Kommentar

Hvis Trump er et symptom, hvad er sygdommen så?

Psykiatrien har primært en individbaseret forståelse. Men der er brug for, at den hæver blikket og ser på kollektivets psyke. Hvilke patologiske træk findes i kulturen og fællesskabet? På den måde kan vi bedre forstå fænomener som Trump
Donald Trumps handlinger og fremtræden som amerikansk præsident analyseres af en række psykiatere og andre fagfolk i bogen The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President. I bogen opereres med forskellige termer som narcissisme, paranoia, demens, psykopati, men der stilles i bogen ikke en eksplicit diagnose.

Donald Trumps handlinger og fremtræden som amerikansk præsident analyseres af en række psykiatere og andre fagfolk i bogen The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President. I bogen opereres med forskellige termer som narcissisme, paranoia, demens, psykopati, men der stilles i bogen ikke en eksplicit diagnose.

Ritzau Foto

27. november 2017

En række psykiatere og andre fagfolk analyserer i bogen The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President Donald Trumps handlinger som præsident og hans personlige fremtræden. I Informations artikel om bogen (den 14. november) fokuseres der på spørgsmålene om, hvad kan der være galt med ham – og hvad er psykiaternes overvejelser i den forbindelse? Han er en »farlig præsident«. Har han en psykiatrisk diagnose?

Der opereres ganske rigtigt i bogen med forskellige termer, som drejer sig om narcissisme, paranoia, demens, psykopati m.m. You name it. Men det udtrykkes i bogen, at der af forfatterne – som i øvrigt udgøres af både psykiatere, psykologer, samfundsfagligt uddannede – ikke stilles en eksplicit diagnose. En almindelig konsekvens af en diagnose ville i øvrigt være behandlingstilbud. En pille måske? Det er naivt og forenklet at tro, at alt så blev bragt i den skønneste orden.

Både American Psychiatric Association og Dansk Psykiatrisk Selskab giver udtryk for, at psykiatere bør afholde sig fra at vurdere Trump. Det undlader vi så og håber, at der ikke bliver trykket på den røde knap.

Såret selvbillede

Men bogen kaster lys over andre temaer, som er værd at forholde sig til. Det første tema handler om gruppens eller kulturens psykologi, den kollektive amerikanske psyke. Der beskrives et såret, kollektivt selvbillede, hvorfra der aktiveres forskellige forsvarsmekanismer i en situation med trusler på den nationale identitet.

Ifølge psykiater og psykoanalytiker Thomas Singer skal diagnosticeringen ikke rettes mod Trump som politisk figur, det er snarere et spørgsmål om kulturens egen patologi.

»Hvis Trump havde en selfie-stick, ville vi alle være på billedet« i en »giftig trekant«, med den magtfulde leder, supporterne og samfundet bundet sammen i en kollusion.

Psykiatere fra blandt andet Yale og Harvard advarer i en ny bog den amerikanske befolkning mod Donald Trump, som ifølge dem er mentalt ustabil og uegnet til at sidde i præsidentembedet. Men kan det lade sig gøre at vurdere Trump uden at have undersøgt ham – og er det etisk forsvarligt? Ifølge psykiaterne er det deres »pligt at advare«. Psykiatriforeninger i både USA og Danmark tager afstand
Læs også

Det er narcissistiske træk, som binder trekanten sammen på grund af en fælles ustabil selvfølelse. Følelserne svinger narcissistisk mellem grandiositet og ydmygelse, og der er et raseri over risikoen for tab af magt og storhed. Det kan forsøges repareret gennem forstærket narcissisme, ny aggression, yderligere opblæsning af en glorificeret selvforståelse, negative projektioner på andre og syndebukkedannelse. Det er skruen uden ende.

Trump beskrives som et kompensatorisk modbillede mod det skrantende, fragmenterede, kulturelle selvbillede: ’I kan blive som mig; aggressive, succesfulde, store, magtfulde’.

Sårene i kulturens kollektive selvbillede i Guds eget land er til at få øje på: Der er voksende og kæmpestore indkomstforskelle, en voksende underklasse, nedbrud af sociale normer, raceforskelle, immigration, frygt for terror, åben aggression, skyderier.

Det gamle motto: Ine pluribus unum (Ud af mange, én), som har været gangbar og historisk fællesmønt i generationer, er blevet en illusion. Splittelsen skaber en skygge, som har stimuleret til yderligere aggression, fordomme og magtfuldkommenhed. Psykiaterne advarer mod at tilpasse sig denne »ondartede normalitet«, som er blevet selvbekræftende og selvforstærkende.

Kulturen på brixen

Et andet tema, som bogen anslår, er det aktivistiske: Hvad gør man som fagprofessionel med en viden om, at normaliteten er i skred i en større målestok?

Psykiatrien har primært en individbaseret forståelse – og det er både fagets styrke og svaghed. Sygdomsskabende faktorer hos individet forstås som baseret på biopsykosociale forhold. Det gælder f.eks. forståelsen af enlige narcissister og aggressive, dyssociale personer. Men hvordan forstår og forholder vi os til, hvad der sker med mennesker i grupper – og kan vi forstå de selvforstærkende mekanismer i kulturen? Skal vi finde problemets rod i livsformen?

De amerikanske psykiatere peger i bogen om ’den farlige case’ primært på Trumpskabte faktorer. De ønsker at bremse ham. Men de ser også ud over de faktorer, som er skabt af en enkelt mand, og istedet på konteksten. De ser således også professionelt på den interaktion, der er mellem Trump og den kollektive psyke, og det virker fagligt informativt.

Med hensyn til den samfundsmæssige kontekst finder de ikke rigtigt noget svar på det aktivistiske spørgsmål: Hvad gør vi så, ud over at samles om en pligt til at advare og oplyse?

Den professionelle åbenhed og uærbødighed åbner imidlertid døren for fælles betragtninger af faglig karakter: Hvordan forankres en kritisk professionalisme blandt fagfolk, som ikke ønsker at være passive vidner til udvikling af splittelse, farlighed og løgne? Man kunne ønske, at fagligheden også kunne have et reparerende sigte for grupper og kultur. For hvis Trump nu betragtes som et symptom, hvad er så sygdommen? Det er den, vi skal behandle.

Torben Heinskou er psykiater og overlæge. Han er tilknyttet Institut for Gruppeanalyse (IGA)

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Eva Schwanenflügel
Eva Schwanenflügel anbefalede denne artikel

Kommentarer

Philip B. Johnsen

“Hvis Trump nu betragtes som et symptom, hvad er så sygdommen?
Det er den, vi skal behandle.” Skrives der.

Trump er ikke syg, men hvis jeg skal svare på, hvad den påståede sygdom er, så er sygdommen, at Trump mellem linierne siger, lad os forbruge den olie, vi kan nå at forbruge.

Trump er brug af demokrati, der ikke altid det bedste for alle, men bedst for dem med magten.

Artiklen er vel nærmest en søgen efter en forklaring på, hvorfor nogle ser verden i et lys, andre verden i et helt andet, hvor f.eks. Thomas Pikettys påstand er, at kapitalisme og specielt finanskapitalisme, ikke fungere, at hele det grundlæggende forsvar for kapitalisme, at kapitalisme trække folk ud af fattigdom, er forkert, under de nuværende omstændigheder i alt fald.

Muligvis er Donald Trump og nationalisme i Europa på en måde, et tegn på denne samme divergerende verdensopfattelse, sygdommen er således divagerende opfattelse af prioriteringer, mere end divagerende opfattelse af, hvad fakta er.

Jeg forestiller mig fordele ved, at forstå Trump bedre, hvis vi nu bruger artiklens terminologi, hvor Trump nu betragtes som et symptom, hvor min personlige diagnose af sygdommen, så er divagerende opfattelse af prioriteringer, at hvis alle blev enige om, at det ikke er mangel på advarsler eller valide fakta, der er årsagen til denne divergerende verdensopfattelse, at det Trump og nationalismen i den virkelige verden handler om er, at vi som menneske i et demokrati, kan vælge, at vores eget personlige liv, for USA og Danmarks vedkommende i den rige del af verden, er det vigtige nu og her, det er politikken, så lad os forbruge den olie, vi kan nå at bruge, hellere det end at sulte i forsøget på, at rede verden for fremtidige generationer.

Det er jo ikke fordi, at dette syn på livet, er noget nyt, det bære vores danske historien til rigdom i stil med den amerikanske kraftigt præg af, at have gjort flittigt brug af i tidligere tider.

Tidligere var det bare ikke politisk ukorrekt, at sige ting lige ud, men fakta er, at i Danmark har de rige haft slaver, så godt som uafbrudt siden tidernes morgen og det er den sande historie om, hvor velstanden i USA og Europa historisk stammer fra?

