jihad (hellig krig, red.). Tidligere lærere har fortalt om vold mod elever, manglende ligestilling og utilstrækkelig undervisning bl.a. i idræt og religion, og hvor skolebøger med illustrationer af nøgne kroppe er valgt fra. Vi er helt tilbage til den sorte skole, som ungdomsoprøret og den massive debat efterfølgende ellers var med til at afskaffe i Danmark.

På de muslimske privatskoler sker undertrykkelsen set fra barnets perspektiv i det stille. For hvem går man til, når skolen reelt repræsenterer en parallel verden til det danske samfund, man ellers bor i? Der er ganske enkelt ikke andre – f.eks. danske elever eller lærere – at læne sig op ad. Og det er ikke godt.

Det er derfor, vi i Socialdemokratiet hylder en fælles god folkeskole for alle børn, fordi den har som mål at gøre alle så dygtige som muligt, uanset deres baggrund. Og fordi den gør det med demokratisk dannelse som det værdimæssige fundament.

Næsten 5.000 børn med muslimsk baggrund går i dag i muslimske privatskoler. Jeg skriver med vilje privatskoler og ikke friskoler. For der er ikke meget frihed, lighed, mangfoldighed og fællesskab over de skoler, som ellers burde kendetegne en friskole. De privatiserer sig væk fra det danske samfund.

Syv ud af de 26 muslimske privatskoler, der er i Danmark, er netop nu under skærpet tilsyn af Undervisningsministeriet. Det er hver fjerde muslimske skole, der er under skærpet tilsyn på grund af bestyrket mistanke om radikalisering og manglende faglighed!

Hvis skolerne stod mål med folkeskolens faglige krav og formål om demokrati, ligeværd og medbestemmelse, ville der ikke være den debat om muslimske privatskoler, vi har nu. Men i frihedens og lighedens navn, har vi i Danmark desværre været med til at gøre det for nemt at omgå ’samfundskontrakten’, hvis man reel ikke vil de værdier, vi bygger Danmark på.

Kæmp sammen med os

Vi er mange i Danmark, der gerne vil stå sammen med jer danske medsøstre og brødre med muslimsk baggrund, der bare gerne vil have lov til at være helt almindelige unge som alle andre og en del af vores fælles Danmark. Men vi kan ikke kæmpe jeres frihedskamp for ligestilling, ret til egen seksualitet, ytringsfrihed mv. uden jer. Vi har brug for jeres stemme i debatten.

Mit spørgsmål er, hvad vi kan gøre for at hjælpe jer i det ungdomsoprør, som også danske unge tager på deres generations vegne år for år?

Hvordan kan vi bidrage til, at unge piger med muslimsk baggrund kan få lov til at gå i byen, møde andre unge mennesker, få kærester og finde ud af det at være ung selv uden at blive mødt med repressalier fra deres fædre, brødre eller øvrige familiemedlemmer?

Hvordan kan vi være med til at sikre, at unge homoseksuelle med muslimsk baggrund ikke bliver udsat for hate crimes af deres egne og frit kan bruge deres ytringsfrihed for seksuel ligestilling som alle andre?

Hvad kan vi gøre for at hjælpe jeres småbrødre, der bliver trukket ind i bander frem for en fælles sund ungdomskultur i fritidsklubber, idrætsforeninger og alle de andre steder, hvor danske unge mødes?

Hvordan kan vi sikre, at elever ikke bliver udsat for indoktrinerende og udemokratisk undervisning, og at man ikke risikerer at blive udstødt af klassens eller familiens fællesskab, hvis man gerne vil være som alle andre danske unge uden at leve op til undertrykkende religiøse forskrifter?

Kampen for fællesskabet

Vi arbejder i Socialdemokratiet for at skabe mangfoldige boligområder og mangfoldige skoler. Skolen i Danmark skal være et sted, hvor integrationen styrkes. Det handler om at tilegne sig danske værdier og blive en del af det danske fællesskab. Ikke at opbygge paralleluniverser.

Det er grunden til, at vi bl.a. har foreslået, at der højst må være halvdelen af elever med udenlandsk baggrund på privat- og friskoler, hvis det risikerer at modarbejde integration.

I Norge er det muligt at sige nej til oprettelse af privatskoler, hvis de modarbejder integrationen i det norske samfund. Det er klogt og en vigtig inspirationskilde for os. Vi er nemlig ikke ude i en hetz mod den lange tradition for ægte friskoler, der hviler på de danske traditioner for pædagogiske og idébaserede alternativer til folkeskolen.

Langt de fleste friskoler bidrager fuldt og helt til de faglige og demokratiske mål med at drive skole, og det skal de selvfølgelig fortsat kunne. Men friskoleloven har aldrig været tænkt til at bruge som dække for antidemokratisk adfærd og undertrykkelse af grundlæggende frihedsrettigheder.

I Socialdemokratiet respekterer vi hver og en – uanset religiøs baggrund – der byder positivt ind på den danske samfundskontrakt om at ville det Danmark, vi er utrolig stolte over. Og som er et af de mest lige, frie og demokratiske lande i verden.

Alle har ret til at have lige præcist den religiøse overbevisning, man ønsker. Men det er ikke ligegyldigt, hvis religiøse normer, som vi bl.a. har set i for mange muslimske skoler, er med til at modarbejde det demokrati, folkestyre og ligestillede samfund, vi har.

Derfor har vi brug for jeres stemmer i debatten, så vi i fællesskab kan arbejde for at give alle unge samme muligheder.

Christine Antorini er MF for Socialdemokratiet. Hun er formand for Uddannelses- og forskningsudvalget og tidligere undervisningsminister.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

David Zennaro

Hvad med at sætte sig ned og diskutere med de unge muslimer, før man går ud og laver et så omfattende overgreb som at foreslå at forbyde muslimske friskoler?

Og hvad så med de kristne, fundamentalistiske, som er akkurat lige så slemme? Det er en glidebane ned i moradset.

Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, Eva Bertram, Torben K L Jensen, Steffen Gliese, Vibeke Hansen, Mohamed B, Hans Larsen, Per Klüver og Ryan Klitholm anbefalede denne kommentar

Hej David. Ja, lad os starte debatten her. Jeg håber at nogle af de unge muslimer vil deltage. M.h.t. de fundamentalistiske kristne: har de privatskoler, der strider mod demokratiske rettigheder, i Danmark? Jeg håber at alle vil værne om en god, respektfuld tone i denne debat! Vi kommer ingen vegne ved at nedgøre og angribe.

Man kan ikke forsvare demokratiet ved at nedlægge det. En fundamental demokratisk værdi er mangfoldighed, og plads til at alle ikke skal være ens. Så jeres kamp mod ismaiske friskoler (og friskoler som sådan?) er afgjort et skridt i den gale retning. Lige som folkeskolereformens betonsocialistiske, nærmest facistiske magtmisbrug ikke vil lykkes, er det svært at se hvordan undertrykkelse af en stor gruppe friskoler skal føre til et mere demokratisk, mangfoldig samfund. Om igen, S.

Adam yahya, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, David Zennaro, Steffen Gliese, Mohamed B, Ryan Klitholm, Hans Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar
Kasper Andreasen

Det skal nok hjælpe på dialogen at et af de seneste udspil fra Socialdemokratiet er en plakat med krav om at én bestemt person, afbildet som Darth Vader, skal udvises. Hvis unge muslimer opfatter plakaten som vores tids billede på Den Evige Jøde, er det måske ikke så sært. Hvad jeg vil sige, er at du er så fuld af forblommede nederdrægtigheder, Christine Antorini, at det ikke er til at holde ud.

Adam yahya, Torben Bruhn Andersen, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Frede Jørgensen, Flemming Berger, David Zennaro, Steffen Gliese, Ryan Klitholm, Hans Larsen og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar
dorte eggersen

Ok fint at lade som om man rækker hånden ud mod nogen. Men jeg er enig med de andre kommentarer. og:
1. "Der er ingen danske klassekammerater...." - hvad i alverden er der så?
2. "7 ud af 26 muslimske friskoler" er IKKE alle muslimske friskoler. Skoler med fundamentalistiske og antidemokratiske dagsordener skal overvåges og gerne lukkes af tilsynet uanset deres eventuelle religiøse tilhørsforhold. Dvs. også jødiske, lutherske, katolske.....
Fortsæt kritikken og debatten, men stop nu hetzen. Den avler kun (mere) had.

