Kronik

Kan det virkelig være rigtigt, at ’facerape’ skal være strafbart?

Straffelovens bestemmelse om hacking gør almindelige drillerier på sociale medier ulovlige. Var det ikke en idé at begrænse strafansvaret til de mere alvorlige varianter af hacking?
»Det er på tide, at lovgiverne tager et helt anderledes livtag med hackingbestemmelsen for at sikre, at man straffer det, vi ønsker, skal være strafbart, og at dette beskrives så udførligt som muligt i straffeloven, så borgeren ved, hvad der gælder,« skriver Lene Wacher Lentz.

»Det er på tide, at lovgiverne tager et helt anderledes livtag med hackingbestemmelsen for at sikre, at man straffer det, vi ønsker, skal være strafbart, og at dette beskrives så udførligt som muligt i straffeloven, så borgeren ved, hvad der gælder,« skriver Lene Wacher Lentz.

Emilie Bech Jespersen

Debat
1. november 2018

Et nyt lovforslag om straffeloven er blevet fremsat for Folketinget. Det handler blandt andet om forbrydelsen hacking. Men der er alene lagt op til mindre, sproglige ændringer af bestemmelsen – ikke den nytænkning, der reelt er behov for.

Kun de færreste af os vil have indvendinger imod den ændring af hackingbestemmelsen, som lovforslaget lægger op til. To sætninger byttes om i straffelovens § 263. Desuden ændres noget af ordlyden, eksempelvis ændres »informationssystem« til »datasystem«.

Formålet er alene sproglig modernisering, ikke nogen ændring af retstilstanden.

I stedet for sådanne sproglige petitesser burde kræfterne blive brugt på helt grundlæggende at overveje, om hackingbestemmelsen straffer det, den skal.

Jeg har for nylig gennemført en juridisk analyse af hackingbestemmelsen, der er publiceret i tidsskriftet Juristen. Det er min opfattelse, at det haster med at genoverveje hackingbestemmelsen for at sikre, at forbrydelsen defineres, så den passer til tiden, navnlig til alt det, vi foretager os på de sociale medier.

Ulovlig facerape

De fleste mennesker har en forståelse af, hvad hacking som forbrydelse går ud på. Vi hører fra pressen om hackingangreb mod myndigheder og virksomheder. Selve ordet ’hacking’ antyder, at nogen trænger ind i et system, som om man hakker sig vej igennem et virtuelt hegn.

Den danske hackingbestemmelse dækker dog bredere end det. Efter straffeloven kan man straffes, hvis man »uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem«.

Kernen i bestemmelsen er, at man skaffer sig uberettiget adgang. Heri ligger ikke noget krav om, at man skal have forceret en modstand. Der ligger egentlig bare det i det, at man ikke har fået lov. På den måde dækker bestemmelsen meget bredt. Spørgsmålet er, om området er for bredt?

Hackingbestemmelsen kan også bruges på de sociale medier, og dermed kan vi risikere et strafansvar for vores dagligdagsadfærd, hvor vi skaffer os adgang til hinandens profiler og grupper på sociale medier uden altid at have fået et udtrykkeligt ja til at gøre det, vi foretager os.

Det gælder eksempelvis facerape, hvor man uden at have fået lov tilgår en andens facebookprofil og lægger et sjovt billede op eller skriver noget sjovt. Vil det kunne straffes som hacking? Formentlig ja, og derfor bør vi have en debat om, hvad hacking som forbrydelse bør dække.

EU vil begrænse strafansvar

EU’s cybercrime-direktiv fra 2013 kan tjene som inspiration til, hvordan strafansvaret for hacking kan begrænses til de mest alvorlige tilfælde.

