Kronik

Venstrefløjen svigter muslimske kvinders frihedskamp

Det er ubegribeligt, at venstrefløjen ikke vil bekæmpe de patriarkalske strukturer, når de befinder sig i muslimske miljøer
Mange på venstrefløjen bekymrer sig ikke det fjerneste om kvindeundertrykkelse i muslimske miljøer og har slet ikke sat sig ind, hvad burkaen står for, skriver dagens kronikør

Mange på venstrefløjen bekymrer sig ikke det fjerneste om kvindeundertrykkelse i muslimske miljøer og har slet ikke sat sig ind, hvad burkaen står for, skriver dagens kronikør

Emma Line Sejersen

Debat
15. august 2018

På den sidste sommermåneds første dag trådte burkaforbuddet i kraft.

Loven, som retmæssigt er et tildækningsforbud, blev mødt med forudsigelige protester fra en broget skare af stærkt konservative muslimer, liberale og venstrefløjsaktivister fra Socialistisk Ungdomsfront og gruppen Party Rebels.

Under slogans som »mit tøj, mit valg«, »det er vores valg« og »loven fratager mig retten til at gå i skole« illustrerede den ikkeislamistiske del af optoget, at de reelt ikke bekymrer sig det fjerneste om kvindeundertrykkelse i muslimske miljøer, endsige har sat sig ind i, hvad en burka er og står for.

Mens det hverken er overraskende, at konservative wahabister og salafister protesterer mod et angreb på politisk islam, eller at liberale kræfter sætter hensynet til frihed over beskyttelsen af udsatte grupper, er det skuffende, at store dele af venstrefløjen går dem i bedene.

At venstrefløjen i sin misforståede tolerance og privilegieblindhed ikke formår at solidarisere sig med unge muslimske kvinder, men ser verden fra et snævert og velbjærget øvre middelklassesperspektiv.

Det er skuffende, at den venstrefløj, der i årevis er gået forrest i kampen for at befri folk fra religiøse, kulturelle og sociale normer og forventninger, går i den helt modsatte grøft, når det handler om muslimske kvinders frihedskamp.

Et positivt signal

Venstrefløjens måske største bedrift i nyere tid er den frigørelse, 68’erne skabte. Friheden til at være sig selv, forme sit eget liv. Være herre over sin egen tilværelse.

Men når det handler om at sikre især kvinder med muslimsk baggrund samme muligheder, slår venstrefløjen gang på gang fredsring om de konservative kræfter. Den sociale frihedsrevolutions fortropper forlader rækkerne, når det er patriarkatet i indvandrerkredse, der skal nedbrydes.

Selvfølgelig kan man argumentere lødigt imod et forbud. Eksempelvis gør indvendingen om, at vi med et forbud risikerer at skubbe en marginaliseret gruppe af kvinder længere væk fra fællesskabet, indtryk.

Når et forbud alligevel er fornuftigt, skyldes det, at loven, for den gruppe af kvinder, der tvinges i burka eller niqab, lige så vel kan blive en løftestang til at blive fri for de krænkende og nu ulovlige klæder.

Samtidig sender loven et kraftigt signal. Et signal til de fundamentalistiske kræfter, der påtvinger eller overvejer at påtvinge kvinder i familien en niqab eller burka. Men vigtigere; et positivt signal til unge muslimske kvinder og piger om, at det kvindehad og den undertrykkelse, burka og niqab er udtryk for, er uforeneligt med tilværelsen i Danmark.

Et signal om, at vi som fællesskab kan og vil tilbyde dem et andet, friere og bedre liv.

For de kvinder, der frivilligt går med burka eller niqab, er der ingen grund til at lægge skjul på, at loven fratager dem en del af deres frihed, og som lovgiver bør det altid grundigt overvejes, om et indgreb i menneskers frihed står mål med effekten af indgrebet, og om indgrebet krænker individuelle rettigheder.

I afvejningen af hensynet til de frivilligt burkaklædtes frihed på den ene side, og burkaforbuddets forventede positive konsekvenser for kvinder, der tvinges i burka, samt piger og unge kvinder omkring dem på den anden, er det for mig klart, at vi som samfund bør stille os sammen med den sidste gruppe.

Liberale kvababbelser og misforstået venstreorienteret tolerance kommer simpelthen til kort, fordi de ikke har nogen løsninger eller svar til muslimske kvinder, der er underlagt social kontrol.

Imod social kontrol

I ligningen tæller selvfølgelig også, at de kvinder, der frivilligt vælger burka eller niqab, gør sig til propaganderende symboler for den mørkeste og mest antisekulære og antivestlige del af islamismen.

En formørket, kvindehadende og totalitær ideologi, der også i mange muslimske lande bekæmpes. En ideologi vi også i Danmark bør gå til det yderste af grundloven for at holde nede.

Har man fulgt debatten om tilværelsen for unge kvinder i nogle muslimske miljøer, vil man fra førstehåndsvidner som Geeti Amiri og Halime Oguz vide, at den sociale kontrol for mange er invaliderende.

Forbud mod almindeligt samvær på tværs af køn, forbud mod danske kærester, forbud mod idræt og lejrskoler og tvangsægteskaber er velbeskrevne fænomener.

Også undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser har bidraget med beskrivelser af, hvordan muslimske elever udsættes for social kontrol og udstødelse, hvis de bliver for danske, ikke deltager i fredagsbøn eller på anden vis fejler som ’god muslim’.

I visse og heldigvis langt sjældnere tilfælde slår den sociale kontrol over i kvindehad og vold, som beskrevet af Sara Omar, der må leve med politibeskyttelse som en konsekvens af hendes bog om religiøst og kulturelt betinget vold mod kvinder.

Den sociale kontrol findes ikke i alle muslimske miljøer og familier, men er så udbredt og velbeskrevet, at alle bør kunne erkende, at det forekommer i et uacceptabelt omfang. Samtidig kan de værdier, den sociale kontrol udspringer af dokumenteres.

Eksempelvis viser undersøgelser lavet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, at fire ud af ti indvandrere opfatter manden som familiens naturlige overhoved. En holdning der går igen i samme omfang blandt efterkommere født i Danmark. Stiller man alene spørgsmålet til muslimske indvandrere og efterkommere, er tallet endnu højere.

Man skal derfor være mere end almindeligt fakta- og argumentresistent for ikke at anerkende udfordringen med social kontrol, og så meget desto mere er der grund til at kritisere, når venstrefløjen og velmenende liberale allierer sig med den mørkeste del af islam og med store bannere gør spørgsmålet om retten til at gå med burka til en frihedskamp.

At liberale kræfter holder fast i det klassiske om end kyniske standpunkt, at frihed står over solidaritet med udsatte grupper, er desværre ingen overraskelse.

Men at venstrefløjen ikke formår at vise solidaritet med de kvinder, er en stor skuffelse.

Når kampen skal kæmpes for at nedbryde de patriarkalske strukturer, der ødelægger tilværelsen for unge muslimer i Danmark, får venstrefløjen gummiben, når der skal sættes handling bag ordene.

Når debatten om social kontrol bliver konkret og kommer til at dreje sig om kønsopdelt svømning, bederum på uddannelsesinstitutioner eller hovedbeklædning, svigter venstrefløjen gang på gang. I anfald af åndelig dovenskab lader man sit standpunkt definere af misforstået tolerance og værdirelativisme og ender med massivt at svigte unge muslimers krav på frihed.

Det er ubegribeligt, at de, der engang var den sociale frihedsrevolutions fortropper, forlader fronten, når det er unge muslimers liv, der bliver ødelagt af religiøse og kulturelle normer og begrænsninger.

Det er et svigt, at venstrefløjen kun formår at se den debat fra sit eget snævre perspektiv.

Særligt fordi historien har vist os, at venstrefløjen har formået at nedbryde de kulturelle bånd, der har bundet mennesker. Og fordi unge muslimske kvinder om nogen har brug for venstrefløjen som en allieret i deres frihedskamp.

Christian Rabjerg Madsen er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Peder Bahne
Tak for din grundige gennemgang af min kommentar.

De menneskeskabte klimaforandringer er eksistentielle, acceleration skabes ved fortsat økonomisk forbrugsdrevet vækst på olie, gas og kul afbrænding, hvilket ikke bør sammenlignes med økonomisk ansporet indvandring, der er tale om en ægte folkevandring i takt med eksistensgrundlaget svinder og uro/krig om de få tilbageværende resurser tvinger folk der kan flygte på flugt.

Den samlede bedst forhåndenværende videnskablige evidens peger på dette, ikke som en mulighed, det et faktum, det er ukorrekt, at der er nogen væsentlig uenighed blandt forskere om den udlægning.

De tidligere omkostninger ved integration er intet imod det, der med sikkerhed kommer, uanset hvilken politisk orientering der haves rød, blå, grøn eller hvad der ellers kan tænkes, ændre ikke på dette faktum.

Philip B. Johnsen

@Peder Bahne
Der var et par fejl i min kommentar, da jeg kan ikke rette i den, får du den lige igen.
Sorry.

Tak for din grundige gennemgang af min kommentar.

De menneskeskabte klimaforandringer er eksistentielle, acceleration skabes ved fortsat økonomisk forbrugsdrevet vækst på olie, gas og kul afbrænding, folkevandring i kølvandet er af nød, hvilket ikke bør sammenlignes med økonomisk ansporet indvandring, der er tale om en ægte folkevandring i takt med eksistensgrundlaget svinder og uro/krig om de få tilbageværende resurser tvinger folk der kan flygte på flugt.

Den samlede bedste forhåndenværende videnskablige evidens peger på dette, ikke som en mulighed, det et faktum, det er ukorrekt, at der er nogen væsentlig uenighed blandt forskere om den udlægning.

De tidligere omkostninger ved integration er intet imod det, der med sikkerhed kommer, uanset hvilken politisk orientering der haves rød, blå, grøn eller hvad der ellers kan tænkes, ændre ikke på dette faktum.

Sören Tolsgaard

Bassim Walid -

"En masse gode argumenter som desværre er baseret på en inkorrekt antagelse om at der i samtlige tilfælde er tale om tvang og at en beklædningsgenstand er en "undertrykkelsesmekanisme"."

Problemstillingen er tilstrækklig kompliceret til, at jeg ikke kan komme hele vejen rundt i hvert eneste indlæg. For så vidt du tilsyneladende forsøger at forholde dig sagligt til min argumentation, vil jeg derfor bede dig lægge mærke til følgende.

Jeg antager ikke, som du lægger ud med at konkludere, at der i samtlige tilfælde er tale om tvang. Bl.a. har jeg ovenfor (16/8 kl. 03.36) nævnt, at "ved at henvise til fromme og selvbevidste burkabæreres frihedsrettigheder, støtter man blot undertrykkelsen yderligere."

Nogle bærer burka af egen fri vilje, og deres krav om ret til dette, gør det for mig at se vanskeligt for de, som bærer den under tvang eller trusler, at slippe ud af tvangen. For deres undertrykkere kan true/tvinge dem til at at erklære, at de bærer burkaen frivilligt, idet undertrykkerne i mange tilfælde har en magt, som den undertrykte ikke tør gøre op med.

Denne problemstilling vejer for mig at se meget tungere, end fromme kvinders krav om ret til at bære burka. Jeg er indstillet på at ofre en sådan ret, fordi dens afledte effekter (hvoraf den omtalte kun er en enkelt) er så skadelige, at at samfundet er langt bedre tjent med helt at forbyde burkaen (og maskering generelt, bortset fra visse særlige tilfælde) i det offentlige rum. Det svarer for mig at se til, at våben ikke må bæres i det offentlige rum. Enkeltpersoners krav om ret til at bære våben, som de naturligvis ikke vil skade nogen med, må ofres, fordi samfundet er langt bedre tjent med et generelt forbud.

Det hænger naturligvis sammen med, at jeg anser burkaen (og maskering generelt i det offentlige rum) for skadelig, selv om nogle bærer burkaen frivilligt. Burkaen gør skade på den offentlige ro og orden, skræmmer forretningsdrivende og fredelige borgere, og gør i øvrigt også skade på bæreren, hvis tildækningen foregår konstant, idet man kommer til at mangle sollys og frisk luft.

Og jeg har så især fokuseret på det endnu mere skadelige, når forældre får lov til at konditionere mindreårige til at bære burka. Herved rekrutteres endnu en generation, som holdes undertrykt, hvilket et forbud i høj grad kan modvirke. Pigebørnene skal ikke blot have at vide, men opleve, at livet er bedre uden burka. For ingen pigebørn er fra naturens hånd indstillet på en sådan beklædning, som i enhver henseende stiller dem ringere end deres brødre, hvilket naturligvis også er undertrykkelsens intention. Burkaen markerer, at kvinden er underlagt manden, og et sådant hieraki hører ikke hjemme i den moderne civilisation.

Du kalder min holdning islamofobisk, men moderate muslimer deler i høj grad dette synspunkt. Flere muslimske lande har forbudt anvendelsen af burka, ikke mindst fordi den flere steder er blevet anvendt som skjul for sprængstoffer i terrorangreb. Det er den ekstreme islamisme, jeg ikke mener, vi skal acceptere i Danmark, for den forsøger at underminere ethvert tilløb til integration, bl.a. ved at true og tvinge de mere moderate til at underkaste sig ekstreme regler.

Og jeg anser de personer, nogle af dem danske, som insisterer på retten til at bære burka af egen fri vilje, som redskaber for denne ekstremisme. Hvis denne form for fromhed er så vigtig for dem, kan de nemt finde meningsfæller i fundamentalistiske lande, som gerne åbner dørene for blondiner i burka. Nogle er allerede taget afsted, og nogle er vendt skuffede tilbage, i hvert fald lærer man i disse lande mere om de undertrykkelsesmekanismer, som ekstremismen bygger på, end ved at flirte med burka og fromhed i Danmark, hvor man med en fri opdragelse i bagkataloget altid nemt kan sadle om igen.

