Kronik

Uddannelsesformænd i fælles opråb: Stop nedskæringerne på uddannelse nu

Vi savner en klar uddannelsespolitisk vision, som ikke er styret af økonomiske sparekrav, men som handler om, hvordan vi får flest muligt uddannet bedst muligt – til gavn for hele samfundet
Med mindre vi skal importere læger, sygeplejersker og SOSU’er til at tage sig af vores syge og gamle, og tømrere til at bygge vores huse, så er vi nødt til at uddanne dem selv, skriver formænd fra uddannelsessektoren i dagens kronik.

Med mindre vi skal importere læger, sygeplejersker og SOSU’er til at tage sig af vores syge og gamle, og tømrere til at bygge vores huse, så er vi nødt til at uddanne dem selv, skriver formænd fra uddannelsessektoren i dagens kronik.

Debat
19. september 2018

I Danmark har vi igennem generationer opbygget et velfungerende uddannelsessystem, der sikrer vores unge fundamentale færdigheder på et højt niveau, og sikrer vores voksne opgradering af kompetencer, så de kan møde de udfordringer, som nutidens og fremtidens arbejdsmarked stiller dem.

Investeringer i uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken er ganske enkelt nøglen til den danske succeshistorie, der er kendetegnet ved høj beskæftigelse og gode lønninger for alle grupper i samfundet.

Ude omkring på uddannelsesinstitutionerne arbejder vi hver dag for at levere uddannelser af høj kvalitet. Men den indsats gør det ikke alene.

Skal succeshistorien også fortælles i de kommende generationer, så skal vi investere i uddannelsessystemet – og det vigtigste skridt lige nu er at afskaffe de bevidstløse besparelser på to procent om året, som har stået på siden 2016.

Milliarder af kroner, som kunne sikre Danmarks fremtid, er i de seneste tre år blevet fjernet fra uddannelsesinstitutionernes budgetter. Og med regeringens finanslovforslag er der lagt op til at fortsætte besparelserne.

Det er en kortsigtet tankegang, der underminerer Danmarks styrkeposition og saver den gren over, som vores fremtidige velfærd hænger på. Derfor er vi i uddannelsessektoren gået sammen om at kræve, at 2-procentsbesparelserne skal stoppe nu.

Hvad man kan få for 15 mia.?

Igennem de seneste tre år er der ifølge udregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – baseret på Finansministeriets tal – vedtaget besparelser på vores uddannelser på i alt 15 mia. kr. gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Lad os kortvarigt forestille os, hvad vi kunne have fået for de penge, hvis de ikke var blevet barberet af budgetterne:

Havde vi haft 15 mia. kr. mere, kunne vi have undgået lærerfyringer, og så havde lærerne på de danske uddannelsesinstitutioner haft mere tid til den enkelte elev og studerende. Det ville betyde større nærvær, mere differentieret undervisning, mere fokus på formativ feedback og dermed undervisning af højere kvalitet.

15 mia. kr. havde kunnet sikre, at flere unge påbegyndte og gennemførte en erhvervsuddannelse, fordi de fik mere tid til ordentlig introduktion til uddannelserne og til at opfylde de krav, der stilles.

15 mia. kr. havde betydet, at flere voksne kunne få en målrettet efteruddannelse, så deres kompetencer hele tiden matcher et arbejdsmarked og et samfund i konstant forandring.

For 15 mia. kr. kunne vi have oprettet sproghold på gymnasier, erhvervsgymnasier og professionshøjskoler – også hvor der var et begrænset antal interesserede elever/studerende. Så havde vi måske ikke stået i en situation, hvor grundskoler landet over mangler kvalificerede tysk- og fransklærere, og hvor erhvervslivet skriger på arbejdskraft med sprogkompetencer.

15 mia. kr. havde givet uddannelsesinstitutionerne mere luft til at indkøbe moderne udstyr, så man kunne gennemføre undervisning, der matcher det, eleverne og de studerende kommer til at møde, når de kommer ud på arbejdspladserne.

Der ville også have været råd til at efteruddanne underviserne i at bruge det nye udstyr, og til at opdatere dem på informations- og kommunikationsteknologi og på det nyeste inden for læring – alt sammen til gavn for elever og studerende.

