Læserbrev

Rigspolitichef: Vi har begået fejl i Tibet-sagen – og vi lærer af dem

Tibetkommissionens beretning viser tydeligt, at vi har begået meget alvorlige fejl. Ingen beklager dette mere end jeg
’Vi skal beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, og de skal kunne stole på, at de oplysninger, vi afgiver til Folketinget, og alle andre, er korrekte,’ skriver rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

’Vi skal beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, og de skal kunne stole på, at de oplysninger, vi afgiver til Folketinget, og alle andre, er korrekte,’ skriver rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Jens Dresling

21. december 2017

Information bragte den 19. december en leder, som på baggrund af Tibetkommissionens beretning klandrer politiet for i flere sager at være kommet med usande oplysninger (»Igen har politiet løjet – og det er en skandale i en retsstat«).

Tibetkommissionens beretning viser tydeligt, at vi har begået meget alvorlige fejl. Ingen beklager dette mere end jeg. Politiet er til for borgerne. Vi skal beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, og de skal kunne stole på, at de oplysninger, vi afgiver til Folketinget, og alle andre, er korrekte.

Midt i den selvransagelse, som sagen giver anledning til, glæder jeg mig dog over, at politiet – trods nogle drøje år med mange nye opgaver – fortsat nyder borgernes tillid. Derfor er denne – og andre sager, hvor vi begår fejl – noget vi tager særdeles alvorligt.

Af samme grund har vi de senere år iværksat en række tiltag, som skal sikre, at lignende sager ikke opstår. Vi har styrket det uddannelsesmæssige fokus på, at ledere og medarbejdere, der arbejder med større politioperative opgaver, forstår og handler i overensstemmelse med de principper, man kan forvente og forlange. Det gælder ikke mindst iagttagelse af legalitet og sandhedspligt. Derudover har vi styrket kvaliteten af ministerbetjeningen og besvarelse af folketings- og samrådsspørgsmål, ligesom en bred kampagne i hele dansk politi skal medvirke til at sikre en stærk implementering og forankring af principperne for god adfærd i det offentlige.

Samtidig har Københavns Politi allerede styrket kvalitets- og legalitetskontrollen samt det ledelsesmæssige fokus på planarbejdet ved de store politioperationer, og Rigspolitiet vil sikre, at der udarbejdes landsdækkende retningslinjer for det samme.

Tibetkommissionens beretning viser tydeligt, at vi har begået fejl. Men jeg kan garantere, at vi lærer af disse fejl – og hele tiden arbejder på at blive bedre. Det er denne kultur, vi vil styrke i politiet. Det er kun herigennem vi kan fastholde den tillid og opbakning i befolkningen, som er selve grundlaget for vores opgavevaretagelse.

Jens Henrik Højbjerg er rigspolitichef.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Oluf Husted
Oluf Husted anbefalede denne artikel

Kommentarer

Rigspolitichefens "genfundne" selvtillid, vedrørende opgavevaretagelse, glæde vi:
"Scandinavian Stars Danske Støtteforening" os meget til, i 2018.

Efter snart 28 års svigt i efterforskningen af forsikrings- og ejerforhold.

Rigspolitichefen kan fremkomme med nok så mange skønmalerier og hensigtserklæringer i forlængelse af Tibet-kommissionens rapport, men han kan ikke ændre ved den ubestridelige kendsgerning, at befolkningen er ladt tilbage med en grim smag i munden om et politi, hvis øverste ledelse er løbet fra sit overordnede ansvar i sagen om Tibet-demonstranterne, og i stedet lader to mellemledere på operativt plan få hele skylden for at overtræde Grundlovens paragraffer om forsamlingsfrihed og demonstrationsfrihed.

Jens Henrik Højbjerg kan ikke overbevise nogen som helst pragmatiske mennesker om, at to operative ledere af egen fri vilje forhindrede Tibet-demonstranterne i at vise det tibetanske flag, så man ikke provokerede den kinesiske delegation under besøget i København, og Rigspolitichefen udviser for mig som almindelig borger en skammelig illoyalitet over for de almindelige politifolk, der hver dag står ude i fronten og skal opretholde lov og orden.

