Kronik

Mette Frederiksen: Vi skal bekæmpe den ulighed, der ellers underminerer vores sammenhængskraft

Vi skal styrke den socialdemokratiske ligning mellem tryghed, tillid og retfærdighed på den ene side – og en vækstskabende erhvervspolitik på den anden side
Socialdemokratiet fremlægger en række initiativer, der skal styrke den internationale indsats mod stigende ulighed.

Socialdemokratiet fremlægger en række initiativer, der skal styrke den internationale indsats mod stigende ulighed.

Ulrik Hasemann

Debat
18. december 2018

Vores samfund bygger på tillid.

Derfor tør vi gå sammen om de store opgaver: fødestuer, folkeskoler, folkepension. Om børnene og bedsteforældrene. Og om hinanden. De fleste får den rette hjælp. En ordentlig behandling, hvis man bliver syg eller mister sit arbejde. Muligheder, uanset hvem man er, hvor man kommer fra og hvor man bor.

Vores samfund baserer sig på en relativ stor lighed. Få har for meget og færre for lidt. Det er ikke kun retfærdigt. Det har også gjort Danmark til et af verdens rigeste samfund. Vi har vist, at der ikke behøver at være et modsætningsforhold mellem velfærd og gode vilkår for lønmodtagere på den ene side – og erhvervslivets vilkår og evne til at skabe vækst på den anden side.

Vores opskrift er enkel: Vi har bedt de bredeste skuldre bære de tungeste byrder. Og vi stoler på, at alle bidrager med det, de kan – og vi forventer, at de gør det.

Nogle få stikker af

Er det stadig sådan? Det er mange år siden, at John Mogensen sang: »bare tegnedrengen er i orden, kan man få det som man vil«. Det er, som om det er mere aktuelt end nogensinde før.

Når få i toppen stikker af fra resten. Når nogle store banker svigter deres samfundsansvar. Når myndighederne sover i timen. Så smuldrer den tillid, der er forudsætningen for vores danske samfundsmodel. Og når forskellene vokser sig for store, så bliver sammenhængskraften i vores samfund mindre.

Det er blot i de senere år blevet meget tydeligt, når vi ser ud over Danmarks grænser.

Det handler ikke kun om, at nogle få mennesker tjener meget mere end andre. Men at store dele af befolkningerne i en række vestlige lande står med færre valgmuligheder og en dårligere udsigt for deres børns fremtid, end de selv har haft.

Den danske samfundsmodel er i sig selv et solidt værn mod den galoperende ulighed, vi ser mange andre steder i verden. Alligevel er det også et dansk fænomen, at uligheden stiger, og at en gruppe af de mest velstillede stikker af fra fællesskabet.

Forskelle fordoblet

Et par eksempler bør mane til eftertanke: Hvad får du i løn? Det er de færreste, der mener, at man skal have fuldstændig samme løn uanset hvilken stilling, man har. Men lønforskelle kan også blive for store. Det er en bekymrende udvikling, når en direktør i en af landets 100 største virksomheder nu tjener 17 gange mere end en almindelig medarbejder.

Det er næsten en fordobling af lønforskellen siden årtusindeskiftet. Og på bare ti år er formuerne mere end tredoblet for de 50 rigeste danskere.

Får du større indtægter fra aktier end ved at gå på arbejde? Så tilhører du sandsynligvis en meget privilegeret gruppe af danskere. Og indkomsterne fra formue er meget ulige fordelt. Halvdelen af al formueindkomst – det vil blandt andet sige aktier – går til den rigeste ene procent af danskerne. Også her er forskellene blevet fordoblet på tyve år.

Selv om Danmark er et lille land, er der også markante forskelle, når vi sammenligner de 25 områder i Danmark, hvor man tjener mest, med de 25 områder, hvor man tjener mindst. I den ene ende er indkomsten i gennemsnit 412.000 kr. om året, mens indkomsten i den anden ende er 192.000 kr. om året.

Indbyggerne i de mest velstillede postnumre tjener altså mere end dobbelt så meget som indbyggerne i de fattigste postnumre. Igen er der tale om, at forskellene er næsten fordoblet på et par årtier.

Nyt arbejdsmarkedsråd

Må der være forskelle? Ja. Må de blive for store? Nej. Derfor foreslår Socialdemokratiet en række initiativer, der skal øge retfærdigheden i Danmark og modvirke den udvikling, der ellers underminerer vores tillid og sammenhængskraft.

Vi vil regulere lønningerne i toppen hårdere. Det skal bl.a. ikke længere være muligt at trække meget høje lønninger fra i virksomhedernes regnskab.

Vi vil målrette arveskatten de mest velstillede. De fleste danskere efterlader sig mindre end en halv million, når de dør. Det bør arvinger ikke betale skat af. Til gengæld skal skatten øges for dem, der arver meget store formuer.

Vi vil øge skatten på indkomster fra formue. I dag får man de facto en skatterabat, hvis man tjener sine penge på f.eks. udlejningsejendomme og obligationer frem for almindelig løn. Det tilgodeser de absolut mest velstillede, og det vil vi ændre.

Derudover foreslår vi, at der nedsættes et permanent arbejdsmarkedsråd, som kan styrke rammerne om den danske model.

For når vi taler om ulighed i Danmark, så handler det ikke så meget om den brede middelklasse. Til forskel fra f.eks. USA, så har lønmodtagerne i Danmark mærket, at samfundet er blevet rigere. Når velstanden er steget, har det – takket være stærke fagforeninger – udmøntet sig i højere lønninger. Det er da også kun retfærdigt, fordi de økonomiske fremskridt i høj grad skyldes, at medarbejderne er blevet mere produktive.

De lande, hvor uligheden er steget mest, er også de lande, hvor organisereringsgraden er faldet mest. Og derfor er der heller ingen garanti for, at danske lønmodtagere også i fremtiden vil få del i den velstand, de selv er med til at skabe. Det kræver ikke mindst, at opbakningen til fagforeningerne forbliver høj.

Skat på techgiganter

Det er ikke nok at imødegå den stigende ulighed nationalt. Det kræver et større internationalt samarbejde og vilje til at regulere markedet på tværs af grænser. Et af de tydeligste eksempler på, at uligheden er grænseoverskridende ser vi med fremkomsten af techgiganter. Store selskaber, der betaler meget lav eller slet ingen skat i de lande, hvor de tjener deres penge.

Et andet eksempel er den fortsatte konkurrence mellem landene om at tiltrække arbejdspladser. Det har ført til en uhensigtsmæssig konkurrence mellem EU’s medlemslande, hvad angår niveauet for selskabsskat.

Udviklingen stiller os over for et valg. Vil vi vise rettidig omhu og ændre vores lovgivning i tide, eller vil vi se finansieringen af vores velfærdssamfund smuldre?

Socialdemokratiet er ikke i tvivl. Derfor fremlægger vi også en række initiativer, der skal styrke den internationale indsats mod stigende ulighed.

Vi foreslår en europæisk bund under selskabsskatten og en ny skat på IT-giganter. Og hvorfor er der så brug for en ny skat på særligt de digitale selskaber?

Det er der, fordi beskatningen af digitale tjenester efter geografisk placering af virksomheden giver stadig mindre mening. For selv om Facebook, Google og andre lignende selskaber, formelt er placeret i f.eks. Irland, tjener de jo deres penge i en række europæiske lande. Derfor må beskatningen i højere grad baseres direkte på den aktivitet, der skaber overskud.

Vi ser helst en fælles, international løsning. Gerne igennem OECD. Men indtil den er på plads, må vi sammen med andre lande være klar til at gå forrest med midlertidige løsninger, hvor der pålægges en skat direkte på omsætningen i hvert enkelt land.

Samtidig lægger vi op til en styrket international indsats mod skattesnyd. Vi peger særligt på behovet for et stærkere samarbejde gennem EU, hvor der blandt andet bør stilles skrappere krav om land for land-rapportering af virksomheders omsætning og overskud.

Det er et politisk valg: Hvor vi bør vælge at styrke den socialdemokratiske ligning mellem tryghed, tillid og retfærdighed på den ene side – og en vækstskabende erhvervspolitik på den anden side, der udvinder de bedste sider af kapitalismens entreprenørskab og kraft.

Det er den bedste opskrift på både at skabe økonomisk fremgang og en mere social retfærdig udvikling. Og det er netop meningen med de forslag, vi lægger frem: At styrke den samfundskontrakt, der har gjort Danmark til et af de mest rige og retfærdige lande i verden.

Mette Frederiksen er formand for Socialdemokratiet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

Kære Mette Frederiksen

Du siger, du vil være børnenes statsminister.
I dit oplæg ser man ikke noget, der vil begrænse - eller ligefrem forhindre - børnefattigdom.
Det er godt at Socialdemokratiet vil begrænse de eskalerende lønninger i toppen af samfundet, men hvad hjælper det på de fattigdomsreformer der har gjort flere og flere borgere ludfattige?

Folkehjælpen har 15.000 ansøgninger om julehjælp i år, men kan kun hjælpe 11.000.
De samme tal høres fra Frelsens Hær, Mødrehjælpen osv.

Siger det ikke Socialdemokratiet noget?
Er der ikke alt for mange fattige i Danmark, i forhold til at vi påstår vi har et velfærdssamfund?

Du stod som beskæftigelsesminister for Thorning-regeringen i spidsen for at reformere førtidspension og fleksjob. Det blev som bekendt ikke særlig godt implementeret i mange kommuner.
Meningen var at det skulle dreje sig om de unge, men nu bevidner vi at reformen i høj grad rammer syge mennesker, der parkeres på kontanthjælp eller ressourceforløb i årelange forløb, der i de fleste tilfælde får dem endnu længere væk fra arbejdsmarkedet.
Folk sanktioneres på ydelsen, selvom de er indlagt på sygehus eller i psykiatrisk behandling.
Det sker især i Københavns kommune, hvor man har oprettet en K-afdeling som sanktionerer uden at kende borgerens nærmere omstændigheder.
Skal dette kafkaske mareridt adresseres?

Der findes ingen retssikkerhed for borgere på offentlige ydelser.
Ankestyrelsen giver som oftest kommunerne ret, og domstolene vil ikke pille ved Ankestyrelsens afgørelser.
Yderligere er det ikke opsættende at en borger får en sanktion, selvom den kan være fejlagtig.
Skal domstolene inddrages mere når det gælder uretfærdige afgørelser i kommunalt regi?

Personer på kontanthjælp under kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen er i høj grad ramt af fattigdom, idet huslejerne er steget ganske markant i løbet af de seneste år.
I denne gruppe befinder sig ofte enlige forældre der er syge, men som kommunerne med refusionsudbetalinger ikke vil give fleksjob eller førtidspension.
Det kan ikke betale sig.
Skal refusionsordningen ændres?

Integrationsydelsen er sidste måned blevet kritiseret for at være en decideret fattigdomsydelse, hvor folk har afsavn i deres dagligdag med mad, medicin, transport og lignende.
Regeringen og DF har nu besluttet at den skal sættes yderligere ned med 2000 kr.
Vil det ikke medføre at vi i Danmark får et pjalteproletariat, med underuddannede og måske kriminelle?
Hvor børn vokser op til psykisk sygdom og dårlig sundhed?

Mette, hvis du giver svar på ovenstående spørgsmål, kunne det jo være at Socialdemokratiet fik et godt valg?

Carsten Svendsen, Nis Jørgensen, Jakob Silberbrandt, Benny Larsen, Tino Rozzo, Anne Eriksen, Viggo Okholm, Søren Andersen, Morten Larsen, Rolf Andersen, Helene Kristensen, Thessa Jensen, Jane Jensen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Thomas Tanghus, Jes Kiil, Carsten Wienholtz, Holger Madsen, Flemming Berger, anne lindegaard, Søs Dalgaard Jensen, ingemaje lange, Torben K L Jensen, Torben Jensen, E Z, John Andersen, Christel Gruner-Olesen, Anne Mette Jørgensen, Jan Nielsen, David Adam, Katrine Damm, Lars Bo Jensen, John S. Hansen, Mogens Holme, Per Langholz, John Hansen, Philip B. Johnsen, Arne Albatros Olsen, lise zeuthen, Bjarne Bisgaard Jensen, Tue Romanow, Michael Friis, Poul Erik Pedersen, Ervin Lazar, Torben Skov, Heidi Larsen, Ebbe Overbye, Søren Thuesen, Hans Larsen, Dorte Sørensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Det er mærkeligt hun ikke kan erkende, vækst i en privatkapitalistisk økonomi femmer uligheden.Men det er vel S i en nøddeskal.

Carsten Wienholtz, Benny Larsen, Anne Eriksen, Søren Andersen, Rolf Andersen, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, Flemming Berger, anne lindegaard, John Andersen, Anne Mette Jørgensen, John S. Hansen, Mogens Holme, Poul Erik Pedersen, Gert Romme, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Jeg savner også et GRØNT Socialdemokrati.

Anne Eriksen, Rolf Andersen, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, Flemming Berger, anne lindegaard, E Z, John Andersen, Katrine Damm, Arne Albatros Olsen, lise zeuthen, Poul Erik Pedersen, Gert Romme og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Alle fruens hensigtserklæringer er tomme sålænge der ikke er tegn på at S vil virkeliggøre dem. Der må være en del forlig der skal opsiges før valget, hvis der skal gives mening til de mange ord.

Og så er der brug for et opgør med vækstdogmet, budgetloven og EU-liberalisternes hærgen.

Carsten Svendsen, Anne Eriksen, Søren Andersen, Morten Larsen, Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, Flemming Berger, anne lindegaard, Søs Dalgaard Jensen, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Jan Nielsen, Mogens Holme, John Hansen, Tue Romanow, Michael Friis, Poul Erik Pedersen, Ervin Lazar og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Det er tankevækkende at den kommende statsministerkandidat, lige umiddelbart efter afslutningen af endnu et COP-møde, ikke med et ord reflekterer over sammenhængen mellem fattigdom, økonomisk vækst og miljø- og klimaproblemerne. Det sætter yderligere spørgsmålstegn ved, om Mette Frederiksen er den rette til at lede land og rige, efter et kommende valg.
Vil hun bevise at hun er det, må hun i alt fald op i gear og udarbejd politiske strategier, der kan rumme den klimapolitiske dagsorden samtidigt med at der skal ske en social omfordeling.
Kun en ting at sige til den ting: find arbejdstøjet frem og lev op til forpligtelsen til at være oppositionsfører Mette Frederiksen!
mvh. poul.

Tino Rozzo, Anne Eriksen, Viggo Okholm, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Mortensen, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, Anders Lund, anne lindegaard, Søs Dalgaard Jensen, Anne Mette Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Uden at tage stilling til Mettes nye opfattelse, der i øvrigt lyder ganske hul, kan man spørge sig, hvem der egentlig bestemmer og hvem der beslutter partiets politik?

- Vi ved jo, at Bjarne Coridon, en ægte og værdsat socialdemokrat, "solgte" ud af arvesølvet i form af et af de mest centrale infrastrukturer, et land kan have.

- Og vi ved jo også, at Henrik Sass Larsen, en anden feteret og prominent socialdemokrat, vil skrotte alle konventionerne. Og netop konventionerne er det eneste, der i disse ulvetider regulerer adfærden mellem landene, og i nogen grad beskytter borgerne mod deres politikere.

- Boligordfører, Jan Johansen, (S) åbner ligeledes for at lukke Dansk Folkeparti ind i regeringsvarmen.

- Handicapordfører Orla Hav (S) mener heller ikke, at der er noget principielt til hinder for, at Dansk Folkeparti på længere sigt kan indgå i en S-ledet regering.

- Socialdemokratiets politiske, ordfører Nicolai Wammen, der udtaler sig for Mette, siger: "Virkeligheden er jo den, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har et godt samarbejde på en række områder, og det håber jeg også, vi har efter næste valg".

- "Man gifter sig jo også med en kæreste efter noget tid", lyder argumentet desuden fra en S-veteran.

Og så kan det da godt være, at Mette på visse områder mener noget andet. Men spørgsmålet er, hvem bestemmer politikken i Socialdemokratiet, for vælgerforeningerne er det ikke. Og Mette er i hvert fald i mindretal, og hende kan man jo blot udskifte, hvis hun står i vejen for partiets prominente venner blandt rockere og DF-folk.

Benny Larsen, Tino Rozzo, Anne Eriksen, Viggo Okholm, Bjarne Bisgaard Jensen, Rolf Andersen, Carsten Mortensen, E Z, Helene Kristensen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Thomas Tanghus, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, Søs Dalgaard Jensen, Torben Jensen, Anne Mette Jørgensen, Per Langholz, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, John Hansen, Poul Erik Pedersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Bjarne Bisgaard Jensen

Hvis nu S ubetinget gik efter at alle, ALTSÅ ALLE, betalte den skat til landet som de retteligt burde og ubetinget gik efter at bruge dette provenu til bortskaffelsen af alle "finurlige" påhit for at afskrække og stigmatisere de dårligst stillede grupper, så kunne S måske få et godt valg.
Smålapperier og sminke hjælper ikke det synkende velfærdssamfund. For min skyld også gerne væk med skattefradrag for udlejning af private boliger, herunder sommerhuse.
Hvorfor skal skatteyderne belastes af kompensation til udlejerne for slitage på boligen? Det bør vel hentes hjem over udlejningsprisen eller hur?

Benny Larsen, Anne Eriksen, Rolf Andersen, E Z, Carsten Wienholtz, Søs Dalgaard Jensen, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Mogens Holme, Poul Erik Pedersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Der er et forkert focus her. Tak til dem, der tjener kassen og bidrager mest til fælleskassen.
Hjælpen skal forstærkes for at få de uproduktive til at blive bidragsydere i stedet for at leve af velfærdssamfundets almisser. Ret til job. Pligt til job.
Disse medborgere skal have en mening med livet, og vi skal indrette samfundet med jobmuligheder, der matcher borgernes kvalifikationer. Med løntilskud hvis nødvendigt.
De første ændringer skal ske i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelserne. Dertil ændringer på offentlige arbejdspladser således at dokumentationskravene reduceres og arbejdsglæden genindføres.

Arne Albatros Olsen

Nice try, Mette, nice try.

But how come I don't belive you one bit.

Carsten Mortensen, Flemming Berger, Søs Dalgaard Jensen, John Andersen, Anne Mette Jørgensen, Jan Nielsen, Torben Skov og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvil i fred Krølle

Krølle (Michael Hansen) på billedet er i den neoliberale konkurrencestat en dehumaniseret vare, der først et par måneder før Krølle var død, ikke længere var påstået mulig at forme og sælges til markedet, derfor fik Krølle pension, men først udbetalt efter Krølle var død og ikke et sekund før.

Krølle var en vare i konkurrencestaten, en vare der skulle sælges til erhvervslivet, den neoliberale arbejdsudbud politik, der slet skjult er et ønsker om hurtigt, at overgå til forsikringssamfundet, hvor de rige ikke betaler skat.

En hurtig udfasning af det solidariske velfærdssamfund, hvor maskerne i sikkerhedsnettet bliver hurtigt større, ved dette arbejdsudbud politikkens effektive løntryknings system og automatik indførsel af forsikringssamfundet kun for de rige i takt med skatteindtægterne falder, ved politisk manipuleret manglende inddrivelse og politisk understøttet skate undvigelse.

Krølle falder derfor hurtigt ud mellem maskerne i det konkurrenceudsatte velfærdsamfunds sikkerhedsnet, hvor maskerne var blevet stadigt større, uden en personlig privat sygeforsikring og personlig formue til selv, at betale for genoptræning og bolig under sygdomsforløbet, derfor ender Krølle på gaden, på trods af Krølle hade en uddanelse.

Krølle hade i årevis været en stor økonomisk og social belastning i det neoliberale udfasningtruede offentlige sundhedssystem, der hvergang Krøller er blevet frisk nok til udskrivning, udskrev Krølle til gaden og dermed hurtig genindlæggelse.

Med neoliberalismens konkurrencestat og tiltagende konkurenceudsættelse, af den vitale danske sygehus infrastruktur, følger konstante nye økonomiske nedskærings prioriteringer i det offentlige sundhedssystem, med et stadigt stigende antal af vanskelige omkostningstunge patienter som Krølle, der ikke kan udskrives eller udskrives til gaden og medføre hurtig genindlæggelse.

Neoliberalismens udstøtte mennesker som Krølle, stiger i antal i takt med at uligheden stiger i samfundet, hvilket samtidigt systematisk økonomisk begrænser, hvem der ellers skal have den optimale hjælp i det offentlige sundhedssystem, til fremme for et brugerbetalt neoliberalt økonomisk forsikringssamfund og privathospitalerne.

Neoliberalismen og konkurrencestaten understøttes bredt politisk, for det økonomisk konkurencestat neoliberale asociale er moderne politiske sort for både S og V i dansk politik.

Ifølge hjemløsetællingen fra 2017 er antallet af unge hjemløse i Danmark steget med knap 1200 personer i de sidste otte år, hvilket er en fordobling.
Der er omkring 6600 hjemløse i Danmark og 2300 af dem er unge hjemløse.

Dertil kommer mørketal af ikke registrerede sofa-surfere der også indbefatter mindreårige.

Carsten Svendsen, Benny Larsen, Anne Eriksen, Søren Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Mortensen, Helene Kristensen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Søs Dalgaard Jensen, Torben K L Jensen, Torben Jensen, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, David Adam, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, John S. Hansen, Torben Skov, Kim Houmøller og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Består dilemmaet ikke i, at den siddende regering kan vi ikke genvælge, fordi dens politiske visioner efter bedste videnskabelige vurdering er ødelæggende for klima, miljø og natur og i direkte modstrid med de holdninger til samfund og mennesker, som vi Informationister deler.
Det socialdemokratisk ledede alternativ kan vi ikke stemme på, fordi de, sidst de havde regeringsmagten, videreførte en destruktiv liberal økonomisk politik, svigtede de svage, undergravede forhandlingsretten og sjuskede med natur, miljø og klima. På det grundlag er det en smule svært at møde dem med tillid. Og nu vil de også giftes med Farmand Tulle.
Så vil vi bruge de næste 4 år på at skælde ud på dem, vi stemte imod eller på at skælde ud på dem vi stemte ind. Ingen af dem har vist sig synderligt ansvarlige indtil videre.

Tino Rozzo, Anne Eriksen, Morten Larsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Rolf Andersen, Helene Kristensen, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Flemming Andersen, Søs Dalgaard Jensen, David Adam, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, John S. Hansen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Snikkesnakke, ævlebævle a la : "sommeren er som regel varmere end vinteren".
Dette indlæg er en fornærmelse af læsernes formodede intellligensniveau.

Carsten Svendsen, Anne Eriksen, Morten Larsen, Søren Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Mortensen, Helene Kristensen, Bjarne Andersen, Esben Lykke, Flemming Berger, Torben Jensen, David Adam, Sven Elming, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Lise Lotte Rahbek, Jan Nielsen, Krister Meyersahm, Torben Skov, Mogens Holme, Lillian Larsen, Niels østergård, Michael Friis og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

Socialdemokratiets alibi for fattigdomsreformerne, som Mette Frederiksen stod i spidsen for var arbejde. Hvis bare folk kom i arbejde var alt godt.

Hvad er så Socialdemokratiets svar til dem som ikke finder plads på arbejdsmarkedet?

1. Voksne mennesker under 30 år kan sove på gaden. Antallet af unge hjemløse er fordoblet siden 2010. De har ikke råd til en bolig på grund af ungeydelsen som Mette Frederiksen indførte.

2. Handicappede og syge kan tilbringe årevis på kontanthjælp eller ressourceydelse, mens de arbejdsprøves ned til få minutter om ugen. Der er eksempler på at dødsyge mennesker arbejdsprøves ind i døden.

3. Ledige udstødes af dagpengesystemet og ender på kontanthjælp. Hvor de er under konstante trusler om at blive sanktioneret til et liv på gaden af de selvsamme myndigheder, der for få år siden så det som et mål at forhindre hjemløshed. 160.000 af dem lever helt uden en ydelse. Enten af ægtefællens indtægt eller af den pension de skulle have brugt når de nåede pensionsalderen. Dem der bliver hængende i kontanthjælpssystemet udbydes som gratis arbejdskraft uden lønmodtagerrettigheder. Moderne slaveri.

Hjælp dem i bunden økonomisk og giv dem rettigheder, så de ikke tvinges til at arbejde uden løn. Uligheden ændres ikke fra toppen, men fra bunden.

Carsten Svendsen, Lars Løfgren, Benny Larsen, Anne Eriksen, Søren Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Mortensen, Ann Thomsen, Helene Kristensen, Kim Houmøller, Jane Jensen, Estermarie Mandelquist, Vivi Rindom, Bjarne Andersen, Carsten Wienholtz, Holger Madsen, Tue Romanow, David Adam, John Andersen, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Jan Nielsen, Heidi Larsen, Lise Lotte Rahbek, Bent Gregersen, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, Per Langholz, John S. Hansen, Torben Skov, Mogens Holme, Poul Erik Pedersen, Philip B. Johnsen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvis politikere blot indkrævede, den skat de rigeste, de der intet mangler, har gemt, men andre end politikerene har fundet.

“I en nylig videnskabelig artikel estimerer de tre økonomer Gabriel Zucman, Annette Alstadsætter og Niels Johannesen, at skatteunddragelse er ekstremt koncentreret hos de allerrigeste borgere, og at de rigeste 0,1 pct. skandinaver i gennemsnit har en fjerdedel (!) af deres formue gemt væk i skattely. Tallet bygger blandt andet på lækkede kundelister fra »offshore« finansielle institutioner – i offentligheden kendt som »Panama Papers« og »Swiss Leaks« og offentlige formueregistre i Danmark, Norge og Sverige.

I Danmark alene, hvor de 0,1 pct. rigeste danskere ejer ca. 10 pct. af den samlede danske formue, svarer dette til, at de allerrigeste danskere skjuler 60 milliarder for skattemyndighederne.”

Link: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/borgerlige-i-danmark-er-blinde-f...

Anne Eriksen, Søren Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Kim Houmøller, Estermarie Mandelquist, Bjarne Andersen, Carsten Wienholtz, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Jan Nielsen, Bent Gregersen, Niels Duus Nielsen, John S. Hansen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Måske bør det lige tilføjes, at Mette Frederiksen, der netop omtaler sig selv som alle børns statsminister (hvis altså hun bliver valgt), også er formand for et Socialdemokrati, der netop i dage har stemt for, at børn ned til 10 år skal kunne straffes.

- GUD FADER BEVAR OS FOR HENDES ÆKLE HYKLERI!

Lars Løfgren, Benny Larsen, Anne Eriksen, Steffen Gliese, Gaderummet Regnbuen, Søren Andersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Mortensen, Helene Kristensen, Mathias Petersen, Bjarne Andersen, Lillian Larsen, Carsten Wienholtz, Flemming Berger, Tue Romanow, John Andersen, Anne Mette Jørgensen, Per Langholz, Jan Nielsen, Torben Skov, David Adam, Katrine Damm, Herdis Weins og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Hvem sagde valgflæsk?

Thomas Andersen og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Hold nu op, Michael Friis: "Disse medborgere skal have en mening med livet..." - hvad ved du om, hvad jeg finder meningsfuldt?

Arbejde er et nødvendigt onde, at have et meningsfuldt arbejde er et privilegium, der er de færreste beskåret. Og der vil komme mindre og mindre af det, som årene går, allerede nu er utallige mennesker beskæftiget med ligegyldige eller i værste fald destruktive arbejdsopgaver, selv om de måske hellere ville have fri og dyrke deres kæpheste.

I takt med at det egentlig produktive arbejde automatiseres bør vi lønne maskinoperatørerne og deres nødvendige støttefunktioner fyrsteligt, og så fordele resten af overskuddet mellem resten af befolkningen, som så selv kan vælge, hvad de finder er meningsfuldt. Arbejde er roden til alt ondt, så lad os dog glæde os over, at det lille så stille bliver afskaffet.

Carsten Svendsen, Benny Larsen, Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Carsten Wienholtz, Anders Reinholdt, Flemming Berger, Poul Erik Pedersen, John Andersen, Anne Mette Jørgensen, Jan Bisp Zarghami, Heidi Larsen, Eva Schwanenflügel, Jens Thaarup Nyberg, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Kære Mette Frederiksen!
Når du nu går ind for større lighed, så kunne du måske også se på, hvordan de nyeste forlig, Socialdemokratiet er med i, fordeler betalingsbyrden mellem lejere og ejere?
Når du nu et inde på, at vi skal se på lønningerne, så kunne du måske også se på, at du og dit parti er gået med til enten at nedrive eller sælge boliger til private - fællesejede, almennyttige boliger, som man har besluttet at ekspropriere.
Du kunne reflektere over, at det er de billigste, store lejligheder i de store byer, man vil ekspropriere - og at aftalen IKKE indeholder garantier for, at de tvangsflyttede får tilbudt en tilsvarende lejlighed til tilsvarende pris.
Samt, at de nye boliger, man bygger, vil være enten meget mindre eller meget dyrere - og under alle omstændigheder være indrettet, så kan selv skal sørge for hårde hvidevarer.
Du kunne derudover forklare, hvorfor, når du vil arbejde for større økonomisk lighed, at dette projekt skal finansieres ved at hente ti milliarder i Landsbyggefonden.
Du kunne også forklare, om de virkelig mener, at de almennyttige lejere i al evighed skal være tvunget til at anbringe hele deres friværdi i denne fond - når de ikke kan hente penge ud af den til almindeligt vedligehold såsom udskiftning af badeværelser efter 35 år.

Carsten Svendsen, Anne Eriksen, Gaderummet Regnbuen, Bjarne Bisgaard Jensen, Rolf Andersen, Carsten Mortensen, Pia Nielsen, Helene Kristensen, Kim Houmøller, Estermarie Mandelquist, Lillian Larsen, Dorte Sørensen, Flemming Berger, Philip B. Johnsen, Tue Romanow, John Andersen, Anne Mette Jørgensen, Eva Schwanenflügel, Ebbe Overbye, Per Langholz, Niels Duus Nielsen, Herdis Weins og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Mette, altså! Først gennemfører du nogen af de mest ulighedsskabende reformer nogensinde. Reformer som har øget fattigdommen, uligheden og hjemløsheden i Danmark.

Du forsvare reformerne med at ledige skal motiveres til at arbejde. Og du gentager det så mange gange, at både medier og størstedelen af befolkningen bliver overbeviste om at ledige er amoralske og dovne samfundsnassere, som ikke fortjener et værdigt liv før de har meldt sig ind i fællesskabet igen.

Dit fælleskab består tilsyneladende af danskere som bidrager til samfundet (ved at arbejde). Du ytre igen og igen at du ønsker at alle bliver en del af det danske fællesskab, for det synes du åbenbart ikke at ledige, syge og udsatte er.

Men hvordan motiverer man disse dovne og amoralske samfundsnassere til at blive en del af dit fællesskab? Med reformer, der gør dem fattigere, mere syge og mere stressede. Og hvis de ikke er rigtigt motiverede for at opfylde de krav, der er forudsætningen for at blive en del af dit fællesskab, så kan de jo altid blive hjemløse.

Men hov, det er da synd for børn der vokser op med stressede, syge og fattige forældre, så hvad med at fjerne dem fra deres forældre? Skidt med at alle undersøgelser viser at anbragte børn klarer sig VÆRRE end alle andre børn i Danmark, også udsatte børn der vokser op under samme omstændigheder som dem, der blev anbragt. Skidt med rapporter der viser at en fjerdedel af anbragte børn har været udsat for seksuelle overgreb som 15-årige, selvom kun 5 % blev fjernet pga seksuelle overgreb. Skidt med undersøgelser som viser at hver fjerde anbragte 18-årige har forsøgt selvmord, og at næsten halvdelen af anbragte unge har selvskadende adfærd. Skidt med rapporter som konkluderer at anbringelser har ingen eller negativ effekt for udsatte børn.

Nej, dem der ikke gider arbejde og ikke ønsker at være en del af dit fællesskab, skal gøres fattigere, og deres børn skal fjernes, så de ikke lider afsavn. Det er en skidego plan, og så kan du jo også kalde dig børnenes statsminister, det lyder fedt. Og det er også lidt sjovt, når man ved at du har været med til at øge antallet af fattige børn i Danmark.

Og nu vi er ved sjove indslag, så kan du måske skrive en kronik hvor at du ønsker at bekæmpe den ulighed, som underminerer sammenhængskraften i vores samfund. Altså den ulighed, som blandt andet er vokset markant pga dit partis neoliberale økonomiske politik, dine fattigdomsskabende reformer, din nedladende retorik overfor samfundets udsatte, og dine utallige ytringer om hvornår man er en del af det danske samfund… øh… fællesskabet.

Måske kunne din næste kronik handle om hvordan du som statsminister vil bekæmpe racisme og nationalisme? For du er vel ikke kun de hvide børns statsminister?

Carsten Svendsen, Benny Larsen, Anne Eriksen, Philip B. Johnsen, Gaderummet Regnbuen, Viggo Okholm, Bjarne Bisgaard Jensen, Rolf Andersen, Carsten Mortensen, Heidi Larsen, Pia Nielsen, Helene Kristensen, Mathias Petersen, Estermarie Mandelquist, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Carsten Wienholtz, Dorte Sørensen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Ebbe Overbye, Anne Mette Jørgensen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Der er 1 person som jeg aldrig kan tilgive og det er Mette Frederiksen.
Hun er garant for de mest ulighedsskabende love indtil dato.
Hun sagde i nævnte rækkefølge: Pligt og ret, når hun skulle forsvare og forklare sig, da hun var beskæftigelsesminister.
Ikke en eneste gang har hun sagt undskyld, og nu giver hun minsandten andre skylden. Det kaldes projektion med et pænt ord.
Hendes ordfører, Rosenkrantz Theil har sagt i Deadline, at man bør se til Sverige, hvor husleje er separat i forhold til underhold. Der har man indset, at det ikke er ligegyldigt, hvad det koster at have tag over hovedet.
desuden er det en skamplet, at kbh. kommune, som har været såkaldt rød i årtier stadig ikke har oprettet boliger til hjemløse. Boliger behøver ikke være en 2 vær. Mange vil elske en såkaldt skæv bolig, hvor fællesskab også kan dyrkes.Ensomhed gør mere syg.
S. sundhedsordfører udtalte i deadline sig om uretfærdigheden i Sundhedsvæsenet, men ikke et ord om de private sundhedsforsikringer. At han så oveni ikke kunne dy sig for konstant at fremhæve sit parti ved navn, gjorde ham utroværdig. Mente han det han sagde oprigtigt eller var det valgflæsk.

Arne Albatros Olsen, Rolf Andersen, Pia Nielsen, Kim Houmøller, Mathias Petersen, Estermarie Mandelquist, Lillian Larsen, Flemming Andersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

S vil blæse og have mel i munden samtidigt. De taler til idiotien.

Mathias Petersen, Sven Elming, Steffen Gliese og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Der er 1 person som jeg aldrig kan tilgive og det er Mette Frederiksen.
Hun er garant for de mest ulighedsskabende love indtil dato.
Hun sagde i nævnte rækkefølge: Pligt og ret, når hun skulle forsvare og forklare sig, da hun var beskæftigelsesminister.
Ikke en eneste gang har hun sagt undskyld, og nu giver hun minsandten andre skylden. Det kaldes projektion med et pænt ord.
Hendes ordfører, Rosenkrantz Theil har sagt i Deadline, at man bør se til Sverige, hvor husleje er separat i forhold til underhold. Der har man indset, at det ikke er ligegyldigt, hvad det koster at have tag over hovedet.
desuden er det en skamplet, at kbh. kommune, som har været såkaldt rød i årtier stadig ikke har oprettet boliger til hjemløse. Boliger behøver ikke være en 2 vær. Mange vil elske en såkaldt skæv bolig, hvor fællesskab også kan dyrkes.Ensomhed gør mere syg.
S. sundhedsordfører udtalte i deadline sig om uretfærdigheden i Sundhedsvæsenet, men ikke et ord om de private sundhedsforsikringer. At han så oveni ikke kunne dy sig for konstant at fremhæve sit parti ved navn, gjorde ham utroværdig. Mente han det han sagde oprigtigt eller var det valgflæsk.

Torben K L Jensen

Underligt at de erklærede borgerlige kommentatorer her på siderne er dem der råber højest - og det er sgu godt nyt for Mette F.

Grethe Preisler

Det var ellers en billig omgang, David Adam

I løbet af de seneste 17 år har Mette Frederiksens parti, Socialdemokratiet, kun haft del i regeringsmagten i 4 år. Resten af tiden har Venstre og Konservative siddet på den med det altid redebonne Dansk Folkeparti som parlamentarisk springlagen, når taburetten begyndte at brænde under buksebagen på statsministeren, hvad enten denne hed Anders Fogh Rasmussen eller Lars Løkke Rasmussen.

Det mærkeligste er, at det siden årtusindskiftet og det borgerlige systemskifte i DK er lykkedes for skattesvindler Glistrups stuerene aflæggere på tinge at bilde så mange stemmeberettigede 'gammeldanskere' ind, at det, der driver dem, er idel kærlighed til og omsorg for de små i samfundet .. ;o(

Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Lillian Larsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

Hvem mener du, Torben K?

Torben K L Jensen

Det jeg mener er at jeg ikke giver en skid for kommentarerne.

Georg Kallehauge, Peder Bahne og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

- Grethe

Du skriver ikke noget, jeg er uenig i. Jeg ville skam også stemme på socialdemokratiet, hvis de førte socialdemokratisk politik. Men det gør de ikke, og det har de ikke gjort i næsten tyve år. Og selvom det er en forfærdelig at tænke på at Venstre kan vinde næste folketingsvalg, så kommer jeg aldrig til at stemme på en politiker, der har gennemført noget så sindssygt som førtidspensionsreformen, indført nytteindsats, som bakker op om Dansk folkepartis politik, og nu snakker om at flere børn skal tvangsfjernes.

Carsten Svendsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Helene Kristensen, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Carsten Wienholtz, Anders Lund, Per Langholz, Frede Jørgensen, Lise Lotte Rahbek og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

En 7-spaltet artikel som desværre viser, at det danske socialdemokrati fortsat ikke står ved sine basale værdier. Ikke et ord om f.eks. den stigende fattigdom og kontanthjælpsloftet. At mange af de ny-fattige er indvandrerfamilier, gør at Mette Frederiksen fortsat lefler for Dansk Folkepartis de-humaniserende politik. Intet nyt under solen: Dansk politik mangler kant og mod og Socialdemokratiet har mistet sin farve.

Arne Albatros Olsen, Christel Gruner-Olesen, Bjarne Bisgaard Jensen, Thessa Jensen, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Torben Skov og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jeg synes det er fint at Mette F. klart fortæller hvad hun forstår ved ulighed, de aller rigeste stikker endnu mere af fra middelklassen, det pisser hende af, som også gør for middelklassen, de er squ misundelige. Så Mette F. gør noget ved det, men det ændre formentlig intet for underklassen.
Så har hun meget langsigtede planer i EU og OECD omkring selskabsskat, skattesnyd på tværs af grænser og finansielle institutioner, det er også fint, men bliver næppe løst i næste regeringsperiode. Som påpeget i tidligere kommentarer,hun vil intet gøre for underklassen, end ikke for børnene, selv og siger hun vil være børnenes statsminister!

Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Ebbe Overbye, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

"Underligt at de erklærede borgerlige kommentatorer her på siderne er dem der råber højest - og det er sgu godt nyt for Mette F." -
skriver et medlem af det parti, der de facto har erklæret, de vil støtte S og Mette F uanset hvad.
Tænk jer en situation, hvor SF,EL og Å siger fandme NEJ, hvis ikke du vil gøre noget gevaldigt ved den sigende økonomiske ulighed og især udnyttelsen og udskamningen af de svageste.
Men det kommer ikke til at ske, fordi SF mere og mere er S light på alle dets værste punkter.

Viggo Okholm, Helene Kristensen, Steffen Gliese, Esben Lykke, Torben Skov, Thomas Andersen og Per Langholz anbefalede denne kommentar

Vores velfærdssystem led et knæk, efter at rød og blå stue etablerede konsensus om, ukritisk at implementere EU kommissionens landespecifikke henstillinger. Dette berørte bl.a. efterløn, førtidspension, fleksjob og lærernes arbejdsforhold.

Socialdemokraterne ofrede deres identitet for en større sags tjeneste i unionens bevarelse og videreførelse. De desavouerede den sammenhængskraft, som var selve soklen under det socialdemokratiske hus, og det har været med til at skabe mistro og tvivl om socialdemokraternes stillingtagen til centraliseringen og den seneste udvikling mod større ulighed.

Den manglende erkendelse af omkostningerne ved at byde alverdens emigranter velkommen til dansk velfærd skabte et nyt parti, som gjorde stort indhug i fundamentet af kernevælgere. Den manglende erkendelse er stadig til stede i befolkningen og kan levere stemmer til få små ansvarsfri feel-good, no-good fraktioner med højglanspolerede glorier og luft under fødderne, men det faktum har de sociale demokrater forlængst erkendt. Måske har de en fremtid i dansk politik ind i de kommende generationer med alle de udfordringer, vores generation valgte at ignorere ?

Peter Bahne -
"Vores velfærdssystem led et knæk, efter at rød og blå stue etablerede konsensus om, ukritisk at implementere EU kommissionens landespecifikke henstillinger. Dette berørte bl.a. efterløn, førtidspension, fleksjob og lærernes arbejdsforhold.
Dokumentation , tak.

Torben K L Jensen

Herdis - Nu du er på siden vil jeg takke dig for at jeg sparer mit abonnement (1150 kr.) på Politiken fordi vi havde en diskurs i Politiken.dk om netop Mette F.
Jeg fik sgu ti års karantæne - indtil dec. 2028
Tak for det.

- Peder Bahne

Jeg er også nysgerrig på at få uddybet "EU Kommissionens landespecifikke henstillinger." Jeg var af den opfattelse at de fleste reformer, f.eks efterløn og førtidspensionsreformen, blev anbefalet af velfærdskommissionen og arbejdsmarkedskommissionen. Begge kommissioner blev nedsat af Anders Fogh Rasmussen, som ønskede at dække det hul i statsfinanserne på 14 milliarder som var opstået efter efter skattelettelser og skattestop. Arbejdsmarkedskommissionens opgave var at sikre velfærdssamfundet uden at hæve skatten, og deres forslag til reformer var baseret på finansministeriets dream-model, som så bort fra at ledigheden følger konjekturer, og i stedet ville øge arbejdsudbuddet med incitamenter; altså stort set alle de reformer som S-SF-R regeringen gennemførte under parolen "det skal kunne betale sig at arbejde".

Hvordan har EU kommissionens landespecifikke henstillinger påvirket dansk økonomisk politik?

Lise Lotte Rahbek, Helene Kristensen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Til dem, som var for unge til at have stemmeret i 1972

Hvis I vil vide mere om arbejdsvilkårene for politiske dissidenter i 'Det Danmark, vi kender og elsker', i kølvandet på ungdoms-, kvinde- og studenteroprøret på KU i 1968, kan Preben Wilhjelms erindringsbog fra sin tid som folketingsmedlem for VS anbefales.

Titlen er "Fra min tid", og udgivelsesåret er 2005.

Niels Duus Nielsen 18. december, 2018 - 16:58
Samfundet ville gå i stå, hvis alle have din egoistiske holdning. Mange jobs er måske uinspirerede men nødvendige. Deltag, tag ansvar, vær et eksempler for næste generation.
God jul derude.

Men så, Michael Friis, må vi jo gøre dem inspirerende. Der er helt andre ting galt, f.eks. den idiotiske strategi, man fulgte i mange år, og ikke helt er sluppet af med, hvor man i ramme alvor gik ud fra, at et samfund blot kunne beskæftige sig med højtuddannedes skrivebordsarbejde og overlade den materielle virkelighed til produktionen i andre lande. Dels er der nogle, der gerne vil udføre de job, hvis lønnen er i orden, dels vil folk gennemgående gerne gøre noget, der ikke opleves som en ventesal til døden. Der er imidlertid stor forskel på at udføre alt det, der er nødvendigt, gavnligt eller fornøjeligt i et samfund og så at skabe arbejdspladser for at skabe arbejdspladser.
Jo mere lønarbejdet kan fortrænges, jo bedre, det hører en tid til, som vi rent faktisk forlod, da vi fik mulighederne for at kommunikere med hele verden i realtime.

Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek, Viggo Okholm og Michael Friis anbefalede denne kommentar

Torben K.L. Jensen -
Jeg kan på ingen måde have andel i, at du har fået karantæne på Politiken.
Det kan kun skyldes dit eget sprogbrug på sitet, der så vidt jeg husker, ofte har været ret så fornærmende.

Niels Duus Nielsen

Michael Friis: "Samfundet ville gå i stå, hvis alle have din egoistiske holdning".

Sikke da noget vrøvl, Michael Friis, har du dokumentation, der underbygger denne påstand?

Tror du virkelig, at samfundet står og falder med at vi alle bekender os til en arbejdsmoral fra stenalderen? Hvad skal vi så gøre den dag produktionen er så gennemautomatiseret og effektiviseret, at 5-10% af befolkningen kan dække hele samfundets krav? Det er sådan verden vil se ud om et lille øjeblik.

Skal folk så grave huller, som de bagefter fylder igen, for at de ikke skal miste meningen med deres pludselig så meningsløse liv? Hvem skal i så fald finansiere det? (Svar: De 10%, som faktisk arbejder, hvem ellers?)

Jeg tror faktisk bare, at du bare kalder mig egoistisk, fordi det irriterer dig, at jeg har ret i min påstand: Der er masser af måder at finde mening her i livet. Du mener så, at det kun er arbejde, der giver mening; hertil kan jeg kun svare: Tal for dig selv!

De jobs, jeg har haft, som gav mest mening, var ikke de jobs, der deltog i det værdiproducerende kredsløb, men derimod de jobs, der formøblede de opsparede værdier. Musik- teater- og andre festarbejdere er ren tilsætning, men det giver virkelig god mening at glæde sine medmennesker. Vi lever ikke for at arbejde, derimod arbejder vi for at leve; livet er en fest!

Carsten Svendsen, Flemming Andersen, Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek, Viggo Okholm, Torben Skov, Herdis Weins, Kim Houmøller og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar

Uddrag fra Om fænomenet skodjobs http://modkraft.dk/artikel/om-f-nomenet-skodjobs.

"Men i stedet for en massiv reduktion af arbejdstiden, der ville frigøre verdens befolkning til at forfølge deres egne projekter, glæder, visioner og ideer, har vi set en eksplosion inden for administrationssektoren snarere end »service-«sektoren og skabelsen af helt nye industrier såsom finansverdenen og telemarketing, eller den enestående udvidelse af sektorer såsom selskabsret, universitets- og sundhedsadministration, human resources og public relations.

Og tallene viser ikke engang alle de mennesker, hvis arbejde består i at give administrativ, teknisk og sikkerhedsmæssig støtte til disse industrier, eller de supplerende industrier (hundevaskere, 24-timers pizzabude); jobs der kun eksisterer, fordi alle andre bruger for meget tid på alle de andre.

Det er, hvad jeg foreslår, at vi kalder »skodjob.«

Det er, som om der sidder nogen derude og finder på meningsløse opgaver bare for at holde os allesammen i arbejde. Og præcis det er kernen i mysteriet."

Og så vil jeg anbefale at Michael Friis laver lidt research på de forhold der eksisterer på arbejdsmarkedet for en stor gruppe mennesker der må tage det hårdeste og dårligst betalte job.
Her er arbejdstempoet skruet helt op og lønningerne helt ned. Man skal have et jernhelbred for at klare mosten og vil formodentlig være slidt ned langt tid før det opskruede pensionsalder (tak for det Mette) hvor man så kan blive skrottet og dagligt gennem medierne få at vide at man er en nasserøv. Meget få oppe i systemet har nogensinde haft sådan et arbejde og det er på tide de bliver sendt i praktik.
Jeg spørger hvorfor skal vi arbejde så meget og hvem er de egentlige nasserøve?

Torben Skov, Helene Kristensen, Ebbe Overbye, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek, Viggo Okholm og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

Nu fik jeg læst kronikken fra Mette Frederiksen og indrømmet,hvis man sluger den råt og tror på den,så er alt jo næsten godt. Men hvorfor tror man hende ikke? jeg gør ikke. Måske skyldes det hendes slingre kurs mellem moral og indignation og store ord. Arbejde med en form for mening er altid godt og langt de fleste vil gerne tage ansvar,men der skal vel være et formål og vi kan ikke alle blive akademikere og vi har forskellige evner, og skal dem,som ikke har de r rigtige evner for vores samfund straffes med sulteløn? Hun glider let og elegant uden om vore nye medborgeres situation og hele problematikken omkring boliger i den almene sektor. Hvorfor mon? Hun har med sit parti i den grad medvirket til kommende kaos tilstande uden at det hjælper et eneste menneske,bortset fra dem som mener at alt der kommer fra Mellemøsten er affald.Undskyld den hårde tone her.
Ellers synes alle argumenterne her i debatten at være vendt.

Torben Skov, Helene Kristensen, Niels Duus Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

1. "Samfundet ville gå i stå, hvis alle have din egoistiske holdning".
Hvis INGEN ikke arbejder, hvem vil behandle dig når du er syg? Hvem vil rengøre operationsstuen?
Hvem vil køre bussen o.s.v.?
Hvem ville undervise vores unger. Hvorfor egentligt have skoler? Aviser?
2. "Skodjob"
Jeg synes, at det er meget arrogant at kalde andres job for skodjobs. Respekt for dem, der leverer pizzaer eller er vagtmand om natten.
3. Jeg taler ikke om at grave huller og fylde dem op igen. Klassisk argumentation for navlepilleri.
4. I mit oprindelige skriv stod bl.a. "vi skal indrette samfundet med jobmuligheder, der matcher borgernes kvalifikationer. Med løntilskud hvis nødvendigt."
5. "Hvad skal vi så gøre den dag produktionen er så gennemautomatiseret " I 1980erne talte man om at uddanne folk til ledighed. Den holdt ikke. Men enig mere sandsynligt om nogle år. Pizzaen bliver leveret af selvkørende biler eller droner. Vupti et mindre skodjob!
Den tid, den sorg. Lev idag.

Det er for let at brokke sige over de rigest mens man feder sig i samfundets goder uden selv at yde.
God jul
PS hvordan pokker kom julemaden til butikkerne?

Jeg tror ikke, at pizzaen bliver bragt med hverken selvkørende elbil eller drone om nogle år, jeg tror, at man laver den selv, når man har tiden til det.

Niels Duus Nielsen

Michael Friis:

1. Hvem siger, at ingen gider arbejde? Ikke jeg! Giv folk en god løn, så vil de gerne arbejde, selv jeg!

2. Enhver, der har haft et skodjob og ikke lider under en slavementalitet, kalder sit job et skodjob.

3. Hvad taler du så om? Eksempler, tak, det er for nemt bare at sige, at "der er arbejde til alle, der vil arbejde!".

4. Helt enig! Hvad skal folk med en IQ på under 90 beskæftige sig med? Eksempler, tak!

5. Jeg lever skam i dag, og fortæller dig, at der ikke er nogen, der gider ansætte mig, fordi jeg er for gammel. Hvad der irriterer dig, tror jeg, er at det er helt fint med mig; jeg har skruet mine behov ned, så jeg kan ikke bare overlever, men faktisk lever et meningsfuldt liv på min kontanthjælp, helt uden arbejde. Men fortæl endelig ikke det til politikerne, for så får de bare ondt i røven.

Også god jul til dig.

PS: Jeg glemte transportarbejderne, de er selvfølgelig også nødvendige, my bad!

Carsten Svendsen, Lise Lotte Rahbek, Nis Jørgensen, Torben Skov, Steffen Gliese, Helene Kristensen, Viggo Okholm og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

Kapitalisme er jo blot en doven mekanisme, der går i stedet for at tage stilling til, hvad der er nødvendigt eller ønskværdigt at gøre i sig selv. Der er bare alt for mange bivirkninger, værst af alt den indbyggede hierarkisering og ulighedsskabelse helt ned på eksistentielt niveau.

Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Philip B. Johnsen og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar
Jørgen Christian Wind Nielsen

Måske vi skal ændre det gode ord "hvor få har for meget og færre for lidt" til "hvor mange har for meget og flere for lidt"

Carsten Svendsen

Når politikerne ikke kysser børnene, så stjæler de deres slik!