Her er det fastsat, at EU-landene i deres hackingbestemmelser skal indføre et krav om, at handlingen skal være begået ved »brud på en sikkerhedsforanstaltning«. Hvilken form for sikkerhedsforanstaltning, og hvor teknisk avanceret den skal være, er overladt til medlemsstaterne. Men der ligger i direktivet, at strafansvar først kommer på tale, hvis ejeren af systemet på en eller anden måde har beskyttet sine data.

Danmark er som følge af retsforbeholdet ikke forpligtet til at følge direktivet og ændre i straffeloven. Men det er tilladt for os at overveje, om det ville være klogt. Navnlig i lyset af hacking på Facebook og andre sociale medier er der grund til at overveje et krav om, at en sikkerhedsforanstaltning skal være brudt.

Dømt for facebookhacking

I 2017 blev en kvinde dømt i Danmark for hacking i forbindelse med, at hun havde skaffet sig uberettiget adgang til sin ekskærestes facebookprofil.

Kvinden forklarede, at han havde givet hende passwordet til sin profil, og at hun havde fundet ud af, at han havde været hende utro. Hun benyttede derfor adgangen til hans profil til at drille ham ved at ændre brugernavn, adgangskode og profilbillede.

Sagen blev afgjort som en tilståelsessag. Dog forklarede hun, at det er helt almindeligt at ændre andres profiler på Facebook, f.eks. hvis en person ikke er logget af, og at det ikke ville tage nogen tid »at genoprette en ændret konto«.

I en tilståelsessag indkaldes ikke vidner, og ud fra referatet i Ugeskrift for Retsvæsen fremgår ikke ekskærestens syn på sagen. Dog kræver en straffesag om hacking, at offeret har bedt om offentlig påtale, hvilket formentlig er sket ved, at han har anmeldt episoden til politiet.

I byretten blev kvinden idømt 20 dagbøder a 100 kroner. Anklagemyndigheden ankede til Landsretten for at få en fængselsstraf, men Landsretten var enig i bødestraffen.

Kvindens strafansvar beror på, at hendes adgang til hans profil er »uberettiget«. Man må dog konstatere, at ekskæresten tidligere selv havde givet hende koden, og at han ikke havde ændret den efter forholdets ophør.

Han havde dermed ikke – i forhold til hende – nogen sikkerhedsforanstaltning på sin profil, og det ’uberettigede’ ved kvindens adfærd ligger alene i, at hun må forstå, at hun ikke længere må skaffe sig adgang.

Vil det så altid være sådan efter et parforholds ophør? Kunne man forestille sig andre par, der forbliver venner og stadig må tilgå hinandens profiler for at drille? Kunne man forestille sig, at ekskæresten tidligere havde udsat hende for samme drilleri? Og hvem skal afgøre, hvad der »bare er for sjov«?

De strafferetlige begreber som ’samtykke’ og ’kutyme’ i relationen mellem disse to personer kommer til at spille en stor rolle for, om man kan vurdere det ’rimelige’ i et strafansvar, der medfører bødestraf for hacking og en plet på straffeattesten i to år.

Vores digitale samliv

En variant af kvindens fremgangsmåde ses ved facerape, som går ud på, at nogen har efterladt sin facebookprofil åben på en computer, hvilket andre udnytter til at skaffe sig adgang til profilen. Således kan profilbillede, tekst mv. ændres, eller der kan laves opslag, enten med drilleri for øje eller med mere chikanøse hensigter.

Her er der heller ikke tale om, at en sikkerhedsforanstaltning bliver brudt, hvilket jo heller ikke kræves efter den danske hackingbestemmelse. Derfor kan strafansvar også her komme på tale. Den helt konkrete relation mellem parterne, og den opfattelse hver af dem har af, hvad der er sjovt, synes at være et meget løst grundlag at basere et strafansvar på.

Hacking optræder i mange former, og her må vi rette vores opmærksomhed mod de mindre alvorlige varianter, som påvirker vores digitale samliv med hinanden, hvilket eksemplerne her illustrerer.