To navngivne politiledere får nu deres karrierer ødelagt på grund af politisk opportunisme med deraf følgende ansvarsløshed og ansvarsforflygtigelse fra Rigspolitichefens side. Udelukkende for at dække over den for de fleste mennesker indlysende sandhed, at ordren til at forhindre demonstranterne i at vifte med det tibetanske flag foran kineserne naturligvis kom oppefra som en politisk ordre, hvilket vil sige Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, og det er svært at forestille sig, at Rigspolitichefen ikke har kendt til en sådan ordre eller henstilling.

I stedet for at erkende at man desværre nok direkte eller indirekte lod sig påvirke af udenrigspolitiske forhold kommer Rigspolitichefen nu med en sludder for sladder om, at politiet af samme grund har iværksat en række tiltag, der skal sikre, at lignende sager ikke opstår i fremtiden. At politiet nu styrker kvalitets- og legalitetskontrollen (hvad det så end betyder), samt det ledelsesmæssige fokus på planarbejdet ved de store politioperationer, og at der udarbejdes landsdækkende retningslinjer for det samme.

Men, nej, kære rigspolitichef Højbjerg, denne sag vil i mange år fremover stemple den øverste politiledelse som ansvarsløse og ansvarsforflygtigende politiske opportunister, der er parat til at ofre deres egne loyalt arbejdende betjente i de nederste geledder for selv at slippe for at tage ansvar, for som nævnt kan hverken du eller nogen som helst ledende embedsmand, minister eller politiker overbevise et flertal af danskerne om, at to operative politiledere på gadeplan alene traf en beslutning om at blokere Tibet-demonstranterne, fordi de syntes det var upassende for kineserne.

Danskerne er ikke dumme – og det ved du udmærket godt.

Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Troels Larsen, Mads Berg, morten rosendahl larsen, Oluf Husted, Anders Lund, Katrine Damm, Søren Andersen, Torben Skov, David Zennaro, Mikkel Rytzel, Jens Illum og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar

Wow! Det er ret indlysende for de fleste, at initiativet til beslutningen om at forhindre demonstranterne i at udøve deres grundlovssikrede til at demonstrere, herunder vise det tibetanske flag, ikke spontant blev foretaget af operative medarbejdere.

"Vi har styrket det uddannelsesmæssige fokus på, at ledere og medarbejdere, der arbejder med større politioperative opgaver, forstår og handler i overensstemmelse med de principper, man kan forvente og forlange. Det gælder ikke mindst iagttagelse af legalitet og sandhedspligt." Politifolk skal altså uddannes i at tale sandt og overholde lovgivningen? Det kan de fleste vist fint klare uden efteruddannelse.

Man bemærker alle de sædvanlige floskler og fraser om "implementering", "forankring" og "styrke." Højbjerg ønsker at fremstå handlekraftig og ansvarlig, men reelt er indlægget en lang ansvarsfraskrivning. Man fornemmer desværre på ingen måde nogen selvransagelse hos Højbjerg.

Skulle man endelig træne medarbejderne i noget, måtte det være at sige fra over for pres fra oven, fra embedsfolk, politikere og højtstående lederes trang til at please.

Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mads Berg, Oluf Husted, olivier goulin, Katrine Damm og Søren Andersen anbefalede denne kommentar

Det er da vist en nødløgn, at kalde ledende politifolks gentagne og velovervejede løgne, for en fejl!
Fejl er noget man uoverlagt "kommer til" at begå, løgne som fastholdes igennem længere tid, er løgne!

Jens Henrik Højbjerg har tydeligvis været på New Public Management-kusus, hvor regel nr. 1 er:
"Send altid, gentager, altid ansvaret for elendig udført arbejde nedad i systemet, mens du lefler for systemet opad!"
Regel nr.2: "Og påtag dig ansvaret i samme tempo, som du fralægger dig det!"

Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Mads Berg, Oluf Husted, Katrine Damm, Torben Skov og Jens Illum anbefalede denne kommentar

De burde i fængsel for konspiration og samfundsundergravende virksomhed. Og så kunne det jo være, at nogen fik tungen på gled.
Træet rådner oppefra.

Karsten Lundsby, Anne Eriksen, Mads Berg, Oluf Husted og olivier goulin anbefalede denne kommentar

"Der er ikke fundet nogen rygende pistol i ministerierne", sagde P1's Chritiansborgmedarbejder i radioen i morges.

Nej, det havde sandelig også været overraskende. De er jo ikke dumme, ministrene og embedsmændene. Jeg ville også kunne kommunikere suspekte ordre til underordnede uden at efterlade mig spor. Det er ikke så svært. Der er jo stadig noget, der hedder personlige møder, under alle mulige diskret former.

Ingen kan finde den rygende pistol i denne sag - men selve sagens karakter gør, at alle ved der har været udøvet politisk pres på politiet.. Hvilken egen interesse skulle politiet have haft i at handle, som de gjorde?

/O

Karsten Lundsby, Anne Eriksen, morten rosendahl larsen og Oluf Husted anbefalede denne kommentar

Det demonstreres med al tydelighed, at rigspolitichefen selv er en betydelig del af problemet i politiet, og at der med ham i ledelsen ikke bliver ryddet op blandt politifolk med ringe moral og manglende respekt for borgernes rettigheder og almindelig ordentlighed.

Uanfægtet af realiteterne lever han fortsat i den vildfarelse, at politiet har befolkningens tillid!

1: Alle møder mellem højtstående politi og politikere lydoptages og katalogiseres - bevises det modsatte opsiges de involverede betjente øjeblikkeligt (dispensation for møder i privat regi - men bevises det, at der er "talt forretning" er vi tilbage ved opsigelsen)

2: Frivillig fratrædelse (uden gylden håndtryk eller lignende vederlag) af politiets øverste ledelse - inklusive dagens skribent

Det var et par ideer til, hvordan befolkningens tiltro til politiet kan begynde at genvindes. Jeg tror det ville være en god ide, at starte nu inden tiltroen faktisk er forsvundet. Rettidig omhu - så vi rent faktisk tror på, at man har lært lektien og ikke vil undertrykke befolkningens grundlovssikrede rettigheder i fremtiden.

Bjarne Bisgaard Jensen

Er der andre end mig der har bemærket, at denne sag ikke omtales i andre medier - tak til Information for at holde skruen i vandet

Sup Aya Laya, David Joelsen, Karsten Lundsby og Oluf Husted anbefalede denne kommentar

@Troels Larsen, der er intet - som i slet ingenting - der indikerer, at den grundlovsstridige ordre en kommet andre steder fra end internt i politiet. Havde politiet fået en lodret ordre fra ministre eller andre til at foretage sig grundlovsstridige handlinger burde den i øvrigt være afvist - og politiet havde såmænd nok også været de første til at tørre aben af på en evt. anden rette vedkommende.

Under alle omstændigheder er politiets efterfølgende cover-up med løgnehistorier og påstået manglende mulighed for at efterspore hvorfra ordren stammede endnu mere uacceptabelt.

Når de, der har fået til opgave at håndhæve lov og orden (politiet), begår lovstridige handlinger (uanset om andre har bedt om det eller ej) og efterfølgende aktivt forsøger at skjule det, er bunden nået. Der er kun én måde at forsøge at genoprette disciplinen og borgernes tillid til politiet: fyringer!

Det er efterhånden det samme, hver gang det viser sig, at det offentlige system og offentligt ansatte går over stregen eller viser uduelighed: der laves lange og dyre undersøgelser, men drages ingen konsekvenser. Det er tilsyneladende umuligt at finde de ansvarlige for noget som helst i det offentlige system, men når ingen er ansvarlige for noget som helst, så forstår man jo godt, at det sejler i det offentlige. Det gælder politiet, det gælder SKAT og såmænd nok en hel del andre steder.

" Samtidig har Københavns Politi allerede styrket kvalitets- og legalitetskontrollen samt det ledelsesmæssige fokus på planarbejdet ved de store politioperationer, og Rigspolitiet vil sikre, at der udarbejdes landsdækkende retningslinjer for det samme."

Projekt for næste år: Starte en landsindsamling, der kan betale for DJØFernes flybiletter ...ud af landet. Langt væk.