Essay

Fjendtlige overtagelser

Nogen overtager noget for at tømme dets værdier til glæde for få
Debat
22. marts 2019

Engang forsøgte den senere svindeldømte Riskær Pedersen at tilegne sig Nilfisk gennem en såkaldt fjendtlig overtagelse med henblik på fed fortjeneste ved efterfølgende selskabstømning. Dette blev forhindret af en determineret ejerkreds. Nilfisk producerer fortsat siden 1910 danske kvalitetsstøvsugere, som ville have været en saga blot, om Pedersens destruktive forehavende var lykkedes.

Fjendtlige overtagelser er som regel en blodig affære, hvor man skaffer sig kontrol over en virksomhed blottet for hensyn til virksomhedens historie, dens produkt, dens medarbejdere, kunder og samfundet. Forsvaret for sådanne dispositioner er altid syntetiske forsikringer om, at dette jo sker for at redde firmaet og føre det ind i nutiden og bla, bla.

Selskabstømmere i hæderlige forretningskredse har ikke navn for det gode. Kupmagerens dydsirede forsikringer om virksomhedens tarv holder aldrig stik. Uden indsigt og ambition og uden faglig stolthed ruineres derimod et godt firmanavn – i sidste ende firmaet.

Den fjendtlige overtagelse er i fuld sving

Donald Trump apropos er ikke politiker, foragter viden og er, uanset alle demokratiske forestillinger om valgbares ret til riget via stemmesedlen, dilettanten, der håndterer sit embede og land som den ringe forretningsmand, han også er. Trumps tvivlsomme evner i handel og vandel bevidnes af hans mange konkurser. Magten administreres enerådende efter egoistisk gevinstmotiv. Hensyn til kontinuitet, fremtid og almenvellet er ikkeeksisterende. USA opfattes som et manipulerbart privatanliggende, opposition af enhver art, samt pressen, som fjenden, der skal knuses.

Imens tømmes landet for uerstattelige værdier opbygget i årtier eller århundreder. Ud på den anden side efter fire eller i værre fald otte år – måske længere ved en ikke helt umuligt tænkt tilsidesættelse af forfatningen – kommer et helt samfunds institutioner som en tom skal. Som et hæsligt, forlorent Trumptårn med navnet i vulgærvariant af Joakim von And prentet i falske rubiner så store som burgerboller.

Den fjendtlige overtagelse og virksomhedstømningen er i fuld sving. Trump antydede forleden sit beredskab mod mere modstand i organiserede væbnede tilhængere; eller hvis han taber valget og ikke ankerkender resultatet, hvad han (igen) truer med.

DF: den danske pendant til den stadigt farligere populisme

Så vidt kommer det næppe med Dansk Folkeparti, pendanten til den stadigt farligere populisme p.t. i verden og Danmark.

Den senere tid antyder, hvor langt partiets ledere er villige til at gå for at tømme det danske samfund for kulturelle og moralske værdier og for at gennemtvinge opfyldelsen af egne snævre interesser, inden DF – ifald tingene arter sig efter valget – må afgive mandater og indflydelse.

I de snart mange år, DF-lederne har søbet magtens sødme, er partiet målrettet gået efter likvidering af hensyn til andre mennesker, der ikke ligner dem selv, af retsindighed og af ordentlighed i dansk politik og forvaltning. Senest foreslår en nu trængt partiformand, at asylansøgere skal ud af landet, hvis de så meget som prøver at køre gratis i bus (!). Det er ikke just anstændighed, der sætter grænser for opfindsomheden.

Det har vakt opsigt, hvorledes partitoppen i et besynderligt infrastrukturforlig med regeringen betinger sig meningsløse og kostbare trafikprojekter gerne i egne kredse såsom Mariager omfartsvej, den lodret åndssvage Tullebane på Billundkanten og en stump attrået motorvej i formandens baghave.

For ikke at tale om Radio24syv, der efter en famlende start for 8 år siden blev en succes i egen opfindelse samt fornyelse af flere radiogenrer under udøvelse af landsdækkende betydelig journalistisk fermhed. DF står nu for blind destruktion af en virksomhed, der udviklede sig til den konkurrence mod DR’s P1, som de borgerlige i årtier har forlangt, og som Per Stig Møller med dette mål så visionært designede.

DF’s fjendtlige overtagelse af 24syv begrunder partiledelsen med en rimeligere fordeling af radio til hele landet, det vil sige 80 procent 110 km uden for København og længere vestpå, hvor DF’s ledere sjovt nok bor.

Det lokale skal gøres landsdækkende, hvilket er rent rablende vås.

Et landsækkende medie i et land på 43.000 km2 og fem og en halv millioner danskere kan kun være landsdækkende fra det lille lands hovedstad. Lokalt stof er kun interessant for lokale. Frederiksborg Amtsavis eksempelvis rummer foruden en glimrende landsdækkende sektion en række lige så glimrende sider om hver af de nordsjællandske kommuner. Men bor man i Gribskov som skribenten, rager det én en vissen høstblomst, hvad avisen bringer om Egedal, Frederikssund eller Hillerød; derimod ikke, hvad avisen skriver om landet som helhed og om verden med samt selvfølgelig Gribskov.

Sådan fungerer lokale medier. De er lokale.

Men det rager DF lige så lidt, som Egedal og Frederikssund rager skribenten. Thi DF’s ledere med Tullebanens forkæmper i front er ude i et andet ærinde: Som en anden selskabstømmer, som en discountudgave af Donald Trump, har disse danskeste af danske mænd kun ét for øje: at destruere, hvad de ikke selv begriber, hvad de ikke kan kontrollere, hvad der byder dem imod, og hvad de ikke mener, andre skal have del i.

Den saglige begrundelse for at slagte 24syv er lige så sagligt funderet som kulturordfører Alex Ahrendtsen, Den Talende Amagerhyldes krav om, at filmfolk og deres forældre (!!) ikke må være født i København og/eller Nordsjælland.

Disse mænd og Pia Kjærsgaard, der taler om at passe på Danmark, efterlader sig et land, der takket være deres åndelige tunnelsyn kun bliver dummere, mindre godt underholdt og fattigere. Også på grund af de overflødige trafikinvesteringer.

Disse mænd passer ikke på Danmark, de forringer landet ved at påføre dets borgere deres egne begrænsninger. De er som besættere, der har overtaget fædrelandet i fjendtlige hensigter.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben K L Jensen

Kære Metz - Forhåbentlig er det en af dine sidste formidable sure opstød over den magt kællingen fra muddergrøften og hendes sorte afkom har udøvet i den tid med det ene annus horribilis efter det andet og måske kan vi bryde ud i sang med "Ding,Dong - the witch has gone" når valglokalerne har lukket DF ud i kulden - for good. Et jubelår er på vej med et socialdemokrati der forstår hvad et tryk på humanisme betyder. Tak for den svada.

Poul Anker Sørensen

Godt ramt Mertz.

Eva Schwanenflügel

Parasitter - et andet godt og rammende ord for selskabs- og lande-tømmere.

Kære Mertz.
Det forekommer mig, at du helt overser, at DF og VK er ingredienser i samme lagkage?

Eva Schwanenflügel

Poul og Egon, navnet er Metz ;-)

Du kan selvfølgelig ikke ramme plet hver gang, så fred være med denne skævert. En afmægtig vrede skal naturligvis kunne luftes engang imellem for at få lettet trykket. Om det har nogen effekt derudover er nok mere end tvivlsomt.

Men i et forsøg på at være en anelse mere konstruktiv:

Min nu for længst gamle afdøde far havde et bon mot som han ret ofte luftede: 'Mod dumhed kæmper selv guder forgæves'. Det popper op i mit lille syndige hoved igen og igen selv om det nu er 50 år siden han døde og jeg har hver gang fortvivlet måttet se i øjnene, at han havde ret Jeg har samtidig forgæves forsøgt at finde en smutvej for om muligt at kunne kompensere for dumhedens indflydelse på samfundet. Ikke desto mindre har afmagten afstedkommet reflektioner som måske kan være hjælpsomme:

Måske skal dumhed ikke 'bekæmpes' (krigsretorik), måske skal det heller ikke forbydes ved lov. Måske er det sådan at konkurrencesamfundet skaber betydeligt flere tabere end vindere, måske er det sådan at i konkurrencesamfundet, narrer den kloge den mindre kloge.

Måske er et samfund et sted hvor den kloge hjælper den mindre kloge, uden at have behov for at hovere over det. - Og måske ligefrem uden at den mindre kloge opdager det.

Måske skulle vi - de uendeligt kloge - se at få skabt et samfund.

Erik Fuglsang, Bjarne Bisgaard Jensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Et par smuttere i klummen. DF's ledere bor i hhv. 2 x Gentofte, Vordingborg, Nykøbing F, Dragør, Greve. Kun Tulle bor vest for Storebælt.
Mht. "en stump motorvej i formandens baghave". så er det nu mere end en stump, nemlig ca. 75 km motorvej fra Haderslev til Give - første etape af en Hærværksmotorvej, der på et senere tidspunkt føres nordpå til Viborg og Hobro - i alt ca. 160 km.

"Tullebanen" er nu ikke så idiotisk som Metz får det til. Banen til Billund var DF først imod. Mente først, at busser og biler kunne klare opgaven, hvilket ville resultere i en betydelige forurening fra et stigende antal biler. Ganske som der i dag er bane til Kastrup, og snart kommer det til Ålborg, så er der fornuft i, at også landets næststørste lufthavn kobles på jernbanenettet.
Så blev det til en letbane fordi det ville borgmesteren i Vejle, hvor Tulle sad i byrådet, gerne have. Da borgmesteren fandt ud af, at hans kommune skulle medfinansiere en letbane, mens en togbane til Billund, den betalte staten, så skiftede først borgmesteren mening - og det gjorde Tulle så også.

Banen kan gøre rentabel hvis der investeres hvad der er fornødent: Den skal elektrificeres, den skal kunne integreres i det øvrige jernbanenet så der kan indsættes direkte tog til/fra Odense/ Esbjerg/Struer/Århus (som er Billund lufthavns geografiske "optageområde"), der skal anlægges et 2. spor Jelling-Vejle for at give plads til flere tog til/fra lufthavnen og til/fra Herning. Endelig skal banen designes til godstog til transport af det gods, som Lego og andre lokale firmaer sender ud i verden.

I stedet anlægges en discountbane - på trods af alt udenvælsk viden og erfaring om hvordan en sådan bane kan blive en succes, både for de mange, der årligt besøger Legoland og det lokale Lalandia, de flyrejsende samt de ansatte i lufthavnen og på Lego. Lokale turistorganisationer forventer, at Billund-området i 2030 vil have 8-10 mio gæster og flyrejsende. Der er altså rigeligt med rejsende til en elektrificeret, integreret Billund-bane, der kører i 20 min drift.

Siden Togfonds-forliget blev indgået i 2014 har DF regelmæssigt lagt afstand til Vejle Fjordbroen og ny bane Hovedgård-Århus samt de to elektrificerede strækninger. Underligt nok er der ikke nogen af de øvrige forligspartier, der har konfronteret DF med hvorvidt partiet fortsat var en del af forligt eller ej. På den måde fik DF uimodsagt lov til at skabe usikkerhed om Togfonden. En så generøs behandling får ingen andre partier. Kan nogen da undre sig over, at DF er nået dertil, hvor den favorable behandling er steget dem til hovedet, og de tror, de kan gå på vandet.