Kommentar

Uber: Vi vil tilbage til Danmark – og denne gang indordner vi os

Vi er fra Ubers side fuldstændig enige i, at alle skal betale skat i Danmark og arbejde under rimelige vilkår. Og vi erkender, at vi skal påtage os et ansvar for det
Vi vil gerne tilbage til Danmark, men hvis det sker, vil det blive på en anden måde end sidst, skriver Kristian Agerbo fra Uber.

Vi vil gerne tilbage til Danmark, men hvis det sker, vil det blive på en anden måde end sidst, skriver Kristian Agerbo fra Uber.

Nikolai Linares

Debat
26. maj 2018

I sidste uge lancerede den danske regering en ny aftale om dele- og platformsøkonomi. I samme uge lavede regeringen en aftale med Airbnb. Begge aftaler er et stort skridt fremad og viser, at det er muligt at finde gode løsninger i fællesskab.

Dele- og platformsøkonomien har fra begyndelsen rejst mange spørgsmål i Danmark. Hvordan sikrer vi f.eks. forbrugersikkerheden, at der betales skat samt fundamentale arbejdsvilkår? I den forbindelse er Uber blevet kritiseret.

Lad mig derfor understrege, at vi fra Ubers side er fuldstændig enige i, at alle skal betale skat i Danmark og arbejde under rimelige vilkår. Og vi erkender, at vi skal påtage os et ansvar for det. Vi er ivrige efter at vise, at vores teknologi kan bidrage positivt til det danske velfærdssamfund.

For eksempel vil vi meget gerne diskutere, hvordan vi skaber gode arbejdsvilkår for Ubers chauffører. De understreger selv, at den vigtigste grund til at arbejde som Uber-chauffør er den fleksibilitet, det giver, at man selv kan bestemme, hvornår man vil arbejde.

Derfor lancerer vi nu en forsikringsordning, som dækker sygdom, skader og barselsorlov, men som stadig værner om chaufførernes fleksibilitet. Ordningen vil blive betalt af Uber og kommer ikke til at koste chaufførerne noget.

Vi har lært af fejl

Uber er baseret på en simpel idé: at du, ved at trykke på en knap, får adgang til transport til en overkommelig pris. Det skal være slut med at vade rundt om natten på jagt efter en taxa eller at blive afvist, fordi turen ikke er lang nok.

I Danmark havde vi på kort tid mere end 2.000 chauffører og 300.000 personer, som brugte app’en, i og omkring København. Det var vi selvfølgelig glade for.

På trods af efterspørgslen måtte vi dog erkende, at vi fejlede på et fuldstændigt afgørende parameter. Som ung start-up var vi overvældede af interessen for vores produkt, og Uber var som virksomhed ikke moden nok til at samarbejde bredt og tilpasse forretningsmodellen til de danske forhold.

Det var en fejl. Men vi har heldigvis lært at fortiden, og vores største ønske er nu at genvinde tilliden.

I løbet af det sidste år har vi fuldstændig ændret vores måde at drive forretning på. Med vores nye CEO er integritet blevet nøglen til vores fremgang, og vi er opsat på at være den bedst mulige samarbejdspartner for de lande og byer, vi er tilstede i.

Vi tilpasser os lokalt

Vi har droppet one size fits all-modellen, og UberPOP, som vi kendte den i Danmark, er lagt i graven. Overalt i verden indordner vi os under den gældende lovgivning – og vi accepterer, at det skal ske med uddannede chauffører og med tilladelser.

Vi arbejder hver dag på at skabe værdi for de byer, vi er tilstede i. Udover blot at skabe gode transportmuligheder tilbyder vi også myndigheder over hele verden større indsigt i de data, vi har til rådighed om trafikmønstre – herunder hvordan forskellige begivenheder og infrastrukturer har betydning for trafikken, myldretid og lukkede veje.

København er en by i vækst. Derfor er der et behov for nye bæredygtige mobilitetsløsninger, så alle kan komme rundt – også i fremtiden. Muligheden for at køre med taxa bør ikke være en luksusgode forbeholdt de få, men et grundlæggende supplement til den samlede transport for alle, herunder til cyklisme og offentlig transport.

