Kronik

Tyskland misbruger juridiske kneb, så de slipper for at give migranter rettigheder

Nu kan migranter befinde sig på tysk jord uden at blive dækket af de tyske borgerrettigheder, der ellers gælder for alle, som befinder sig i Tyskland. Det er i klar konflikt med et retssamfund, der lægger vægt på ligebehandling
Beboere på et transit-center i Bayern. Ifølge en ny asylaftale skal mulige flygtninge og indvandrere gennemgå en transitprocedure, hvori det afgøres, om de får lov til at rejse ind i Tyskland eller ej. Procedurerne foregår i transitzoner, der er områder på tysk jord, men som man lader som om er et ingenmandsland. Man lader altså som om, at mennesker, der befinder sig på tysk jord, endnu ikke er rejst ind i landet.

Beboere på et transit-center i Bayern. Ifølge en ny asylaftale skal mulige flygtninge og indvandrere gennemgå en transitprocedure, hvori det afgøres, om de får lov til at rejse ind i Tyskland eller ej. Procedurerne foregår i transitzoner, der er områder på tysk jord, men som man lader som om er et ingenmandsland. Man lader altså som om, at mennesker, der befinder sig på tysk jord, endnu ikke er rejst ind i landet.

Christof Stache

Debat
20. august 2018

Tysklands indenrigsminister Horst Seehofer har indgået en aftale med Spanien, der giver Tyskland mulighed for at sende migranter, der ankommer til Tyskland via Spanien, tilbage. Nu forsøger Horst Seehofer at indgå lignende aftaler med Italien og Grækenland.

Forhandlingerne er et resultat af den asylaftale, der afsluttede konflikten mellem den tyske kansler Angela Merkel og Seehofer i juli. En såkaldt ’fiktiv ikke-indrejse’ løste dilemmaet mellem Angela Merkels løfter til de øvrige EU-medlemslande om at modtage migranter og Seehofers krav om, at man skulle afvise migranter ved Tysklands grænser.

Ifølge asylaftalen skal mulige flygtninge og indvandrere gennemgå en transitprocedure, hvori det afgøres, om de får lov til at rejse ind i Tyskland eller ej.

Procedurerne foregår i transitzoner, der er områder på tysk jord, men som man lader, som om er et ingenmandsland. Man lader altså, som om mennesker, der befinder sig på tysk jord, endnu ikke er rejst ind i landet.

Med denne idé om fiktiv ikke-indrejse har Tyskland tilsluttet sig en global tendens, hvor staters geografiske og retlige grænser ikke længere er sammenfaldende.

I ingenmandsland

Spørgsmålet om personers fysiske tilstedeværelse er afgørende, fordi den tyske forfatning giver omfattende rettigheder til mennesker, der befinder sig i Tyskland.

Disse rettigheder gør det svært for den tyske regering at afvise flygtninge og indvandrere eller sende dem tilbage til andre EU-lande uden behandling af deres ansøgning om asyl.

For at begrænse strømmen af migranter har Horst Seehofer derfor bedt Angela Merkel om at afvise flygtninge og indvandrere ved den tyske grænse og derved begrænse sin aftale med de øvrige EU-lande om at modtage migranter.

Ideen om fiktiv ikke-indrejse tillader Tyskland at modtage migranter på sit geografiske territorium – uden at lade dem blive dækket af de tyske grundrettigheder, der ellers gælder for alle mennesker, som befinder sig i Tyskland.

Fordi fysisk tilstedeværelse i en bestemt jurisdiktion er afgørende for menneskers rettigheder, er en række stater ud over Tyskland begyndt at udvide eller begrænse deres grænser efter behov.

Vi befinder os således i en verden, hvor grænser er porøse, og fysisk tilstedeværelse i stadig mindre grad anerkendes juridisk. I dag er grænser hverken lukkede eller åbne, men derimod i bevægelse.

En migrant kan således forholdsvis let overskride en stats geografiske grænse, men det bliver til stadighed sværere for den samme migrant at bevæge sig ind i en stats retlige territorium. Juristen og politikforskeren Ayelet Schachar kalder denne tendens for »grænser, der bløder indad«.

Når en grænse bløder indad, forsvarer staten stadig sin suverænitet i et område, men visse mennesker behandles, som om de ikke befandt sig på statens område, og de bliver derfor ikke beskyttet af statens love.

På den måde bliver mennesker til en slags Schrödingers katte, der både befinder sig og ikke befinder sig på en stats territorium. De blødende grænser er et kunstgreb, der skal hjælpe stater til at undgå at leve op til deres forpligtelser over for mennesker, der befinder sig på statens område.

At lade som om

Inden for juraen er en juridisk fiktion en måde at overføre et begreb til en genstand, der ikke faktuelt hører under dette begreb. Ideen om juridiske fiktioner stammer fra romerrettens begreb om fictio iuris. Selv om man i moderne retssamfund ofte vælger at formulere sig anderledes, indeholder tysk ret stadig en række juridiske fiktioner.

Et typisk eksempel er adoption, der opretter et familieforhold, uden at de biologiske forhold ændrer sig. At forholdet er fiktivt, betyder således ikke, at det er ikkeeksisterende. Når først fiktionen er oprettet, behandles det fiktive forhold på samme måde som et ikke-fiktivt. Et adoptivbarn har således samme rettigheder som et biologisk barn.

En anden juridisk fiktion angår børns evne til at indgå kontrakter. Hvis der blot er tale om småbeløb, vil man antage, at et barn har indgået en bindende handel, når det køber slik i en kiosk uden forældrenes samtykke. Havde man ikke denne fiktion, ville det være umuligt for umyndige at købe småting i butikker uden deres forældres eksplicitte samtykke.

Juridiske fiktioner er altså ikke fiktive på samme måde som skyfrikadeller og luftkasteller.

Betegnelsen stammer fra det latinske fingere, der betyder at lade som om. I juridiske fiktioner lader man, som om et forhold er anderledes, end det reelt er. I nutidig retsvidenskab er denne praksis stort set erstattet af analogiske argumenter, der overfører en bestemt dom fra et lignende sagsforhold.

Fiktioner kan undgås ved at skrive lovene om, så man ikke er nødt til at lade, som om et forhold lever op til en bestemt beskrivelse. Problemet med juridiske fiktioner er nemlig, at man ikke kan argumentere imod dem ved at henvise til, at begrebet er fejlanvendt.

For pointen med en fiktion er, at den er opdigtet. Derfor kan man ikke afvise den ved at henvise til faktuelle forhold. En fiktion er immun over for faktuelle beviser.

Rettigheder på spil

Transitzonerne befinder sig på tysk grund, men juridisk antages det, at de individer, der befinder sig i dem, endnu ikke er indrejst i landet. Den fiktive ikke-indrejse gælder kun mennesker og ikke varer: Det ville være forbudt at oprette en bordershop i en transitzone, fordi varerne stadig befinder sig på tysk grund.

Alligevel behandles mennesker i transitzonerne, som om de endnu ikke var indrejst i Tyskland. Deres juridiske status er med de nye regler blevet frakoblet deres fysiske opholdssted.

Ideen om en transitzone er overtaget fra lufthavne, der nok befinder sig på nationalt territorium, men ikke giver ret til indrejse i resten af landet.

Med oprettelsen af Schengenområdet i 1993 har Tyskland ingen ydre grænser. Landets grænser udgøres i stedet af indre grænser internt i Schengenområdet. Derfor er indrejse i Tyskland fra en ydre grænse kun muligt via en lufthavn; via landevejen krydser rejsende kun indre Schengengrænser.

Tyskland bliver derfor nødt til at anerkende, at migranterne er indrejst i EU, selv hvis deres indrejse i Tyskland bliver holdt fiktiv.

Hvis vi med Schachars udtryk skal forstå Tysklands grænser som værende i gang med at bløde indad, giver EU-retten trods alt en mulighed for at stoppe blødningen. Det vil således ikke være i overensstemmelse med gældende EU-ret at tilbageholde migranter i mere end 48 timer ved de foreslåede transitprocedurer.

Den tyske løsning synes i klar konflikt med et retssamfund, der lægger vægt på forudsigelighed i anvendelsen af loven og ligebehandling. Fiktionen angår her menneskers rettigheder og ikke kun deres evner til at få børn eller købe slik. Vi kan kun håbe, at den danske regering ikke bliver inspireret til at opfinde sine egne juridiske fiktioner.

Sofie Møller er post.doc. ved Cluster of Excellence Normative Orders på Goethe-Universitet Frankfurt am Main

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Kort fortalt handler det om ansvarsfornægtelse.
Bortforklaringer og manglende vilje til at tage ansvar, flugt fra regningen og ulyst til at forholde sig til egen gøren og laden.

Politikere generelt har svigtet befolkningen, ved at sprede løgne om det positive for befolkningen i at politikere og deres økonomer, skaber ikke bæredygtig økonomisk forbrugsdrevet vækst på olie, gas og kul afbrænding og klima/krigsflygtninge i kølvandet på et svindende eksistensgrundlag i deres hjemlande.

Det er det samme Trump gør.

Der burde tages klart afstand fra kortsigtede økonomiske og magtpolitiske interesser, hvor de ansvarlige politikere og økonomiske interessenter, efterfølgende beskylder ofrene for deres politik og investeringer, for deres på ofrene overlagte påførte ulykker.

Arne Albatros Olsen, Eva Schwanenflügel og Morten Hjerl-Hansen anbefalede denne kommentar
Thomas Nielsen

"for deres på ofrene overlagte påførte ulykker"

"Saa har vi den igen, - historien om den hvide mands transgressioner og hvordan vi maa stille os til bodsgang. Nej, kort sigt handler det om at de europaeiske befolkninger foeler sig utrygge ved en immigration som de ser paa sigt kan koste meget dyrt, ikke bare oekonomisk mens ogsaa paa indre vaerdier saasom kultur og identitet.

Ikke et ord om Islams indbyrdes stridigheder mellem Suni og Shia, som i den grad medfoerer splid, krig og undertrykkelse, eller hvad med lidt perspektiv over de problemer Islamisme har vist sig at medfoere i sekulaere moderne samfund. Ej heller skal glemmes bundkorrupte afrikanske regimer eller lande der paa trods af aartiers NGO aktivitet og udlandshjaelp ikke formaar at hjaelpe sig selv.

Nej de er alle ofre, og det er vores skyld - Magen til primitiv reduktion af et komplest problem skal man lede laenge efter.

Selvfoelgelig bliver Tyskland, og i endnu hoejere grad sverige noedt til at sortere mellem krigs flygninge og oekonomiske flygtninge. I deres politiske korrekthed tog de for mange ind - og det var netop den kortsigtede loesning. Det skaber ikke bare splid blandt den menige befolkning, men endnu vaere - og deraf - skaber "Trumpisme" eller dens understroemninger saasom"Brexit" eller "Marie Le Pen"

Som sagt er problemet komplekst med mange aktoer - fra religiost stupiditet, til klima samt lande der drives i korruption og ineffectivitet aarti efter aarti, ikke af hvide maend, men af lokale regeringer der ikke evner at loefte deres befolkninger, paa trods af at mange af disse lande faktisk har meget store naturlige resurcer. Her skal vi ikke glemme at menneske smugling er blevet en multi milliard forretning som tegner billedet af et utopisk Europa - som saelger "billetter" via enorme profitter og med uhyrlige konsekvenser for dem som er blevet lovet utopi. Hvad nu hvis Europa konsekvent lukkede alle graenser, retunerede alle oekonomiske flygtininge, og samtidig gik efter organiseret menneskesmugling paa linie med terror-organisationer. Saa ville en masse meget frustrerede og vrede unge maend returnere til korrupte regimer - her skulle beskeden saa vaerre, smid magthaverne paa porten og byg et bedre land.

Krigsflygninge skulle hjalpes i naeromraader med langt stoerre midler stillet til raadighed end hvad der i dag gives til f.eks lande som Jordan der har taget naesten 5 millioner (Rige lande som Saudi Arabian, Oman, Kuwait og UAE, har stort set frasagt sig ansvar over for sine "egne". Paa sigt ville det vaere billigere end at disse mennesker skal bosaettes i Europa.

At spille vi er de onde og det er lidt vores skyld det hele er baade farligt og forkert Europaerne har taget deres reformationer, deres krige, deres revolutioner - vi havde renaesancen og oplysningstiden - der er meget at vaere stolte af og vores kultur har bidraget enormt. Paa dette grundlag skal kravene ogsaa gaa den anden vej.

Else Marie Arevad, Jørn Andersen og Jan Kauffmann anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er på tide politikere og deres vælgere træder i karakter og handler.
Ansvarlighed tak!

“Sea-Watch redder dem, Europa helst så drukne i Middelhavet.”
Link: http://politiken.dk/udland/art6150208/Sea-Watch-redder-dem-Europa-helst-så-drukne-i-Middelhavet

6 July 2017
"Those trapped in Libya are vulnerable to human rights violations and abuses including killings, torture, rape, kidnappings, forced labour, and arbitrary and indefinite detention in cruel, inhuman and degrading conditions."

John Dalhuisen, Amnesty International
Link: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/07/central-mediterranean-...

Når jeg ser på, hvordan nogle borgere opildner til holdninger mod flygtninge, eller hvor nedsættende der tales om jøder, spørger jeg mig selv: Hvor godt forankret er den menneskelige værdighed i folks hoveder!

Josef Schuster, formanden for det Jødiske Centralråd i Tyskland.
Link: https://www.dr.dk/nyheder/udland/merkel-vi-maa-aldrig-glemme-krigens-rae...

Philip B. Johnsen

Vores historiske forbrug af olie, gas og kul på trods af advarsler, leder til kamp om resurserne eller accept af pluralisme/multikulturalisme og samarbejde, senere bliver danskere selv klimaflygtninge og afhængige af samme.

Stop piveriet det er ynkeligt!