Efter bl.a. at have undervist jurastuderende i strafferet er det mit indtryk, at de fleste ikke er klar over, at facerape og anden adfærd på de sociale medier vil kunne udløse en straffesag for hacking, og at der er vidt forskellige opfattelser af, hvad der bør være strafbart.

Der er endnu ikke etableret fælles normer for digital adfærd, og der er grundlag for en større debat om, hvilken rolle strafansvaret for hacking skal have i reguleringen af vores digitale samliv. 

Navnlig bør det overvejes at begrænse strafansvaret til at gælde i de situationer, hvor offeret har beskyttet sine data med en sikkerhedsforanstaltning, som gerningsmanden har brudt. Dermed kan vi sikre, at meget drilleri, nid og nag mellem venner og bekendte på de sociale medier ikke bliver straffesystemets problem, men noget, man selv må løse.

Det er på tide, at lovgiverne tager et helt anderledes livtag med hackingbestemmelsen for at sikre, at man straffer det, vi ønsker, skal være strafbart, og at dette beskrives så udførligt som muligt i straffeloven, så borgeren ved, hvad der gælder.

Lene Wacher Lentz, ph.d.-stipendiat i cybercrime, Aalborg Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Troels Ken Pedersen

Jeg er ikke meget overbevist af idéen om at det ikke er virkeligt, hvis det bare har at gøre med sociale medier.

Markus Lund, Sune Keller, Eva Schwanenflügel, Anita Ulrich og Henning Kjær anbefalede denne kommentar

"Det gælder eksempelvis facerape, hvor man uden at have fået lov tilgår en andens facebookprofil og lægger et sjovt billede op eller skriver noget sjovt. Vil det kunne straffes som hacking?"

Øh ja, hvad er problemet i det? Skulle det være en særlig faktor om hackingen var svær eller let at udføre? Det er stadig indbrud også selvom man finder en ulåst hoveddør.

Runa Lystlund, Jacob Mathiasen, Anders Reinholdt, Jens Thaarup Nyberg, Markus Lund, Lise Lotte Rahbek, Sune Keller og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Som Jeppe Larsen skriver, synes jeg også det er en mystisk måde at stille det op.

Hvis en biblioteksbruger glemmer at logge ud af sin Netbank, er det så også bare i orden at den næste ved PC'en udnytter sårbarheden til at lænse kontoen? Fordi brugeren selv havde "låst døren op", så at sige?
Det samme må da gøre sig gældende ved en konto på sociale medier?
Underligt der skal sættes spørgsmålstegn ved privatlivets fred, selvom den er virtuel.

Erik Karlsen, Runa Lystlund, Ole Frank og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

PS. Havde aldrig før hørt udtrykket "face-rape".
Det lyder ret modbydeligt.

Overvejende uenig i dette indlæg.

At du har erhvervet dig password til en facebook konto fritager dig ikke for pligten til at erkende, at du ikke har ret til at tilgå et andet menneskes private konti og informationer. Så vælger du at bruge dette password foretager du en ulovlig indtrængen.

Runa Lystlund, Eva Schwanenflügel, Sven Elming, Ole Frank og Markus Lund anbefalede denne kommentar

Pseudo-problem. Det er en kriminel handling at udgive sig for at være en anden. Det kaldes identitetstyveri. Selvfølgelig fremgår den slags af straffeloven. Bødestraffen til kvinden for at misbruge sin ekskærestes profil uden samtykke lyder da rimelig. Hvorfor kan andre kvinder ikke acceptere, at nogle kvinder misbruger deres magt over en mand? Det her er principielt en #Metoo-sag for ham.

Jeg tror at du er blevet hacket Lene.
Ingen kan da skrive noget så dumt med sin egen profil.

Præcis enkel lovgivning : JA TAK :)
Og tak, Lene, for at gøre opmærksom på lovjaskeriet anført af S.Pape P.

Runa skriver.
For nogle år siden blev en ven, som selv har valgt ikke at være på Facebook, chikaneret af en ekskæreste, moderen til deres fælles barn. Hun stiftede ganske enkelt en Facebookprofil for ham, med et billede taget fra Internettet. Vedkommende har flere billeder på nettet på grund af et firma.

Efterfølgende blev hun venner med den falske profi, som hun skabte. Derefter gav hun den gas i den falske profil og skrev als kens uhumskheder på hans vegne og i øvrigt også uhumskheder om ham på sin egen profil, hvor han blev kaldt voldssvin og pædofil.

Alt gjort for at få forældremyndigheden, fordi så tilfaldt det hende at have barnet boende og børnebidraget. Min ven har altid betalt dobbelt børnebidrag af egen fri vilje og alle andre omkostninger omkring barnet og gør stadigvæk. Nu flytter barnet adresse til ham, efter en lang sag.

Senere meldte denne fantastiske kvinde min ven til politiet med pædofilianklager, med baggrund i Facebook blandt andet. Min ven blev arresteret af politiet i sit lille firma, foran de ansatte. De sociale myndigheder troede på hende i en kortere periode, de måtte senere undskylde, for nu er hun erklæret psykisk syg, efter at hun har gennemgået en psykiatrisk vurdering. Her konstaterede man, at hun har en alvorlig psykisk lidelse (faren led af en alvorlig skizofreni), samt efter alt at dømme Mūnchausen by proxy og burde slet ikke have haft forældremyndigheden.

Ja Lene, alt bare for sjov. Barnet måtte gå igennem en traumatisk periode, hvor det hverken fik ordentlig mad eller måtte se sine kammerater, alt bare fordi der blev lavet lidt sjov på Facebook og faderen måtte igennem en retssag. Selvfølgelig bare for sjov.

Her havde hun skabt en falsk profil og dannet et billede af en fiktiv mand, en person med dårlige tilbøjeligheder, alt på Facebook. Selvfølgelig for at chikanere, men bare for sjov. Ikke?

Ja Lene W Lentz, alt var bare for sjov. Hun forhindrede samvær i længere tid, fordi de sociale myndigheder blev nødt til at reagere på hendes anklager om pædofili. Pædofilirygtet gjorde, at børn ikke måtte besøge barnet hos faren, hans firma tabte opgaver og meget andet. Hun vendte ligeledes barnet mod faderen.

Og Facebook kunne selvfølgelig ikke hjælpe med den falske profil. Alt lavet bare for sjov. Nu flytter barnet adresse til faren. Sagen gav et barn traumaer og barnet blev vanrøgtet i en længere periode og det kostede faren den nette sum af 300.000 i advokatsalær. Jeg hjalp med at skrive til de sociale myndigheder, vidne og meget andet. Jeg må sige, kvinder bliver i den grad favoriseret som forældre af de sociale myndigheder, trods psykisk sygdom og vanrøgt.

Her er der behov for "mere too" for fædre.

Ja det var alt bare for sjov på Facebook.

Benjamin Bjerre

"Og hvem skal afgøre, hvad der »bare er for sjov«?"

Det har du jo selv svaret på:
"Dog kræver en straffesag om hacking, at offeret har bedt om offentlig påtale, hvilket formentlig er sket ved, at han har anmeldt episoden til politiet."

Hvis det virkelig bare er uskyldigt drilleri, så vil der vel aldrig komme nogen sag ud af det. Så, hvad er problemet?

Nogen mennesker skriver politiske argumenter for lovændringer i dagspressen tilsyneladende for at legitimere deres egen private adfærd.

Runa (02. november, 2018 - 08:04),
det du beskriver, virker da aldeles ikke, som om det "bare var for sjov".
Når du nu flere steder i din kommentar henvender dig til kronikkens forfatter, må jeg sige, at jeg går ud fra, at hun IKKE sidestiller chikane af folk med "bare for sjov".