Som det er i dag, har København det mindste antal taxaer per indbygger i Europa. For hver 1.000 indbygger er der to taxaer i København. Til sammenligning er der i Stockholm og Amsterdam henholdsvis fem og syv taxaer per indbygger.

Vi vil gerne tilbage til Danmark, men hvis det sker, vil det blive på en anden måde end sidst.

Vi vil gøre vores for at styrke mobiliteten i København, blandt andet ved at samarbejde med eksisterende taxaselskaber, ligesom vi gør det i andre europæiske byer som Berlin, Amsterdam, Stockholm, Athen og Dublin. Vi ønsker samtidig at samarbejde med og investere i nye mobilitetsformer, det være sig delecykler og delebiler, som vi allerede gør det i en række byer.

Derudover tager vi meget gerne imod regeringens fremstrakte hånd i forhold til at skabe fælles, tidssvarende løsninger på de spørgsmål, som platformsøkonomien rejser.

Kristian Agerbo er Ubers talsperson i Danmark

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Krister Meyersahm

Deleøkonomien, som Uber er en del af, afspejler en syg og egoistisk tankegang der går ud på, at man ikke vil betale en fair pris for noget som helst. Man vil ikke bidrage til at andre mennesker kan have et job de kan leve af. Den langsigtede konsekvens af denne tilstand vil blive, at vi får masser af arbejdsløse på offentlig forsørgelse.

Det fremføres ofte at deleøkonomien gør produkterne billigere og hermed ekspanderes markedet og der skabes også flere jobs. Denne opfattelse afslører, at de fuldt udlevende liberalister ikke formår at se enkle sammenhænge, i dette tilfælde, at en ekspansion af det ene marked blot fører til nedgang andre steder. Dette af den enkle grund at markedet er præcist så stort som forbrugerne har penge til. Man kan ikke ekspandere det totale marked - ikke engang ved låntagning, idet lån fører til mindsket forbrug når tilbagebetalingens hammer falder.

Jeg håber inderligt, at lovgiverne ikke konstruerer særlige systemer for deleøkonomiens deltagere men holder fast i, at de regler der gælder for alle andre erhvervsudøvere også skal gælde hér.

Per Hansen, Maria Jensen, Flemming Berger, Karsten Lundsby, Kjeld Hansen, Thomas Jørgensen, Erik Jakobsen og Mads Troest anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Dele..... ordet er et af de mest stygge udtryk der findes på dansk. Kan man ikke lave en indsamling for at få det afskaffet?

Per Hansen, Kurt Jørgensen, Karsten Lundsby, Kim Houmøller, Erik Jakobsen og Peter Tagesen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Hvis nu Uber startede med at ansætte en dansk direktør, der selv kunne skrive et debatindlæg, og ikke behøvede undersættelse fra amerikansk engelsk, så var vi da et skridt videre.

Kurt Jørgensen, Karsten Lundsby og Erik Jakobsen anbefalede denne kommentar
Søren H. Nicolaisen

Før man overvejer hvorvidt Taxitjenesten Uber overhovedet kan vende tilbage, bør man i det mindste af respekt for retsikkerheden, sørge for, at verserende sager er afsluttet, og endelige domme mod såvel Uber-vognmændene, samt Uber selv er afsagt. Alt andet vil være fuldkommen grotesk.

Uber lod i årene 2014 og 2015 udføre 506.546 ulovlige taxiture. Hverken Uber selv, i egenskab af formidlingstjeneste, eller de til tjenesten knyttede vognmænd havde tilladelse til dette.

Den 29. marts 2017 valgte Uber frivilligt at betale anklagemyndighedens påstand, om 3 bøder a kr. 10.000 for medvirken til ulovlig taxivirksomhed, på baggrund af Østre Landsrets stadfæstelse af, at Ubertaxikørsel var ulovlig.

Vi afventer p.t. Højesterets dom i en anden prøvesag der endelig skal afklare, hvorvidt Ubers egne skatteoplysninger fra datterselskabet Raiser B.V. kan løfte bevisbyrden for den omfattende ulovlige virksomhed.

