Kronik

Sverige må opruste på grund af russisk aggression

Nedrustningen efter Den Kolde Krig gik for vidt, skriver Sveriges forsvarsminister, der har stillet sig i spidsen for massive opgraderinger af de svenske væbnede styrkers militære kapaciteter
Konflikten mellem Rusland og Ukraine omkring Krimhalvøen er en af de provokationer fra russisk side, som har betyder, at Sveriges forsvarsminister nu mener, at Sverige bør opruste militært. »Man bør vise, at man ikke vil vige tilbage fra brug af militære midler for at ændre etablerede grænser i Europa – og dermed ændre på Europas sikkerhedsorden,« siger han.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine omkring Krimhalvøen er en af de provokationer fra russisk side, som har betyder, at Sveriges forsvarsminister nu mener, at Sverige bør opruste militært. »Man bør vise, at man ikke vil vige tilbage fra brug af militære midler for at ændre etablerede grænser i Europa – og dermed ændre på Europas sikkerhedsorden,« siger han.

Peter Hove Olesen

13. marts 2018

I østersøområdet foreligger der i dag en ny sikkerhedspolitisk situation. Det skyldes fremfor alt Ruslands aggressioner imod Georgien i 2008 og Ukraine i 2014.

Rusland har ikke bare opbygget en stærk militær kapacitet, men også vist, at man ikke vil vige tilbage fra brug af militære midler for at ændre etablerede grænser i Europa – og dermed ændre på Europas sikkerhedsorden.

Dette har ikke blot fået EU til at iværksætte sanktioner. Det har også tvunget den vestlige verden til at revidere sin sikkerhedstilgang. At der nu er gået nogle år siden de russiske interventioner, indebærer ikke, at karakteren af det, som er sket, har forandret sig. At lukke øjnene for det er at se bort fra virkeligheden. Det er at belønne russiske voldshandlinger og dermed at åbne vejen for nye tilsidesættelser af folkeretten.

Skal vi imødegå de globale udfordringer og trusler, vi står over for, har Europa en nøglerolle at spille. Kompleksiteten og omfanget af de nye udfordringer indebærer, at ingen europæisk stat kan møde dem alene. Behovet for et europæisk samarbejde er større end nogensinde.

Derfor må vi fortsætte med at udvikle det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde for sammen at løfte disse udfordringer. Hvert land må altså også selv påtage sig et troværdigt ansvar for sin egen forsvarsevne.

Overdreven nedrustning

Sveriges forsvarspolitiske beslutninger i årene efter Den Kolde Krig blev funderet på en stærk tiltro til, at freden i vores nærområde var varig og stabil. Risikoen for et væbnet angreb på Sverige eller på nogle af vores naboer forekom at være forsvindende lille, og vores fokus var først og fremmest rettet imod at forsvare Sverige og svenske interesser i udlandet.

Sveriges væbnede styrker blev forvandlet til en fleksibel, mobil organisation med kapacitet til at agere som ekspeditionsstyrke, og de blev tilpasset til at bekæmpe teknisk ikkeavancerede ikkestatslige aktører.

Det, som dengang forekom fornuftigt, viste sig imidlertid at få skæbnesvangre konsekvenser. Vi har nemlig efterhånden måttet sande, at den sikkerhedspolitiske situation atter har ændret sig.

Det svenske Fortifikationsverket, som er ansvarlig for forsvarets ejendomme og anlæg, er klar til at bede den svenske regering om at ekspropriere ubådshavnen på Gotland, hvis det bliver nødvendigt for at holde området på svenske hænder.
Læs også

Nedrustningen af det militære forsvar – og måske endnu mere af det civile forsvar, der har til formål at bevare samfundets grundlæggende funktioner – gik for langt, og det betaler vi i dag en pris for. Det er en erfaring, som Sverige og Danmark deler, og som vi har truffet vidtgående forholdsregler for at råde bod på.

I de godt tre og et halvt år, som er gået, siden regeringsskiftet i Sverige, har to hovedlinjer stået i fokus for svensk forsvarspolitik: Den første linje har været at styrke den svenske nationale militære kapacitet. Den anden – med udgangspunkt fra en militært alliancefri position – har været at uddybe vores internationale samarbejde, bi- som multilateralt.

