Kronik

Den neoliberale stat er ikke en minimalstat, men en stor oppustet administrativ sektor

Neoliberalismen er ikke en moderne version af den neoklassiske økonomiske teori, men derimod en statsteori, der handler om, hvilke instrumenter det politiske og administrative apparat skal styres efter
»Der, hvor neoliberalismen står stærkest, er ikke i forhold til den økonomiske styring af landet, men derimod på helt andre områder, såsom universitetsområder, sundhedsomnrådet og klimaområdet,« skriver Theresa Scavenius

»Der, hvor neoliberalismen står stærkest, er ikke i forhold til den økonomiske styring af landet, men derimod på helt andre områder, såsom universitetsområder, sundhedsomnrådet og klimaområdet,« skriver Theresa Scavenius

Lars Laursen

Debat
27. marts 2018

Informations interview med Rune Møller Stahl om neoliberalismens hendøende den 7. marts har fået flere liberale økonomer til at fare i blækhuset.

Stahl kritiseres for at diskutere en økonomisk teori, som ifølge CEPOS’ analysechef, Otto Brøns-Petersen, og Børsens debatredaktør og økonomiske kommentator, Thomas Bernt, slet ikke findes.

Bernt skriver i Børsen den 11. marts, at neoliberalismen ikke er en økonomisk teori, og Brøns-Petersen skriver i Punditokraterne den 12. marts, at neoliberalismen er en form for selvskabt ideologi.

Stahl fortæller i interviewet i Information, hvordan neoliberalismen som økonomisk paradigme er ved at miste forklaringskraft, og at dette paradigme er ved at miste sin status som den »uomtvistelige sandhed inden for økonomisk teori«.

I interviewet fremhæver han, at en af grundtankerne i neoliberalismen er at skabe »vækst ved hjælp af skattelettelser«, og at neoliberalismens forfædre er Friedrich Hayek og Chicago-skolen.

Det er forståeligt, at flere økonomener ser et behov for at tage til genmæle.

Forvirringen skyldes to ting. Dels at Stahl blander betegnelsen neoliberalisme sammen med begreber inden for økonomisk teori. Dels at de liberale økonomener blander politisk rettighedsbaseret liberalisme sammen med økonomisk teori for rationalitet, incitamenter og markedets effektivitet.

Systemet som konkurrencefremmende

Lad os tage den første misforståelse først. Det er rigtigt, som Bernt skriver, at neoliberalisme ikke er en moderne version af neoklassisk økonomisk teori. Det er derfor, at nulevende økonomer ikke betegner sig selv som neoliberale.

Men det betyder ikke, at neoliberalismen ikke findes. Neoliberalisme anvendes af politologer, embedsmænd og politikere som politisk styringsramme.

Neoliberalismen er en politologisk teori for relationen mellem stat og marked. Den teoretiske kerne omhandler, hvilke politiske instrumenter man bør anvende til at fremme bestemte politiske målsætninger.

Den neoliberale statsteori overtager grundmodellen fra økonomisk teori – nemlig at den mest effektive måde at organisere, handle og distribuere viden er gennem markeder. Men den adskiller sig fra minimalstatsliberalismen ved, at neoliberalismen mener, at det er det politiske apparats opgave at fremme denne konkurrence.

Der er derfor ikke tale om fri konkurrence, men derimod om ekstremt styrede politiske processer, der forsøger at fremme en fri konkurrence.

Der, hvor neoliberalismen står stærkest, er derfor ikke i forhold til den økonomiske styring af landet, men derimod på helt andre områder, såsom universitetsområdet, sundhedsområdet og klimaområdet. Politisk set udvikles der sindrige systemer til at fremme konkurrence og markedsincitamenter i sektorer, hvor der ikke er en naturlig konkurrence.

På universitetet anvendes for eksempel et BFI-system (der tæller publikationer), som skal imitere en markedsbaseret prisdannelse (’hvor meget er en forsker værd’). På klimaområdet udvikles for eksempel kvoter (der tæller CO2-udledninger), der skal udgøre ’produkterne’, som kan sælges på markedet.

Resultatet er ikke, at staten bliver mindre. Tværtimod. Det kræver et enormt stort administrativt apparat at holde styr på alle disse nye systemer, som skal imitere og skabe markeder, dersom i en klassisk weberiansk statsteori ville ligge uden for markedet.

Dette er også forklaringen på, at den offentlige sektor i Danmark ikke er blevet mindre på trods af de sidste regeringers nedskæringer. Det skyldes, at man flytter personale og ressourcer fra kerneopgaverne og de faglige sektorer til den administrative sektor, som skal styre og understøtte disse nye kunstige markeder.

Neoliberalismen er derfor en frugtbar forståelsesramme til at forstå de politisk-økonomiske dynamikker, som i øjeblikket udfordrer velfærdsstaten og grundlæggende er ved at forandre den demokratiske stat, som vi kender den.

Det, der udfordrer det demokratiske samfund i dag, er den neoliberale statsteori, som anvender det administrative og politiske apparat til at fremme og beskytte markedskonkurrence på alle områder.

Hayek ville vende sig i sin grav

Dette er også forklaringen på, at den offentlige sektor i Danmark ikke er blevet mindre på trods af de seneste regeringers nedskæringer. Det skyldes, at man flytter personale og ressourcer fra kerneopgaverne og de faglige sektorer til det administrative system, som skal styre og understøtte disse nye kunstige markeder.

Det er derfor en stor misforståelse, som Stahl gør sig skyld i, når han mener, at Friedrich Hayek er neoliberalismens forfader. Hayek ville vende sig i sin grav, hvis han hørte dette. Han er nemlig en klassisk økonom fra den tid, hvor man sondrede skarpt imellem, hvad der er statens opgaver, og hvad der er markedets opgaver.

Hayek havde en kompliceret teori for, hvorfor markedet er mest effektivt i de tilfælde, hvor den enkelte person eller virksomhed ikke har komplet viden om, hvad der foregår i samfundet. Her er markedet en effektiv måde at sprede viden på, fordi priserne på materialer og lignende vil justere sig hurtigt som en effekt af ændringer i samfundet.

Dette argument kan imidlertid ikke bruges i forhold til skabelsen af de kunstige markeder inden for uddannelse, sundhed og klimaområdet. Tværtimod. De kunstige markeder vil jo netop lave de statsfejl, som Hayek siger, at for meget politisk styring vil foretage.

Hvis man er hayekianer, vil man derfor i højere grad se denne neoliberale form for markedsdannelse og de politisk initierede og styrede kunstige markeder som afarter af en planøkonomi i stedet for en markedsøkonomi.

Sammenblanding af diskussioner

Nu kommer vi til den anden misforståelse, som flere af de liberale økonomer gør sig skyldig i. De blander deres økonomiske argumenter for markedets effektivitet sammen med deres politiske og ideologiske holdninger til rettigheder og frihed.