Adam yahya, Kurt Nielsen, Esben Lykke, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Eva Bertram, David Zennaro, Steffen Gliese, Johnny Winther Ronnenberg, Anders Sørensen, Mohamed B, Ryan Klitholm, Hans Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

Man nedlægger ikke demokratiet ved at fjerne statslig støtte til bevægelser eller skoler der systematisk modarbejder oplysning, pluralisme, ligestilling, ytrings- og tankefrihed Etc.
Sikring af hver eneste borgers frie adgang til viden og beskyttelse mod vold og diskrimination er demokratiets fundamentale forudsætninger.
Selvfølgelig skal sådanne institutioner ikke have støtte fra den danske stat. Faktisk burde det være totalt forbudt at drive nogen form for skole på baggrund af religiøse overbevisninger.
Religion er selve antitesen til civilisation og oplysning.

Problemet i denne sag er således ikke statens indgreb mod institutioner der misbruger liberale støtteordninger til at indoktrinere forsvarsløse børn i deres absurde antikke forestillinger.
Nej, problemet er alene at motivationen for dette indgreb, primært har rod i gusten kristen national-romantisme, der ligeså systematisk overser sine egne skamløse forsøg på at indoktrinere børnene med andre, mindst ligeså absurde og farlige, antikke forestillinger.

Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, David Zennaro, David Hertz-Holm, Ryan Klitholm og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar

Det, der for alvor bekymrer mig, er ideen om "kamp på andres vegne". Antorini påstår at ville kæmpe for de unge muslimers frihed, men hun har glemt at spørge dem, inden hun gik i gang.

Adam yahya, olivier goulin, Niels Duus Nielsen, Frede Jørgensen, Eva Bertram, Flemming Berger, David Zennaro, Hans Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mohamed B, Steffen Gliese, Vibeke Hansen, Ryan Klitholm, Anders Sørensen og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Måske skulle vi undersøge hvor stort behovet egentlig er for kulturforandring blandt de muslimske unge. Er de stolte og glade for de regler og normer deres religion og traditioner foreskriver lige fra tørklæder, ramadan, arrangeret ægteskaber og tag bare jihad med, eller ønsker de inderst inde de kunne være lige så løsslupne som deres frigjorte etniske danskere, når de dyrker sex før ægteskab og drikker sig i hegnet i Dyrehaven, uden at rydde op efter sig?

Antorini har ret i at vi ved for lidt om de unges aspirationer og hvem ved, måske er de slet ikke så interesseret i at blive "danskere" som vi bilder os ind. Det forklarer også den larmende tavshed og I så fald er det håbløst at forsøge at hjælpe dem. Er det virkelig så fat må vi løse problemerne med parallelsamfund og ultimativ radikalisering på en anden og langt mere præventiv måde, kald det bare grænsekontrol. Men en tid med terrortrusler er tilsyn da en udmærket begyndelse. Det går nok ikke at lade stå til.

Islam, jødedommen og kristendommen har på hver deres måde bidraget rimelig positivt til menneskets intellektuelle udvikling. Kirkerne bidrog aktivt med at grundlægge nogle af de første europæiske universiteter, herunder Oxford, og mange islamiske retslærde bidrog med at videreudvikle den græske filosofi og matematik, som vi kender den idag. Jeg ser derfor ikke religion som en anti-tese til civilisation og oplysning, men derimod, som en integreret årsag til, at vi står der hvor vi står idag.

Når det er sagt, tror jeg desværre ikke at mange unge muslimer vil modtage artiklen som en oprigtig håndsudrækning, for mange problematiske antagelser, der vil ende med at skubbe dem væk. Men deres opmærksomhed kan sikkert vækkes, når der bliver talt om religion og religiøse, i neutrale og objektive termer, og ikke i værdiladet om islam og muslimer. Hvis undersøgelsen var objektiv, en landsomfattende undersøgelse, der gennemanalyserede alle skolers holdninger og livsanskuelser; eksplicitte som implicitte, vil det nok vække noget sympati, men når fokussen kun er på de muslimske friskoler, vil det kun styrke dem, der kreativt og intellektuelt arbejder for at skabe en kløft.