Til disse kan vi nu lægge en tredje: At udvikle et totalforsvar, som et tilpasset de moderne forhold.

Værnepligt genindføres

Mange foranstaltninger er sat i værk, og for første gang i mere end to årtier har den svenske regering besluttet at forhøje sit forsvarsbudget væsentligt.

Frem til 2020 kommer vi til at øge forsvarsudgifterne – herunder også udgifterne til det civile forsvar – med totalt 26,5 milliarder kroner. Opgraderinger er blandt andet sket på det såkaldte basisniveau, hvilket indebærer investeringer i blandt andet personlig udrustning, diverse typer ammunition og kommunikationssystemer, som er del af det brede spektrum af foranstaltninger, der skal stabilisere fundamentet for Försvarsmagten, Sveriges Væbnede Styrker.

Vi afventer nu leverance af nye systemer såsom næste generations kampfly, JAS 39 Gripen E, og to nye ubåde.

Processen med at anskaffe et luftværn med mellemlang rækkevidde er desuden indledt. Dette er eksempler på vigtige højteknologiske og omkostningstunge systemer.

Genindførelsen af værnepligten var også en nødvendig beslutning for at kunne fylde de militære enheder med uddannede soldater, som kan indkaldes i en given situation.

Samtidig med at vi genopbygger et robust militært forsvar, må også det civile forsvar styrkes. På mange niveauer i Sverige er arbejdet med at styrke det civile forsvar og lægge planer for et totalforsvar allerede iværksat. Flere myndigheder har påbegyndt arbejdet med at gøre personel kampklart, og øvelser gennemføres med henblik på at sikre et forhøjet beredskab.

De væbnede styrker og de civile myndigheder øver sammen for at garantere en samlet kapacitet i totalforsvaret. I alt afsættes cirka 1,3 milliarder kroner til de civile dele af totalforsvaret frem til og med 2020.

Afskrækkende totalforsvar

En stor udfordring ligger i, at totalforsvaret skal være krigsafskrækkende og dermed fredsfremmende. Et væbnet angreb skal koste en angriber dyrt. Vi må således opbygge et så tilpas stærkt totalforsvar, at en modstander ikke kan nå sine mål, samtidig med at vi kan vinde den tid, som er nødvendig for at kunne få støtte af andre. Vi må også være rede til at give andre støtte og hjælp, hvis de udsættes for et militært angreb.

Forberedelserne frem til næste forsvarsforlig blev indledt for et år siden ved nedsættelsen af en forsvarskommission. Denne udgør et forum for konsultationer mellem regeringen og repræsentanter for de politiske partier i Riksdagen. Kommissionens arbejde sigter imod at nå en så bred enighed som muligt omkring, hvordan Sveriges forsvars- og sikkerhedspolitik skal udformes. Forsvarskommissionen udgav den første rapport 20. december sidste år med fokus på totalforsvarets udformning og dimensionering.

Allerede efter Forsvarskommissionens første rapport har den svenske regering dog valgt at tage skridt til at styrke det psykologiske forsvar. Det er også regeringens hensigt at oprette en ny myndighed for det psykologiske forsvars ansvarsområde.

Det psykologiske forsvar skal sigte imod at garantere befolkningens forsvarsvilje i fred og modstandsvilje i krig. Det skal også garantere, at retvisende offentlig information kan formidles hurtigt og effektivt selv under urolige forhold, samt at identificere, analysere og imødegå påvirkningskampagner.

Vi forhøjer også bevillingerne for at muliggøre en udvidet kapacitet for beskyttelse af svenske valg fra påvirkningsoperationer. Dette arbejde handler i yderste konsekvens om at værne om vores åbne samfund og om at forsvare vores demokrati.

Hybridkrig

Selv om forsvarspolitikken i dag fokuserer klarere på de nationale opgaver og på at forsvare Sverige, er det internationale perspektiv fortsat vigtigt. Vi lever i dag i en verden med desinformation og falske nyheder, med hybridaktiviteter og hurtige udviklingsforløb, hvor kriser kan brede sig meget hurtigt og blive grænseoverskridende.

At opbygge sikkerhed sammen med andre er et grundlæggende princip inden for svensk sikkerheds- og forsvarspolitik. I de seneste år har vi arbejdet intensivt med at udbygge vores internationale relationer. Vi udvider vores samarbejde med vores naboer i Norden og Østersøen, både bilateralt og inden for rammerne af det nordiske forsvarssamarbejde, Nordefco.

Vi har derudover indgået nye samarbejdsaftaler med USA og Storbritannien. Også i multilaterale sammenhænge er der sket et intensivt arbejde, blandt andet i forbindelse med vores partnerskab med NATO og gennem udviklingen af det permanente strukturerede forsvarssamarbejde inden for EU, PESCO.

Jeg har nu været forsvarsminister i Sverige i over tre år og kan konstatere, at Sveriges Væbnede Styrker udvikler sig i en positiv retning. Skridt for skridt styrkes den operative formåen i vores enheder, samtidig med at vi successivt styrker den samlede formåen i totalforsvaret.

Udfordringerne for fremtiden er store. Dels handler det om den sikkerhedspolitiske situation som helhed, dels handler det om det trinvise udbygningsarbejde, vi nu er inde i.

At opbygge militær kapacitet tager tid – at afvikle den går hurtigt. Vi kan ikke omgøre tidligere fejlanalyser, fejlbeslutninger og fejltagelser. Meget er gjort, men endnu er også meget ugjort, og vi står lige nu kun ved begyndelsen af et mangeårigt opbygningsarbejde.

Peter Hultqvist er Sveriges forsvarsminister.

Oversat af Niels Ivar Larsen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Jens Christensen
  • Frede Jørgensen
  • Jørgen Wassmann
  • Tommy Clausen
Jens Christensen, Frede Jørgensen, Jørgen Wassmann og Tommy Clausen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Nu har Niels Ivar Larsen igen beriget INFORMATION med oversættelse af en artikel, der bygger på helt ensidige tolkninger af historiske begivenheder. Fx bør man læse OSCEs rapport om begivenhederne i Georgien før man tager stilling til, om de kan betragtes som et tegn på, at Rusland er farlig for Sverige. Det samme gælder historien om Krims tilhørsforhold i tiden fra 1954 til nu. Der skal naturligvis være plads til forskellige synspunkter i en avis som INFORMATION. Men hvis man ønsker at fastholde sit klientel, bør man nok tilstræbe, at avisens medarbejdere holder sig til en rimelig sandfærdig fremstilling af faktuelle begivenheder.

Solveig Jensen, Anne Mette Jørgensen, Kjeld Jensen og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
Natalie Yahya Rosendahl

Kære Morten. Jeg forstår ikke din kommentar. Vi har bedt den svenske forsvarsminister om at skrive en kronik om Sveriges forsvarspolitiske position. Det er der kommet denne – oprindeligt svenske – tekst ud af, som forsvarsministeren har sendt til mig. Niels Ivar Larsen har så oversat den. Det er fint, hvis du mener, at den svenske forsvarsminister fremstiller historien forkert, men det har ikke noget med Niels Ivar Larsen at gøre. Han kan ikke rette i en debattekst skrevet af en anden efter forgodtbefindende.

Bedste hilsener
Natalie Rosendahl
Debatredaktør

Kristian Dupont, Nike Forsander Lorentsen, Steen Sohn, Henrik L Nielsen, Søren Christensen, Jens Christensen, Niels Jacob Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Claus Nielsen, Torben K L Jensen, jens peter hansen, Olaf Tehrani og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Jan Skovgaard Jensen

"Det psykologiske forsvar skal sigte imod at garantere befolkningens forsvarsvilje i fred og modstandsvilje i krig. Det skal også garantere, at retvisende offentlig information........"

Det lyder ikke godt i mine øre. Er den danske version af det psykologiske forsvar at alverdens meget krigs-venlige eksperter og kommentatorer får hele DR's og TV"'s sendeflade, således som vi har set det under vores angreb på Afghanistan, Irak og Libyen, mens Carsten Jensen og mere besindige mennesker må nøjes med kronikker i Information?

