Kronik

Lobbyisternes indflydelse skal ikke være skjult – lad os få et lobbyregister

I Danmark har offentligheden ikke adgang til information om, hvem der øver politisk indflydelse. Det kan betyde, at der tages beslutninger, som tilgodeser de få i stedet for de mange
I Danmark har offentligheden ikke adgang til information om, hvem der øver politisk indflydelse. Det kan betyde, at der tages beslutninger, som tilgodeser de få i stedet for de mange

Illustration: Ditte Ahlgren

Debat
21. september 2018

Takket være den globale klimamarch den 8. september var verdens drivhusgasproblemer igen i centrum af den offentlig debat.

Typisk diskuteres klimaforhandlinger som en interessekonflikt mellem lande, generationer eller klasser. Men de kan også betragtes som en stor konflikt mellem økonomiske og sociale interesser, for eksempel olie-, gas- og bilindustrien, den alternative energisektor, grønne ngo’er og forskningsorganisationer.

Mange lobbygrupper forsøger at påvirke klimapolitikken. Der er dog sjældent fokus på dette aspekt af klimakampen i den danske debat.

Skjult indflydelse

Det harmonerer desværre med den generelt blodfattige offentlige diskussion af, hvordan forskellige interesseorganisationer påvirker den politiske beslutningsproces i Danmark. Danskerne er modsat befolkningen i mange andre europæiske lande ikke så bekymrede over lobbyisters magt og indflydelse.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Transparency International, mener 60 procent af de adspurgte i Storbritannien og 55 procent i Tyskland, at deres respektive regeringer er styret af nogle få store interesser.

I Danmark svarer kun 24 procent, at de er enige eller overvejende enige i, at sådanne interesser har stor indflydelse på regeringen.

Undersøgelsen fra Transparency International understøtter den udbredte fortælling om, at der er en høj politisk tillid i Danmark. Det forbindes normalt med noget positivt. I det her tilfælde træder akilleshælen af den høje politiske tillid dog frem: Det er et problem for demokratiet, at lobbyisternes arbejde primært foregår uden for den offentlige debats søgelys, fordi det øger risikoen for, at der – bevidst eller ubevidst – bliver indført skjulte uligheder i adgangen til og indflydelsen på politiske beslutninger. Derfor er der behov for et større fokus på den rolle, lobbyister spiller i dansk politik.

Den offentlige debat om lobbyisme har i år hovedsageligt handlet om, hvorvidt tidligere politikere skal kunne træde direkte ind i et job som lobbyist. Især efter at daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen gik direkte over i et job som direktør for Dansk Erhverv tidligere på året.

Debatten om svingdøren er naturligvis vigtig, da den medvirker til at kaste lys over forbindelserne mellem politik og interessevaretagelse. Men centreringen af fokus på politikeres og erhvervsfolks karriereforløb er for snævert, og vi risikerer at glemme, hvad der egentlig er på spil, når lobbyorganisationer er aktive i politik. Det handler nemlig om indretningen af vores demokratiske system og lobbyisternes indflydelse på politikken og meningsdannelsen.

Interesseorganisationer er en uundværlig del af politiske processer. De leverer vigtige informationer og synspunkter ind til politikerne, når disse skal tage stilling i de ofte videnstunge og komplicerede sager, som for eksempel i klimadebatten. Men det er ikke garanteret, at informationsstrømmen fra lobbyister til politikere sker på en afbalanceret måde.

Det er vigtigt at sikre, at forskellige relevante vinkler på dette eller hint politiske emne bliver hørt, og at samtlige interessenter har mulighed for at påvirke politiske beslutninger.

Ofte er der store forskelle mellem de ressourcer, som for eksempel industriorganisationer og ngo’er råder over.

Disse forskelle gør sig gældende, når vi ser på, hvor meget lobbyorganisationer kan støtte politiske partier, og hvorvidt de er i stand til at udvikle, fremlægge og sælge deres budskaber til politikerne.

