Kommentar

Der er behov for en national handlingsplan mod stress

Stress koster hvert år det danske samfund milliarder af kroner. Vi har behov for at støtte de ledere, der skal håndtere udfordringerne på arbejdspladserne. Derudover skal vi have tydeligere regler for, hvordan vi sikrer et sundt psykisk arbejdsmiljø. Den udfordring bør regeringen tage op
Debat
1. februar 2018

Med finansloven 2018 bliver der igen skåret i midlerne til Arbejdstilsynet. Denne gang med 15 millioner kroner. Det er både ærgerligt og uovervejet, fordi sådanne nedskæringer fører til dårligere psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Det ved vi af erfaring fra vores medlemmer, og det dokumenterede en COWI-undersøgelse fra LO i efteråret.

Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøets vagthund, er afgørende, hvis vi skal forhindre, at alt for mange bliver ramt af stress – nogle endda så hårdt, at de falder helt ud af arbejdsmarkedet. Hvis sigtet er at lave en spareøvelse, er det langt bedre at give flere midler til Arbejdstilsynet. Så vil man kunne skrue ned for de udgifter, der følger af, at en medarbejder bliver syg eller nedslidt.

Nedslående nok fylder stress forsvindende lidt på den politiske dagsorden. Både i regeringens sundheds- og beskæftigelsespolitiske udspil, i finansloven og i fordelingen af satspuljemidlerne skal man lede længe efter tiltag til forebyggelse af stress.

Det kan undre, når Danmark har hårdt brug for flere hænder, og vi skal kunne holde i længere tid på arbejdsmarkedet.

Sidste år skønnede Danica Pension, at den årlige pris for stress i Danmark er på 16 milliarder kroner. Når forskerne spørger, svarer 15,6 procent af arbejdsstyrken i Danmark, at de føler sig stressede her og nu. Op mod hver fjerde sygemelding skyldes stress. Det svarer til, at ca. 35.000 danskere er sygemeldt med stress hver dag.

Kan vi leve med, at så mange bliver presset helt derud, hvor kroppen og hjernen skriger stop? Der, hvor man pludselig kan befinde sig i supermarkedet uden at kunne huske, hvordan man er kommet derhen?

Hvis vi som samfund skal vende skuden og skabe et arbejdsliv med overskud hele livet, kræver det en koordineret indsats.

Derfor er det på høje tid, at vi får en national handlingsplan, hvor politikere, arbejdsgivere, fagbevægelsen, jobcentre og sundhedsvæsen arbejder sammen – både før, under og efter et stressforløb – så den stressramte bliver mødt af et sammenhængende forløb, hvor roller og opgaver er klart fordelt.

Skurken er det dårlige arbejdsmiljø

Ingen skal stå alene med stress. Og stress må aldrig blive den enkeltes skyld. Forskningen peger tydeligt på, at dårligt arbejdsmiljø er den helt store skurk. Det viser eksempelvis undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Ud af dem, som føler sig stressede ofte eller hele tiden, peger 94,9 procent på arbejdet som en del af årsagen.

De arbejdsgivere, der går forrest i kampen mod stress, ved, at det lønner sig. At det kan ses på bundlinjen. Der er brug for, at flere arbejdsgivere melder sig under fanerne – og de har brug for støtte.

FOA og HK mener, at man fra politisk side bør give arbejdspladserne en hjælpende hånd ved at indføre tre krav:

For det første skal arbejdsmiljørepræsentanter og ledere have mere uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Som chef kan det være vanskeligt at bekæmpe stress, hvis man mangler svar på spørgsmål som: ’Hvordan får jeg bedst taget stressproblematikker i opløbet?’ eller ’Hvordan hjælper jeg bedst en medarbejder tilbage i jobbet efter en stresssygemelding?’.

For det andet skal alle danske arbejdspladser have en stresspolitik med klare retningslinjer for, hvordan man skal gå til værks, hvis stressproblemer begynder at vise sig. Ved stresssygemeldinger skal der i samarbejde med den stressramte udarbejdes en plan, der både omfatter behandling og medarbejderens tilbagevenden til arbejdet.

Sidst – og som det vigtigste – skal Danmark have klare regler for det psykiske arbejdsmiljø, og for hvordan man forebygger og håndterer stress. Når alle ved præcist, hvordan man skal bære sig ad, er det nemmere at forebygge stress og tage hånd om problemet.

HK og FOA er sammen med en række andre organisationer med i Stressalliancen. De fremlagde i årets begyndelse disse budskaber for de politiske ordførere på Christiansborg.

Behovet for klarere regler for det psykiske arbejdsmiljø er også netop blevet diskuteret på en stor høring afholdt af LO og Teknologirådet på Christiansborg. Her var det glædeligt, at samtlige politikere i panelet – fra S, DF, V, EL, og SF – var villige til at se på behovet for dette.

Regeringen, arbejdsgivere og fagbevægelse bør sætte sig sammen for at finde løsninger. Det har vi en lang tradition for i Danmark. Den skal vi holde i hævd, hvis vi skal bane vejen for et godt arbejdsmiljø til alle og sikre, at vi har den arbejdskraft, fremtidens Danmark skal bruge.

Dennis Kristensen er formand for FOA, og Kim Simonsen er formand for HK Danmark.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Sidst – og som det vigtigste – skal Danmark have klare regler for det psykiske arbejdsmiljø, og for hvordan man forebygger og håndterer stress. Når alle ved præcist, hvordan man skal bære sig ad, er det nemmere at forebygge stress og tage hånd om problemet.

Men det ved man vel netop ikke. Hvordan man forebygger stress. Ellers ville man vel gøre det?

John S. Hansen

Man ved godt langt hen ad vejen hvordan man forebygger stress. Det er logik for agerhøns! Det er bare ikke forenligt med det Djøffificerede konkurrencestatssamfund, som oven i købet har fået en knivspids NPM, for ligesom at fuldbyrde arbejdsmiljøets tragedie!

Og....når folk så bliver så syge at de ikke kan arbejde, så lades de i stikken - og kan sidde fattige og reformramte tilbage på perronen, tænke på den "sociale kontrakt" og glæde sig over alle årene hvor de fik lov til at betale skat!

Mette Petersen, Kim Houmøller, Morten Larsen, Steen Obel, Carsten Munk og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

John S Hansen
Vil du så ikke opregne, hvordan stress forebygges, hvis det er så enkelt og for agerhøns?

John S. Hansen

@Rahbek
Joo..
I forhold til den arbejdsmæssige sammenhæng som de to herrer her skriver om, så handler det bl.a. om følgende: - Tryghed i ansættelsen, således at man som ansat kan "sige fra"
- At sikre, at der er personale nok til opgaveløsningen
- At give de stressramte(hvis det er kommet så vidt, alligevel) mulighed for at komme
væk fra den stressfremkaldende situation, uden at skulle gå fra hus og hjem.
- At undgå ødelæggelse af arbejdspladsens kollegialitet/sammenhold (eksempelvis
ved ikke at indføre "ny løn" ) - et redskab i den offentlige sektor som er egnet til at
splitte personalegrupper (noget som desværre er en umiddelbar fordel for ledelsen.
- At øge medarbejdernes indflydelse på arbejdsgangene/lytte til medarbejderne

Mette Petersen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Morten Larsen, Steen Obel og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

Men alt dette koster penge, så er ikke realistisk!

Lise Lotte Rahbek

John S
Nej, det er ikke realistisk. For i så fald skulle man sløjfe de seneste 15 års forringelser af arbejdsløshedsunderstøttelse og acceptere, at nogle virksomheder ikke kan få/fastholde arbejdskraft, fordi de simpelthen har for dårligt arbejdsmiljø.
Det kommer aldrig til at ske - medmindre vi starter revolutionen.

