Kronik

Medicinsk cannabis kan udløse en ny bølge af lægeordineret misbrug

Vi har prøvet det med sovepiller, vi har prøvet det med morfinpræparater, og nu skal vi i gang med cannabis. Igen risikerer vi at svigte en stor gruppe af ressourcesvage patienter med et teknisk fix
Med Folketingets vedtagelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis bruger politikerne lægevidenskaben som både belæg og ekspertmæssig rygdækning for at legalisere behandlingen med medicinsk cannabis, fordi befolkningen efterspørger den – på trods af det manglende evidensgrundlag for effekten af behandlingen, skriver dagens kronikør.

Med Folketingets vedtagelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis bruger politikerne lægevidenskaben som både belæg og ekspertmæssig rygdækning for at legalisere behandlingen med medicinsk cannabis, fordi befolkningen efterspørger den – på trods af det manglende evidensgrundlag for effekten af behandlingen, skriver dagens kronikør.

Henning Bagger

Debat
26. november 2018

I løbet af de seneste 15 år er der sket en ret betydelig stigning i antallet af danskere, der lever med kroniske smerter, og cirka en fjerdedel af den danske befolkning over 16 år anslås i dag at leve med kroniske smerter.

I samme periode er der sket en betydelig stigning i forbruget af de vanedannende opioider (f.eks. morfin) i den medicinske smertebehandling. Vi har nu en opioidepidemi i Danmark. Lægemiddelstyrelsen har på denne baggrund skærpet overvågningen af lægernes ordination af opioder med virkning fra 1. januar 2018 – og forbruget er nu igen langsomt faldende.

For 10-20 år siden havde vi helt tilsvarende problemer med, at lægerne udskrev stigende mængder af de ligeledes afhængighedsskabende benzodiazepiner (f.eks. sovepiller og stesolid).

Med den medicinske cannabis står vi nu over for den næste mulige bølge af lægeordinerede misbrugsproblemer.

Set i lyset af hvor stor en andel af danskerne, der i dag lever med kroniske smerter, de ganske nylige erfaringer fra benzodiazepin- og opioidepidemien – samt af, hvor ringe dokumentationen for effekten af medicinsk cannabis på kroniske smerter faktisk er, er det desto mere paradoksalt, at vi i dag står i en situation, hvor politikerne med »Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis« nærmest som et politisk påbud åbner for, at en stor, ofte ressourcesvag gruppe i befolkningen igen kan gøres til lægeordinerede misbrugere.

Ikke tid til at have ondt

Historisk set har menneskelig mistrivsel haft mange forskellige manifestationsformer. Kroniske smerter, der ligesom stress, sygdomsangst og postcommotionelt syndrom (senfølger af hjernerystelse) er nogle af nutidens dominerende mistrivselssymptomer, fyldte slet ikke så meget i sygdomsbilledet i Danmark for blot 10-20 år siden.

Dengang var diagnoser som piskesmæld og fibromyalgi (smerter i sener og muskler) derimod hyppigere, end de er i dag. Sådan vil nogle biopsykosociale diagnoser formentlig over tid fortsætte med at brænde ud og blive erstattet af andre, eftersom samfundsforholdene ændrer sig.

Smerteepidemien i det danske samfund er næppe et udtryk for en tilsvarende stigning i forekomsten af smerteudløsende sygdomme.

Man skal nok snarere søge forklaringen i en ændret smerteforståelse og til dels måske også i et urealistisk normalitetsbegreb hos befolkningen i et samfund, hvor der samtidig er et accelererende tempo, stigende krav om effektivitet og et meget lidt rummeligt arbejdsmarked, foruden en forventning om, at de fleste ting kan og skal løses umiddelbart.

I dagens Danmark er der måske simpelthen bare ikke tid til at have ondt.

Man må også overveje, om ikke det store samfundsmæssige pres på patienter med smertetilstande kan være medvirkende til, at der udvikler sig en kronisk tilstand. Der er ikke tid til at lade naturen gå sin gang – og måske endda løse problemet – uden lægelig og-eller politisk indblanding.

Et fix

Selvfølgelig er der en mindre gruppe af patienter med kroniske smerter, der har så mange smerter, at de skal have medicinsk behandling. Men tærsklen for lægelig indgriben skrider nedad, i takt med at befolkningens, samfundets og politikernes forventning til og krav om behandling stiger.

Jeg tror ikke, at politikerne gør sig begreb om, hvor stor en del af befolkningen, der selv mener, at de tilhører målgruppen for behandling med medicinsk cannabis.