Det vigtige for at forstå Trump er, at forså vores egen historie med slaver, herrefolket og kapitalisme.

I 1700 tallet var storkøbmændenes tid i Danmark, de var hovedrige, havde store ejendomme i København og godser på landet.

Disse mænd grundlagde deres formue på slaveri opium smugling og hvidvaskning af penge.
De danske storkøbmænd organiserede eksporten og salget af slaver til sukkerplantagerne på de Dansk Vestindiske Øer, de satte også opiumssmuglingen fra Bengalen til Kina i system, og de sørgede for hvidvaskningen af penge for blandt andet franske forretningsfolk, der ville undgå fransk beskatning, meget lig samarbejdet mellem Folketinget, EU og Goldman Sachs i dag.

"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked."

Bjarne Corydon
“Hvis handlen ikke gennemføres, vil EU give Danmark bøder, for uretmæssig forhaling af handelen"
Bjarne Corydon

Fakta:
I knap 250 år var De Vestindiske Øer en del af Danmark.
I tusindvis af slaver blev arbejdet ihjel i sukkerproduktionen.
Slaveejer mentalitet voldsparathed Danmark anno 2017 intakt.

Orkanerne bliver kraftigere hvert år, det sikre regeringen, der er ‘stort’ flertal for forbrugsdrevet økonomisk vækst til danskerne og amerikanere blandt vælgerne.

Efter 251 år under Dannebrog blev Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan solgt til USA for 25.000.000 $ bygninger og alle indbyggerne solgt med.

I dag 100 år senere, skal det lokale parlement på Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan stadigvæk spørge kongressen i USA om lov, i en række af beslutninger, men ingen af lokalbefolkningen på øerne, har stemmeret i USA.

Sankt Thomas (engelsk Saint Thomas) var den første af Danmarks tre ø-kolonier i det tidligere Dansk Vestindien (fra 1672).
De to øvrige øer var Sankt Croix og Sankt Jan (Saint John). I dag er øen en del af det amerikanske territorium US Virgin Islands.

I 1666 blev Dannebrog hejst på Skt. Thomas.

Efterkommer af danske slaver lever stadigvæk under vores danske slave lænker.

“2 Months After Maria And Irma, U.S. Virgin Islands Remain In The Dark”
https://www.npr.org/2017/11/14/564138720/2-months-after-maria-and-irma-u...

Advarslerne har lydt i ethundrede år:
Fortællingen om kapitalisme drevet af den økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

The father of climate change
Link: https://www.theguardian.com/environment/2005/jun/30/climatechange.climat...

“Carbon pricing solves the economic problem that CO2, a known greenhouse gas, is what economics calls a negative externality a detrimental product that is not priced (charged for) by any market.

As a consequence of not being priced, there is no market mechanism responsive to the costs of CO2 emitted. The standard economic solution to problems of this type, first proposed by Arthur Pigou in 1920 is for the product in this case, CO2 emissions to be charged at a price equal to the monetary value of the damage caused by the emissions.”
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_price

“Ny forskning afslører politikerne: De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning"
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

Hans Ditlev Nissen

At Trump kunne blive præsident er et resultat af en økonomisk uligheds- og utryghedsskabende politik.
Og den ødelæggelse af den offentlige debat med spin, lies and propaganda, som den hænger sammen med.
Vores problem med dét har ikke noget at gøre med hvordan han eller hans vælgere spekulativt kan kategoriseres psyko-patologisk.
Det blir ikke nemmere at finde gode politiske svar på politiske spørgsmål af at man prøver at forstå dem som om det var psykologiske problemer.
Når man bruger psykologiske og psykiatriske begreber om et helt samfund, bryder deres indre meningsgivende sammenhæng sammen, fordi man ikke forholder sig til en konkret psyke.
Det er en grandios forestilling når nogen psykiatere tror, at de kan forstå en kultur, som om det var en psyke.
(Men ikke nødvendigvis en unormalt narcissistisk grandiositet.
Det er i øvrigt svært at afgøre om en følelses-svingning mellem grandiositet og ydmygelse skyldes unormal narcissisme eller andre indre eller ydre forhold.)