Det kan man ikke nødvendigvis, hvis man for alvor begiver sig ud i ekstremismens luftspejlinger, og det har de kvinder og pigebørn her i Danmark, som vokser op i en ekstremistisk familie, heller ikke nemt ved. De kan ikke blot ringe til politiet eller søge ind på et krisecenter, den kontrol og de trusler, de er udsat for, gør det uhyre vanskeligt og risikabelt at bryde ud, og det har deres mødre og brødre ofte slet ingen forståelse for, tværtimod, hele familien støtter en undertrykkelse, hvor pigebørnene er nederst i hierakiet.

Det er for mig at se ikke sådanne frihedsrettigheder, vi har brug for i Danmark, det er langt bedre, at samfundet fjerner burkaen fra det offentlige rum og dermed fra disse pigebørns verden, så de faktisk oplever et langt friere alternativ. Og det er derfor, jeg ønsker burkastøtternes svar på, om de mon også virkelig mener, at ekstremistiske forældre skal have ret til at tildække 7-17 årige piger, hvis blot forældrene eller pigen selv erklærer, at det foregår frivilligt?

Livet er bedre uden burka? Det er jo fint nok for dig at antage det men voksne kvinder må altså selv bestemme om deres liv giver mest mening i en burka, en Borat-bikini eller "normal" vestlig beklædning. Hvorfor mener du at have ret til at dømme folk?

Du er jo netop islamofobisk når du ikke kan rumme den religion som dens følgere fortolker den. Og ja der er da masser af muslimer der synes at burkaer er håbløse men hvorfor tager du det som en blåstempling af dine holdninger? Det er stadig et forbud hvor der burde være frihed. Tvang ER dækket ind under loven så hvor er problemet?

Lad dog folk gå klædt som de vil.

"Ikke sådanne frihedsrettigheder vi har brug for i Danmark". Igen ligger der her bagved en stråmand om piger der er tvunget.

Du anser nogen som et redskab for ekstremisme pga. deres frivillige burkabeklædning? Hmm ok, betyder det så at du er et redskab for fascismen når du udtrykker fascistiske holdninger til andre menneskers frie valg via tvangsstråmænd og antagelser der holder mindre vand end en si?

Jeg spekulerer bare. Jeg ved ikke om du er fascist. Burkaen skræmmer forretningsdrivende? Kan en hættetrøje ikke også gøre det?

At forholde mig sagligt til din argumentation kan jo kun ske hvis der er sagligt indhold i din argumentation. Stråmænd gange antagelser gange dine personlige holdninger er lig med USAGLIGT.

Viggo Okholm, Eva Schwanenflügel, Rikke Nielsen og Bettina Jensen anbefalede denne kommentar
Frederik Rytzel

Bassim Walid
Din argumentation er også svært usaglig og baseret på ubegrundede påstande.
At du ser burka/niqab som almindelige beklædningsgenstande, som nogle mennesker iklæder sig frivilligt, siger en mere om din tilgængelige refleksionsevne.
Det står enhver frit for at gå gennem livet med enorme skyklapper på så man slipper for besværlige erkendelser, men måske man bør afholde sig at svine andre til som blinde får mv.
Ellers ender man med at ligne et endnu større fjols end allerede tilfældet.

Philip B. Johnsen

I Danmark er en person juridisk, med et dansk statsborgerskab altid en rigtig 'dansker', homoseksuelle, muslimer, kristne og alle andre danske, på deres egen måde og der findes ikke 'en' danskhed.

Danskere har bl.a. ret til at mene lige hvad man vil om demokrati, religion og alt muligt andet, så længe statsborgeren overholder lovene her i landet, dette er en grundsten for demokrati og retstat.

Er det ikke dette faktum, at vores politikere i Danmark og EU, har nået grænsen for overholdelse af egne vedtagne love, menneskerettighed er nu i stigende omfang kun for de udvalgte borgere i medlemsstaterne, vores politikere søger retfærdiggjort forøget homogenitet i befolkningen og det er i bund og grund en hjørnesten i krisen Venstre, regeringen, DF og hele EU står med, da det er i kølvandet på de menneskeskabte klimaforandringer og 250 millioner nye klimaflygtninge estimeret af UN/FN de kommende få årtier, bankende på døren til bl.a. Danmark, ‘selvskabt’ ved forbrugsdrevet økonomisk vækst på olie, gas og kul afbrænding.

Philip B. Johnsen

Panik før lukketid!

Carsten Hansen

Der er skrevet meget i denne debat og jeg vil ikke gentage de mange fornuftige "for og imod-argumenter".

Blot vil jeg, endnu engang , skrive at intet er mere naturligt for os på venstrefløjen, end at kritisere fundamentalistisk religionsdyrkelse. Men dertil at lovgive mod brug af klædningsgenstande, er der
lang vej.

Venstrefløjen har gennem tiderne kritiseret religion og dens magt. Det skal den fortsætte med, også når religionen hedder Islam.

Religionsfriheden er en individuel menneskerettighed demokratisk sindede mennesker mener bør gælde for alle, på globalt plan.
Fundamentalistisk religiondyrkelse ser ikke sådan på religionsfriheden. Vi ved ikke hvor mange der tvinges i religiøse klæder eller tvinges til at underlægge sig religiøse dogmer; Men vi ved at det sker.

Venstrefløjen bør, til alle tider, gå imod religiøse forestillinger om at kvinder er mindre værd end mænd; uanset hvilken religion disse bagstræberiske og udemokratiske opfattelser har sin rod.

PS: Lovgivning mod tvang findes allerede. Og det må opfordres til at undertrykte kvinder melder denne tvang til myndighederne, uanset hvad. Nemt er det dog ikke.

Frederik. Det er nok nærmere din evne til at begribe menneskers forskellighed der lider tror jeg. Hvorfor antager du at der er tale om tvang? Måske du engang imellem går i Føtex i læder g-streng og påfulgefjer og fred være med det. Ville det være rimeligt at antage at det ville være tvang? Eller kunne det tænkes det bare er sådan Frederik Rytzel udtrykker sig?

Jeg forklarer lige en gang til. Danmark er en retsstat og er man vidende om kriminalitet, inklusiv tvang mod nogens frie vilje, har man sin borgerpligt til at kontakte ordensmagten som så har pligt til at undersøge forholdet. Loven er allerede på plads. Vi har ikke brug for tvang fra statens side.

Skal vi være liberale eller fascister? Jeg troede sku ærligt talt at her på Information var der tankekræft nok til at forstå at 50 eller 100 burkaer (og DFs forargelse herover) ikke er værd at sælge vores frihedsrettigheder for. Højredrejning på venstrefløjen... hmm hvor var det nu det skete sidst?

Viggo Okholm, Rikke Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Frederik Rytzel

Bassim Walid,
Her på Information har mange heldigvis tankekraft nok til at forstå at problemets beskedne omfang, ikke på nogen måde er et gyldigt argument mod handling.
Jeg accepterer i øvrigt ikke din påstand at vi opgiver vores frihedsrettigheder ved at yde beskyttelse til nogle undertrykte kvinder og børn. Jeg mener modsat at vi opgiver vores frihedsrettigheder hvis vi ikke handler på så åbenlys diskrimination og undertrykkelse.
Jeg er enig i at burka-forbuddet som det foreligger, er en skændsel. Men det kan ikke være et argument for at vende det blinde øje til og overlade denne gruppe til sin sørgelige skæbne.

Indoktrinering, social kontrol og undertrykkelse er også et problem i nogle ortodokse kristne miljøer. Men diskrimination mellem drenge og piger er stort set fraværende, ligesom undertrykkelsens redskaber er langt mindre autoritære og identitetsudslettende, og derfor meget lettere at frigøre sig fra.
Du gentager igen at vi har love mod tvang i dette land, men det er blændværk!
Loven mod personlig tvang er totalt impotent og giver ikke den nødvendige beskyttelse til de der er underlagt den særlige form for diskrimerende undertrykkelse der foregår i nogle fundamentalistiske miljøer, og det er selvfølgelig ikke acceptabelt.

Eva Schwanenflügel

@ Frederik Rytzel
17. august, 2018 - 17:57

Frihed kan aldrig være forklædt som påbud eller tvang.

Frederik Rytzel. Hvis en voksen kvinde vil iklæde sig onesie (som i øvrigt også er forbudt hvis den dækker tilstrækkelige dele af ansigtet) eller en niqab hvad har det så med social kontrol eller undertrykkelse af piger at gøre? Kan du redegøre for hvorfor du igen og igen antager at der er tale om tvang fra andre end som her staten og politiet? Hvor er grundlaget for din argumentation?

Jeg læser gerne et link hvis det er forskning og ikke en dårligt skrevet tekst af en eller anden lidet flatterende blogger på uriasposten eller et citat af Søren Espersen.

Hvad er i øvrigt din holdning til drengeomskæring? Jeg spørger af simpel nysgerrighed da jeg på forhånd tillader mig at antage at du er imod omskæring af pigerne. Måske det kun er voksne kvinder der skal "frigøres"/afklædes? Religiøs tvang af små forsvarsløse babyer må da have en langt højere prioritet end dit antagede ditto af voksne kvinder?

Carsten Hansen

Religion er påbud og til dels tvang.

Det er ingen i tvivl om.
Og slet ikke folk på venstrefløjen.

Religiøs ekstremisme; Islamisme som fundamental kristendom = Fascisme.

Frederik Rytzel

Jeg mener ikke burka/niqab kan sammenlignes med nogen anden beklædning.
Burka/niqab er designet til at afskære piger og kvinder fra social omgang udenfor hjemmet.
Det er redskaber til, og symboler på, religiøs patriarkalsk undertrykkelse.

Jeg ved det er hårdt at sige, men hvis der ikke er tale om tvang. Som nogle tilsyneladende forestiller sig. Bør man i stedet overveje andre væsentlig værre problemer, der enten kræver øjeblikkelig indgreb fra myndighederne eller seriøs psykologisk bistand.

Jeg støtter ikke forbuddet. Det vil kræve en vedvarende social indsats fra et empatisk insisterende samfund, at bringe nydanskere med de mest fundamentale traditioner, trygt ind i vores forsøg på civiliseret kultur - Ikke trusler og straf.

Omskæring er et perverst overgreb. Det er uacceptabelt - jeg forstår ikke det er tilladt.

Burka og niqab er altså designet til et formål som du åbenbart definere? Jeg vil meget gerne se et link der kan bakke det meget pompøse postulat op. Meget gerne.

Hvorfor mener du at en person der iklæder sig en bestemt beklædningsgenstand burde modtage psykologisk bistand? Burde den bistand ikke i stedet tilfalde den der sygeligt interesserer sig for hvad andre klæder sig i? Du kunne ligeså godt i sygelig grad gå op i hvorfor nogle bruger fake eyelashes eller hvorfor Vans har sekskantede stjerner i sålen.

Når du ser noget religiøst betinget og undertrykkende i det frie valg til at klæde sig som man ønsker glemmer du at du ikke skal langt tilbage i tiden før at mange danske kvinder også brugte tørklæder. En endog meget udbredt praksis. Min egen danske bedstemor gjorde det skam hver evig eneste gang hun skulle ud af huset. I brugsen, i haven, besøge børnebørn og oldebørn, i kirke, overalt. Hun var ganske vidst opvokset indremissionsk men hvad hun havde på var hendes eget valg. Udefrakommende kunne vel sagtens have spekuleret i hvorfor hun bar tørklæde men de ville tage grueligt fejl i at antage at det var af andre grunde end at hun fandt det passende for hende at gøre det. Hun viste aldrig interesse for at hendes børn eller børnebørn burde gøre det samme.

Frederik Rytzel

Bassim Walid,
Jeg har intet link - jeg tænker selv.
Men måske en dag andre linker til denne tråd for at vise at det er muligt at have en nogenlunde konstruktiv og venlig debat trods store meningsforskelle. ;)

Din form for relativisme er absurd i mine øjne. Det undrer mig egentlig at du ikke selv kan se hvor søgt og uholdbart det fremstår - et konstrueret halvbagt forsvar som ikke ville overbevise et barn. Sry!

Burka/niqab er ikke som smarte heldragter, falske øjenbryn, gamle dages traditionelle kristne- eller nutidens muslimske hovedtørklæder.
Det er en ekstrem begrænsning er et menneskes sanser, bevægelsesfrihed og sociale kontakt - meget lig et omvandrende fængsel.
Og ligesom fanger der ikke husker livet i frihed, uden fængslets mure og regler, kan man opleve at kvinder der har levet i total underkastelse hele livet, vil frygte og afsky udsigten til frihed. De har internaliseret tvangen og taget dens metoder i forsvar.
Sådanne kvinder bør tilbydes psykologisk bistand.

Sören Tolsgaard

Basim Walid -

Da der blev indført hastighedsgrænser i trafikken, var der en del, som brokkede sig gevaldigt over, at det var et indgreb i deres frihed. Og da der blev indført pligt til at anvende sikkerhedseler, var der også en del, som brokkede sig over, at det var et indgreb i deres frihed. Det er også forbudt at betjene en mobiltelefon i trafikken, om end nogle stadig føler sig frie til at gøre det.

Men regler overtrumfer frihedsrettighederne, når det skønnes at være til almen gavn, og antallet af dræbte og sårede i trafikken har længe været nedadgående, bl.a. i kraft af de nævnte forbud/påbud.