Pointen er her, at der er tale om to meget forskellige problemstillinger, og det ene kan ikke bruges til at argumentere for det andet. Det er det, som er udfordringen for minimalstatsliberalisterne. De argumenterer politisk for, at de ønsker mest mulig frihed til det enkelte menneske.

Som Jonas Herby skriver i sin kronik i Information den 20. marts, så har minimalstatsliberalister ikke andre visioner for samfundet end mest mulig frihed til individet. Midlet til at opnå denne frihed antages så at være en begrænset stat.

Et argument for dette er ifølge Herby, at borgerne og politikerne er »irrationelle«. Dette er en variant af Hayeks argument – at hverken borgere eller politikere har tilstrækkelig viden til politisk at styre markedet (som var tilfældet i planøkonomien), så derfor skulle vi have markedsøkonomi.

Argumentet for en lille stat bliver ofte kædet sammen med ønsket om mest mulig individuel frihed og beskyttelse af borgernes rettigheder samt argumentet om, at markedet er den mest rationelle og effektive organiseringsform. Der er dog ingen sammenhæng mellem disse argumenter.

Det er muligt at ønske mest mulig individuel frihed og så være imod en minimalstat, fordi man mener, at individuel frihed er noget, som skal beskyttes og fremmes igennem for eksempel adgang til fri uddannelse, fri viden og frie medier.

Når vi taler om neoliberalisme, er det derfor afgørende, at vi ikke blander diskussionerne sammen. Det er først her, vi kan se, at den neoliberale stat slet ikke er en minimalstat, men derimod en stor oppustet administrativ sektor, som har svært ved at regulere og udvikle politiske normer, fordi regulering og normer ikke er markedsunderstøttende.

Theresa Scavenius er ph.d. og lektor Aalborg Universitet i København

Serie

Polemikken om neoliberalismen

Neoliberalisme som økonomisk paradigme har mistet sin forklaringskraft, udtalte forskeren Rune Møller Stahl for nylig i Information i forbindelse med sin ph.d.-afhandling. Men neoliberalisme er blot en betegnelse, som venstrefløjen bruger om alt det, den ikke bryder sig om, svarede Jonas Herby fra CEPOS. Siden har flere stemmer blandet sig i debatten, og der er opstået en veritabel polemik om neoliberalismen.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Det her er sgu den bedste forklaring på Bjarne Corydon´s konkurrencestat,NPM,moderniseringsstyrelse og fremdriftsreformer jeg har set til dato - så Theresa Scavenius har vist skoven helt uden træer i al sin afslørende nøgenhed. Jeg er benovet.

Michael Hullevad, Kim Strøh, Kim Folke Knudsen, Steffen Gliese, Allan Stampe Kristiansen, Torben Kjeldsen, Anders Graae, Jeppe Lykke Møller, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Martin Thomsen, Christina Balslev, Espen Bøgh, Martin Sørensen, Anne-Marie Krogsbøll, Christian Lucas, Viggo Okholm, Ulla Søgaard, Lis djørup, Bjarne Andersen, Vivi Rindom, Hans Houmøller, Troels Brøgger, Anders Reinholdt, June Beltoft, Søren Ferling, Anne Mette Jørgensen, Tommy Clausen, Ervin Lazar, Torben Bruhn Andersen, Per Jongberg, Anne Eriksen, Torben Skov, Claus Nielsen, Anders Barfod, Arne Albatros Olsen, Børge Neiiendam, ulla enevoldsen, Dorte Sørensen, Eva Schwanenflügel og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jamen, liberalismen vil altid gerne bruge skatteborgernes penge på, at samfundet overvåger dem og sørger for, at de ikke gør oprør imod kapitalen. De vil ikke have, at skatteborgernes penge bliver brugt på at sikre en større lighed eller tryghed.

Kim Strøh, Kim Folke Knudsen, Vibeke Hansen, Allan Stampe Kristiansen, Torben Kjeldsen, Espen Bøgh, Alvin Jensen, Elisabeth Andersen, Michael Waterstradt, Christina Balslev, Hanna Grarversen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Hans Houmøller, Anders Reinholdt, John Poulsen, June Beltoft, Søren Ferling, Anne Mette Jørgensen, Tommy Clausen, Torben Bruhn Andersen, Anne Eriksen, Torben Skov, Anne Schøtt, Arne Albatros Olsen, Lise Lotte Rahbek, Børge Neiiendam, Jakob Venning, Torben K L Jensen, ulla enevoldsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Neoliberalismen er afsløret og erkendt som fejlagtig økonomisk teori. Så nu må præsteskabet til at forklare at alle de sidste 20 års forklaringer om økonomisk teori er blevet ganske skrækkelig misforstået og de økonomiske kapaciteter har aldrig sagt det de siges at have sagt. Og netop i disse tider er det tiden at råbe op om misforståelserne om den økonomi, som liberale økonomer jo grundlæggende ikke har forsvaret, men på grund at lægfolks manglede indsigt har fremstået som et forsvar, selv om det nærmest har været det modsatte.
Det er lysende klart og helt tydeligt, nu det bliver forklaret i bagklogskabens dejlige lys.

Michael Hullevad, Kim Folke Knudsen, Michael Waterstradt, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Viggo Okholm, Hans Houmøller, Palle Yndal-Olsen, Søren Ferling, Anne Mette Jørgensen, Torben Bruhn Andersen, Anne Eriksen, Børge Neiiendam, Torben K L Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Theresa Scavenius :
"Det, der udfordrer det demokratiske samfund i dag, er den neoliberale statsteori, som anvender det administrative og politiske apparat til at fremme og beskytte markedskonkurrence på alle områder."

Pludselig giver det mening midt i meningsløsheden, hvordan demokratiet hastigt skrumper ind, retssikkerheden eroderes, staten opruster i hidtil uset overvågning, og diskriminerende behandling af borgerne legitimeres af syndebuk-effekten og fremmedfjendsk retorik.
Hver dag er vi nærmere den totalitære stat, der kun tolererer sig selv og sine egne hemmelige agendaer og skjulte formål.
Det begynder at minde om noget, vi desværre har set før.

Kim Folke Knudsen, Allan Stampe Kristiansen, Torben Kjeldsen, Marianne Rosendahl Erichsen, Espen Bøgh, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Elisabeth Andersen, Christina Balslev, Bent Gregersen, Anne-Marie Krogsbøll, Viggo Okholm, Ulla Søgaard, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Hans Houmøller, Flemming Berger, Bettina Jensen, Anders Reinholdt, John Poulsen, June Beltoft, Ib Christensen, Anne Mette Jørgensen, Tommy Clausen, Troels Holm, Ervin Lazar, Birger Bartholomæussen, Torben Bruhn Andersen, Per Jongberg, Anne Eriksen, Torben Skov, Ebbe Overbye, Claus Nielsen, Steffen Gliese, Helene Kristensen, Marianne Borgvardt, Børge Neiiendam, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jakob Venning

Det er det vi kalder kræmmervældet; total markedsgørelse - det nok mest fattige meneskelige udtryk nogensinde.
Ekstremt populært i DK, naturligvis!

Steffen Gliese, ulla enevoldsen, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Elisabeth Andersen, Christina Balslev, Hanna Grarversen, Estermarie Mandelquist, Hans Houmøller, Olav Bo Hessellund, Anders Reinholdt, Palle Yndal-Olsen, Anne Mette Jørgensen, Tommy Clausen, Torben Bruhn Andersen, Anne Eriksen, Torben Skov, Bo Klindt Poulsen , Børge Neiiendam og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

Svar til overskrift: Ja selvfølgelig. Er der misforståelser om det? Det kommer bag på mig og det tyder ikke godt for hverken journalister eller landet generelt.

Anne Mette Jørgensen, Torben Bruhn Andersen, Torben Skov, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Arne Albatros Olsen

Neoliberalismens fornemste opgave synes at være at forvandle velfærdssamfundet til farvelfærdssamfundet.

Michael Hullevad, Allan Stampe Kristiansen, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, Espen Bøgh, Estermarie Mandelquist, Hans Houmøller, June Beltoft, Anne Mette Jørgensen, Tommy Clausen, Torben Bruhn Andersen, Anne Eriksen, Torben Skov, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Peter Sterling

Neoliberalisme, den neoklassiske økonomiske teori, Friedrich Hayek og Chicago-skolen, Neo eller ikke Neo. Det handler vel ikke om hvilke økonomer som sagde hvad, eller hvem som kom først med hvilken teori. Det handler om samfundet og de mennesker som lever nu!

Er det ikke ligegyldigt hvad eller hvem det er som skaber ulighed, og skal vi overlade fortællingen til den ene procent eller til eksperterne? Politikerne misbruger økonomernes teorier for at fremme deres egen ideologi til økonomisk fordel.

Læs blog-indlæggene i avisen.dk hvis du er interesseret i at vide hvordan det i virkeligheden går i Danmark. Jobcentrenes Ofte fortsætter kampen imod førtidspensionsloven, nu på femte år. Og nej der er ingen udsigt til at politikerne er i stand til at standse deres mishandling af de socialt udsatte, handicappede og dødssyge mennesker. Erhvervslivets magt over politikerne er nu så omfattende at demokratiet er indskrænket til en udtørret figen.

Er retten til at vælge ved folketingsvalg blot et figenblad, lige som vi ser det i Rusland? Eller har vi en legitimt ret til at bestemme hvordan vores egen tilværelse skal være? Ligger der det i demokratiet, at alle mindretal har en politisk ret til at bestemme hvilken tilværelse de vil leve i?

Har alle ret til en rimelig levestandard i et land som er blandt de fem rigeste i verden? Fakta er at alle samfundsgrupper består af mindretal, nogle er bare mindre end andre. Overklassen som styrer Folketinget består f.eks. af kun 1 % af befolkningen. Hvis flertallet bestemmer, hvordan kan det så være at flertallet - som består af arbejderklassen som udgør 40 % af befolkningen og underklassen på 15 % - de sidste 20 år konstant har fået forringet deres vilkår?

De rige betaler lobbyfirmaer til at pumpe artikler ud som siger at nedskæringer (for dem i bunden) er nødvendige, selv her i Information er der fra Cepos og DA hver uge den samme fortælling om at fjerne pengene fra de socialt udsatte. De rige har pumpet så mange penge over i de politiske partier, at der det sidste halve år konstant har været helsides annoncer i alle aviserne. Hvor meget er demokratiet egentligt værd, når de rige kan gennemtvinge princippet "En million, en stemme"? Vi skal have demokratiet tilbage på rette spor, Danmark kan gøre det væsentligt bedre end de lande, som vi ikke vil sammenligne os med.

Hvilket samfund foretrækker du at leve i? Som det er nu handler det mest om at beskytte de velhavendes formuer. Alt hvad der er værd at kæmpe for, bliver suget ud af samfundet; retfærdighed, valgfrihed og medbestemmelse. Den sociale kontrol stresser syge mennesker ihjel og Danmark har forladt visionen om et samfund, hvor fattigdom er unødvendig.

Politikerne er kendte for deres ubarmhjertige grusomhed overfor de socialt udsatte, og deres stræben efter magt og penge; grådighed, mistillid og frygt, lurer lige under overfladen. Meningsdannerne er hævet op i den øvre middelklasse, købt og betalt. Hvis man analyserer den monstrøse, sociopatiske, liberale grådighed, ser man kun stress, had, vrede og jalousi, det er de giftstoffer som krænkes ned over borgerne.

Det liberale samfundets grundlæggende sygdom er vildfarelse, vrede, ondskab og en endeløs grådighed efter magt. Politikerne vil aldrig opfylde kravene fra Paris-aftalen. Det er på tide at fjerne de gennemkorrupte politikere og starte forfra med en anden fortælling.

Vi skal genindføre social retfærdighed. Vi skal pumpe pengene ind i bunden af samfundet, den ene procent i toppen har fået nok. Vi skal dele magten i samfundet på en mere anstændig og fair måde, det er hvad demokrati handler om, det er hvad det danske demokrati bør stræbe hen imod.

Lillian Larsen, Michael Christensen, Jørgen Larsen, Allan Stampe Kristiansen, Anders Graae, ulla enevoldsen, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Michael Waterstradt, Elisabeth Andersen, Christina Balslev, Egon Stich, Hanna Grarversen, Bent Gregersen, Viggo Okholm, Ulla Søgaard, Niels Bent Johansen, Bjarne Andersen, Vivi Rindom, Hans Houmøller, Steen K Petersen, Flemming Berger, John Poulsen, June Beltoft, Anne Mette Jørgensen, Tommy Clausen, Morten Larsen, Torben Bruhn Andersen, Torben Skov, Torben K L Jensen, Anne Eriksen, Ebbe Overbye og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Neoliberalisme er den mareridtssituation, hvor bogholderen overtager magten i firmaet.

Michael Hullevad, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Christina Balslev, Tage Korsdal Nielsen, Ulla Søgaard, Lis djørup, Hans Houmøller, Bettina Jensen, Anders Reinholdt, Ulla Sauer, Søren Ferling, Anne Mette Jørgensen, Tommy Clausen, Birger Bartholomæussen, Torben Bruhn Andersen, Per Jongberg, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Markeder skal begrænses, det er ganske lidt, de medfører af godt - faktisk kun direkte udveksling af konkrete varer.
Samfundet skal netop med sine øvrige kræfter modarbejde konkurrencens og markedets negative sjælelige virkninger på mennesker og deres indbyrdes fællesskaber.

Allan Stampe Kristiansen, ulla enevoldsen, Alvin Jensen, Christina Balslev, Tommy Clausen, Torben Bruhn Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Dette forklarer godt nok en hel del. Min gamle teori om at neoliberalismen er fascisme med et andet ansigt finder nyt fodfæste.

"Der er derfor ikke tale om fri konkurrence, men derimod om ekstremt styrede politiske processer, der forsøger at fremme en fri konkurrence."

En ven smed forleden et grotesk eksempel fra erhvervsministeriet på facebook, som understreger dette (pdf):
http://em.dk/~/media/files/2018/marts/03-14-vaekstplan_for_lifescience_p...

ulla enevoldsen, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Hans Houmøller, Søren Ferling, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen, Christian De Coninck Lucas, Steffen Gliese og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Præcis - målstyring resultatkontrakter effektivisering konsulentbistand analyser nedskæringer puljer og tvungen udlicitering målstyring resultatkontrakter optimering data konsulentbistand puljer
Tvangs liberaliserings monsteret bider sig selv i halen - eller rettere er et selvavlende monster præcis som dræbersnegle

Michael Hullevad, Lillian Larsen, Allan Stampe Kristiansen, ulla enevoldsen, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Estermarie Mandelquist, Hans Houmøller, Flemming Berger, June Beltoft, Anne Mette Jørgensen, Troels Holm, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Torben Bruhn Andersen, Torben Skov og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi skal kæmpe imod konkurrence og for samarbejde - bortset fra lige præcis udvekslingen af ukomplicerede produkter.
Folk i konkurrence fordyber sig ikke, de gør ikke deres bedste for at i sig selv at nå det bedste resultat, men kun det, der er lidt bedre end de andre - eller i de fleste tilfælde: dårligere, men billigere.
Samfundet går ud på at minimere konkurrencen, neutralisere jungleloven og sikre, at enhver bidrager ed det, vedkommende er bedst til, til fællesskabets fordel.
Der er noget, der er nødvendigt, men ikke attraktivt, og det skal man sørge for i så høj grad som muligt at erstatte med mekaniske løsninger. Det giver ikke mening at kæmpe for et samfund, hvor livskvaliteten falder eller er ulige fordelt. Politikken har til opgave at neutralisere denne asymmetri.

Kim Folke Knudsen, Allan Stampe Kristiansen, Karsten Jakobsen, Karsten Aaen, Alvin Jensen, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo heller ikke en ny erfaring, at bureaukratiske styreformer ødelægger samfund, det har de til alle tider gjort, fordi de ikke forholder sig til den brogede virkelighed, men tror, at alt retter sig efter lovmæssigheder.
Det lyder som det, jeg var tæt på at dumpe min biologieksamen på: det var om åers vandføring, og jeg forvekslede den forurenede med den rene - den forurenede fulgte en klar cyklus, mens den rene var uforudsigelig. I et sundt samfund tilrettelægger man på samme måde de grundlæggende strukturer, så folk kan udfolde sig så frit som overhovedet muligt uden at skade hinanden.
Kampen for at sætte alt på formel ophører aldrig, men den skal bekriges, hvor som helst den viser sig.

Anders Reinholdt, Kim Folke Knudsen, Allan Stampe Kristiansen, Erik Feenstra, Karsten Aaen, Flemming Berger, Tommy Clausen, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Med andre ord er det, nogle nu kalder neoliberalisme, det samme, som tidligere blev kaldt socialisme. Neo- betyder ny.

"Men den adskiller sig fra minimalstatsliberalismen ved, at neoliberalismen mener, at det er det politiske apparats opgave at fremme denne konkurrence."

På den måde adskiller det, der kaldes neoliberalisme, sig generelt fra liberalisme, som er baseret på individet, og kræver, staten støtter individet.

"Der er derfor ikke tale om fri konkurrence, men derimod om ekstremt styrede politiske processer, der forsøger at fremme en fri konkurrence."

Det giver ingen mening. De politiske processer søger netop ikke at fremme fri konkurrence, men søger "at fremme bestemte politiske målsætninger". Faktisk er det meste af kronikken sludder. De politiske målsætninger i dagens Danmark minder meget om Sovjetunionens politiske målsætninger frem til dets kollaps i 1991.
Selvom udgangspunktet er, "at den mest effektive måde at organisere, handle og distribuere viden er gennem markeder" er midlet netop ikke fri konkurrence men direkte som indirekte statsstøtte sammen med formidling af socialistiske dogmer som "arbejde efter evne, nyde efter behov" og "arbejde gør fri". Det kendes også fra socialistiske stater, at politiske ledere er undtaget fra krav om arbejde. I Danmark ses det princip udfoldet i antallet af folketingsmedlemmer og direktører i interesseorganisationer uden erhvervserfaring efter seneste uddannelse eller i bedste fald kun beskæftigelse i offentlig administration, pressen eller partikontorer.

Sjovt nok fremføres ingen krav om reduktion af statsstøtten til erhvervslivet, og ingen kritik af, ministre arbejder som lobbyister for erhvervslivet i stedet for at mødes med kolleger fra andre lande, når de er til konferencer i udlandet. I stedet fremhæves Danmark stadig som foregangsland til trods for, Danmark kun gennemføre den omstilling, som dansk erhvervsliv har gavn af, mens andre lande bruger store beløb på omstillinger, som Danmark undviger. Der er ikke engang kritik af dansk eksport af meget af sin kødproduktion, selvom vi danskere jævnligt opfordres til at spise mindre kød, og de påståede skadelige effekter af spisning af kød ikke reduceres af, kød eksporteres til fjerne lande. Tidligere blev det også påstået at være bedst for klima og miljø at rejse med tog eller bus end med rutefly til udlandet, men det gælder åbenbart ikke længere, efter modernisering af jernbanenet og køb af nye tog viste sig at være bekosteligt, og behovet for lange rejser er øget. I den forbindelse er det lige interessant, at Thailand har overtaget markedsandele fra Mallorca.

"På klimaområdet udvikles for eksempel kvoter (der tæller CO2-udledninger), der skal udgøre ’produkterne’, som kan sælges på markedet."

