Klumme

Vær velkommen, pebersprayens år

Nytårshilsen til en nation af krænkede krænkere
Debat
28. december 2018

Flere gav i årets sidste suk højlydt udtryk for deres krænkelse på overrumplende baggrund. En person på CBS følte sig krænket over Højskolesangbogens nummer 162: ’Den danske sang er en ung blond pige’. Takket være en glimrende melodi af Carl Nielsen i 1926 komponeret et par år efter tekstens tilblivelse, har sangen klaret tidens tand og overlevet skiftende sangbogsredaktioner.

Fuldmægtig i Finansministeriet, digter Kai Hoffmann, skrev teksten som prolog ved Landssangstævnet i 1924. Melodien kom på, og nummer 162 fik små 20 år senere fast plads ved besættelsesårenes alsangsstævner. Den strofe, der begynder ’Så syng da Danmark, lad hjertet tale’, var gangbar valuta i det nationale beredskab. Endorfinerne kørte friløb til Nielsens åbningsfanfare i det energiske afsæt med efterfølgende sekstoptakt.

At pigen specifikt var blond som digterens klare forudsætning for at synge dansk i Danmarks hus, forbandt man næppe med besættelsesmagtens aggressive raceteorier og de hjemstavnsbevidstes suveræne krav på riget. Pigen var bare dansk, så det sang.

Nationalfølelsen var i 1920’erne fortsat præget af 1864. Danske heste jævnfør Christian 10.’s grænseoverskridende ganger i Sønderjylland var hvide, rigtige danske piger pr. definition blonde, skønt et klart flertal snarere changerede i mellemfarve til halvmørk kommune.

Siden de tider, hvor sproget ifølge en anden tvivlsom fædrelandstekst – dog af en større digter – var morgenmunter, skumringssvøbt, ligefremt og latterkroget, smilbestrøet tåredøbt, er sangsproget dæmpet mere ned. Ligesom stammens gennemsnitlige hårfarve, beriget af sydeuropæiske og mellemøstlige gener, bevisligt har fjernet sig yderligere fra Kai Hoffmanns idealforestilling af ung syngende pige.

Er man dansk, og er man pige, og er man ikke blond, men i øvrigt har en rimelig sangstemme, kan det således ske, at en sådan person, der kan være lige så dansk som flæskesteg juleaften, krænkes over Hoffmanns underforstået ekskluderende tekst.

Umiddelbart kan man sagtens mene, at en sådan reaktion er en kende tyndhudet.

Krænkede krænkere krænkes

Man kan samtidig benytte sig af anledningen og anlægge den øvrige mening, at krænkelseskulturen er kommet et godt stykke længere derudad: Når de, der bliver krænket over, at nogen har følt sig krænket, og nu føler trang til offentligt at formulere krænkelsen over den krænkelse, der således udløste de nu krænkedes krænkelse over den første krænkelse, hvad var så her den egentlige årsag?

Svaret ligger tilsyneladende i det glødende forsvar for en jævn dansk fædrelandssang med stor melodi af Carl Nielsen.

Krænkelsen over krænkelsen er herefter hovedsagen: Det er meget for galt, at nogen, vel at mærke ikkeetniske danskere, føler sig så krænkede, og det så meget at krænkelsen over krænkelsen og dens årsag, som stadig er en middelmådig dansk sang, ophøjes til et nationalt anliggende, efterfulgt af højtidelige krav om at folk ude på overdrevet af sammenhængskraften ikke bør understå sig i at føle sig krænkede og ligefrem også ytre sig om det. Slet ikke over at en ung blond pige nynner i Danmarks hus, skønt metaforen er flov, og digtet alt taget i betragtning ringe.

Hvis nogen nu for alvor, som ofte erklæret også i denne sag, ønskede at bekæmpe og begrænse krænkeriet, fordi det er blevet for meget, kunne nogen eksempelvis, når andre bliver krænket over så lidt som sangen, prøve at holde bøtte og lade krænkelse være krænkelse.

Den oprindelige krænkelse får jo ingen konsekvens; højskolesangbogens redaktion flår ikke nummer 162 ud af de blå sangbøger, endsige indser tekstens eventuelle krænkende potentiale, hvilken bekymring var en af begrundelserne for de senkrænkede, der angiveligt reagerede ved tanken om at urkrænkelsen kunne gå hen og give den krænkede ret med forfærdende følger.

Ytringsfriheden

Justitsministeren var så krænket, at han efter eget udsagn mistede ordforrådet, der i forvejen ikke er imponerende. Tænk, hvis han og statsministeren, der som god populist mente, at nu kunne det være nok, samt en selvpensioneret Pind og adskillige i nationalpanelet af krænkelsesparate, tænk, hvis de alle, altid på tæerne for at reagere på den mindste trussel mod majoritetens vedtagne verdensbillede, tænk, hvis de hver for sig i stedet tænkte:

’Jeg tror, jeg sidder over denne gang. Min ytringsfrihed består i, at jeg ikke bruger den på noget, der ikke er vigtigt. Jeg kunne i stedet benytte anledningen til at krænkes over Lindholm ø eller overveje digtets kvalitet … en ung blond pige der går og nynner i Danmarks hus: Hvad er det for noget vammelt sludder! Et barn af det havblå rige: Hør nu her! Den danske sang, når den dybest klinger, har klang af klokke af sværd og skjold: Jamen, altså!’

I den bedste af alle verdener nedsatte de krænkede sig i studiekreds med henblik på at studere den danske sangskat og erkende, hvor meget bras der også ligger i kisten. Måske dette arbejde kunne bibringe dem en mere nuanceret anskuelse af den berømmede danske kulturarv.

Men hensigten med krænkelsen over krænkelsen er snarere en anden, nemlig den mindre noble at slå fast én gang for alle, at kun stammens egne i utalte slægtled tilbage har ret til at krænkes. Især har de denne hjemmefødtes ret, når de mere afvigende end stammens selve stamme utilbørligt krænkes over det ukrænkelige.

Så vågner vilddyret i rigsvåbnet, Holger river skægget ud af bordpladen, og det havblå pigebarn a la Støjberg og Vermund tager ord i mund, man ikke havde troet mulige kunne være så krænkende og akkurat så smertefuldt tårefremdrivende som et pust af Pia Kjærsgaards nu lovlige peberspray. Den har meget lidt at gøre med den danske sang, men krænker til gengæld et fordrageligt sind, der hellere end peber i synet lærer af nattergale og lærken over den grønne vang.

Velsignet nytår.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Naturligvis kan Metz ikke nære sig for at give syngende nytårssvirp til den - i al fald langt ind i jævne, folkelige og småborgerlige kredse - elskede danske sangskat.
Her uddeles svirp til en ung blond nynnende pige af det havblå rige, hvis ringe - og i nogens øjne ekskluderende - lyrik ikke passer dommer Metz'.sarte smagsløg
Der er også velanbragte svirp til de krænkelsesparate borgerlige, som blev krænket over krænkelsen. Jeg havde nu heller ikke forventet, at de ville gå ram forbi hos forfatteren. Justitsministerens ordforråd imponerer ikke smagsdommeren synderligt, og statsministerens angivelige populisme huer heller ikke skribenten.
"De havblå pigebørn a la Støjberg og Vermund" tages endelig til indtægt for "at bruge ord i mund, man ikke havde troet mulige kunne være så krænkende og akkurat så smertefuldt tårefremdrivende som et pust af Pia Kjærsgaards nu lovlige peberspray".
Ja morsomt og underholdende er det, når den velskrivende Metz farer i blækhuset eller sætter sig til tastaturet. Det er der næppe to meninger om. Meeeeeeen, hvorfor den oprindelige krænkede CBS-lektor, og den undskyldende vice-institutleder, ikke også skal have både det glatte lag og syngende nytårssvirp af den venstresnoede smagsdommer, forstår jeg intet af. Og så alligevel aner vi jo ganske tydeligt, hvilket ærinde den politisk korrekte Metz er ude i. I hans univers er der naturligvis nogle, man aldrig træder over tæerne, uanset hvordan de så i øvrigt gebærder sig......

Sören Tolsgaard

Naturligvis må en lektor på CBS (ligesom alle andre) gerne udtrykke sin krænkelse over en dansk fædrelandssang. Og institutlederen må undskylde, evt. på vegne af hele skolens bestyrelse, hvis bestyrelsen ønsker det, og CBS kan derpå mere eller mindre stiltiende ophøre med at anvende sangen, feje sagen ind under gulvtæppet og mene den ude af verden.

Og hvis der faktisk ér intern uenighed, og sagen alligevel siver videre til Kristeligt Dagblad, kan man vel heller ikke fortænke denne avis i at offentliggøre historien, eller samtlige danske medier (o.a.) i at bringe indlæg herom, der vækker livlig debat. Mange er jo langtfra enige med CBS og Georg Metz i den vurdering, at teksten blot er en flov og krænkende omgang bras.

Jo, lad os endelig debatere dansk kulturarv ud i alle dens afkroge. Hvis fx krænkede gæster og kloge kustoder i Skagen finder frem til, at P. S. Krøyers badende børn er for blonde, og derfor smider dette 'makværk' ud på lageret, vil der nok lyde højlydte protester. Uanset, om nogle erklærer sig krænkede, vil de fleste herboende samt turister sikkert foretrække, at disse billeder hverken redigeres eller erstattes af mere moderne kunst.

Bevares, det hænder, at tiden løber fra tidligere lovpriste udtryksformer, men Den Danske Sang synes ikke at være moden til skrotning. Der ligger snesevis af ældre og nyere udgaver på nettet, som i øjeblikket afspilles mere end nogensinde, og sangen vil i de kommende år givetvis være yderst populær i forsamlinger, på højskoler og efterskoler, ved sangstævner og festivaler. Både musik og tekst i Den Danske Sang er blandt det ypperste i dansk kulturarv, synes mange at mene.

Så, kom nu over de snæversynede fordomme, som er anledning til hele miseren. Bandlyser vi samtlige henvisninger til blond og blåøjet ungdom, vil den nordiske kulturarv blive seriøst amputeret, for således er den nordiske urgrund nu engang konfigureret. Og et aldrig så velformuleret forsøg på 'whataboutism' nytter heller ikke noget, for naturligvis er der vigtigere sager i den store verden, men alligevel har andre da ret til at have en anden mening om Den Danske Sang end bestyrelsen på CBS. Og jeg er aldeles ikke krænket Georg Metz, men vil blot ikke lade din bragesnak stå uimodsagt.

Så syng da Danmark lad Hjertet tale
for Hjertesproget er Vers og Sang
og lære kan vi af Nattergale
og Lærken over den grønne Vang
og Blæsten suser sin vilde Vise
og Stranden bruser sit Højtidskvad
fra Hedens Lyng som fra Stadens Flise
skal Sangen løfte sig ung og glad

https://www.youtube.com/watch?v=_JR7xqZgY8M
https://www.youtube.com/watch?v=i1n80Y0dOI8
https://www.youtube.com/watch?v=u97WgsEFN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=mKkn20xTtJo

Osv, osv, osv..

Dorte Sørensen

Det der krænker mig er, at en 2 år gammel sag pludselig kan gøre et så stort indtog i landet - så landets statsminister (med snyd med billag, brug af falsk navn osv... i rygsækken) og landets justitsminister bruger deres tid til at tale sagen op.
Er der ikke mange andre begivenheder der BURDE kræve de herres tid?

Malan Helge, Erik Fuglsang, Poul Anker Sørensen, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel, Kirsten Lindemark, Hans Larsen, Hanne Pedersen, Trond Meiring og Tommy Clausen anbefalede denne kommentar

Rent bortset fra, at ingen har krævet noget bortcensureret (den gængse stråmand i disse diskussioner), kan man vel af postyret om Den Danske Sang... konkludere, at folk ofte er meget tyndhudede, når det gælder deres egen kulturarv, og ret så tykhudede, når det gælder andres.

Malan Helge, Erik Fuglsang, Kurt Nielsen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Sören Tolsgaard

Havde det ikke været for Kristeligt Dagblad havde denne lille sag om selvcensur stadig ligget under gulvtæppet på CBS. Det er sagen i en nøddeskal.

Man kan så føle sig krænket over, at sagen er en bagatel, som pustes op i helt upassende dimensioner, for hvad med klimakrise, hvidvask og statsministerens bilagsfusk? Hvad med de sager, som alle kan sé er større? Jo jo jo, men selv om milliarder hvidvaskes af banker, er det jo ikke helt ligegyldigt, når millioner svindles ned i private lommer.

Og det synes klart, at Den Danske Sang for nogle ikke blot er ligegyldig, men en torn i øjet, som de helst ser fuldstændig fjernet fra det offentlige rum, sammen med megen anden dansk kulturarv, fra morgensang til folkekirke.

Der er så fortsat en stor majoritet i befolkningen, som har en anden opfattelse, og gerne markerer Den Danske Sang, uanset politisk uenighed, når en sådan kulturarv gøres til genstand for selvcensur.

At det er to år siden, CBS ekspederede sagen, gør den jo ikke forældet, det tager i sagens natur ofte nogen tid, før mørklagte forhold kan afsløres.

Al Sjællands Ynde og Jyllands Vælde
de tvende Klange af blidt og hårdt
skal sammen sjunge for ret at melde
om hvad der inderst er os og vort
og Tider skifter og Sæder mildnes
men Kunst og Kamp kræver stadig Stål
det Alterbål hvor vor Sjæl skal mildnes
det flammer hedest i Bjarkemål

https://da.wikipedia.org/wiki/Bjarkem%C3%A5l

Eva Schwanenflügel

Som Dorte Sørensen skriver, er det en overdrivelse der fremmer en særdeles specifik forståelse af 'de fremmedes' langarmede påvirkning af vore højere læreanstalter og andre kære samfundsinstitutioner, der her gør sig gældende.

At 'sagen' opportunt hopper frem i medierne kort tid før et folketingsvalg, efter at have levet et upåagtet liv i mølposen de sidste to år, er noget af et sammentræf - hvis man da tror på så uvildige og uhildede tilfældigheder.

Nu fik hele den borgerlige fløj en gylden lejlighed til at stå frem i Nyhederne, for med malmfulde røster at berøre ubefæstede folkesjæle i fremførelsen af den danske sangskattepiges gebærdelser.
Francis Underwood, afdød og genopstået fiktiv præsident i "House of Cards", kunne dårligt have orkesteret et bedre nytårsshow.

Dejlig tale, Georg Metz :-)

Annemette Due, Malan Helge, Erik Fuglsang, Poul Anker Sørensen, Kurt Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@ Dorte Sørensen
Kunne du venligst hjælpe min hukommelse på gled....? Du skriver "så landets statsminister (med snyd med billag, brug af falsk navn osv... i rygsækken) .
1. Jeg er med på, at statministeren - af Venstres partikasse - har fået refunderet udgifter til jakkesæt, slips, sko, underhylere for et astronomisk beløb, hvad de jyske husmænd og bønder ingenlunde ser med milde øjne på...Man kan afgjort diskutere hans dømmekraft, men har han også snydt med bilag ???
2. Har LLR brugt et falsk navn - og i hvilke forbindelse(r) ? Den/de historier har jeg lige godt ikke hørt om før. Kunne du venligst hjælpe med opklaringen ?

Philip B. Johnsen

En rendyrket nationalist er solidarisk med sig selv, er pr. definition krænket af al anden danskhed end sin egen.

Foreigners please don't leave us alone with the dane(s)!

Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Erik Fuglsang -
du har sørme en kort hukommelse.
Sagen med det falske navn var i forbindelse med et hotelophold - og det var dælme godt nok på forsiderne af adskillige aviser.
Men ingen er så glemsom, som den der har en selektiv hukommelse.

Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen, Erik Fuglsang og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Erik Fuglesang
Kan du ikke huske hele bilags-sagen - det var før hans betalte underbukser osv, osv.
Da bilagssagen blev rullet op kom det frem, at han også havde fået et hotelværelse betalt af skatteyderne og her havde han brugt et andet navn - kan ikke huske om det var Hansen eller Jensen.

Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Tak til Georg Metz for hans altid skarpe og underholdende klumme, her er en version af sangen, hvor den unge blonde er sat i en moderne kontekst:

Den danske sang er en ung blond pige
som står og snakker i sin mobil
hun er et barn af de sure rige
som aldrig under de fremmed' et hvil
og Pia præd'ker og Pape plaprer
på øer sejles de ud i hold
debatten raser og alting rabler
for Løkke - sikke en bondeknold!

Per Langholz, Flemming Berger, Eva Schwanenflügel, Kurt Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@ Dorte Sørensen

Kære Dorte
Tak for dit hurtige svar.
Jeg kan svagt huske sagen, nu du hjælper min hukommelse på vej. Min senilitet er åbenbart ved at være så fremskreden, siden sagen fortaber sig i tågerne hos mig.
Nu kender jeg slet ikke sagens omstændigheder, men helt generelt kan man sige, at der intet odiøst er i, at en minister tager en hotelovernatning, hvis det dels sker som led i, at han passer sit embede og ikke kan nå hjem, dels sker på et hotel, der er i overensstemmelse med statens indkøbsaftaler.
Det virker derimod meget betænkeligt og fordækt, hvis han indlogerede sig under et andet navn end hans eget. Hvorfor gjorde han dog det ? Mystisk !
Tak for hjælpen med at kaste lidt lys over sagen.
Godt nytår.

@ Herdis Weins

Som jeg netop har skrevet, så er min hukommelse desværre ikke videre imponerende. Det medgiver jeg.
Jeg husker underbukse-sagen og GGGI-sagen, men ikke den med det falske navn...
Jeg kan til gengæld godt huske, at både SF's og Enhedslistens borgmestre i København beholdte deres gyldne "efterhonorar", efter de var fratrådt, selvom de vist begge havde fået nye velaflønnede direktørstillinger. Men penge er rare at have, så de ville da ikke aflevere noget tilbage til det fællesskab, de ellers besynger eller besang så højt.
Var det ikke noget med, at de samme partier harcelerede i voldsomme vendinger mod Carl Holst, da han - til en begyndelse - ville beholde sit efterhonorar som regionsrådsformand, samtidig med at han blev udnævnt som forsvarsminister. Kan du huske de sager Herdis ? Du har jo tilsyneladende en god hukommelse !
Godt nytår !

Tilrettet version.
@ Dorte Sørensen

Kære Dorte
Tak for dit hurtige svar.
Jeg kan svagt huske sagen, nu du hjælper min hukommelse på vej. Min senilitet er åbenbart ved at være så fremskreden, siden sagen fortaber sig i tågerne hos mig.
Nu kender jeg slet ikke sagens omstændigheder, men helt generelt kan man sige, at der intet odiøst er i, at en minister tager en hotelovernatning, hvis det dels sker som led i, at han passer sit embede og ikke kan nå hjem, dels sker på et hotel, der er i overensstemmelse med statens indkøbsaftaler.
Det virker derimod meget betænkeligt og fordækt, hvis han indlogerede sig under et andet navn end sit eget. Hvorfor gjorde han dog det ? Mystisk !
Tak for hjælpen med at kaste lidt lys over sagen.
Godt nytår.

Erik Fuglsang -
jeg kan skam huske alle sagerne - og hvad har ELs borgmesterpamperi at gøre med det her ?
P.S. Grunden til LLR indlogerede sig under falsk navn var vist nok hans brug af hotellets videoservice, der bl.a. udlejede film, hvis væsentligste indhold var, hvilke julelege voksne uden at være besværet af alt for megen påklædning kan finde på med hinanden.

Flemming Berger, Eva Schwanenflügel og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Hov - jeg glemte
Godt nytår :-)

Kære Herdis
ELs borgmesterpamperi har for så vidt intet med sagen (krænkelser) her at gøre, det må jeg jo blankt indrømme. Følte vist blot trang til at vise, at min hukommelse ikke var fuldstændig gennemhullet, selvom du skrev noget om min selektive hukommelse. Ved at fremhæve de rødes pamperi, så kunne jeg samtidig mere end blot antyde, at de røde ikke lader til at være et hammerslag bedre end de blå, når det kommer til moral.

Var faktisk overhovedet ikke klar over, at LLR havde dét motiv for at indlogere sig under falsk navn. Jeg kan nu ikke hidse mig op over, at også ministre ser "julefilm", hvis indhold ikke er udpræget familievenligt. Blot skal de huske at betale fra egen lomme......
Ser frem til interessante meningsudvekslinger i 2019 :-)

Erik Fuglsang -
nej, hvad angår pamperi, vennetjenester og dobbeltmoral har ingen sider og partier noget at lade hinanden høre. Desværre. Og hvad det angår, byder det nye år sikkert ikke på noget nyt - selv de største idealister ser ud til blive ramt af "blinde pletter", når der øjnes gode fordele for en selv eller de nærmeste.
Men jeg vil alligevel gå det nye år i møde med en overordnet tro på menneskeheden an sich.

Randi Christiansen, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Der var falsk navn i LLR-sagen, fordi det var under dæk-adresse han røg snøger på et hotelværelse hvor der var rygeforbud.
Senere måtte der laves nyt værelse til tonerne af skatteborgernes penge.

John Damm Sørensen

Jeg føler mig krænket. Dybt krænket over at ingen tilsyneladende har undersøgt motiverne for at fremdrage en 2 år gammel bagatel. Det skulle vel ikke være fordi, nogen er blevet forbigået i forbindelse med en udnævnelse eller lønforhøjelse?