Kronik

Neoliberalisme betyder andet og mere end ’alt hvad der er ondt’

Neoliberalisme er ikke blot en politisk besværgelse, men et ret klart defineret begreb i forskningslitteraturen. Det betegner den økonomisk-politiske konsensus om, at markedsliberale reformer er den eneste vej til vækst, og den har rødder i intellektuelle som Hayek og Friedman
Debat
3. april 2018
Den økonomiske tænkning befinder sig i et ingenmandsland, men særligt i Danmark holder de økonomiske eliter ihærdigt fast i et neoliberalt paradigme, sagde den politiske økonom Rune Møller Stahl i et interview i Information i starten af marts. Siden er han blevet kritiseret fra flere sider

Den økonomiske tænkning befinder sig i et ingenmandsland, men særligt i Danmark holder de økonomiske eliter ihærdigt fast i et neoliberalt paradigme, sagde den politiske økonom Rune Møller Stahl i et interview i Information i starten af marts. Siden er han blevet kritiseret fra flere sider

Peter Nygaard Christensen

I sidste uge havde Jonas Herby fra CEPOS en kronik i Information, hvor han kritiserede min brug af begrebet neoliberal i et interview her i avisen. Han beskriver neoliberalismen som et uklart begreb, der blot henviser til »et sammensurium af ideer og doktriner som de (neoliberalismens kritikere, red.) ikke bryder sig som«. Han skriver, at det derfor er »vanskeligt at svare på RMS’ kritik«.

Lad os begynde med spørgsmålet om, hvad neoliberalisme betyder. Helt kort kan man sige, at det er et politisk projekt, som går ud på, at markedsregulering og konkurrence bør udbredes til så store dele af samfundet som muligt. Det handler også om, at deregulering af arbejdsmarked og finanssektor er nødvendig for at skabe vækst, samt at pengepolitisk stabilitet og lav inflation er vigtigere end at sikre beskæftigelsen. Det er den måde jeg – og de fleste af mine forskningskollegaer – bruger ordet på.

Det er altså misforstået, at neoliberalismen er et begreb, som blot består af ting som kritikere af begrebet ikke kan lide. Der er nemlig tale om et ret etableret begreb inden for forskningen. Når Jonas Helby ikke er blevet præsenteret for en positiv definition af begrebet, handler det måske mere om, at undervisningen i økonomisk idéhistorie er blevet nedprioriteret i løbet af de seneste årtier. Var det ikke sket, ville han nok ikke konsekvent sammenblande begrebet neoliberalisme med den neoklassiske skole inden for økonomisk teori.

At der er en forskningsmæssig definition på ’neoliberalisme’, forhindrer selvfølgelig ikke, at folk bruger det på andre måder i debatten. Og jeg kan også selv blive frustreret fra tid til anden, når folk bruger neoliberalt som et synonym for kapitalisme eller til at beskrive snart sagt hvilken som helst sociokulturel udvikling i samtiden.

Politiske begreber er altid omdiskuterede

Vi kommer ikke uden om, at neoliberalisme er et flertydigt begreb. Men det er et vilkår, som deles af alle former for væsentlige politiske begreber.

Socialister indbefatter alt fra Enhedslistens Pelle Dragsted til Frankrigs tidligere præsident François Hollande. Liberalisme betyder i en amerikansk sammenhæng venstreorienteret, mens det i Europa snarere hører hjemme på højrefløjen. Men betyder det, at begreber som socialisme eller liberalisme er ubrugelige?

Det er korrekt, at der ikke aktuelt er nogle partier, der identificerer sig som neoliberale. Det samme kan man sige om et begreb som populisme, som ingen partier vil påberåbe sig. Betyder det, at populisme ikke findes? Det forhindrer i hvert fald ikke, at der er en stor forskningslitteratur om emnet, ligesom at begrebet flittigt bliver brugt i den politiske debat. Spørgsmålet vedrørende populisme såvel som neoliberalisme er, hvorvidt det betegnede findes ude i virkeligheden, og ikke hvorvidt folk bryder sig om betegnelsen.

Begrebet neoliberalisme blev brugt af tidlige neoliberale som Milton Friedman og Friederich Hayek i bevægelsens tidlige år, om end man senere gik bort fra at bruge begrebet. I dag bruges det derfor primært inden for forskningen i neoliberale ideer, hvorfra den er emigreret ud i den politiske debat, hvor begrebet, som Jonas Herby gør opmærksom på, primært bruges af kritikere af neoliberalismen.

