Kronik

Tidligere vismand: Opskriv kronens værdi for at undgå, at økonomien koger over

Der må gøres op med den ’enarmede’ tilgang, som præger den økonomiske debat i Danmark. Et eksempel er den larmende tavshed om muligheden for at opskrive kronens værdi
Vi bør opskrive kronens værdi, mener dagens kroniktør. Siden 2016 har danske sedler og mønter været produceret i udlandet

Vi bør opskrive kronens værdi, mener dagens kroniktør. Siden 2016 har danske sedler og mønter været produceret i udlandet

Ólafur Steinar Gestsson

Debat
22. oktober 2018

Harry S. Truman, der var amerikansk præsident fra 1945-1953, var kendt for at være træt af økonomer, som ikke kom med klare råd, men i stedet brugte formuleringer som: »On the one hand, but on the other hand ...« Så han efterlyste enarmede økonomer.

Det havde han ikke behøvet gøre, hvis han havde kunnet følge den økonomiske debat i Danmark i dag. Men om han var blevet rådgivet bedre af enarmede økonomer, er tvivlsomt.

Og hvis økonomien skal tages tilbage, sådan som Information foreslår i sin serie, må der gøres op med den ’enarmede’ tilgang, som præger den økonomiske debat i Danmark.

Enarmede økonomer

I årene op til finanskrisen, hvor dansk økonomi blev gjort sårbar ved en historisk uansvarlig ekspansiv finanspolitik, var det stort set kun den ene arm, der blev benyttet, når toneangivende konjunkturbedømmere – regering, vismænd, såkaldte uafhængige økonomer osv. – foreslog indgreb som modvægt til den historisk store overophedning af dansk økonomi.

De ville have flere ud på arbejdsmarkedet – enten fra vor egen arbejdsstyrke eller fra andre lande – som kunne besætte de ledige job og dermed modvirke overophedningen.

Det var altså udbudsforøgende indgreb, der blev fokuseret på.

Derimod var der nærmest tavshed om efterspørgselsbegrænsende finanspolitiske opstramninger, dvs. enten reduktion af offentlige udgifter, som direkte reducerer efterspørgselspresset, eller ved skattestigninger, som begrænser blandt andet det private forbrug og dermed også efterspørgselspresset.

Hovedproblemet ved at fokusere ensidigt på udbudsforøgende indgreb via øget arbejdsudbud er set fra et fagligt udgangspunkt, at det tager relativ lang tid at øge arbejdsudbuddet.

Konsekvenserne af det blev meget tydelige, da finanskrisen brød ud og blotlagde den manglende rettidige omhu med at modvirke overophedningen. Det gav problemer med prisbobler på boligmarkedet, finansiel uansvarlighed og andre uholdbare dispositioner.

Dansk økonomi var blevet gjort meget sårbar, hvorfor vi i kølvandet på finanskrisen blev ramt af en langvarig lavkonjunktur.

Den er vi heldigvis nu langt om længe ude af, selv om mange stadig er ramt af konsekvenserne af den.

Hvor ekstremt det ensidige fokus på udbudsforøgende foranstaltninger op til finanskrisens udbrud var, blev nærmest grotesk udstillet af vismændene i deres rapport fra juni 2006. Her konkluderede de, at der ikke engang var behov for at diskutere en finanspolitisk stramning – dvs. et efterspørgselsbegrænsende indgreb – i en situation, hvor dansk økonomi netop var mere end overophedet!

Og når ikke engang sagkundskaben råbte vagt i gevær, var det måske ikke så overraskende, at politikerne fulgte rådgivningen fra de enarmede økonomer, der i for høj grad så bort fra, at det tager tid at øge arbejdsudbuddet.

Mangel på arbejdskraft

En tilsvarende situation er nu ved at udvikle sig. Produktionskapaciteten i dansk økonomi er ved at være udnyttet. Man forudser således allerede nu mangel på kvalificeret arbejdskraft i mange sektorer, hvilket giver risiko for flaskehalse og lønpres mv.

Og i den kommende tid er det ret sandsynligt, at tilskuddet til arbejdsstyrken fra indvandringen fra vores nabolande, Sverige, Tyskland og Polen, vil blive vendt til udvandring på grund af det endnu stærkere pres på produktionskapaciteten i disse lande, der vil gøre det både lettere og mere attraktivt for arbejdstagerne at finde arbejde i deres hjemlande.

