Læserbrev

Danmarks Naturfredningsforening bør fratages fredningsret

Bæredygtigt Landbrug bakker fuldt ud op om de borgerlige partiers forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager
9. april 2018

Det har skabt en vældig debat, at de tre miljøordførere fra Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance har foreslået at fratage Danmarks Naturfredningsforening (DN) retten til at rejse fredningssager.

Bæredygtigt Landbrug bakker fuldt ud op om de borgerlige partiers forslag og fatter simpelthen ikke, at nogen kan være tilhænger af at fastholde en forældet lov og en ret, som ingen andre foreninger har. Dette levn fra gammel tid betyder i dag, at ikke bare landmanden, men også den almindelige dansker, føler sig terroriseret af DN. Disse fredningssager indskrænker reelt – allerede når de rejses – folks råderet over egen jord, og det gælder såvel landmænd som villaejere.

Enhedslisten mister sin miljø- og klimaordfører, når Marie Reumert Gjerding siger farvel til partipolitik og sin plads i Folketinget.
Læs også

Der er masser af eksempler på, hvordan DN’s mangeårige ret til at rejse fredningssager har været en hæmsko for privat initiativ og ødelæggende for erhvervslivet i Danmark. Helt aktuelt truer blandt andet en fredning af området ved Hesbjerg-kilen vest for Odense, hvor i alt 53 lodsejere og samlet 486 hektar jord er berørt af forslaget. Her ser flere af vore medlemmer chokeret til, mens en privat forening uden demokratisk legitimitet forsøger at fratage dem deres jord og levebrød. Dén praksis må stoppe.

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Folketingsvalget er forbi, men magten skal stadig holdes i ørerne.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement. Første måned er gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Troels Ken Pedersen

Nej, "den almindelige dansker" føler sig ikke "terroriseret" af Danmarks Naturfredningsforening. Af Bæredygtigt Landbrug? Se, det er måske en anden sag...

Lillian Larsen, Egon Stich, Torben Arendal, Egon Clausen, Flemming Berger, Martin Madsen, David Zennaro, Solveig Jensen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Torben Ethelfeld, Per Klüver, Erik Nissen, Anders Graae, lars søgaard-jensen, Dorte Sørensen, Marie Jensen, Dina Hald, Steffen Gliese, Karsten Lundsby, Hans Larsen, Morten Wieth og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

Naturligvis bakker “Bæredygtigt Landbrug” op om forslaget. Det vil ikke undre mig, hvis de selv har formuleret det.

Lillian Larsen, Torben Arendal, Flemming Berger, David Zennaro, Solveig Jensen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Erik Nissen, Bjarne Bisgaard Jensen, lars søgaard-jensen, Dorte Sørensen, Tue Romanow, Marie Jensen, Dina Hald, Steffen Gliese og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nej, tværtimod skal der til at være noget mere civil styring med, hvad vi tillader landbruget - måske med nogle lokalkomitéer, der kan træffe afgørelser om, at man ikke vil have sit drikkevand ødelagt eller sine bier slået ihjel.

Egon Stich, Karsten Lundsby, Torben Arendal, Flemming Berger, Solveig Jensen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Per Klüver, Erik Nissen, lars søgaard-jensen, Dorte Sørensen, Mikael Junker, Hans Larsen og Dina Hald anbefalede denne kommentar
Kim Folke Knudsen

Tak til Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten for det gode arbejde hun og hendes parti har udrettet på det grønne område. Altid energisk og saglig med at tage fat, der hvor den borgerlige regering svigter.

Tillykke til Maria med hendes job som Præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Karsten Lundsby, Martin Madsen, Solveig Jensen, Eva Schwanenflügel, Dina Hald, Dorte Sørensen, Mikael Junker, Hans Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Den almindelige dansker føler sig terroriseret af landbruget, der ikke alene forurener vores fædreland med alskens gift, men også i den anden ende af processen leverer underlødige produkter, man ikke kan være sikker på, ikke også indeholder giftrester.

Egon Stich, Karsten Lundsby, Torben Arendal, Martin Madsen, David Zennaro, Solveig Jensen, Eva Schwanenflügel, Torben Ethelfeld, Kjeld Jensen, Anders Graae, Dina Hald, lars søgaard-jensen, Dorte Sørensen, Mikael Junker og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Der er mange praksis’er der må stoppe, Flemming F. Jørgensen. Vi kunne passende begynde med de tilskud, som i linde strømme tilflyder dansk industrilandbrug endda med ”licens to kill” og ødelæggelse af flora og fauna.
En anden praksis som også må stoppe, Flemming. F. Jørgensen, er landbrugets eneret på at eje og erhverve landbrugsjord. Det er da om noget "et levn fra gammel tid. Helt almindelige danskere anno 2018 - uden bondegårde - skal selvfølgelig have krav på at kunne købe landbrugsjord. I særdeleshed hvis man ønsker at genetablere den flora fauna, som landbruget har smadret gennem årtier.

Karsten Lundsby, Torben Arendal, Flemming Berger, David Zennaro, Solveig Jensen, Carsten Munk, Eva Schwanenflügel, Anders Graae, Steffen Gliese, Frede Jørgensen og Christian Estrup anbefalede denne kommentar
Kurt Svennevig Christensen

"Debat" - hvordan kan nogen, herunder ikke mindst debatredaktøren, tro/mene at dette indlæg kan blive til en debat i Information? Er der noget nyt i dét? Kan vi der læser denne avis gøre andet end ryste på hovedet? Jeg spørger fordi der er jo blevet en begrænset plads til debat i Information, det ved alle, der igen og igen, får afvist deres forslag til debat.

Jeg græmmes. Den såkaldte forening 'Bæredygtigt Landbrug' påberåber sig demokratisk legitimitet. De tiltager sig på helt udemokratisk vis retten til at smadre vores fælles eksistensgrundlag under påberåbelse af ejendomsretten og erhvervets særinteresser. Hvornår forventes det, at den danske landbrugsjord er gold og udyrkelig og de sidste naturområder smadret? Bæredygtigt Landbrug, find en anden model hvis navnet skal have bare en smule mening.

David Zennaro, Karsten Lundsby, Torben Arendal, Solveig Jensen, Dina Hald, Carsten Munk og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Med den nuværende regering, ville der så blive fredet noget overhovedet, hvis ikke det var for DN?
Men det er vel også det Flemming Fuglede Jørgensen ønsker. Så vidt jeg ved er FFJ jæger, så han må da have et ønske om lidt natur, der ikke er under ploven? Eller sådan hænger det måske ikke sammen. Jeg er h erken landmand eller jæger.

lars søgaard-jensen, Dina Hald og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben Ethelfeld

Hr. Jørgensens forening repræsenterer en kedelig tendens, der desværre har bredt sig fra ovre på den anden side af Atlanten, hvor lobby virksomheder på vegne af store erhvervsinteresser optræder under misvisende navne.
Kunne hr. Jørgensens forening dog ikke skifte navn til noget mere retvisende, f.eks. Giftbøndernes sammenslutning, således det står klart, hvem der er afsender på budskabet.

Lillian Larsen, Egon Stich, Klaus Flemløse, Karsten Lundsby, Morten Wieth, Flemming Berger, Martin Madsen, Solveig Jensen, Dina Hald, Carsten Munk og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Med andre ord skal den ene forenings rettigheder erstattes af den andens ifølge såkaldt "Bæredygtigt Landbrug"?
Nej tak til øget tilsvining, tak og lov for Danmarks Naturfredningsforening.
Stort tillykke til Maria Reumert Gjerding for valget til Præsident :-)
Må du give denne sorte organisation kamp til stregen !!

Jørgen Wind-Willassen

Gad vist hvor mange der spekulerer på hvorfra pengene kommer når de skal købe en ny mobiltelefon.
Altså ikke de 3500 danske kroner.
Men den valuta der skal betales med når telefonen købes.
Det er der andre der tager sig af.
F.eks. Dansk landbrug, Mærsk, Vestas og andre der har noget at sælge i den store verden.
Hvad mon enhedslistens medlemmer producerer som kan sælges udenfor danmarks grænser.

@ Kjeld Jensen
Så vidt mine erfaringer gennem flere år, er der mange jægere som - i mere en én forstand - pynter sig med lånte grønne fjer. Er der ikke noget vildt at skyde, opdrætter og udsætter jægerne selv ænder, fasaner, agerhøns i omegnen af 1 500 000 stk årligt, de såkaldte skydefugle - tilmed også visse hjortedyr. Det er det jægerne kalder for ” - at høste af naturens overskud”. Så på den måde er en hel del jægeres og bønders natursyn identiske. Hvis ikke det var for udsatte skydefugle, ville det været ret så povert med f.eks. fasan og agerhøne på jægermenuen.

Erik Nissen, Klaus Flemløse, Kjeld Jensen, Karsten Lundsby, lars søgaard-jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Jeg synes nu det er i orden, at der er plads til Bæredygtigt landbrugs synspunkter her af og til. Hvis nu nogen af os skulle have glemt, hvad deres bæredygtighed går ud på.

Jeg betragter mig som “almindelig dansker”, og jeg føler mig absolut ikke terroriseret af Danmarks Naturfredningsforening. Jeg føler mig derimod stærkt terroriseret af landbrugets uhæmmede brug af antibiotika og sprøjtemidler, som skader vores helbred, drikkevand og biodiversitet. Jeg vil frabede mig at blive taget til indtægt for såkaldt “Bæredygtigt Landbrugs” holdninger. Jeg mener iøvrigt, at DNs ret til at rejse fredningssager, skal bevares.

Lillian Larsen, Dina Hald, Klaus Flemløse, Kjeld Jensen, Karsten Lundsby, Hans Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben - Nielsen

Jeg betragter mig også, som helt almindelig dansker, og jeg må hellere fortælle min historie med Dansk Naturfredningsforening.

Jeg har en ejendom ude på vestegnen, hvor der opført en villa. 90 % af grunden er fredet. Og huset er opført den ikke fredede del, helt op til skel i et hjørne. Og alligevel er der en overskridelse af fredningslinien på ca. 60 cm.

Dette er der opnået dispensation for, da huset blev opført i 1963.

I 2004 bliver taget udskiftet med et nyt, hvor der også er høj rejsning og ny overetage. Men fundament og ydermure er de samme.

I forbindelse med færdiggørelsen i 2004, skal der udføres en besigtigelse fra kommunen og fra Dansk Naturfredningsforening, da der foreligger en dispensation fra en fredning.
Her vil repræsentanten fra Dansk Naturfredningsforening ikke godkende ombygningen, da det overskrider fredningslinien.

De to repræsentanter fra kommunen og repræsentanten fra Dansk Naturfredningsforening, går nu lidt længere ned af vejen og diskuterer højlydt. Lidt senere kommer en af kommunens folk tilbage og siger: du får din ibrugtagningstilladelse.

Noget kunne tyde på at repræsentanten fra Dansk Naturfredningsforening ikke var parat til, at acceptere en mere end 40 år gammel afgørelse.

Denne manglende forståelse, er ikke med til at styrke Dansk Naturfredningsforening.

Men til trods for ovenstående, mener jeg stadigvæk, at Dansk Naturfredningsforening skal kunne rejse fredningssager. Denne ret skal i hvert fald, ikke tilfalde Bæredygtigt Landbrug.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, David Zennaro, Klaus Flemløse, Kjeld Jensen og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Søren Rønhede

Tusindvis af gode danske borgere ser chokerede til, mens en privat forening uden demokratisk legitimitet forsøger at fratage dem deres natur og drikkevand. Den praksis må stoppe!