Neoliberalismens rødder

Hvis vi skal forstå den neoliberale dominans i dag, er det nødvendigt at se på historien. Det, vi i dag beskriver som neoliberalisme, begyndte som en bevægelse af intellektuelle og ideologer, der fra 1930’erne og 1940’erne satte sig for at genrejse den økonomiske liberalisme for at overkomme den dominans, som kollektivistiske og egalitære økonomiske strømninger havde i samtiden.

Denne bevægelse havde blandt andre Friedrich Hayek, Milton Friedman, James Buchanan og Gary Becker som centrale figurer og var centreret omkring det såkaldte Mt. Pelerin Selskab, stiftet i Schweiz i 1947, og fik siden en dominerede position på instituttet for økonomi på Chicago Universitet (hvorfra navnet Chicago-skolen kommer).

I de første årtier var den neoliberale bevægelse ekstremt marginal. Efterkrigstiden var præget af stærke fagforeninger, voksende velfærdsstater og en stram regulering af finanssektoren. Og ideen om at vende tilbage til ureguleret frihandelskapitalisme blev anset som et ekstremt og gammeldags synspunkt. Derfor lagde især Hayek vægt på, at den neoliberale bevægelse skulle udvikle en mere nuanceret kritik af statslig indblanding i økonomien og ikke kun argumentere for minimalstaten. I stedet skulle statsmagten bruges effektivt til at udbrede markedsregulering til større dele af samfundet.

Neoliberalisme er kort sagt ikke ren laissez-faire, hvor målet udelukkende er at minimere staten til den mindst mulige størrelse.

Denne misforståelse kan man dog se hos Jonas Herby, som snakker om, at New Public Management tilskrives de neoliberale, selv om det er et »redskab til at styre en kæmpestat, som ingen liberale vist har bedt om«. Pointen er netop, at neoliberalismen som idésystem er karakteriseret ved ikke blot at argumentere for natvægterstaten, men ved at udvikle måder, hvorpå man i praksis kan forholde sig til de eksisterende statsapparater på.

Det teoretiske grundlag for New Public Management-bølgen er den såkaldte public choice-skole, med James Buchanan som den centrale figur. Buchanans arbejde handler om at bruge rational choice-metodologi til at analysere den offentlige sektor, hvor politikere og embedsmænd antages at maksimere deres egennytte.

For at kontrollere et sådant system, og forhindre at politikere og embedsmænd bare lader det vokse og vokse til skade for skatteyderne, er det nødvendigt med stærke kontrolmekanismer – og ideelt set nogle der minder om markedsmekanismen. Buchanan, der var medlem af Mt. Pelerin Selskabet og fik store dele af sin forskning finansieret af Koch-brødrene, var selv meget eksplicit omkring, at public choice netop handlede om at kontrollere og begrænse den voksende velfærdsstat, som han som liberal var modstander af.

Den neoliberale dominans

Mens den neoliberale bevægelse var marginal i de første mange år, begyndte tingene at ændre sig i 1970’erne. Især i USA og England var en stadig større del af forretningsverdenen utilfreds med en voksende skatteregning, stigende regulering og fagforeninger, der pressede lønnen.

Her tilbød den neoliberale bevægelse en løsning, og i løbet af 1970’erne og 1980’erne voksede en skov af tænketanke frem. Dette arbejde slog især igennem med valget af Reagan og Thatcher, som repræsenterede en styrket højrefløj, der viste en ny styrket vilje til at deregulere og presse velfærd og fagforeninger.

Mens det i første omgang kun var højrefløjen, der var med på den neoliberale dagsorden, så vi fra 1990’erne at også, at socialdemokratiske- og centrumvenstrepartier nu tilsluttede sig. I USA så vi for eksempel, at det var Clinton, der deregulerede finanssektoren, mens de store tyske arbejdsmarkedsreformer blev gennemført af Gerhard Schröder.

I Danmark er Nyrup-regeringen stadig den regering, der har privatiseret den største del af samfundsøkonomien. Det er denne situation, jeg i interviewet med mig beskriver som en neoliberal konsensus, og den minder om situationen i efterkrigstiden, hvor også borgerlige partier tilsluttede sig et socialdemokratisk/keynesiansk program i et omfang, så Nixon i slutningen af 1960’erne kunne sige »we’re all Keynesians now«.

Denne konsensus var dominerende i 25 år, men har i stigende grad tabt popularitet efter krisen, hvor antiestablishment-partier til højre og venstre nu udfordrer den neoliberale konsensus. Det sker fra højre, hvor Trump og Front National lover at beskytte hjemlige arbejdere mod globaliseringen og fra venstre, hvor Corbyns Labour eller Podemos lover at omfordele indkomster via skatten og regulere finanssektoren.