Det gælder næsten kun i Danmark, som er meget fokuseret på økonomi. I realiteten er kvoter for CO2-udledning er ikke et vigtigt produkt. De bestemmer ikke, om der fx. produceres busser og tog, og heller ikke om forsyningsnet skal udbygges på tværs af landegrænser. De er kun vigtige for økonomer, som Danmark desværre har for mange af. Det er uklart, hvorfor værdien af forskning ikke må vurderes. Samtidig kan det konstateres, at Danmark ikke har de tekniske uddannelser, som fx. Tyskland har, og danske universiteter tilsyneladende ikke bare uddanner politikere, men også udfører meget af den forskning, som private virksomheder selv udfører i andre lande. Et eksempel er forskning i selvkørende biler, som udføres af et universitet i Danmark, men udføres af private bilproducenter i udlandet. Igen er formålet tilsyneladende at opnå politiske mål. I hvert fald har Danmark ingen bilproduktion, som kan have gavn af universiteters forskning i selvkørende biler. Det politiske mål kunne være beskyttelse af en selvforståelse som foregangsland uden tanke for, det er en illusion, fordi Danmark aktuelt mest forsker i noget, andre lande for længst har fundet på.

Sikke en omgang forvirret sludder, Børge Rahbech Jensen. Mange års kold krig og antikommunistisk propagande har tilsyneladende forvirret din hjerne, så den stadig ser spøgelset for dig.
De neoliberalistiske træk du kalder socialistiske, er korporative, og korporatisme er et grundtræk i fascisme! Endda vitterliggjort af selveste Mussolini. Og fascisme kræver netop et stærkt og udbygget statsapparat. Det er derfor jeg ovenfor skriver som jeg gør.

De i kronikken beskrevne forhold har intet med kommunisme, og slet intet med socialisme, at gøre!

Michael Hullevad, Allan Stampe Kristiansen, Torben Kjeldsen, Erik Feenstra, ulla enevoldsen, Hanna Grarversen, Olav Bo Hessellund, Flemming Berger, Ulla Sauer, Anne Mette Jørgensen, Søren Ferling, Steffen Gliese, Tommy Clausen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Torben Skov,
Tak for link til Erhvervsministeriets såkaldte "Life Science"-plan, der underbygger hvad jeg hele tiden har hævdet, nemlig at danskerne skal være forsøgs-rotter i en statslig dreven virksomhed der får Cambridge Analytica til at ligne vuggestuebørn.
Vi bliver nemlig alle som en markedsgjorte, med cost-benefit effekter der rækker vidt ind i beskyttelsen - eller manglen på samme - af personlige helbredsoplysninger.
Allerede pt. bliver de solgt til udlandet.
Men efter den nye "Databeskyttelseslov" bliver vedtaget, bliver det lovligt at samkøre endnu flere registre. Endnu flere oplysninger vil kunne registreres centralt. De vil kunne blive brugt eller solgt uden samtykke.
De vil kunne udsættes for hacking, deling på sociale medier, i aviser, profilering, forsikringsdifferentiering, you name it.
Men værst af alt vil det være realiseringen af en Big-Brother stat som ikke engang George Orwels roman "1984" kunne udtrykke.
Der er ingen anden undskyldning for opsamlingen af så mange personfølsomme data, som ønsket om en dansk total-overvågning af borgerne i den neoliberale stat.

Michael Hullevad, Kim Folke Knudsen, Allan Stampe Kristiansen, Anders Graae, Karsten Aaen, Christina Balslev, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, Torben Skov, Carsten Munk og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Birger Bartholomæussen

Steffen Gliese: Når bogholderen overtager magten i firmaet, er det som regel fordi det skal sælges eller lukkes. Vælg selv, hvilket scenarie der er det mest realistiske for velfærden i DK

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Karsten Aaen, Christina Balslev, Kim Houmøller, Hans Houmøller, Brian W. Andersen, Jakob Venning og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Børge Rahbæk Jensen:
"Med andre ord er det, nogle nu kalder neoliberalisme, det samme, som tidligere blev kaldt socialisme. Neo- betyder ny."

Nej, det er da en forunderlig sammenblanding..
Men hvis man ikke er helt inde i socialismen, kommer man måske til at forveksle den med beton-kommunismen, der jo netop var kendetegnet ved at være totalitær og planøkonomisk.

Det er ligesom de to ender mødes; det planøkonomisk anlagte samfund, og det neoliberalistiske statsstyrede markedsprincip i offentlig forvaltning..
Tænk engang at totalitære tankegange minder fuldstændig om hinanden ;-)

Michael Hullevad, Kim Folke Knudsen, Steffen Gliese, Jakob Venning og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Birger Bartholomæussen, jeg plejer at sige, at der ikke er råd til noget, når det er bogholderen, der bestemmer.

Michael Hullevad, Allan Stampe Kristiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jorn Johansen

Ja, det er ikke nogen overraskelse at totalitære tankegange ligner hinanden ;-). Det er kun "indpakningen" der ser anderledes ud. Sådan forholder det sig da også med totalitarismens alternativerne. Det er kun ”indpakningen” som er forskellig.
Som Mr. Churchill engang sagde: “it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time". Så hvis vi lige kigger på indpakninger, hvad er så den mindst slemme ”form”? Er det den der er mest gennemsigtig? For det er vel en illusion at der findes et demokrati uden indpakning? Eller at der findes demokrati med minimalt indhold (minimalstat)?
Eller hvad kræver demokrati i dag? Hvad er der tilbage for os at gøre når vi ikke kan se indholdet, eller når vi tror på at indholdet er minimalt?
Kun ved strategiske krav til indhold og indpakningen så vi ved hvad der foregår, er kompetente omkring det og bruger vores tæft deltagende i forhold til det, bliver vi i stand til at hindre at statsøkonomier, privatøkonomier og Internetøkonomier underkaster os sig med sine monopoliseringer.
Spørgsmålet er om det så længere har med demokrati at gøre; om stats-, privat- og Internet- økonomi overhovedet drejer sig om demokrati længere? Måske er vi (mennesket) i virkeligheden gået videre, og ideologi, økonomi og politiks morfogenese er enten ved sin fundamentale afslutning, som de dinosaurer de er, eller ved at morfe sig over i noget fundamentalt anderledes gennem diverse nanoteknologier, som vi ser både ved de biokemiske og digitale?

Neoliberalisme er et ord, som er opfundet af mennesker, der ikke aner en klap om, hvad liberalisme er!

Steffen Gliese

Nej, Jens Winther, folk, der ikke lider under din fejllæsning af, hvad liberalisme er.
Liberalismen er en skiftende form for magtstrategi, der går ud på at holde masserne og sikre 'de frie besiddende' magten i samfundet. Med alle midler. Læs Domenico Losurdo, så får du et begreb om tingene.

Allan Stampe Kristiansen, Eva Schwanenflügel, Egon Stich, Bent Gregersen, Lise Lotte Rahbek, Christian Lucas og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar

Så er det godt vi har et socialdemokratisk samfund med en stærk stat og med regulering af stort set alle private sektorer.

