Læserbrev

By & Havn har skabt en bæredygtig by med metro og badezone

Vi er sat i verden for at udvikle nye områder på den mest helhedsorienterede måde – ikke for at drive økonomisk spekulation
»Det er klart, at vi skal drive en forretning. Men vi er jo et offentligt ejet selskab, som har en lang tidshorisont. Vi udvikler bæredygtige og helhedsorienterede bydele med plads til forskellige typer af boliger, arbejdspladser og byrum med fokus på bæredygtighed, trivsel og høj arkitektonisk kvalitet.«

»Det er klart, at vi skal drive en forretning. Men vi er jo et offentligt ejet selskab, som har en lang tidshorisont. Vi udvikler bæredygtige og helhedsorienterede bydele med plads til forskellige typer af boliger, arbejdspladser og byrum med fokus på bæredygtighed, trivsel og høj arkitektonisk kvalitet.«

Peter Hove Olesen

Debat
1. marts 2019

Danmarks Naturfredningsforening påstår i Information den 25. februar, at By & Havn driver økonomisk spekulation i København. Intet kunne være længere væk fra sandheden.

I By & Havn er vi interesserede i så meget dialog som muligt. Vi ønsker at lytte, og vi ønsker at skabe den bedste plan for en bæredygtig by for københavnerne.

Vi er sat i verden for at udvikle nye områder på den mest helhedsorienterede måde for bl.a. at finansiere offentlig og bæredygtig infrastruktur, som gør det lettere at være københavner.

Og ja, vi skal sælge grundene til markedspris. Det skal man i øvrigt også i kommunerne, hvis man sælger grunde til private boligformål. Det er ikke økonomisk spekulation. Det er sund fornuft. Det har givet københavnerne en metro, en Nordhavnstunnel og en meget populær badezone ved Sandkaj i Nordhavn.

Det er klart, at vi skal drive en forretning. Men vi er jo et offentligt ejet selskab, som har en lang tidshorisont. Vi udvikler bæredygtige og helhedsorienterede bydele med plads til forskellige typer af boliger, arbejdspladser og byrum med fokus på bæredygtighed, trivsel og høj arkitektonisk kvalitet.

Det gælder, uanset om det er nye boligtyper, kontorfællesskaber, idrætsliv eller plads til kultur- eller daginstitutioner. Vi udskriver arkitektkonkurrencer og er i dialog med omverdenen om, hvordan byen skal udvikles. Det har vi været i Ørestad, det er vi i Nordhavn, og det kommer vi også til at være ved de kommende områder, der skal udvikles.

Og de områder, vi får til opgave at udvikle og sælge, har været underlagt demokratiske spilleregler. Kommunen er planmyndighed.

Det er By & Havn ikke, så rollerne er ikke blandet, som det anføres af skribenterne. Jeg tager også skarp afstand fra påstanden om, at vi på den baggrund udvikler byen på investorers præmisser.

Byudvikling handler om at skabe en by, som folk har lyst til at flytte ind i og blive i. Det gøres ikke ved at fokusere på afkast, men ved at følge de behov og ønsker, der er i tiden.

Men jeg vil gerne love Danmarks Naturfredningsforening, at jeg kommer på besøg for at høre på deres ønsker til udviklingen af de nye områder.

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Runa Lystlund

Anne Skovbo.
Du skriver, at I udskriver arkitektkonkurrencer. Så langt så godt. Næsten alle jeres konkurrencer er indbudte konkurrencer. Det er mange år siden den offentlige arkitektkonkurrence om Nordhavnen blev afholdt. Det var i 2007. Det er 11.5 år siden.
Resultater bliver, en kedelig ligegyldig ensartethed og de samme arkitektfirmaer bliver indbudt igen og igen. Mange har svært ved at hente noget nyt og spændende op af hatten. Det eneste interessante byggeri i f.eks Ørestaden er Bjerget. Med Bigs 8 tallet har Big tabt pusten. Skalaen er helt hen i vejret og akustiken i det indre rum er rædselsfuld. Beboerne glor direkte ind i hinandens lejligheder.