Da øldrikning og siden rygning blev forbudt i arbejdstiden, var der ligeledes en del, som brokkede sig over, at det var et indgreb i deres frihed. Rygning er efterhånden forbudt de fleste steder i det offentlige rum, og en del rygere brokker sig stadig hver gang, deres frihed indskrænkes. Men det stadig større flertal af ikke-rygere er glade for at slippe for røgen, og de stadig mere omfattende forbud mod rygning medfører, at færre begynder at ryge, samt bedre folkesundhed.

Så lad os nu slå fast: Demokratisk frihed er ikke frihed til hvad som helst, men den grad af frihed som ifølge en demokratisk forhandling skønnes at være til almen gavn. Det er i demokratiet (til forskel fra fascismen og islamismen) tilladt at have en anden mening end flertallet og argumentere for den under ansvar (dvs. trusler og injurier er ikke tilladt). Vinder man gehør, bliver reglerne modificeret.

Det er stadig tilladt at bære burka i eget hjem, og anvendes den på ydmyge steder eller til private fester, blander offentligheden sig næppe heller, ligesom vores relativt frigjorte samfund heller ikke blander sig i nøgenhed, når den optræder diskret eller i kunsten. Men på offentlige steder, i gader, parker og institutioner, er burkaen (og maskering generelt) nu omtrent lige så forbudt som rygning og nøgenhed.

Det er (med specielle undtagelser) ikke tilladt at skjule sit ansigt, når man færdes i det offentlige rum, hvilket tjener til at forebygge falsk identitet og terrorangrab, samt medvirker til at frigøre de kvinder og piger, som hidtil har været tvunget til at skjule deres ansigt.

NB: Forbuddet handler ikke om tildækning af håret (med fx tørklæde), men om tildækning af ansigtet med burka/niqab.

https://en.wikipedia.org/wiki/Burqa#/media/File:Group_of_Women_Wearing_B...

Frederik Rytzel. Du tænker selv? Ja og du opdigter frit fakta efter forgotdtbefindende. Meget passende i tidens ånd men fuldstændigt usagligt og barnligt på et trumpsk niveau. Dit narrativ er i mine øjne soleklart et islamofobisk et.

Nu er det også en begrænsning af en persons sanser? Er det nu ulovligt eller skal det forbydes? Jeg kan ærligt talt helt praktisk godt se fordele ved at dække ens ansigt når man er ude i trafikken. Ikke nødvendigvis med en burka men med hvad der nu kan ligges imellem udstødningspartikler og ens lunger. Det kunne nærmest være sundhedsfremmende at have elefanthue på i indre København. Stakkels den japanske turist der har sin sars-maske på samtidig med en hue. Sikke en trussel mod de øvrige borgere.

Jeg er ateist og liberal og kan ikke begribe at nogen er så blinde som til at se det som andet end en beklædningsgenstand som folk kan vælge at tage på eller lade ligge i skuffen... hvis deres bevægelsesfrihed er så hemmet af det. Nutidens islamofobi som i øvrigt er brudt ud i lys lue her på Information er så skammeligt for et liberalt samfund. For mig er folk der råber frihed mens de underskriver love om forbud det laveste af det lavest og deres tilhængere ditto. Ingenting af den liberale frie verden har de fattet. Frihed til forskellighed, religionsfrihed, ytringsfrihed osv. osv.

Totalt udsalg af vores frihedsrettigheder for en eller anden racistisk antagelse om hvad en burka (i følge danske kristne i V og DF) står for.

Carsten Hansen

Bassim Walid.

I fald du beskylder folk her på siderne for at være racister, så sæt venligst navn på.

Så der kan reageres på det.

Carsten Hansen

Lad os lige slå det fast med syvtommersøm Der ikke pr. automatik støtte fra venstrefløjen når det kommer til religiøs hjernevask og tvang, heller ikke når det er muslimer der udfører det..

http://modkraft.dk/artikel/kandidat-islamisme-er-den-st-rste-fascistiske...

Rigid religionsdyrkelse tages der kraftigt afstand fra; Det eneste venstrefløjen respektere er individets ret til selv at bestemme hvilken religion der dyrkes.
Venstrefløjen gik klart ind for afskaffelsen af blasfemiparagraffen og tager klart afstand fra omskæring af både piger og drenge.
En lov mod omskæring af drenge vil sandsynligvis også blive opfattet som et angreb på religionsfriheden.

PS: Det betyder dog ikke at venstrefløjen så mener at "Burka-loven" er hensigtsmæssig. Men nok de fleste på venstrefløjen mener at Burka/niqab er latterlige beklædningsgenstande.

Sören Tolsgaard

Bassim Walid -

"Min egen danske bedstemor ... viste aldrig interesse for at hendes børn eller børnebørn burde gøre det samme."

Jamen, det er da bare dejligt at høre, at din danske bedstemor behandlede sine efterkommere så frisindet. Og at du selv er yderst liberal;)

Desværre er der en del ekstremister, som langt fra er så frisindede ift. deres koner og (pige-) børn, som fra barnsben har fået at vide, at det er syndigt, hvis kvinder viser deres ansigt offentligt, at det er forbundet med skam, tab af ære og hård straf, hvis ikke de adlyder deres mandlige slægtninge.

Det er disse ekstremisters religion, som de ønsker frihed til at praktisere. Det er ikke let at ændre familieoverhoveders religiøse opfattelse, og de har i vores samfund ret til at have dette synspunkt, men ingen har ret til at true eller tvinge deres koner eller pigebørn med hverken psykisk eller fysisk vold.

Så derfor kan de kvinder og pigebørn, som er udsat for den slags, da bare ringe til politiet eller indlogere sig på nærmeste krisecenter, giver du udtryk for, så hvor er problemet?

Hvad dette angår udviser du meget ringe indsigt i konsekvenserne af den psykiske og fysiske undertrykkelse, som disse kvinder og pigebørn er udsat for. Det kræver stort overskud og mod at tage en sådan beslutning, når fædre, mødre og brødre i samlet flok truer med hævnaktioner. Et overskud, som undertrykte personer ofte ikke er stand til at mobilisere, for jo mere, de ønsker at gøre sig fri, jo mere vokser deres frygt for disse hævnaktioner, og således opretholdes den onde cirkel.

Vi kan hjælpe dem ved helt at fratage ekstremisterne muligheden for at anvende burkaen som redskab i denne undertrykkelse. Vi kan give dem en form for frihed, som de har følt sig fuldstændig afskåret fra. Og forsøger ekstremisterne at udelukke dem fra kontakt med offentligheden, skal vi naturligvis være opmærksomme på situationen.

Men vi fratager altså ekstermisterne et magtmiddel, ligesom da omskæring af pigebørn blev forbudt. Hensynet til børnenes tarv vejer tungere end ekstremisters ret til at udøve deres religiøse traditioner. Man kan så have den opfattelse, at de voksne kvinder, som erklærer at udøve traditionen frivilligt, bør have lov til at bære burka eller blive omskåret, men vi ved jo udmærket, at der også for voksne kvinder ofte er tale om trusler og tvang, og derfor er mange tilbøjelige til at skønne, at den pågældende tradition overhovedet ikke bør være lovlig.

Hertil kommer den overvejelse, som vi har tradition for i Danmark, at vi ikke ønsker tildækkede ansigter i det offentlige rum. Tildækning er et ofte anvendt redskab ifm. kriminelle handlinger og spreder generelt utryghed, og derfor tager folkestemningen i hyggelige Danmark traditionelt afstand fra formummet adfærd, noget vi i talrige slægtsled har lært som børn:

HOLGER DANSKE
[B. S. Ingemann, 1837]

I alle de Riger og Lande,
hvor hen jeg i Verden fór,
jeg fægted med aaben Pande,
for hvad jeg for Alvor tror.

Når mænd jeg kasted min Handske,
opslog jeg min Ridderhjelm,
de saa jeg var Holger Danske,
og ingen fomummet Skælm.

Vil Dansken i Verden fægte,
men dølger Aasyn og Navn
jeg ved hans Aand er ej ægte,
jeg tager ham ej i Favn.

B. S. Ingemann gik formentlig ikke op i, hvorvidt "dansken" var etnisk dansker, vi har altid haft ind- og udvandring, men moralen er, at vi ved samkvem og stridigheder åbenlyst skal stå ved, hvem vi er!

Peter Sterling

Den sociale frihedsrevolutions fortropper. Også jeg melder mig ind under fanen.

Jeg vil være med i venstrefløjen som bekæmper de undertrykkende strukturer, som befinder sig i de Socialdemokratiske miljøer. Vi skal have fjernet over halvdelen af de love som ødelægger friheden og undertrykker borgerne.

Mange på venstrefløjen bekymrer sig i stigende grad om den Socialdemokratiske undertrykkelse i fattige miljøer. Dem som stemmer på S, har slet ikke sat sig ind, hvad Socialdemokraterne står for.

Under sloganet "Fattigdom - ikke i mit land" vil vi fortælle hele verden, at en anden vej end den neoliberale er mulig. Derimod illustrerede den sorte del af folketinget, at Socialdemokraterne reelt ikke bekymrer sig det fjerneste om social undertrykkelse i fattige miljøer, endsige har sat sig ind i, hvad socialpolitik er og står for.

Mens det hverken er overraskende, at de venstreorienterede protesterer mod et angreb på de socialt udsattes frihed, er det nyt at både LA og Venstre politikere i stigende grad siger fra overfor det angreb på friheden som indføres i de danske love.

At Socialdemokraterne i sin misforståede intolerance og privilegieblindhed ikke formår at solidarisere sig med unge, fattige og de hjemløse, er sørgeligt. S ser verden fra et snævert og velbjærget øvre middelklassesperspektiv.

Det er skuffende, at Socialdemokraterne, der i årevis gik forrest i kampen for at befri folk fra kulturelle og social undertrykkelse og social kontrol, går i den helt modsatte grøft, når det handler om de socialt udsattes frihedskamp.

Venstrefløjens måske største bedrift i nyere tid bliver den frigørelse de skaber i Den sociale frihedsrevolutions fortropper: Friheden til at være sig selv, forme sit eget liv, være herre over sin egen tilværelse, samt at have en rimelig andel af de massive rigdomme, der er akkumuleret her i landet, og som alle andre har en del af.

Den sociale frihedsrevolutions fortropper træder til, når det er patriarkatet i neoliberale kredse, der skal nedbrydes. Samtidig sender Den sociale frihedsrevolutions fortropper et kraftigt signal til de fundamentalistiske undertrykkende neoliberale kræfter, der påtvinger eller overvejer at påtvinge Danmark mere ulighed.

Men vigtigere; et positivt signal til alle borgere om, at den ufrihed og den undertrykkelse, Socialdemokratisk politik er udtryk for, er uforeneligt med tilværelsen i Danmark. Et signal om, at vi som fællesskab kan og vil tilbyde alle et andet, friere og bedre liv.

Socialdemokraternes kvababbelser og misforstået neoliberal orienteret intolerance kommer simpelthen til kort, fordi de ikke har nogen løsninger eller svar til de udsatte, der er underlagt social ydmygende kontrol. For S er det vigtigere at føre symbolpolitik ang. indvandrere, end at føre retfærdig socialpolitik. Det er hele essencen af deres artikkel: at fjerne fokus væk fra uligheden.

Eva Schwanenflügel, Dorte Sørensen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Hvad med al den kontrol og ting som et flertal i Folketinget i disse år trækker ned over befolkningen.
Fx. nogle kvinder må ikke længere gå i det tøj de helst vil uden for hjemmet.
Og Nu foreslår de konservative, at ingen SKAL kunne få statsborgerskab hvis de ikke giver hånd. S og DF er straks med på det forslag.
Hvad bliver det næste. SKAL "vi" alle til kun at gå med rødt/hvidt tøj.
Hvornår holder det galskab op?????

Carsten Hansen jeg behøver skam ikke sætte navn på. De kommer så sikkert piblende frem hver gang emnet er islam :)

Tolsgaard du antager også bare at der er tale om tvang. Noget du ingen anelse har om. Men du kan jo begive dig ud i virkeligheden og spørge kvinder om en mand har påtvunget dem deres beklædning.

Carsten Hansen

Bassim Walid.

At udbrede racistiske ytringer er forbudt ved lov i Danmark.
Hvis du beskylder nogle her for at være kriminelle, så må det mindste være at du sætter navn på,.

Eller er du ikke andet end en kylling.

Du kan selvfølgelig også trække i land og skrive at du ikke anklager nogen her for at være racister.

Sören Tolsgaard

Basim Walid -

Voldsramte etniske minoritetskvinder bliver tiet ihjel -
https://ruc.dk/nyheder/voldsramte-etniske-minoritetskvinder-bliver-tiet-...

Kvinder i æreskonflikt føler sig svigtet af krisecentre -
https://www.information.dk/indland/2015/03/kvinder-aereskonflikt-foeler-...

Sara Omar har skrevet en bog om æresdrab og vold mod kvinder -
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/sara-omar-har-skrevet-en-bog-om-aeresdr...

Sören Tolsgaard.
Jeg har ikke så meget at tilføje, jeg faldt dog over en bemærkning om at tildækkede kunne forskrække og skabe frygt hos "gode" danske samfundsborgere. Her vil jeg så fastholde at frygt og fordom samt forargelse til en hver tid er den enkeltes eget ansvar. Min frygt som barn når jetjagerne fløj lavt tog ingen hensyn til og ingen tager hensyn til min frygt for bl.a. et par stykker af DF politikere, som med deres udgydelser kan give mig kuldegysninger. Det er og bliver mit ansvar.:

Philip B. Johnsen

Panik før lukketid!

Politikere generelt har svigtet befolkningen, ved at sprede løgne om det positive for befolkningen i at bl.a. finansministeriets økonomer og deres regnemodeller, skaber ikke bæredygtig økonomisk forbrugsdrevet vækst på olie, gas og kul afbrænding.