Steffen Gliese

Det er selvfølgelig et fuldkommen absurd mål, der ligger i neoliberalismen - eller liberaslimen som sådan (jeg undlader at rette min skrivefejl her, den er for god) - når man har nået et velstandsniveau som det danske. Så er der ikke brug for yderligere indkomst eller effektivisering, men en langt bedre fordeling af de ufattelige ressourcer, og det må være igennem en offentlig overskudsdeling, en samfundsdividende, så alle 'i stammen' får deres skålpund kød for det samfund, vi i fællesskab tilhører og dermed i sig selv er med til at opretholde.

Erik Feenstra, Eva Schwanenflügel og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Christian Lucas

Jems Winther: Faktisk tyder din kommentar på at DU ikke ved hvad hverken liberalisme eller neoliberalisme er. Måske har Ayn Rand forvirret dig?

Michael Hullevad, Eva Schwanenflügel, ulla enevoldsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@Christian Lucas, næh - jeg har ikke spildt tid på at læse Ayn Rand...

Steffen Gliese

Ayn Rand putter i det mindste ikke med det, det er nok snarere igennem de rosenrøde, ideologiske John Stuart Mill-briller, Christian Lucas. :-)

Michael Hullevad, Anders Reinholdt, Eva Schwanenflügel, Espen Bøgh og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Interessant skriv dette her! Og ja, det er sikkert sandt, at Hayek ville mene præcist det som den her skribent siger om det hun her kalder den neoliberale stat; man kunne også kalde det for den ko-operative stat, eller den fascistiske stat!

Til gengæld mente - og mener - de på den borgerlige fløj, og også en hel hos Socialdemokratiet, at konkurrence er godt, og at alle offentlige virksomheder også skal ud i konkurrence med og mod hinanden. Dette synspunkt stammer fra MIlton Friedman, der mente, at al offentlg virksomhed bare skulle ud i den frie konkurrence, skoler, busdrift, vandværker, jernbaner mm. og mv. - det ville nemlig skabe Friedman's drømmesamfund med bedre og billigere offentlige tilbud til et langt bedre kvalitet end der var før. Det er derfor Cepos - med Martin Aagerup - i spidsen - hele tiden taler om konkurrence - også mellem offentlige virksomheder - som de kalder det. Og ift. Haeyk - ja, så er det Liberal Alliance hele tiden, der hele tiden taler om "barnepige-staten" (the nanny state) - og om, hvordan staten hele tiden skal mindskes. Midlet til dette er skattelettelser mm. og mv.

Nyliberalismen er netop en politisk retning, hvor man går ind for at bruge staten til at afvikle staten -så at sige! Gennem at bruge statens forskellige måder at regulere på mv. så man nærmest tvinger folk over i private tilbud - så de ikke længere bruger de statslige, eller de offentlige kommunale og regionale tilbud.

Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel, ulla enevoldsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Erik Feenstra

@steffen Gliese: Liberaslimen...... smukt, bare smukt!

Jesper Frimann Ljungberg

@Karsten Aaen.

Jamen Neo/Ny whatever you wanna call it liberalismen, som vi ser den her i vesten, afvikler jo ikke staten. Hvis vi ser på, hvad der faktisk sker, så er det der sker jo en ENORM koncentration af magt. Hvis man kan tælle til 90 i Danmark så kan man ignorere lovgivningen, kontroller medierne og lave defacto overgreb på sin egen befolkning. De tiltag vi ser i det offentlige, med måltal, overvågning og manglende respekt for faglighed på fagområderne.

Og det gør staten i Danmark. Det er bare at læse om folk i arbejdsprøvning, eller se hvordan ministerier indsamler 'anonyme' data om folk.

Det er så absolut IMHO ikke liberalt, at offentlige virksomheder skal gå private virksomheder i bedene. Det er heller ikke liberalt at private virksomheders marked skal være det offentlige.
Det vi har her mange steder i vesten er lidt forstadierne til noget der ligner fascisme. Og det er sku lige meget om støvlen, der tramper på befolkningen er sort-rød eller sort-blå.

Men der er tid endnu...

// Jesper

Kim Folke Knudsen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Vi har glemt noget af det vigtigste - Nu giver det mening at SKAT skulle omdannes til et "tag selv bord",afskaffelse af revision,frivillighed over hel linjen og det i grådighedens årti - Nu forstår jeg bedre at Danmark er blevet udråbt til et af de bedste lande at drive virksomhed i - skattebetalt konkurrenceevne og bedre forstår man hvorfor der ikke blev gjort noget ved det i så mange år.
Det er jo helt på linje med hvad Theresa Scavenius afslører.

Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

@ Jesper Frimann og andre.

Jo, det mener jeg bestemt, at den gør! Den sørger nemlig for, i forskellige politiske afskygninger samt forklædninger, at udsulte de offentlige tilbud, så kun de fattigste - og de fattige - i DK - gør brug af dem. Den sørger for, via forskellige politikker og tilskud - seneste skud på stammen er vedtagelsen af KVAL's regeringens plan for at mødre kan så statsligt eller kommunalt tilskud til at gå hjemme og passe deres børn - mens de er små - og ikke sætte dem i vuggestue eller børnehave - at middelklassen, den øvre middelklasse og borgerskabets, altså overklassen har, og får en fordel i, og ved at vælge private tilbud. F.eks. kan man nu få hjælp til fødsler hos private jordemødre - ganske enkelt fordi staten ikke længere står bag fødsels-forberedelsen.....

Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Vi mangler måske at se det vigtigste i forbindelse med såvel liberalismen som neoliberalismen og deres fælles ståsted i deres ideologi, og som ikke rigtig kommer frem i artiklen eller - i det jeg har læst her på tråden.

Vi har et velkendt selskab der sælger mobiltelefoner i "luksus klassen"(ud fra prisen), men som "har det umådeligt svært med at leve op til vores købelov, der er fastsat af og i vort demokratiske samfund for at sikre et ligeligt handels forhold mellem køber og sælger på en rimelig måde, for at sikre en ligestilling i handelsforholdet om ansvar for produktet og pligter for begge parter, - imidlertid gør virksomheden alt mellem himmel og jord for at omgå dette.

Grundelementet i dette handlingsmønster er rent ideologisk, og handler alene om selv at bestemme og fastsætte rettighederne overfor modparten i handelsforholdet, - og som skal være gældende i alle forhold for masserne, som det ideologiske liberale fundament for samfundet.

En omlægning af et demokratisk samfund for alle på dette ideologiske grundlag for samfundet vil få forholdet mellem borger og stat til at ændre karakter, hvor borgeren anses som en fjende for samfundet som skal disciplineres i stedet for.

Vi genkender det nok mest i forbindelse med krisen og i årene efter med ordene; "der er altid arbejde til dem der vil", eller af mere ny dato; "det skal kunne betale sig at arbejde", en lidt blødere formulering ganske vist, men alligevel.

For maserne gælder den liberale orden, hvis du ikke er noget, - så er du "Little people" og dine rettigheder er indskrænket, og du skal ikke spille stor eller kræve din rimelige ret.