Det er derfor et vigtigt spørgsmål, hvordan ressourceforskelle påvirker lobbyorganisationers mulighed for at være en del af den politiske debat samt chancen for, at de opnår deres politiske mål. Desværre ved vi ikke nok om effekterne af lobbyressourcer på politisk indflydelse. Det skyldes blandt andet, at der er for lidt systematisk dokumentation af lobbyisternes ressourcer og deres interaktion med politikerne.

Detektivarbejde på universitetet

I øjeblikket er det stort set overladt til lobbyismeforskningen at kortlægge og oplyse om, hvilke lobbyaktiviteter, der er forgået, før en politisk beslutning blev taget. Og det er et regulært detektivarbejde at finde ud af, hvem der har forsøgt at påvirke en politisk beslutning, hvordan og med hvilken effekt. Det kræver, at man dykker dybt ned i offentlige høringer, skiftlige konsultationer, medieartikler og at man snakker med både politikere og lobbyfolk.

På Københavns Universitet har Anne Rasmussen for eksempel modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd til at undersøge lobbyisme på tværs af 50 politiske emner i Danmark, Tyskland, Holland, Sverige og Storbritannien. Min ph.d.-afhandling er skrevet inden for dette projekt og bidrager blandt andet til at vise, hvilke generelle mønstre der er i, hvem, og dermed hvilke interesser, der har nemmest ved at nå politiske mål.

Men forskningen kan ikke stå alene. Den er ofte for generel og langsommelig til at sikre princippet om checks and balances i det daglige lobbyarbejde.

Behov for lobbyregister

Et sundt demokratisk system kræver en transparent måde at oplyse om, hvem der har en stemme i politiske beslutninger. Det kan ske ved at oprette et register over lobbyister og deres aktiviteter. Initiativer på EU-niveau viser, at det er muligt at gøre, hvis viljen er til stede.

På EU-niveau findes der et Transparency Register, som registrerer informationer om lobbyister og deres ressourcer i Bruxelles. Derudover har EU-Kommissionen siden december 2014 offentliggjort informationer om deres møder med lobbyister. I modsætning hertil er de fleste nationale regeringer stadig sky, når det kommer til at oplyse, hvem de snakker med og om hvilke emner.

Forskellen skyldes sandsynligvis, at der er meget mindre tillid til EU end til de nationale regeringer. EU-registret kan dermed ses som et middel til at afhjælpe det ofte kritiserede demokratiske underskud i EU. Og omvendt sker der så ikke særlig meget i lande, hvor demokratiske processer bliver taget for givet.

Men det er ikke kun udskældte demokratier, som kan styrkes ved øget lobbytransparens.

Hvad jeg er mest bange for er, at der er nogle (tekniske eller tørre) politiske emner, som får meget lidt opmærksomhed i den offentlige debat og derfor giver særinteresser stor indflydelse – helt uden at modargumenter bliver udtrykt.

Resultatet kan være, at der tages beslutninger, som tilgodeser de få i stedet for den brede befolkning. Derfor har vi brug for et lobbyregister, som giver incitamenter til, at politikerne altid udveksler informationer med begge sider af en sag.

Et nationalt lobbyregister kan struktureres på mange måder: Det kan være den enkelte politiker, som oplyser om sine møder (som i EU-Kommissionen), det kan være lobbyorganisationerne, der skal offentliggøre information om deres ressourcer (som i EU-transparensregistreret).

I bedste fald vil registret gå endnu videre og vise lobbyaktiviteter i forhold til specifikke politiske emner, således at det tydeliggøres, hvordan politikerne har sikret sig, at de har konsulteret de involverede interessenter på en afbalanceret måde.

Men uden et markant offentligt pres, er det tvivlsomt, om den politiske vilje vil være til stede til at sikre mere lobbytransparens.

Som det første er der derfor behov for en mere ambitiøs og vedvarende debat om ligestillingen, hvad angår lobbyisters adgang til og indflydelse på politiske beslutninger.

Wiebke Marie Junk er ph.d. ved Institut for Statskundskab på København Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Det virker som en god ide, ja.

