Klumme

En kortere arbejdsuge burde indgå i venstrefløjens vision for en bæredygtig fremtid

Arbejdsbyrder, der er for store, og arbejdsdage, der er for lange, giver stress, angst og lav produktivitet. En bedre balance mellem arbejde og fritid kan øge jobmotivationen og nedbringe sygefraværet
Debat
12. februar 2019

Den herskende økonomiske model er brudt sammen. Alligevel har højreregeringer ikke andet at tilbyde os end en fremtid, der bygger på mere eksklusion, fortsatte dereguleringer og tilbagerulning af arbejdstagerrettigheder.

For progressive kræfter er det ikke nok at afvise dette kapløb mod bunden. Vi må også selv imødegå det 21. århundredes kriser ved at formulere nye, dristige og konkrete krav, der mærkbart kan forbedre menneskers tilværelse.

I USA har Alexandria Ocasio-Cortez med ideen om en new green deal vist vejen for, hvordan nye tanker kan ændre de politiske og økonomiske narrativer og åbne for alternative udviklingsmodeller, der potentielt kan afværge katastrofer og føre os mod en mere bæredygtig fremtid.

I Autonomy, den tænketank, jeg er direktør for, vil vi også gerne byde ind med konkrete forslag. Vi mener, at kortere arbejdstid bør indgå som centralt element i omstillingen til en grønnere og mere socialt retfærdig økonomisk fremtid. Hvordan dette kan udmøntes i praksis, handler vores nye rapport om.

Grænseløst arbejde

Arbejdet breder sig i dag ud over det meste af livet. Mange bruger lang tid på at pendle til og fra jobbet, på at netværke og tjekke mails selv på fridage. Hertil kommer det husarbejde, kvinder stadig påtager sig den største andel af. Konsekvensen er, at det er stadig sværere at skelne, hvornår arbejdsugen begynder, og hvornår den slutter. Arbejdslivet flyder ud i grænseløst arbejde.

I Storbritannien påtager stadig flere sig nu overarbejdstimer uden altid at få overarbejdsbetaling. Generelt arbejder vi længere for lønninger, der stagnerer, mens folkepensionsydelser falder, og alderen for tilbagetrækning stiger.

I vores rapport gennemhuller vi to myter: For det første at længere arbejdstid nødvendigvis medfører højere produktivitet. For det andet at arbejde nødvendigvis er godt for helbredet.

Flere af verdens mest produktive økonomier klarer sig bedre med en arbejdstid, der er kortere end den gennemsnitlige britiske. Strategier til forøgelse af produktivitet bør i videre omfang tage højde for det forhold, at produktivitet ikke alene afhænger af mængden af timer, der lægges i et arbejde. Den beror også på arbejdsstyrkens sundhedstilstand og grad af velvære, hvortil naturligvis kommer investering i arbejdskraftsbesparende teknologi.

Kortere arbejdsuge

Vi dokumenterer, hvordan for store arbejdsbyrder, arbejdsrelateret stress og angst hvert år koster både offentlige og private arbejdsgivere anseelige millionbeløb. Vi påviser også, hvordan to ud af tre sygedage kan henføres til et for stort arbejdspres.

I rapporten trækker vi også på casestudier, der viser, at en kortere arbejdsuge, der kombineres med større selvbestemmelse over egen tilrettelæggelse af arbejdstid, kan nedbringe sygefravær og antallet af arbejdsulykker samt øge jobmotivationen. En kortere arbejdsuge kan dermed også give økonomisk mening: Kvaliteten af arbejdet stiger, og belastningen af det offentlige sundhedsvæsen lettes.

Vi foreslår, at vi bevæger os mod en progressiv afkortning af arbejdstiden. Vi foreslår at lade den offentlige sektor gå foran ved at indføre en kortere arbejdsuge uden lønnedgang. En kortere arbejdsuge i den offentlige sektor vil medføre højere velvære og højere produktivitet.

Vi foreslår også, at arbejdstagere skal kunne vælge imellem at få højere løn eller mere fritid, og at der skal indføres fleksibilitetsrettigheder, der i højere grad muliggør individuel tilrettelæggelse af ens arbejdsliv, så det bliver op til den enkelte at optimere balancen mellem arbejdsliv og fritid.

En kortere arbejdsuge bør efter vores opfattelse indgå i venstrefløjsstrategier, der vil fokusere på medbestemmelse og bedre miljø. Ved siden af alternative modeller for ejerskab og en genoprustet velfærdsstat, der garanterer en minimumsborgerløn, må en kortere arbejdsuge forstås som en vigtig del af den ny og bedre afbalanceret økonomisk vision for, hvordan vi bedst kan løfte det 21. århundredes udfordringer.

Will Stronge, direktør for tænketanken Autonomy

© The Guardian og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Eva Schwanenflügel

"En kortere arbejdsuge bør efter vores opfattelse indgå i venstrefløjsstrategier, der vil fokusere på medbestemmelse og bedre miljø. Ved siden af alternative modeller for ejerskab og en genoprustet velfærdsstat, der garanterer en minimumsborgerløn, må en kortere arbejdsuge forstås som en vigtig del af den ny og bedre afbalanceret økonomisk vision for, hvordan vi bedst kan løfte det 21. århundredes udfordringer."

Sådan.