Uden at tage forskud på Højestets afgørelse, må det nok erkendes, at der endnu ikke i en eneste retssag der har omhandlet Ubers ulovlige taxivirksomhed, her hersket den mindste rysten på hånden.

Her er tale altså definitivt tale om tilladelsespligtig kørsel.

Idet Uber selv valgte, at erkende bøden på de 3x10.000, står dette beløb som udgangspunkt for at danne præcedens, således at lignende straffe kan tildeles Uber for de resterende 506.543 ture, udover de mange ture der ydermere er afviklet – alle ulovligt i årene 2016 og 2017 også. Sidstnævnte har anklagemyndigheden slet ikke taget fat på endnu!

Disse sager bør altså være afklarede FØR nogen overvejelse af Ubers tilbagevenden overhovedet bør tages alvorligt, og det sådan set uanset man bryder sig om Ubers model eller ej.

Enhver anden borger eller virksomhed i Danmark, vil blive mødt af eksorbitant hårde straffe, for overtrædelser af denne art, hvor der kræves en offentlig tilladelse til et hverv. Dog er omfanget af Ubers strafbare handlinger næppe set nogensinde før i danmarkshistorien.

Hvis Uber ikke straffes på en måde der afspejler omfanget af de ulovlige kørsler, hører retssikkerheden op, i et omfang der vil kunne rejse begrundet tvivl om hvorvidt Danmark overhovedet er at betragte som en retsstat.

Per Hansen, Katrine Damm, Kurt Jørgensen, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Kjeld Hansen anbefalede denne kommentar
Søren H. Nicolaisen

Til Krister Meyersahm. Til orientering er Uber ike en del af deleøkonomien, men ved domsfæstelse fastslået som taxikørsel. Således er Uber ihvertfald ikke mere deleøkonomisk, end nogen anden taxi i Kongeriget Danmark. Uber har bare haft held til at bryde alle love og reglerm under påberåbelse af, at være disruptiv, og fortvivlende mange er hoppet på den. Der var ikke meget stof på de væve, som uber spandt løgnehistorier på, og den slags charlataner har tidligere været beskrevet i den danske litteratur.

Per Hansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Katrine Damm, Maria Jensen, Kurt Jørgensen, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Krister Meyersahm, Kim Houmøller og Erik Jakobsen anbefalede denne kommentar
Peter Tagesen

Kristian Meyersahm

Hvis Uber er deleøkonomi, er mit job hos DSB også deleøkonomi.

Uber er ikke deleøkonomi.

Per Hansen, Kurt Jørgensen, Karsten Lundsby, Carsten Munk, Krister Meyersahm, Kim Houmøller og Erik Jakobsen anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

For min skyld må man gerne kalde det deleøkonomi. Men, da der samtidige er tale om taxa-kørsel skal UBER selvfølgelig overholde taxa-loven, hvis de vil deale her i landet.

Jørgen Wind-Willassen

Lyt til hvad der siges fra Uber.
Talen lyder jo som kom det fra enhedslisten.
Skattebetaling, sygeforsikring, uddannede chauffører mv.
Ja tak.
Så må tiden jo vise om det holder.
Den nuværende Taximafia er da vist ikke noget at værne om.

Søren H. Nicolaisen

Nu forlyder det jo, at Uber gerne vil i dialog med SKAT, og i modsætning til tidligere, gerne vil indberette omsætningstal. Det lyder jo godt altsammen, så hermed er opfpordringen da givet til Ubers bagmand, Kristian Yde Agerbo, at gøre dette i praksis, og på eget initiativ aflevere tal fra danske Ubervognmænd for årene 2016 og 2017 til SKAT, så også disse indtægter kunne beskattes. Derved ville med sine handlinger VISE at de faktisk mener hvad de siger.