Mogens Holme, morten rosendahl larsen, Britta Dueholm og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Jeg forstår Morten Voss' vrede - det er fint nok at bede den svenske forsvarsminister om at skrive en kronik, men får vi så også en kronik fra den russiske forsvarsminister om samme emne? Hvad med den finske, den estiske, og den tyske forsvarsminister? Ville det ikke også være interessant at se, hvordan disse landes regeringer forholder sig til de påståede problemer? Hvad med Hviderusland, dem hører vi næsten aldrig om?

Vi skal selvfølgelig huske, at en repræsentant for en regering eller vedkommendes spindoktor ikke altid føler sig forpligtede på den fulde sandhed, hvorfor vi selvfølgelig skal have en række forskellige synspunkter på bordet, så vi selv kan tage stilling.

En svale gør ingen sommer, men selv en enkelt svale kan betragtes som et varsel om bedre tider. Natalie Yahya Rosendahl har måske taget hul på en ny epoke, hvor alle interessenter bliver hørt, før læserne præsenteres for de skråsikre amerikanske fortolkninger.

PS: OSCEs rapport må være denne her:

https://www.osce.org/georgia-closed/30881

OSCEs mission er at skabe fred; organisationen hopper på tungen for ikke at fornærme nogen, så forvent ingen rygende pistoler. Det handler om at forhindre krig ved at facilitere forhandlingsløsninger, hvorfor organisationen gør et stort nummer ud af at få så meget militært udstyr som muligt destrueret.

At svenskerne går den anden vej og opruster kan jo hænge sammen med, at svenskerne råder over en veludbygget våbenindustri. Så hvad den svenske (borgerligt afrettede socialdemokratisk) forsvarsminister siger kan kun tolkes som et partsindlæg, og ikke en objektiv beretning om tingenes sande sammenhæng.

Solveig Jensen, Dagmar Christiandottir, Henrik Leffers, Mikael Velschow-Rasmussen, Steen Sohn, Mogens Holme, morten rosendahl larsen, Flemming Berger, Arne Lund, Curt Sørensen, Hans Aagaard, Britta Dueholm, Torben K L Jensen, Morten Hjerl-Hansen, Claus Nielsen og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Krister Meyersahm

Det er altid godt med lidt krigsfrygt - så glider højere skatter lettere ned og skatter skal der til for at holde liv i de mange arbejdspladser i den svenske krigsindustri. Om der er en reel trussel fra russisk side mod Sverige er dog tvivlsomt bortset fra, at den svenske vodkaproduktion nok er noget russerne vil have fingrene i.

Dagmar Christiandottir, Mogens Holme, Hans Aagaard, Britta Dueholm og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Jeg vil da godt tilføje de 2 sidste faser i udviklingen omkring Rusland og de nordlige nabolande til denne underlige debat.

1. Rusland har netop tilført 2 nye missiler til de andre a-tombærende missiler, der peget mod Gotland og Malmö-området, Og disse nye peger, uvist af hvilken grund, op i den Botniske bugt.

2. I al stilhed har Rusland provokeret Norge ved den nordligste grænse i omkring 3 år. Senest har Rusland lokket en pensioneret grænsevagt til Rusland, og anholdt ham på uklar sigtelse. Men i de seneste måneder har Rusland optrappet provokationer mod denne nord-grænse så meget, at Norge nu optrapper sit forsvar deroppe ganske betydeligt.

Kim Folke Knudsen og Nike Forsander Lorentsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Helt symptomatisk for denne og lignende tidligere debatter, findes der en lille håndfuld Putin-klakører, som konsekvent fordrejer, bagatelliserer, relativiserer og dæmoniserer alle, som vover at antyde, at regimet i Moskva har et væsentligt medansvar for de stærkt forværrede relationer mellem Rusland og dets vestlige naboer. Ja, selv det neutrale Sverige er drevet af onde hensigter og er nu til sinds at belaste sit statsbudget med multi mange milliarder ekstra til et styrket forsvar med baggrund i vidtløftige, propagandistiske løgne om vores fredselskende venner i Kreml.
Gang på gang bliver man slået med forundring over disse debattørers klarsyn - deres dybe indsigt i verdens sande, sikkerhedspolitiske forhold og deres aldrig svigtende vilje til at indvie os andre i hvorfor en hel stribe af nationer og deres respektive forsvar og efterretningstjenester ikke blot tager fejl i deres analyser af den russiske udenrigs- og sikkerhedspolitik, men tillige fordrejer motiverne bag russernes tiltagende militarisering.
Rusland er, nærmest pr. definition, en misforstået uskyldighed. I øvrigt helt i overensstemmelse med det narrativ, der længe har været fremherskende blandt magthaverne i Kreml.

Kim Folke Knudsen, Kristian Dupont, Jens Christensen, Michael Pedersen, Jørgen Larsen, Carsten Hansen, Frede Jørgensen og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Gert Romme, jeg deler fuldt ud din undren, dette er virkelig en underlig debat.

Det amerikanske missilskjold - som for øvrigt ikke virker efter hensigten - har gjort, at MAD-doktrinen måske ikke længere er tilstrækkelig afskrækkende for amerikanerne, som måske bilder sig ind, at de vil kunne slippe godt fra et "first strike" - hvorfor russerne selvfølgelig optrapper og opfinder nye våben, så amerikanerne ikke får for mange gode ideer.

I øvrigt har amerikanerne opstillet en række mellemdistancemissiler i Polen og Rumænien, angiveligt som "forsvar" - men amerikanske mellemdistancemissiler kommer i såkaldte "box launchers", som kan indeholde alt fra antiballistiske forsvars missiler til atombevæbnede missiler. Da man ikke kan se på boxen, hvad der er indeni - one size fits all - er man henvist til amerikanernes forsikringer, og hvis man tror på alt, hvad amerikanerne siger, er man sgu naiv.

Putin holdt en tale her 1. marts, hvor han demonstrerede de nye russiske A-våbens effektivitet, og i samme åndedrag opfordrede amerikanerne til at møde ham ved forhandlingsbordet, men han får selvfølgelig ikke noget svar. Alle russiske forsøg på at få aftaler i stand er blevet afvist eller ignoreret, siden USA ensidigt trak sig ud af ABM-aftalen i 2002.

Det er europæernes liv, helbred og velfærd, amerikanerne spiller hasard med. Russerne er også en slags europæere, selv om russofiberne tenderer mod at glemme det.

Dagmar Christiandottir, Mikael Velschow-Rasmussen, Mogens Holme, Jens Bryndum, Jakob Trägårdh, Kjeld Jensen, Curt Sørensen, Flemming Berger, Arne Lund, Hans Aagaard, Stig Bøg og Morten Voss anbefalede denne kommentar

“The people can always be brought to the bidding of their leaders. All you have to do is tell them that they are in danger of being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger.”
Hermann Goering

morten rosendahl larsen, Jens Bryndum og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Man får respekt for den danske politiker Marie Krarup, der har sat sig grundigt ind i sagerne og udgivet bogen ”Ny kold krig”, hvor hun taler med 17 eksperter fra øst og vest. Det kan undre, at de to danske journalister Anna Libak og Samuel Rachlin, som gerne fører sig frem i den danske debat, har takket nej til at bidrage. Måske skyldes det, at deres bidrag vil blive en tynd kop te i sammenligning med professor Richard Sakwa.
Den amerikanske diplomat og ekspert i Rusland, George Kennan, som havde stået for inddæmningen af Sovjetunionen, advarede i 1997-98 mod en udvidelse af NATO. Hvis Vesten udvidede NATO uden at søge forsoning, ville man skabe lige præcis det som NATO var oprettet til at undgå: en russisk trussel. Bagefter vil man så hævde, at Rusland opfører sig dårligt. Vi har fået et sikkerhedsdilemma, et hjemmelavet et.
Sakwa , der har deltaget i mange møder i Bruxelles, er chokeret over: ”Højt begavede mennesker tror på meget dumme ting. Det samme er tilfældet i Atlantic Council og NATO`s ledelse. Din landsmand Anders Fogh Rasmussen er en person for sig. Jeg deltog i en paneldebat med ham i Oxford, og han viste sig at have visse intellektuelle udfordringer….”
Hermed en opfordring til Information: Få Sakwa til København til en debat med danske eksperter.