De 15 mia. ville også have sikret uddannelsesinstitutionernes økonomi til at fokusere mere målrettet på karrierelæring for elever og studerende og på det vigtige samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Men det handler ikke kun om de unge. Det handler om os alle sammen.

I Danmark forventer vi kvalitet, når vores syge skal plejes, når vores børn og unge skal uddannes, eller når der bygges broer, der skal holde. Hele grundlaget for den kvalitet undermineres, hvis regeringens forslag til finanslov kommer igennem. Og i en tid hvor kravene og forventningerne til professionerne accelererer, er det fuldstændig uholdbart at forringe kvaliteten i uddannelserne til for eksempel sygeplejerske, ingeniør, folkeskolelærer, social- og sundhedsmedarbejder og elektriker.

Brug for flere uddannede

Uddannelse er ikke en unødig luksus. Det er forudsætningen for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund, og Rockwool Fonden dokumenterede sidste år i sin publikation Afkast af Uddannelse, at der fortsat er gode penge at tjene – for samfundet og for den enkelte – ved at investere i uddannelse.

Hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse, ville det give et ekstra bidrag til det danske BNP på en milliard kroner om året – vel at mærke når prisen for at uddanne dem er trukket fra.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd drager lignende konklusioner: I en analyse fra sidste år fastslår de, at uddannelse fører til højere løn og lavere risiko for arbejdsløshed. Uanset om det er en erhvervsuddannelse, en kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse.

Og Danmark har faktisk hårdt brug for mere arbejdskraft inden for alle uddannelsesområder, hvis væksten i de små og mellemstore virksomheder og i eksporterhvervene skal fortsætte med at generere velstand til landet, og hvis vi skal tilbyde en kvalificeret offentlig service.

Allerede om få år er der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udsigt til at mangle 65.000 med korte og mellemlange videregående uddannelser og 72.000 faglærte, og rådet har tidligere fastslået, at der også kommer til at mangle mere end 20.000 med lange videregående uddannelser.

Med mindre vi skal importere læger, sygeplejersker og SOSU’er til at tage sig af vores syge og gamle, tømrere til at bygge vores huse, og pædagoger til at passe vores børn, så er vi nødt til at uddanne dem selv.

En sideeffekt af at satse på uddannelse er, at både skatteindtægter og privat forbrug vil stige, hvis det lykkes at hæve det generelle uddannelsesniveau.

Der mangler en vision

De danske uddannelsesinstitutioner ligger i dag spredt ud over hele landet og er med til at skabe sammenhængskraft mellem landsdelene og sikre, at rigtig mange unge mennesker tager en uddannelse.

Forskning viser, at bliver skolevejen for lang, så falder eleverne fra, men med de fortsatte besparelser bliver det svært at opretholde et varieret uddannelsesudbud i de tyndt befolkede områder – især fordi antallet af unge falder på landsplan. Og det ligefrem styrtdykker i mange mindre byer.

Som uddannelsesinstitutioner savner vi en klar uddannelsespolitisk vision, som ikke er styret af økonomiske sparekrav, men som handler om, hvad vi vil med vores uddannelsessystem.

Og den vision bør være, at vi får flest muligt uddannet bedst muligt – til gavn for eksporterhvervene, den offentlige og den private sektor. Til gavn for hele samfundet.

Det hedder så flot, at vi skal leve af innovation, men de kreative løsninger og de banebrydende opfindelser kommer ikke blot, fordi man trækker tænkehatten ned over ørerne. De opstår på basis af fundamental viden, og den viden får vi igennem et velfunderet og vidtforgrenet uddannelsessystem, der vægter kvalitet højt.

Derfor må og skal vi af med omprioriteringsbidraget, så uddannelsesinstitutionerne får økonomisk luft til at gøre det, de er sat i verden til: At udbyde uddannelser af høj kvalitet til gavn for den enkelte – og for samfundet. Derfor skal 2-procentsbesparelserne stoppes nu.

