Kronik

EU skal beskytte kollektive rettigheder; ikke kun markedets frihed

I EU er der strenge regler for at sikre det frie marked, fri handel og fri konkurrence. Der burde være lige så strenge regler for at sikre fair konkurrence, værne mod social dumping og sikre lønmodtagernes rettigheder. Kommer der ikke det, risikerer vi, at opbakningen til unionen forsvinder
Hvis ikke EU kommer ind i kampen mod social dumping, svinder opbakningen blandt lønmodtagerne i de vesteuropæiske lande. For de er trætte af, at skrupelløse arbejdsgivere kan udnytte de fælleseuropæiske regler til at underbetale f.eks. udenlandske jordbærplukkere.

Hvis ikke EU kommer ind i kampen mod social dumping, svinder opbakningen blandt lønmodtagerne i de vesteuropæiske lande. For de er trætte af, at skrupelløse arbejdsgivere kan udnytte de fælleseuropæiske regler til at underbetale f.eks. udenlandske jordbærplukkere.

Miriam Dalsgaard

16. november 2017

I dag har den europæiske fagbevægelse kaldt til aktionsdag op til EU-topmødet i Göteborg i morgen. Her samles EU’s stats- og regeringschefer for at diskutere fælles sociale mål samt styrke samarbejdet om at skabe retfærdige arbejdsmarkeder og holdbare sociale sikkerhedssystemer i Europa. Sådan har det i hvert fald lydt i optakten til mødet. Det ser vi frem til i den danske fagbevægelse.

Danmark er et af de lande i EU, som har fået allermest velstand ud af samarbejdet. 600.000 danske lønmodtageres job er afhængige af eksport til EU’s indre marked. Men hvis ikke EU skifter kurs, risikerer vi, at EU er med til at undergrave frem for at understøtte den politiske stabilitet. Der er brug for, at EU leverer resultater, som lønmodtagerne kan mærke.

Derfor bør politikerne have følgende fire mål allerøverst på deres agenda:

Bekæmp social dumping

EU skal igangsætte en reel kamp imod social dumping. Det bør være førsteprioriteten for danske politikere, når de forhandler i Bruxelles.

Det indebærer også en alvorssnak med de østeuropæiske lande. De må forstå, at kampen imod social dumping ikke er en kamp imod lønmodtagere fra deres lande – det er en kamp for ordentlige løn- og arbejdsvilkår i hele Europa. Og hvis ikke EU kommer ind i den kamp, svinder opbakningen blandt lønmodtagerne i de vesteuropæiske lande. For de er trætte af, at skruppelløse arbejdsgivere kan udnytte de fælleseuropæiske regler til at underbetale udenlandske lastbilchauffører, jordbærplukkere og bygningsarbejdere i Danmark.

Vi må insistere på, at arbejde i Danmark foregår på danske, overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Vi må insistere på bedre rettigheder til udstationerede medarbejdere og for andre lønmodtagere, som krydser grænser for at arbejde. Og vi må insistere på en bedre kontrol og håndhævelse af reglerne. Vi vil ikke finde os i, at flere hundrede års kamp for bedre løn- og arbejdsvilkår i Danmark bombes tilbage. Reglerne i EU skal forbedres, og kontrollen forstærkes.

Fair konkurrence

I EU er der strenge regler for at sikre det frie marked, fri handel og fri konkurrence. Der burde være lige så strenge regler for at sikre fair konkurrence.

Et oplagt eksempel er arbejdsmiljøområdet. Her er en række fælles mindstekrav i EU, men vi kan gå langt videre. Lønmodtagerne i Europa skal ikke konkurrere med hinanden om, hvem der kan arbejde under de farligste forhold.

Ligesom man har fælles krav om, hvor lidt kemi der må være i cremer, skal der også være fælles krav om, hvor lidt kemi de arbejdere, som producerer cremerne, må blive udsat for. Og her sker heldigvis fremskridt. F.eks. i indsatsen mod arbejdsrelateret kræft, hvor den danske fagbevægelse har arbejdet hårdt for de netop vedtagne skrappere minimumskrav.