Hans Ditlev Nissen

Torben Heinskou spør:
“Hvordan forankres en kritisk professionalisme blandt fagfolk, som ikke ønsker at være passive vidner til udvikling af splittelse, farlighed og løgne?”

hvis disse fagfolk “ikke ønsker at være passive vidner” skal de stemple ud af de klinikker hvor deres faglighed hører hjemme og gøre som andre borgere:
engagere sig politisk på et politisk grundlag der anerkender andres holdninger som holdninger i stedet for at diagnosticere dem
mange af Trumps holdninger er politisk rædselsfulde, det er det det drejer sig om

Philip B. Johnsen

@Hans Ditlev Nissen
“Mange af Trumps holdninger er politisk rædselsfulde, det er det det drejer sig om”

Enig og Trump er President i USA, nationalister er få fremmarch i Europa, som forbrugsdrevet økonomisk vækst er det og CO2 udledning er det.

Det minder mig om demokrati og folkestyre i 30’erne.

Philip B. Johnsen

For flertallet er alt er godt og det går kun fremad i økonomien.

Dankorthandel på black friday nåede nye højder.
Link: https://www.information.dk/telegram/2017/11/dankorthandel-paa-black-frid...

Lad os være helt ærlige over for hinanden, her hjemme i Danmark, konsekvenserne rager flertallet af vælgerne i alle de rige lande, en høstblomst.
Donald Trump og nationalismen har kronede dage i Danmark.

Jeg syntes nu ikke Trump er værre end de forgående.
Symptomet har været der i snart 100år.
Og jeg er ikke i tvivl om sygdommen:
"Vi os selv, og vore penge (som er alle de penge man kan snuppe derude i den store verden) nærmest.
Vi helt ude af stand til integrere os (på lige fod) med andre lande. (alt er til for vores skyld, selv Gud).
Løsning:
Vente med den store verdensomspændende integration, og projeckted "One World"-uden grænser. desværre, men der er temmelig mange beviser for, vi mennesker (ikke kun USA) endnu ikke er modne til integrering.
Og derfor kan vi lige så godt genindføre de gamle toldmure, så vi i det mindste holder vores arbejdspladser hjemme.

Overordnet hedder sygdommen magtsyge, og den kan hverken kureres eller behandles. Dernæst kommer selvtilstrækkeligheden hos de magtesløse eller dem, der føler sig magtesløse, som bevidst eller ubevidst hjælper magtens mænd med at skalte og valte med verden og virkeligheden.
Dem, der ikke synes, at det er specielt fedt, må så, eller føler sig tvunget til, at tale eller agere imod magten. Og det er jo altid op ad bakke, fordi magtmenneskers kneb nr. 1 konsekvent er at fordumme folket og debatten.
Trump er ikke noget særsyn i historien. Uopdragne, egoistiske og ikke alt for kloge børn i en voksenkrop finder man også som ledere i andre lande i verden i dag. Forskellen med Trump er vel bare, at hans oppassere ikke formår at fravriste manden muligheden for at tweete løgn efter løgn og perle efter perle af uintelligent nonsens, inden han skal ud og gøre stort.

Philip B. Johnsen

Det er ikke gavnligt, at udnævne Donald Trump til syg eller dum, Donald Trump har en stor vælgerskare, der ikke har nogen fremtid på det almindelige arbejdsmarked, den udvikling er kommet til middelklassen i store dele af Europa og Danmark vil ikke blive skånet for denne udvikling, det er den ultimative uregulerede frie konkurrence vores politikere vil udstyre konkurencestaten med kadt the ‘gig economy’.

Husk på hvem der var beskæftigelsesminister før Troels Lund Poulsen (V) , Jørn Neergaard Larsen (V):

"Begreber som »social dumping«, »kædeansvar« og »klausuler« er kommet ind i debatten, men der er efter Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse tale om en helt fordrejet debat, der kun tjener det formål at skabe kunstige mure imod en sund international konkurrence."
Jørn Neergaard Larsen i 2013.

What is "gig" economy:
A labour market characterised by the prevalence of short-term contracts or freelance work, as opposed to permanent jobs.
A form of exploitation with very little workplace protection.

“The ‘gig economy’ is coming. What will it mean for work?”
Link: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/26/will-we-get-by-gig...

“The millions of freelancers, contractors, temps and on-demand workers in the American workforce all have one thing in common: They're all part of the ever-expanding gig economy.”
Link: http://www.businessnewsdaily.com/10359-gig-economy-trends.html

“London's 'gig economy' has grown by more than 70% since 2010.”
Link: https://www.theguardian.com/money/2016/dec/09/londons-gig-economy-grown-...