Kronikører:

Birgitte Vedersø (Danske Gymnasier)

Ole Heinager (Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier-lederne)

Stefan Hermann (Danske Professionshøjskoler)

Charlotte Lundblad (Danske Erhvervsakademier)

Verner Rylander-Hansen (Danske HF & VUC)

Anders Bjarklev (Danske Universiteter)

Torben Vind Rasmussen (Efterskoleforeningen)

Karsten Suhr (Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier)

Jens Munk Kruse (Danske Landbrugsskoler)

Elsebeth Gerner Nielsen (Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser)

Jeppe Rosengård Poulsen (Danske SOSU-skoler)

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

En beskrivelse af dannelse er, at det er ikke strengt nødvendigt, at have en uddannelse for at være dannet, men man må nødvendigvis have lært af andre, da dannelsen står i forhold til forældrenes og bedsteforældrenes normer.

Så da vores politikere levere ikke bæredygtig økonomisk vækst på olie, gas og kul afbrænding, på trods af videnskaben har advaret imod denne praksis i over ethundrede år og politikere alligevel kalder den urentable økonomiske vækst for ‘positivt’ og at det går ‘rigtig’ godt for dansk økonomi, så er det ikke synderligt overraske, at de samme politikere ikke har kvalificerede bud på tilrettelæggelse af uddanelse.

Henrik Klausen, Torben K L Jensen, Ole Frank og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Rettidig omhu - det der kendetegner langsigtede investeringer i fremtiden.

For 15 milliarder kunne vi have foræret alle de 50.000 fattige børn, som findes i Danmark hver 300.000 kr. Børnefattigdommen må da trods alt have første prioritet. Det er bare ikke i orden, at så mange børn, lever i fattigdom i dette velhavende land.

Fattigdom og ulighed i Danmark er systemisk; de er sket på grund af politiske valg. Børnefattigdom er åbenbart en fast politisk overbevisning i Folketinget. Vi kan og vi skal vælge en bedre vej af hensyn til børne- og familiefattigdommen.

Børn fra lavindkomstfamilier bliver jævnligt ramt af politikernes nedskæringer. Danmark har gjort et meget dårligt job med at sørge for børnene. For at give det dybde og kontekst, kommer børnene fra de 15 % af de fattigste i Danmark, dem som af forskellige årsager ikke kan arbejde.

Danmark er nu et land med stor ulighed. Antallet af børn, der lever i fattigdom er en skændsel. Med hensyn til materiel velvære, er det børnene, som er hårdest ramt af nedskæringerne - de såkaldte reformer.

På trods af stigninger i fattigdom siden krisen, er der afsat færre ressourcer til de fattigste familier, og dette ændrede sig paradoksalt nok ikke, da krisen var over. For eksempel har folketinget skåret i midler til sociale ydelser i over 20 år.

Politikerne har også gjort dybe nedskæringer i uddannelsesområderne. Vi investerer mindre og mindre i børns uddannelse. og børn fra lavindkomstfamilier er hårdest ramt af disse nedskæringer, f.eks. er flere hundrede skoler nedlagt. Resten af de offentlige skoler er nedslidte, i modsætning til de private, hvor de formuendes børn trives. Det går stærkt ned for Danmark på alle parametre, undtaget én: De riges formuer bugner.

På trods af det faktum, at mange skoler over hele landet er nødt til at afskedige lærere pga kommunale budgetnedskæringer, fortsætter Folketinget med at forlange de samme sociale nedskæringer, med det formål at føre pengene over til erhvervslivet.

Sandheden er at Danmark er et af de rigeste i verden, vi har da selv råd til at uddanne folk. At importere læger, sygeplejersker og SOSU’er fra fattigere lande, som mere har brug for dem, er en mærkelig tanke, det er fattigdomsskabende, der hvor de kommer fra.

Kenneth Jacobsen

Kræmmerne hærger samfundet.

Helene Kristensen

Uddannelse er investering i fremtiden - vores statsminister, ham der vil være statsminister for enhver pris - har brug for pengene her og nu til at købe stemmer for. Det bliver dyrt at genoprette et velfungerende samfund, når denne pestilens engang er væk.

SUK! for en uambitiøs vision fra så prominente afsendere.

Lad mig lige opsummere artiklen: For 15 milliarder kunne vi have fået større nærvær, differentieret undervising, bedre introduktioner til uddannelserne, flere voksne på skolebænken, så de kan holde sig a jour med tidens trend, flere sproghold på gymnasierne, mere udstyr og endda mere uddannelse til lærene til at bruge det nye udstyr. Mere samarbejde med erhvervslivet.

Undskyld, men det er ikke ligefrem revolutionært kampmanifest. Snarere et forsmået opråb over at café pengene er taget fra jer.