Det er positivt, men vi er slet ikke i mål. Kravene for beskyttelse af arbejdstagerne er stadig for lave. Vi skal vedtage høje, fælles minimumskrav for at beskytte lønmodtagerne på tværs af Europa.

Respekt for rettigheder

EU skal respektere de rettigheder, som lønmodtagerne har tilkæmpet sig. Det indebærer også en respekt for den danske model, hvor det i udgangspunktet er arbejdsgivere og arbejdstagere, som sætter sig sammen og forhandler løn- og arbejdsvilkår. I andre lande bestemmer politikerne, men i Danmark vil vi – arbejdsmarkedets parter – helst ordne det selv.

I LO ser vi gerne, at man på EU-plan bliver bedre til at samarbejde med arbejdsmarkedets parter, nationalt og på europæisk plan. Og at de europæiske parter tager ansvaret på sig og udnytter de muligheder for samarbejde, som eksisterer i EU. Hvis arbejdsmarkedets parter får lov til at spille en større rolle og tager større ansvar, vil vi se bedre fælles løsninger.

EU’s grundlov skal ændres

Selv hvis vi lykkes med at overbevise alle politikere om at kæmpe imod social dumping, skabe mere fair konkurrence og fremme lønmodtagernes rettigheder, så er der en grundlæggende udfordring i EU’s grundlov. EU er primært det frie markeds beskytter. Det bliver vi nødt til at ændre. Hvis der er konflikt mellem økonomiske friheder og kollektive rettigheder, så skal f.eks. strejkeretten være vigtigere end virksomheders etableringsret.

I LO er vi ikke utopister. Vi kan godt se, at tiden ikke lige er til en traktatændring her og nu, som skal stemmes igennem i alle EU’s medlemslande. Men det er et mål, og vi arbejder for det herhjemme og i Europa.

De fire mål om at kæmpe imod social dumping, skabe mere fair konkurrence, fremme lønmodtageres rettigheder og få vedtaget en social protokol er en forudsætning for, at lønmodtagerne i Danmark kan blive ved med at bakke op om EU. Alle os, som tror på det europæiske samarbejde, må stå sammen om de fire mål.

Det betyder ikke, at EU ikke også skal lave andre ting. Der bør også vedtages bedre regler for miljø og klima, der skal sættes ordentligt ind imod skattely og forhandles nye handelsaftaler.

Men hvis ikke politikerne herhjemme og i EU begynder at kæmpe for de fire mål, kan alt det andet være lige meget. For så vil befolkningens opbakning langsomt men sikkert erodere. Og det ønsker vi ikke i LO. Vi ønsker et stærkt europæisk samarbejde. Det skaber vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark. Det skaber fred og sikkerhed i Europa.

Alle skal huske, at EU ikke er en fast, uforanderlig enhed. EU består af politikere fra 28 (snart 27) forskellige medlemslande med et hav af forskellige politiske overbevisninger. Der er ærkeliberalister, ægte kommunister, kristendemokrater og alt midt imellem. EU er en politisk kampplads, præcis ligesom byrådet og Folketinget er det. Det giver ingen mening bare at melde sig ud. Nej, vi vil forandre EU indefra, og vi vil have politikerne til at arbejde for de fire mål.

Nogle vil indvende, at det kan vi ikke af hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne. Men hør nu her; hvis vi ender med at konkurrere hinanden ned i et sort hul – hvor lønnen bliver lavere, hvor lønmodtagerrettigheder undergraves, hvor skatten ryger til Panama i stedet for i fælleskassen, og hvor arbejdsmiljøet lider – gør vi igen hinanden fattigere i stedet for rigere. Det er der ikke kommet noget godt ud af historisk set.

Fordel fordelene

EU har skabt mere velstand. Ingen tvivl om det! I Europa og i Danmark. Men markedet sørger ikke for at fordele velstanden retfærdigt. Det er politikerne, som beslutter, om den velstand, der indiskutabelt skabes ved samhandel, kommer de få eller de mange til gode. Det handler om at omfordele gennem skat, men også om at investere i et stærkt sikkerhedsnet, som griber dem, der er imellem job.