Og så er der kun tilbage at skrive, at Jonas Herby tager fejl, når han læser interviewet med mig som en kritik af neoliberalismen. Det er i stedet et forsøg på en samtidsdiagnose, hvor jeg siger, at det neoliberale policy-paradigme i øjeblikket står i en legitimitetskrise, som minder om den, som det socialdemokratiske/keynesianske stod i i 1970’erne.

Rune Møller Stahl er Ph.d. i statskundskab.

Serie

Polemikken om neoliberalismen

Neoliberalisme som økonomisk paradigme har mistet sin forklaringskraft, udtalte forskeren Rune Møller Stahl for nylig i Information i forbindelse med sin ph.d.-afhandling. Men neoliberalisme er blot en betegnelse, som venstrefløjen bruger om alt det, den ikke bryder sig om, svarede Jonas Herby fra CEPOS. Siden har flere stemmer blandet sig i debatten, og der er opstået en veritabel polemik om neoliberalismen.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Jeg så - jeg læste - jeg blev klogere. Tak for det.

Steen K Petersen, Alvin Jensen, Anders Funch Lerche, David Zennaro, Karsten Aaen, Bent Gregersen, Henrik Olesen, Brian W. Andersen, Torben Skov, Andreas Lykke Jensen, Michael Hullevad, Anders Graae, Henrik Bjerre, Ejvind Larsen, kjeld jensen, Jenny Bager, Marlene Bogs, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com anbefalede denne kommentar
Håkon Grunnet

Spændende. Meget kvalificeret. Og særligt den historiske dimension, den idéhistoriske vinkel eller det idehistoriske perspektiv, er relevant. I disse for vort land så historieløse tider.

Bettina Jensen, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Anders Funch Lerche, David Zennaro, Poul Erik Pedersen, Karsten Aaen, Bent Gregersen, Henrik Olesen, Britta Hansen, Michael Hullevad, Bjarne Bisgaard Jensen, Ejvind Larsen, Jenny Bager, Torben K L Jensen, Marlene Bogs, Eva Schwanenflügel og Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er mig umuligt at forstå, hvordan man kan legitimere en vision, der ikke går ud på stadig bedre fordeling, lighed og frihed til den enkelte, uden vægtlægning på at besidde og styre. Hvorfor støtte og arbejde for et samfund, der ikke vil ligestille, frigøre og sikre den samlede befolkning?

Benny Larsen, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Anders Funch Lerche, Lillian Larsen, David Zennaro, Poul Erik Pedersen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Michael Finn Jørgensen, Estermarie Mandelquist, Bent Gregersen, Erik Feenstra, Jørn Andersen, Henrik Leffers, Torben Skov, Anne Schøtt, Nike Forsander Lorentsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Jan Fritsbøger, Egon Stich, Ejvind Larsen, kjeld jensen, ulla enevoldsen, Jenny Bager, Torben K L Jensen, Marlene Bogs og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helle Christiansen

Jeg tror da nok, jeg er blevet klogere. Dog jeg føler det lidt lige som en vinsmagning, hvor jeg er ført gennem alle de fine smagsnuancer, der karakterisere de enkelte vine. En efterfølgende blindtest fjerner alle nuancer og får det hele til at smage ens.
Jeg har et spørgsmål, som jeg brændende ønsker mig svar på. Når alle økonomiske teorier ind til nu ikke har magtet at overleve tiden, er det så fordi økonomer grundlæggende ikke er kloge nok, eller skyldes det, at økonomi kun er en imaginær størrelse, der frembringes af menneskets forestillingsevne?
Nå, hvad forstand har bønder på agurkesalat. Jeg er sikkert alligevel ikke klog nok til at forstå svaret.

Steen K Petersen, Alvin Jensen, Viggo Okholm, Michael Waterstradt, Poul Erik Pedersen, Karsten Aaen, Flemming Berger, Erik Feenstra, Rune Nielsen, Jørn Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese, Marlene Bogs og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Helle Christiansen

Overståede skrevet af Peter Knap på Helles konto. Hun vil nok sætte pris på ikke at skulle stå på mål for mine udgydelser.

Alvin Jensen, Karsten Aaen, Erik Feenstra, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Flot skrevet! CEPOS føler sig støt og truffet- Sådan! Hvem er der der er i CEPOS? Og ja CEPOS er gået langt over stregen men bliver pillet godt ned i disse tider, deres manipulation falske statestikker og i mine øje CEPOS lig hvordan kan vi narre befolkningen til fordel for Vores finansmænd venner, stråmænd, logebrødre og med politikernes hjælp- I er gået langt over stregen CEPOS! Med IT og ingen opsyn i ca 35 år- mediernes magt, reklamerne, falske statestikker, manipulation af befolkningen til at hamstre til toppen af de få- CEPOS lig hvordan narre vi befolkningen! Men I er heldigvis opdaget! Mange øjne rettet mod Jer i udnyttede at folk troede at I Danmark sker sådan noget ikke, men ingen stopklods har I som fortsætter på trods af Vores lands forfald, ingen moral, skam ejer I, forkælede, snævertsynede, grådige maxistiske kapitalister som hamstre til sig selv og vennerne! Kan godt forstå I føler Jer truffet- det bør i også og ellers stop mens legen er god og den var god for lang tid siden- I ved det godt! Derfor I føler Jer truffet! Så stop eller man er med til!

Benny Larsen, Steen K Petersen, Alvin Jensen, Anders Funch Lerche, Lillian Larsen, Karsten Aaen, Jørn Andersen, Torben K L Jensen, Jan Fritsbøger, Egon Stich, Steffen Gliese, kjeld jensen, ulla enevoldsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Magten kan nu købes via donationer, lobbyister og konsulentfirmaer, der konstant fremmer deres egen neoliberale agenda, og forfatter reformer, love og finanspolitik.
Demokratiet er derfor truet.

"The World Inequality Report 2018", der netop er udkommet, konkluderer følgende :
* Mellem 1980 og 2016 er uligheden steget for verdens befolkning - trods vækst på nye markeder.
* Høje indtægter i toppen giver ikke højere vækst i bunden af samfundet.
* Politik er skyld i ulighed - ikke handel eller ny teknologi.
(Fra TV2 News 6/3-18)

Med andre ord, det er den førte politik, der har skabt uligheden. Den er steget i 30 år. Og der eksisterer ikke noget, der kan benævnes en "trickle-down-effect".

Markedsideologien/neoliberalismen handler kun om vækst, konkurrenceudsættelse og profitmaksimering. Samtidig er der en skjult dagsorden, der fremmer den økonomiske elites agenda på bekostning af alle andre, forsøger at minimere risikoen for miljø- og klimabelastninger, og forudsætter en vidtgående udnyttelse af naturen.

Med andre ord, alt gøres op i penge, som igen er magt. Og statsmagten trumfer alt. Især med den uforbeholdne støtte fra milliardærernes lobbyister og tænketanke, der i stigende grad styrer medierne.

Det er netop dyrkelsen af MAMMON, denne fiktive gud, der har medført et værdiskred uden lige i løbet af de seneste årtier, især efter Sovjetunionens fald, hvor den kommunistiske trussel forsvandt.
Hermed var der frit slag for at demontere den velfærd der var blevet opbygget med møje og besvær.

Neoliberalismen er en af de største trusler mod vores planet, og mod os selv som art, og den er godt igang med at fjerne livsgrundlaget for arternes overlevelse i al sin kolde fanatisme og magtbegær.

Om den er en politisk eller økonomisk bevægelse er ligegyldigt. Det er resultatet der tæller.

Benny Larsen, Bettina Jensen, Mikael Velschow-Rasmussen, Steen K Petersen, Jørgen Kærbro Jensen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Michael Waterstradt, Karsten Aaen, Flemming Berger, Bent Gregersen, Rune Nielsen, Torben Skov, Jørn Andersen, Kim Houmøller, Britta Hansen, Henrik Leffers, Anne Schøtt, P.G. Olsen, Torben K L Jensen, Lise Lotte Rahbek, Jan Fritsbøger, Egon Stich, Ejvind Larsen, Steffen Gliese, ulla enevoldsen, kjeld jensen, Jenny Bager, Dorte Sørensen og Marlene Bogs anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. De national-populistiske bevægelser/ideologier er en anden, måske ligeså stor trussel, men det er en anden snak.

Lillian Larsen, Torben Skov, Jan Fritsbøger og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Ja Helle Christiansen- Der er ingen kloge økonomer med bag her kun manipulerende svindlere der tager til sig selv og vennerne og ikke i landets, befolkningens interesser. Der er ingen langsigtet fornuftige økonomiske rådgivere inde over her, men kun her og nu besparelser og med falske statistikker, altså bedrag og dem der sidder med nu og her går med spidse albuer og skygklapper på videre til næste job den dag regningen skal betales og den bliver meget dyr, med alle de knækkede sjæle de ramte, familierne der fulgte med, mere kriminalitet, flere stoffer, flere knækkede sjæle, mere politi (man ser dem jo dårligt med alt det de øverste allerede har formået at ødelægge)! Samt Vores hospitaler, plejehjem, skoler, som er stort ødelagt allerede!- regningen bliver meget dyr, den dag det går op for befolkningen at de narrede os- intet sparet men langt flere penge ud af Statskasserne! Sagde en økonomisk rådgiver med bred samfundserfaring!

Alvin Jensen, Lillian Larsen, Karsten Aaen, Torben Skov, Jørn Andersen, Torben K L Jensen, Palle Yndal-Olsen, Jan Fritsbøger, Egon Stich, kjeld jensen, Steffen Gliese, ulla enevoldsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Udenomssnak
NEJ TAK!

Verden venter ikke, alle må videre.

Demokrati med liberalisme betaler sig ikke, det er, hvad sagen handler om, det er årsagen til Trump og Brexit var muligt, har ingen opdaget, at det pt. er Kina, der har det bedste værktøj til, at udnytte kapitalisme og liberalisme?

Nu handler det om ikke at falde i de gamle grøfter.

Hvad skal der ske med den kommende bæredygtige handel?
Der skal etableres rimelig og nyttig samhandel mellem Afrika er Europa og Nordamerika og Sydamerika, det er naboer og naturlige bæredygtige handelspartner, de menneskeskabte klimaforandringer indbyder til dette samarbejde, handel er frugtbart på længdekredsen af jorden, men i langt mindre grad rentabelt på breddekredsen af jorden.

Fakta.
Det estimeres af UN/FN, at der de kommende få årtier kommer ‘nye’ 200 millioner klimaflygtninge.
Det globale energiforbrug, udledningen af CO2 stiger samlet set i 2017.
Vedvarende energi som biomasse, vind og sol udgør mindre end ‘tre procent’ af det samlede energi forbrug i 2015.

kjeld jensen, Alvin Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Gustav Alexander

Hvorfor insisterer man på venstrefløjen på at se de andre kritikere af neoliberalismen, som lige så store - eller endnu større! - fjender end neoliberalismen selv? Biddrager vi ikke herved til neoliberalismens identitære del og hersk? En Trump der beskytter stålindustrien er vel bedre, end en Clinton der underskriver frihandelsaftaler på stribe? i hvert fald på det økonomiske plan. Trump er naturligvis også økonomisk højreorienteret, når det kommer til stykket (presset fra erhvervslivet, som alle præsidenter underkaster sig) - men jeg kan ikke se, hvorfor den nye højrepopulisme skulle være mere skræmmende end den eksisterende neoliberalisme til højre og venstre i folketing, parlamenter osv.

Det er godt at se Stahl gå i rette med CEPOS' anti-akademiske "forståelse" af begrebet neoliberalisme. Man gør på højrefløjen meget for ikke at kalde en spade, for en spade. Det er diskursivt spændende, at CEPOS er så optaget af at dekonstruere begreber, der beskriver deres egne teoretiske positioner. De ved vel at ideologien lever bedst, hvis den ikke anerkendes som sådan, men i stedet kaldet ""Evidensbaseret politik"" (evidensen værende ønsketænkningen dokumenteret i årtiers neoliberal forskningslitteratur snarre end nogen empiri).

Philip B. Johnsen

Efter krisen?
“Denne konsensus var dominerende i 25 år, men har i stigende grad tabt popularitet efter krisen, hvor antiestablishment-partier til højre og venstre nu udfordrer den neoliberale konsensus.”

Sorry men det viser, hvor idé-forladt og monotont kalkeret, denne fremstilling er.

Det er en ommer.

Philip B. Johnsen

Her er et par tips til en ny udgave af beskrivelse af ‘den neoliberale dominans/liberalisme dominans Rune Møller Stahl.
Liberalismen, den rige demokratiske del af verden og berlinmurens fald til ikke Kina kapitalisme mf.

Fattigdom i underklassen:
I Storbritannien er de rige fra 2007-2015 blevet 64% rigere og de fattige 57% fattigere.
The Independent
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britains-divided-decade-t...

Fakta om ulighed og fordeling af købekraft USA:
I følge Oxfam International's rapport "Working for the Few" 2014-2015, har den rigeste ene procent af befolkningen i USA, profiteret 95 procent af den samlede vækst, siden 2009, alt imens de 90 procent fra bunden alle blev fattigere.
Link: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-work...

"200 mennesker forvalter med deres respektive firmaer omkring 47 billioner dollar svarende til 60 procent af verdens samlede BNP."
Link: https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2017/02/taler-saa-kapitalis...

Steen K Petersen, Eva Schwanenflügel, Karsten Aaen og Henrik Leffers anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Sorry der kom et “ikke” før Kina.

Bjarne A. Frandsen

Se også Socialistisk Biblioteks linkbox: "Neoliberalisme", med baggrund, analyser, debat (og bøger online) om den økonomiske doktrin neoliberalisme / nyliberalisme. https://socbib.dk/neoliberalisme/

Henrik Leffers

Det var fint af få defineret neoliberalisme ordentligt, tak for det!
Men det burde få flere til at stille et meget relevant spørgsmål: Hvorfor er stort set hele den danske presse tilhængere af et neoliberalistisk verdenssyn? -Med 'stort set hele den danske presse' mener jeg den del af medierne, som bruger Ritzaus Bureau, det omfatter (bl.a.) DR, TV2, Politikken, JP, Information, Berlingske, Børsen, og vel alle de øvrige dagsblade! Det betyder, at alle medierne (stort set) har samme holdning til næsten alle de "historier" de bringer! Det kan godt være, at i tror DK har en alsidig presse, men i så fald så prøv at læs lidt i de tyske medier! Der er der meget større spredning i dækningen og i sær holdningen, til de historier der bringes! Lige nu er dækningen af Rusland, og i sær Putin, et meget godt billede af det: Den russiske befolkning fik nok af neoliberalismen under Jeltsin, og det forstod Putin, så han stoppede udlandets opkøb af russiske (sovjetiske!) værdier og forbød udenlandsk opkøb af landbrugsjord. -Men hadet til Rusland og Putin er irationelt, fordi de fleste her (og et flertal af befolkningen) ikke er neoliberalister! Men det skyldes nok det had, som udtrykkes af alle danske medier! Det gør de fordi Ruslands politik rammer de oligarker, der reelt styrer de fleste vestlige lande! Deres enorme formuer skyldes jo, at de virkeligt har forstået at udnytte neoliberalismen, og uligheden kommer til blive meget værre, hvis ikke "nogen" får det stoppet!!

kjeld jensen, Bettina Jensen, Mikael Velschow-Rasmussen, Steen K Petersen, Anders Funch Lerche, Eva Schwanenflügel, Karsten Aaen, Flemming Berger, Jytte Dysted Dahl, Torben K L Jensen, ulla enevoldsen, Torben Skov og Jørn Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Panik før lukketid.

Neoliberalismen er død og er alvorligt begyndt at lugte dårligt, spørgsmålet er derfor nu, hvad valget af Donald Trump og Brexit fortæller om fremtiden for kapitalismens propagandaapparat, samt for ejerne af apparatet og de i dag helt ustyrligt rige i denne verden?

kjeld jensen, Eva Schwanenflügel, Karsten Aaen og Jens Wolff anbefalede denne kommentar
Morten Balling

Påstanden i overskriften giver ingen mening, med mindre vi kan blive enige om hvad "ond" betyder, og det kan vi ikke blive enige om.

Vækst derimod kan man godt forstå, hvis man tænker lidt. Vækst svarer til at køre mod en mur med 100 km/t og så træde speederen ned. Hvorvidt det er ondt, kan vi diskutere herfra og indtil det sner grønne grise, men konsekvensen af væksten kender de fleste. De vil bare ikke tænke over det. Måske fordi de ikke kan vælge.

kjeld jensen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, ulla enevoldsen, Jørn Andersen, Niels Duus Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Kick the can down the road.

Philip B. Johnsen

put off confronting a difficult issue or making an important decision, typically on a continuing basis.

Det er også pressens overordnede problem, glem lige, alt det med ‘Fake News’ i første omgang, det et er ‘Kick the can down the road’.

Ifølge forfatteren er neoliberalisme defineret ved det modsatte af: "... stærke fagforeninger, voksende velfærdsstater og en stram regulering af finanssektoren."

Peter Sterling

The act of distracting: Den usynlige hånds usynlige doktrin fremmes af usynlige tilhængere. "Jonas Herby beskriver neoliberalismen som et uklart begreb, der blot henviser til et sammensurium af ideer og doktriner som neoliberalismens kritikerne ikke bryder sig som".

I 1950´erne indså Friedman at det var nemmere at skabe ulighed, hvis dem som leverede teorien bag var anonyme. Derefter blev ordet neoliberal anonymiseret - ordet forsvandt simpelthen. Dette er hvad Cepos ved; de er eksperter i at lede opmærksomheden over på noget andet, end hvordan vi rent faktisk løser problemerne i samfundet.

Jonas Herby taler bevidst som om det neoliberale slet ikke er neoliberal, og slet ikke noget som har konsekvenser for nogen. Han vil helst have os til at synge med på sangen: Vi er en lille blå kolibri som flyver fra blomst til blomst, økologisk, bæredygtig og fri...

Distraktionen kommer både fra Jonas Herby og Rune Møller Stahl; ingen af dem nævner kritikerne af den neoliberale ulighedsmaskine ved navne, og ikke et ord om ofrene for den ulighedsskabende politik. Formenligt sker dette fordi de ikke kender nogen som er ramt, endnu værre er det hvis de ikke er interesserede i den ødelæggende ulighed.

Naomi Klein dokumenterer i The Shock Doctrine hvorledes neoliberale teoretikere bruger kriser - mens borgerne er distraherede - til radikalt at gennemføre nedskæringer og skabe fattigdom.

Neoliberalisme betyder alt hvad der gør ondt. Den systematiske ulighedsskabelse medfører et hierarki, hvor adgang til ressourcer og besiddelse af ejendom stiger fra bunden af samfundet til det øverste samfundslag. Den politiske magt centreres derved i toppen af samfundet, og derved magten til at bestemme de muligheder, rettigheder og forpligtelser som andre har. Dette udhuler demokratiet, som omdannes til et system hvor "en million en stemme" råder.

Lobbyfirmaet er en parasit, der føder på social usikkerhed og producerer canceragtig ulighed. Lobbyfirmaets livscyklus ender når de ikke længere kan levere og gøre et nyttigt arbejde for erhvervslivet samt finansvæsenet, eller give et passende afkast til de rige i det hele taget.

Lobbyfirmaet lever på andres gæstfrihed, de overlever af smiger og understreger selvbeherskers servilitet og snobberi. Parasitoidisme er en evolutionær strategi inden for parasitisme, hvor parasitten til sidst dræber sin vært.

Anne Schøtt, Karsten Aaen, Steen K Petersen, Alvin Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

De kloge og de onde narrer de dumme og de gode, fordi de dumme og de gode starter ud med handikap. Det erkendte Darwin for længe siden, eller har Gud bare smidt os ud af plantagen igen ?

Eva Schwanenflügel

Peder Bahne

De onde er for det meste også de dumme. Det kræver nemlig en hvis intelligens at anskue sine egne handlinger med samvittighed og etik.

Hvis Darwin havde set hvilken vej de såkaldt 'stærke', onde og dumme leder menneskeheden henad, ville han have positioneret os som udryddelsestruede. For der bliver skidt i egen rede som var planeten en kloak.

Runa Lystlund

Runa skriver ikke Søren.
Nutidens økonomer har bagrund i flere økonomiske "skoler", alt fra Adam Smith, John Meynard Keynes, Friedrich Heyek, Milton Friedman og mange andre. Grundlaget for Adam Smiths (1723-1790) økonomiteorier og økonomiske moralske teorier har sin baggrund i England/Skotland fra 1750erne og frem. Han lever i en verden hvor kongen og overklassen styrerede samfundet. Således modsiger hans teorier konge og adelsmagtens økonomiske dominans. Det vil sige, en central og dominerende magt i samfundet ville han minimere, for at skabe mulighed for de frie markedskræfter, hvor han mente, at efterspørgsel ville afbalancere priserne i en fri konkurrence. Denne situation har vi ikke i dag. I dag har vi internationale gigafirmaer, hedge funds og kapitalfonde, der betaler skat hvor det er mest fordelagtigt, eller slet ikke betaler skat. Disse multinationale firmaer, kapitalfonde og hedge funds er blevet som Storbritanniens "kongen/adelen". De styrer nu hele verdensøkonomien, sammen med Kina og olie/gasproducerende lande, som ikke har en fri økonomi og slet ikke demokrati. I Kina har magten centreret sig omkring beslutningstagerne (se Heyek). En stor del af vestens varer bliver produceret i Kina og det har bragt Kina på fode. Ofte ved verdenssamfundet ikke hvem, der reelt står bag ved hedge funds, kapitalfonde og firmaer. Vi ved reelt ikke hvem vi handler med. De er blevet kongen, som i Adam Smiths tid. Den fri konkurrence bliver hæmmet af de helt store som f.eks. Amazon, der køber op det ene firma efter det andet. Konkurrencen kan blive uoverkommelig for mindre firmaer. Nu er jeg bestemt ikke fortaler for Trumpisme, men han har ret med Amazon. Først sætter de prisen ned, når de så har ædt alle de andre, styrer de markedet og kan hæve deres priser. Kineserne har et et tilsvarende monstrum. Således må det være på tide, at økonomer ikke blot efteraber teorier fra tidligere tider. Det er på tide at unge økonomer ikke bare kopi og paster gamle teorier og begynder at forske i fremtidige konstellationer, hvor der f.eks. ikke er brug for mennesket som arbejdskraft. Vores politikere halter langt bagud, fordi hele deres verden handler om genvalg af dem selv. Det bruger de fleste en stor del af dem deres tid til. Se bare det amerikanske præsidentvalg. Piketty med sin lange forskning, der resulterede i værket Capital, er en af de få, der er kommet frem med teorier om vores samtid. Friedmans laissez faire kapitalisme fungerer ikke ukontrolleret for vores samfund. Her er en vis del af arbejdsløse forudsætningen for en stabil økonomi siges det. Hvorfor behandler disse Friedman inspirerede samfund så ikke ledige bedre, hvis de er forudsætningen for at der ikke opstår inflation?Jeg har selv været partner i et firma i mange år. Det vigtigste for vores firma har været dygtige medarbejdere. Hvis vi ikke havde behandlet dem godt og betalt dem god løn, så var de gået til konkurrenten. Tænk på Amazon, som køber alle konkurrenter op. De multinationale firmaer og hedge funds interesserer sig ikke for et samfundsmæssigt ansvar, pengene er løbet af med dem. Grådighed styrer verden. Ceposes individbaserede liberalisme vil ikke føre til et velstandssamfund, men et samfund med et meget stort gab imellem rige og fattige. Lars Seier Christensen Ayn Rand inspirerede objektivisme er dog en af de mest inhumane og selviske ismer, der findes. Hver skaber værdierne? Er det de enkelte rige? Det er det ikke. De kan bare ikke se noget andet end egen navle, fordi kikkerten stilles mod egen navle. Det et Cepos i nøddeskal. Et samfund som vi kender fra diktaturer med ufred og ubalance. Hvis mennesket bliver fattigt nok kommer dyret frem. Så kan velhaverne bygge nok så høje mure. Det vil ikke nytte. Vi må bygge vores verden på et balanceret samfund. Hvordan?

Karsten Aaen, Mikael Velschow-Rasmussen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Runa

Mange tak for talen. Lige i plet !!

Britta Hansen

Pudsigt, du netop skriver dette, Ewa Schwanenflügel:

"Hvis Darwin havde set hvilken vej de såkaldt ’stærke’, onde og dumme leder menneskeheden henad, ville han have positioneret os som udryddelsestruede. For der bliver skidt i egen rede som var planeten en kloak."

Uden Alexander von Humboldt ingen Darwin. Og Alexander von Humboldt havde igennem sine rejser bl.a. erkendt, at menneskets rovdrift i form af skovrydninger og plantning af monokulturer ødelægger klimaet i nær og fjern. Han blev verdens første miljøforkæmper og var desuden imod slaveriet. Desværre blev hans holdninger om miljøet ikke opfattet og omsat, og Darwin interesserede sig sikkert mere for andre dele af hans værk, og når de talte sammen.

Hvorfor hans advarsler om miljøet ikke blev hørt? Se artiklens emne mht. uhæmmet vækst, produktion, udnyttelse af mennesker og natur osv.

Eva Schwanenflügel

Britta B.Hansen
Undskyld jeg har overset dit indlæg til mig..
Interessant med Alexander von Humboldt, det var vel ham der rejste ved Antarktis og opdagede humboldt pingvinerne? Jeg kender ikke meget til ham og hans teorier, men vil læse op på emnet :-)

Britta Hansen

Eva, jeg vidste heller ikke noget om ham. Og ja, han rejste meget, og mange steder er opkaldt efter ham ude i verden.

Det er først, efter jeg læste en bog om ham og hans betydning nu, jeg blev opmærksom på hans betydning.

Bogen udkom faktisk på engelsk - og jeg kan kun anbefale den meget varmt:

https://www.amazon.de/Invention-Nature-Alexander-Humboldts-World/dp/0385...