Stram op!

Lad mig først skynde mig at sige, at jeg er helt enig med kronikørene i, at det er latterligt at vi har en bevidstløs og ureflekteret 2% besparelse på vores uddannelser. Uddannelse er ikke bare en omkostning, det er en investering, i fremtiden. Enig så langt.

15 Mia er mange penge! men det samlede budget er 700 Mia hvilket er super vildt grotesk mange penge. Og for mig at se, er det største problem ikke at der mangler nogle café penge til opretholdes af vanetænkning.

Vi har større problemer:

Vi har et uddanelsessystem som angiveligt er både "gratis" og "for alle" Men i realiteten er hovedparten af de penge der postes i systemet reelt først værdiskabende, når de de studerende er færdiguddannede og begynder i jobs. Alt for mange unge ender med at forlade uddannelserne inden de overhovedet er færdige. Det er altså overhovedet ikke "gratis", det koster 700 milliarder om året, og det er overhovedet ikke "for alle", det er helt specifikt kun for dem der kan tilpasse sig den klassiske forestilling om livslang uddannelse. Altså at en uddanelse varer hele livet (måske pyntet med noget efteruddannelse nå man bliv er halvgammel).

Uddannelserne taler (ned) til de unge - i stedet for at tale med dem. Det er i sig selv vildt, at lærere skal uddannes i teknologi og udstyr, som de unge selv behersker meget bedre, alt sammen blot for at presse læringen ind i en klassisk læreren-taler-til-eleven tænkning. Hvad med at se de unge som ressourcer i stedt for kvæg eller lemminger?

Hvad med at indrette uddannelserne så de studerende skaber værdi fra starten, i stedet for at lukke dem inde i akademiske bobler, hvor de først skal løse konstruerede problemstillinger med bedagede redskaber og metoder, for så at blive lukket ud i livet - og skal lære hvordan man i virkeligheden gør?

Her følger en lille anekdote fra det virkelige liv til at slutte af på:

Min datter er i dag voksen, men hun gik i gymnasiet i tiden før de årlige bevidstløse 2% nedskæringer. Dengang der var penge til alle de dejlige ting som kronikkørerne nu savner. Min datter fik en depression af slutningen af 2.g (kan I høre en summen? Det er alle de læsere der mumber "Det gjorde min osse"). Min datter var indlagt til psykiatrisk behandling den sidste måned af det skoleår og det meste af hendes sommerferie. På trods af sit fravær bliver hun, efter lægelig anbefaling om hurtigst muligt at genetablerer sociale relationer, inviteret tilbage til 3.g. Det skoleår starter med en svær måned, ikke usædvanligt efter en svær depression, men fra slutningen af september det år og frem er hun faktisk rigtig godt med.

Alligevel bliver hun, med henvisning til sin høje fravær, primært oparbejdet under hendes sygdomsforløb sidste måned i 2.g, bedt om at gå til eksamen i samtlige fag. Min datter har hadet det etablerede uddannelssystem lige siden.

Under forløbet indleder jeg en dialog med skolens ledelse, jeg synes der er tale om noget af et justitsmord, og at min datter inviteret tilbage under falske forudsætninger.

Skolens rektor svarer mig (sakset ud af min maildialog):

"Når skolen henviser en elev til at aflægge eksamen i alle fag, sker det efter først en mundtlig advarsel og herefter en skriftlig advarsel. Sygdom betyder, at vi forsinker advarselsgivningen. Vi formulerer den dog, så det er klart for eleven, at vi kender til den pågældendes vanskelige situation. På vores gymnasium vurderer vi, at elever, der er fraværende i så stort et omfang som din datters, uanset årsag, ikke kan aflægge eksamen på normale vilkår. Det vil derfor være at stille eleverne uens, hvis jeg omgjorde en beslutning herom - og det vil jeg ikke."

Den pågældende rektor mener altså at de helt ens elvers retssikkerhedssfølelse vejer tungere end at se den indvidulle elev som - et individ.

Den rektor som jeg har citeret er at finde blandt kronikørerene!

Så selv om jeg er ening i at uddannlse er noget vi skal investere mere i, så er jeg reelt mere bekymret for hvordan de 685 millarder der er tilbage, bliver forvaltet, og ikke så meget de 15 millarder der mangler.

Stram op!