Verner Nielsen, Espen Bøgh, Kurt Nielsen, Rolf Andersen, Randi Christiansen, Søren Andersen, Anne Eriksen, Bjarne Andersen, John Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Torben K L Jensen og Jakob Silberbrandt anbefalede denne kommentar

Lobbyisme er jo i bund og grund anti-demokratisk, så jo mere registrering jo bedre.

Verner Nielsen, Espen Bøgh, Carsten Wienholtz, Kurt Nielsen, Randi Christiansen, Søren Andersen, Anne Eriksen, Bjarne Andersen, Henrik Leffers, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, Tue Romanow, Torben K L Jensen, Jakob Silberbrandt, Mogens Holme, Carsten Munk og John Andersen anbefalede denne kommentar

En fremagende artikel af Wiebke Marie Junk.
Det er ikke nok at vi ved hvem lobbyisterne er, og at de registreres, men ligeså vigtigt at få at vide hvem der betaler dem, altså hvem de arbejder for. Oftest er det udenlandske multinationale kapitalinteresser som betaler lobbyisterne. Og de er dygtige, meget dygtige, se bare hvordan de hjælper med at underminere demokratiet i mange lande og undgår at betale skat.

Verner Nielsen, Kurt Nielsen, Ole Frank, Flemming Skovbjerg , Randi Christiansen, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

PS. En fremragende artikek

Kurt Nielsen, Ole Frank, Bjarne Andersen, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

"I Danmark svarer kun 24 procent, at de er enige eller overvejende enige i, at sådanne interesser har stor indflydelse på regeringen."

Danskerne er sørgeligt naive.

Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Henrik Olsen, Carsten Nørgaard, Espen Bøgh, Carsten Wienholtz, Kurt Nielsen, Ole Frank, Mogens Holme, Flemming Skovbjerg , Søren Andersen, Anne Eriksen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Holger Madsen, Flemming Berger, Lars-Bo Abdullah Jensen og John Andersen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

I Danmark er der lige så mange journalister som politikere fast tilknyttet Folketinget. Hvad laver de journalister, når de nu ikke holder øje med, hvad politikerne laver?

Mere præcist er der omkring 180 journalister tilknyttet Folketingets pressecenter og som bekendt 179 politikere inkl. 4 fra Nordatlanten i Folketinget.

Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen, Kurt Nielsen, Flemming Skovbjerg , Per Torbensen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Søren Bro:

"nr. 1 på listen: Danske Bank, nr. 2 "Bæredygtigt" Landbrug."

Til gengæld støtter Danske Bank ikke Løkkefonden, så vidt jeg kan se på http://www.loekkefonden.dk/sponsorer/.

Peter Beck-Lauritzen

På med vanten, journalister, I kan mandsopdække hver eneste politiker. Og det er som bekendt ikke forbudt at grave dybt og offentliggøre resultater.

Kurt Nielsen, Ole Frank, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, John Andersen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Søren Bro: "Børge Lensen, det kan være, at banken støtter andetsteds, men det kan en dygtig journalist sikkert hurtigt afdække."

Det er muligt, men desværre har danske medier tydeligvis ingen dygtige journalister ansat.
Det burde efterhånden være tydeligt for de fleste, at dybdeborende journalistik i nutidens Danmark udføres af kommissioner nedsat af Folketinget, efter nogle, der kaldes journalister, redaktører eller blot kommentatorer, har stillet udvalgte ministre og ordførere spørgsmål, som mere end antyder et behov for en undersøgelse. På den måde er opstået en situation, hvor journalister mest fører politik, mens journalistik udføres af forskere og embedsmænd ansat af Folketinget.

Børge Rahbech Jensen

Med andre ord står medier nu for politik, mens politikere laver journalistik i nutidens Danmark.

Lobbyister er én ting - men fagforeningerne har altid været foran i det kapløb: de startede deres eget parti - sådan HELT eget. Hvis man har sit eget parti, behøver man ikke hyre lobbyister..

Tankevækkende kronik - og personligt kan jeg nikke genkendende til de fleste af de aspekter, som Wiebke Marie Junk på fortrinlig vis beskriver og opridser

- og uanset hvor bekymrende hendes kronik end måtte føles - så kan jeg desværre personligt hilse og sige, at lidt gravearbejde i virkelighedens verden og hvad her er foregået i vort land gennem de seneste10-15 års viser langt mere groteske forhold, end de fleste er i stand til at forestille sig.

Et altoverskyggende problem - lobbyisme og kritisable interessekonflikter - der ligger mange af problemerne i vort samfund - hvor politikerne evner hverken rækker i moral eller etik, og slet ikke ud fra de demokratiske grundprincipper og normer.

Demokrati er lidt som at sælge elastik i metermål - det kræver ærlighed - og man kan strække det langt, før det springer - og stadig kalde det et elastik. Sådan er det også med demokratiet.

Desværre tror jeg ikke på, at politikerne selv tager affære. Det har de færreste formatet til. Det må komme nedefra som et pres fra folkedybet - bl.a. fordi en folkevalgt dels vil få særdeles indskrænkede karriere muligheder sidenhen i det politiske system, dels har andre egoistiske prioriteter.

Ejendommeligt, at stor del af den danske befolkning stadig er forblændet af det glansbillede Danmark - muligvis fordi de endnu ikke på egen krop har oplevet, hvad der gemmer sig under det glittede papir.

Hvis du tør dykke lidt længere ned, har du her en mulighed - også for selv at kikke vurderingerne efter i sømmene, hvis du ikke tror hvad udredningerne viser - så får du måske en chance for at overveje tingene, inden du selv risikerer ved et eller andet tilfælde at komme over på den anden side af ligusterhækken, der ikke interesserer de, der er endnu er forblændet af glansbilledet, eller som dukker sig bag ligusteren

En omfattende og dybdegående research for nærmere at afdække mange kritisable forhold - om kroniske lidelser og diagnoser, Funktionelle Lidelser, reform af fleksjob og førtidspension, jobcentre og rehabiliteringsteams, manipuleringer af offentlige rapporter og undersøgelser, foragt for habiliteringsregler, fordækte netværk samt en række andre dybt kritisable forhold og tilstande - hvordan disse er opstået, hvem der står bag, hvem der har vandt det blinde øje til.

Undersøgelserne har afdækket, at der faktuelt er tale om en række forhold, hvor jeg vurderer at en række love og regler er misligholdt, desuden strider en række forhold mod de grundliggende demokratiske principper, regler og normer. Manipuleringer i et omfang, der burde bekymre - problemet blot det, at de fleste kun læser konklusionerne - ikke baggrunden - og politikerne misledes og manipuleres.

I del-rapporten Sidebemærkning No 2 kan du eksempelvis læse om, hvorledes et privat dansk foretagende og interesseorganisation via sine netværker og lobbyarbejde har formået at:

- få nedlagt det offentlige Det Nationale Forebyggelsesråd

- i stedet erstattet af det private foretagendes egen interessegruppe og netværk - og dette private foretagende og dets "services" er endog direkte ved navns nævnelse indskrevet i bemærkningerne til lovforslaget - men i den endelige lovtekst ser man det ikke

- det private foretages interesseorganisation er herefter dem, der er de primære rådgivere for Sundhedsstyrelsen

- det samme netværk, der udgår omkring halvdelen af medlemmerne i en række arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, der udfærdiger de Nationale Kliniske retningslinjer, som læger, hospitaler og det danske sundhedsvæsen skal rette ind efter

- det samme netværk har også infiltreret eksempelvis patientforeninger, hvor netværkets medlem endog sidder i forretningsudvalget i en af de mest fremtrædende patientforeninger - således ikke blot patientinteresser, der italesættes fra patientforeningen

- dermed er det reelt et privat foretagendes interessegruppe og netværk, der rådgiver Sundhedsstyrelsen i mange væsentlige og principielle spørgsmål og områder - og netværket kan frit gennemføre sine egne ideer og strategier - det er der blot ikke rigtig nogen, der har opdaget - endnu

Dette kan du læse mere om på dette link - Sidebemærkning No. 2 til Tillæg No. 4 - Trygfondens - set-up via Vidensråd for Forebyggelse & TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet - kommunikationsveje - https://www.academia.edu/37152104/Corruption_in_Denmark samt se dokumentationen for her https://independent.academia.edu/knud