Vi praktiserende læger får jævnligt henvendelser med forespørgsel om behandling med medicinsk cannabis som et middel mod et stort spektrum af symptomer, lige fra synsproblemer, hårttab, psoriasis og stress til smerter, og en del patienter har allerede købt det på nettet. Og der er en tendens til, at det i den efterspørgende gruppe bliver set som en slags vidundermiddel – næsten a la de vises sten.

At fixe var i de ubekymrede 1960’ere betegnelsen for at sprøjte sig med et skud heroin for på den måde at komme over sine personlige bekymringer.

Det heraf afledte udtryk, det tekniske fix, refererer til det træk ved den moderne civilisation, at vi meget ofte forsøger at løse vores grundlæggende problemer på en måde, der ligner narkomanens: Vi finder på en teknisk ’løsning’, der giver os en midlertidig lindring, men til gengæld gør os afhængige og ikke hjælper på grundproblemet.

Der er ingen tvivl om, at cannabis, ligesom morfika, benzodiazepiner og alkohol, virker beroligende, angstdæmpende og bedøvende. I gamle dage, hvor man ikke havde anæstesimidler, brugte man alkohol til at bedøve med.

Hvis praktiserende læger i dag udskrev alkohol på recept, ville der uden tvivl også være en bestemt gruppe af patienter, som ville synes, at de havde rigtig god gavn af det. På samme måde havde praktiserende læger mange patienter, der syntes, at de havde fantastisk gavn af morfin og stesolid – og ikke oplevede det som et misbrug. Men er det ensbetydende med, at det er en nødvendig behandling, og at det lægefagligt set er det rigtige at gøre?

Synd for patienterne

Min erfaring er, at det i almen praksis langt overvejende er en helt bestemt gruppe af patienter som efterspørger stærk smertestillende medicin. Det er generelt set en gruppe, der har få ressourcer af mange forskellige årsager, og det er ofte en gruppe med misbrugspotentiale.

Andre grupper af patienter vælger og fokuserer på andre håndteringsstrategier end vanedannende smertestillende medicin til lignende smerter.

Lægeligt, politisk og samfundsmæssigt bør man i langt højere grad overveje, om kroniske smerter hos mange patienter ikke er et symptom på menneskelig mistrivsel i et stresset samfund – et symptom på ondt i livet.

Ondt i livet skal selvfølgelig tages alvorligt og behandles, men behandlingen er hverken bedøvelse med cannabis, opioider, benzodiazepiner eller alkohol; det er derimod psykoedukation, som er undervisning af patienter og deres pårørende i at forstå og håndtere sygdom, herunder kroniske smerter – og derudover andre tiltag, der retter sig mod årsagen. Tiltag som i høj grad er af mere politisk, samfundsmæssig og pædagogisk karakter.

Med Folketingets vedtagelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis bruger politikerne lægevidenskaben som både belæg og ekspertmæssig rygdækning for at legalisere behandlingen med medicinsk cannabis, fordi befolkningen efterspørger den – på trods af det manglende evidensgrundlag for effekten af behandlingen.

Politikerne kunne jo i stedet, hvis de ønskede at efterkomme befolkningens efterspørgsel, vælge at legalisere cannabis, som man har gjort det i flere andre lande.

Man kalder det medicinsk cannabis, men cannabis er cannabis og har indtil videre (med ganske, ganske få undtagelser) intet med medicin at gøre.

Er det synd for lægerne? Nej. Den enkelte læge har jo mulighed for at sige nej til at behandle med medicinsk cannabis.

Er det synd for patienterne? Ja!

Vi har prøvet det med benzodiazepiner, vi har prøvet det med morfinpræparater, og nu skal vi i gang med cannabis, hvor vi igen risikerer at svigte en stor gruppe af ofte ressourcesvage patienter med endnu et teknisk fix.

Vi må vist efterhånden erkende, at de vises sten desværre ikke findes. Lad os for en gangs skyld fokusere på de udløsende årsager i stedet for at behandle symptomet.

Bodil Lyngholm, praktiserende læge

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg har igennem en længere periode taget cbd-olie, da det hjælper på min gigt. Men jeg er bestemt ikke blevet afhængig, jeg bliver hverken høj eller skæv, og i modsætning til de stoffer, som artiklen sidestiller medicinsk cannabis med, er der ingen bivirkninger. Om lægen vil ordinere det, er jeg ligeglad med, da jeg har fundet en god, dansk leverandør.

Eva Schwanenflügel, Dennis Tomsen, Allan Stampe Kristiansen, Niels Borre, E Z, Søren Andersen, Torben K L Jensen, Trond Meiring, Jan August, Torben Bruhn Andersen, Jørn Andersen, Estermarie Mandelquist, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, David Zennaro, Raido Rafn, Anne Eriksen, Ole Frank, Henrik L Nielsen, Søren Bro, Søren Jensen, Niels Duus Nielsen, Peter Andersen, Vivi Bech og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar
Nanna Bangsgaard

Bodil Lyngholm. Sikke dog en gang vås at skrive. Du har klart ikke nogen forestilling om, hvordan en smerteplaget patient har det. Tramadol, Dolol, Contalgin og ren morfin virker kun meget kortvarigt, men giver voldsomme bivirkninger og er et mareridt at komme ud af.
CBD- cannabis olie er uden bivirkninger og hjælper på både smerter og søvnproblemer.
Desuden er dit indlæg fakta misvisende: Det er kun få læger i DK som udskriver og deltager i forsøgsordningen, da lægernes fagorg har boykottet den, ved at råde medlemmerne til ikke at ordinere CBD.

Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Jane Jensen, Henrik Leffers, Lillian Larsen, Jan August, Torben Bruhn Andersen, Jørn Andersen, Estermarie Mandelquist, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Anne Eriksen, Ole Frank, Henrik L Nielsen, Søren Bro, Niels Duus Nielsen, Gert Romme, Peter Andersen, Vivi Bech, Bjarne Bisgaard Jensen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Marina Testa Pedersen

Jeg synes cannabis skal legaliseres. Det vil være den bedste måde atlade folk selv vælge vejen.
Marina Testa Pedersen
privat praktiserende psykolog

Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Søren Andersen, Henrik Leffers, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Torben Bruhn Andersen, Jørn Andersen, Anker Nielsen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, David Zennaro, Raido Rafn, Anne Eriksen, Niels Bent Johansen, Søren Bro, Søren Jensen, Niels Duus Nielsen, Peter Andersen, Vivi Bech og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Jan Fritsbøger

fakta: til forskel fra sovemedicin og opiater er cannabis ikke fysisk afhængighedsskabende, ingen abstinenser ved pludseligt stop i hvert fald så længe man ikke har taget massive doser i lang tid,

den massive kampagne imod medicinsk cannabis er drevet af en grådig medicinindustri, som gerne kæmper for godkendelse af virkningsløse stoffer med massive bivirkninger, endda nogle som kan være fatale, for at få tjent investeringen i patentet hjem,
( ssri skandalen, skidtet sælges stadig ),
det problem cannabis udgør er at det ikke kan patenteres og sælges til ublu priser, og endnu værre, det har god virkning og ingen grimme bivirkninger, og vil altså naturligt helt kunne udkonkurrere en del af industriens produkter, til gavn for patienterne,
og industrien har jo et helt andet mål, nemlig maximalt afkast til investorer, og de ofre dette medfører iblandt patienterne er mindre vigtige eller ligegyldige.

Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Søren Andersen, Henrik Leffers, Randi Christiansen, Jan August, Torben Bruhn Andersen, Jørn Andersen, Estermarie Mandelquist, Alvin Jensen, Johannes Lund, Thomas Tanghus, Jørgen Wentzlau, Trond Meiring, Anne Eriksen, Ole Frank, Henrik L Nielsen, Niels Duus Nielsen, Peter Andersen, Vivi Bech og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Hun har en pointe når hun anbefaler at legalisere cannabis som det sker for tiden verden over - men hun overser at hele den bevægelse begyndte med medicinsk cannabis inden erkendelsen om at det er et stort socio-økonomisk viste sig - Et problem som alkohol-forbuddet var det i tyvernes USA.

Eva Schwanenflügel, David Zennaro og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg kender intet til sygdomme og cannabis som lægemiddel. Men når man ser på de investeringer og tilsvarende aktiekurserne for virksomheder med forskellige former for cannabis som aktivitet, må man gå ud fra, at der før eller siden vil komme en enorm bølge af afhængighed. Til gengæld må man også forvente, at kriminelle aktiviteter omkring handel med cannabis vil ophøre.

christian christensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Afhængighed er kun et problem når lægerne ikke fatter at seponere patienter i et passende tempo, eller slet og ret stopper behandling fra dag til dag.

Stop nu den afhængighed frygt. Det er irrelevant ved cannabis også ved morfin præparater. Nogen mennesker har brug for medicin, om de er afhængige eller ej er imo irrelevant så længe det hjælper dem.

Man bliver også afhængig af ssri snri og hvad de forskellige 'lykkepillepræparater hedder. Derfor skal folk da ha' dem alligevel hvis det er nødvendigt.

Uddan lægerne i ordentlig udtrapning i stedet for at banlyse medicinen. Alle kemikalier er afhængighed skabende hvis de tages længe nok.

Niels Duus Nielsen

De eneste et forbud støtter er de mennesker, som har brug for cannabis, men som ikke kan lide at blive skæve. Alle os andre køber bare en joint på det sorte marked.

Som mangeårig bruger, og endda misbruger fra tid til anden ved jeg, at så længe man undlader at fyre den morgenfede er der ingen bivirkninger, ud over at man bliver skæv. Jeg kender mange mennesker som ikke bryder sig om hashrusen, hvorfor skal de dog forhindres i at få lindret deres smerter? Netop smerter er jo noget, den kliniske videnskab ikke rigtigt kan måle og veje uden at spørge patienten, så det vil altid være op til patienten at afgøre, om cannabis virker smertestillende eller ej. Tror patienten, at smerterne lindres, lindres smerterne.

Jeg havde en god ven, der fik konstateret kræft, så han begyndte at trække vejret gennem en joint for at slippe for bivirkningerne af kemoen. Aldrig i mit liv har jeg som uformel støtteperson været så skæv. Men så blev han erklæret kræftfri, og vi gik ned til kun at ryge en tre-fire joints, når vi var sammen, og det skete uden at nogen af os fik abstinenser.

Og i disse tider ryger jeg slet ikke hash, mest af økonomiske årsager, og det gav heller ingen abstinenser.

Frigiv hash, det er den eneste rationelle løsning.

Eva Schwanenflügel, Peder Bahne, Allan Stampe Kristiansen, Randi Christiansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Søren Peter Langkjær Bojsen, Jørn Andersen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, Trond Meiring, Torben K L Jensen, Jens Kofoed og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

Det er rigtig som Bodil skriver, at der er samfundsmekanismer, som vi bliver syge af. Bl.a. den meget kortsigtede markedsstrategi om at det eneste der er bedre end konkurrence, er mere konkurrence, så alle nu skal konkurrere med alle om alt på deres arbejde. Det bliver menneskerne jo bare stressede af og vi ved jo at langtidsstress påvirker binyrene til at øge udskillelsen af cortisol (binyrebarkhormon), som igen hæmmer restitution og immunfunktion. Det er en rimelig og vigtig debat, som vi skal tage et opgør med, til vore alle sammens bedste, men hverken den debat eller debatten om cannabis (der iøvrigt aldrig skulle have været forbudt og selvfølgelig bare skal frigives), vinder på at blive blandet sammen. Det er to helt uafhængige diskussioner og de skal tages hver for sig, hvis man skal komme frem til noget klogt.

Pia Larsen, Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lillian Larsen, Lise Lotte Rahbek, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Thomas Tanghus, David Zennaro, Ole Frank, Trond Meiring, Anne Eriksen, Niels Bent Johansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Skøn artikel - gad vide om jeg er blevet afhængig af fornuft?

Claus Nielsen, Flemming Berger og Henriette Bøhne anbefalede denne kommentar
Henriette Bøhne

Tusind, tusind tak til Bodil Lyngholm for den kronik. Jeg har i mine snart 25 år i sundhedssektoren i overvejende grad beskæftiget mig praktisk indenfor specialerne stofmisbrug, reumatologi og rygsygdomme og psykiatri og jeg er helt enig.

christian christensen, Mogens Holme, Morten Nissen, Mette Poulsen og Luna Zamok anbefalede denne kommentar
Jørgen Clausen

I går kunne man høre om en kvinde, som har haft helvedes ild. En indsprøjtning af noget af sit eget fedtvæv i det inficerede område kurerede hende til lægers store forbløffelse. Naturen kan rigtig meget. Men der er ingen penge i eget fedtvæv og cannabis. Men der er lobbyet penge i kemikalier i årtier.

Efterhånden må der da være nogle klokker der ringer et eller andet sted i hovedet på menneskeligheden. Vi har ikke skabt naturen og vi kan ikke beherske naturen. Naturen har derimod skabt os og behersker os.

Eva Schwanenflügel, Allan Stampe Kristiansen, Torben Skov, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Torben Bruhn Andersen, Jørn Andersen, Alvin Jensen, Ole Frank, Trond Meiring og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Det er godt nok rystende, at du sidestiller smerte følelser med psykisk sygdom. Du burde virkelig ikke bestride det job, du gør, hvis du i ramme alvor mener, at der er en sammenhæng mellem neurologiske signaler og tvangstankevirksomhed. Så må du tilbage på skolebænken frem for indirekte at fortælle dine patienter, at de ikke lever i den virkelige verden, og at deres klager bunder i vrangforestillinger om deres fysiske helbredstilstand.

Dennis Tomsen, morten andersen, Allan Stampe Kristiansen, Benny Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lillian Larsen, Niels Duus Nielsen, Heidi Larsen, Estermarie Mandelquist, Alvin Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Henriette Bøhne

Markus Lund,

Var den til mig? Hvis det var, tænkte jeg mest på de vannabis og stofudløste psykoser, vi ser i psykiatrien - hvad fanden bilder du dig egentlig ind?

Samfundet bekymrer sig først om årsagerne til smerter og degenerative tilstande, når snevejret er grønt. For nylig var Sundhedsmagasinet på DR1 en tur i skoven for at sove, for der er masser af evidens for, at det er godt for helbredet.

Naturen blev markedsført som om det var et superfood. Som om skovluften var et bær fuld af antioxidanter. Det er det altså ikke. Skoven er bare fri for den forurening, vi selv har skabt. Fri for afgassende produkter, hormonforstyrrende stoffer og elektromagnetiske felter. Forureningskilder som bliver forklejnet og benægtet til fordel for de industrier og interesser, der skal beskyttes.

Eva Schwanenflügel, Trond Meiring, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Jan August, Niels Duus Nielsen og Torben Bruhn Andersen anbefalede denne kommentar

En mærkelig kronik. Og fra en praktiserende læge.
Jeg læste for nylig på fyens.dk et indlæg fra en (anden) yngre praktiserende læge. Hun havde lukket helt ned for alt hun ikke indså som 100 pct evident. Og beklagede sig over at patienter ønskede dit og dat af den slags fra hende og kom til konsultation med mere eller mindre tvivlsom viden fra internettet. Hun anså også fjernelse af amalganfyldninger i tænder som pjat.
Det er/var overraskende at yngre praktiserende læger kæmper så hårdt mod paradigmeskifter, som behandling med medicinsk cannabis jo er. Gennem hele uddannelsen og fra dygtigt kæmpende medicinalindustri er de solidt funderet i gængs praksis, og jeg fristes til at tilføje forstokkethed.
Mange rutiner i konsultationer bliver anderledes ,når cannabis som medicin skal indtænkes. Fortidens advarsler skal ændres til anbefalinger. Og medicinalindustriens spørgeskemaer - typisk med Sundhedsstyrelsen som afsender - må nytænkes ,og de klassiske løsninger på en del forkastes. Ja, de praktiserende læger skal til at lære at bruge "ikke-evident" medicin.
Vi ved, at det især er industristøttede forskere, der i rigt tal "beviser", at det rigtige er at fortsætte med gængs adfærd. Det er derfor en sjælden sejr, at mange patienters erfaringer kan få lov at betyde noget. Og personligt tror jeg, det især skyldes Lise Lotte Blix, DFs udvalgsformand.
Tilbage står så, om stoffet man bliver skæv af, er nødvendigt for en del behandlinger, og patienter derfor stadig må benytte "det sorte marked".

Eva Schwanenflügel, morten andersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Hvornår har man hørt om afhængighed af cbd?

Eva Schwanenflügel og morten andersen anbefalede denne kommentar
Mathies Kolja Suszkiewicz

Medicin er altid blevet misbrugt af folk som har det dårligt (virkelighedsflugt).

Hvis vi ønsker mindre misbrug skal vi som samfund investerer mere i at hjælpe folk med at få det bedre og samtidig have et større fokus på om vi skal have alternativer til den medicinske behandling og i hvert fald have en individuel plan for hvor længe patienten skal bruge sin medicin, for at undgå misbrug over tid.

Cannabis er heldigvis en traditionel plantemedicin som ikke kan forårsage en dødelig overdosis eller større skade på organer ved overdosis (i modsætning til megen konventionel medicin!).

THC er en af mere end 200 kemiske komponenter i C.Sativa. CBD og dens mindre stabile precursor CBDA er frit kommercielt tilgængeligt , som vi ser en læser fortælle her øverst - i modsætning til THC, hvis euforiserende effekter gør THC psykisk vanedannende , dog muligvis også med terapeutisk potentiale . Bodil Lungholm skelner desværre ikkel, men jeg fornemmer det er THC , som BL er betænkelig ved. Og hatten af herfor , hvis det er tilfældet. Iøvrigt var hash allerede i bronzeaæderen en stor handelsvare, også på vore kanter. .Måske som medicin mod lidelser, man dengang stod helt hjælpeløse overfor. I dag kan/ bør vi fortsætte af farmaceutiske/ videnskabelige veje udforskningen af hampens mange spændende muligheder.

Pia Larsen, Eva Schwanenflügel, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar