Kommentar

Venstrefløjen har tabt hovedet i sagen om Amager Fælled

Modstanden mod et boligbyggeri på et lille stykke af Amager Fælled er udtryk for en venstreorienteret form for naturromantik. Det kan blive på bekostning af billige boliger, ældreplejen og daginstitutioner
Debat
3. oktober 2017

Det er for en venstrefløjsvælger som mig uforståeligt, hvorfor venstrefløjspartierne på Rådhuset er gået så meget imod bebyggelsen af et relativt lille areal nord for Vejlands Allé på Amager Fælled.

Argumentet imod byggeriet har været, at der var tale om uberørt strandeng, men ifølge overborgmester Frank Jensen blev området i 2001 ryddet for buske og træer og i dele af området går der køer rundt og græsser, så uberørt kan men ikke kalde det. Desuden argumenteres det, at strandengen som det eneste sted i København er hjemsted for fredede planter og for frøer og salamandere.

Men Frank Jensen har før oplyst, at planterne ville være blevet flyttet til andre steder på fælleden, og ud fra mine egne betragtninger findes de bedste levemuligheder for salamandere og frøer i området omkring Grønjordssøen nord for området, som ikke skal bebygges.

Endvidere er området, der skal bebygges af begrænset rekreativ værdi, idet området bortset fra nogle stier, der går gennem det, er ret utilgængeligt. Min oplevelse er, at befolkningens rekreative anvendelse hovedsagelig foregår omkring Grønjordssøen, som ikke berøres, og de mere åbne områder med kvæg, som ligger uden for det område, der tiltænkes bebyggelse.

Ord som uberørt, oprindelig, uerstattelig og udryddelse er blevet brugt af byggeriets modstandere til at karakterisere strandengen. For at forstå modstanden kan man af ordene udlede, at det drejer sig om en længsel efter en oprindelig autenticitet – en 'tilbage til naturen ideologi', hvor mennesket, kulturen, ikke må ødelægge denne tilstand. Denne naturromantik kom klart og nærmest naivt til udtryk i kokken Nikolaj Kirks optagelser fra området, hvor han gik rundt og ’interviewede’ planter og dyr for at give dem en stemme.

Det er imidlertid formentlig meget få af modstanderne, der har iagttaget de sjældne arter, hvis de overhovedet havde hørt om dem, før sagen blev rejst. Og i forbindelse med det nu aflyste byggeri opstår ord som bulldozere, beton og glas, der giver associationer til voldsom fremfærd over for den svage, idylliske natur. Modstanden er således udtryk for naturromantik, skønt man kan få den mistanke, at venstrefløjspartierne har brugt sagen for at få erobret overborgmesterposten i Københavns Kommune.

Modstanden rammer tilflyttere

Bebyggelsen af området ville have skabt boliger til omkring 5.000 mennesker, der ville kunne bo i cykelafstand til City og i gåafstand til Sundby Metrostation, hvilket ville få mange, fremtidige beboere til at undvære en bil og dermed begrænse udledningerne af CO₂.

Modstanderne har argumenteret, at man vil kunne bygge andre steder i byen eller et andet sted på Fælleden, men en alternativ placering på Fælleden vil ikke kunne komme til at ligge i gåafstand fra Sundby Metrostation, der blev bygget med henblik på at betjene netop bebyggelsen på den anden side af Ørestad Boulevard. Et byggeri på en anden del af Fælleden vil i øvrigt komme til at ligge lidt afsides, og en alternativ placering et helt andet sted i byen vil medføre en begrænsning af det samlede fremtidige byggeri i København.

Der er på grund af tilstrømningen af mennesker til København i disse år brug for en stadig forøgelse af boligmassen gennem nybyggeri, hvorfor en aflysning af Amager Fælled Kvarteret vil begrænse den fremtidige udvidelse af boligmassen i København og dermed modvirke en sænkelse af boligpriserne, der kun kan ske ved at bygge flere boliger.

Modstanden mod udvidelsen af boligmassen kommer på den anden side modstanderne selv til gode i form af værdistigninger, men den rammer tilflytterne, der kommer til at betale højere ejendomspriser eller huslejer. Så i virkeligheden siger modstanderne, at man ønsker at beholde byen for sig selv, og at tilflyttere ikke er velkomne.

Et andet problem, som nu opstår, er, at der kommer til at mangle halvanden til to milliarder kroner til finansiering af metrobyggeriet. Her har modstanderne af bebyggelsen af Amager Fælled Kvarteret fremført, at pengene kan findes andre steder på budgettet i Københavns Kommune. Men det har som konsekvens, at kommunen må spare andre steder for eksempel på ældreplejen eller på skoler og daginstitutioner.

Mener venstrefløjen virkelig, at en tvivlsom påstand om udryddelse af nogle få arter, som findes andre steder i landet, og fjernelse af et område af begrænset rekreativ værdi, er små to milliarder kroner værd?

Per Clausen er lektor i samfundsfag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Danmarks Naturfredningsforening:
Orkideen sump-hullæbe findes i kommunen kun på dette areal. Desuden er hedelyng, bakketidsel, brændeskærm, knude-firling, lancetbladet høgeurt, almindelig kamgræs, katteskæg, skov-kløver, sump kællingetand, lav skorsonér, almindelig mælkeurt, krybende pil, blød filt-rose, nyse røllike, hare-star, pille-star, ræve-star, enskællet sumpstrå, hunde-viol og læge-ærenpris kommunalt kun registreret på projektarealet og vil dermed uddø i kommunen, hvis projektet realiseres med det nuværende byggefelt. Hertil kommer mange hundrede følgearter fra andre organismegrupper, der udelukkende kan leve der – f. eks. alle de insektbestøvere, der er tilknyttet de planter der uddør – ligesom der er registreret syv arter af sjældne rødlistede svampe på arealet, der alle vil blive udryddet fra Københavns Kommune som følge af projektet. - - - Og København Kommunene:
Biodiversitetspolitik:
Københavns Kommune vil med strategien trække hensynet til den biologiske mangfoldighed frem i lyset og ind i den daglige drift og i planarbejdet. Driften af Københavns grønne områder skal tilrettelægges, så den biologiske mangfoldighed i højere grad tilgodeses og øges, og planlæggerne skal indarbejde hensynet til den biologiske mangfoldighed i byudviklingen gennem kommuneplanen og lokalplaner.

Frank Wille, Johnny Winther Ronnenberg, Thomas Christensen, Niels Duus Nielsen, Niels-Simon Larsen, Sten Hansen, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er skræmmende, at Per Clausen mener, at det er tilgængeligheden til området, der afgør, om det er fredningsværdigt eller ej! Det er jo netop utilgængeligheden, der giver de optimale trivselsbetingelser for dyr og planter.
Derudover er Københavns problem rent ud sagt, at man har giver dispensation fra beboelsespligten i alt for vidt omfang, har tilladt alt for mange lejemål at blive erhvervslejemål og i det hele taget at fortrænge mangfoldigheden i de eksisterende områder med beboelse.
Der er stadig mange ubebyggede områder på Amager, som man meget hellere skulle inddrage - hvis man altså ikke i stedet skulle begynde at kræve udlejning efter de obligate 6 ugers tomhed.

Fam. Tejsner, Frank Wille, Dorte Sørensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Ja, det minder lidt om modstanden mod centeret til test af vindmøller ved Østerild.

John Christensen

Var det ikke partiet Venstre, som i sidste ende løb fra aftalen, - hvor ved flertallet bag aftalen smuldrede?
Det er jo valgefterår.

I øvrigt er jeg glad for at Fælleden ikke bebygges og natur bevares.
Er det - den Per Clausen - som taler her, altså ham fra Enhedslisten?
I så fald laver han her et gevaldigt selvmål - mener jeg.

Frank Wille, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Tror nu nok at denne Per Clausen befinder sig til højre for Enhedslisten, og selvom han ikke nedlader sig til at delagtiggøre læserne i hvilket parti han stemmer på, vil jeg gætte på Socialdemokratiet, siden det jo er den betonfundamentalistiske mangel på viden om naturen som de så ofte før har givet udtryk for, der kendetegner hans argumentation.
Som Steffen Gliese så rammende påpeger, er tilgængelighed for offentligheden slet ikke pointen i bevarelsen af Amager Fælled, men netop den uberørthed, hvori nogle af Danmarks sjældneste arter kan leve uforstyrret. At der græsser køer, gør ikke uberørtheden mindre. Som Steffen også fremhæver, er det Københavns boligpolitik den er helt gal med, hvor nybyggede huse står tomme, og ingen almindeligt dødelige har råd til at bosætte sig. Mærkeligt at Per Clausen ikke husker på Staunings folkevenlige boligpolitik? Eller se på Ørestadens vindblæste betonørken, hvor megen natur er der plads til her?
Til sidst vil jeg oplyse den herre om, at det ikke bare lader sig gøre at flytte sårbare biotoper med et fingerknips. Det overlever de slet, slet ikke!

