Kronik

De identitære var umoderne i 1945, og de er også umoderne i dag. Det har pressen bare ikke opdaget

Fascismen har altid præsenteret sig som en nyskabelse på højrefløjen. Denne gang er det den indvandringskritiske højrefløjsbevægelse Identitær, der forsøger at rebrande den gamle raceideologi som progressiv, og medierne køber tilsyneladende præmissen, når de fokuserer på form frem for ideologisk indhold
Højreradikale aktivister, nynazister og støtter af bevægelsen Identitær demonstrerer i Berlin, Tyskland. Ifølge dagens kronikør viderefører disse grupper nazismens ideer. Den eneste forskel er måden, de bliver præsenteret på.

Højreradikale aktivister, nynazister og støtter af bevægelsen Identitær demonstrerer i Berlin, Tyskland. Ifølge dagens kronikør viderefører disse grupper nazismens ideer. Den eneste forskel er måden, de bliver præsenteret på.

Oliver Weiken

Debat
27. februar 2018

I løbet af vinteren har de højreradikale SoMe-aktivister fra Identitær fået en del opmærksomhed i medierne. Også her i Information, der 8. februar bragte en længere kronik af tre af gruppens aktivister som svar på en kronik, der kritiserede Identitær ud fra et humanitært udgangspunkt. Med flotte fraser om ægte mangfoldighed og kulturelt ligeværd forsøgte de over syv spalter at gøre visionen om et etnisk rent Europa spiseligt for avisens læsere.

Gennem fyldige interviewartikler og indslag har en række medier som Politiken, Radio24Syv og Danmarks Radio de seneste måneder givet taletid til de mediebevidste højreaktivister. Identitær har med sin velgennemtænkte mediestrategi været exceptionelt god til at generere omtale. Og mediernes vinkel synes at være, at de »unge, hippe og indvandringskritiske« aktivister er den nye, frække dreng i klassen.

Et intelligent ungdomsoprør fra højre, der med sin kombination af ultrakonservative holdninger og aktivistiske aktionsformer rammer noget i tiden og bryder med vores vante forestillinger om den gennemsnitlige højreaktivist.

Selv om der naturligvis er forskel på at bringe et interview med Identitær og så et modsvar på en kronik, så har pressens dækning imidlertid haft en grundlæggende mangel på kritisk refleksion over den identitære bevægelses ideologiske ophav.

Journalister køber tilsyneladende ukritisk de identitæres egen præmis om, at de er et udtryk for en fornyelse af den yderste højrefløj, når de vælger at fokusere på smarte happenings og ikke forholder sig til den bagvedliggende ideologi. Som da Information i en artikel i august kaldte Identitær for »højrefløjens Greenpeace« og helt ublu overtog bevægelsens egne eufemismer og betegnede dem som indvandringskritiske. På den måde går selve den ideologiske kerne i det identitære projekt langt hen ad vejen tabt for offentligheden.

Det er et problem. For når vi stilles over for politiske bevægelser som den identitære, bør vi ikke snakke om form, men om indhold. Om den ideologiske læst, deres politiske projekt er skåret over.

Og den er hverken nyskabende eller ung. Den raceideologiske højrefløj har de seneste 50 år forsøgt at rebrande fascismen som progressiv, og Identitær er endnu en sørgelig gentagelse af det. Så lad os kalde tingene ved deres rette navn og forsøge at dykke et spadestik eller to dybere i det identitære projekt.

Ny bevægelse, gammel ideologi

Siden dannelsen af franske Génération Identitaire i 2012 har bevægelsen spredt sig til en række europæiske lande og til USA, hvor alt-right-bevægelsen har omfavnet den identitære ideologi. Det identitære projekt har imidlertid 50 år på bagen.

Efter Anden Verdenskrig havde fascismen selvsagt et alvorligt imageproblem, og den fascistiske bevægelse levede en stærkt amputeret og mange steder kriminaliseret tilværelse. Drømmen om en national genfødsel levede dog fortsat, og en række unge højreintellektuelle begyndte i 1960’erne en reformering af den fascistiske idétradition. De distancerede sig fra det gamle højres militariserede udtryk og åbenlyse raceideologi og gav fascismen et nyt formsprog.

Resultatet blev Det Nye Højre, en akademisk neofascisme, der opstod i Frankrig omkring 1968 som et modsvar på den nye venstrebølges antiautoritære frigørelsesprojekt.

Bevægelsens chefideolog, Alain Benoist, kombinerede völkischnationalistiske idéer fra mellemkrigstidens tyske konservative revolutionære med moderne mobiliseringstaktikker hentet fra den marxistiske venstrefløj. Et uskønt match mellem Ernst Jünger og Antonio Gramsci, men en oplagt tilpasning af fascismen til en ny tid.

Det Nye Højre genoplivede den fascistiske forestilling om tabet af identitet og et folkefællesskab i forfald, men i stedet for raceideologien udviklede man begrebet ’etnopluralisme’. Etnopluralismen vender sig imod kulturel integration og propaganderer i stedet idéen om en etnisk mangfoldighed, der forudsætter den totale separation mellem geografisk bestemte ’etnokulturelle identiteter’.

Etnopluralismen adskiller sig altså umiddelbart fra nazismens idéer om racehierarki og herrefolk. Det er imidlertid kun på overfladen, for under den tynde fernis af ligestillingsretorik er alt velkendt. Etnopluralisterne har blot erstattet »folk« med »kultur« og »race« med »etnicitet«, og den etniske pluralisme er ikke andet end orwellsk newspeak for raceadskillelse.

Ved at fokusere på etnicitet som afgørende præmis for kulturel identitet får etnopluralismen i virkeligheden den samme biologiske determinisme som nazismen. Ikkevestlige indvandrere kan spise nok så mange frikadeller, tale nok så perfekt dansk og gå nok så meget i kirke. I de identitæres øjne bliver de i kraft af deres etniske oprindelse aldrig europæere.

Og ligesom i nazismen er det for etnopluralisterne selve blandingen, der er problemet. To etniciteter kan ikke blandes gennem migration, uden at de begge går under. På den måde vil ikkevestlig immigration til Europa ifølge etnopluralisterne føre til en befolkningsudskiftning og den europæiske kulturs undergang.

Uniformer byttet ud med YouTube

Etnopluralisme er således et andet ord for global apartheid. Og den ’remigration’ af ikkevestlige indvandrere, som de identitære ønsker i Europa, betyder slet og ret etnisk udrensning af alle ikke-hvide mennesker. Den etniske udrensning er selve kernen i det identitære projekt, på samme måde som det var i det nazistiske.

Etnopluralismen er med andre ord nazismens blod-og-jord-ideologi i ny indpakning. Derfor var den også perfekt som ideologi for de reformerede fascister, der i 1970’erne fandt sammen i nationaldemokratiske partier som det tyske NPD. Det er heller ikke tilfældigt, at etnopluralismen her i Danmark tidligere bedst var kendt fra det hedengangne nynazistiske Danskernes Parti. Hvad der aldrig lykkedes for partiets ellers medievante formand, Daniel Carlsen, forsøger nu Identitær: At gøre etnopluralismen spiselig og mainstream.

Det projekt er for længst lykkedes andre steder i Europa. Især i Frankrig, hvor Jean-Marie Le Pens Front National i løbet af 1980’erne populariserede Det Nye Højres idéer om etnisk og kulturel differentialisme.

Identitærs image fremstår måske nyt, men strategien er lige så gammel som fascismen selv. Identitær gør netop det, fascister altid har gjort: De kopierer kulturelle trends i tiden. Det samme gjorde 1960’ernes nye højre og det samme gjorde nazisterne i 1920’ernes Tyskland. Det, vi forstår som nazismens klassiske ydre kendetegn (uniformer, stærke symboler, Hitlerjugend, politisk vold) var alle tidstypiske kulturelementer i mellemkrigstiden, som politiske bevægelser fra højre til venstre benyttede sig af i deres kommunikation. Nazisterne talte datidens politiske sprog og gjorde det exceptionelt godt.

I dag er det ikke skråremme og fakkeloptog, der kendetegner fascismen, men velproducerede YouTube-videoer og medielækker aktivisme. Det er det veltalende og unge.

Det politiske sprog, som fascismen taler i dag, er kombinationen af en tilsyneladende progressiv ligestillingsdiskurs med en ultrakonservativ dagsorden. Og pressen giver fascismen plads til at forny sig, når de ikke bringer konteksten.

For selvfølgelig er det vigtigt, at en avis som Information giver plads til forskellige holdninger og sikrer en bred debat, hvor man kan tage til genmæle. Men det er også en gratis omgang for medierne, når de i det hele taget ikke forholder sig kritisk til det ideologiske indhold i et projekt som det identitære, men reproducerer bevægelsens påstand om at være en fornyelse. Derved risikerer man at legitimere en ideologi, der uigenkaldeligt satte sig selv uden for det demokratiske fællesskab i 1945.

Hvis vi skal lære noget af den historiske fascisme, er det vigtigt at forstå to ting: For det første, at den ikke var et færdigt produkt med en fast fremtrædelsesform fra starten. Fascismen var ekstremt dynamisk og tilpasningsduelig. Og for det andet, at vi tilsyneladende ikke har lært særligt meget af vores kollektive oplevelse med fascismen i 1930’erne og 1940’erne.

Vi genkender den nemlig ikke, når den, for at parafrasere Zygmunt Baumans metafor, hænger lige foran os som et billede på væggen i en ny, pæn ramme.

Charlie Emil Krautwald er ph.d.-stipendiat i historie og forsker i radikal, politisk aktivisme

Serie

Identitær vs venstrefløj

Identitær er en ny højreorienteret ungdomsbevægelse. De seneste uger er bevægelsens ideologi og inspirationskilder blevet diskuteret på Informations debatsider.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jørn Erikstrup

Ja, techfascisme og hipsterfascisme er stadig fascisme!

Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Martin Mørch, Elisabeth Andersen, John Liebach og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Hørt!!! Det er netop denne identitetspolitiske diskurs der har gjort, at landets statsminister i fuld alvor kan udtale, et "...derfor er det nødvendigt at gøre op med tanken om, at alle i Danmark skal behandles lige...".

Som Frank Zappa formulerede det (i min parafrase):

All men are born equal - no man is born better than any other man..
We know that.
They don't know that.
Therefore: We are better than them.

Dette er den europæiske universalismes akilleshæl: Fordi vore værdier er universelle, må alle, som ikke dele disse værdier, opdrages til at underkaste sig disse værdier. Vil de ikke det, eller kan de ikke det, må de deporteres. Fordi vi er bedre end dem.

Aksel Larsen, Eva Schwanenflügel, Elisabeth Andersen, John Liebach, Flemming Berger, Lars Rasmussen, Anders Reinholdt, Anne Grethe Linnet og Bjarne Bisgaard Jensen anbefalede denne kommentar
Jens Mose Pedersen

Et ærligt spørgsmål: Hvor ligger de grænser hvor man må tillade sig at forsvare det samfund som man bor i og de normer som opretholder det?

Ole jakob Dueholm Bech, Peter Ole Kvint, Jan Kauffmann, Søren Ferling, Mads Jakobsen og Britta Felsager anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Ved Padborg og Kruså, Jens Mose Pedersen? Sgu da ikke i Tingbjerg!

Carsten Wienholtz, Lillian Larsen, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Elisabeth Andersen, John Liebach, Hans Larsen, Søren Ferling, Flemming Berger, Lars Rasmussen, Bjarne Bisgaard Jensen, I. Pinnerup , Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jeg genkender den nye fascisme og den den lidt ældre. Siden 2001 har vi hørt det yderste højre, herunder Pia Kjærsgaard, spille den "Progressive". F.eks. som forsvarer af feminisme mod islamister, som religionskritiker mod islamister, som progressiv børneopdrager mod islamister, ja som modernist mod islamister.

Desværre har vi på venstrefløjen ikke rigtigt kunne stille noget op i disse debatter. Det er som om de er tabt på forhånd.

Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Egon Stich, Peter Ole Kvint og John Liebach anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Højrefløjen udmærker sig ved nidkært at gå op i, hvad andre tænker og gør. Venstrefløjen udmærker sig ved at fokusere på det, som den altovervejende del af befolkningen bekender sig til.

Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Torben K L Jensen, Lars Rasmussen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Er det fascisme at være modstander af masseindvandring?

Ole jakob Dueholm Bech, Per Torbensen, Peter Ole Kvint, Jan Kauffmann, Søren Ferling, Mads Jakobsen og Britta Felsager anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Nej, Maria Jensen, men at begrunde modstanden med en Blut und Boden-ideologi er fascisme. Jeg er mindst lige så dansk som Dansk Folkeparti, og jeg er ikke modstander af indvandring. Dette gør mig jo ikke udansk, vel?