Søren H. Nicolaisen

Spørgsmål 1.
Uber gentog mange gange i årene 2014-2016, at man mente at holde sig indenfor rammerne af dansk lov. Dette er vel sagtens udtalt, ud fra den betragtning, at man naturligvis ikke kunne finde på at overtræde dansk lov.
Ubers chef Carl Edvard Endresen blev i TV-programmet ”Uber eller ej”, spurgt hvorfor man ikke blot indberettede omsætningen til skat.
Carl Edvard Endresen svarede til dette, at det nok var det dummeste man
kunne gøre på dette tidspunkt, da politiet så kunne bruge dette til efterforskning!
Hvad frygtede Uber egentlig, når de jo mente, at de holdt sig indenfor rammerne af dansk lov?
Spørgsmål 2
Den 18. november 2016 stadfæstede Østre Landsret en byretsdom der kendte Uberkørsler ulovlige.
Uber fortsatte dog kørslerne helt frem til 18. april 2017 efter denne afgørelse, i dette sidste halve år altså fuldkommen vidende om, at man nu med forsæt brød dansk lov og ret.
Hvorfor stoppede man ikke sine aktiviteter, da landsretten havde slået fast, at kørslerne alligevel ikke holdt sig indenfor rammerne af dansk lov?
Spørgsmål 3.
Uber hævdede mange gange, at de til tjenesten tilknyttede partnerchauffører var at betragte som selvstændigt erhvervsdrivende, hvorfor man ikke ville blande sig i deres skatteforhold. Den 26. september 2016 (og mange andre gange) udtalte chef for Uber i Danmark og Norge, Carl Edvard Endresen således at:
”Chaufførerne er uafhængige partnere i Uber, og at de som selvstændige erhvervsdrivende har ansvaret for at indberette skatten”.
Uber fortæller nu, at de er villige til at indgå samarbejde med SKAT om indberetning af de selvstændige erhvervsdrivendes skat.
Betragter Uber nu de tidligere selvstændigt erhvervsdrivende, som lønmodtagere, aflønnet af Uber, siden man nu vil opgive disses interne skatteforhold?
Spørgsmål 4
Uber har tilkendegivet, at man gerne vil indgå et samarbejde med SKAT om indberetning af omsætningstal for partnerchaufførerne. Det er positivt.
Man må dog antage, at når 99,75% af alle Uberchauffører ikke opgav korrekt skat for indkomstårene 2014 og 2015, vil der også være en begrundet mistanke, om at lignende forhold gør sig gældende for 2016 og 2017. Dette er en direkte konsekvens af det manglende kontroludstyr i de til tjenesten anvendte biler.

Vil Uber allerede nu tilkendegive – ikke blot ved ord, men ved handling - at de aktivt vil sikre at Uberpartnernes omsætningstal for 2016 og 2017 overgives til de danske skattemyndigheder?
Så der kan blive foretaget korrekt skatteligning af disse indtægter, – og såfremt Højesteret stadfæster landsretskendelsen i ankesagen om hollænderpapirerne – også kan retsforfølges på den baggrund?
Spørgsmål 5.

Uber har ved flere lejligheden udsendt pressemeddelelser, i hvilken de beskriver en skærpet taxilov. Vi kan ikke finde nogle skærpelser.
Kan Uber tilkendegive på hvilke punkter den ny taxilov er skærpet i forhold til den tidligere?

Spørgsmål 6
Uber var tilsagt til at møde i København Byret den 24. april 2017 for medvirkeransvar for formidlingen af 3 taxiture. Uber valgte at erkende sin skyld og frivilligt at indbetale den af anklagemyndigheden fremsatte påstand på 3x10.000 kroner, for de første 3 uberkørsler, retten havde truffet endelig afgørelse om.
Anklagemyndigheden udtalte i forbindelse hermed, at der ikke var nogen væsensforskel i de mere end 50 sager, som der allerede var fældet dom i og de 3 som Uber på daværende tidspunkt betalte bødestraffen for.
Ved at betale, erkendte Uber sit medvirkeransvar for disse 3 ture, som var de første af 506.546 ture, som Uber ulovligt formidlede i årene 2014 og 2015.
Da der jo ikke er nogen væsensforskel på de ture Uber har formidlet, kan Uber da allerede nu erkende sit medvirkeransvar for de resterende 506.543 ture, de ulovligt har formidlet i årene 2014 og 2015, samt det indtil nu ukendte antal ture, formidlet i 2016 og 2017 også?