Selv om globaliseringen og ikke mindst den frie bevægelighed af arbejdskraft i EU har reduceret den tid, det tager at få tilført arbejdskraft udefra, tager det stadig relativ lang tid – især når der må forventes en modsat bevægelse til vore nabolande.

Derfor er det nu igen – ud fra et fagligt udgangspunkt – nødvendigt at diskutere, hvordan presset på produktionskapaciteten og arbejdsmarkedet kan begrænses ved tiltag, der reducerer efterspørgslen efter arbejdskraft.

Efterspørgselsbegrænsende indgreb kan som anført gennemføres ved at øge skatter og ved at reducere offentlige udgifter til forbrug, investeringer og overførsler. Men med det pres på blandt andet sundhedsområdet, der allerede gør sig gældende i den offentlige sektor, og ønsket om fortsatte skattelettelser, er det næppe sandsynligt, at der kommer mærkbare indgreb af den karakter.

Opskriv kronen

Men hvis man ikke er en enarmet økonom, er der i Danmarks nuværende situation en anden oplagt mulighed for at begrænse efterspørgslen: opskriv kronen.

En opskrivning af kronen vil nemlig betyde, at danske virksomheder må øge prisen i udenlandsk valuta, hvorfor der vil blive eksporteret mindre. En opskrivning vil også betyde, at prisen i kroner på importerede varer vil falde, hvilket vil øge importen.

Begge dele vil bidrage til at lette presset på produktionskapaciteten og det danske arbejdsmarked, hvilket er ønskeligt, hvis man frygter overophedning og mangel på arbejdskraft.

En opskrivning af kronen kan ikke blot begrundes i presset på arbejdsmarkedet og den forventede øgede mangel på arbejdskraft. For Danmark har snart i mange år haft et uforholdsmæssigt stort overskud på betalingsbalancen.

Dette er i hvert fald tilfældet, hvis der tages udgangspunkt i den øvre grænse for betalingsbalanceoverskud, som EU indførte ved Sixpack-justeringen af den økonomiske politik i 2011. Overskud på betalingsbalancen på over seks procent af BNP i en treårig periode karakteriseres her som indikation af makroøkonomisk ubalance.

Det er ikke blot Danmark, der overtræder denne EU-grænse. Holland har som Danmark overtrådt denne grænse siden 2012 og Tyskland siden 2013.

Betegnelsen 'makroøkonomisk ubalance' ved overskud på over seks procent af BNP skyldes, at det jo gælder, at indtægter og udgifter for alle verdens lande under ét naturligvis er lige store – verdens betalingsbalance er altid i balance. Heraf følger, at store overskud i nogle lande pr. definition er ensbetydende med, at andre lande må have underskud.

Internt i EU bidrager disse store overskud til, at de sydeuropæiske lande får betydeligt sværere ved at komme ud af finanskrisens virkninger, hvad der blandt andet kan aflæses i den stadig alt for store arbejdsløshed i disse lande.

Også eksternt giver de store overskud problemer, idet EU via ikke mindst Tysklands meget store overskud gennem flere år også har verdens klart største betalingsbalanceoverskud. Det har ført til gnidninger med USA, der er forstærket med Trump i Det Ovale Kontor.

Alt i alt er det vanskeligt fagøkonomisk at begrunde, at vi ikke i første omgang skal opskrive kronen med f.eks. to procent over for euroen.

Rent politisk kan en opskrivning af kronen naturligvis afvises med det argument, at det udskyder datoen for en eventuel dansk tilslutning til euroen. Men det er vist kun fantaster, der tror, at dette kan blive en realitet i de kommende år. Og i øvrigt udskydes en mulig tilslutning til euroen kun med maksimalt to år som følge af en valutakursændring.

Men politiske argumenter burde vel ikke kunne forklare dominansen af enarmede økonomer og den heraf følgende tavshed angående efterspørgselsbegrænsende foranstaltninger som f.eks. en revaluering af kronen, hvis økonomerne altså er uafhængige?

For uafhængige økonomer skal vel ikke lade sig styre af, hvad der måtte være politisk ubekvemt?

Hvad siger vismændene, hvis de altså tør sige noget fra fængselsopholdet i Horsens?

Fagøkonomer bør ikke tie og dermed bidrage til at opretholde tavsheden om, at der er mulighed for at opskrive kronens værdi.