Vi skal investere i opkvalificering og uddannelse og i innovation og teknologi, så vi kan omstille os. Det har de ikke gjort i Storbritannien, og heller ikke i USA. Og jeg håber, at vi er i stand til at lære noget af valgene af Trump og Brexit: Frihandel varer ikke ved, hvis det kun kommer de rigeste til gavn.

Det er politikernes opgave at skabe rammerne for, at den brede befolkning oplever en forbedring i hverdagen. Det må politikerne herhjemme ikke glemme – de har i høj grad selv nøglen til at sikre befolkningens opbakning til samhandel i EU og i resten af verden.

I LO ønsker vi ikke et EU, der i endnu højere grad deler sig i flere hastigheder. Vi ønsker et EU, hvor man fortsat søger fælles løsninger på fælles problemer. Derfor vil jeg opfordre til, at vi vælger politikere, som vil forandre EU ud fra de fire mål. Så vi får skabt nogle rammer, der sørger for, at EU kommer alle til gavn. Så vi får genskabt tilliden til EU igennem konkrete resultater. Det bør være fokus for næste uges topmøde, og det bør være fokus for samarbejdet i EU fremover.

Lizette Risgaard er formand for LO

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Thomas Tanghus
  • Eva Schwanenflügel
  • Torben Lindegaard
Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel og Torben Lindegaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Eva Schwanenflügel

Tak for dine input, Lizette Risgaard.
Men du nævner slet ikke de syge i dine ytringer, de der idag er underlagt det mest rigide, kontrollerende og demotiverende system der er set i årtier, og nærmer sig psykisk tortur.
Hvorfor er LO ikke interesseret i at få stoppet den uhensigtsmæssige sagsbehandling af syge medarbejdere ? Hvorfor kæmper LO ikke for at folk med psykiske lidelser får samme rettigheder som folk med fysiske lidelser? Hvorfor kæmper LO ikke for bedre sagsbehandling og mindre politisk indflydelse på Ankestyrelsen? Og hvorfor kæmper LO ikke for at få bedre tillidsrepræsentanter ud på hver et område, og samarbejde med resten af fagbevægelsen for et bedre arbejdsmiljø?
Lizette, jeg er glad for at du blev valgt.
Men vis nu, at du kan mere end varme Venstres jakkelommer!

Thomas Tanghus, Trond Meiring og Børge Neiiendam anbefalede denne kommentar
John Christensen

Eva Schwanenflügel - indlægget handler om EU.

Lønmodtagere en masse i dette land har for længst tabt tilliden til EU-projektet. Det har jeg også, eller rettere jeg har aldrig tiltroet EU noget positivt. Det er et helt igennem ufolkeligt og elitært projekt, som er skabt for monopolernes skyld.

Vildfarelsen for LO-formanden beståe i - at hun tror det kan lykkes at ændre EU indefra. Det kan det ikke.

Danskerne har aldrig stemt om at være en del af EU, så det kan passende være første ægte demokratiske skridt.
Det bør LO arbejde for, inden de nedlægges/nedlægger sig selv - fordi deres nuværende opgaver sagtens kan løses af 3F. Et forbund kan snildt varetage lønmodtagernes interesser, uanset om du er offentlig eller privat ansat.

God dag der ude

Eva Schwanenflügel, Trond Meiring og Michael Hullevad anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Eva Schwanenflügel
LO interesserer sig ikke for de syges forhold, fordi de syge ikke er medlemmer af fagforeningerne - i al fald ikke ret længe efter de er blevet syge. Det er der ikke råd til

____________
Jeg undrer mig over, at samfundet Danmark hyppigt bliver fremstillet somom det er er en slags forretningsmodel, hvor hovedbestyrelsen tilsyneladende ligger placeret i EU, og at det der der, alle de væsentlige beslutninger skal tages.
Jeg havde et håb om, at nationalstaterne havde en funktion, men jeg kan godt se, at den funktion efterhånden er meget, meget lille og ubetydelig. Vi har jo transnationale virksomheder, som reelt har råd til at købe sig til at sende hele overskuddet i skattely. Vi har EU som åbenbart skal tage sig af at sikre en vis retfærdighed i et liberalt handelssystem (absurd, ikkesandt), vi har Nato som tvinger militære indkøb for svimlende summer igennem og vi har miljøhensyn, som absolut er overnationale.