Fam. Tejsner, Frank Wille, Johnny Winther Ronnenberg, Lasse Glavind, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Er området ikke et af de eneste uberørt naturområder fra oldtiden - eller er der noget jeg har misforstået. Hvis ikke så er området da i den grad være at bevarer. Ligeledes er området et dejligt grønt område let at nå for alle beboer i København området, da de bare skal ned fra Metrostationen Sundby.
Hvorfor kan de boliger ikke bygges på nogle af de opfyldte områder - fx.bag de haver ,der fik lov at bliv omend i beskåret form.

PS med navnet Per Clausen så frygtede jeg at det var ELs tidligere MF'er nu fagforeningsmand fra Ålborg, der var tale om.

Fam. Tejsner, Frank Wille og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Dorte, jo du har ganske ret, området er urgammelt, faktisk 5000 år, og fuldstændig unikt. Det har aldrig været andet end natur, hvorfor det udelukkende er der, de yderst sjældne arter kan overleve.
Det er en perle i et Danmark, hvor naturen er den mindst oprindelige i hele Europa.
For mig at se, er det slet og ret ondskab at ville bebygge Amager Fælled.

Fam. Tejsner, Frank Wille og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar

Ud over den afsindige ide, at menneskers grundholdninger kan afbillede som punkter på en ret linje, er der rigtig meget at sige om Clausen indlæg.
Det vigtigste er nok, at det at det giver en kæmpe profit, er et meget dårligt mål for rimelighed.
Tætheden i bebyggelsen er også problematisk.
Bebyggelse af lave områder ved vand er lige så stort et problem, som transport problemer.
Ideen med at stable os alle sammen i en kæmpe bunke for at formindske CO2 er misforstået human tilværelse.
Spredt bebyggelse med gode CO2 venlige transport muligheder og lad så de kystnære områder være. Forstå det dog. De får kænpe problemer i løbet af de næste 50 år.

Fam. Tejsner, Frank Wille, Kim Houmøller, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jørgen Wind-Willassen

Tak Per Clausen.
Endelig lidt selverkendelse på venstrefløjen.
En græsmark klods op ad en Metrostation, den skal da bebygges, når nu så mange savner boliger i København, og ikke kan drømme om at bosætte sig i Gadstrup, hvis nogen ved hvor det er.
Og vil man se en græsmark med buske, græssende køer, lidt sjældne urter og måske et par frøer, så er man da velkommen udenfor København, men så må man nok undvære Hipster Cafeen.

Helt ærlig, er det her ikke bare et forklædt partiindlæg fra socialdemokraterne i København? Jeg har svært ved at tro, at en lektor i samfundsfag kan skrive så selektivt, naivt og enøjet om en på mange måder central samfundsmæssig problemstilling - hvis der ikke var politisk motiveret.

Frank Wille, Niels-Simon Larsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Naturens hersker Per Clausen

Uanset mit helt private politiske tilhørsforhold kan jeg oplyse, at jeh genkender Per Clausen, som prototypen for de naturødelæggelser, som præger hele kloden. I en tid hvor det bl.a. postuleres, at vi står over for en ny masseudryddelse af arter på verdensplan, er Per Clause parat til ofre arter aht. menneskearter.

Jeg vil ikke kunne afvise, at de berørte arter findes andre steder. Og jeg vil ikke kunne afvise, naturherskere som Per Clausen findes ved disse biotoper. Men da naturherskerarten homo sapiens hver eneste dag vokser på vores størrelsesfikserede jord, synes det uundgåligt at alle arter er under pres. Herskerne mener som regel, at der ikke er én art, som ikke kan undværes netop i en helt konkret sag.

I en sag som hænger sammen med Ørestadsbyggeriet, TV-byen i Gyngemosen i Gladsaxe, blev en stor biotop med en særlig underart af spidssnudet frø elimineret af et byggeri, der ligner det, som Per Clausen nu gør sig til talsmand for.

TV- byen blev sat til salg mhp. at finansiere dele af byggeriet i Ørestaden og derfor skulle TV-byen bebygges mest muligt med boliger. Trods et åbenlys vådområde nægtede myndighederne eksistensen og alle midler blev taget i brug for at eliminere vores fælles natur. Ud over åbenlyse trusler mod dyrearter, så greb berørte intressenter til byggeriet til trusler på liv og helbred mod naturforkæmpere.

Så nogle af naturherskerne synes, at de er så magtfulde, at de hersker over naturbekymrede mennesker samt alle andre arter - alene ud fra økonomiske argumenter.

Paradoksalt nok vil man ikke kunne afvise, at disse naturherskere samtidig støtter f.eks. WWF eller andre foreninger, som bruger megen af deres opmærksomhed i fjerne arter. Steder hvor det er svært at kontrollere, hvad der foregår.

For et par årtier brugte man sloganet: "Tænk globalt - handel lokalt".

Betragt det som et råd, Per Clausen.

Fam. Tejsner, Leif Kajberg, Eva Schwanenflügel, Johnny Winther Ronnenberg og Frank Wille anbefalede denne kommentar

Virkelig deprimerende læsning. Det er...beklager..en omgang konstrueret bullshit fra ende til anden. Det er nedgørende overfor de mennesker, hvis hjerte banker for mere grønt, bynært og rekreativt. Et er, at man ikke selv finder det af værdi, om der er en artsrigdom til stede, men dermed slutte, at det så er ligegyldygt og alle de andre nok alligevel ikke mener det de kæmper for og de har nok aldrig set det alligevel. Det er arrogant og utilbørligt. Hertil kommer, at det er tendentiøst forkert, hvad der listes op. Der er ikke tale om billige boliger til almindelige mennesker. De fleste bliver ubetalelige for langt de fleste. Man bygger ikke billigt på en dyr grund. Dette stykke natur er uvurderligt på sigt for kommende generationer, og rummer mulighed for afstresning og vigtig sundhedsfremmende og helbredende motion. Det er muligt at denne Per Clausen er en ung stærk mand med fart på og alle andre må så vige...men det betyder ikke, at alle vi andre har det på samme måde. Der findes mennesker med lidelser, som det uafviseligt vil hjælpe, at der er et sådant unikt stykke grønt område så nært på, at man ikke behøver bil. PC s opslag passer lige ind i det naturafstumpede koncept, som de blåsorte ved magten hærger hele landet med i disse år til lands og til vands. Om dette skal fortsætte vil de to kommende valg vise. Kampen for Amager Fælled er en metafor for dette...bare vent og se. Dråben er faldet..

Typisk socialdemokratisk-teknokratisk argumentationstilgang, vi kender den til hudløshed fra utallige sammenhænge. Bagsværd sø og de sønære omgivelser i Gladsaxe Kommune skal således - det er i hvert fald kommunens intention, selv om det ikke er vedtaget endnu - maltrakteres og "omkalfatres" som led i planer om opgraderet rostadion, for at tilgodese rosporten og dens værtsfunktion i forbindelse med internationale stævner og formentlig også "vækst og beskæftigelse", og igen må værdifulde naturområder, som der er knaphed på i Gladsaxe Kommune, holde for. Og så er der lige det med metroen og dens finansiering. Det er da et dårligt argument for grundsalg og byggeprojekter på det omdiskuterede areal på Amager at der skal skaffes økonomi og anlægsmidler til restfinansiering af metroprojekt. En metro, som der i høj grad skal sættes spørgsmålstegn ved, hundedyr som den er i anlægsomkostninger og tilmed utidssvarende (letbaner på overfladen havde været bedre og billigere løsning).

Fam. Tejsner, Eva Schwanenflügel og Kurt Loftkjær anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Hvor befinder Amager sig om 50 år?

Torben K L Jensen

Jeg mener - hvis det bliver bygget boliger kan man være sikker på at der bliver bygget dæmninger og dermed redder det meste af biodiversiteten.