Det er det samme Trump gør.

Hvad stå Donald Trump for, hvad bringer håb ved den førte politik.
Den stærkes ret!

At den stærke part i et forhold bestemmer, ene og alene i kraft af sin overlegne styrke og uanset om vedkommende har ret eller ej.
Donald Trump siger han vil skrue tiden tilbage til dengang, hvor kul afbrænding og olie afbrænding var fremtiden, hvor hvide amerikanere var en klasse for sig i samfundet, der var sikret privilegier alene af den årsag.

USA er i ruiner, der er økonomisk vækst og arbejde nu, men sandhede er en anden under overfladen og alle ved det.

Et politisk stråmandsargument.
“Venstrefløjen svigter muslimske kvinders frihedskamp”

“stråmandsargument, informel fejlslutning, hvori man angriber en svagere position, end den ens modstander reelt indtager, med det formål lettere at kunne besejre modstanderen i en diskussion. Selv hvis argumentet er logisk korrekt, er det uvæsentligt og vildledende, fordi det angriber et synspunkt, som ens modstander ikke har indtaget. Billedligt talt undlader man at forholde sig direkte til det, modstanderen siger, og opstiller en forsvarsløs stråmand, som man angriber i stedet. Den reelle modstander er uskadt.”

USA og Danmark.
'Feltherrekunst'
Verdens ældste taktik, politikere beskytter deres politiske position, ved at spille de udsatte ud imod de fattige for, at opnå underliggende politiske mål.

Institutionel racisme:
“Institutional racism (also known as institutionalized racism) is a form of racism expressed in the practice of social and political institutions. Institutional racism is also racism by individuals or informal social groups, governed by behavioral norms that support racist thinking and foment active racism. It is reflected in disparities regarding wealth, income, criminal justice, employment, housing, health care, political power and education, among other things.

Whether implicitly or explicitly expressed, institutional racism occurs when a certain group is targeted and discriminated against based upon race.

Institutional racism is mostly implicit in our ideas and attitudes, so it is often unnoticed by the individual expressing it”
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Institutional_racism

White supremacy.
By white supremacy I do not mean to allude only to the self-conscious racism of white supremacist hate groups. I refer instead to a political, economic and cultural system in which whites overwhelmingly control power and material resources, conscious and unconscious ideas of white superiority and entitlement are widespread, and relations of white dominance and non-white subordination are daily reenacted across a broad array of institutions and social settings."

Legal scholar Frances Lee Ansley

Sören Tolsgaard

Viggo Okholm -

Frygt er sikkert blandt de lavere følelser, som buddhister gerne skal overvinde, men en uomgængelig del af tilfærelsen for de fleste skabninger. Konfronteret med farlige omstændigheder, hårdkogte kriminelle (ofte bevæbnede og maskerede) eller andre aggressive eksistenser, må de fleste, ikke mindst kvinder og børn, nok erkende, at frygt er en vanskeligt kontrollerbar, instinktiv reaktion, som i truende situationer tjener til at beskytte individdet og fællesskabet.

Vi har netop set snesevis af maskerede terrorister afbrænde biler i Sverige, og selv om flere så til, var der ingen, som turde gribe ind. Terrorister spiller på frygten, og samfundet må naturligvis forsøge at beskytte sine borgere. Men det er betegnende for svenskernes afmagt, at selv om vi ser dygtige svenske detektiver klare ærterne på TV, synes svenskerne skakmat virkelighedens verden, og for så vidt er terroristernes hensigt lykkedes: Frygten spreder sig.

Flere debattører synes i øvrigt angrebet af epidemisk 'whataboutisme': Uanset, at talrige kvinder og pigebørn har et akut og livstruende problem, synes en udbredt reaktion at være, at alt muligt andet er meget mere grundlæggende og vigtigt, så indtil den venstreorienterede revolution har sejret, al fattigdom er afskaffet og alle borgere er fuldstændig ligestillede, tjener politisk indgriben kun et symbolsk formål: at tækkes vælgerne. Og herudover kan de frygtsomme blot henvende sig til politiet, ikk? Vi har jo forbud mod vold, så hvor svært ka' det være?

Trods faren for at blive anklaget for det laveste af det laveste, vil jeg fremhæve et guldkorn fra Dronning Margrethe II:

"Vi udfordres i disse år af islam både globalt og lokalt, og den udfordring er vi nødt til at tage alvorligt… Vi har ganske givet ladet det flagre i alt for lang tid, fordi vi er tolerante og temmelig dovne … Der må vises et modspil, og man må en gang imellem løbe en risiko for at få en mindre flatterende etiket hæftet på sig."

Ok Carsten Hansen. Helt i orden. Jeg har intet ansvar for at tilfredsstille din nysgerrighed omrking min personlige holdning til dig eller andre debatører her. Jeg udtrykker mig frit. Jeg har i øvrigt set dig skrive den slags før i debatspor herpå. Jeg antager det måske er når du føler dig lidt fornærmet og/eller presset. Hvad med at komme med noget nyt? Men jo det kunne da godt komme til en politianmeldelse hvis jeg faldt over en ulovlig ytring, bestemt :)

Tonen herpå er efter min mening småracistisk og absolut islamofobisk. Det er min holdning og det må du bare acceptere Carsten Hansen.

Tolsgaard nu begynder du at dele urelaterede links? Æresdrab. Hvad har det med et tildækningsforbud at gøre? Æreskonflikt. Der er tale om en beklædningsgenstand i dette forbud.

Eller er vi nede på det plan hvor du finder det morsomt at sidestille æresdrab med kvinder der bærer bestemt tøj?

Dorte Sørensen

PS: Æresdrab kan det ikke sidestilles med hustruvold og jalusidrab - og dem kender "vi" desværre alt for godt her i Danmark.

Philip B. Johnsen

Grethe Preisler påpegede precist hvordan i en anden tråd “krav om ’flere nødvendige besparelser’ når omkostningerne ved miljøforbedringer skal ’finansieres krone for krone’ ved hjælp af rundbarbering af velfærdydelser efter grønthøstermetoden under de årligt tilbagevende forhandlinger om regeringens finanslovsforslag.”

DF får så udlændingestramninger og pisker løs på syndebukken.

Der burde tages klart afstand fra kortsigtede økonomiske og magtpolitiske interesser, hvor de ansvarlige politikere og økonomiske interessenter, efterfølgende beskylder ofrene for deres politik og investeringer, for deres på ofrene overlagte påførte ulykker.

Sören Tolsgaard

Bassim Walid -

"Tolsgaard nu begynder du at dele urelaterede links? Æresdrab. Hvad har det med et tildækningsforbud at gøre? Æreskonflikt. Der er tale om en beklædningsgenstand i dette forbud. Eller er vi nede på det plan hvor du finder det morsomt at sidestille æresdrab med kvinder der bærer bestemt tøj?"

