Kommentar

Politiets digitale efterforskningsværktøj truer fundamentale retsprincipper

Politiets nye efterforskningsmetode risikerer at sætte forudgående domstolskontrol ud af kraft. Derfor kan den undergrave borgernes tillid til politiet og myndighederne
Debat
22. februar 2018

Danmark er et demokratisk land bygget op omkring fundamentale retsprincipper. Principper, der er sat i verden for at opretholde magtens tredeling og beskytte borgerne mod statens vilkårlige magtudøvelse.

Den teknologiske udvikling har ført mange nye muligheder med sig, og særligt internettet har markant forandret måden, vores dagligdag fungerer på. Alt, hvad vi foretager os i den digitale verden, bliver registreret, og vores ’digitale jeg’ bliver konstant analyseret med henblik på at forudsige og påvirke vores adfærd – indtil videre mest af kommercielle aktører som Google og Facebook.

Men i de kommende år vil måden, politiet arbejder på, i høj grad også blive påvirket af den teknologiske udvikling, og de mange nye muligheder kan risikere at sætte vores basale rettigheder som borgere i samfundet under pres.

Det nye POL-INTEL-system bliver for tiden rullet ud rundtom i landets politikredse, og det vil radikalt ændre på måden, man foretager en efterforskning på.

Systemet har til formål at sikre, at politiet ved anvendelse af databaserede analyseværktøjer bliver bedre klædt på til at forudse og efterforske forbrydelser. Systemet blev stemt igennem den 1. juni 2017, hvor lovforslaget blev mødt med væsentlige bekymringer og skarp kritik fra flere organisationer gennem deres høringssvar. Bekymringer om krænkelse af retssikkerheden, som vi deler.

Ingen retskendelse

Man kan kritisere det nye it-system på flere områder.

Indledningsvist får systemet adgang til en udefinerbar mængde af data, da loven giver adgang til at indhente oplysninger fra både politiets egne systemer og øvrige kilder.

Politiet vil derved i praksis kunne indhente din fuldstændige internethistorik på kommercielle vilkår – det vil sige uden indhentelse af en forudgående retskendelse. Dette kan potentielt sætte det helt basale princip om domstolskontrol ud af kraft – et princip, som har til formål at beskytte borgerne mod vilkårlig og uretfærdig magtudøvelse.

Oplysninger, som politiet på nuværende tidspunkt indsamler efter indhentelsen af en retskendelse, vil nu kunne indhentes, anvendes og gemmes uden forudgående retskendelse. Systemet vil for eksempel kunne blive tilført oplysninger fra nummerpladegenkendende kameraer eller oplysninger købt på kommercielle vilkår af databrokere, som i karakter minder om de oplysninger, politiet normalt indhenter på baggrund af en retskendelse. Beskyttelseshensynene bag retsplejelovens og grundlovens regler om boligens ukrænkelighed og reglerne om indgreb i meddelelseshemmeligheden sættes derved ud af funktion.

Derudover vil visse typer er personer, som oftere fremgår i politiets registre, risikere at opleve en stigmatiserende effekt, da størstedelen af systemets data stammer fra deres egne registre.

For eksempel risikerer en person, der er blevet dømt for vold for et par år siden, og som tilfældigvis opholder sig på Vesterbro i et tidsrum, hvor der bliver begået et voldeligt overfald, at blive gjort til genstand for mistanke på baggrund af systemets analyser. Systemet kan nemlig udpege personen som en mulig gerningsmand. Personen risikerer derved at blive genstand for en efterforskning og underlagt en række straffeprocessuelle tvangsindgreb, selv om han ikke konkret har pådraget sig mistanke om andet, end at han opholder sig på Vesterbro på en cafe eller hos en kæreste.

De personer, der bliver udpeget i systemets analyser, risikerer desuden at blive gjort til genstand for ransagninger, telefonaflytninger eller sågar udsat for frihedsberøvelse som følge af tiltroen til kvaliteten af systemets analyser. Risikoen er desuden, at den reelle gerningsmand måske bliver overset, fordi han eller hun ikke figurerer i systemets analyser.

Fiske med garn

Dansk efterforskningstradition har indtil nu bygget på et princip om, at politiet arbejder ud fra en konkret mistanke. Derved sikres det, at det kun er de personer, der efter en konkret vurdering findes at have foretaget sig noget mistænkeligt, som underkastes de meget omfattende tvangsindgreb – det kan for eksempel være telefonaflytning, ransagning eller varetægtsfængsling.

Politiet vil med andre ord fiske med net i stedet for med stang, hvilket bryder med den danske efterforskningstradition.

Et demokrati er bygget op om en lang række principper, principper, der alle har til formål at sikre borgernes friheder og rettigheder. Et demokrati er skabt for at sikre den rette balance mellem den individuelle frihed og samfundet.

Forudsætningen for ethvert velfungerende demokrati er retten til at tale og tænke frit. Denne ret forudsætter, at man ikke lever i frygt for mistænkeliggørelse. Og netop derfor er politiets nye system problematisk for retssikkerheden og det demokratiske retssamfund.

Erbil Kaya er forsvarsadvokat. Tessa Artemis Paavel er bestyrelsesmedlem i IT-Politisk Forening

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Troen på, at Big Data kun vil gavne os, og det udelukkende er de 'skyldige' der vil komme til at opleve negative konsekvenser af samkørsel af diverse registre og øget adgang til private oplysninger, er i bedste fald naiv. Masseovervågning foregår allerede. Og det vil kun blive værre og endnu mere omfattende, efterhånden som teknologien udvikles. Et dansk DNA-register er på trapperne med National Genom Center, og politiet logger alle private samtaler, på trods af at EU siger det er ulovligt.
Big Brother er en realitet.

Niels Duus Nielsen

At Politiet gerne vil fiske med trawl i stedet for fiskestang er vel naturligt nok. Men at vore politikere, som er valgt til at varetage vore interesser, giver politiet lov til det, er uforståeligt.

Forventeligt, men uforståeligt.

Hanne Koplev, Benny Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar