Læserbrev

Ordet ’grønlænderstiv’ fastholder fordommene

Debat
15. november 2017

Ordet og begrebet ’grønlænderstiv’ kommer nu i Den Danske Ordbog. Et ord, som står i modsætning til NUKIGA’s arbejde med at skabe nye fortællinger om Grønland. Vores holdning til det nye ord er nemlig, at det bringer en masse unødvendig negativ stigmatisering med sig og dermed fastholder en skadende fordom om grønlændere.

Vi ved, at dette ikke er intentionen. Dog bemærker vi, at argumenterne for og imod ordets optagelse i ordbogen skriver sig ind i en censur vs. ytringsfrihedsdebat. Debatten er derfor særlig interessant i en dansk kontekst, da den derved skriver sig ind i en større diskussion omkring ytringsfrihed og en oplevet krænkelse af et mindretals identitet.

Vi mener principielt, at man skal værne om ytringsfriheden og aldrig underlægge den begrænsninger eller systematisk censur. Debatten handler derfor om det etiske dilemma, som følger med ytringsfriheden. Ytringsfriheden er jo ikke en ytringspligt. Bare fordi man kan, så skal man ikke sige alt.

Vi vil derfor ikke bede Den Danske Ordbog om at fjerne ordet. Vi kan dog bede redaktionen genoverveje deres motivation for, at ordet indgår – af etiske hensyn. Vejen frem er at fastholde fokus på de styrker, der har skabt og fortsat binder rigsfællesskabet sammen og at insistere på at skabe en større gensidig forståelse og respekt landene imellem.

Vi vil derfor fortsætte vores arbejde med at nuancere billedet af grønlændere og Grønland og aktiv bekæmpe de eksisterende fordomme.

Aaja Chemnitz Larsen er medlem af Folketinget, Inuit Ataqatigiit, Jørn Holbech er direktør for Det Grønlandske Hus, Michael Skaarup er fra NUKIGA

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Accepten af det ord er en skandale!

Børge Neiiendam

Gå efter dem der bruger ordet, ikke efter budbringeren !

Eva Schwanenflügel og Søren Peter Sønder anbefalede denne kommentar

Husk lige på, at Den Danske Ordbog om dette udtryk skriver:
"Udtrykket grønlænderstiv er forældet .. De seneste 20 år er alkoholforbruget i Grønland nemlig raslet ned, og i dag drikker grønlænderne faktisk mindre end i Danmark TV2/NyhOnl2009"
Se: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=gr%C3%B8nl%C3%A6nderstiv
Er det ord, der bruges, så er det jo et ord, der bruges ;-)

Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Søren Peter Sønder, Torben Skov og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Thomas Østergaard

Det har jo absolut intet med ytringsfrihed og censur at gøre.

Problemet er, at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab gerne vil betragtes som troværdige sprogforskere.

Og med til at være troværdig forsker hører, at man forholder sig objektivt til sit datamateriale, og ikke bare smider nogle resultater ud til højre fordi de ikke lige passer til den virkelighed man ønsker at præsentere som resultat.

Den troværdighed som DDO er omgærdet af, afhænger af at folk anser dem for virkelighedsbeskrivende og ikke virkelighedsdannende. Paradoksalt nok bliver troværdigheden nu et problem, fordi det anses for virkelighedsdannende at DDO beskriver virkeligheden.

De færreste tror at paven eller svenskerne er mere drukfældige end gennemsnitsdanskeren selvom "fuld som en pave/svensker" optræder i DDO. Specielt ikke da statistiske undersøgelser viser, at danskerne drikker mest i Europa.
Men hvis jeg har mistanke om at forskerne der har lavet statistikken, har manipuleret med tallene ud fra en ide om at det vil være mest konstruktivt ifht lovgivning, debatten, betalingsbalancen og befolkningens holdning til alkohol, at tallene viser danskerne som nogle alkoholiserede drukmåse, så er jeg naturligvis fri til at affærdige tallene som et utroværdigt forsøg på at manipulere med min virkelighed.

Jeg skal spare jer referencerne til 1984 og nysprog. Det er alligevel formålsløst, så længe folk tror det bliver dem der kommer til at lede Minisand.

Flemming Berger, Anders Sørensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Skaarup

@Torben - Det er der flere som mener.

@Børge - Vi vil hellere fokusere på at skabe positive historier.

@Thomas - Vi skriver netop at det ikke handler om ytringsfrihed eller censur, men om at begrebet opfattes som stødende. Vi anfægter derfor ikke DDO's troværdighed, og det er ikke den debat vi rejser. Vi betragter det som et etisk dilemma.

@Trond - Præcis. Dilemmaet er netop, når det er så let at komme med udtryk, som kun har til formål, at være stødende. Så er det vigtigt at holde sig for øje, hvorfor man bruger udtrykket.

@alle - Vores læserbrev kan læses i sin oprindelige version på https://www.facebook.com/nukiga/posts/1970811503207353.

Thomas Østergaard

@Michael Skaarup

Øh, har du læst jeres egen artikel? I skriver da netop, at det handler om ytringsfrihed vs censur, når det eneste det handler om, er hvorvidt DDSL skal bedrive objektiv sprogforskning eller droppe det og bedrive såkaldt "strategisk forskning" (altså skamløs holdningsbearbejdning forklædt som forskning) fordi objektivitet i nogle tilfælde kan virke stødende.

Og det er da ganske rigtigt et slags etisk dillema. Men det er altså enten-eller. Selv hvis DDO opsætter klare retningslinier for hvornår et ord ikke må optages, vil det have nogenlunde samme effekt som hvis Danmarks Statistik skriver at de kan finde på at ændre eller udelade tal, der måtte virke stødende eller potentielt kan trække samfundsdebatten i en uønsket retning.

Det forekommer mig at jeres ønske om at "skabe positive historier" og "nuancere debatten" har nogenlunde samme effekt som det ville få hvis vi hyrede nogle svinedyre lobbyister til at få tjekkerne i Prag til at holde op med a sige 'Oralý jako Dán' - nemlig at udbrede brugen af talemåden via Barbra Streisand effekten og en generel modvilje i den jævne befolkning mod at få diktereret hvad man må og ikke må sige.

Folk bruger altså ikke ord som 'grønlænderstiv' fordi de ikke er klar over at ordet kan virke stødende - tværtimod.

Michael Skaarup

@Thomas.
Det er ikke korrekt.
Vi skriver netop " Vi mener principielt, at man skal værne om ytringsfriheden og aldrig underlægge den begrænsninger eller systematisk censur. Debatten handler derfor om det etiske dilemma, som følger med ytringsfriheden. "

Læserbrevet i sin fulde længde.