Jeg ved ikke om andre end jeg sidder med fornemmelsen af, at de enkelte menige borgere i nationalstaterne er fuldstændig sat udenfor indflydelse. Jaja, vi har da kommunalvalgene hvert 4. år hvor vi kan vælge nogle politikere, som angiveligt vil varetage de flestes bedste med hensyn til veje og antallet af børnehaver og parkeringspladser. .
Men fornemmelsen af magtesløshed og mangel på mening er.. enorm.

LO-formandens indlæg er sikkert både velment og relevant. Men for pokker hvor er det fjernt. Lidt som at høre 1. majtaler i stærkt blæsevejr.

Børge Neiiendam

Såfremt EU i større og større udstrækning viser sig at være elitens og økonomiernes beskytter og banebryder, så er der kun tilbage at LO og ligesindede Faglige Organisationer, viser muskler sammen med ligesindede Organisationer i det øvrige EU. Så kan Lizette og ligesindede danne et effektivt bolværk mod ego-økonomien.

Bag bolværket kan de så samle tropperne til et orkestreret angreb på EUs beskyttelse af de griske arbejdsgivere og pengepugere, der overalt i verden udsuger det almindelige Samfund for værdier.

I Medierne er der ofte omtale af uhyrlige økonomiske koncentrationer på få hænder, senest at 3 rigmænd i USA ejer så mange værdier, som omkring 150 mio. Amerikanere. Andre steder findes der lignende horrible tilstande - måske endda værre historier, for det er svært at få overblik over ego-økonomierne i nær- og fjernøsten.

I sig selv er der vel intet i vejen med at være umådeligt rig, hvis man lader sine midler arbejde for Samfundet og ikke blot puger til sig.

Ligeså med de Socialistiske Faglige Organisationer. Endnu har de styrke, nu skal de bare vise format og måske gå tilbage til de gamle dyder, skabt af Arbejderbevægelserne og ikke af Akademikerne. Lidt Revolution er nok ikke af vejen. Pænhed misbruges tydeligvis af Magthavere med en egoistisk grundholdning.

Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Lise Lotte, jeg prøver egentlig bare at tale til dem, altså fagforeningerne. Som har lukket øren og øjne for hvad der sker for deres medlemmer.
BUPL havde fx ikke en repræsentant for fleksjob da jeg spurgte efter det.
Fagforeningen er lukket om sig selv.

Lise Lotte Rahbek

Eva S.
Ja. Fagforeningerne er lukket om sig selv.
Måske er det derfor LO-formandens tale ovenfor ikke rigtig når igennem blæstens susen.

Søren Kristensen

... og sikre lønmodtagernes rettigheder mod fx. social dumping. Kommer der ikke det, risikerer vi, at opbakningen til unionen forsvinder. Og det skal gå ret hurtigt, ligesom det skal med at afvikle de asociale skattely og den stigende relative fattigdom. Lige om lidt er det for sent, hvis det ikke allerede er det?

Michael Hullevad og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
John Christensen

LO har overlevet sig selv, efter de talrige fusioner af faglige organisationer igennem de seneste 30 år.
LO´s forretningsudvalg, har altid været 100% loyal overfor socialdemokratiet - socialdemokraterne støtter EU ligeså helhjertet som Venstre og Konservativt Folkeparti.

Tankevækkende at Lizette synes at vi skal aftale arbejdsmarkedsforhold direkte imellem arbejdsmarkedets parter i Danmark, men alligevel støtter EU - som arbejder i den modsatte retning: nemlig mere og mere lovgivning på arbejdsmarkedsområdet. Hun kan ikke se at vi vil være bedre tjent med OGSÅ selv at bestemme over vores egne forhold generelt. Dybt selvmodsigende hvis du spørger mig.
Vi bydes laveste fællesnævner, og stilles konstant overfor nedskæringer og forringelser - det skal stoppes.

EU skal ikke bestemme over os - UD af EU