Kronik

Medieeliten bruger fake news-anklager til at forsvare sin status

Falske nyheder er ikke problemet. Problemet er nyhedseliten. Falske nyheder er symptom på nye uligheder og den arrogance, der kendetegner samfundets nye, fremvoksende magtelite
Kopivarer er symptomer på kapitalismens modsigelser. Hvorfor skal Gucci-tasker være forbeholdt de rige? På samme måde er fake news symptomer på nye uligheder og den arrogance, der kendetegner samfundets nye, fremvoksende magtelite.

Kopivarer er symptomer på kapitalismens modsigelser. Hvorfor skal Gucci-tasker være forbeholdt de rige? På samme måde er fake news symptomer på nye uligheder og den arrogance, der kendetegner samfundets nye, fremvoksende magtelite.

Thomas Vilhelm

Debat
16. juni 2018

Det er blevet konventionelt at se falske nyheder som misfostre – vanartede udgaver af noget, vi alle bakker op om, nemlig ægte nyheder. Det er imidlertid mere relevant at se falske nyheder som et symptom på et fremvoksende nyt samfund, hvor netop nyheder er essentielle og derfor også genstand for tiltagende politiske kampe.

Set på den måde er falske nyheder et velkendt fænomen i en ny forklædning: De er som kopivarer.

Kopivarer er symptomer på kapitalismens modsigelser. Med kapitalismens ulighed og ekstravagance følger også massernes behov for at opnå elitens privilegier. Hvorfor skal Rolex-ure og Gucci-tasker være forbeholdt de rige?

Kopivarer er symptomer, da det reelle problem ikke er uægte varer, men stikker dybere: Problemet er varerne selv og dermed kapitalismen, hvor ejerskab er eksklusivt, og uligheden kun vokser, hvormed eliten konstant forøger deres magt og status.

Det paradoksale ved kopivarer er, at de kan være af god kvalitet og vanskelige at skelne fra de originale varer. Og når vi husker, at varer lynhurtigt bliver umoderne og derfor kasseres, længe før de ophører med at have brugsværdi, så udstiller kopivarer det fordækte forhold, at det, som de rige i realiteten betaler for, er mærkerne – de spektakulære tegn på velstand, som skal adskille den økonomiske elite fra masserne.

Kampen om sandheden

Det indebærer selvfølgelig også, at kopivarer, ligesom digital piratkopiering og andre former for økonomisk demokratisering, skal bekæmpes med alle midler. De store firmaer og deres mange villige håndlangere bruger alle metoder for at bevare varernes eksklusive præg og elitens tilsvarende særstatus.

Det samme er tilfældet med nyheder. Falske nyheder er ikke problemet. Problemet er nyheder. Falske nyheder er symptomer på nye uligheder og den arrogance, der kendetegner samfundets nye, fremvoksende magtelite.

Det er en illusion at tro på den rene og skære objektive og uigendrivelige sandhed. Nyheder er ligesom kendsgerninger og varer led i et system, der flyder over med uligheder og koncentrerer magten hos en minoritet.

Tidligere foregik kampen om sandt og falsk især på universiteterne, men her er viden og sandhed for længst blevet relativeret. Nu er det nyhedsmedierne, der fører an i kampen for oplysningstidens idealer. Problemet er imidlertid, at hele nyhedsbilledet er kunstigt og skævvredet.

Først og fremmest er hovedparten af nyhedsdækningen kommercielt baseret og afhængig af reklamer og derfor spundet ind i et væv af propaganda, formet af den økonomiske elite. Nyheder bygger også på vilkårlige kriterier og etablerede normer samt præges af valg og interesser.

Desuden foregår al væsentlig nyhedsformidling i en gråzone mellem fakta og spekulationer, hvor sidstnævnte er kendetegnet ved hverken at være verificerbare eller neutrale.

Nyheder er ikke objektive

Selv de mest banale fakta kan der herske tvivl om – som når antallet af deltagere i en demonstration typisk vurderes meget forskelligt af politiet og arrangørerne. Nyhedsbilledet er desuden domineret af emner, der er så komplekse, at entydige spørgsmål omkring fakta bliver irrelevante i det store billede. Når vi har at gøre med klima, økonomi og politik, så transcenderer nyhedsdækningen enhver klar sondring mellem sandt og falsk.

Klimaforandringer har godt nok at gøre med fakta som temperaturer og CO2-udledninger, men kan ikke ses isoleret fra usikre metoder og prognoser samt divergerende fortolkninger og fortællinger, der har at gøre med værdier og livssyn.

Ingen klimanyheder kan derfor påberåbe sig absolut sandhed eller kan omvendt identificeres som helt igennem forkerte.

Og hvad med økonomiske nyheder? Stort set al nyhedsdækning af økonomi indebærer prognoser om den genstridige fremtid, økonomers skråsikre spådomme om fremtidens udvikling i eksempelvis BNP og arbejdsløshed og rummer uimodsagte udsagn fra eksperter, som andre eksperter er uenige med. Nyhedsdækningen af økonomi er gennemsyret af manglende saglighed forstået på den måde, at den omhandler en ukendt fremtid og er inficeret af holdninger.

Der eksisterer ikke fakta om fremtiden. Økonomer tager stort set altid fejl, når de laver prognoser, og deres udsagn drives derudover af ideologiske synspunkter, når de eksempelvis mener, at et større arbejdsudbud er nødvendigt, og at vækst i BNP altid er godt.

