Kronik

Opråb til Christiansborg: Giv kommunerne lov til at opføre solceller

Lige nu stiller Christiansborg sig i vejen for, at kommunerne kan drive den grønne omstilling fremad. Det er nemlig både dyrt og besværligt for kommuner at få lov at opsætte solcellepaneler
Det er blevet sværere for f.eks. børneinstitutioner og offentlige institutioner at blive selvforsynende med bæredygtig energi. De skal betale afgifter og oprette selskaber for at bruge deres egen strøm, som i praksis gør solcelleenergien lige så dyr som ikkebæredygtig energi udefra.

Det er blevet sværere for f.eks. børneinstitutioner og offentlige institutioner at blive selvforsynende med bæredygtig energi. De skal betale afgifter og oprette selskaber for at bruge deres egen strøm, som i praksis gør solcelleenergien lige så dyr som ikkebæredygtig energi udefra.

Finn Frandsen

17. maj 2018

Vores lille klimaforening i Frederikssund har længe opfordret forvaltning og byråd til at opsætte solcellepaneler på alle kommunale bygninger. Det vil de sådan set gerne – men lovene vedtaget i Folketinget er på tværs.

Christiansborgpolitikerne har udarbejdet et kompliceret og uoverskueligt sæt af regler, der i praksis umuliggør kommunale projekter. Det virker helt hul i hovedet.

I min bekendtskabskreds er der ingen, som ikke er på det rene med, at Parisaftalen nok betød et gennembrud – men langtfra er tilstrækkelig.

Når jeg går længere ud og inkluderer skolelærerne fra mine børns skoler, børnehaver eller fritidsklubber, er der heller ingen slinger i valsen.

Selv hvis jeg falder i snak i frisørsaloner, på værtshuse, blandt entusiastiske fodboldforældre – eller blot ved tilfældige møder med mennesker på min vej, bliver klimaforandringerne straks udgangspunkt for enhver snak om fremtidens samfund.

Det har fået mig til at tænke på, om det forholder sig sådan, at det kun er christiansborgpolitikerne, der er helt ude af trit med virkeligheden.

Selv børn i folkeskolens ældste klasser konfronteres med et omfattende pensum om skånselsløse klimaudfordringer – og selv de mindste kommer jævnligt i berøring med emnet. Det har blandt unge skabt en solid og angstprovokerende viden om, at verden står over for trusler af et kolossalt omfang.

Alligevel videregiver de voksne et indtryk af ligegyldighed. Det er umådelig svært at få øje på, at der mobiliseres en fælles, målrettet indsats for at imødegå udfordringerne – men det sker jo sådan set heller ikke.

Borgen spænder ben for solceller

Solcellestrøm dækker i dag godt to procent af elforbruget.

Det lyder ikke af meget, men ifølge Dansk Solcelleforening kan andelen med lethed tidobles og vil i perioder med ringe blæst polstre et højteknologisk vindenergisamfund med lavteknologisk solenergi.

Foreningen har også beregnet, at et solcellepanel opstillet i Danmark vil bruge under tre år på at tilbagebetale den mængde energi, der er gået til fremstilling og transport – det vil sige, at solcellerne i 30 år kan producere CO2-fri energi.

Kommunale initiativer virker som katalysatorer for udbygningen af solenergien, og i byrådssalene ved man godt, at de store trusler også banker på de mindste døre. Man erkender også, at borgerne er udfordret af begivenheder, de kun har ringe indflydelse på.

Men kommunerne må i modsætning til regionerne slet ikke stå for energiproduktion.

Lovgiverne frygter, at en omfattende udbredelse af solcelleteknologi vil dræne statskassen for indtægter fra afgifter. Derfor har de udspændt snubletråde og gennemført forskellige lovindgreb – endda med tilbagevirkende kraft.

Hvis en kommune vil opsætte solcellepaneler, skal der oprettes et privat selskab for hver eneste matrikel, hvor der er opført solceller – selv hvis en skole og en fritidsklub ligger dør om dør, skal der tegnes to selskaber, med hvad det medfører af administrativt bøvl.

Samtidig skal den strøm, der produceres af et privat selskab, pålægges moms og afgifter – det vil sige, at institutionen ikke bare kan føre en ledning ned til komfuret på fritteren, men skal købe den strøm, den selv producerer, til nogenlunde samme pris, som den man hente fra elnettet.

Det virker grotesk, at det offentlige bruger ressourcer på at opkræve afgifter fra sig selv.

Der skal være en instans, der registrerer produktionen og betaler afgift for de kWh, der løber gennem anlægget – og samtidig skal der være en anden instans, som skal kontrollere, at afgifterne er betalt.

Flere kommuner er blevet pålagt at lovliggøre velfungerende solcellepaneler ved at oprette private selskaber – eller sætte solcellerne i depot. Ifølge ugebladet Ingeniøren findes der således 27 velfungerende anlæg til en værdi af 25 mio kr., som enten skal skrottes eller ’selskabsgøres’.

Senest har Slagelse set sig nødsaget til at droppe et ambitiøst og fremtidssikret solcelleprojekt til 4,7 mio. kr.

De nærliggende bestræbelser på at yde en kommunal indsats har foreløbig ført til en demotiverende praksis, som bestemt ikke retter sig mod fremtidens lavenergisamfund.

Indignerede kommuner

I Frederikssund Klimaforening finder vi, at det er helt ude i hampen, at staten spilder så mange ressourcer på et så nyttesløst formål.

Sammen med 350 Klimabevægelsen i Danmark sendte vi derfor en forespørgsel til 30 tekniske udvalg i Hovedstadsområdet for at høre, om de også stødte problemet. 28 ud af 30 kommuner var mildest talt indignerede over lovgivernes urimelige restriktioner.

Det førte til lange forelæsninger om, hvor negativ indflydelse de nationale lovgivere har på udviklingen af lokale indsatser.

Det forekom nærliggende at præsentere vores lille undersøgelse for klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og Folketingets energiudvalg, inden det nye energiforlig bliver vedtaget.

Men det krævede, at de adspurgte kommuner tilkendegav deres holdning på skrift.

Her satte ni formænd for de tekniske udvalg foden ned, idet de mente, at det var en sag, der skulle afgøres i byrådssalen. Seks kommuner var stort set enige, men ønskede ikke at lade sig repræsentere af to »tilfældige« foreninger, der jo ikke havde noget egentligt mandat.

Men 13 seje kommuner tiltrådte en henvendelse til Folketinget om at lempe vilkårene. Med disse forbehold blev undersøgelsen præsenteret for ministeren og Folketingets energiudvalg med kraftig opfordring til at ophæve de meningsløse restriktioner for kommuner.

Skab plads til lokale initiativer

Det er tankevækkende, at der kan eksistere en så massiv enighed på et tværkommunalt niveau, uden at nogen tager initiativ til at samles omkring en politisk manifestation eller kommer med et fælles udspil.

De folkevalgte i de lokale samfund orienterer sig tilsyneladende ikke uden for kommunegrænsen, selv om de i vores undersøgelse repræsenterer over en million mennesker.

Måske kommer det helt bag på christiansborgpolitikerne, at store dele af befolkningen faktisk føler et stort ansvar og ønsker at deltage aktivt i at skabe forudsætninger for et bæredygtigt samfund.

Kommunerne har netop et økonomisk råderum, der kan håndtere de beløbsstørrelser, der skal til for at gennemføre en omfattende udbygning med solceller – eller med varmepumper, solfangere og andet.

Tilmed vil alle former for energiinvesteringer med garanti kunne hentes hjem – og spare i titusindvis af ton CO2.

Men hvis kommunalforvaltningerne skal bruge overarbejdstid på at oprette selvstændige selskaber alene for at tilfredsstille en bureaukratisk lovgivning, forsvinder incitamentet. Dels bliver det underskudsforretninger, dels forsvinder det sjove.

Den bæredygtige omstilling handler om at fastholde et velfærdssamfund, der giver de kommende generationer gode livsbetingelser. Hvis politikerne forestiller sig, at det er noget, der kan ske uden medvirken fra befolkningen, er der noget, de har misforstået.

Thomas Meinert Larsen, lektor på KU og talsperson for 350 Klimabevægelsen i Danmark.