Nyt ord støder - i stedet for at styrke
Vi har med interesse fulgt debatten, om det nye ord og begreb ’grønlænderstiv’, som nu kommer i Den Danske Ordbog. Et ord og begreb, som står i modsætning til NUKIGAs arbejde på, at skabe ‘nye fortællinger om Grønland’ for at bekæmpe fordomme om grønlændere. Nukiga betyder ‘min styrke’
Vi oplever på diverse medier både i Danmark og Grønland, hvordan ordet og begrebet, for rigtig mange grønlændere har affødt en passioneret og emotionel voldsom debat, som for nogle, har rødder helt tilbage til koloniseringen af Grønland og til en debat og en søgen efter en ny nationalidentitet, som udsprang med den øget nationale selvbevidsthed, som kom i kølvandet på hjemmestyret i 1979. Debatten har derved rippet op i gamle sår og er med at skabe en unuanceret og polariseret debat, hvor debattørne taler forbi hinanden og ikke forholder sig modpartens motivation.
Vores holdning til ordet er, at det bringer en masse unødvendig negativ stigmatisering med sig, og optagelsen i ordbogen er på sin vis med til at legitimere og fastholde en skadende fordom omkring grønlændere. Vi ved at dette ikke er intentionen, man vi bemærker at argumenterne for, at ordet indgår i ordbogen og for at det som princip kan, men ikke skal, fjernes fra ordbogen, skriver sig ind i en censur vs. ytringsfrihedsdebat.
Debatten er derfor særlig interessant i en dansk kontekst, da den derved tager afsæt i større igangværende diskussion omkring ytringsfrihed vs. en oplevet krænkelse af et mindretals identitet. Vi mener principielt, at man skal værne om ytringsfriheden og aldrig underlægge den begrænsninger eller systematisk censur. Dette er ikke til diskussion.
Debatten handler derfor om det etiske dilemma, som følger med ytringsfriheden. Ytringsfriheden er ikke en ytringspligt. Det betyder at bare fordi man kan, så skal man ikke, sige alt.
Vi skal ikke bede ordnet.dk om at fjerne ordet. Vi kan dog bede om at redaktion overvejer deres motivation for at ordet indgår, taget i betragtning af etiske overvejelser.
Vi mener, at vejen frem er at fastholde fokus på de styrker, der har skabt og forsat binder Rigsfælleskabet sammen og at insistere på at skabe en større gensidig forståelse og respekt, ikke blot de etniske mindretal i Rigsfællesskabet - men for alle borgere.
Vi vil forsætte vores arbejde med nuancere billede af grønlændere og Grønland og aktiv bekæmpe de eksisterende fordomme.

Thomas Østergaard

@Mikael
Jeg forstår ikke hvorfor vi bliver ved med at tale forbi hinanden. En af os må være beruset.

Du synes at være under indtryk af, at jeg beskylder jer for at ville afskaffe ytringsfriheden, hvorfor du vedholdende anfører at i bestemt ikke ønsker den afskaffet (kun modereret derved at folk helst ikke må bruge den hvis ytringerne støder minoriteter).
Jeg synes meget klart jeg har anført at dette OVERHOVEDET ikke handler om ytringsfrihed, men alene om hvorvidt Det Danske Sprog- og Literaturselskab skal drive objektiv, redelig, reproducerbar forskning.
Reproducerbar derved, at to forskellige personer ikke kan opnå to forskellige resultater med de samme metoder.
Fakta er ikke ytringer. Ytringer er holdninger. Det er et problem at blande de to ting sammen.

Thomas Østergaard

tre ting...

Michael Skaarup

@thomas
Tak for din kommentar.

Det er ikke korrekt, at vi vil moderer ytringsfriheden, så den ikke krænker minoriteter.
Det er en stråmand fra din side.
Ej heller at vi ønsker at forhindre Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i at bedrive 'objektiv, redelig, reproducerbar forskning'. - Det er endnu en stråmand.

I det konkrete tilfælde udtaler Lars Trap-Jensen til DR3, at ordet har været på deres liste i flere år. og det er først nu, at DDO mener at ordet skal med i ordbogen. Dvs. at det ikke er på baggrund objektiv fakta, men på baggrund af subjektive vurderinger, at ordet indføres i ordbogen.
Derfor mener jeg at det Danske Sprog- og Litteraturselskab, må putte alle de ord, i deres ordbog, som de vil. Og at jeg vil forholde mig retten til at kunne kritisere, deres valg og retten til at fremføre argumenter som udfordre, perspektivere og nuancere deres valg, hvis det skulle være nødvendigt.

Thomas Østergaard

@Michael
Tak i lige måde.

Jeg synes nu mere at det er din udlægning af min udlægning af dit synspunkt der er en stråmand, men fred være med det, jeg burde have skrevet 'bør' i stedet for 'må', og lad os nu omsider glemme den elendige ytringsfrihed som jeg hele tiden (men desværre absolut uden held) har forsøgt at få censureret ud af denne her debat. Be-om?

Nu har jeg lidt fået en aversion mod at forsøge at udlægge dine synspunkter, da det vist uværgeligt ender med en stråmand(sbeskyldning), men kunne vi blive enige om, at du - og mange andre - ønsker at DDO skal forlade deres hidtidige procedure, der går ud på at behandle alle ord ens, til fordel for en ny, mere hensyntagende udvælgelsespolitik hvor de også skal (eller bør) tage hensyn til hvorvidt ordene kan virke krænkende på minoriteter, herunder ikke mindst grønlændere? Og at I derfor lægger et mildt til moderat moralsk pres på DDO for at de - af egen fri vilje og etiske hensyn - skal omlægge proceduren for ordudvælgelse og fjerne ordet "grønlænderstiv" fra ordbogen?

Dette politikskifte vil så i givet fald være hvad jeg kalder "forlade den objektive, redelige, reproducerbare forskning til fordel for strategisk forskning". Du kan jo vælge at kalde det noget andet, f.eks "en mere hensyntagende, etisk korrekt stillingtagen til de ord der optages og bevares i ordbogen".

Du beskylder mig for at opsætte en stråmand om at I ønsker at forhindre DDO i at bibevare de nuværende ordbogsprocedurer.

Jeg har kun forholdt mig til at DDO er nødt til at vælge mellem troværdighedsbevarende dataneutral objektivitet og at følge jeres henstilling om etisk hensyntagen. Selv om jeg da ikke synes det er helt fint i kanten at beskylde forskere for virke krænkende når de fremlægger data, der tydeligvis ikke er udvalgt for at krænke, men fordi det var de data forskningen viste.

Michael Skaarup

@Thomas
Tak igen for din kommentar.

Jeg ønsker ikke ikke at DDO ændre noget som krænker deres ytringsfrihed. Deres udvælgelsesproces er ikke dataneutral, men en holdningsbaseret vurdering. jf. Lars Trap-Jensens udtalelse. Hvis tilfældet var som du fremfører, så undre det mig, (og vel også dig?) at ordet ikke tidligere er optaget i ordbogen.

Vi skriver også at vi ved at formålet ikke har været at krænke en minoritet, men at skildre det talte sprog.

I det konkrete tilfælde anmodes DDO' om at gøre sig etiske overvejelser hvorvidt, at begrebet 'grønlænderstiv', som findes i det talte sprog, og som opleves krænkende, er så vigtig at medtage; at hensynet til ytringsfriheden vægter tungest. - Det er dilemma, som læserbrevet rejser.

Michael Kongstad Nielsen

Ja, Den Danske Ordbog skal indeholde almindeligt brugte danske ord.
Hvis man vil have danskerne til at ophøre med at bruge et ord, må påvirkningen ske gennem andre kanaler end ordbøger.

Jeg synes nu, det er lang tid siden jeg her hørt ordet grønlænderstiv, så måske er vi allerede på vej væk, og så er der jo ingen grund til at sparke det igang.

Thomas Østergaard

@Michael
Og mange tak i lige måde nok engang.

Det er åbenbart helt og aldeles plat umuligt at slippe af med ytringsfriheden, så jeg opgiver og ignorerer den bare.

Det er svært (i hvert fald for mig og Google) at finde ud af præcis hvad DDOs procedure er for godkendelse af nye ord, givetvis er de ord der står på "boblerlisten" underlagt en vurdering af udbredelsen og det generelle befolkningskendskab, som til en vis grad kan siges at være subjektiv idet der er tale om en vurdering. Men den er (eller må ikke være) holdningsbaseret med den nuværende målsætning. Vurderingen er tilstræbt objektiv, fordi det er sådan man bedriver dataneutral, objektiv grundforskning - ved at behandle alle data ens, uden at have en holdning til om de skal indgå i det endelige resultat eller ej. Hvis data ser meget forkerte ud, checker man for fejlkilder og reproducerer forsøget under de samme betingelser for at se om udfaldet bliver det samme. Og hvis de afviger, gør man det en gang til for at finde ud af hvilke data der de korrekte..

Det er objektiv forskning, modsat fusk hvor man på forhånd har bestemt sig til hvilket resultat man gerne vil opnå og derfor smider de data væk, der ikke passer til resultatet.

Ordet "grønlænderstiv" er ikke vigtigt at medtage, det er vigtigt ikke at udelade det.

Fordi man ellers legitimerer at folk kan trække præcis det virkelighedsfilter ned over hovedet som de lyst til.

Og fordi "Ordbog over det tilstræbte danske sprog" ikke har helt den samme klang.

Thomas Østergaard

@Michael Kongstad

Ja, det er en del år siden jeg sidst hørte 'grønlænderstiv' brugt, hvorimod jeg har hørt/set "pattestiv" flere gange. Så formodentlig ville det være blevet fjernet igen hurtigt, hvis der ikke havde været så meget virak om det. Nu er spørgsmålet naturligvis om DDO tør fjerne det igen, af frygt for at blive beskyldt for at have givet efter for de sociale medier.

Michael Kongstad Nielsen

Thomas Østergaard
DDO må have nogle metoder til at tælle op og afgøre, om et ord er nok brugt til at kunne komme i ordbogen. Jeg kender dem ikke.
Men jeg er ret sikker på, at redaktionen holder sig langt væk fra følelsesmæssige vurderinger af ordenes berettigelse eller mangel på samme fra deltagere på de sociale medier.

Michael Skaarup

@Thomas

Tak for din kommentar, og dit forslag til en etisk overvejelse.
Hvis du ser bort fra det konkrete ord.
Hvornår synes du så at det er på sin plads, at udelade et ord, som findes i det talte sprog, fra ordbogen.?

Jeg mener at nogle personer uden grønlandsk afstemning reagerer følelsesladet. Der er nogle danske som på vegne af os grønlændere begynder at tale på vores vegne. Der er selvfølgeligt delte meninger om ordet ”grønlænderstiv” Det er en dumsmart ordsammensætning som blev brugt af nogle personer. Jeg forsvarer ikke ordsammensætningen. Men jeg er imod at betegnelsen bliver fjernet fra ordbogen. Ordet forsvinder jo ikke ved at blive censureret. Vi grønlændere er et robuste folkeslag som har sans for humor. Ordet eskimo som vi er stolte af i Grønland for årtier tilbage er også blevet bandlyst. Der er alt for mange som forsøger på at blive fornærmet på vores vegne. Lad os med et smil tage imod ordet. Jeg har bemærket i sociale medier at ordsammensætningen flittigt bruges i blandt grønlænderne og med et smil og med humor.

Thomas Østergaard

@Michael Skaarup

Vel principielt set aldrig. Heldigvis har LBGT-segmentet det ok med at "bøsserøv" er blevet optaget, ellers var det nok op af bakke at holde på den forskningsmæssige objektivitet. Jeg er dog lidt i tvivl om ord som bevidst bliver plantet og gennemtvunget i marketingsøjemed, i stedet for at opstå naturligt, som f.eks. Faxe-Kondi-ligaen, eller hvad superligaen nu hedder for tiden.

Der skulle nødig opstår sådan en SEO industri som med Google, hvor folk hele tiden forsøger at gennemskue principperne for optagelse af ord med det øjemed at få produkter promoveret i ordbogen med den mindst mulige indsats.

Thomas Østergaard

En mulighed kunne være, at man sideløbende med DDO også gik politiken i bedene og udgav en Den Danske Slangordbord ved siden af den officielle ordbog. Det skulle efter sigende være ret svært at give en præcis definition af hvad slang egentlig er, men der er næppe tvivl om at "grønlænderstiv' ville blive rubriceret som sådan.

Der er så spørgsmålet om hvorfor præcist det ville være bedre, men så kunne man jo sige: "Det er ikke rigtigt dansk, det er et slangudtryk.".

Hvis Politiken har rettighederne til slang, kunne man jo evt overveje Den Danske Politisk Ukorrekte Ordbog. Så længe der bruges objektive kriterier for sprogforskningen og ordklassificering, er det fint med mig.

Johnny Winther Ronnenberg

Der findes så vidt jeg ved en slangordbog, der har i hvert fald været det tidligere og den kunne give havnearbejdere røde ører, for stueren var den ikke ;-)