Til det kræves der en stor kontrollerende og enevældig stat hvilket vi også ser konturerne af i dag,
hvor mennesket er udeladt af menneskelig forståelse og indsigt for individet, - som trods brækket ryg eller andet så de kun kan kravle hen ad gulvet, sendes i arbejdsprøvning for 117ende gang, og lægeerklæringer tilsidesættes med et administrativt pennestrøg af bedrevidenhed.

- Kun de døde har fred i det samfund, hvor såvel liberalismen som neoliberalismen regerer, og det selv når statsmagten siges at have implementeret liberalismen og den grundvilkår, om effektivitet eller NPM som det kaldes i moderne sprogbrug.

Demokratiet erstattes med et liberalt mål om at øge afstanden mellem staten og borgeren, - men ikke i skattemæssig forstand for staten, - så borgerne i stedet alene anses som en arbejdshær for statens velgående, som forsat vil udgive sig for at være statens tjenere, og ikke som de enevældige magthavere de i stedet har udviklet staten og sig selv til.

Spørg ikke hvad staten kan gøre for dig, - selv om du har arbejdet og betalt din skal, hvilket du ikke kan undgå, - "men spørg i stedet hvad du kan gøre for staten", - Kennedy engang sagde det i en tale til folket!

I den liberale stat er staten din ejer, - og alligevel er du selv skyld i din egen situation, også selv om de muligheder der tilbydes i den liberale stat er ringe, så skal du være parat til yderligere forringelser - og alligevel være taknemmelig for du stadig er i live.

På mange måder minder det om en statsdannelse vi ikke bryder os om, - men mærkelig nok favner vi liberalismen og neoliberalismen såvel udenfor som indenfor statsdannelsen, og er villige til at fornægte det vi ser fordi det sker til tonerne af frihed, lighed, demokrati, - noget som ikke længere er med i ligningen for et demokrati, - men godt lyder det da.

Michael Hullevad, Lise Lotte Rahbek, Torben K L Jensen, Steffen Gliese, Karsten Aaen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

@Karsten Aaen
Jeg kan bare ikke li', at man skærer alt 'liberalt' over en kam. Igen så er det at være social liberal, sådan rigtig efter definitionen (https://da.wikipedia.org/wiki/Socialliberalisme), jo nogen der ligger til venstre for socialdemokratiet i dagens danske politiske landskab.

"Socialliberale mener derimod, at det er statens rolle at sikre borgerne nogle positivt definerede friheder[6]. De mener således, at manglen på positive friheder, som f.eks. en mangel på ret til at blive uddannet eller modtage sygesikring, vil være en trussel mod befolkningens frihed.[7]"

Langt de fleste jeg kender, der anser sig selv som værende liberale er social liberale. Det at behandle borgere negativt og forskelligt baseret på indkomst, 'social rang' eller velstand er IMHO jo totalt uliberalt.

Jeg mener ikke, at man kan bruge politikernes erklærede politiske overbevisning til meget i dagens Danmark. Vi er kommet i en situation, hvor vi har fået en herskende klasse, der rekrutterer fra de embedsmands (m/k) uddannelser, som burde beskytte os borgere mod staten. Det er jo ikke politikere vi har i Danmark, men karriere embedsmænd, der går mellem topstillinger i administrationen i det offentlige og så toppen af politikere hierarkiet.

Vores politiske system er defunct, og det handler om koncentrationen og bevarelsen af Magt, som bedst opnås ved at spille grupper af befolkningen ud mod hinanden. Hele udflytningen af arbejdspladser fra KBH, er jo et godt eksempel. Man neutraliserer (måske kun midlertidigt) kritiske råd og eksperter, mens man skaber en splid i befolkningen. Man kører hetz på minoriteter, man fører krig i lande og skærer i hjælpen til dette som så skaber flygtningen, som man så igen kan bruge til at skræmme befolkningen med.
Humlen her er, at man får 'leverage' mod alle. For landmanden føler sig overvåget og overadministreret, bistandsklienten skal er overvåget og bliver kørt gennem en 'straffe mølle', børnene overvåges i skolen med ulovligt indsamlede data. Alt imens Politikerne køber suspekte marketingsfirmaer til at forføre os og spille os ud mod hinanden.

Det der skal til er, at vi alle siger fra i samlet flok. At vi ikke acceptere, at bare fordi jeg ikke er enig med Landmanden fra Vestjylland, eller købmanden fra Odense eller bistandsklienten fra Djurs. Så accepterer jeg ikke, at mine medmennesker behandles dårligt og unfair. At der skabes konsensus, at vi finder en fælles vej.

// Jesper

Kim Folke Knudsen, Anders Reinholdt, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bent Gregersen

En længe ventet redegørelse fra en indsigtsfulds forsker om liberal ctr. Liberalisme.

En varm tak til Terese Scavenius for dit øjenåbner indsalg.

Også udredningen fra af Liberalismen i almindelighed er henvisningen fra et indlæg fra Steffen Glise der henviser til Domenico-Lasurdos bog: (https://platypus1917.org/2012/05/01/liberalism-and-marx-domenico-losurdo) er relevant.

Sjovt at små-stats fantasmen viser sig at forudsætte en enorm statsmagt!

En fælles nævner for , tror jeg, samtlige udmærkede indlæg her i Information, er fraværet af kontant politisk indsats med et enigt mål under aktiv medvirken af skribenterne.

Som et ydmygt forslag er en kvantificering af dine to påstande med indlysende politiske muligheder er

1. Hvor mange personer der er overført fra ikke administrative offentlige job til administrative ditto.

2. Hvor stor er stigningen i den offentlige ansatte i den periode som Tereses indlæg omhandler.

Det er to spørgsmål der ”kun” kræver optælling for den kommunale, regionale og statslige sektore.
Samtidigt bør man nok sammenligne med samme variation i den private sektor.

Michael Hullevad, Karsten Aaen, Torben K L Jensen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Liberalt og liberalistisk er på mange måder hinandens diametrale modsætninger.

Kim Folke Knudsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

@Steffen Gliese og andre, næh i tager ganske fejl - og det er heller ikke det, der står i kronikken!

Liberalisme og liberale holdninger udspringer af samme tankesæt og er uadskillelige.

"Neoliberalisme" er et begreb, skabt af mennesker, der ikke er liberale eller liberalistiske - og som ikke er nogen økonomisk idé, men en karakteristik af et forfejlet samfundssystem, der bestemt ikke er hverken liberalt eller liberalistisk!

Som overskriften og kronikken udtrykker: "Neoliberalisme" har absolut intet til fælles med liberalisme!

Steffen Gliese

Nej, Jens Winther, til alle tider har liberalister brugt løs af samfundets værdier på at sikre deres egen privilegerede position overfor masserne.
Det liberale handler om frihed, men ikke for Loke såvel som for Thor, som vi siger, men for dem, man kan stole på, fordi de har tilkæmpet sig 'uafhængighed'. I det lys kan liberalismen være ideologisk baggrund for alle de plager, verdens samfund har gennemgået i moderne tid fra slaveri til eugenik til folkemord og imperialisme, undertrykkelse af de mange til de fås fordel - det hele!
Liberale værdier er derimod, hvad et demokrati må hvile på, og som i virkeligheden er ret ligeglad med ejerforholdene i samfundet - så længe værdierne går til at opretholde et samfund med borgerlighed og -indflydelse.
Liberalismen sætter al frihed ud af kraft til fordel for alene den økonomiske, mens liberalitet sætter den økonomiske frihed delvis ud af kraft for at sikre alle de andre friheder.

Torben Skov, Bent Gregersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"Nej, Jens Winther, til alle tider har liberalister brugt løs af samfundets værdier på at sikre deres egen privilegerede position overfor masserne."

Så er det godt at vi har et gennmreguleret socialdemokratisk samfund.

Steffen Gliese

Ak, Niels Bøjden, det er just problemet, for det er jo nøjagtigt organiseret således, at den liberalistiske tankegange kan florere og flertallet undertrykkes i samme grad som før den almindelige valgret blev gennemført i 1915.
Massernes repræsentanter har vendt sig bort for at følge den smallere interesse.

"Ak, Niels Bøjden, det er just problemet, for det er jo nøjagtigt organiseret således, at den liberalistiske tankegange kan florere og flertallet undertrykkes i samme grad som før den almindelige valgret blev gennemført i 1915."

Jeg er overbevist om at vi har fuldstændigt forskellige opfattelser af ordet "undertrykt"

"Massernes repræsentanter har vendt sig bort for at følge den smallere interesse."

A' hva'`? Masserne? Har det noget med kemi at gøre som i massefylde?

Lad være med at spille dum, Nils Bøjden.

Eva Schwanenflügel og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

"Lad være med at spille dum, Nils Bøjden."

Jeg bliver nødt til at spørge, ellers var udsagnet "Massernes repræsentanter" et af de mest nedladende jeg nogensinde har set her i Informations blog.

@Torben Skov

Men så kan du måske fortælle mig hvad det er for et flettal der bliver undertrykt. Og hvad undertrykt betyder. Og hvad masserne er.

@Steffen Gliese, liberalisme og liberale skelner ikke mellem dine "Loke og Thor" - og din sondring mellem liberalisme og "liberalitet" er selvopfundet ævl!

De eneste statsdannelser, der historisk har dokumenteret at kunne sikre sine indbyggere frihed, velstand, velfærd og fravær af korruption er bygget på et liberalt menneskesyn og en liberalistisk markedsøkonomi koblet med et rimeligt socialt sikkerhedsnet.

Socialisme har gennem 2 århundreder dokumenteret med sikkerhed at resultere i magtmisbrug, umenneskelighed, undertrykkelse, afgrundsdyb ulighed og samfundsmæssig kollaps.

Steffen Gliese

Nej, Jens Winther, først da liberalismen blev bekæmpet, inddæmmet og fik trukket tænderne ud af et demokrati, der står i direkte modsætning til tankegangen i liberalismen, fik vi reelt frie, lige og rige.samfund.
Du burde sætte dig ind i tankerne bag den ideologi, du hylder - og ikke mindst dens utallige skadevirkninger historisk og i dag.
Reelt har vi ikke set socialistisk samfund siden Athen faldt på grund af de politiske omskiftelser i Rom. Men da havde det også med succes og få, korte pauser fungeret i 500 år.

@Steffen Gliese, din surrealistiske verdensopfattelse og alternative begrebsdannelse slår nye rekorder. Hvilken planet lever du på?

Kim Folke Knudsen

Det er muligt at ønske mest mulig individuel frihed og så være imod en minimalstat, fordi man mener, at individuel frihed er noget, som skal beskyttes og fremmes igennem for eksempel adgang til fri uddannelse, fri viden og frie medier.

Jeg kan ikke være mere enig.

Kim Folke Knudsen

Menneskets fascination af systemer har det med at udvikle sig til blind tro.

En ideologi er et politisk system udtænkt af menneskene.

Neoliberalismen er et økonomisk system til at skabe den ideelle statstyring.

1. Kommunismen skulle være den ideelle indgang til et samfund med lige borgere uden fattigdom.

2. Tusindeårrsiget i Tyskland skulle for den hvide ariske race være et paradis, hvor det blev bevist, at den hvide race var andre racer overlegne i livsførelse og hvor jøden var årsagen til alt ondt.

3. Maoismen i Kina blev bygget på massiv undertrykkelse af Kinas befolkning.

4. Socialdemokraterne skulle med deres demokratiske Velfærdsstat, sikre arbejderne en fremtid med flere muligheder og mindre afstand mellem rig og fattig.

5. En socialdemokratisk forhenværende Finansminister Bjarne Corydon introducerer mig som vælger for konkurrencestaten og siger, at den er afgørende for Danmarks velstand fremover.

6. Neoliberalismen påstår, at den ved at udvikle et system til styring i den offentlige sektor kan fremme de bedste ydelser til den mest effektive pris.

Jeg vælger at bruge min sunde fornuft. Jeg nærer dyb skepsis overfor systemer, som markedsfører sig som ideelle uanset politisk udgangspunkt. Mennesket er ikke ufejlbarligt, det er menneskets tankegang heller ikke. Historien har demonstreret utallige eksempler på systemers sammenbrud med gigantiske omkostninger for menneskene.

Jeg er liberal i det moment, at jeg ønsker den størst mulige indviduelle frihed for menneskene til at forme deres eget liv i erkendelsen af at vi er forskellige og unikke personer.

Jeg er tilhænger af Fællesskabet, idet jeg erkender, at borgernes adfærd må begrænses af ( retsstaten ), ellers råder den stærkes ret over den svage.

Jeg er tilhænger af Fællesskabet, idet jeg mener, at virksomhedernes adfærd bør begrænses af lovgivning for at modvirke forurening, dårlig behandling af medarbejdere, økonomisk udnyttelse af borgerne.

Jeg er tilhænger, af Velfærdsstatens regulering, idet jeg erkender, at et ulige samfund altid tenderer imod at bevæge sig i retning af vold, oprør og ufred. Social retfærdighed er væsentlig i et fællesskab ellers er fællesskabet der ikke.

Jeg har ingen tro på, at et bestemt system eller en systemtænkning kan fremskaffe den ideelle statsform. Menneskets iderigdom er grænseløs og evigt søgende. Lad det gode eksempel vise vejen i stedet for at låse sig fast ideologiske forestillinger om det ideelle styringssystem.

Sider