Christen Sørensen er fhv. overvismand

Serie

Vi tager økonomien tilbage

Økonomien er taget fra os. Vi forstår den ikke og har ikke magt over den. Og når vi ikke forstår økonomien, kan vi ikke stille dem, der har magten over den, til regnskab – endsige forandre den.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Mere af den samme tænkning der er løbet af sporet i løbet af de sidste 25 år giver for fanden ikke nogen løsninger på de investeringsbehov der kommer i klimakrisen for slet ikke at tale om manglen på ARBEJDSPLADSER som følge robotter af enhver art med indbygget Kunstig Intelligens.
Forstå det dog Cristen Sørensen. Arbejdsudbud er YT - finito som regulerende element i det kommende makro-økonomiske univers. Det eneste der giver mening i fremtiden er en keynesiansk investering i arbejdspladser i de enorme projekter der skal til en fungerende klimasikring. Selv om man måske/måske ikke når klimamålene.

Aske Bjerre-Larsen, Flemming Skovbjerg , Thomas Tanghus, John Poulsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Hanne Ribens, Torben Skov, Benny Larsen, Niels Duus Nielsen, Peter Knap, John S. Hansen, Jan Jensen, Philip B. Johnsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er er især på grund af austerity, det har taget EU så lang tid at komme på fode igen efter finanskrisen.
Og her taler vi kun om Nordeuropa.
Finanskrisen var forårsaget af de spekulative storbankers grådighed, og den er der stadig ikke gjort op med.

Achim K. Holzmüller, Flemming Skovbjerg , Thomas Tanghus, Bjarne Jensen, Torben Skov, Niels Duus Nielsen, John S. Hansen, Torben K L Jensen, Jan Jensen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Eva Schwanenflügel
Der er brug for omfordeling af økonomien, men ikke ophedning eller vækst om man vil.

Det er ikke en tosset en ide, på den korte bane, så bør der samtidig sendes tudekiks til Horsens.

Mogens Holme, Torben Skov, Torben K L Jensen, Jan Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Philip B.
Du har sikkert ret i, at det er en udmærket idé at opskrive kronen.
Men andre af artiklens synspunkter forekommer mig noget, skal vi sige enarmede? ;-)

Mogens Holme, Torben Skov og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Som udgangspunkt er det vel rigtigt at det er i den nuværende (høj)konjunktur at vi skal have lært af den sidste højkonjunktur, hvor Anders Fogh, ud over at være en krigsmaniac, altså også havde spenderbukserne på.

At hæve værdien at kronen, hvis vi gjorde det sammen med de andre Nordeuropæiske lande, ville løse en masse problemer ned i Sydeuropa. Og samtidigt lette på efterspørgselsspeederen herhjemme. Men de har jo Euroen. Og så skal vi alene redde Sydeuropa! Om vi så bliver et Schweitz med banker og hvad ved jeg nåååår nej ikke flere banker til os!

Skattestigninger vil være mere naturligt, selvom der er megen snak om det modsatte, men DF´s vælgere sammen med venstrefløjens kan jo godt huske hvad der skete sidst da vi fik finanskrisen. Så hvis vi får en rød regering vil jeg holde øje med om de forsøger at dæmpe efterspørgslen i samfundet f.eks. ved at hæve skatterne.

Poul Erik Riis

En opskrivning af kronen er en god idé.

Og hvor kommer klimaændringerne ind i ligningen? Det vigtigste og mest centrale problem i menneskehedens historie er totalt mørkelagt. Mens vi diskuterer overskud og underskud forsvinder vores eksistensgrundlag.

Achim K. Holzmüller, Erik Feenstra, Ejvind Larsen, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Benny Larsen, Niels Duus Nielsen, Leif Høybye og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Christen Sørensen vil revaluere med 2%. Det var ham, der kritiserede Det Økonomiske Råd og regeringen sidst de sad med hænderne i lommen. Men har han ret nu?

Nominelt har vi stadig mange arbejdsløse registreret, plus dem der forsvandt ud af a-kassesystemet under S,SF og R.

Men måske har de ikke de kvalifikationer, der vil blive efterspurgt? Skulle man så ikke i stedet for nedskæringer på uddannelsesområdet, komme igang med opkvalificeringer?

Mogens Holme, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Hanne Ribens, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Poul Simonsen. Skulle vi ikke seriøst komme i gang med at bekæmpe klimaændringerne?