Dagmar Christiandottir, Henrik Leffers, Mogens Holme, David Joelsen, Flemming Berger, Curt Sørensen, Hans Aagaard, Jakob Venning og Morten Voss anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Der er grund til at være på vagt overfor det dybt højre-nationalistiske Rusland under "semi-diktatoren" Putin.

Skulle nogen stadig tro at der er en flig af socialisme tilbage i Rusland, så er der nok ikke mere af dette end der er russere i russisk salat.

Jeg tror dog ikke på at Putin har interesser udenfor det hedengangne Sovjet, så Sverige og resten af det gamle Europa er nok rimeligt sikker for russisk aggression. Det er mere tvivlsomt om Putin stiller sig tilfreds med kun Krim, i forhold til de gamle sovjet-territorier.

Bunder forsvaret for Putin´s nationalisme at han er i opposition til USA, så er det nok bare den gamle sang om "Min fjendes fjende er min ven"

Det er nok ikke uden betydning for den svenske oprustning, at Stefan Löfven i mange år arbejdede som svejser på våbenfabrikken Hägglund.

Morten Hjerl-Hansen

Vi har alle så mange sorger som bliver til had og som dernæst skynder sig at blive til pænhed. Det vi ser fra den svenske udenrigsminister, i hans kronik i Information i dag, er et pragtfuldt eksempel på pænhed der lige før var had der lige før var sorg. Den selvhøjtidelige krigsretorik minder om en familiefar der drømmer hedt og lidenskabeligt om lige at løse konflikterne om ejendomsretten til fjernbetjeningen på mandemanér: "Hvad laver du Kristoffer? Vi skal se bingo. Ikke lykkehjulet. Nu. Giv mig betjeningen. Nu." Hihihi.

Lad os nu lade være med at opruste. Giv betjeningen til mor! Hihi.

Putin er ikke farlig. Han er en god præsident, synes jeg. Goz kontakt til de kvindelige sider. Ikke lige når han boltrer sig i vandet vil du sige, men han har smykker på og vand anses for at være kvinders element. Hahuhaha.

Kvinder bærer sorger flottere end mænd. Det ved vi. At det desværre er sådan. Vi har brug for kvindelige statschefer. Rigtige kvinder. Ikke urigtige kvinder.

Kvinder bliver 100 år gamle og går med perler. Hihihi. Desværre blander I jer ikke i denne tråd, som er mandsdomineret.

Efter at have kommet med disse pæregrødsagtige udgydelser, må jeg lige tilføje, nu i dybeste alvor, at vores billede af Rusland er for ensidigt trusselsagtigt. Det tør vores egen pæne forsvarsminister bare ikke at sige. Han hedder Claus Hjort Frederiksen og han opfører sig som om han forstår både kampen om betjeningen og verdensfreden. Som om.

(Da Morten udråbte sig selv til forsvarsminister.)

Dagmar Christiandottir og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Stig Bøg:

Enig , lad os få Richard Sakwa til København. Nu har danske medier lige skamrost Anne Applebaum ( og glemt at fortælle om den stærke videnskabelige kritik hun har været udsat for , se Sheilah Fitzpatrick i 'The Guardian) og nu denne ukritiske viderebringelse af den svenske forsvarsministers krigshysteri. Hvad har en avis som Information gang i her? Flere jetjagere?

Dagmar Christiandottir, Henrik Leffers, Mogens Holme, Hans Larsen, Kjeld Jensen, Stig Bøg, Hans Aagaard og Morten Voss anbefalede denne kommentar
Jakob Trägårdh

Det er det her, ‘Daggeren (Kinzhal), som de ‘freaker ud over rundt omkring i NATO og i Sverige.