Derfor er det pænt men nyttesløst, at de to fagforeningsledere bruger Informations spalter til at ønske sig en indsats mod stress på arbejdsmarkedet. Så længe det er profitten som styrer arbejdsmarkedet, vil de ansatte blive gjort ansvarlige for egen stress. De kan jo bare lade være.. :-|

Lillian Larsen, Vibeke Hansen, Kim Houmøller, Carsten Munk, Bjarne Bisgaard Jensen, John S. Hansen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
John S. Hansen

@Rahbek

Præcis!

Derfor brugte jeg den lidt platte formulering "logik for agerhøns" Det behøver nemlig ikke at være så kompliceret at reducere stressproblematikken - hvis man ellers vil!

Så alle, fra politikere til forbundsformænd - og der er ikke stor afstand - prøver at se eftertænksomme ud, for at se om der dog ikke skulle være en alternativ omkostningsneutral løsning. Men det er der ikke!!

Michael Pedersen

For de flestes vedkommende er stress selvforskyldt, og alverdens handlingsplaner fjerner ikke stress.

Formændene for henholdsvis FOA og HK er her på banen for at forebygge stress - al respekt for det. Men når de skriver, at det er 'uovervejet', at der igen bliver skåret på midlerne til Arbejdstilsynet, er jeg uenig. Efter min opfattelse er det en skandale og aldeles velovervejet - de borgerlige har altid forsøgt at begrænse statslig indgriben. Også når det gælder arbejdsmiljøet - arbejdsgiverne betragter det som et indgreb i deres ledelsesret (jf. Hovedafaftalen § 4). Problemet er så bare, at arbejdsgiverne hverken har vilje eller evne til at varetage deres ledelsesret, så de ansatte ikke bliver syge af at gå på arbejde - hvilket arbejdsgiverne har et objektivt ansvar for jf. Arbejdsmiljøloven.
Dennis Kristensen og Kim Simonsen har 3 bud på initiativer fra politisk hold: mere uddannelse, stresspolitik og klare regler. De foreslår således mere af det samme, som ikke har hjulpet de sidste 30 år. Det kan undre mig, at de to herrer - samt stort set resten af fagbevægelsen - ikke er kommet til en erkendelse af, at de har været og er en del af problemet og åbenlyst ikke en del af løsningen. Heller ikke FOA og HK har prioriteret arbejdsmiljøområdet tilstrækkeligt. Så i stedet for højstemt tale om, hvad andre skulle gøre, er jeg meget mere interesseret i, hvad de to herrer vil tage af initiativer i de to organisationer, som de står i spidsen for. Dels internt i jeres organisationer hvor I har det objektive ledelsesansvar - er der ikke nogle af jeres ansatte, som bliver syge pga. stress? Dels ift. jeres medlemmer, hvor jeres organisationer kunne gøre meget mere for at støtte jeres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Kom nu i gang!

Michael Pedersen

Man bliver som udgangspunkt ikke stresset af at gå på arbejde. Stress er grundlæggende et tegn på, at man er i en konstant ubalance i sit liv, som æder en op.

Det kan være man nyder status og penge, men hvad er det værd, når man har konstant dårlig samvittighed over at være den sidste forælder, der henter i institutionen?

Modvirk stress: Genopret forbindelsen til naturen. Ifør dig din thyborønsmoking, sæt dig uden for i mørket, lyt til ulven, se på månen mærk vinden på kinden og fyr en fed.

Logik, specielt designet for burhøns.

Torben K L Jensen

Meget ville været nået hvis lederne holdt op med at være nogle inkompetente røvhuller og begyndte at tale MED deres underordnede (medarbejdere) i stedet for at tale NED til dem.

Michael Pedersen

Sikke en grov generalisering og trist offerretorik, Torben K L Jensen

De stressramte belaster bundlinjen, derfor (og kun derfor) skal vi nu have en handlingsplan. Vor Herre til hest.

Lillian Larsen, Lise Lotte Rahbek, Vibeke Hansen og John S. Hansen anbefalede denne kommentar