David Engelby, Carsten Wienholtz, Olaf Tehrani, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Martin Mørch, Elisabeth Andersen, Janus Agerbo, John Liebach, Hans Larsen, Flemming Berger, Lars Rasmussen, Kenneth Jacobsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nu er alle jo modstandere af masseindvandring, vi er bare uenige om, hvad masseindvandring er, lader det til.

Carsten Wienholtz, Olaf Tehrani, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, John Liebach, Lars Rasmussen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Mit kendskab til identitaire er ikke overvældende, men så vidt jeg ved har det ikke noget med "Blut und Boden" at gøre, eller med racehygiejne. Jeg tror, at modstanden mest er kulturelt betinget.

Jeg savner også en klar definition på fascisme, så det ikke, som med "populisme", ender med bare at betyde "de andre er dumme, og jeg gider ikke at dokumentere eller argumentere".

Ole jakob Dueholm Bech, Lars Steffensen, Per Torbensen, Søren Ferling og Mads Jakobsen anbefalede denne kommentar
Britta Felsager

Jeg har stemt SF hele mit voksne liv. Overvejede en overgang at gå længere til venstre, da SF blev EF- EU venlig. Jeg er nu 66 år. Men jeg bryder mig på ingen måde om islam, som breder sig i Europa, som tror meget på egen overlegenhed og holder fast i ældgamle kønsroller og normer. Jeg frekventerer en kirke fuld af mennesker fra forskellige lande og verdensdele: Afrika, Sydamerika, Filippinerne osv. En kvinde fra et muslimsk land konverterede fra islam til kristendom og kom en overgang i kirken, men når hun skulle besøge familien, tog hun tørklæde på og tav om sin konversion, for alt andet ville have været livsfarligt for hende.
Det er en katastrofe, at ingen i Europa har erkendt dette for mange år siden - også at det betragtes som stærkt højreorienteret at mene, at Islam ikke kan integreres i vestlige samfund. Vil altid skille sig ud fra os "urene" og er i virkeligheden fjendtligt indstillet overfor samfundet som sådan.
Selvfølgelig har jeg øje for, at der er folk fra muslimske samfund, der har taget både land, kultur og sprog til sig, men de er ikke i flertal og ofte ildeset af andre muslimer. Vi ved det godt, og jeg fatter ikke, at det skal opfattes som ekstremt højreorienteret af være imod muslimsk masseindvandring.

Ole jakob Dueholm Bech, Lars Steffensen, Per Torbensen, Teis Iversen, Jan Kauffmann og Søren Ferling anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Har du læst artiklen, Maria Jensen? Den gør rede for sammenhængene mellem den nazistiske ideologi og De Identitære. Afsnit 16 og 17.

Olaf Tehrani, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Elisabeth Andersen, Allan Stampe Kristiansen, John Liebach, Steffen Gliese, Flemming Berger, Marie Jensen og Lars Rasmussen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Britta Felsager: " Vil altid skille sig ud fra os "urene" og er i virkeligheden fjendtligt indstillet overfor samfundet som sådan."

Bullshit. Visse islamiske fundamentalister har jord i hovedet, men det store flertal har ikke. Og t påstå at de "i virkeligheden" er fjendtligt indstillede viser, at du ikke har føling med virkeligheden.

Prøv at tale med nogle muslimer, de bider ikke, faktisk er de mennesker ligesom alle andre: Nogle er søde og rare, andre er nogle røvhuller. Bare at afvise hele bundtet på grund af deres etnicitet er netop udtryk for racisme.

Carsten Wienholtz, Olaf Tehrani, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Elisabeth Andersen, Allan Stampe Kristiansen, Janus Agerbo, Christel Gruner-Olesen, John Liebach, Steffen Gliese, Hans Larsen, Mogens Holme, Flemming Berger, Marie Jensen og Lars Rasmussen anbefalede denne kommentar
Lars Rasmussen

Reason to be fearful:

    “I sometimes fear that
      people think that fascism arrives in fancy dress
      worn by grotesques and monsters
      as played out in endless re-runs of the Nazis.

      Fascism arrives as your friend.
      It will restore your honour,
      make you feel proud,
      protect your house,
      give you a job,
      clean up the neighbourhood,
      remind you of how great you once were,
      clear out the venal and the corrupt,
      remove anything you feel is unlike you...

      It doesn't walk in saying,
      "Our programme means militias, mass imprisonments, transportations,
      war and persecution."”

— Michael Rosen, Fascism.

Reason to be cheerful:

Der er intet nyt under solen. Ungdommen er - som sædvanlig - ung og dum og fuld af forældreopgør:

“De grænseoverskridelser, den muntert-anarkistiske efterkrigsungdom begik i årene omkring '68, er nu overtaget af højrefløjen. De nye unge gør som udgangspunkt ikke andet end den foregående generation - puster sig op og gennemgår initiering gennem tabubrud.”

— Botho Strauß, fra essayet Tiltagende bukkesang, side 20.

René Petersen, Aksel Larsen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Janus Agerbo og Marie Jensen anbefalede denne kommentar

Play yer guitar some more Niels Nielsen

All men are born equal - no man is born better than any other man..
The left know that.
The right don’t know that.
Therefore: Lefts are better than rights

Desuden handler artiklen ikke om højreorienterede men om fascister. Den bygger en stor grim stråmand og trækker så nazikortet. Intet nyt i februarkulden.

Kenneth Jacobsen

Britta, jeg tror nu, at det egentlig er en myte, en højrefløjens påstand og grund til dens fremfærd i disse år: at flertallet af folk her fra muslimske lande ikke har taget land, kultur og sprog til sig. Selvfølgelig springer de, som ikke har, i øjnene - og de gør sig godt i mediernes evindelige tilskæring af virkeligheden - men min erfaring er nu, at heller ikke muslimer har en jordisk chance for at undgå at blive integreret. Derfor opdragelsesrejser, derfor fundamentalisme, derfor kryben sammen i forsøgt lukkede grupper. Det er de fortabtes strategi overfor det uundgåelige: at ungerne blir mere danske end første-generationen selv ville/evnede. Du ser det overalt. Selvfølgelig vil nogle blive fanget mellem to stole/kulturer. Men jeg tror sådan set, at det vi er vidner til, er noget der sker overalt i den vestlige kultur i vor tid: skabelsen af subkulturer, dels fordi mange ikke bydes indenfor mainstreamkulturen (feks fordi mange dér ikke vil have dem dér), dels fordi vi i denne mainstreamkultur ikke selv abonnerer særligt stærkt på den, da vi dårligt nok selv noget substantielt om den. Gider vi eller har vi for travlt med at blive gode forbrugere? Banen overlades til nationalkonservative tågehorn, der som DF får lov at patentere det fælles: feks danskhed og flaget, som ikke vejrer helt så upolitisk længere på lagkager og i kolonihaver. Hvilken skam. Og disse tågehorn fortsætter gerne ved at ville udelukke enhver, der ikke ligner deres idé om dem selv. Og de gør det ved grove generaliseringer om folk, de faktisk kender ret dårligt. Og med et sprogbrug, der burde diskvalificere dem fra fornuftige folks samtale om løsning af samfundets problemer. Feks er det lykkedes at gøre det til en ubestridt sandhed, at indvandrere er et kæmpe problem, punktum! Nå? Hvad menes der med det? Hvorfor menes der det? Og nej, det er ikke tilstrækkeligt at henvise til medierne! Ikke at der ikke er problemer, for det er det naturligvis! Men det er der sgu da overalt, ikke sandt? Og vi bruger rask væk ord som masseindvandring, som om vi fuldstændigt har tabt sutten. Undskyld, men altså. Som om muslimerne har siddet til et fællesmøde i Muslimland og vedtaget at drage afsted til smørhullet i nord. Som om muslimer nogensinde blir enige om nogetsomhelst?! Nej det er os selv, vi burde bekymre os om - forandringen af bores kultur og samfund sker ikke pga - men sammen med de indvandrere der er kommet til. Det er dog nok noget sværere at sige til og fra overfor globaliseret økonomi, tekniske såkaldt fremskridt der trækker tæppet væk under os, klimaforandringer etc etc - end nogle folk der ser anderledes ud og gør noget andet end det "vi", der blir sværere og sværere at fastholde og forstå.
Og det må så række fra min side. God aften til enhver!

Lars Bo Jensen, Aksel Larsen, Carsten Wienholtz, Lise Lotte Rahbek, Lillian Larsen, René Arestrup, Ole Frank, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Elisabeth Andersen, Janus Agerbo, Eva Bertram, John Liebach, Steffen Gliese, Lars Rasmussen, Flemming Berger og Marie Jensen anbefalede denne kommentar
Flemming Berger

God kommentar,Kenneth Jacobsen.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ Niels NIelsen

"Dette er den europæiske universalismes akilleshæl: Fordi vore værdier er universelle, må alle, som ikke dele disse værdier, opdrages til at underkaste sig disse værdier. Vil de ikke det, eller kan de ikke det, må de deporteres. Fordi vi er bedre end dem."

Nej, fordi ikke alle måder at leve på er kompatible. Det er ikke muligt kulturneutralt at definere den rette måde at leve på, men er noget rigtigt i én kultur og forkert i en anden, kan de to kulturer ikke dele territorium.

Ole jakob Dueholm Bech, Mads Jakobsen og Britta Felsager anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

"Dette er den europæiske universalismes akilleshæl:"

Denne universalisme er en udokumenteret påstand, der giver sig udslag i noget, der ligner genkolonisering.

Fascisme er endnu et begreb, som har været udsat for devaluering, fordi det anvendes som et generelt skældsord på linie med begrebet populisme. Det handler i bund og grund om at udskamme spejlbilledet af ens egen viljesbestemte identitet. Konflikten er stadig begrænset til den grundliggende Jeg og Du, Vi og Jer, Os og Dem, Kain og Abel fortælling i håb om, at Gud står fast på Min, Vores side, men sproget lider under dette misbrug.

Som et tredie eksempel kan nævnes begrebet Fremadrettet. Et ord der lugter af aktion og god vilje. En fremadrettet indsats, vaba ! En bagudrettet indsats hørmer lidt af lovgivning med tilbagevirkende kraft eller hvad ? I 90% af alle tilfælde anvendes Fremadrettet som erstatning for Fremover, som helt mangler saft og kraft, men dette misbrug er med til at gøre vort sprog fattigere.

Med hensyn til den aktuelle anvendelse af Fascisme i sammenhæng med vores udfordringer fra muslimsk indvandring, pinpointer det nøjagtigt den problematik, som ligger bag det faktum, at der skulle gå 30 år før magthaverne løftede blikket og fik øje på de simple statistiske sandheder om fremtiden for Danmark i det tredie årtusinde. 30 år !

Ole jakob Dueholm Bech, Niels Duus Nielsen og Søren Ferling anbefalede denne kommentar

Tak for en artikel, der tør kalde en spade for en spade. De højreekstreme kræfter fortjener at blive taget på ordet og at få kamp til stregen.

Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen, Janus Agerbo og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Søren Ferling, det er et naivt og ahistorisk synspunkt, du udtrykker.
Vi ser det allerede i dag, hvordan ungdommen i højere og højere grad finder måder, hvorpå de kan forene to regelsæt.
Det kan ikke komme bag på nogen - vi så det samme oprør fra danske kvinder for 40 år siden, hvor patriarkatet blev udfordret af kvindefrigørelsen. Det, der havde været privat og 'husspektakler', blev pludselig politiseret, og efter noget tid begyndte ordensmagten at tage anmeldelser alvorligt, kvinder flygtede - og det blev nødvendigt at støtte deres bestræbelser i kraft af kvindekrisecentre landet over.
Nøjagtig de kvindekrisecentre - der jo aldrig er holdt op med at være nødvendige også for danske kvinder - opsøges i dag i høj grad af indvandrerkvinder, der bryder med den hierarkiske baggrund, som meget Islam bedrives ud fra (men også andre religioner, hvor folk ville blive ret chokerede, hvis de kiggede bag overfladen på hinduisme og buddhisme).

Carsten Wienholtz, Karsten Aaen, Ole Frank, Peter Ole Kvint og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
kjeld hougaard

Mennesket – som biologisk fænomen – ændre sig ikke fra sekel til sekel, men formodentlig udvikles vi over mellenier. Våre hjerner er i alt fald blevet mindre siden samler/jæger stadiet. Vi kan hver af os mere, men på mindre og mindre områder. Så den nationale socialisme findes dybt hos en stor gruppe af os, og kan let aktiveres. Er der stemmer i det får vi folkehelte som Hitler, Mussolini, Lenin, Mao med flere. Og når det hos os danske antager et religiøst præg at være dansk, som Piet udtrykte det: ”Men det er os derimod velbekendt, at vores beskedne 50 procent er langt de bedste og rigtigste, de smukkeste, største og vigtigste”, så fænges folkestemningen let. ”Blut und boden”. Vi ser det i Kroatien, UK etc. Danskere bomber mennesker i andre lande – fordi de er anderledes. Da langt de fleste af os har meget lidt som gør os personligt fremstående labber vi med glæde i os at vi er ”danske” – og dermed helt specielle. Forskellen fra 45 er at den intelligente (intelligens: ability to achieve complex goals) af det danske stammefolk ikke sidder i folketinget eller er professionelle blokkere . De intelligente befinder sig i den globale sfære, hvor personlig kompetence, ikke nationalitet og klædedragt, er afgørende for fremgang. – Og prisen de får er mere end et gratis sommerhusophold i Skagen - kinesere har lige købt Daimler-Benz. Aviserne: folk vil ha deres egne meninger bekræftede, og avissalg er gesjæft

Steffen Gliese

Kjeld Hougaard, jeg tror, at du har meget ret - og så alligevel ikke: kampen er om kasernemennesket, som højrefløjen vil gøre de mange til, og hin enkelte, som er den demokratiske venstrefløjs menneskeopfattelse. Når venstrefløjens opfattelse stødes tilbage, får vi fascismen og massemennesket og massesamfundet.
Derfor er det så uendelig vigtigt at beskytte demokratiet og én borger, én stemme - og at lade den enkelte stå i klare farver på baggrund af en solid tryghed, lighed, retfærdighed.

Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Egon Stich og Kenneth Jacobsen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Det danske ”vi”, er det ”vi”, der går på tværs af generationer. Det ”vi” der gør at vi kan handle i fællesskab. Det ”vi”, der blev besat af tyskerne under Anden Verdenskrig, og det ”vi” der besejrede svenskerne ved Ölands Odde. Det ”vi” og det etniske element, er det der gør at der er en kontinuitet. For kulturelle praksisser og værdier ændrer sig langsomt over tid, men det er uforanderligt hvem dine forfærdre er.

Skrives på Identitærs hjemmeside. Plus meget af samme kaliber. Her kan enhver se hvad tankesættet er. Men øh ærlig talt hvor mange drejer det sig om ??

Med hensyn til den europæiske identitet så var den vist foruroligende populær i 1945. Etnisk udrensning af tyskere i Polen, Tjekkoslovakiet og Jugoslavien og aldrig har Europa været så "befriet for nationale mindretal. Hvis man ville læse venstrefløjens pamfletter fra 1972 da det gjaldt EF-afstemningen, så bliver overrasket over hvor fremmedfjendsk tonen var.

Er det ikke rimeligt let ved samme strukturelle, genealogisk stråmand at male alle venstre for socialdemokratiet som Frankfurterskole "kulturelle marxister" hvis usagte mål er det borgerlige samfunds totale destruktion - og alle autoritære venstreorienterede some maoistiske folkemordere in spe.

Me denne ideologisk projektion som foregår i artikelen er det jo netop særegen ideologisk tænkning der bliver demonstreret: en verden hvor nuancen ikke kan eksistere fordi "de andre" jo er krypto-fascister, fordi de ikke mener som os: hele artiklen er en stor kværulantisk og perlegribende påkaldelse af det famøse nazikort:

"vi tilsyneladende ikke har lært særligt meget af vores kollektive oplevelse med fascismen i 1930’erne og 1940’erne."

Det er dovent og velskrevet ad hominem - adressér bevægelsens argumenter, tak.

Britta Felsager, Henrik Günther og Søren Ferling anbefalede denne kommentar
Kenneth Jacobsen

Netop, Jan - det var en ret præcis beskrivelse af det identitære projekt! Bravo.

Niels Duus Nielsen

Søren Ferling: "...ikke alle måder at leve på er kompatible..." - nej, det er en triviel sandhed, men at slutte derfra og til, at to kulturer ikke er inkompatible er noget af et spring.

Op igennem historien har den dominerende kultur altid optaget hvad den betragtede som "det bedste" fra minoritetskulturen, som på sin side er henvist til at tilpasse sig minoritetsluturen. Englændernes nationaldrik er noget så uengelsk som te, og danskernes noget så udansk som kaffe.

Mere væsentlige ting såsom kulturelle værdier tager det lidt tid at assimilere, men det ender altid med, at subkulturen bliver opslugt af den herskende kultur. Vikingerne tog magten i Danelagen, og hundrede år senere var vikingekulturen fuldstændig opslugt af den lokale kultur, som var den herskende - så herskende, at den herskende klasse ikke fik et ben til jorden. Det eneste der overlevede var en diffus frygt for vikingerne; i visse passager hos Chaucer fremgår det således, at folk på rejse med god tid til samtale kunne finde på at diskutere, hvem der var værst: De blodtørstige nordiske hedninge eller de vantro saracenere.

Det samme skete for de mongolske kejsere i Kina, de blev mere kinesiske end kineserne. Så når ikke engang en dominerende klasse kan opretholde sit hjemlands kultur, hvordan skal en undertrykt kultur så have en chance?

Den jødiske kultur er den undtagelse, der bekræfter denne universelle regel, og den måde vi behandlede jøderne på, fordi de fastholdt deres kulturelle kalotter, slangekrøller og besynderlige sprog, er vel ikke ligefrem et eksempel, der opfordrer til gentagelse.

Peter Bahne, du har lidt ret i din kritik af artiklens tendens, og din omskrivning af Zappacitatet er intelligent og lige i øjet, fordi den udtrykker en halv sandhed; den anden halvdel er, at "Rights are better than lefts" i højrefløjens egen selvforståelse.

Men nu taler vi pludselig identitet i stedet for principper. Det er klart, at venstrefløjen finder sine egne argumenter bedre end højrefløjens, og omvendt, ellers ville vi jo ikke hele tiden slå hinanden oven i hovedet med dem. Men at argumenterne er bedre, behøver ikke at betyde, at menneskene, som fremsætter disse argumenter, er bedre mennesker - det er jo netop fejlslutningen, som FZ gør opmærksom på.

Vi er alle syndere for Vorherre, og fløjene har ikke noget at sige hinanden på - jeg kender mange gode mennesker, som blot er politisk forvirrede og derfor er af borgerlig observans, ligesom jeg kender mange tåbelige mennesker, som er enige med mig af alle de forkerte årsager.

Vi er alle racister for Vorherre, og venstrefløjens største synd er ikke at omfavne og anerkende den indre xenofob, der lever i os alle, for i stedet at udgrænse den og projicere den over på "fjenden".

Xenofobi er en naturlig overlevelsesmekanisme, en slags socialt immunforsvar, der skal beskytte os mod eksotiske smitsomme sygdomme, så vi ikke bliver udryddet af oversøiske børnesygdomme ligesom de amerikanske indianere. Når vi så har konstateret, at de fremmede ikke er sygdomsbefængte, er det eneste rationelle at modarbejde xenofobien og gå efter kulturberigelsen.

