Kommentar

Zenia Stampe: Tænk at et flertal i Folketinget vil sende børn i fængsel

At man ikke straffer børn har været et grundliggende princip i dansk retspleje. Det er det, man kan kalde en dansk værdi. Alligevel har et flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet valgt at lægge det princip i graven
»Det er ikke nyt, at de borgerlige sænker blikket og sjosker med i samme retning som Dansk Folkeparti. Det nye er, at Socialdemokratiet også gør det,« skriver Zenia Stampe.

»Det er ikke nyt, at de borgerlige sænker blikket og sjosker med i samme retning som Dansk Folkeparti. Det nye er, at Socialdemokratiet også gør det,« skriver Zenia Stampe.

Niels Ahlmann Olesen

Debat
5. juli 2018

Partierne indgik en aftale, der reelt sænker den kriminelle lavalder til 10 år, og som omdanner landets sikrede institutioner til børnefængsler.

Lovgivningen bliver en realitet, selvom intet tyder på, at den hjælper. Den hjælper ikke barnet, og den hjælper ikke i kriminalitetsstatistikkerne. Forskningen på området er omfattende og resultaterne tydelige: Sociale tiltag virker. Bevidstløse straffe virker ikke, de kan endda virke mod hensigten.

I Danmark er kriminaliteten blandt børn og unge halveret over et årti. For de 10-14-årige er faldet helt oppe på 68 procent. Alligevel kommer det her hovedløse tiltag lige nu. Hvorfor?

Svaret skal ikke findes hos forskerne. Det skal heller ikke findes blandt børnene. Det skal findes i de hurtige klik på de sociale medier. Det skal findes i oneliners, skræmmekampagner og christiansborgfnidder. Retspolitikken er blevet en værdipolitisk kampplads på linje med udlændingepolitikken. Det er blevet vigtigere at give indtryk af handlekraft, end at indsatser virker.

Dansk Folkeparti er helt tydelige, når de afviser sagkundskaben med et skuldertræk. Det er ikke nyt, at de borgerlige sænker blikket og sjosker med i samme retning som Dansk Folkeparti. Det nye er, at Socialdemokratiet også gør det.

Dog vil S ikke tone rent flag. På dagen, hvor aftalen blev indgået, kunne man læse på Socialdemokratiets facebookprofil, at Socialdemokratiet havde sikret, at den kriminelle lavalder fastholdes på 15 år, og at børn ikke skal i fængsel.

Men det er grov manipulation. Aftalen opretter et Ungdomskriminalitetsnævn for børn ned til 10 år, som ligner en regulær domstol. Nævnets afgørelser er retligt bindende og kan indebære op til fire års frihedsberøvelse.

Svag retssikkerhed

På ét væsentligt punkt afviger det nye nævnssystem dog fra det almindelige retssystem: retssikkerheden. Der er intet krav om bevisførelse. Politiet kan indbringe et barn for nævnet på baggrund af ren mistanke og behøver ikke føre bevis for mistanken.

Barnet kan ikke gøre indsigelser mod anklagerne, har hverken ret til forsvarer eller juridisk bisidder og har ingen mulighed for at anke afgørelsen. Fremover vil børn altså have markant dårligere retssikkerhed end voksne.

Lige så bekymrende er det, at det socialfaglige perspektiv er fraværende. Når barnet indbringes for nævnet, er det en dommer, en politimand og en fast repræsentant fra kommunen, der afgør sagen. Er barnet mellem 10 og 12 år, inddrages en børnesagkyndig.

Men hverken den børnesagkyndige eller den faste repræsentant fra kommunen har noget kendskab til det pågældende barn og dennes familie, og der er intet krav om, at barnets sagsbehandler inddrages. Det er ellers ham eller hende, der kender barnet og familien, og som kan være med til at skræddersy en indsats, der bringer barnet i den rigtige retning.

Nedprioriteringen af det socialfaglige perspektiv er desværre også tydelig i reguleringen af de lukkede institutioner. Her skal det ikke længere være fagfolk, der bestemmer rammerne ud fra et børnefagligt og socialpædagogisk perspektiv. I stedet skal institutionerne detailstyres gennem politisk bestemte husordener.

Læser man aftaleteksten, får man en klar fornemmelse af, hvad det kommer til at betyde. Der er regler om øget brug af kropsvisitationer, fysisk magtanvendelse, videoovervågning, døralarmer, bestemte senge- og vækningstider og begrænsning på brugen af telefoni og internet. De nye regler giver de lukkede institutioner beføjelser, som på nogle punkter overgår det, som de har i fængslernes ungdomsafsnit.

Virkeligheden er, at børn i Danmark nu kommer i fængsel. Vi kalder det bare noget andet.

Det er det regime, der er den nye virkelighed i Danmark. Det er i modstrid med eksperters anbefalinger. Det udhuler børnenes retssikkerhed. Det sætter børn i fængsel.

At Dansk Folkeparti ønsker sig den slags, det har vi vidst længe. Næsten ligesom Donald Trump i USA har Dansk Folkeparti ingen problemer med at adskille børn fra deres forældre. Bevidstløs brutalitet er i den optik synonym med handlekraft. Sådan har det været længe.

Men Socialdemokratiet? Hvordan kan de dog være med til det her? Det er uforståeligt.

Zenia Stampe er retsordfører og medlem af Folketinget for De Radikale

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Henriksen

Skam jer S, LA, V, DF
Føj..

Egon Stich, Jesper Frimann Ljungberg, Bjarne Andersen, Diego Krogstrup, David Zennaro, René Petersen, June Beltoft, Henrik Klausen, Eva Schwanenflügel, Carsten Nørgaard, Frede Jørgensen, Gert Romme og Jørn Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Henriksen

Og K

Egon Stich, Jesper Frimann Ljungberg, Bjarne Andersen, Diego Krogstrup, David Zennaro, June Beltoft, Henrik Klausen, Eva Schwanenflügel, Carsten Nørgaard og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

“For de 10-14-årige er (kriminalitet) faldet helt oppe på 68 procent. Alligevel kommer det her hovedløse tiltag lige nu. Hvorfor?”

“Næsten ligesom Donald Trump i USA”
Citat Zenia Stampe

For at finde svaret på lige den gennerelle politiske udvikling, kunne Zenia Stampe muligvis med fordel overveje, hvad Dansk politik udover dette, har tilfældes med Donald Trump’s politik i USA?

Hvis fakta i fremtiden skal have en chance for, at vide over uvidenskabelig funderet politisk radikalisering, må nye politikere fremover i modsætning til vores nuværende politikere, oplyser ærligt om den videnskablige evidens og derved stopper populismen og anden politisk radikalisering, skabt i kølvandet på den udbredte og voksende politisk beviste undertrykkelse af fakta.

Arne Albatros Olsen

Vi er vist på vej til blive et u-land i retslig henseende., og ikke før udlandet bliver bekendt med dette og andre tiltag og hændelser, og implementere dem i årlige ratings, hvor Danmark renome synker til et nyt bundniveau, går det op for politikerne, hvad det er sket.

Det idealiserede selvbillede vil krakelere fuldstænding.

Marianne Stockmarr, Bjarne Andersen, David Zennaro, Eva Schwanenflügel og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Zenia er medlem af et Folketing, der uden stort besvær kan finde på noget, der er endnu værre - det er blot et spørgsmål om tid inden alle partier - minus EL, ALT og RV - mødes med DF i kattebakken.
VI har ikke set bunden endnu, men vær sikker på, at der er mere på vej.

Jesper Frimann Ljungberg, Espen Bøgh, Peter Andersen, Marianne Stockmarr, Bjarne Andersen, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Bettina Jensen, Jens Erik Starup og Jens J. Pedersen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Endnu et eksempel på, at Dansk Folkeparti overhovedet ikke er dansk og ikke kender danske værdier.
Dansk Folkeparti har ingen menneskekundskab overhovedet, der vil have menneskerettigheder afskaffet og straffe alt, som de ikke har fundet på. Det er det man kalder topmål af bornerthed, småborgerligt og med Kierkegaard "Spidsborgere". Borgere uden historie og uden nogen form for indlevelsesevne.
Hvis vi ryddede DF væk, så havde Danmark en chance.

H M, Bent Gregersen, Finn Egelund, Marianne Stockmarr, Arne Albatros Olsen, Arne Lund, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Daniel Joelsen

Giv børn ned til 10 år stemmeret.

De forstår sig ikke på politik er der nogen der vil sige!

Men de forstår konsekvencerne af deres handlinger, siden de kan straffes siger politikerne.

Erik Bavngård Jensen, H M, Bjarne Andersen, Diego Krogstrup, David Zennaro, Eva Schwanenflügel, Torben Skov og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Bettina Jensen

Zenia Stampe har åbenbart overset at vort Folketing snildt, og uden hverken røde kinder eller bævrende læber, kan sende unge mennesker i nyttesløse krige, omvælte og ruinere andre samfund, ekspropriere naturværdier og behandle dyr komplet hensynsløst, varegøre mennesker og udsætte dem for massivt konkurrencestress samt lægge økonomibaserede udviklingsplaner for vuggestuebørn.

Zenia har nok fat i noget her, men det kniber så sandeligen dér. Og hist. Og pisset.
Og dermed bliver hendes kritik så stankelbenet og partikulær. Faktisk reaktionær.

Bjarne Bisgaard Jensen, Anne Mette Jørgensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

de radigale lider af storhedsvanvid. De har om nogen bragt ved til bålet vedr. den politik der føres nu med undtagelse af udlændingestramninger. Alle andre rager dem en høstblomst. Ikke at jeg mener det er ligegyldigt, men det er for ensporet. at putte børn i fængsel,trods det kaldes andet er en vederstyggelighed. At de radigale mener det, er måske bare for at fiske stemmer.
Men sådan er det jo!

Anne Mette Jørgensen

Det kaldes ikke fængsel, men er de facto værre. Børn der skal låses inde, og dette uden en forsvarer er noget jeg hidtil troede kun fandtes i lande som vi ikke vil sammenlignes med. Føj!

Henrik L Nielsen, Hans Larsen, H M, Marianne Stockmarr, Bjarne Andersen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Hvis man vil være sikre på at gøre børn kriminelle, så send dem i fængsel, så det kan blive opdraget af andre kriminelle og danne et netværk, så de vedbliver at være kriminelle.

Henrik L Nielsen, H M, Marianne Stockmarr og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Jens J. Pedersen

Børn skal ikke have lov til at fortryde, at de har gjort noget kriminelt.
DF siger så, der kan I se, kriminelle skal straffes. Det er et selvopfyldende profeti for DF. Kriminelle vil altid være kriminelle.

Frede Jørgensen

Zenia Stampe er sund fornuft
og det er Regeringen og DF og S, ikke!

Brian W. Andersen

@ Leo Nygaard

"Stampe overdriver. En institution for 10 til 15 årige er vel opdragende og ikke et fængsel."

Nogle gange efterlades jeg med et indtryk af at du har tilbragt hele livet i en beskyttet lille boble, hvori du bare sidder og tror. Dette er en af gangene.

Fængsler er pr. definition opdragende. Det er den ene af deres 3 primære funktioner. De 2 andre er henholdsvis at straffe (hvilket her skal forstås som at etablere en konsekvens for overtrædelse af samfundets regler) og at beskytte samfundet/borgerne imod yderligere skadelig adfærd fra den indsattes side. Den straffende funktion tjener to formål. Det ene er at intimidere den indsatte fra skadelig adfærd fremover. Den anden er at tilfredsstille ofre, pårørende og borgeres retsfølelse, hvilket rent faktisk handler om noget så primitivt som hævn.

Den beskyttende funktion er den vigtigste af de 3 funktioner og skal opnås igennem de 2 andre funktioner. Den kortvarige beskyttelse opnås af perioden med frihedsberøvelse, men da samfund og borgere skal beskyttes vedvarende, så er det implementeringen af de 2 andre funktioner, der skal skabe den langvarige beskyttelse. Den intimiderende del fra straffunktionen har kun en meget lille effekt i den opdragende funktion, fordi meget få kriminelle handlinger sker ud fra rationelle risikovurderinger og cost/benefit-analyser. Langt de fleste sker ud fra reaktiv adfærd og/eller impulshandlinger. Intimidering over visse proportioner kan endda skabe og øge reaktioner og impulser, der fører til kriminelle handlinger, så det står bevisligt klart at denne funktion ikke kan stå alene om at skabe den vedvarende beskyttelse. Her kommer den anden del af fængslets opdragende funktion ind. Den består af resocialisering og rehabilitering af den/de indsatte.

Værktøjerne til denne del er mange. De omfatter alt lige fra pædagogisk hjælp til at lære at danne positive sociale netværker, etablering af sunde fritidsinteresser, psykologisk hjælp og til uddannelse, opkvalificering af både faglige og andre færdigheder, samt meget mere. Samlet set handler det om at skabe/genskabe hele den dannelsesproces, der tydeligvis er fejlet for den enkelte i første omgang. Det er disse værktøjer brugt i rette balance med fængslets (frihedsberøvelsens) intimiderende del, som udgør den opdragende funktion.

I et retssamfund er fængsler principielt opdragende. Det er den altafgørende faktor i at beskytte samfund og borgere imod kriminalitet. Det betyder ikke at man ikke godt kan lave fængsler og love baseret rent på hævn eller på at regere et samfund med frygt. Dette er let gjort ved at lave straffe meget hårde og ude af proportioner med den kriminelle handling, men dette er ikke hvad vi gør i Danmark. Der er desuden omfattende beviser på at det opdragende fængsel er det mest effektive til at beskytte et samfund.

Princip og metode er nøjagtigt den samme for en lukket/sikret institution for børn og unge. Der er der også hegn om, der låser man også døre fra ydersiden og der deler man også hver dag op i klokkefaste perioder, som begrænser friheden inde i institutionen. Det er frihedsberøvelse. Fra samfundets side er det en straf efter ovenstående definition af fængslers straffende funktion og fra barnet/den unges side opleves det også som straf. Forskellen imellem disse institutioner og fængsler for voksne ligger i at man her forsøger at vægte brugen af alle hjælpeværktøjer til resocialisering og rehabilitering tungere, imens man prøver at være tilbageholdende med den intimiderende del i opdragelsesprocessen. Dette er ikke mere end at frihedsgraden i nogle af vores åbne fængsler for voksne er større end frihedsgraden i nogle af vores institutioner for børn og unge, så det er altså ikke små søde feriekolonier, der er tale om her. Den nye aftale skærper endda flere forhold på institutioner, så de fremover får større beføjelser til frihedsindskrænkinger, kropsvisitationer og fysisk magtanvendelse, hvilket du ved selvsyn kan konstatere i aftaleteksten her: http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/p...

Zenia Stampe overdriver ikke det mindste, omend jeg helst havde undværet at hun afsluttede sin kritik med partipolitisk fnidder-fnadder, fordi kritikken havde stået sig bedre uden.
Hendes kritik er så præcis og korrekt at hvis aftaleparterne i stedet havde sænket den kriminelle lavalder tilsvarende og oprettet egentlige ungdomsdomstole med juridisk repræsentation og inddragelse af sociale parter for barnet/den unge, som det kendes fra flere andre lande, så havde vi fået sikret børns rettigheder bedre end det den nye aftale giver dem. Taget de kendte problemer fra modellen med ungdomsdomsstole og ungdomsfængsler i betragtning (der bl.a. kendes fra USA), så siger det en del om hvor langt vores retssamfund er gledet ned af et skråplan af ulighed i retssikkerhed.

Efter Regeringens oplyste anslåede tal, så skal nævnet tage stilling til anbringelse af 740 10-17-årige hvert år. En anbringelse må godt foretages på en ubevist mistanke og kan indebære op til 4 års frihedsberøvelse. Kunne du som en voksen person tænke dig at møde for en domstol på samme vilkår? Ville du kunne se disse vilkår som omhandlende rimelig konsekvens og konstruktiv vejledning? Jeg kan ikke og må derfor stille mig 100% bag Zenia Stampes kritik af den nye aftale.

Chres Christensen, Katrine Damm, Claus Knudsen, David Adam, Henrik L Nielsen, Hans Larsen og Jens Erik Starup anbefalede denne kommentar