Æresdrab har det med tildækning at gøre, at en del kvinder, der ikke vil bære den "beklædningsgenstand", som deres mand/klan forlanger, er udsat for trusler, vold og i værste fald æresdrab, og naturligvis også, hvis de ønsker skilsmisse.

Du påstod ovenfor, at "du antager også bare at der er tale om tvang. Noget du ingen anelse har om. Men du kan jo begive dig ud i virkeligheden og spørge kvinder om en mand har påtvunget dem deres beklædning."

For mig at se dokumenterer ovenstående links (fra RUC, Information og DR) i det mindste, at en hel del kvinder er blevet påtvunget "beklædningsgenstande" og har måttet bøje nakken i mange andre "æreskonflikter" (Informations ordvalg), som i værste fald, hvis de ikke adlyder, kan ende med æresdrab.

Forfatteren i det sidste link, hvis bog omhandler æresdrab, udtrykker om disses sammenhæng med kvindeundertrykkende islamisme bl.a.:

"Koranen indeholder lyse sider, men den indeholder også en mørk side, som i visse muslimske kredse bliver brugt som en voldsmanual mod kvinder og pigebørn."

"Når muslimske kvinder tager på krisecenter, fortæller de ikke nødvendigvis, hvad der er galt. Når man ikke gør det, så kan man heller ikke få den rigtige hjælp. Så bliver man sendt hjem til den samme mand, som tæsker kvinderne og børnene."

"Og så er det vigtigt at vide, at det er mere omkostningsfuldt for muslimer at stå frem. Det er omkostningsfuldt for børnene, der kan blive sendt på genopdragelsesrejse. Nogle gange bliver de sendt til hjemlandet og dræbt af familiemedlemmer. I øvrigt kan en muslimsk kvinde ikke bare blive skilt. Medmindre manden har sagt ordet talaq tre gange, og skilsmissen er godkendt af imamerne og flere mandlige familiemedlemmer. Og selv om vi i Danmark og vesten siger, at der er demokrati, og islam og sharia ikke har noget at skulle have sagt lovgivningsmæssigt, så er virkeligheden for muslimer anderledes."

"Ser man en muslimsk kvinde, der kommer på arbejde og ser trist ud, er det okay at spørge ind til det og blive ved, selv om hun måske først siger, at det bare er hovedpine. Hvis du ser blå mærke, så skal du spørge, hvem der har gjort det og forsikre hende om, at det ikke er hende skylden ligger hos. Så det forhåbentlig bliver en selvfølge for hende at tage bladet fra munden og se sin egen styrke."

DR: Når vi diskuterer emner som tørklæder eller kønsopdelt svømning, står mange muslimske kvinder frem og forsvarer tørklædet eller retten til at gå i svømmehal uden mænd ofte med det argument, at det giver dem frihed. Er det ikke gyldige argumenter?

"Fortæl mig først, hvem det er de skal være frie for i svømmehallen? Hvem det er, de dækker sig til for? Det er mændene. Og det er religionen, der påbyder det. Det er Allah, der siger det, og han er også en han. Det er en mandsdomineret tankegang. Mændene siger, at det er for at beskytte kvinderne. Men hvem er det, de skal beskyttes mod? Det er jo mod mændene selv. Hvad med at lære mændene at respektere kvinder. At kunne beherske sig. Hvorfor skal kvinder tilbringe resten af livet i religionens fængsel, fordi mænd ikke kan styre sig. Tørklæder er kvindeundertrykkende. Det kan vi ikke komme udenom."

Så læses artiklerne opmærksomt, er de bestemt ikke "urelaterede" ift. vores debat under overskriften: "Venstrefløjen svigter muslimske kvinders frihedskamp. Det er ubegribeligt, at venstrefløjen ikke vil bekæmpe de patriarkalske strukturer, når de befinder sig i muslimske miljøer."

Du forholder dig ikke til indholdet i de ovenstående links, men fejer dem af med en overfladisk betragtning og et personligt angreb. Du holder dig ikke tilbage fra at beskylde andre i denne debat, som har et andet synspunkt end dit, for racisme og fascisme, for det værste af det værste, for at være nede på det plan, o.s.v. - meget nedladende postulater, som for mig at se tyder på, at du har adskilligt at lære mht. demokratisk debatkultur.

Tolsgaard jeg kunne ikke drømmeom at klikke de links så når du henviser til dem underbygger det ikke ligefrem dine argumenter. Det er så bare andre folk der antager de samme ting som dig.

Det er så usagligt det du skriver og dine indbringen af svømmehaller og hvad ved jeg. Hvad søren har det at gøre med den frie ret til at vælge sin beklædning? For mig at har du en sygelig interesse i at fremstille islam på en bestemt og meget negativ måde.

Hvori ligger min pligt til at læse dine links? Du har godt nok misforstået hvad en fri verden er. Som om at jeg lader mig omvende til den moderne idiotikultur af en eller anden artikel der tilfældigvis underbygger dit meget forudindtagede narrativ. Ellers tak.

"Demokratisk debatkultur" jeg må le :) Og her et det så dig der mener at hvis ikke jeg har den samme holdning som dig ligger jeg altså udenfor "demokratisk debatkultur". Fordi jeg kan gennemskue at du bare ligger til en eller anden samtale på DR. Vor herre bevares. Hvis noget er demokratisk debatkultur er det at jeg har ret til mi egen holdning og til at ytre den indenfor lovens rammer. Det burde du uddanne dig selv om betydningen heraf i stedet for at anfægte min forståelse af dine holdninger. Dine holdninger splitter efter min mening bare folk. Du inddrager mere og mere af islam, tilsyneladende uden overhovedet at forstå hvad det afslører om dig.

Philip B. Johnsen

Det er på tide politikere og deres vælgere træder i karakter og handler.
Ansvarlighed tak!

“Sea-Watch redder dem, Europa helst så drukne i Middelhavet.”
Link: http://politiken.dk/udland/art6150208/Sea-Watch-redder-dem-Europa-helst-så-drukne-i-Middelhavet

6 July 2017
"Those trapped in Libya are vulnerable to human rights violations and abuses including killings, torture, rape, kidnappings, forced labour, and arbitrary and indefinite detention in cruel, inhuman and degrading conditions."

John Dalhuisen, Amnesty International
Link: https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/07/central-mediterranean-...

Når jeg ser på, hvordan nogle borgere opildner til holdninger mod flygtninge, eller hvor nedsættende der tales om jøder, spørger jeg mig selv: Hvor godt forankret er den menneskelige værdighed i folks hoveder!

Josef Schuster, formanden for det Jødiske Centralråd i Tyskland.
Link: https://www.dr.dk/nyheder/udland/merkel-vi-maa-aldrig-glemme-krigens-rae...

Vores historiske forbrug af olie, gas og kul på trods af advarsler, leder til krig eller accept af pluralisme/multikulturalisme, senere bliver danskere selv klimaflygtninge og afhængige af samme.

Sider