Det kræver, at man arbejder med i sig selv og sin selvforståelse, og det er de fleste ikke meget for, hverken på højrefløjen eller på venstrefløjen. Det er jo netop derfor, begge fløje klamrer sig til deres elskede identitet i stedet for at diskutere substansen.

Morten Larsen, Karsten Aaen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Britta Felsager

Niels Nielsen. Jeg afviser ikke hele bundtet af muslimer, og jeg er ikke racist. Basta! Muslimer består af en del forskellige racer. Også "hvide" danskere, som er konverteret. De er ofte mere rabiate og fundamentalistiske end dem, der er født ind i islam.
Jeg skal prøve at tale med nogle muslimer, skriver du. Det gør jeg jævnligt, for jeg bor lige ved siden af en muslimsk familie. Søde mennesker, som jeg har kendt i næsten 40 år. Manden er fra Marokko, og konen fra Tyskland. De har to sønner og en datter, som min datter har gået i skole med, og ingen tænkte et øjeblik på, at de var "anderledes". I hvert fald da ikke de alle var børn. Den ene søn blev en berømt fodboldspiller, og alle 3 havde danske venner og veninder. Dengang tænkte jeg aldrig på, at de havde en tro, som bestemte over dem, for det virkede ikke sådan. Nu er børnene gift og har selv fået børn. Datteren havde svært ved at at finde en mand. Faderen sagde altid, at det var fordi, hun var for kræsen. Efterhånden er det gået op for mig, at problemet var det, at muslimer kun må gifte sig med muslimer. Ellers må den kommende ægtefælle konvertere til islam. Datteren må omsider have fundet en mand, der ikke er særlig fundamentalistisk. Det gælder ikke den søns kone, som bærer slør, og hvis børn taler arabisk på legepladsen. Noget man aldrig har hørt familiens børn gøre i 70er og 80erne. Sønnerne gik på diskotek og havde danske kærester som helt unge.
Måske denne familie har været speciel som muslimer, eller der er sket en generel radikalisering i de muslimske miljøer i årenes løb. Det kan godt gøre én noget deprimeret mht fremtidsudsigterne. Det samme kan kan naturligvis siges om klimaforandringerne, den ekstreme grådighed og materialisme, som vi ser udfolde sig i disse år samt fascinationen og opslugtheden af den nye teknik. Ja! og meget mere!

Morten Larsen, Søren Ferling, Mads Jakobsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Britta Felsager, integration tager tid, det er en proces, der varer flere generationer. Og den fundamentalistiske vækkelse, som du nævner, og som præger Islam i vore dage, er ikke fremmende for integrationen, tværtimod.

Men den stadige mistænkeliggørelse og afstandtagen er heller ikke særligt fremmende for integrationen, efter min mening er den kontraproduktiv, da de unge, som forsøger at bryde ud af forældrenes mønster, blot mødes med mistro og mistænksomhed. DF og omegn er med til at øge radikaliseringen ved at tale den op, hvor det rigtige er at foregå med et godt eksempel.

De unge muslimer flygter fra den fordomsfulde bagage, deres forældre bragte med sig, men det eneste DF har at tilbyde er en lige så forstokket og lige så etnisk centreret fordomsfuldhed.

Lad dem dog være i fred med deres tørklæder, de kæmper for at få fodfæste i en fjendtlig verden, der ikke vil kendes ved dem. Da jeg var ung var jeg langhåret for at markere, at jeg ikke var ligesom "de andre", som ikke ville kendes ved mig og mine "radikale" synspunkter om kærlighed, ikke krig.

Med mit lange hår var jeg en del af et fællesskab, en subkultur om du vil, og det er jeg for så vidt stadig - blot er det ikke længere "udansk" at være langhåret. I Tyrkiet bærer kvinderne kun tørklæde, hvis de har lyst, i Danmark er mændene kun langhårede, hvis de har lyst.

Carsten Wienholtz, Karsten Aaen, Ole Frank og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ Steffen Gliese

Jeg ville nok mene at det naive og historieløse ligger i det jeg kritiserer. Det gælder ikke mindst den forestilling at det er uproblematisk, i det mndste i længden, at sammenblande store mængder af mennesker fra forskellige kontinenter. Det modsiges ikke bare af et halvt århundredes erfaringer i Europa, men også af den dysfunktionalitet og de sociale patologier man ser i Latinamerika og delvist i USA - og for så vidt på andre måder i Afrika, hvor man har travlt med at få elimineret hvide, gule og brune mennesker.
Konkret og lokalt har du ret i at nogle finder måder at leve med to kulturer, men det er en af to måder. Den anden er en radikaliseret tilslutning til sin egen kultur og afvisning af vores. De to grupper er i samme størrelsesorden og den sidste er et alvorligt problem.
Ja, en del muslimske kvinder har gavn af krisecentre, herberger o.l., men jeg mener at kvantiteten er for lille til at have større betydning i en evt. kulturtilpasning.

Søren Ferling

@ Theis Iversen

"Det er dovent og velskrevet ad hominem - adressér bevægelsens argumenter, tak."

Netop !

Niels Duus Nielsen

Søren Ferling, jeg fatter simpelthen ikke, at du ikke kan se, at tryk avler modtryk. Hvis du insisterer på, fx at jeg er et dumt svin, ender jeg jo med at tage dig på ordet og vise dig, at jeg sagtens kan være et dumt svin, hvis det er det, du forventer af mig. Så længe du derimod holder dialogen i gang og udtrykker et ønske om at nå til en vis forståelse, behøver vi ikke at blive uvenner.

Netop din påstand om en hel etnisk gruppes "uforbederlighed" og "inkompabilitet" med en anden etnisk gruppe modsiger al erfaring om mennesker. Det er ikke gnidningsfrit at være menneske blandt mennesker, hvilket jo illustreres tydeligt af DFs verdensanskuelse, som åbenbart slet ikke kan rumme, at andre mennesker ikke er lige så paranoide som den gennemsnitlige DFer. Men så er det altså heller ikke værre.

Carsten Wienholtz, Morten Larsen, Karsten Aaen, Steffen Gliese og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ Niels Nielsen

Den går altså ikke - den gamle med at sige at det handler om mad. Det handler om forestillinger om rigtigt og forkert.