Det sidste projekt, der blev vundet af Lendager Arkitekter mm. er et rædselsfuldt projekt, fuldstændigt ude af al menneskelig skala, et projekt, hvor arkitekterne påstår, at det er bæredygtigt. Der er intet bæredygtigt i dette projekt, der har masser af problemer med kuldebroer i det bærende systems samlinger. Her bygges der nogle steder så højt, at der bliver ikke noget lys i nogle af byggeriets nedre etager. Gadeprofilen i byggeriets højeste dele er rent proportionalt to gange smallere end en almindelig gadeprofil. Med den hastighed vi bygger i dag ender en stor del af dette og lignende byggerier som slum og byggeskader. Flere er allerede opstået.

Uderummene imellem mange af byggerierne er for små og uinteressante.

Jeg har arbejdet som arkitekt i over 30 år, først som ansat, så som leder og til sidst som partner i et stort arkitektfirma. Jeg har deltaget i mange konkurrencer alene og med andre og til sidst med mit firma. Vi/jeg har vundet nogle. Kvaliteten af det byggeri, der er bygget i store dele af Ørestaden, er på et håndværksmæssigt bundniveau og helt ude af al menneskelig skala og ude af skala med København. Det samme gælder dele af Nordhavnen.

En stor del af dette byggeri er af så ringe kvalitet, at der bliver behov for renoveringer om 10-20 år.

Ligeledes har jeg arbejdet sammen med udviklere, som jeg mener at By og Havn/Københavns Kommune/Frederiksberg Kommune og flere, har givet har alt for megen magt. Deres indgangsvinkel er penge og flest mulige m2 per byggeri.
Derfor er dit udsagn om, at By og Havn ikke blot tænker på økonomi, ganske enkelt ikke korrekt. I rider med udviklerne mod solnedgangen. Ingen arkitektfirmaer tør sige det, i frygt for ikke at få opgaver.

Du kommer direkte fra Realdania til By og Havn, som er en helt anderledes organisation. Jeg ønsker dig alt det bedste og håber på, at du for fremtidens arkitekter afholder flere åbne arkitektkonkurrencer, således at arkitekturen i Hovedstaden ikke stagnerer i gabende kedsommelige byggerier og byggeskader.

Husk på, at for at bygge ordentligt er tiden en meget vigtig del, både i valg af grunde, projektering og udførelse.

Det er lidt sørgeligt at sige det, men det er ligefør, parkeringshusene i Ørestaden er det mest interessante.

Morten Falch, Niels Duus Nielsen, Per Torbensen, Steen K Petersen og Allan Filtenborg anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

PS.
Jeg har heldigvis ikke behøvet bygge noget i Ørestaden. Jeg er til gengæld bekendt med flere projekter de forskellige nævnte steder.

Runa Lystlund

Korrigering.
Ligeledes har jeg arbejdet sammen med udviklere, som jeg mener, at By og Havn/Københavns Kommune/Frederiksberg Kommune og flere, har givet alt for megen magt.

I 2007 skrev Margrethe Auken dav. trafikordfører for Sf en kronik i Politiken - https://politiken.dk/debat/kroniken/art5437589/G%C3%A6ld-trafikmos-og-sp... - om Metroselskabets ubetalelige gæld. Og at selskabet trods elendig planlægning i mesterklasse, havde en grænseløs kredit hos staten og Københavns Kommune. det er ikke blevet bedre siden.

Det er en uhyre dristig påstand om at By & Havn "er vi interesserede i så meget dialog som muligt".
Metroselskabet - det er også By ( Havn - har ikke bestilt andet, end at ignorere de utallige klager, er har været i forb. med metrobyggeriet. Der blev lavet fusk med placeringen af støjmåler udstyr, af og til var dette endog defekt. Naboerne til byggeriet har fået deres liv smadret i de år byggeriet stod på. Huse har sat sig - ingen erstatning. Metroselskabet og By & Havn har ignoreret åbenlyse krav om at anlægge metroen for at dække bydele, der var belastet at alt for meget trafik (Indre Nørrebro og Riget/Panum) mv.
Bebyggelsesgraden i Nordhavnen og Ørestaden er tårnhøj, at det ligner en moderne udgave af opførelsen af lejekaserne i 1880'erne på brokvartererne. Ethvert forslag om fx brug af økologiske materialer, en byplanlægning med bilfrie bydele, en større andel af almene boliger osv. osv. er blevet afvist.
Det seneste udslag af By & Havns såkaldte "dialog" er affredningen af stejlepladsen i Sydhavnen mhp. at opføre 550 boliger på et meget lille område.

I august 2009 stillede EL en række spm. til dav. trafikminister Flemming Hansen vedr. Nordhavnen og Arealudviklingsselskabet - det er også By & Havn:
Spørgsmål nr. 11: "Ministeren bedes oplyse, om bebyggelsen af Københavns Havn falder ind under begrebet en sund og harmonisk byudvikling, eller vil der være tale om, at havnearealerne udbygges med den primære opgave at skaffe midler til anlæg af en City-ring."
Svar: Arealudviklingsselskabet I/S skal arbejde for størst mulig værdiskabelse. Denne målsætning vil bedst kunne opnås ved at skabe en byudvikling, der har høj kvalitet og som samtidig kan karakteriseres som sund og harmonisk.

Spørgsmål nr. 14: "Vil der blive stillet krav til byggeriets bæredygtighed i form af, at der anvendes økologiske materialer og byggeprincipper (lavenergi, livscyklusprincipper mv.)? "
Svar: Der er ikke planer om, at stille sådanne krav. Arealudviklingsselskabet I/S skal arbejde for størst mulig værdiskabelse på selskabets arealer. Selskabet skal satse på en ansvarlig byudvikling, herunder byudvikling af høj kvalitet, inden for de rammer, som Københavns Kommune fastlægger som planmyndighed". (Citat slut)

I andre land, hvor der ses mere fornuftigt og nuanceret på byudvikling, fx Tyskland og Holland, da arbejdes der med økologiske materialer, bæredygtigt byggeri, bilfrie bydele, men ikke her i landet - det grønneste af de grønne.
Fordi Anne Skovbro vist selv tror på det hun skriver, så behøver læserne jo ikke at gøre det.

Erik Winberg, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Duus Nielsen, Per Torbensen, Steen K Petersen, Flemming Berger og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar

Galloperende selvovervudering, jeg er sikker på der findes en diagnose.

Niels Duus Nielsen

"Det er klart, at vi skal drive en forretning..." - hvorfor er det klart? At Metroen finansieres ved at sælge byggegrunde er en politisk beslutning; man kunne have valgt andre finansieringsmodeller. Der er intet som helst selvindlysende ved By og Havns virksomhed - alt hvad "forretningen" køber og sælger, er ideologisk bestemt.

Arne Lund, Anker Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lars Løfgren og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Jakob Pilgaard Pedersen

Jeg noterer mig, at du skriver I er et “..offentligt ejet selskab med lang tidshorisont”. Tilsyneladende er I ikke mere offentlige end at I, og Købehavns kommune, flår beboere i de nye bydele for +1000kr hver måned på bedste kapitalistisk vis. Altså, beboere i samme postnummer og kommune forskelsbehandles på det groveste. Tilsyneladende er I heller ikke mere langsigtede end at I afdrager på lån for parkeringshusene over en kort årrække, frem for at strække det langt ud i fremtiden. Beboere i de nye områder tvinges altså til at medfinansiere metro mm med højere bidrag end resten af kommunens borgere.

By&Havn er en udemokratisk horeunge bragt til verden af politikere der ikke tænker længere end næste valgperiode. Under dække af “privatselskab”, som er offentligt ejet, bruger Københavns kommune By&Havn til deres beskidte arbejde.

Mon Anne Skovbro, der angiveligt følger de demokratiske spilleregler, vil omsætte dette i praksis og svare på de ovennævnte indlæg.