Hele nyhedsproduktionen med CEPOS, der betragtes som troværdig kilde i medierne, er uvederhæftig, da der reelt er tale om ideologisk krigsførsel. Det samme gælder mindre åbenlyst de nyhedshistorier, der ubekymret videreformidler udsagn fra økonomiske eksperter, såsom bankøkonomer eller vismænd, hvis udsagn er holdninger og hverken fakta eller viden.

Nyhedseliten tror sig saglig

Politiske nyheder kan i det hele taget hverken kalde sig saglige eller ægte. De bygger ofte på meningsmålinger, hvilket er statistisk manipulerede stikprøver fra fiktive valghandlinger, der er misvisende i samme grad som økonomers prognoser. Og politisk nyhedsstof er til overmål præget af politiske interessenter, f.eks. når politiske partier og interesseorganisationer planter nyheder, forhandler dækningen og danner netværk med journalister, hvormed hele affæren kommer til at lugte fælt af kammerateri.

Det siger sig selv, at de, der producerer nyhederne, ser sig selv som demokratiske og velgørende. Deres opfattelse er, at de oplyser befolkningen og bekæmper korruption. Det svarer helt til den måde, hvorpå de, der står for vareproduktionen, mener, at det er dem, der skaber velstanden og løfter stadig flere ud af fattigdom.

Nyhedseliten består primært af journalister, eksperter, debattører og politikere. Det er dem, der dominerer nyhedsbilledet, og som ekskluderer den resterende del af befolkningen fra adgang til det eftertragtede felt, som nyheder udgør i højhastighedssamfundet.

Det ser vi også i forbindelse med interne magtkampe i nyhedseliten, som påkalder sig stor opmærksomhed i medierne, når for eksempel politikere kritiserer journalister og kommentatorer, eller partier opretter egne nyhedsplatforme.

Egentlig stod partipresse og kommercielle budskaber for den primære nyhedsdækning for ikke så mange årtier siden. Selve dyrkelsen af sande og saglige nyheder er af ret ny dato.

Falske nyheder mangler brands

Derfor ser vi også, at det er tidens nyhedselite, der fører an i kampen mod det, der med foragt kaldes falske nyheder, men som egentlig blot er kopinyheder, der er produceret af andre end dem selv, uden om de etablerede magtcentre. Det handler ikke om sandt eller falsk, men om tegn og ejendom. Falske nyheder mangler de rette brands.

Kan man fortænke masserne i, at de ikke kun vil have adgang til de varemærker, som eliten smykker sig med, men også medejerskab til de nyheder, som eliten i stigende grad udmærker sig ved?

Den konventionelle modstilling mellem kopivarer versus ægte varer og falske nyheder versus sande nyheder giver ikke et tidssvarende billede af de politiske modsigelser, der præger det aktuelle samfund.

Det er elitens svar på populær modstand – magthavernes forsøg på at bevare status quo. Og det forøgede fokus på falske nyheder i de senere år er ikke kun symptomatisk, men indikerer tillige, at nyheder er ved at overskrive varer som de tegn, der udmærker eliten.

Peter Nielsen er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet og forfatter til bogen ’Mediekomplekset’ (2016)

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Troels Ken Pedersen

Løgn er ikke en kopi-taske. Når folk f. eks. påstår at der "var bevæbnede sharia-vagter på Rådhuspladsen" er det ikke et folkeligt alternativ til elite-mediernes kvælertag, det er nedrig, ondsindet løgn. Artiklen her er tæt på at have et par pointer ...og dog så langt fra.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-ingen-bevaebnede-sharia-vagt...

Claus Nielsen, Ole Frank, Anne Eriksen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Kjeld Jensen, Karsten Aaen, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen, Steen K Petersen og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar

Hørt!

Steffen Gliese

Åh, det er velgørende - og det er igen dette kampskridt imod en verden af lave, som vi ved, gik galt for 30 år siden, da reklame gik fra noget, vi skulle undgå, og hvor mærker på tøjet var et udtryk for den dårligste smag.
Vi står ganske vist midt i det, men alligevel gør perspektivet det ENDELIG muligt for dem, der tog så meget fejl og havde så dårlig retningssans, også at se den ubodelige skade, de har gjort på en ellers helt igennem sund samfundsudvikling, der gik imod det, som man nu kan læse hos f.eks. en Svend Brinkmann: at ting skal gøres for deres egen skyld, fordi de er uomgængelige eller attråværdige - og alene har den værdi. Hvilket betyder, at vi på den anden side skal væk fra konkurrence og arbejde sammen om at sikre det bedst mulige til alle - fordi vi kan.

Torben K L Jensen, Lars Løfgren, Viggo Okholm, Anne Eriksen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

P1 bragte netop, mens jeg læste, et sigende eksempel, hvor Bertel Haarder lagde afstand til Knud Romer og påstod, at han tænkte modsat alle andre. Jeg tror, at Bertel Haarder må indse, at lige præcis Knud Romer i sin kulturkritik taler på vegne af måske et flertal i befolkningen, der er TRÆT af besparelser på det fælles, når det kun kommer en lille elite til gode, der er TRÆT af centralisering, fordi den viser sig at gøre alt dyrere og mere besværligt - fordi magt koncentreres og magt udnyttes til at sikre de stadig færre bedre vilkår, mens decentralisering sikrer udbredelse af indflydelse til de mange, samt indsigt, kritik og færre regler, end man forsøger at styre med, hvis man er på afstand.
Det uformelle demokrati, hvor vi kan forlade os på, at vi ikke blot modtager en afmålt andel af en politisk fastsat begrænset hjælp, men den hjælp, der konkret er nødvendig i en borgers tilværelse, er, hvad vi vil have tilbage. Vi vil ikke forvaltes, vi vil have folkevalgte, der forvalter magt, ikke mennesker, og som aldrig kan komme til at besidde magt nok til at bestemme afgørende over folk og samfund på egen hånd.

Per Holmberg, René Petersen, Mette Poulsen, Jens Kofoed, Arne Albatros Olsen, Egon Stich, Torsten Jacobsen, Kim Houmøller, Torben K L Jensen, Lars Løfgren, Ole Frank, Else Jensen, Estermarie Mandelquist, Brian Nocis Jensen, Vivi Rindom, Viggo Okholm, Anne Eriksen, Lillian Larsen, Curt Sørensen, Anne Mette Jørgensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Eva Schwanenflügel, Carsten Munk, ulla enevoldsen, Hans Kvisgaard, Alvin Jensen, Lise Lotte Rahbek, Bjørn Pedersen, Steen K Petersen, Trond Meiring og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Aksel Gasbjerg

USA’s imperiale udenrigspolitik har siden WW2 været baseret på løgne, misinformation og bevidste fordrejninger fabrikeret af CIA og videreformidlet af villige medier og betalte journalister og kulturpersoner. Påståede russiske hackeres indblanding i amerikansk politik er barnenad i forhold til CIA’s infiltrationer, bestikkelser, propaganda og hemmelige operationer i stort set alle lande efter WW2.

Claus Nielsen, Arne Albatros Olsen, Henrik Leffers, Niels-Holger Nielsen, Per Torbensen, Torben Jensen, Torben K L Jensen, Lars Løfgren, Ole Frank, Trond Meiring, John T. Jensen, Morten Larsen, Karsten Aaen, Christina Petterson, Gaderummet Regnbuen, Rasmus Storm, Palle Yndal-Olsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
John Rohde Jensen

Der er grundlæggende to problemer med jounalister og deres medier i dag.

Journalisterne er blevet en del af den intellektuelle overklasse, kaldet den kreative klasse når den skal være rigtig selvfed, og ser derfor på verden igennem disse briller. Briller, der absolut ikke er representative for almindelige menneskers verden.

Det andet problem er, at journalisterne at journalisterne bogstaveligt talt er flyttet sammen med politikerne. Dels er deres redaktioner flyttet ind på Christiansborg og dels siden er de gudhjælpemig begyndt at flytte sammen privat også. Dette medfører, at journalisterne fokuserer på det politiske spil og fuldstændigt glemmer de mennesker som politiken handler om.

Det kan ikke undre nogen, at befolkningen dropper de journalistiske medier og søger andre kilder. At den så bliver sårbar overfor løgn og propaganda er en anden historie.

Claus Nielsen, Arne Albatros Olsen, Egon Stich, Torsten Jacobsen, Per Holmberg, Daniel Joelsen, Niels-Holger Nielsen, Per Torbensen, Torben K L Jensen, Lars Løfgren, Else Jensen, Thomas Petersen, John T. Jensen, Morten Larsen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Anne Mette Jørgensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Eva Schwanenflügel, ulla enevoldsen, Hans Kvisgaard, Lise Lotte Rahbek og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Kan man fortænke masserne i, at de ikke kun vil have adgang til de varemærker, som eliten smykker sig med, men også medejerskab til de nyheder, som eliten i stigende grad udmærker sig ved? skriver Peter Nilsen.
Saa kan man jo bare observere bl.a. langs Middelhavets kyster, at Gucci taskerne ER overtaget af masserne og forlaengst forladt af eliten.

Maa lige tilfoeje: godt nok fake, men who cares!! Det er vel et sporgsmaal om fortolkning.

Grethe Preisler

Askepot-syndromet

"Det' en lille og krukket dille
en modegrøn mani
som sidder lige der, hvor hjertet banker.
Den kan fås i large og lille
er dyr at krybe i
men har du den på, er himlen aldrig grå"
(copyright Shu-Bi-Dua 1982)

Trond Meiring, Lillian Larsen, Karsten Aaen, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

jeg synes, at kommentarsporet afslører, hvor meget på afveje vi er kommet og på den måde understreger de fornemt Peter Nielsens pointer.

Arne Albatros Olsen, Torben Jensen, Else Jensen, Anne Eriksen og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Denne artikel har faktisk en pointe, men jeg tror kun de færreste vil bemærke den, fordi den indhyldes i skribentens raseri mod eliten. Det er dejligt betryggende for os, at selv vores kritikere med universitetsansættelse, er så voldsomt i deres følelsers vold, at deres argumenter helt overses af de brede lag.

Etablerede nyhedsmedier lyver ikke, de lader bare være med at fortælle noget.
To fluer med et smæk.

Claus Nielsen, Daniel Joelsen, Per Torbensen, Torben Jensen, Anne Eriksen, Anne Mette Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Der findes faktabaseret nyheder, der bygger på den bedste videnskablige forhåndenværende faglige viden på et givent område, men det er ikke den type nyheder, der præger f.eks. de danske generelle nyhedshistorier i de største danske medier.

Tag nu f.eks. USA, der konstant, i så at sige alle danske medier påstås at have, en solid økonomisk fremgang lige nu.
Er det sandt?

Er der muligvis en faktabaseret årsag til, at medierne i f.eks. Danmark ikke fremstå, som forstående den brede amerikanske befolkning og ikke mindst dennes valg af nuværende præsident?

Har medierne her hjemme, muligvis et medansvar for denne udvikling gennem fejlagtig dækning af, hvad fakta er?