Ikke alle subkulterer bliver absorberet - f.eks. er det ikke sket i Indien efter 800 års samliv og i Egypten er det den oprindelige befolkning, der undertrykkes af de indvandrede muslimer. Det gik heller ikke sådan, da muslimske albanere indvandrede i det serbiske Kosovo. De har i dag etnisk renset området de indvandrede i. Thurkmenerne, der slagtede sig vej gennem Anatolien, blev ikke hverken europæere eller kristne af det - de begik folkemord på de grupper, der var anderledes end dem selv. Berberne i det kristne Nordafrika havde ikke held til at assimilere de muslimske arabere, da der ankom og de er i dag undertrykte.

Jeg er uenig i at det er en menneskepligt at udslette egen identitet, sådan som du foreskriver det for jøderne.

"Peter Bahne, du har lidt ret i din kritik af artiklens tendens, og din omskrivning af Zappacitatet er intelligent og lige i øjet, fordi den udtrykker en halv sandhed; den anden halvdel er, at "Rights are better than lefts" i højrefløjens egen selvforståelse."

Her tager du fejl. Det nok mest karakteriserende for højreorienterede som konservative er netop at de har samme menneskemodel som kristendommen og videnskaben, mens venstrefløjen henholder sig til ideologiernes tankekonstruktioner, der foretrækker det behagelige for det sande. Jeg er opmærksom på at du indrømmer dele af dette længere ned i dit indlæg,, men det kommer ikke ind i dine løsninger.

Sygdomme er kun en af flere grunde til fremmedfjendskhed - den væsentligste overser du, fordi du søger at være identitetsløs og derfor ikke ser det som et emne at forsvinde. Det gør mennesker (og dyr), der ikke er oplysningsideologer. Gjorde de ikke, var de her ikke mere.

>Det nok mest karakteriserende for højreorienterede som konservative er netop at de har samme menneskemodel som kristendommen og videnskaben<
Uddyb venligst.

Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, Kenneth Jacobsen, Ole Frank og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Søren Ferling, kristendommen er en religion, der i vore dage virker mere som ideologi end som religion, jf. udtrykket "kulturkristne". Videnskab er videnskab, men visse videnskabsmænd misforstår objektivismens universalisme og gør scientismen til en ideologi. At du foretrækker de højreorienterede ideologiers ubehageligheder og kalder dem behagelige og sande er kun et udtryk for, at du er mindst lige så ideologisk forblændet, som du påstår, at jeg er - og oveni det har du kun en meget sporadisk forståelse af, had sandhed er, når du kan kalde dine egne subjektive griller for sande.

Bare den omstændighed, at du anklager mig for at "foreskrive jøderne" at de skal "udslette deres identitet" er et bevis på, at du har for længst har forladt den sunde fornuft til gengæld for en ensidig stammetænkning.

Carsten Wienholtz, Steffen Gliese, Toke Andersen og Ole Frank anbefalede denne kommentar

"Man ved, man er i ægte opposition, når det ikke pynter på CV'et" var overskriften på artiklen af de identitetsbevidste, unge mennesker. Indholdsløst vås.

1933: Fuldbyrdet voldtægt.

René Arestrup

Uanset at Søren Ferling muligvis har ret, i hvert fald fragmentarisk, foretrækker jeg at forkaste hans argumentation, simpelthen fordi jeg har svært ved at udholde tanken om den verden og de værdier, der ligger bag argumentationen. Det er muligvis lidt primitivt, men ikke desto mindre.

Kenneth Jacobsen

Ja, Søren Ferling - du har da ret i, at højrefløjens patenteren af det fælles også indbefatter kristendom. Det gør det dog næppe sandt. Eksempelvis kunne dine meningsfæller på meget kort tid bringes til pure at afvise kirke og kristendom som noget venstreorienteret vås, hvis I fik en smule modspil derfra. Hvilket efter min mening ligger lige til højrebenet.

Carsten Wienholtz, Steffen Gliese og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Højrefløjen ligner overhovedet ikke en videnskabelig forståelse - men nok en pseudovidenskabelig, som vi har set den fremført af en lang række fuskere, der over tid har ønsket at knæsætte nogle kategorier, som imidlertid har vist sig at være hjernespind.

Mikkel Kristensen

@Steffen Giese - du er inde på det helt rigtige, der er noget vores medier overhovedet ikke ved hvordan de skal rumme - det hvis nogen er fulde er løn eller kommer underlige påstande, måske ved ingen af os det helt. Der er en bevægelse der mener, at jorden er flad - dem kan vi ikke modbevise, nærmere kun påstand mod påstand agtigt. det ses også i Debatten (hvis man orker denne råbequiz) når programmet omhandler fremmedkultur, højere straf osv. så kommer vi simpelthen ikke til bunds - detektor programmet er måske det bedste program til, at komme dette til livs, I Sverige dækker aviserne det bare ikke, det er der nok både fordele og ulemper ved også men på langsigt er jeg ikke sikker på om det er god idé

Søren Ferling

@ Toke Andersen

">Det nok mest karakteriserende for højreorienterede som konservative er netop at de har samme menneskemodel som kristendommen og videnskaben<
Uddyb venligst."

Venstrefløjens menneskemodel stammer fra oplysningsideologierne liberalisme og socialisme, der begge hævder at vi er helt overvejende rationelle og gode. Tankerne er især kendt fra Rousseau. Idéhistorik er det kristendommens menneskemodel frasorteret, hvad der kan fornærme den menneskelige forfængelighed - og spænde ben for konstruktionen af 'det perfekte samfund'.

Højrefløjens fra kristendommen, der siger at vi tillige og nok desværre overvejende er irrationelle og onde. Dette ville man nok også hævde bekræftes af erfaringen.

Da naturvidenskaben kom rigtigt på banen fandt den frem til en beskrivelse af mennesket, der stort set bekræfter kristendommens - vores rationalitet eksisterer på det irrationalles betingelser og er således upålidelig og vi er alt for gode til at fremme egne interesser og give os selv og andre indtryk af at det skam er for andres skyld.

Valget står som så ofte mellem det behagelige og det sande - og mennesket vil, sin irrationelle og egoistiske natur tro, ofte(st) vælge det behagelige.

Det er hovedmodsætningen mellem højre- og venstreorienterethed.

Søren Ferling

@ Niels Nielsen

"Søren Ferling, kristendommen er en religion, der i vore dage virker mere som ideologi end som religion, jf. udtrykket "kulturkristne". Videnskab er videnskab, men visse videnskabsmænd misforstår objektivismens universalisme og gør scientismen til en ideologi."