Et andet eksempel:

Historier har været fremme i medierne om Lars Løkke og kvotekonger, baseret på rygter - i den opsummerende udredning 'Løkkeland' side 130, kan du derimod bl.a. læse dokumenteret forhold

I den opsummerende udredning 'Løkkeland' side 130, kan du derimod bl.a. læse dokumenteret forhold, hvor Lars Løkke dikterer Sundhedsstyrelsen at godkende en privatkliniks tilladelse til rygoperationer, stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger og protester - hvor Lars Løkke Rasmussen pålægger Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen at betragte svar til klinikken som endelig afgørelse og som pålæg til begge instanser om at følge Lars Løkke Rasmussens afgørelse i sagen. Privat misbrug af offentlig sygehus' protokol for at nå tidsfrist. En længere række dokumenterede forhold, der ikke er til at tage fejl af. En ageren i en specifik kliniks hensyn og interesser alene, der tillige strider mod reglerne for den fri konkurrence

Et bemærkelsesværdigt magtmisbrug uden sidestykke, der på ingen måde kan begrundes i Lars Løkke Rasmussens officielle embede, pligter eller ansvar - et forhold, der leder til, at denne private klinik faktisk i perioden foretager flere rygoperationer end det samlede danske sundhedsvæsen til sammen.

En solidt dokumenteret hændelse, der sætter spørgsmålet om hvor vidt Lars Løkke Rasmussens bevågenhed kan købes i klart perspektiv - en hændelse kun få i systemet har kendskab til - Berlinske var tæt på problematikken i andet ærinde om samme klinik, men Berlinske fik ikke øje på. hvad der mere lå bag den historie de gravede i.

Et parallelsamfund i det skjulte, du sandsynligvis ikke er klar over eksisterer, men som har afgørende indflydelse på langt flere samfundsmæssige beslutninger og love, end du har forestillet dig

Udredningen tager udgangspunkt i det juridiske - hvor vidt love og regler er overtrådt - det udgangspunkt folketingsmedlemmer kan forholde sig til.

Rapporten 'Løkkeland' - https://www.academia.edu/36174350/Corruption_in_Denmark

Resume side 1-16, om rapportens opbygning side 17 eller få overblik over de enkelte delemner i rapporten i Indholdsfortegnelse på side 18. Oversigt over de enkelte del-udredninger og sagsfremstillinger samt link for din adgang til disse, side 178.

Brug Søg/Find funktionen, og søg efter de ønskede nøgleord, på tværs af rapporten

Oversigt over de enkelte udredninger og sagsfremstillinger samt link for din adgang til disse.

Du har adgang til samtlige udredninger og sagsfremstillinger nedenfor, herunder fremlagte dokumenterende bilag og dokumenter til hver enkelt udredning på dette link – samt nedenfor:
https://independent.academia.edu/knud

Oversigt udredninger og sagsfremstillinger:
• Henvendelse til minister Ellen Trane Nørby og Sundhedsstyrelsen af 12-11-2017 Kopi af email af 12-11-2017 - Notat om de dokumenterede, foreliggende ikke usandsynlige kritisable interessekonflikter i Sundhedsstyrelsen og andetsteds, samt lignende forhold. - Supplerende til email 02-11-2017
https://www.academia.edu/35166303/Corruption_in_Denmark

• Kopi email af 02-11-2017 - Spørgsmål 63 til ministeren - Desto mere jeg undersøger, desto mere jeg sætter mig ind i, jo mere rundtosset bliver jeg - har du også denne følelse....
https://www.academia.edu/35166304/Corruption_in_Denmark

• Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Sundhedsstyrelsen - ikke usandsynlig inhabilitet
https://www.academia.edu/35372819/Corruption_in_Denmark

• Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Retslægerådet - derfor taber du med 95% sandsynlighed en retssag mod forsikringsselskabet
https://www.academia.edu/35196086/Corruption_in_Denmark

• Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Retslægerådet - Supplerende note
https://www.academia.edu/35362417/Corruption_in_Denmark

• Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - TrygFonden - 'facilitation payment' – donationer, sponsorater samt finansiering mod forventet modydelse
https://www.academia.edu/35215770/Corruption_in_Denmark

• Specialklinikken Rebild’s omhandlende udstyr, Phillips Digital Motion Flouroskopi – også benævnt Digital Motion X-Ray (DMX)
https://www.academia.edu/35372798/Corruption_in_Denmark

• Uddrag fra 12-11-2011 Henvendelse - Forsikringsselskabernes angribelige og kritisable adfærd i øvrigt https://www.academia.edu/35362147/Corruption_in_Denmark

• Sidebemærkning No. 1 til 12-11-2017 Henvendelse - Om Forsikringsselskabernes angribelige og kritisable adfærd i øvrigt
https://www.academia.edu/35617535/Corruption_in_Denmark

• Tillæg No. 1 til 12-11-2017 Henvendelse - TrygFondens setup via Udviklings Forum om Funktionelle Lidelser
https://www.academia.edu/35395007/Corruption_in_Denmark

• Tillæg No. 2 til 12-11-2017 Henvendelse - Consensus Seminar Jægerspris UdviklingsForum 22.– 23. april 2009
https://www.academia.edu/35498570/Corruption_in_Denmark

• Tillæg No. 3 til 12-11-2017 Henvendelse - TrygFondens FLregulering af 14-12-2009 - taktiske og strategiske justering af tidligere Handlingsplan 2009
https://www.academia.edu/35498855/Corruption_in_Denmark

• Tillæg No. 4 til 12-11-2017 Henvendelse - Trygfondens - set-up via Vidensråd for Forebyggelse & TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet – kommunikationsveje
https://www.academia.edu/35566648/Corruption_in_Denmark

• Sidebemærkning No. 2 til Tillæg No. 4 - Trygfondens - set-up via Vidensråd for Forebyggelse & TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet - kommunikationsveje https://www.academia.edu/37152104/Corruption_in_Denmark samt se dokumentationen for her https://independent.academia.edu/knud

• Tillæg No. 5 til 12-11-2017 Henvendelse - Sundhedsstyrelsen - Nationale Kliniske Retningslinjer Funktionelle Lidelser - og betydningen af diagnosekriterier og –definitioner
https://www.academia.edu/35607899/Corruption_in_Denmark

• Tillæg No. 6 til 12-11-2017 Henvendelse - ’Løkkeland’
https://www.academia.edu/36174350/Corruption_in_Denmark

• Tillæg No. 7 - Henvendelse til ministrene Troels Lund Poulsen og Ellen Trane Nørby - Jobcenter Lærkevej sagen
https://www.academia.edu/36193576/Corruption_in_Denmark

Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Eva Schwanenflügel, Anne Eriksen, Kim Houmøller og Peter Tagesen anbefalede denne kommentar
Jørgen Clausen

Det er vist ikke særlig demokratisk, at en lille gruppe personer er i stand til daglig at få politisk indflydelse, mens vi almindelige borgere må nøjes med en dag hvert fjerde år.

Kurt Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Ole Frank, Mogens Holme, Flemming Skovbjerg , Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Christian De Coninck Lucas

En glimrende ide, men i et politisk klima som ikke engang vil dele informationer om donorer med borgerne virker det ikke som noget de store partier vil støtte.

Kurt Nielsen, Peter Beck-Lauritzen, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Følg pengene - find de ansvarlige

I disse skattely - og hvidvask tider i vores corporate governance styre er den øvelse både relevant og forekommer at være stadig mere kompliceret.

Kurt Nielsen, Peter Beck-Lauritzen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Jørgen Clausen

At nedbryde demokratiet i Danmark er som så meget andet de sidste 15 år en bevist politisk strategi fra Venstre siden Ander Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001. Formålet med strategien, eller rettere manipulation, er at afvikle den danske velfærdstat til fordel for den rendyrkede hensynsløse kapitalisme og markedsøkonomi efter USA'sk forbillede. Et USA, som Anders Fogh Rasmussen dyrker som en nærmest urationel besættelse.

Gad vist hvornår den siver ind hos den brede befolkning.

Niels Duus Nielsen, Carsten Wienholtz, Henrik Olsen, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme og Flemming Skovbjerg anbefalede denne kommentar
Flemming Skovbjerg

Har vi den rette demokrati i DK når lobbyister i langt højere grad påvirker beslutningerne ( i det skjulte ) end vi som borgere har mulighed for ?
Jeg savner dertil en presse der i langt højere grad evner at klæde danskerne på til at forstå den tid vi lever i og ud fra det reelt kan tager en kvalificeret standpunkt .

Niels Duus Nielsen, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Konkurrencestatsdogmet er kort sagt ødelæggende for enhver form for lokalt og globalt permakulturelt samarbejde.

Er vi humans eller human beings?

Vi befinder os i et fantastisk og spændende kosmisk eventyr, som, hvis vi er fordomsfrit vågne, vil afsløre sine hemmeligheder for os og dermed ruste os bedre til den eksistentielle udfordring.

Lovmæssighederne i vort planetare, kosmiske skæbnefællesskab må ses og respekteres.

Det gør vækst-og konkurrencerytterne ikke. Heraf miséren.

I Danmark svarer kun 24 procent, at de er enige eller overvejende enige i, at sådanne interesser har stor indflydelse på regeringen. Men vi ved også at i EU sidder virksomhederne og deres lobbyister med alle kortene på hånden.....

Et lobbyregister siger du? Det lyder jo som en helt og aldeles glimragende idé! Hvor skriver man under på at få det debatteret på Christiansborg?

Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen, Randi Christiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Emnet er så afgjort værd at tage et dybere kig ind i, - og alligevel måske ikke, da vi vist nok allerede har set et glimt af betydningen omkring demokratiet vers. lobbyisme.

Var det sidste år - eller lidt længere tilbage, jeg læste en artikel om EL fremover ville transmittere fra deres møder med lobbyister, - og det blev sandelig ikke noget der kom meget ud af, - "for omgående blev der sendt afbud fra adskillige lobbyister"!

Det burde vel ikke være sket, eller hvordan er det nu med ordene om registrering af befolkningen fra amerikansk side; "hvis man ikke har noget at skjule har man intet at frygte"!

Det er helt i orden med politikerne er nødt til at indhente viden om specifikke områder af teknisk karakter, - men det kan man gøre via de mange specialister der findes indenfor forskningen som staten selv finansierer på universiteterne, og dermed være mere uafhængige af lobbyisternes "opfattelser"!

Som det er i øjeblikket peger meget på lobbyisterne og deres betalere for arbejdet med lobbyisme har store fordele økonomisk, og et særlig godt virkemiddel er særdeles velkendt - "arbejdspladser", som "mangen en politiker med "respekt" for sig selv sjældent tør sige imod", hvor respekten så end bliver af for uafhængigheden.

Hvad ved politikerne om dit og dat når det kommer til stykket, hvis det altså er deres egne tanker der får dem til at sige det de gør engang imellem.

Lad os lige tage lidt tilbage i fortiden i den anledning, - her tænker jeg på DONG salget, og som man måske husker så blev DONGs salgsværdi "over night" "devalueret fra omkring 55 - 75 mia. til sølle 32 mia., hvilket skabte ikke så lidt røre, - og nu syntes alting at være glemt eller gemt bort.

Kan nogen huske hvad nogle politikere sagde kort tid efter om salget af DONG til den "devaluerede pris", og hvad det blev sammenlignet med?

Så lad mig lige rekapitulere hvad der blev sagt og brugt som sammenligning:

Vindmøllefabrikanten Vestas aktier var tidligere gået nedad grundet faldende orde indgang, - hvor aktiekursen var faldet, og hvor der ved den nye ordreindgang et kvartal senere havde været en ganske stor fremgang i ordrebeholdningen for virksomheden, og dermed samtidig en stor stigning i aktiekursen.

Da pressen nu fortsatte med at stille spørgsmål om - den "devaluerede" aktiekurs på DONG salget, kom visse politikere med en forklaring der sammenlignede DONG med Vindmøllefabrikkens aktie nedtur og efterfølgende optur, som forklaring på hvor hurtigt det kunne svinge op og ned på markedet.