"While Western punditry was discussing all those exotic and, no doubt, stunning weapon systems designed for the delivery of nuclear weapons to any point on the globe with very high precision, many true professionals were gasping for the air when the Dagger (Kinzhal) was unveiled. This is a complete game changer geopolitically, strategically, operationally, tactically and psychologically. It was known for some time now that Russian Navy was already deploying a revolutionary M=8 capable 3M22 Zircon anti-shipping missile. As impressive and virtually uninterceptable by any air defenses the Zircon is, the Kinzhal is simply shocking in its capabilities. This, most likely based on the famed Iskander airframe, M=10+ capable, highly maneuverable, aero-ballistic missile with a range of 2000 kilometers, carried by MiG-31BMs, just rewrote the book on naval warfare. It made large surface fleets and combatants obsolete. No, you are not misreading it. No air-defense or anti-missile system in the world today (maybe with the exception of the upcoming S-500 specifically designed for the interception of hyper-sonic targets) is capable of doing anything about it, and, most likely, it will take decades to find the antidote. More specifically, no modern or perspective air-defense system deployed today by any NATO fleet can intercept even a single missile with such characteristics. A salvo of 5-6 such missiles guarantees the destruction of any Carrier Battle Group or any other surface group, for that matter–all this without use of nuclear munitions." (mere her: http://www.unz.com/article/the-implications-of-russias-new-weapons/ )

Dagmar Christiandottir, Kim Folke Knudsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Allan Petersen

Hvorfor er der aldrig nogen der klager over at Rusland udvikler og opstiller anti-ballistiske våbensystemer? Det amerikanske missilskjold (som i samme ombæring altid siges ikke at virke) er tilsyneladende en trussel mod verdensfreden, hvorfor er det russiske tilsvarende så ikke også det?

Carsten Hansen

Allan Petersen.

Jeg tror at der desværre er alt for få mennesker der er i i stand til at kritisere både USA og Rusland på samme tid.
Mærkeligt nok eftersom begge nationer i dag er dybt konservative, i politisk forstand, samt styret helt og aldeles af egne interesser.

Jakob Trägårdh, C Munk, Niels Duus Nielsen og Morten Voss anbefalede denne kommentar

Allan Petersen
Godt spørgsmål. Hvis du forstår engelsk, så prøv at gå på YouTube og søg på:
MIT professor emeritus and missile technology expert Theodore Postol.I et interwiev på TheRealNews udlægger han den russiske holdning, som er nogenlude sådan: De frygter ikke et ” missile defense system” som de mener ikke virker. Der er dog politikere i USA, som mener det virker. For ar disse politikere ikke skal få for smarte tanker, har Rusland så udviklet våben til at overvinde disse systemer.
Theodor Postol har bl.a. lavet analyser for Pentagon og nærer ingen sympatier for den russiske ledelse, men virker noget bekymret for udviklingen.

Nike Forsander Lorentsen

Wow, det er da en militant feministisk politik. He,he. Men også forståelig historiskt set da Sverige har battlet med russerne tidligere og desuden været invaderet af russerne og Sverige har da tidligere hærget i Rusland. Som svensker er jeg da splittet overfor den militære oprustning som sker i Sverige og ved snart ikke hvad jeg skal tro. Men her hjemme i DK kan man jo ikke føle sig helt sikker med investeringer og køb af jagerfly for miliarder og med at sende militær til en baltisk stat på vegne af NATO, det er da en provokation. Men altså, allting er for tiden ret usikkert enten kan man komme ud for at nogen skyder en på gaden eller så får man en atombomb i hovedet, ok ja, nu tager jeg en til kop kaffe. Hav en god og fredelig dag her på tråden.

Det undrer mig, at min kommentar til debatredaktørens indlæg: "Naturligvis må en oversætter ikke ændre i den oversatte tekst og det er da sandsynligt, at Niels Ivar Larsen ikke selv bestemmer, hvilke tekster han oversætter." Er blevet fjernet.

Venlig hilsen
Morten Voss

Nike Forsander Lorentsen

Kim Folke Knudsen. Du glemte vist halve den svenske befolkning. NATO, det ville være mega dumt at melde sig ind i et NATO som er proppet med atomvåben. Sverige og Finland er tæt forbundet og Sverige beholder nok sin 'neutralitet' som tjener Sverige bedst, også i sin relation med sit finske Søster/Broderfolk.