Kommentar

Udenlandske læger skal have ordentlig sprogundervisning, men vi skal også være tålmodige med dem

Udenlandske læger er kommet i søgelyset, fordi de efter sigende udgør et problem for det danske sundhedsvæsen. Et af problemerne er, at de ikke taler godt nok dansk. Det kan hospitalsledelserne, patienterne og lægerne heldigvis løse i fællesskab
Udenlandske læger er kommet i søgelyset, fordi de efter sigende udgør et problem for det danske sundhedsvæsen. Et af problemerne er, at de ikke taler godt nok dansk. Det kan hospitalsledelserne, patienterne og lægerne heldigvis løse i fællesskab

Tor Birk Trads

23. februar 2019

DR bringer for tiden en dokumentarserie med titlen »De udenlandske læger«. I skrivende stund er to ud af tre afsnit rullet over skærmen, og budskabet er klart: De udenlandske læger udgør et problem for det danske sundhedsvæsen.

Men det gør de af tre meget forskellige grunde, som DR gør for lidt ud af at skelne imellem. Dels er der (måske!) udenlandske læger, der ikke har de kvalifikationer, de hævder at have, dels er der læger, der nok har de kvalifikationer, de hævder at have, men alligevel ikke lever op til danske standarder, dels er der læger, der ikke taler godt nok dansk.

De to første problemer vidner om alarmerende mangelfuld ledelse i sundhedsvæsenet, det sidste derimod kan vi relativt let løse sammen.

Vi har brug for de udenlandske læger, dels fordi vi mangler læger i Danmark, dels fordi udenlandske læger kan bidrage med nye vinkler på det lægefaglige arbejde. Vi kan ikke det hele i Danmark. Vi kan meget, men vi kan ikke det hele. Måske er der andre mere effektive, mere empatiske måder at tilgå patienterne på, måder der endnu ikke er sanktioneret af de retningslinjer, der udgår fra Sundhedsstyrelsen?

I visse dunklere aftapninger af konsulentindustrien kaldes det vist disruption.

Med base i fire europæiske lande har jeg været med til at sproguddanne udenlandske læger fra utallige lande. De læger, jeg mødte, var både flittige, ængstelige, nysgerrige, stolte, besværlige og søde (nogenlunde ligesom dig og mig!), og de glædede sig til at leve og virke i Danmark.

De er ikke skødesløse opportunister, og de er ikke dumme.

Til dig der ansætter

Dig, der ansætter udenlandske læger, skal vide, at man ikke tilegner sig sproget bare ved at gå på arbejde. Skiftende regeringer har bekræftet sig selv og hinanden i, at enhver, der kommer ud på arbejdsmarkedet, automatisk tilegner sig dansk, nogenlunde som vi alle engang tilegnede os et modersmål. Det er der ganske enkelt ikke forskningsmæssigt belæg for. Tværtimod.

Vi tilegner os et andet sprog på en helt anden måde og i et helt andet tempo. Udenlandske læger tilegner sig dansk ved at modtage omfattende, kvalificeret undervisning så tidligt i ansættelsen som muligt, gerne før de begynder at arbejde overhovedet.

Hvis ikke de modtager omfattende kvalificeret undervisning tidligt i ansættelsen, så risikerer vi, at de tilegner sig et rudimentært cirkusdansk i stedet. Særligt udtalen er sårbar i begyndelsen. Nye ord kan man altid lære, ligesom man også kan blive bedre til at sætte ordene sammen i sætninger. Men en dårlig udtale forbliver desværre en dårlig udtale.

Som arbejdsgiver skal du også vide, at du som udgangspunkt hverken kan stole på rekrutteringsfirmaer eller sprogskoler. For både rekrutteringsfirmaer og sprogskoler gælder det, at de tjener penge på at lade kursisterne bestå. De tjener også penge på at udbyde såkaldt intensive kurser i hvad som helst til nødstedte speciallæger efterfølgende.

Der er masser af anstændige og samvittighedsfulde aktører på markedet, men der er også fesne krejlere, der gerne vil kæle for din organisation med konsulentismer og almindeligt ordfantasteri, som aldrig har kvalificeret nogen til noget som helst.

Kunne man forestille sig, at Sundhedsstyrelsen oprettede sin egen sprogskole med centralt formulerede, relevante sprogprøver målrettet læger?

Kunne man forestille sig, at sygehuscheferne allokerer flere ressourcer og mere tid til den tidlige sproguddannelse? Det betaler sig.

Til dig der bruger sundhedsvæsenet

Dig, der er bruger af sundhedsvæsenet, skal vide, at mange udenlandske læger har en ganske særlig oplevelse af kald. De vil meget gerne hjælpe dig, hvis de kan. Kald er et bedaget ord, men det er både mere intelligent og mere empatisk end f.eks. disruption og new public management.

Du skal også vide, at vi har mange regionalsproglige varianter af dansk, som kan være svære for en ny dansksproget at forstå – de kan endda være svære for danskere at forstå. Hvis din læge har svært ved at forstå dig, behøver du hverken vrænge eller råbe. Du kan nøjes med at tale lidt tydeligere, end du allerede gør, og måske bruge nogle andre ord.

Desuden bør du undgå ironi, både på hospitalet og i øvrigt. Ironi er en fej, selvtilfreds og unødvendig måde at kommunikere med andre mennesker på.

Og hvis du så møder en udenlandsk læge, der er svær at forstå, bør du tøjle din utålmodighed og prøve alligevel. Igen. Selv har jeg lettere ved at forstå en pakistaner, der taler med accent, end en sønderjyde. Men når jeg virkelig gerne vil, og når jeg virkelig har brug for det, så kan jeg også godt forstå en sønderjyde. Det samme gælder dig.

Til dig, der er udenlansk læge

Til dig, der er udenlandsk læge i Danmark: Tak for hjælpen!

Jeg håber, du bliver her. Men jeg håber også, du bliver ved med at gøre dig umage med sproget og beder om hjælp, når du har brug for det. For det har du. Nogle gange.

Thomas Eusebius, cand.mag. i dansk

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Er det første gang du skal stemme til et folketingsvalg?
Vi giver alle førstegangsvælgere gratis digitalt abonnement under valget.

Tilmeld dig

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Anne Eriksen
  • Viggo Okholm
  • Esben Lykke
  • Espen Bøgh
  • Steffen Gliese
  • Carsten Mortensen
  • Henning Kjær
Anne Eriksen, Viggo Okholm, Esben Lykke, Espen Bøgh, Steffen Gliese, Carsten Mortensen og Henning Kjær anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben Lindegaard

@Thomas Eusebius

Min vinkel på historien med udenlandske læger i Danmark er åbenbart anderledes end din.

Først en skridt tilbage til en tale holdt af daværende Regionsrådsformand Bent Hansen.
Talen blev holdt for en halv snes år siden og omhandlede Regionernes tiltag for at modvirke datidens beklagelige lægemangel.
Bent Hansen ville bl. a. hente læger fra udlandet og Regionerne havde - frit efter hukommelsen - knyttet kontakter til en række universiteter i bl. a. Indien med henblik på at kunne hente indiske læger til Danmark.

Jeg kan stadigvæk fornemme mit hysteriske raseri over, at Danmark skulle hente indfødte læger i u-landene - ikke som ved en lidt tilfældig begivenhed, der måtte trække en indisk læge til Danmark, som f. ex. kærlighed mellem 2 mennesker - men som en officiel sanktioneret politik med henblik på systematisk at hente nyuddannede læger i bl. a. Indien.

Jeg forsøgte at dæmpe mit raseri med en fortrøstning om, at nu ville U-landsministeren sætte tingene på plads - Danmark skulle ikke snylte på U-landenes uddannelsessystemer.

Eller Uddannelsesministeren ville forsikre om, at nu ville optaget til lægeuddannelsen blive øget, så Danmark selv kunne uddanne sine læger.

Eller måske Anders Fog, himself ville påpege den voldsomme forskel i læge/befolkning ratioen imellem I-lande og U-lande, og rent moralsk etc.....

Ingen af delene skete - og du springer kækt over hele problemstillingen i dit indlæg.

Jeg skal forsøge at formulere mig nogenlunde nobelt - også for at undgå censuren:

Det er uværdigt for Danmark, at vi skal hente læger i lande med langt færre læger pr. 1.000 indbyggere, end vi selv har midt i Kongerigets "katastrofale" lægemangel.

Vi skal selv kunne finansiere uddannelsen af de læger, som vi skønner at have brug for.

David Joelsen, Jens Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Esben Lykke, Nis Jørgensen, Else Marie Arevad, Nille Torsen, Torben K L Jensen, Birthe Lauridsen, Anne Mette Jørgensen, Finn Jakobsen, Minna Rasmussen, Marie Jensen og Karl Rasmussen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Og hvis du så møder en udenlandsk læge, der er svær at forstå, bør du tøjle din utålmodighed og prøve alligevel. Igen. Selv har jeg lettere ved at forstå en pakistaner, der taler med accent, end en sønderjyde. Men når jeg virkelig gerne vil, og når jeg virkelig har brug for det, så kan jeg også godt forstå en sønderjyde. Det samme gælder dig.

Man må virkelig hilse dette udsagn med glæde. Artikelskriveren kan med lidt god vilje forstå hvad omkring 250.000 taler. Jeg skulle mene at alle i det tidligere amt taler dansk, også de tysksindende, og nogle også sønderjysk. Derimod har sønderjyderne måske lidt svært ved at forstå en læge der ikke har fået en ordentlig sprogundervisning og det kan da være et problem. Også for lægen.

Anne Mette Jørgensen

Det forekommer mig besynderligt, at, magthaverne ikke har har kendt til sprogproblemet i årevis. Først hvor journalister er på banen står politikere med beklagelser.
Jeg har mødt en del udenlandske læger både de fra EU og udenfor Danmark
En meget kedelig oplevelse med en serbisk læge, som havde praktiseret her i 12 år. Han var i min optik uforskammet,men det kan man møde fra alle personer. Værre er at vedkommende har skrevet et komplet uforståeligt notat. Ordene er alle danske og ikke lægelatin. Trods flere gennemlæsninger er det umuligt at forstå. Sætningerne hænger ikke sammen og ordene er spredt tilfældigt ud.

Jeg har mødt udenlandske læger, som intet fatter, misforstår eller tolker frit .Jeg taler dansk med københavnsk accent. Lægen har mulighed for, at dreje om på hælen når det passer vedkommende.
Når man ligger i seng er det lægerne, der kan vende om på hælen og man kan stort set intet gøre.
Klage det kan man, men når man møder mange forskellige og først efter udskrivelsen kan læse journalen er det umuligt , at ændre i teksten. Der må nemlig ikke slettes i patientjournaler.
Husker ikke historikken i vores uddannelse i lægestudiet. Mener dog, at der blev skåret helt tilbage under Schlyter?
Vedr. Sønderjysk, så har jeg i mødt en en del sønderjyder og de har fra ung til gammel let ændret deres sprog ved mødet med ikke sønderjyder. Det samme gør sig gældende med diverse andre dialekter.
I øvrigt mener jeg det er beskæmmende, at læger fra lande med en meget ringere tilgang til læger kommer herop i stedet for at hjælpe egen befolkning. Men hva pokker, vi er jo alle i os selv nærmest.

Det er rigtigt, at man overfor folk, man ikke er sikker på forstår én, gør klogt i at undgå ironi. Men det er til gengæld en helt overdreven og forkert generalisering, at "Ironi er en fej, selvtilfreds og unødvendig måde at kommunikere med andre mennesker på.".

jens peter hansen

Det må bero på en fuldkommen mangel på viden om hvad man taler hvor. Det er efterhånden ganske få der taler dialekt og de der taler dialekt er blevet undervist i dansk med samme regler i hele landet. Der er ingen der beklager sig over en let accent og vi kan alle sige hwa? Når man lukker afdelinger på grund af lægernes udygtighed så giver jeg en hatfuld for at de opfatter det som et kald.

Tilbage synes jeg der mangler et anstændigt svar på, hvorfor er der lægemangel i Danmark?. Og hvem er ansvarlig for det?Hvad vil man gøre ved det udover at hyre udlændinge?

Det er slemt nok på sygehusene. Der er også lukket for tilgang hos de fleste alment praktiserende læger. For mig lugter det af, at nogen har ønsket, at det skal være sådan. Problemet har været undervejs i snart 30 år.

Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Anne Mette Jørgensen og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Hvad med at hente cubanske læger - de har ry for dygtighed og professionalisme.
Cuba har et stor overskud af læger der er rejst hjem fra højreregerede lande som Brasilien og Colombia.

Anne Eriksen, Viggo Okholm, Steffen Gliese, Torben Skov og Ole Arne Sejersen anbefalede denne kommentar

Hej Torben Skov
Svar på dit spørgsmål:

Amtsrådsforeningen var i 80erne imod flere studiepladser på lægeuddannelsen, da den var bange for en lægepukkel.

Og i 80erne var også Lægeforeningen imod flere uddannelsespladser, da den var bange for løntrykkere:

https://sites.google.com/site/brugerbetalinglaege/derfor-mangler-vi-laeger

Torben K L Jensen, Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Steffen Gliese, Torben Skov og Anina Weber anbefalede denne kommentar

Hovedsagen er, at Venstre og DF gennem de sidste 15-20 år, i fællesskab omhyggelige sørger for at sikre privat kvalitetslægehjælp til alle ved muffen, mens de øvrige fattiglus eller lavtlønnede, herunder Dansk Folkepartiets syge kernevælgere, måtte/må nøjes med at dø på ventelister, eller blive blinde, eller vente i 1½ år på at komme til en speciallæge, eller krepere af for sent diagnosticeret cancer o.s.v. Værd at huske, når der snart skal stemmes til folketingsvalg.

@ Torben Skov (24. februar, 2019 - 15:16): "hvorfor er der lægemangel i Danmark?

Åh, nej... Vi skal så langt tilbage som til omkring 1980 (?) da Per Kaalund tvang en eller anden styg overenskomst over hovederne på 'yngre læger', hvorefter Bertel Haarder så sit snit til at HALVERE antallet af pladser på lægestudierne rundt omkring i Danmark. Derudover i omegnen af 20% af alle lægestuderende var (er?) svenske og norske, muligvis fordi optagelseskrav var højere i Sverige og Norge... At disse danskuddannede svenske og norske læger rejste hjem igen, efter endt uddannelse, hjalp ikke på lægemanglen i Danmark - efterfølgende stødt stigende frem til i dag, and counting.

@ Torben Skov: "Og hvem er ansvarlig for det?"

Det er alene partiet Venstre og Bertel Haarder i hans (daværende) egenskab af uddannelsesminister, der bærer det FULDE ansvar for, gennem knap 40 år fortsat og stødt stigende lægemangel i Danmark! Og det er Dansk Folkeparti, der siden 2001, i bytte for nye/flere udlændingestramniger, sørgede for at Venstre kunne slippe for, nogensinde at skulle korrigere Bertels gamle fejl.

@ Torben Skov: "Hvad vil man gøre ved det udover at hyre udlændinge?"

Ingenting? Hver gang emnet kommer på den politiske dagsorden, får vi at vide at det tager så lang tid at uddanne flere læger, at det ikke løser de akutte problemer. Det har jeg hørt/læst i begyndelsen og i midten af nullerne, og i omegnen af 2010. Uden at der er sket noget.

Anne Eriksen, Bjarne Bisgaard Jensen, Esben Lykke, Steffen Gliese, Torben Skov og Anne Mette Jørgensen anbefalede denne kommentar
Anne Mette Jørgensen

ja, men Bertel Haarder ved jo også alt om sygdom. Netop derfor sidder han fortsat på Borgen.
Behagelig og sød fremstår han, men hvad er der bagved det gustne overlæg?

Anne Eriksen, Steffen Gliese, Torben Skov og Anina Weber anbefalede denne kommentar

Vist er der problemer med udenlandske læger fra såvel nær som fjern, og vist skal vi være åbne overfor disse, - men som det også påpeges er der problemerne, hvoraf nogle nævnes i artiklen, - men igen ikke dem alle sammen.

De rent faglige indeholder langt flere aspekter end der nævnes, og ligeledes også kontrollen med denne faglighed og uddannelsesstedernes kvalitet der sættes på papirerne, så helt så let er det ikke alligevel - tværtimod!

Udover de sproglige vanskeligheder er der sandelig også som nævnt de empatiske - både for og imod, selv om det ikke fremgår klart i artiklen, men kun for, og det er ikke tilstrækkeligt.

Vist er forskellene ikke helt så store i forhold Østeuropæiske læger, men de er der, og værre bliver det med læger fra Melleøsten og det vi i gamle dage kaldte Lilleasien, hvor kønsforskellen fortsat dyrkes mellem mænd og kvinder, og religiøse værdiforskelle om individet fortsat dyrkes tydeligt.

Ironi er en del af vort samfunds kultur, så kulturen spiller sandelig en vis rolle for forståelsen, ligesom det modsat er tilfældet læger fra et helt andet kulturmønster uden ligestilling mellem kønnene, som nævnt ovenfor.

Så er der alle de kompetenceløse kurser, - Voodoo, sjælealkymisme, håndlæsning, skriftlæsning, klap på skulderen, eller krammekurser, der afsluttes med et fint kaffekrus med kursus navnet på eller virksomheders logo, som ikke kvalificerer til en hylende fis, og slet ikke kan skriver i et CV uden at gøre sig selv til grind for HR-folkene, - der ligger flade på gulvet og klapper sig pålårene af grin når de læser det.

Intet af det er befordrende for en virksomhed, og da slet ikke i vort hospitalsvæsen, hvor der nogle gange er tale om menneskeliv.

Der er mange områder i hele denne debat der skal berøres, og der er uden tvivl også mange penge der kan omdirigeres til mere fornuftige ting i hospitalsverdenen, - ikke mindst de ovennævnte kompetenceløse kurser, - og der gælder også for andre virksomheder i det ganske land.

Anne Eriksen, Torben Skov og Anina Weber anbefalede denne kommentar

Det er kendt, at politikere kun ser 4 år frem i tiden. Men man kan undre sig over, at danske politikere ikke er i stand til at vurdere behovet for læger og andet sundhedspersonale frem i tiden.
Og så kan man tilsvarende undre sig over, at danske politikere virkelig vil være bekendt at nasse på fattige lande, der uddanner sine egne læger for sine begrænsede midler.

Når det er sagt, skal det også nævnes, at når man ikke bor i Danmark, og har en kronisk sygdom, så må man selvfølgelig acceptere læger og andre sundhedseksperter, som meget sjældent taler dansk (det er faktisk hændt). Og selv om jeg over tid har haft læger med mange forskellige sprog, har jeg faktisk aldrig følt mig utryg ved det.

Jeg tror. man skal følge lidt med i sin sygdom, og ikke blot læne sig tilbage, og fastslå, at behandlingen udelukkende er lægens ansvar.

kjeld hougaard

der er læger der – som alle andre – flytter på sig. Af flere grunde: Eventyrlyst, penge, karrieremuligheder etc. Hvis Danmark behøver udenlandsk arbejdskraft, må vi være attraktive, om vi vil ha de bedste. En Indisk/amerikansk/japansk/kinesisk læge som ser sig om i verden? Tvinges jeg lære Dansk? Familien er ikke velkommen? Dem der har andre muligheder, vælger knapt Danmark. et problem, sproget – giv dem en tolk!

jens peter hansen

Da mark er efter Irland det land i EU der uddanner flest læger pr. indbygger. Antallet af autorisationer faldt omkring 2013 og år frem. Hvad årsagen til dette er kan jeg ikke greje.

Torben Lindegaard

@kjeld hougaard

Jeg under gerne en udenlandsk læge at få beskæftigelse i Danmark af de årsager, som du anfører .... "eventyrlyst, penge, karrieremuligheder etc".

Men Danmark skal aldrig have som knæsat princip, at vi skal importere så og så mange udenlandske læger pr. år. Danmark har langt flere læger pr. 1.000 indbyggere end samtlige U-lande. Vi skal ikke snylte på U-landene, der har rigeligt besvær med at uddanne og fastholde læger til landenes egne behov.

Vi skal selv kunne finansiere uddannelsen af de læger, som vi skønner at have brug for her i Kongeriget.

jens peter hansen

Gert Rommes er jo et standpunkt om at al den snak om sproget er vrøvl. Så i provinsen må man finde sig i (og indvandrerne) ligeså at doktoren ikke taler patientens sprog. Al det bøvl med tolke kan vi altså slippe for.

Jørgen Christian Wind Nielsen

Ironi er et helt centralt sprogligt virkemiddel. Det må du ikke tage fra os. Det er også et meget effektivt kommunikationsværktøj, især når man skal kritisere chefen.

"Som arbejdsgiver skal du også vide, at du som udgangspunkt hverken kan stole på rekrutteringsfirmaer eller sprogskoler. For både rekrutteringsfirmaer og sprogskoler gælder det, at de tjener penge på at lade kursisterne bestå. De tjener også penge på at udbyde såkaldt intensive kurser i hvad som helst til nødstedte speciallæger efterfølgende."
Citat fra artiklen.

Nu ved jeg ikke, hvor meget denne cand.mag, i dansk, Thomas Eusebius, ved om de danske sprogcentre! For jeg kan godt garantere ham, at mine tidligere dygtige kolleger på sprogcentrene aldrig ville lade en læge bestå - bare for at tjene penge! Og desuden så tjener sprogcentrene penge, når en kursist består en modultest - og her er der mange, der dumper 1., 2. og måske 3. forsøg!
Desuden er det også sådan, at er sprogcentret kommunalt, ja så holder kommunen jo, på et tidspunkt om med at ville betale for undervisningen, hvis der ikke sker fremskridt!

Og en helt anden ting er den her:
For læger uden for EU gælder de her regler: Man skal tage Studieprøven, for at få lov til at tage den, skal man have mindst 7 skriftligt og mindst 10 mundtligt i det, der hedder Prøve i dansk 3 (= cirka 9.klasse); man skal have godkendt sine papirer af Sundhedsstyrelsen i det her land, dette DK, så man kan få en autorisation til at arbejde som læge i DK.

Indenfor EU kan der være andre sprogkrav end de her nævnte, men er man f.eks. læge, eller sygeplejerske fra Portugal, skal man have godkendt sine papirer, så man kan få dansk autorisation som f.eks. sygeplejerske.

Så jeg fatter ganske enkelt ikke den der med, at de udenlandske læger ikke er fagligt dygtige nok - ift. til de danske læger ! Sundheds-styrelsen har sagt god for deres uddannelse, deres papirer mm. og mv. - altså må de have vurderet, at de fuldt ud er i stand til, og kvalificeret til, at arbejde på et dansk sygehus! de udenlandske læger altså!

TV agerer som politikernes forlængede arm, det er svært ikke at blive forstemt over den nemt gennemskuelige manipulering, der finder sted.
Den selvsamme generalisering, der finder sted i "nye reformer og love" bliver skåret ud i pap i "public service" for folket!

Nu kører man frem med udenlandske læger, mens en ny "sundhedsreform" truer med at ødelægge det nuværende ofte manglende vedligeholdte, der arbejder ud fra de enkelte dele af kroppen uden at se helheden, samtidig med at økonomi bliver den vigtigste del.

Er man alvorligt syg, så tager man til udlandet når man har ressourcerne til det. Vi praler af velfærdsstaten og sundhedssystemet, det er der ingen grund til. Teknik til at rette op på fysiske skader er danske læger dygtige til. Der, hvor det kniber, er nye erfaringer og oplysninger, hvor bl. a. vaccinationer for HPV bare kvikt godkendes uden at skelne til hvad der sker i den store verden.

Kunne man tænke sig, at man hjalp de udenlandske læger i stedet for blindt at afvise, fordi de ikke kan vores danske sprog til perfektion. Danske læger giver sig ikke altid tid til at forklare tingene og ofte er det skrevne uigenkendeligt for patienten ved aktindsigt.