Adam yahya, Ryan Klitholm, Erik Karlsen, Kurt Nielsen, Henrik Brøndum, Viggo Okholm, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Eva Bertram, Flemming Berger og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Helt grundlæggende er jeg træt af Socialdemokratiets årtier lange forsøg på at kolonisere den danske offentlighed og de utallige parallelsamfund, varierende interesser m.m., det består af.
I den forstand har der altid været en totalitær tendens i den socialdemokratiske bevægelse - en kamp for 'det normale liv', der gør alle til grå masse med blikket stift rettet mod arbejdsmarkedet og lønkontoen. Der er ikke meget frihedskamp i Socialdemokratiet.

Adam yahya, Bernd Åke Henriksen, Kurt Nielsen, olivier goulin, Esben Lykke, Niels Duus Nielsen, René Arestrup, Knud Chr. Pedersen, Karsten Aaen, David Zennaro, Bjarne Bisgaard Jensen, Johnny Winther Ronnenberg og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvis socialdemokraterne VIRKELIG ville skabe bedre integration, så få vedtaget en lov, der skaber betingelser for de almene boliger kan bygges på betingelser så alle har råd at bo der og de findes i ALLE kommuner og i alle bydele af kommunerne. På den måde kan alle børn og unge i Danmark få mulighed til at blive venner med andre end dem der passer ind i familiens sociale baggrund.

Er det ikke en bedre måde end at forbyde muslimske friskoler - Det skaber bare modvilje og opfattelsen styrkes om muslimer ikke er "rigtige mennesker" - skal Danmark virkelig begå samme fejl som tyskerne gjorde overfor jøderne i 1930?? - er "vi" ikke blevet klogere???????

Adam yahya, Bernd Åke Henriksen, Kurt Nielsen, Viggo Okholm, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Eva Bertram, David Zennaro, Hans Larsen, Mohamed B, Steffen Gliese og Johnny Winther Ronnenberg anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

Sådan går det når man ender med at gå i seng med den ikke stuerene fjende, det ender forhåbentligt med, at de "står af i Roskilde," ;-)

Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Torben Ethelfeld

Hvis det handler om, vi som samfund ikke bryder os om, hvorledes friskolelovgivningen bliver brugt - og måske misbrugt, ville det måske være på sin plads, at lukke alle friskolerne. Så alle børn i Danmark for den nogenlunde samme uddannelse.
På den måde ville der ikke være noget hykleri om, vi forskelsbehandler religiøse mindretal.

Det ville selvfølgelig også indebære, overklassens små poder ville blive tvunget til at omgåes børn fra andre lag i samfundet. Hvorfor et så radikalt forslag aldrig ville blive til noget. Så hellere lidt populistisk overbuds politik, med tilhørende hykleri.

Adam yahya, Kurt Nielsen, Marie Jensen, Niels Duus Nielsen, Benjamin Bjerre og Eva Bertram anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Før folkeskolen begynder at efterligne det, der gør friskolen attråværdig for så mange, er den intet alternativ. Grundloven beskytter friskolen ved alene at fordre undervisnings-, ikke skolepligt.
Friskolen er helt afgørende for at hævde, at magten i samfundet tilhører borgerne, og at politikerne er valgt til at varetage borgernes interesser og vilje. Det er ligesom på universitetet, før det blev ødelagt: det handler om at sikre friheden til viden, så samfundet ikke styres af staten, men staten underlægges samfundet. Indret folkeskolen som friskoler, lad forældrebestyrelser ansætte den pædagogiske ledelse, så får vi formodentlig en skole, der er sat sammen på en måde, som tjener borgernes ønsker.

Kurt Nielsen, Egon Stich, Johnny Winther Ronnenberg, Niels Duus Nielsen og Hans Ingolfsdottir anbefalede denne kommentar
Benjamin Bjerre

@Steffen Gilese
Det er nok en ide at indarbejde en eller anden form for standard. Hvis ikke, kunne det ende ret galt i lokale områder. Forældre er faktisk ikke altid de bedste til at bedømme hvad der er godt for deres børn.

Overordnet set er det nok en god ide at få balancen lidt væk fra politikerne. De har vist demonstreret grænserne for deres evner på det punkt.

Niels Duus Nielsen

Skønt billede, Socialdemokraterne bruger på deres Fakebook-side til at skræmme livet af alle de små bange socialdemokrater. Men jeg har nu aldrig rigtig fattet, hvorfor udvisning er så godt, den/de udviste må vel formodes at være lige så samfundsnedbrydende i det samfund, de udvises til, som de vil være her i landet, hvis ikke de udvises? Men det er måske lige meget, ude af øje, ude af sind?

Men det er tilsyneladende ligemeget, at unge mennesker opvokset her i landet sendes til andre lande, som vi er ligeglade med, så kan de jo gøre livet surt for borgerne i det nye land, nu er det så bare ikke vores problem længere. Logikken er da til at tage og føle på.

Met er og bliver en underlig kompartmentalisering af sociale problemer: Hvis bare vi ikke kan se problemerne, fordi de eksporteres til fjerne lande, eksisterer de nok slet ikke. Og hvis bare vi forbyder muslimske friskoler vil boligproblemer og integrationsproblemer åbenbart blive løst ved et trylleslag.

Var Antorini ikke folketingsmedlem af SFu engang? I så fald må hun da have tilhørt den stalinistiske fløj i SF. Hvordan det så ellers kunne lade sig gøre, SF har mig bekendt aldrig brudt sig om Stalin. Måske var det derfor, hun konverterede hun til SD, som i disse år forsøger at skabe sig et nyt idegrundlag på stalinistisk basis? "Socialdemokratisme i et land", og op i røven med resten af verden?

Karsten Aaen, Kurt Nielsen, Viggo Okholm, Marie Jensen, Steffen Gliese og Esben Lykke anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Hov, der kom et u for meget, SFU har mig bekendt ikke folk i Folketinget.

Tja, hvad er bedst vestlig frihed eller de mellemøstlige kulturer med familie og børn som målsætning.
Havde Geeti Amiri gået på en muslimsk friskole ville hun måske have tre børn ved siden at studierne, nu er hun fri og barnløs... Det perspektiv syns jeg er interessant.

Man burde forbyde enhver undervisning som foregår med et religiøst grundlag. Så rammer vi alle skolerne og dernæst burde det være en smal sag at få ryddet op i den del af butikken.
Dernæst skal vi så vurdere om der skal skrides ind overffor undervisning i biblen, koranen og andre "hellige" bøger i forlængelse af religiøse arrangementer. Jeg kan nævne jehovas Vidner, som jeg selv havde fornøjelsen af qua min moders interesse for religion da jeg var barn. Her er der igen tale om et forsøg på at tankestyre børn i en retning som ikke er gunstig for samfundet der omgiver dem.
Det samme foregår i de fleste moskeer, og er måske lidt mere skjult end det vi ser på de muslimske friskoler.
Bottom line burde være at al religion skal fjernes fra undervisningen og at det er forbudt at undervise børn i religiøse dogmer førend de er fyldt 18.

Steffen Gliese

Nej, Peter Frost. Du er vokset op med en manipulerende og løgnagtig sekt, men den har intet med de store religioner at gøre, den er faktisk lige modsat i sit budskab, når det kommer til kristentro. I kristen forstand er JV ikke alene kættere, men decideret hedninger. JV er ikke anerkendt som hverken et kristent eller et jødisk trossamfund, af gode grunde.
Kristen lære er, hvad samfundet bygger på i stort og småt - lige fra filosofi og videnskab til lovgivning og kulturel udfoldelse. Det danske samfund er gennemkristent, og intet læres, der strider imod luthersk-evangelisk tro.

Steffen Gliese, Det ved du ikke en skid om. Jeg stiftede bekendtskab med JV gennem min mors interesse for religion, og derigennem oplevede jeg hvad der foregik i rigssalen og til bibelstudier. Jeg er ikke vokset op med JV – det har jeg aldrig insinueret.
Min anke er at børn skal skånes for religiøs indoktrinering som sker i religiøse friskoler og i særdeleshed i visse religiøse sammenhænge, som i moskeer. Vi har set rigeligt med beviser for tankestyring af børn indenfor bestemte religiøse grene, og det skal vi sætte en stopper for.
Vi er nødt til at skelne mellem indoktrinering og undervisning. Du må da hjertens gerne lære om Islam eller Buddhisme men du skal ikke subtilt tvinges ind i en livsførelse og livsanskuelse som ikke giver plads til det demokrati vi har i landet.
Vi ved jo godt at det foregår men vi tør ikke tage tyren ved hornene af frygt for at blive kaldt racister. Du finder ikke større racister end fundamentalisterne – så lad os nu ignorere deres udfald, og sære igennem. Vores demokrati vil ikke lide under et indgreb af den art.

jeg synes dette indlæg fra eksministeren er meget svær. Læser man den igennem må jeg tilstå at Antorinis måde at formulere problematikken på virker troværdig set ud fra en kultur og moral os gammeldanskere besidder, for mange af os her var netop unge da den store moralske skift startede.
friskoleideen er vel også både en god ide samtidig med den har den slagside at kunne sikre en anden form for ensretning. Jeg tror så muslimerne vælger friskolen for at sikre at deres oprindelige kultur respekteres og herunder tro og moral. Dernæst har jeg en ide om at forældre med ambitioner på deres børns vegne tror den bedre kan opfyldes af den vej. Hvordan pokker de så har råd, hvis så få af dem som rygtet siger er udenfor arbejdsmarkedet. Men reelt set er der vel trods alt ikke flere friskoler end vores system kunne samle mange af dem til en "tvungen" konference med deltagelse af flere synspunkter og få startet en dialog omkring hele problematikken fremfor de bastante udsagn: I skal forbydes.

Udmærket men overfladisk indlæg. Der er vel efterhånden mange muslimske privatskoler i DK såvel som i EU. Har man i det hele
taget sig af besværet af at undersøge hvor stor en andel Gülenisterne har heraf? Man kunne for den sags skyld også begynde at
gå i sømmene efter øvrige ligeså farlige anti-demokratiske og fundamentalistiske kristne og jødiske private skoler. Ja den danske
fri-skole var unik fordi den blomstrede i de glade revolutionære 70'rne som den småborgerlige Christina har været så glad
for, og dog vil hun idag stå fremme med pisken - a la den rød/orange hårede She-Wolf Venstreinde - om den såkaldte
"Gode & Ordentlige Borgerlige Orden". Hun er et bizarrt allegori på S&SF: småborgerlige nyttige idioter for det kapitalistike system.
For hun gider engang besværet om hvem Fethullah Gülen er for en størrelse, ak ja vi i DK ved bedst det er jo
bare muslimer alle sammen, vi har det bedste sociale system i Verden - ja op i røven med at vi slikker US i røven for vor veltjente
velstand men who cares...

Sorry for minor edition errors, but this is what I can produce OFFLINE ;)

"Mit spørgsmål er, hvad vi kan gøre for at hjælpe jer i det ungdomsoprør, som også danske unge tager på deres generations vegne år for år?"

1: I (SD) kan starte med stope med at betragte os som en slags "Muslimsk fastelavnstønde" fuld med stemmer, som i konkurrere med DF om at "bashe".Hvor den der kan slå hårdeste får de flest stemmer.
2: Stop med at fornærme vores intelligens. I er IKKe "vores" (unge muslimers) venner. I går i kke op i "hvor godt" unge muslimer har det i DK. I går op i STEMMER, STEMMER og STEMMER (især fra højrefløjen).
3: Være ærlige og fair. Det kan godt være, at nogle muslimsk FRISKOLER(7 ud af 26) har (Måske) problemmer, men indrøm, at de er meget gode til at løfte eleverne fagligt(noget folkeskolen ikke kunne gør)
4: Start med at prøve og forstå, at lige meget hvordan vi vælger, at leve vores liv, så vil det "muslimske" være en del af vores identitet. og så længe i (SD) taler så nedværdigende og fjendtligt om det "muslimske", så kan vi ikke være en del af NOGET som i har noget med at gøre.

Hans Larsen, Recep INAL og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg har gået på en privat islamisk firskole midt på Nørrebro i alle mine 10 år af grundskolen. Jeg ved reelt ikke hvordan det er at gå på en almindelig dansk folkeskole, men kan forstille mig at den eneste forskel var at vi havde timer med islam-undervisning og arabisk. Det kan jeg ikke helt se det store problem i?

Nå, men tilbage til Christine Antorini, hun efterspørg de unge muslimers oprør, eller manglende på samme. Hun rækker hånden ud til alle de undertrykte muslimer der går i de private og indelukket skoler, og finder belæg for at der er et problem, netop fordi det bliver diskuteret på christiansborg.

Jeg tvivler dog på at Christine Antorini har været ude og snakke med nogle af de unge muslimer, tager ud på skolerne og stille selv samme spørgsmål hun skriver om. Hende og alle andre politikker for den sags skyld. Hvis der havde været et problem, ville vi have hørt om det fra eleverne. Se tilbage på det arabiske forår hvor de unge sammen på tværs af byer og lande grænser via facebook og diverse andre medier, udtrykte deres vrede og følelser.

Hvis der havde været et problem, ville vi ikke høre det fra Christiansborg, så ville i have hørt det fra mig selv, og andre af mine gamle klassekammerater.

Niels Duus Nielsen, Johnny Winther Ronnenberg, Christoffer Pedersen, Adam yahya og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar

@Abdullah T
"tager ud på skolerne og stille selv samme spørgsmål hun skriver om"
Dette kræver, at Christine Antorini faktiske tror, at der er et problem og oprigtigt forsøger at "hjælpe". Men desværre dette indlæg er ikke andet end en del af SD's hetz kampagne der er designet til at "tager" stemmer fra DF.

Morten Pedersen

Informations læsere kunne med fordel læse Ahmed Akkaris bog "Mit opgør med islamismen". Han er på flere muslimske friskoler og dokumenterer på systematisk snyderiet er, og hvor grel undervisningen er ift danske værdier og tradition. Og da han dermed har været en forræder i de kredse, lever han nu på Grønland. At vi sponsorer en systematisk undergravelse af vores land er ikke naturligt, det kan faktisk kun foregå i vores del af verden.

Christina burde tage sig sammen og gå grundigt til værks i.f.m. den Gülenistiske bevægelse og dennes globale netværk af skoler - partikulært US, EU og central-asiatske tyrkiske republikker - i stedet for at mistænkeligøre muslimske privat skoler i DK over en bred kam. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om at hun vil vove at påstå at disse skoler er for at fremme demokrati og den "inter-kulturelle" dialog imellem de store tre verdensreligioner. Ja, sådan er det bare når man bare tror at politik er de så glade 70'erne da man som en forkælet små/stor borgelig tøse søgte berømmelse hos de ægte revolutionære medes det var tidsånden. Tag og skrub din ikke så fine populistiske små-Borgerlige Moral i et vist sted...

Og dog, jeg kan ikke lade være at komme frem med min egen holdning om udDANNELSE: Jeg mener at DANNELSE er et alt for vigtigt anliggende sumfunds ansvar som ikke kan blive overladt PRIVATE hænder og initiativer - for overhovedet ikke tale om OUTSOURCING, det ville være dødens sild/pølse. Ligeledes mener jeg at DANNELSE bør finde sted under et SEKULÆRT rum, det er bestemt ikke offentlighedens opgave at prædike for bestemte religiøse og ej heller ideologiske anskuelser, men om at oplyse og at have en general viden&forståelse af disse. Rent specifikt kan jeg nævne at jeg afslog kristendomskendskab i folkeskolen fordi det havde et missionær formål, men i Gymnasiet tog jeg gerne imod Religion faget fordi det havde et oplysende og universelt karakter. Og de var i 80'erne, jeg har ikke det store kendskab hvorledes det står nu til med det engang så fremragende Danske DANNELSES system, men det lader til at det PRIVATE initiativ er ved og måske har taget OVERHÅND, og med alle de komplikationer det nu måtte have som konsekvens...

OK, det var fremragende undtagen den så synlige konfirmations halløj og kristendomskabs faget som jeg har måttet taget en holdning til i en alder af 13 år. Det var ikke SEKULÆRT!!! Men i Tyrkiet var det hele dengang måske RENT sekulært.

Fik ikke flg læserbrev bragt, så kan jeg jo poste det her...:
Til Christine Antorini
Du undrer dig i dagens kronik over at unge muslimer ikke engagerer sig i debatten om kvindefrihed, sexuel frigørelse, ytringsfrihed, og MOD muslimske miljøer (!)
Samtidig harcelerer du mod muslimske friskoler, fordi 7 ud af 21 er under skærpet tilsyn.
Christine, du burde som mangeårig politiker vide at trangen til nogle bestemte værdier kommer indefra når nogle bestemte forudsætninger er tilstede, feks som da 60ernes velstand muliggjorde det danske ungdomsoprør, kvindeoprør osv.
Som etnisk hippie-agtig-storkollektiv-forældre dansker deler jeg da de værdier du beskriver der, men hvad er det for en arrogant holdning at udefra kommende skal tilstræbe præcis de samme værdier som vores? Så er jeg altså stået af, hvor er tolerancen og respekten for mangfoldigheden? Religionsfriheden? Og hvor meget lyst tror du man får til at dele dine værdier og holdninger, når de bliver proppet ned i halsen på én, underforstået at det er aldeles forargeligt hvis man ikke deler dem? OG råber højt op i den offentlige debat om hvor meget man gør det?
For kort tid siden offentliggjorde tv avisen en undersøgelse der viste at elever på muslimske friskoler får klart højere karaktergennemsnit end muslimske elever på danske folkeskoler. Denne undersøgelse har jeg meget svært ved at forstå du ikke kender til?
Og hvorfor er det sådan? Fordi eleverne på en muslimsk friskole kan fokusere på det faglige, frem for konstant at skulle forsvare deres religion, påklædning, udseende, madvaner osv. Et forhold der er vokset i takt med at I politikere konstant problematiserer og stigmatiserer indvandrere.
Eksempelvis kunne du have valgt at skrive en positiv historie om de 19 ud 26 muslimske friskoler, der gør det godt, og står mål med folkeskolens faglige krav og mål om demokrati, ligeværd og medbestemmelse. I stedet fokuserer du - som mange af dine kolleger - på det negative, og støder derved de muslimer der faktisk ønsker at være en del af dit Danmark fra dig. Og så undrer du dig over manglende opbakning fra muslimer i debatten. Jeg forstår godt hvis man - som muslim - efter at have læst din kronik ikke har lyst til at være venner med dig. Hvorved du opnår det stik modsatte at din påståede intention.
Jeg konkluderer derfor at du enten internt er blevet valgt til månedens "lad os tale negativt om muslimer, så vi kan kapre flere stemmer tilbage fra DF" socialdemokrat. Eller at du er dum som en dør. Og jeg ved desværre ærlig talt ikke hvad der er værst.

Med venlig hilsen
Joakim Øster, Århus

Joakim Øster,
I samtlige muslimske(og kristne) friskoler i Danmark indoktrineres forsvarsløse børn i deres ekstremt bagstræberiske og kontrollerende forældres tåbelige antikke overtro. Dette ekstreme overgreb foregår systematisk inden børnene er kognitivt modne til at forsvare deres tankefrihed.

Man skal være dum som en dør eller på stoffer, hvis man tror friheden til at tro på det man vil, også betyder frihed til at indoktrinere forsvarsløse børn.

er du på stoffer eller er du dum som en dør ?

Hej Toke
Jeg synes du ser noget sort/hvidt på religion; tænker godt man kan gradbøje det, ligesom alle andre værdier, ellers er det vel heller ikke okay at indoktrinere børn til at tro på demokrati som den eneste rigtige styreform? (osv...)
Anyway, min pointe er at Antorini påstår at hun vil hjælpe muslimer, i virkeligheden vil hun bare kritisere dem. At kritisere synes jeg er helt okay, men ikke at sige det er for deres egen skyld...
Og friheden til at indoktrinere forsvarsløse børn følger med når man får børn, uanset om man er klog eller dum, på stoffer eller ej :-)