Desværre er der ingen sund fornuft i at sammenligne vindmølle fabrikken Vestas kursudsving med DONGs kursudsving sådan som politikerne gjorde for t give en forklaring på DONGs "devaluerede" salgspris.

Forskellen ligger i det ganske simple forhold, at vindmølle fabrikken er afhængig af nye kunder, der køber fabrikkens produkter - vindmøller, som det tager tid at producere, og derfor hele tiden er afhængige af nye bestillinger eller kunder der efterspørger deres produkter.

Den situation er ikke den som DONG befandt sig i, - tværtimod, DONG kendte hele sin faste kundemasse, der aftog såvel strøm(energi) og varme fra virksomheden hele året rundt, - nye kunder ligesom for vindmølle fabrikanten lå slet ikke i det omfang for DONGs produktion, så der fandtes slet ikke mulighed for udsving i samme størrelse eller i den anledning, - kun priserne for produktionen - indkøb af kul, olie osv. eller køb fra andre lande til at dække behovet for at levere deres produktion - el og varme til kunderne, som var en variabel omkostning, men slet ikke i den målestok som den "devaluerede" pris kunne give anledning til.

Det viser med al ønskelig tydelighed at politikerne der gladelig udtalte sig om DONG salget og den "devaluerede" salgspris slet ikke vidste hvad de talte om, og heller ikke havde sat sig ind i det, eller måske endnu værre havde fået præsenteret en forklaring - ja fra hvem(?), som de kunne bruge hvis nogen spurgte!

For demokratiets skyld er det vigtige der tages et opgør med lobbyisme kulturen, - så der kommer meget mere balance i de politiske beslutningsprocesser på et langt mere uvildigt grundlag., og mindre påvirkning udefra erhvervslivet, men i stedet fra egne eksperter i de offentlige institutioner som universiteter og andre steder i forskningen, som staten alligevel betaler for.

Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Lobbyister skal absolut ingen adgang have til folkevalgte politikere. Synes i de har gjort det godt indtil videre? Skal de have lov til at korrumpere politikerne mere end der i forvejen? Tror i virkelig en registrering vil virke efter hensigten? Politikerne er allerede købt når de ankommer i Folketinget. Det skal være ulovligt at give penge til politiske partier. Alle partier kan bare få ligelig TV dækning i henhold til ny lov, thats it. Politikere skal være så u besmittede som overhoved muligt. Så lad os få flere folkeafstemninger gerne via internettet, vi borgere er jo bare minimeret til at sætte et ligegyldigt kryds hver fjerde år. Havde vi solgt 20% af DONG til Goldman Sachs ved en folkeafsteming? Ved en Folkeafstemning ville vi tillade landbrugets forgiftning af vores drikkevand, vores jord, havmiljø? Ville vi tillade internationale firmaer der IKKE betaler SKAT i Danmark, der tilsviner vores miljø samtidig, og vi skal betale for oprydningen og infrastruktur? Vi er sku de dumme Danskere.

Carsten Wienholtz, Randi Christiansen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Som hausgård sagde i går hos clement : vi er blevet dummere

Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Ja vi er lullede ind i en Tornerose søvn. Men vi kommer til en brat opvågning. Og der er stort set intet vi kan gøre.

Er der virkelig ikke nogen partier der vil gå til valg for at bekæmpe bankmafien i DK og EU.?
Jeg ved godt at, partierne mener at flygtninge er det store økonomiske problem i DK.

Eva Schwanenflügel og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar

Sørgeligt med så mange kloge hoveder der også her blot hyler forargede i kor.
Heldigvis er der kritiske og handlekraftige borgere udenfor andedammen der holder EU og lobbyister i ørerne.
Underligt en forsker (heller...) ikke nævner disse etablerede organisationer.

Go læselyst. Husk at åbne muldvarpeskindet så jeres engagement bliver mere end tomme ord her i ekkokammeret..
https://lobbyfacts.eu/
https://www.alter-eu.org/what-is-the-problem

/Lars