Bjørn Tving Stauning, journalist, aktiv i Frederikssund Klimaforening og formand for Klimarådet i Frederikssund Kommune

Som privat solcelleejer kommer man nemt til at føle sig til grin. For når kartoflerne sættes over, er solen gået ned, og man må købe strøm fra nettet til en pris, der er fem gange højere end den, man selv får for dagsproduktionen fra egne solceller.
Læs også
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Torben K L Jensen
 • johnny lang
 • David Zennaro
 • Estermarie Mandelquist
 • Viggo Okholm
 • Palle Bendsen
 • Flemming Berger
 • Steffen Gliese
 • Eva Schwanenflügel
 • Carsten Munk
 • Anders Vang Nielsen
 • Christian Skoubye
Torben K L Jensen, johnny lang, David Zennaro, Estermarie Mandelquist, Viggo Okholm, Palle Bendsen, Flemming Berger, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, Anders Vang Nielsen og Christian Skoubye anbefalede denne artikel

Kommentarer

Claus E. Petersen

Herligt billede.. Små søde børn og emnet er statsligt tilskud til solceller.
Kan man falde længere ned.. overhovedet.. som redaktør.

Krister Meyersahm

Det minder om historien om de kommunale vandselskaber. Her fandt folketinget også på, at disse kommunalt ejede nonprofit selskaber skulle ændres til aktieselskaber. Så kunne staten pålægge selskabsskat, som naturligvis ender på forbrugernes vandregning. Der er tre ord - føj for satan.

Karsten Lundsby, Egon Stich, Steffen Gliese, Flemming Berger og Elisabeth Christiani anbefalede denne kommentar
Torben Vous

@Claus
Kom venligst med gode argumenter for at initiativer til at mindske co2 udledning er samfunds skadeligt!

Elisabeth Christiani

Den Profseionelle Undergravning af solcelle tanken er i fuld gang. Skattelettelser i 2017 på ejendomsskat fx 500kr- blev modregnet med solcelle afgift 500kr i kvartalet i 2017!! MinimalStaten går max ind for økonomisk undergravning af klima initiativer private oa. sætter iværk
Hvad kan vi gøre? Der var "en der hed OVE !

Karsten Lundsby, morten rosendahl larsen og Anders Funch Lerche anbefalede denne kommentar
Nils Bøjden

Og kommuner skal heller ikke være produktions selskaber.

Alle kan stille solceller op, så det skal kommunerne ikke foretage sig. Og at sammenligne med vand er idiotisk, da vand er et monopolforetagende.

Monopoler skal forblive i offentligt regi eller styret af det offentlige, men områder som el-produktion skal ikke i monopol strukturer.

Steffen Gliese

Nej, kommuner skal ikke være produktionsselskaber, kommuner skal være selvforsynende med den energi, der er behov for til kommunens egen drift.

Karsten Lundsby, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben K L Jensen, morten rosendahl larsen og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Hvorfor skulle kommuner ikke være producenter af energi?

Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
David Zennaro

Jeg har lige kørt en tur gennem Europa i bil, og man ser mange steder hele marker med solpaneler. Jeg er overbevist om, at det er billigere end at sætte dem op på tagene, men hvorfor ikke for fremtiden sørge for at lave tagene af solpaneler? Så kunne alle, inklusive kommunerne producere masser af el.

Karsten Lundsby, Carsten Munk og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg er af helt praktiske årsager imod offentlige produktionsvirksomheder: det fører til netop den dehumanisering af borgerne, som det er statens opgave at bekæmpe.

Torben K L Jensen

En anden ting der ikke bliver talt så meget om er cyber-krig og her er store centrale enheder mere sårbare end decentrale enheder i kommunalt regi - i det mindste for at opretholde det internet der er så vitalt i et digitaliseret land som Danmark. Lad os nationalisere hele den digitale infrastruktur og lad os finansere det under forsvarsudgifter.

Claus Poulsen

Solcellerne giver relativt lidt energi, og der bruges en del temmeligt giftige materialer til fremstilling, og dermed farligt affald når de skal skrottes. Vi har mest brug for energi om vinteren, hvor solen ikke skinner, og at vi samtidig har for meget energi om sommeren når der er mest sol. Solceller er på dette punkt endnu værre end vindmøller, og det er fint hvis ressourcerne i stedet bruges på stabile, CO2-fri og uafhængige energiformer.
Lige nu overvejes det at bygge et kabel til 13 milliarder kr for at eksportere overskudsstrøm (når det blæser for meget om sommeren hvor vi ikke bruger meget energi) til England. Når det ikke blæser / solen skinner, giver vi den fuld gas med at fyre kul og træpiller, der er stærkt CO2 forurenende.
Solceller og vindmøller giver nok mere feelgood følelsen af at vi gør noget for miljøet, og det er farligt, fordi vi glemmer at gøre noget reelt.

Morten Balling

@Claus

Ja, det er virkeligt svært at finde en gratis frokost. Biobrændsel kan bruges til at lagre solenergi, og er relativt CO2 neutral, men kræver landbrugsjord vi gerne skulle benytte til at producere mad.

Vi har længe vidst at energi fra Solen er den eneste reelt bæredygtige energikilde, men vi har sovet i timen fordi fossil energi var så bekvemt, og fordi der var stærke økonomiske kræfter som modarbejdede vedvarende energi.

Derfor burde al forskning i energi her og nu sættes ind på at finde teknologi som kan lagre solenergi (inkl vind) på en effektiv og forsvarlig måde. Brint er ikke engang løsningen her, med mindre vi bliver bedre til at tøjle den, men det er ret simpelt at sætte en solcelle til en ledning og stikke den ned i noget vand, som derpå spaltes til brint og ilt. Det er også relativt enkelt at genbruge materialerne i solcellerne, men her og nu er det billigere at lade være.

mike twardale

Det største problem er stabil forsyning. Solceller virker mest sommeren (overskyet vinter giver 5%) og kun om dagen. Netop som jeg skiver denne kommentar kl 23:00 en vindstille aften, kan jeg se at Danmark importerer 1800Mw el fra vores nabolande (https://energinet.dk/energisystem_fullscreen). Jeg er med på, at mange gerne vil have grøn samvittighed (det vil jeg også selv). Men det vil være symbolpolitik og pengene kan bruges meget bedre.

Claus E. Petersen

@Torben Vous

Du bad om et *GODT* argument for at befjam.. begrænse CO2.. jeg kan ikke komme i tanke om eet eneste, men jeg har heller ikke familie der lever af "grøn" energi (ikke at jeg påstår at du har naturligvis), men der må være en del der lever af de langt over 1000 milliarder dollars der sendes videre som "grønne" penge hvergt år...

Morten Balling

@Claus

Du skriver at du ikke kan komme i tanke om ét eneste argument for at begrænse CO2?

Hvad med det argument at CO2 er en drivhusgas, og at forhøjet niveau af CO2 i atmosfæren medfører at den globale gennemsnitstemperatur stiger faretruende og hurtigt.

Den globale opvarmning er helt reel, og den er menneskeskabt. Der er større videnskabelig enighed om dette end mange andre anerkendte videnskabelige teorier. Hvis vi fortsætter med at udlede CO2 i det tempo vi gør nu, er der stor sandsynlighed for at det vil være medvirkende til at udrydde en stor del af Verdens befolkning.

At problemet er dyrt at løse fjerner det ikke. At konsekvenserne er for svære at overskue løser det ikke. At vi sover i timen løser det ikke. At der er mennesker som benægter problemet gør det endnu værre. Når 97% af de forskere som arbejder med emnet siger at global opvarmning er et problem for menneskeheden, og at vi selv skaber problemet, så er der ikke noget at diskutere længere.

Steffen Gliese

Men, Morten Balling, det er jo kun 'dyrt', fordi vi bekender os til en infantil og uhensigtsmæssig form for værdiansættelse i den kapitalistiske verden.

Nils Bøjden

"Men, Morten Balling, det er jo kun ’dyrt’, fordi vi bekender os til en infantil og uhensigtsmæssig form for værdiansættelse i den kapitalistiske verden."

Og så glemmer vi at det system har bragt velstand til mia af mennesker og bare inden for de sidste 20 år. Hvorfor dog beskæftige sig med noget så banalt som virkeligheden.

https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/fattigdom-kan-blive-fortid/
https://www.cepos.dk/abcepos/global-fattigdom-er-reduceret-markant-siden...