'Kulturkristne' er vel en konstatering - af at folk i f.eks. Danmark er dybt prægede af kristendommens ikke mindst menneskesyn- selv om man benægter det delvist negative menneskebillede - der f.eks. foreskriver at man tillægger høj lav samme menneskeværd - i modsætning til mange andre kulturer.
Scientisme mener jeg overvejende er et ateistisk fænomen - en erstatningsreligion. Den forudsætter jo en verdensanskuelse, hvor der intet er udover fysik.

"At du foretrækker de højreorienterede ideologiers ubehageligheder og kalder dem behagelige og sande er kun et udtryk for, at du er mindst lige så ideologisk forblændet, som du påstår, at jeg er - og oveni det har du kun en meget sporadisk forståelse af, had sandhed er, når du kan kalde dine egne subjektive griller for sande."

Jeg foretrækker sandhed - ikke ubehageligheder. Din modsætning er falsk.
Hvad jeg fremfører er netop ikke ideologi. Det ord kan man ikke korrekt hæfte på hvad som helst. Ideologier er netop karakteriserede ved at være lukkede tankekonstruktioner uden eksterne referencer, som derfor ikke lader sig korrigere af erfaring. Det er det modsatte af videnskab - der iøvrigt søger sandhed, men ved at menneskelige sandheder er delvise og bestandigt må korrigeres.

Niels Duus Nielsen

Højrefløjserne er generelt tilhængere af orden og foretrækker stabilitet, og er villige til at forkaste fornyelse for at bevare stabiliteten. Overdreven orden fører til tyranni, så højrefløjen tenderer mod at støtte tyranniske styreformer.

Venstrefløjserne er generelt tilhængere af spontanitet og kreativitet, og er villige til at forkaste stabiliteten for at give mulighed for at fremme kreativiteten. Overdreven spontanitet fører til anarki, så venstrefløjen tendere mod at støtte anarkistiske styreformer.

Samfundet har brug for både stabilitet og fornyelse, så samfundet har brug for både en højrefløj og en venstrefløj. Men i stedet for at hylde denne komplementaritet, ser vi den som en kontradiktion. Således er mennesker så tåbelige.

Søren Ferling

@ Niels Nielsen

"Højrefløjserne er generelt tilhængere af orden og foretrækker stabilitet, og..."

Den udlægning er jeg skam enig i - lidt samme komplementaritet som mellem gamle og unge.

Det bør dog vel ikke ses som negativt at meningerne brydes - det er først når nogle vil tage sig til rette at det bliver farligt.

Niels Duus Nielsen og Kenneth Jacobsen anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ Niels Nielsen

"Nej, Maria Jensen, men at begrunde modstanden med en Blut und Boden-ideologi er fascisme."

At bebrejde andre en Blut und Boden-ideologi er vel selv at følge noget sådant. Udtryk for at man vil have fingrene i de andres Boden.

Søren Ferling

@ René Arestrup

"Uanset at Søren Ferling muligvis har ret, i hvert fald fragmentarisk, foretrækker jeg at forkaste hans argumentation, simpelthen fordi jeg har svært ved at udholde tanken om den verden og de værdier, der ligger bag argumentationen. Det er muligvis lidt primitivt, men ikke desto mindre."

I min optik er du så kommer lidt længere end så mange, der blot fortrænger.
Der ligger ingen værdier i min argumentation udover sandhedsøgen - som jeg mener man uanset er bedst tjent med i længden.
Det handler ikke mindst om at skelne mellem 'er' og 'bør' - og lige dér kan venstrefløjen forbedre sin tænkning idet man har en tendens til at lå de to sammen eller endda at fornægte erfaringen, hvis den ikke falder sammen med 'bør'.
F.eks. indser venstrefløjen at det (efter kristendom) er uretfærdigt at vi fødes med forskellige egenskaber - og laver derfor en arvelære, der siger at det gør vi slet ikke.
Højrefløjen mener at det er bedre at se virkeligheden i øjnene og så se, hvordan man kan leve med de mindre end ideelle betingelser.
Man ser Holocaust og Holodomor som resultater af manglende evne til at leve civiliseret med menneskelig forskellighed.

Søren Ferling

@ kenneth jacobsen

"Ja, Søren Ferling - du har da ret i, at højrefløjens patenteren af det fælles også indbefatter kristendom. Det gør det dog næppe sandt. Eksempelvis kunne dine meningsfæller på meget kort tid bringes til pure at afvise kirke og kristendom som noget venstreorienteret vås, hvis I fik en smule modspil derfra. Hvilket efter min mening ligger lige til højrebenet."

Det tror jeg nu ikke du har ret i - det er jo forsøgt i længder i den offentlige debat.

Måske du tænker på at man kan argumentere udfra Bjergprædikenen, der jo bogstaveligt læst betyder at man har pligt til helt at afstå fra enhver form for interessevaretagelse på egne vegne. Det er ihvertfald ofte forsøgt.

Jeg tænker at det må stå klart at dette er et modbillede til det generelt menneskeligt egennyttige og at det ikke kan stå alene som forskrift for hverken individer eller stater.

Søren Ferling

@ Steffen Gliese

"Højrefløjen ligner overhovedet ikke en videnskabelig forståelse - men nok en pseudovidenskabelig, som vi har set den fremført af en lang række fuskere, der over tid har ønsket at knæsætte nogle kategorier, som imidlertid har vist sig at være hjernespind."

Dette er i min optik et eksempel på at man sætter 'bør' foran 'er'. Man afviser empirisk videnskab, når den finder noget ubehageligt.
Venstreorienteret videnskab som f.eks. sociologi forkaster på forhånd visse muligt betydende variable og 'forsker' så videre på et uvidenskabeligt grundlag, ja, det er netop nærmest definitionen på pseudovidenskab.

Man forsker altså under det dogme at mennesker fødes ens. Det ville da også få mange problemer til at fordampe, hvis alle var ens (måske også et mareridt), men er det nu ikke tilfældet, får man forkerte forestillinger om mennesker og samfund.

Det er meget smukt og rørende at hævde som Søren Ferling gør , at højrefløjen er førende, hvad redelighed angår. Det er dog underligt, at samtidige eksempler på det modsatte som dette dukker op, hvor man i den nationale og lokale identitetsfortåelse dyrker historiefornægtelsen vedr. holocaust.

https://www.b.dk/globalt/de-braendte-deres-jodiske-naboer-i-en-lade-og-h...

De, som ligesom Anna Bikont vover at kradse i den nationalidentitære fernis bliver betegnet som landsforæddere af de identitetsbevidste borgere.

Så meget for videnskabelig redelighed.

Sider