Ejvind Larsen, Torben K L Jensen og Erik Feenstra anbefalede denne kommentar

Jeg synes det er lidt for unuanceret at sige at løsning på et flaskehalsproblem / overophedning er at opjustere kronens værdi.
Der er rigtig mange små og mellemstore virksomheder som kæmper med konsekvensen af en stærk krone pt. de vil få det endnu sværre.
Det som skaber overskuddet på betalingsbalancen er olie-salg, Grundfoss, Novo medicin salg, Novo zymes mm. nogle meget store bedrifter som skaber dette overskud. Aller andre mindre bedrifter slider med konsekvensen af en stærk krone. Så jeg synes helt klaret at det er for simpelt og for unuanceret blot at sige: At kronekursen skal op ..... Hvad med at bruge ressourcer på at få flere Danskere i arbejde og ikke blot tage den nemme løsning, hver gang der er et flaskehalsproblem, og invitere polakker og andre Østeuropeer til landet. Sørg for at alle der kan arbejde i DK er kommet i job først inden sluserne åbnes, det er sund fornuft i min optik. Det at åbne sluserne for udlændinge som presser lønningerne og fastholder mange Danskere i arbejdsløshed - det er tåbelig politik i min optik.

Niels Olsen, i den kapitalistiske markedsøkonomi er såvel revaluering som øgning af arbejdskraftudbuddet (=arbejdsløshed på den korte bane) instrumenter til, at holde lønnen nede og profitten i top.

For mange år siden afviste et flertal i befolkningen ved en afstemning, at vi ikke skulle med i Euroen, og jeg husker ikke præcist om det var en af de afstemninger folketingets partier krævede vi omgjorde fordi danskerne tog fejl og politikerne havde ret.

Nu kom vi ikke med i Euroen, - men vi forpligtede os alligel til at holde kronen indenfor snævre grænser i forhold til Euroen, så vil sådan lidt pseudoagtigt var med i Euroen alligevel.

Derfor kan vi ikke sådan uden videre opskrive eller devaluere vores "krone" uden det får indflydelse på tilliden til Euroen, så den mulighed og frihed har vi altså ikke længere.

Eva Schwanenflügel, Kristian Rikard, Torben K L Jensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@ Espen Bøgh
Hvad er ERM II?
ERM II er det europæiske valutasamarbejde, som går ud på at begrænse de deltagende valutaers udsving over for euroen.
Link: https://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-er-erm-ii

Philip B. Johnsen

Frivillig ordning
Lande, der ikke deltager i euroen, kan deltage i ERM II på frivillig basis.

Se link 14:26

Eva Schwanenflügel, Espen Bøgh og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Claus Bødtcher-Hansen

22/okt/2018

Hvis Danmark udskifter vor
selvstændige mønt-enhed,
kronen, mister vi vor integri-
tet og suverænitet !

Danmark skal for altid bevare
og beholde vor danske krone,
ligesom Norge og Sverige be-
varer og beholder deres kroner :-) ...

Venlig hilsen
Claus

Kim Houmøller

Revaluer kronen så det bliver meget billigere at rejse til Langbordistan på første klasse!

Ole Kresten Finnemann Juhl

Lad os få en slagkraftig Europæisk Centralbank, nedlæg de lokale nationalbanker, gør Euroen obligatorisk for alle EU-lande og gør den økonomiske politik til et fælles EU-anliggende uden undtagelser. Det kunne give os et ægte indre marked for alle 27 lande.

Ole Kresten Finnemann Juhl

Du drømmer.

Ole Kresten Finnemann Juhl

Ja, men drømme må vel gerne være det, der ligger til grund for vore politiske ønsker og handlinger?

Der mangler værktøj i værktøjskassen.

Opskriver man kronens værdi, løser man visse indenlandske problemer omkring forbrug for lånte penge. Men samtidig gør man danske produkter endnu dyrere på eksportmarkederne, hvilket fører til lavere beskæftigelse.

Hvorfor ikke blot lægge blokade ind for den omfattende lånefinansierede forbrug. For det er jo det egentlige problem?

Mogens Holme, Per Torbensen, Eva Schwanenflügel og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Fastkurs + Finanspagt = de facto medlem af euro-zonen. Ad bagdøren. De forbandede politikere har sgu ingen respekt for demokratiet.

Egon Stich, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Henrik Klausen

Ikke at jeg er uenig med Christen, men hvad er egentlig de helt konkrete tegn på overophedning? Et varmt københavnsk boligmarked kan være pga. tilflytning, og så vidt jeg ved, er lønningerne ikke særligt meget på vej op, hvis overhovedet. Og det er jo godt, at lønnen stiger! Samtidig i avisen var der artikel om, at danskernes privatforbrugsandel er lavere end nogensinde... så er det bare arbejdsgiver-propaganda? Eller hvad?

@Henrik Klausen, det københavnske boligmarked er varmt, ja - men det er såmænd på vej til at blive kølet lidt ned: liggetiderne er stigende og prisafslagene er stigende.

Og de fleste steder i landet er priserne stadig langt under 2007-niveau - og liggetiderne er på 150-200 dage.

Økonomisk vækst er der ikke meget af, skaldede 2%. Lønstigninger? Ja, de offentlige overenskomster var ikke billige, men på det private arbejdsmarked er lønstigningerne fortsat meget beherskede. Danskernes privatforbrug udviser ikke en stigning, der kan ødelægge nogens nattesøvn.

Hvor er så problemet, hvoraf kommer risikoen for overophedning? Der er to problemstillinger: 1) Det offentlige forbrug stiger - politikerne evner ikke at føre finanspolitik af frygt for den griske velfærdsmafia og 2) Arbejdsløsheden nærmer sig nul - men så længe det fortsat lykkes at holde en rimelig lønudvikling er det jo kun godt, at flere kommer i arbejde!

Hvis politikerne ellers varetog deres ansvar, styrede det offentlige forbrug (reducerede det!) og lad være med at give efter overfor de offentligt ansattes fagforeninger, havde vi intet problem med "overophedning". Al lappe på politikernes manglende varetagelse af deres ansvar ved at revaluere kronen er en syg tanke!

Ivan Breinholt Leth

"Den griske velfærdsmafia" - et udtryk opfundet af en person, som er ansat i den finansielle sektor, og som offentligt praler af at tilhøre den ene procent.

John S. Hansen, Mogens Holme, Erik Feenstra, Kim Houmøller og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Nej, det offentlige forbrug er på det laveste siden 1967.

Eva Schwanenflügel

Sorry, jeg mente det private forbrug.
(Siden man begyndte at måle på det i 1967)

https://politiken.dk/oekonomi/art6785172/Men-forbrugerne-holder-p%C3%A5-...

@Ivan Breinholt Leth, jeg er IKKE - og har aldrig været - ansat i den finansielle sektor. Desuden praler jeg ikke, men yder via mit daglige arbejde og gennem store skattebetalinger i indtil nu knap 40 år mit solide bidrag til vores velfærdssamfund. Jeg forventer ingen tak, men jeg gider sgu ikke skulle hånes for det!

@Eva Schwanenflügel, ja, netop! Problemet ligger i det offentlige forbrug, ikke der private.

Finanskrisen var/er en konsekvens af "Markeds-økonomiens" natur.

1. Som udgangspunkt, stiger priser ALTID mod højst opnåelige. (konsekvensen af, vi på arbejdsmarked for at tjene penge)
2. Markeds-økonomien kan IKKE stå stille. Er altid i bevægelse. (konsekvensen; når prisen topper (som konsekvens af den nu er for høj i forhold til hvad folk er i stand til betale), er der kun en anden vej at gå, ned.
3. Når prisen er i fald stopper den ikke før den når bunden. (tag et nærkig på boligmarked før/under/efter finanskrisen. Her fremstår mekanikken i det meget tydeligt).

I stedet for opskrive pengenes værdi, mener jeg det langt bedre indføre en toldgrænse omk Danmark. (det ville kaste arbejdspladser af sig i Danmark).

Alternativet til "alle disse penge ude af kontrol" er en form for økonomisk styring, hvor mennesker i fællesskab VEDTAGER spørgsmål omk økonomi i stedet for overlade til markedskræfter.

@Nils Valla, meningen med den revaluering, Christen Sørensen foreslår, er at gøre importvarer billigere og eksportvarer dyrere for derigennem at reducere den indenlandske aktivitet. En told forøger prisen på importvarer - så alene af den grund er dit forslag uklogt!
Det forøger nemlig det problem, Christen forsøger at løse med sit forslag.

Desuden er det kun Trump, der lever i den fortid, hvor man troede, at toldmure var en god idé - alle andre er blevet klogere.

Claus Bødtcher-Hansen

23/okt/2018

Lige et spørgsmål:

Hvis vi (danskere) opskriver kronen,
vil det så sige, at vi fremover skal be-
tale mindre (end 7+ kroner) for en Euro ?

Ja, f. eks. 5 danske kroner for en Euro :-) ...

Venlig hilsen
Claus

@Claus Bødtcher-Hansen, ja vi ville kunne købe EUR billigere. De 2% revaluering ville betyde en EUR kurs på ca. 7.30 mod ca 7.46 nu. Lidt mere med tillæg af kurtage.

Hvis vi revaluerede til kurs 5 for EUR, ville samtlige danske eksportvirksomheder lukke...

John S. Hansen

@ Winther
Du må gerne uddybe dette med den griske velfærdsmafia.
Hvor er det at politikerne giver efter for de offentligt ansattes fagforeninger - er det Peter Loft som du tænker på her?

@John S Hansen, ét eksempel på politikernes eftergivenhed var forårets fornyelse af lærernes overenskomst, hvor lønstigningen var væsentligt højere end lønstigningerne på det private arbejdsmarked (også efter indregning af alle reguleringer osv.).

Peter Loft blev af en amatørisk grønskolling af en skatteminister, SF-eren Thor Möger, hjemsendt med fuld løn på ubestemt tid. Möger burde enten have fyret Loft i overensstemmelse med kontrakten (det kunne man da i det mindste have haft respekt for), eller have holdt snitterne væk (med sigte på resultatet at den senere kommissionsundersøgelse, havde det sidste været det klogeste).

Den "griske velfærdsmafia" er alle dem, der lever af at fordele andres folks penge til mere elle mindre velbegrundede formål, og som benytter enhver given lejlighed til at kræve yderligere offentlige udgifter, uden at overveje, om alt det, offentlige i forvejen fyrer penge af på, er velbegrundet. Alle dem, der - trods stadigt stigende offentligt forbrug - råber op om "massakre" på velfærdssamfundet. Alle dem, som mener, at det er urimeligt at stille krav om effektivitet, rimelighed og ordentlighed i omgangen med skatteborgernes indbetalinger til stat, regioner og kommuner.

Flemming Skovbjerg

Jeg har som udgangspunkt stor respekt for Christen Sørensen ,men at bruge en revaluering pga manglende arbejdskraft virker da absurd.
Det er da netop på tide at lønarbejderne OG staten får en langt større del af kagen end hidtil.

JA takt til en langt mere retfærdig / klog omfordelingspolitik !

Der er SÅ mange opgaver der kan løses meget bedre end det sker i dag. Både i det offentlige ( velfærdsstaten er jo totalt smadret ) og miljøinvesteringer er der behov for at bruge rigtig mange penge !

Ps hvem er det der har så stor glæde af vores overskud på betalingsbalancen ? Siden 2008 er vi stadig mange der ikke har gået en reallønsfremgang for ikke at tale om alle de der er på overførselsindkomst .

@Flemming Skovbjerg, næh, det virker absolut ikke absurd, selvom jeg ikke selv ville have foreslået det. Ved en revaluering reducerer man danske virksomheders konkurrenceevne, dvs. eksporten reduceres og importen forøges - hvorfor den indenlandske aktivitet og efterspørgslen efter arbejdskraft svækkes ("overophedning" undgås).

Samtidig oplever lønmodtagerne faldende priser (især på importvarer) og dermed reallønsfremgang.

Som jeg har redegjort for i et tidligere indlæg er der langt bedre og mere sunde indgreb end en revaluering, men det er urimeligt at kalde forslaget absurd.

Allerede i dag får lønmodtagerne en større "del af kagen" i kraft af lønfremgang og stigende beskæftigelse. Hvorfor staten skulle have "en større del af kagen", har jeg svært ved at se.

Der er sikkert mange opgaver, der kunne læses bedre end i dag. Men at tro, at det bare løses ved flere offentlige udgifter er naivt. Det offentlige er ikke specielt velfungerende eller effektivt, og der er masser af spild, slendrian og dårlig ledelse i det offentlige.

At kalde velfærdsstaten for "totalt smadret" er latterligt langt fra virkeligheden. Ikke mindst i lyset af de fortsat stigende offentlige udgifter.

Vi har alle glæde af overskuddet på betalingsbalancen - bare sammenlign med da Anker Jørgensen var ved at køre landet ned i afgrunden: tårnhøj inflation, udhuling af reallønnen, høj arbejdsløshed.

John S. Hansen

"Den "griske velfærdsmafia" er alle dem, der lever af at fordele andres folks penge til mere elle mindre velbegrundede formål" Sådan skriver du, Winther. Således kan vi også inkludere udgifterne til Foghs ulovlige krig, samt diverse andre militære indsatser. Ligeledes den gave - lignende aftale som Danske bank og andre fik da vi reddede dem efter deres inkompetente dispositioner i grådighedens hellige navn! Erhvevsstøtten i al almindelighed. Den hånd der til stadighed holdes under landbrugssektoren - både igennem EU midler og mere direkte. Og man kunne blive ved........
Kuldsejlede it - systemer. Tog fra AnsaldoBreda. Håbløse kontrakter som forgylder kommunale chefer. Eftervederlag på kommunalt og nationalt niveau. Monarkiet.......

Aske Bjerre-Larsen, Henrik Leffers, Tue Romanow og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Jens Winther
23. oktober, 2018 - 04:19
Men så Roskilde Banks bestyrelse?

Ivan Breinholt Leth

Jens Winther
"Dem, der lever af at fordele andres folks penge til mere elle mindre velbegrundede formål." F.eks. Danske Bank?

Jens Winther.
Min point højere oppe er, for markeds-økonomi er der ingen ultimative løsninger.
Når man bukker sig for opsamle æg, taber man dem der er i den åbne rygsæk.

Opskrivning af kronen kommer til betyde større import.
Større import betyder færre arbejdspladser. (de rykker ud hvor arbejdskraften er billigere.)
Tilbage står løsningen med toldmur.

Men jeg er da helt enig i toldmuren bliver kortsigtet glæde.
Eneste ultimative løsning er "One-world" , en verden uden grænser med menneskene til styre økonomien så den passer mennesker og mennesker ikke mere skal have styret økonomien af markedskræfter.

@Nils Valla, du lever i fortiden! Her ude i virkeligheden er One World forlængst indført.

Du forstår heller ikke Christen Sørensen - han vil jo netop undgå oprettelse af flere arbejdspladser i Danmark - derfor vil han revaluere kronen.

Toldmure løser ingen problemer!

@Ivan Breinholt Leth, Danske Bank har faciliteret hvidvask af kriminelle russerpenge (det bliver forhåbentlig straffet - ellers kan vi lige så godt nedlægge SØIK), men banken har ikke lejlighed til at opkræve penge hos mig og disponere dem efter forgodtbefindende.

Roskilde Banks bestyrelse, hmm. Jeg kan konstatere, at Finanstilsynets daværende direktør Henrik Bjerre-Nielsen (som i øvrigt startede sin lidet glorværdige karriere i LO - det var nok hans rette hylde!) i årene op til finanskrisen tvang Roskilde Bank til at tilbageføre hensættelser, idet Finanstilsynet ikke mente, at det var fornødent at hensætte til mulige tab på nogle af de engagementer, som endte med at koste banken livet. Samme Bjerre-Nielsen har i øvrigt som direktør i Finansiel Stabilitet solgt låneporteføljer til skattely-lokaliserede spekulanter til underkurs - men den slags plejer ægte socialdemokrater jo også at forære landets aktiver til..

Jens Winther.
Jo jeg forstår langt mere end rigeligt.
C.S. lægger i luften, hvis kronen hæves, flytter både indvandrer og arbejdspladser til nabolandene.
Men for det første kommer den største del af den "frie" danske arbejdsstyrke, ikke fra nabolande.
For det andet, importerer vi ikke fra lande med stor arbejdsløshed og desuden ligger de gerne noget længere væk end der vor "frie" arbejdsstyrke kommer fra.
Så intet bliver løst andet end opskrivningen vil sende nye og endnu flere ud i arbejdsløshed, hvilket fører til yderligere kundefald i danske butikker, og endnu en skattestigning til financiere arbejdsløse.

@Nils Valla, du bekræfter til fulde, at du enten ikke har læst - eller ikke forstår - hvad CS har skrevet.

Det står ellers allerede i overskriften; "..undgå, at økonomien koger over..".

CS er bekymret over arbejdskraftmangel - ikke mangel på arbejdspladser. Du skriver "..opskrivningen vil sende nye og endnu flere ud i arbejdsløshed..". Men CS' bekymring er ikke arbejdsløshed, men mangel på arbejdskraft i Danmark. CS ved tydeligvis mere om de faktiske forhold end du. Vi har rekordhøj beskæftigelse og truende arbejdskraftmangel i flere brancher - derfor er CS bekymret over risikoen for overophedning (dansk for "for høje lønstigninger").

Jeg er ikke helt så bekymret som CS, som du kan se af mine tidligere indlæg.

Kære Jens Winther.
Jamen, jeg forstår godt hvad CS skriver.
Derfor foreslog jeg et alternativ, som går ud på grænsesætte Danmark.
Grænsen vil jo ikke kun kunne være i stand til udligne prisforskel som skyldes lavløn men,
vil jo samtidig bevirke Danmark igen kommer til forsørge sig selv ved hjælp af egen arbejdskraft.
Der vil igen blive brug for fabriksarbejdere, håndværkere, administrationspersonale hertil og "You name it yourself", for nu skal vi jo selv til lave de "ordinære" ting (igen).

Det store problem med Markedsøkonomi er det i udgangspunktet går efter "mest muligt",
og prisbobler derfor ikke kan undgåes.
(trods vort store forbrug er omsætningen fra butikker i Danmark historisk lav. At hæve kronen gør dette problem endnu større og fører til stik modsat af hvad CS ønsker opnå)
Den lange lavkonjoktur efter den sidste finanskrise (som forøvrigt ikke bliver den eneste men bare en af mange kommende), skyldes, som jeg skrev ovenfor,
når økonomien vender og går nedefter stopper nedturen ikke før bunden er nået. Og der kan være modsatte opfattelser af, hvornår bunden er nået.
(I dette nye (siden kommunereformen) todelte Danmark, er der ikke mere fælles fodslag og kan virke udvisket for folk under eliten, hvornår økonomien bunder. Tendenser fra byerne kan virke modsat dem fra landet).

Samme grænsesætning omk U-lande, kan også medvirke til disse lande bliver i stand til opbygge og forsørge sig selv (med bare en smule velvilje fra de rige lande).

Der uden tvivl forskel på vores to definering af "one-world".
Du benytter tilsyneladende betegnelsen, når profit frit kan ekspanderer over grænser.
Men, er helt enig med dig, grænser (som vi normalt benytter udtrykket) er ikke nogen endelig løsning, der skal findes i det stik modsatte af indgrænsning (One-World), men noget laangt mere omfattende end du lægger op til med påstanden,"One-World" er her allerede.

PS. Jens Winther
Du skal læse mit indlæg i en venlig tone, det var sån´det blev skrevet. Det kun synspunkter, ikke nedgøring af andre løsninger.
venlig hilsen

ps.ps.
Skal måske lige tydeliggøre, med grænserne kommer danskerne ikke fremover typisk til uddanne sig til topstillinger i internationale koncerner (liggende i skattely), men til arbejdspladser liggende i Danmark.
Der vil komme en mere naturlig rekruttering til uddannelse, i fh til behovet.

ps.ps.
Skal måske lige tydeliggøre, med grænserne kommer danskerne ikke fremover typisk til uddanne sig til topstillinger i internationale koncerner (liggende i skattely), men til arbejdspladser liggende i Danmark.
Der vil komme en mere naturlig rekruttering til uddannelse, i fh til behovet.

@Nils Valla, nu siger jeg det igen - og stadig i en venlig tone: der er i dag mangel (MANGEL!) på fabriksarbejdere, håndværkere og administrative medarbejdere...! Det står ledige stillinger, som ikke pt. kan besættes.

Det problem løses ikke ved toldmure - tværtimod! Toldmure er ikke et anvendeligt alternativ til en revaluering som løsning på en truende overophedning.

Jeg er ikke enig med CS i, at det er specielt smart at revaluere kronen. Der findes som nævnt langt bedre alternativer. Men en toldmur er ikke en af dem. Den vil kun forøge risikoen for overophedning af dansk økonomi og i øvrigt medføre faldende reallønnen. Derfor ikke særlig genialt, Nils.

John S. Hansen

@Winther
Der er ikke mangel på arbejdskraft! DI, DA og Dansk ethvervs propagandamaskine siger dette, det hører jeg også. men det er ikke korrekt. Motivet er at få vennerne i regeringen til at arbejde for (Yderligere) reformer som skal øge antallet af sultne mennesker på arbejdsmarkedet som skal konkurrere om de samme jobs - naturligvis for at mindske lønpresset, og kravene til ordentlige ansættelsesforhold osv.

Der er masser af dokumentation for min påstand (den dokumentation - det erkender jeg - kommer fra fagbevægelsen. Den del som endnu ikke har leflet hjernen bort i udbudsøkonomisk tænkning.

John S. Hansen

Ps. ovenstående naturligvis skrevet i en venlig tone!

Sider