Det er sansynligvis værd, at læse lidt om befolkningen i f.eks. USA og det manglede sikkerhedsnet under borgerne, hvis ulykken rammer en, om frygten, håbet, hvor spinkelt det måtte være og viljen til forandring i USA.

Et eksempel på faktabaseret nyheder.

“Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights.
Washington, December 15, 2017

By most indicators, the US is one of the world’s wealthiest countries. It spends more on national defense than China, Saudi Arabia, Russia, United Kingdom, India, France, and Japan combined.

US health care expenditures per capita are double the OECD average and much higher than in all other countries. But there are many fewer doctors and hospital beds per person than the OECD average.

US infant mortality rates in 2013 were the highest in the developed world.

Americans can expect to live shorter and sicker lives, compared to people living in any other rich democracy, and the “health gap” between the U.S. and its peer countries continues to grow.

U.S. inequality levels are far higher than those in most European countries

Neglected tropical diseases, including Zika, are increasingly common in the USA. It has been estimated that 12 million Americans live with a neglected parasitic infection. A 2017 report documents the prevalence of hookworm in Lowndes County, Alabama.

The US has the highest prevalence of obesity in the developed world.

In terms of access to water and sanitation the US ranks 36th in the world.

America has the highest incarceration rate in the world, ahead of Turkmenistan, El Salvador, Cuba, Thailand and the Russian Federation. Its rate is nearly 5 times the OECD average.

The youth poverty rate in the United States is the highest across the OECD with one quarter of youth living in poverty compared to less than 14% across the OECD.

The Stanford Center on Inequality and Poverty ranks the most well-off countries in terms of labor markets, poverty, safety net, wealth inequality, and economic mobility. The US comes in last of the top 10 most well-off countries, and 18th amongst the top 21.

In the OECD the US ranks 35th out of 37 in terms of poverty and inequality.

According to the World Income Inequality Database, the US has the highest Gini rate (measuring inequality) of all Western Countries

The Stanford Center on Poverty and Inequality characterizes the US as “a clear and constant outlier in the child poverty league.” US child poverty rates are the highest amongst the six richest countries – Canada, the United Kingdom, Ireland, Sweden and Norway.

About 55.7% of the U.S. voting-age population cast ballots in the 2016 presidential election. In the OECD, the U.S. placed 28th in voter turnout, compared with an OECD average of 75%. Registered voters represent a much smaller share of potential voters in the U.S. than just about any other OECD country. Only about 64% of the U.S. voting-age population (and 70% of voting-age citizens) was registered in 2016, compared with 91% in Canada (2015) and the UK (2016), 96% in Sweden (2014), and nearly 99% in Japan (2014).

The proposed tax reform package stakes out America’s bid to become the most unequal society in the world, and will greatly increase the already high levels of wealth and income inequality between the richest 1% and the poorest 50% of Americans.”

To read to full report,
Link: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&L...

Fattigdom er en bitch!

Når fattige bliver flere i antal, vil ønsket om forandring sprede sig som ringe i vandet også i EU, det er op til medierne om det bliver på et faktuelt grundlag, der bygger på den bedste forhåndenværende videnskablige faglige viden om sammenhæng mellem vores økonomi, de menneskeskabte klimaforandringer og kampen om resurserne.

Der er frygt fra millioner af ‘working poor’ langt op i middelklassen for selv, at blive fattig, det er løftet om forandring, der er den enorme magtfaktor i populismen, om det faktisk forholder sig sådan, at forandringen skaber økonomisk fremgang, er ikke længere relevant for de fattige, de er blevet konstant fattigere i årtier, de fattige og udsatte vil enhver forandring, der skaber det mindste håb om hjælp og øget tryghed.

Populismen er i Danmark i dag er den brede politisk konsensus om syndebuk politik, der bygget på en faktuel velbegrundet frygt og et ønske om den mindste smugle håb om forandring, men løsningerne er ikke til rådighed for befolkningen, den bygger på den bedste forhåndenværende videnskablige faglige viden om sammenhæng mellem vores økonomi, de menneskeskabte klimaforandringer og kampen om resurserne.

Der forventes 250 millioner nye klimaflygtninge i verden de kommende få årtier (UN/FN).

Claus Nielsen, Henrik Leffers, Torben K L Jensen, Thomas Petersen, Trond Meiring, Morten Larsen, ingemaje lange, Flemming Berger, Anne Mette Jørgensen, Karsten Aaen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

Kronikkens hovedsynspunkt er for mig at se undergravende for oplysningsprojektet og dermed for demokratiet og er at bane vejen for et fascistisk diktatur. Vel vidende at dominansen af kynisk marketing - tænkning, populistisk politik og en bundlinje - orienteret mediebranche sådan set allerede har gjort forarbejdet.

Hovedsynspunktet er den avancerede udgave af et synspunkt, som er udbredt blandt gymnasieelever, på baggrund af et traditionelt naturvidenskabeligt verdensbillede og dermed af en traditionel opfattelse af mulighederne for erkendelse og af begreberne sand og falsk.

Hvis det er umuligt længere på traditionel vis præcist at afgøre, om noget er sandt eller falsk, så kan alt sådan set være lige gyldigt, og så kan en hvilken som helst påstand om et hvilket som helst emne sådan set være lige så sand som enhver anden - så er der givet frit løb til at påstå hvad som helst uden at være forpligtet over for noget, der har med sandhed at gøre.

Et af problemerne er her, at mange, uden den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund, mangler forudsætningerne for at forstå, hvad det mere præcist indebærer, at en fremstilling af en sag er vinklet eller udtryk for et bestemt perspektiv på sagen inden for f.eks. journalistik, eller at sandheden af noget aldrig kan afgøres med sikkerhed, men kun med en vis sandsynlighed, eller at sandhed er et spørgsmål om sandhed under bestemte på forhånd fastlagte betingelser inden for f.eks. videnskab.

Ofte støder man på påstanden om, at det er socialkonstruktivistisk og poststrukturalistisk tænkning, kombineret med en bestemt kapitalismeforståelse, der har banet vejen for den udbredte forståelse for og accept af anvendelsen af fake news. Kronikkens hovedsynspunkt er et godt eksempel på en bekræftelse af denne påstand.

Jeg medgiver, at begrebet om sandhed i tidens kapitalistiske mediesamfund risikerer at blive reduceret til et spørgsmål om påstandes værdi som varer, og at de hovedansvarlige her er centrale aktører inden for vareproduktion og marketing, medieverdenen og politikken. Deres kynisme og manglende politiske medansvar for bevarelsen af demokratiet er den væsentligste årsag til "sandheds - krisen".

Jonathan Larsen

“Hele nyhedsproduktionen med CEPOS, der betragtes som troværdig kilde i medierne” hvor kom det her lige fra? Jeg ved udemærket godt hvad Cepos repræsenterer, og hvem der støtter dem, men derfor kan jeg godt skelne og læse mellem linjerne. Meget journalistik er subjektiv, så den intelligente læser sørger selvfølgelig for, at få sine nyheder og fortællinger fra forskellige medier, og så bliver det som regel også mere nuanceret. Når en politisk kommentator som Hans Engell kommer med en mening, har jeg hele tiden i mente, hvor han kommer fra og hvad hans politiske ståsted var. Det er rigtigt, at det kan være svært engang imellem, men hvis man er kildekritisk, med alt man læser og ikke bare tror på det skrevne (eller talte) ord, kommer man langt. Jeg er igang med at læse en bog skrevet af Per Stig Møller “Den Naturlige Orden” den er ret godt fortalt og han har nogle gode observationer, men samtidig ved jeg, at han er tidligere konservativ minister og det har jeg hele tiden i baghovedet, mens jeg læser. Hvad blev der egentligt af de tre ord: afsender-modtager-omstændigheder? Kan de ord ikke bruges mere? Ellers en relevant artikel der er skrevet med hjertet. Hatten af for det.

Daniel Joelsen, Lars Løfgren, Anne Mette Jørgensen, Viggo Okholm, Anne Eriksen, Christian De Thurah, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Tværtimod, Bjarne Toft Sørensen, betyder det, at vi er overladt til en moralsk bedømmelse, som vi sjovt nok universelt deler: at man skal gøre imod andre, hvad man ønsker, andre skal gøre imod én selv. Vi bliver måske klogere, i hvert fald foretager vi opdagelser, der et langt stykke af vejen muliggør det i dag, der ikke var muligt i går; men på længere sigt viser antagelserne sig altid at være forkerte eller i bedste fald ufuldstændige - og de rejser ligeså vel i dag som tidligere flere spørgsmål, end de besvarer. Sådan er nu engang verden indrettet.

Bjarne Toft Sørensen

@Steffen Gliesen: "jeg synes, at kommentarsporet afslører, hvor meget på afveje vi er kommet og på den måde understreger de fornemt Peter Nielsens pointer."

Forhåbentlig er du klar over, at du med en sådan påstand samtidig undergraver forudsætningerne for bevarelsen af et demokratisk samfund. Når Rune Lykkeberg og Stefan Herman i andre sammenhænge begge ånder lettet op over, at Foucault i sine seneste værker forsvarede oplysningsprojektet, så gør du implicit det modsatte, men spørgsmålet er, om du selv har indset det.

Eva Schwanenflügel

Der er stor forskel på simple kopivarer og falske nyheder. Det er jo ikke demokratiet der undergraves, hvis man køber en kopi af en Gucci taske..

Alligevel er der en solid pointe i artiklen. Det ER eliten/den 'kreative klasse', som bevidst eller ubevidst er blevet så indspiste med magthaverne, at de ikke længere evner at være objektive. Eller måske snarere, fravælger de nyheder der forekommer dem for usandsynlige, selvom de er fuldstændig sande. Fx om den voksende fattigdom i landet.

Hvergang ulighed debatteres, må man høre udsagn som "der er jo ingen der sulter i Danmark", eller "når lønnen er god, så er alting godt".

Vi hører aldrig om den erodering af retssikkerheden, der hver dag rammer tusindvis af mennesker i samfundet med ulovlige afgørelser og manglende klagemuligheder. Om folk hvis skæbne der skaltes og valtes med indtil fortvivlelsen og depressionen underminerer deres tilværelse totalt.
De seriøse spørgsmål bliver aldrig stillet, men parkeres til fordel for væddemål om politikernes indbyrdes magtkampe og succes. Imens stilles de sjældent til ansvar for deres fejlbehæftede beslutninger og konsekvenserne for almindelige mennesker.

Virkeligheden er konsekvent vinklet, så eliten bliver hørt på bekostning af de mennesker, der prøver at få ørenlyd når de råber op om det tiltagende demokratiske underskud og de uretfærdigheder, de udsættes for i vækstens og NPM's hellige navne.

Claus Nielsen, Per Torbensen, Kim Houmøller, Martin Rønnow Klarlund, Lillian Larsen, Anne Mette Jørgensen, Anne Eriksen, Trond Meiring, Flemming Berger, Ole Frank, Jonathan Larsen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

@Steffen Gliese: "at man skal gøre imod andre, hvad man ønsker, andre skal gøre imod én selv".

Princippet kan for mig at se ikke stå alene, for spørgsmålet om en handlings rigtighed er ikke kun et spørgsmål om moral, men også om oplysning. Her mener f.eks. Søren Kierkegaard, at det er sindelaget, der er afgørende for det moralske i en handling, samtidig med at han indser, at man dermed godt kan komme til at skade andre på grund af manglende viden og indsigt.

F.eks. har mange religiøse personer i tidens løb begået grusomheder, fordi de på en personligt plan fuldt og fast har troet på, at det, de blev påbudt ud fra tolkninger af de religiøse skrifter, var det moralsk rigtige, både for dem selv og andre.

Sådanne personer handler ifølge Søren Kierkegaard moralsk rigtigt, fordi deres vilje er god, mens jeg stadig vil fastholde, at de også dermed handlede forkert (men kun kan drages moralsk til ansvar, hvis de klart burde have vidst bedre).

Betragtninger af denne art kan f.eks. også inddrages i spørgsmålet om det rigtige/forkerte i forbindelse med omskæring af drenge og piger.

Christian De Thurah

Det er vel med "fake news" som med så meget andet: Der er principielt ikke noget nyt i det, det har blot fået et omfang, så det begynder at gøre ondt.
Artiklens sammenligning med kopivarer er interessant, selv om jeg ikke er sikker på, at analogien holder helt hjem. Et interessant punkt er, at en del kopivarer måske slet ikke er kopier, men en ekstraproduktion, som de kinesiske producenter, der arbejde for de dyre mærker, sælger ved siden af. Et andet interessant punkt er prisdannelsen på f.eks. klassiske danske designermøbler. Flere af de store møbeldesignere havde et ret ideelt sigte med deres arbejde, nemlig at skabe kvalitet, som almindelige mennesker kunne betale. Sådan var det også til at begynde med, tænk blot på FDB-møblerne. I de 50-75 år, der er gået siden, er prisen røget voldsomt i vejret, selv om man skulle tro, at man efter en så lang produktionsperiode skulle kunne gøre det billigere. Jeg ved godt, at produktionen ofte kræver en del håndværk, der ikke kan overtages af maskiner, men mon dog ikke produktionen er blevet rationaliseret i et eller andet omfang?

Claus Nielsen, Per Torbensen og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg synes, dit Kierkegaard eksempel meget godt understreger, at det er så simpelt som at følge den gyldne regel - måske dog især i den negative formulering: gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig. Jeg tænker, at man skal stramme det, ligefrem, og sige, at man skal gøre begge dele for ikke at ryge ud i misforståelser som den, du påpeger.
Selvfølgelig betyder hensigten med en handling noget, og med den dobbelte gyldne regel står det også klart, at den ikke helliger midlet.
Indvendingen er altid, at det umuliggør at bekæmpe 'det onde'; men her overser man, at bekæmpelsen af det onde er at følge den dobbelte gyldne regel. Denne regel er i sig selv vejen til nøjagtig den samme tilstand som den egoistiske liberalistiske, blot i en fri, lige og solidarisk udformning, hvor man udover at modtage generøsitet også selv opnår den dejlige, varme fornemmelse i maven ved at være generøs selv.

Bjarne Toft Sørensen

Noget af det værste, der kan ske i debatter i et demokratisk samfund, er at den ene part påstår, at de er helt neutrale (her i kronikken repræsenteret ved eliten), og at den anden part (her repræsenteret ved folket) påstår, at eliten er fulde af løgn, og at de bare ønsker at rage til sig på bekostning af folket.

Dermed er vi på vej imod den onde cirkel, hvor begge parter i en debat beskylder hinanden for at være fulde af løgn, og derfor finder det berettiget, at de lyver om hinanden og sviner hinanden til, for at placere sig selv i den bedste position. Noget, der for mig at se minder om mediebilledet i USA.

Som Peter Nielsen fremstiller det, er det åbenbart sådan, at det nødvendigvis må gå i et kapitalistisk samfund, og sandheden bliver så et spørgsmål på det kapitalistiske samfunds betingelser. Spørgsmålet om sandhed bliver simpelt hen udelukket, for sandhed er ikke længere et spørgsmål om erkendelse og viden, men et spørgsmål om magt på et varemarked.

Er der overhovedet nogen i denne debatstreng, der vil slås for, at det stadig er vigtigt at skelne mellem sandt og falsk og at viden og erkendelse er noget, det er vigtigt at fastholde som forudsætninger i et demokratisk videnssamfund?

Som Peter Nielsen fremstiller det, er viden og erkendelse reduceret til et spørgsmål om værdi på et marked, ud fra en deterministisk tilgang.

Steffen Gliese

Det er værre, Bjarne Toft Sørensen, for som kapitalismen udvikler sig, kan vi se, at det ikke så meget handler om sandheden eller nyheden som vare i sig selv, men hvorvidt den kan fremme profit. Derfor alternative forskningsresultater om pesticider m.m., fordi løgnen er i orden, hvis den fører til flere penge. Derfor er det bedre at afvise flygtninges legitime behov for asyl, fordi det er billigere med et hvilket som helst teknisk argument at sige 'nej' ("den flygtede vil ikke være stillet værre i en krigszone end dem, der ikke er flygtet"!!!). Alting forvitrer, når det er pengene, der tæller, al anstændighed dør, og det er den fare, som ethvert menneskeligt samfund altid må bekæmpe for til gengæld at arbejde for et ordentligt liv for alle.

Else Jensen, Martin Rønnow Klarlund, Anne Eriksen, Trond Meiring, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

- det er en narkomani.

Børge Rahbech Jensen

@Bjarne Toft Sørensen: "Noget, der for mig at se minder om mediebilledet i USA."

Det opfatter jeg ikke som en "ond cirkel" i mediebilledet i USA. Det er langt værre i Danmark, hvor den ene side favoriseres, og mange påstande enten ikke modsiges eller kun modsiges overfladisk.

"Er der overhovedet nogen i denne debatstreng, der vil slås for, at det stadig er vigtigt at skelne mellem sandt og falsk og at viden og erkendelse er noget, det er vigtigt at fastholde som forudsætninger i et demokratisk videnssamfund?"

Det er muligt, men det er ikke mig. For mig er en forudsætning for demokrati, at den enkelte borger selv er ansvarlig for egen erkendelse, og et bredt udvalg af kilder til informationer af varierende observans og kvalitet er en forudsætning for et vidensamfund. Et samfund, hvor kun bestemte holdninger og informationer accepteres, opfatter jeg som et totalitært samfund, hvor befolkningen ikke forventes at træffe egne valg på baggrund af egne erkendelser og værdier.

Mit vigtigste problem med kronikken er, at den mest forklarer, hvorfor undersøgelse af fakta ikke er mulig, fordi neutral nyhedsformidling er en illusion.

Noget helt andet er, at jeg fandt ud af, at Berlingske har 14.000 digitale abonnenter, mens Washington Post har passeret 1 mio. og The New York Times har 3,5 mio. digitale abonnementer.
Kilder: https://ib.dk/nedtur-skal-vendes-succes-berlingske-store-strategiske-aen...,
http://money.cnn.com/2017/09/26/media/washington-post-digital-subscripti...,
https://www.nytimes.com/2018/02/08/business/new-york-times-company-earni....

En digital abonnent hos NY Times kan dog godt have flere abonnementer, mens Berlingske og Washington Post er sammenlignelige, hvis landenes størrelse ikke inddrages.
Selv har jeg digitale abonnementer på bl.a. NY Times og Washington Post, men har opsagt det, jeg tegnede på Berlingske. Hos NY Times har jeg tre digitale abonnementer på henholdsvis nyheder, madopskrifter og krydsord.

Børge Rahbech Jensen

Bare en enkelt, lille forskel på medier i USA og Danmark.
På NY Times' netavis læste jeg lige en leder under Opinion med overskriften "No, Hillary Clinton’s Emails Will Never Go Away". (Link ($) https://www.nytimes.com/2018/06/15/opinion/comey-fbi-clinton-emails-strz...)

I Danmark kan læses på https://www.bt.dk/politik/df-vil-have-hurtig-gennemgang-af-skjulte-mails... fra d. 7. juni, at Dansk Folkeparti krævede " Tibetkommissionen skal om nødvendigt genåbnes, så den kan læse de e-mail, som Udenrigsministeriet ikke har udleveret.

Hvor blev de emails egentlig af, efter Rigspolitiets IT-afdeling angiveligt fandt et arkiv med gamle emails, hvis indhold stadig er ukendt? Mit indtryk er, at pressen og Folketingets partier blev enige om, hele ansvaret skulle placeres hos politiet.

Daniel Joelsen, Anne Eriksen, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Børge Rahbech Jensen
16. juni, 2018 - 18:40 :

"Mit indtryk er, at pressen og Folketingets partier blev enige om, hele ansvaret skulle placeres hos politiet."

Også kommissionen.

Vi lever i en faked reality, hvor vi forveksler kampen for status quo med kampen mod populisme. Vi forveksler kampen mod global opvarmning med kampen mod CO2 udledning. Vi forveksler kampen for verden, som den er nu med kampen for en bedre en af slagsen.

Globalisering og centralisering er vejen frem, men mod hvad? Vi skal producere mere, hvor produktionen er billigst, vi skal forbruge mere, hvor vi har råd, og vi skal kassere, hvor næste produktversion lanceres.

Menneskets omsætning stiger helt generelt, og det gør sig gældende på mange områder, energi, kød, flyrejser, fitness, kommunikation, konferencer og alle former for underholdning, og vi bliver til stadighed flere om det.

Slutproduktet af al denne vores globale hyperaktivitet er global opvarmning ifølge thermodynamikkens anden lov. Al aktivitet og forbrug ender op som varmeenergi. Jordens atmosfære varmes op, og vi sender problemet ned gennem kæden af de kommende generationer.

Tro fa'n vi har dårlig samvittighed, men ingen ønsker det anderledes. Ingen ønsker afvigelser fra - dagens status quo.

Trond Meiring, Trond Meiring og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

God kronik!

Den gælder nok især for USA, hvor "fake news" har har fået alle de traditionelle medier på tæerne. Og fordi de har fundet nogle groteske artikler på facebook f.eks."pizzagate, hvor demokrater i en løgne-konspiration var indblandet i pædofili og Trafficing, så har de fået administrationen til at gøre det svære for f.eks. al jazeera, RT og andre udenlandske nyheds-kanaler at visse nyheder i USA. Og hvem skal så censurere facebook iflg. eliten: Milliardæren Zuckerburger!!

Samtidigt gør eliten det svære for den lille hær af Youtube-kanaler som er poppet op efter at almindelige mennesker så på at eliten og deres nyhedskanaler fandt de to mindst populære præsidentkandidater nogensinde. Trump og Hillary Clinton. Stort set alle, som ikke deltog i kampanerne, skulle holde sig for næsen i stemmeboksen. Selv de midtsøgende republikanerne og demokraterne selv....

Hermed vil den amerikanske elite bevare et billede af amerikanerne som de gode, der handler hensynsfuldt, og som ikke lader sig lokke af fagforeninger, ja, så heller ingen lønforhøjelse - selv når de lader folk død på gaden og lige har dræbt en lille million irakere og afghanere..

I DK har de store nyhedskanaler også været ude med krav om "fake-news"-censur. DEt opfatter jeg mere som at man altid puster sig op og ellers følger i røven på det demokratiske partis elite.

Per Torbensen, Trond Meiring, Trond Meiring og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Eva Schwanenflügel: "Også kommissionen."

Ja, men senere kom det jo frem, at kommissionen ikke kunne komme til bunds i ministeriers ansvar, fordi den ikke fik adgang til ministres emails.
Kilde: https://www.fyens.dk/indland/Tibet-kommission-fik-ikke-adgang-til-minist....

Den gren af Tibet-sagen forsvandt meget hurtigt, da det kom frem, Rigspolitiets IT-afdeling havde fundet et arkiv med emails, hvis indhold ikke blev specificeret. Jeg ved godt, beskyttelse af ministre hører til politiets opgaver, men det er nyt for mig, at det også omfatter beskyttelse mod afsløring.

Eva Schwanenflügel

@ Børge Rahbech Jensen
17. juni, 2018 - 10:37

Politiken skriver 8. Juni 2018 :

"Fredag kunne Radio24syv yderligere afsløre, at det muligvis ikke kun er Rigspolitiet, der ligger inde med centrale og hidtil ukendte mails. Det kan også være tilfældet for Statsministeriet. Tibetkommissionen havde foreslået, at Statsministeriet brugte ord som kina, kinesisk, Tibet og flag, når embedsfolkene søgte efter elektroniske dokumenter til undersøgelsen. Det gav imidlertid et for »omfangsrigt resultat«, og i stedet brugte man søgeord som Falun, Jintao og grafitti. En fremgangsmåde som kommissionen tillod, hvilket har medført udbredt politisk kritik på Christiansborg."

Det er det jeg mener, når jeg skriver "også kommissionen" :-)

Eva Schwanenflügel

PS. Kommissionen tillod også at embedsfolkene selv plukkede de emails ud, de selv syntes skulle overbringes.

Philip B. Johnsen

Hvad er Globalisering?
Hvad er ‘fake news’ eller ‘alternative fakta?

Globaliseringen betyder f.eks., at arbejdspladser i tekstil og beklædning flytter til Kina og Bangladesh, hvor Danmark importere mest tøj fra i dag, men hvorfor ønskes denne globalisering udvikling og hvordan forsvares den politisk?

Et eksempel.
Ingen vil betale bare en tilnærmelsesvis retfærdig pris for deres tøj, i vores del af verden, så produktionen flyttes til lande med børnearbejde til slaveløn, nogle få kroner om dagen, for fjortentimers arbejde om dagen, syv dage om ugen 365 dage om året, under sundhedsfarlige arbejdsvilkår uden udluftning og ofte pga. tunge maskiner i produktionen i sikkerheds uforsvarlige bygninger, med høj risiko for arbejdsulykker.

Hvis økonomisk liberalisme og globalisering afløses af beskyttende regler mod børnearbejde i et land, betyder globalisering, at produktionen flytter igen til nye lande, der tillader børnearbejde og slaveri.

Det burde naturligvis være ulovlig, at sælge denne beklædning i Danmark og for danske virksomhedder at profitere på slaveri og børnearbejde, men det er hvad globalisering for det meste handler om.

Sandheden om statsligt magtmisbrug, afløses af en tilsyneladende positiv fortælling om øget velstand for Danmark, dette ‘spin’ kaldes for ‘fake news’ eller ‘alternative fakta’ eller løgn der dækker over det statsligt magtmisbrug med andre ord.

Globalisering kaldes med et andet ord for profitoptimering.

“Udviklingen i Danmarks import af tekstil- og beklædningsvarer illustrerer betydningen af billig arbejdskraft. På blot 10 år er Danmarks import af varer fra Bangladesh øget med 377%. Stort set hele væksten skyldes tekstil og beklædning, da denne varegruppe udgør 97% af den samlede import fra Bangladesh i 2016.”
Link: https://estatistik.dk/nyheder/bangladesh-klaeder-danmark-paa/

Per Torbensen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Man kunne fortsætte dette eksempel om globalisering og statsligt brug af ‘fake news’ eller ‘alternative fakta’ til at dække over statsligt magtmisbrug, med den ikke medregnede klimabelastning.

Globalisering eller profitoptimering ved udnyttelse af slaveri og børnearbejde kræver vare og råstoffer, fragtes rundt om jorden til slavearbejde områder med råstoffer og tilbage til markedet, hvor varen afsættes.

CO2 udledning fra shipping og luftfart, svare årligt globalt til hele CO2 udledningen for storbritanien og Tyskland tilsammen og er ‘ikke’ medregnet i klimaregnskabet i COP21 Paris aftalen.

Per Torbensen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Eva Schwanenflügel: Ok. Jeg troede, du svarede på min påstand om, nogle placerede det fulde ansvar hos politiet. Generelt er det en sag, der ikke skal tænkes for meget over.

Per Holmberg

Lav en getto-pakke, der opløser det største problem der er, nemlig den holdnings-elite der har hobet sig op (klumpet sig sammen) i hovedstaden, kendetegnet ved total mangel på udsyn.