Kronik

Hvis afviste asylansøgere groft svigter deres børn, må det offentlige fjerne børnene

Røde Kors’ rapport om mistrivslen blandt Sjælsmarks børn vidner om et socialfagligt svigt. I Danmark fjerner vi børn fra hjemmet, hvis der er åbenbar risiko for alvorlig skade på deres udvikling. Sådan bør det også være på Sjælsmark, skriver tidligere direktør i Socialstyrelsen i dette debatindlæg
Børnene på Sjælsmark er fanget mellem forældrenes beslutning om ikke at efterkomme et udrejsepåbud og det offentlige systems berøringsangst eller aversion mod reelt at påtage sig et ansvar, skriver dagens kronikør.

Børnene på Sjælsmark er fanget mellem forældrenes beslutning om ikke at efterkomme et udrejsepåbud og det offentlige systems berøringsangst eller aversion mod reelt at påtage sig et ansvar, skriver dagens kronikør.

Tobias Nilsson

Debat
12. april 2019

I fredags offentliggjorde Røde Kors en rapport om børnene på Udrejsecenter Sjælsmark. Det er skræmmende læsning. Mere end 80 procent lider af psykisk mistrivsel, og 61 procent ville sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose.

Danmark kan ikke som samfundsfællesskab se igennem fingre med, at børn af afviste asylansøgere vokser op i mistrivsel og med varige skader på krop og sjæl. Det har fået nogle politikere til at foreslå, at børnene tages ud af Sjælsmark. Det vil for det første rent juridisk stille udviste børnefamilier væsentligt anderledes end mennesker, som ikke har børn. Og det sikrer ikke i sig selv en beskyttelse af det enkelte barn mod, at forældrene tilsidesætter deres børns tarv.

Man kan slet ikke, som integrationsminister Inger Støjberg (V) gjorde, blot henvise til, at det er forældrenes skyld, og at forældrene tager børnene som gidsler. Det fratager ikke det danske samfund forpligtelsen til at gribe konkret ind i forhold til det enkelte barn, som mistrives og bliver skadet.

Det må og skal være sådan, at hensynet til det enkelte barns udvikling og trivsel må gå forud for alt andet. Derfor bør vi bruge de bestemmelser, som den sociale lovgivning rummer, og de socialfaglige indsatser, som de sociale regler giver mulighed for.

Derfor skal de børn, hvis forældre er medvirkende til, at børnene bliver skadet, fjernes fra forældrene – på samme måde som det sker med børn og unge i det øvrige danske samfund.

Tradition for at hjælpe

Igennem de seneste godt 100 år har det været øvrighedens, det vil sige statens eller kommunens forpligtelse, at beskytte børn mod skadelige handlinger udøvet bevidst eller ubevidst fra forældrenes side. Fra børneloven af 1905 og frem har forskellige offentlige institutioner haft til opgave at sikre, at børn som blev skadet af forældrene eller det opvækstmiljø, de vokser op i, bliver fjernet og får mulighed for en normal opvækst og dermed en mulighed for at udvikle sig som mennesker.

Efter Børneloven kan man fjerne børn under 15 år, »som af forældre eller andre opdragere mishandles, eller som hos disse lider en sådan nød, at deres sundhed eller normale legemlige udvikling derved udsættes for fare«.

Nutidens bestemmelse i Serviceloven taler om, hvorvidt der er en »åbenbar risiko for alvorlig skade på børn eller unges sundhed eller udvikling«. Hvis det er tilfældet, skal der gennemføres en børnefaglig undersøgelse (§50-undersøgelse), hvor barnets hele situation bliver undersøgt, det vil sige barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber.

På baggrund af en sådan omfattende undersøgelse træffes der beslutning om familieindsatser, og om barnet skal fjernes og anbringes i familiepleje eller døgninstitution.

Vi har således i Danmark en lang tradition for at yde offentlig hjælp til familier, så de kan støtte deres børn og unges udvikling. I dag modtager næsten 180.000 børn og unge familiestøtte.

Tilsvarende har vi en mangeårig praksis for beskyttelse af børn og unge gennem konkrete indgreb over for forældre, som ikke vil eller kan magte opgaven som forældre. Der sker således dagligt fjernelser af børn og unge i Danmark, og der er i dag mere end 14.000 anbragte børn uden for hjemmet.

Accept af mistrivsel

Så hvorfor bruger man ikke den sociale lovgivning og griber konkret ind i forhold til de i alt 125 børn på Udrejsecenter Sjælsmark? Det er der flere grunde til.

For det første er udviste asylansøgere ikke omfattet af bestemmelserne i Serviceloven på samme måde som andre borgere. Der er f.eks. særlige procedurer ved underretning om mistrivsel, som i sidste ende gør, at det er Udlændingestyrelsen og ikke kommunens familieteam, som sidder med det sidste ord.

For det andet gør målgruppen (udviste) og placeringen på et midlertidigt opholdssted, at der ikke lægges de samme kriterier ned over vurderingen af børns trivsel, som ellers ville være gældende. Der accepteres større mistrivsel end andre steder i det danske samfund.

For det tredje undersøges sagerne ikke til bunds. Kun i sjældne tilfælde bliver der lavet en egentlig børnefaglig undersøgelse af det enkelte barn (§50-undersøgelse). Det hænger sammen med den sidste grund, nemlig at der er en berøringsangst fra det socialfaglige personale i forhold til målgruppen.

Alle disse problemer og mangler fremgår tydeligt af Dansk Flygtningehjælps rapport om børns trivsel og udvikling på asylcentre fra 2018.

Socialfagligt svigt

Dansk Flygtningehjælps og Røde Kors’ rapporter peger på en grundlæggende mangel på en ordentlig socialfaglig indsats over for en gruppe af børn, som er i alvorlig mistrivsel. Det er børn og unge, som bliver fanget mellem forældrenes beslutning om ikke at efterkomme et udrejsepåbud og det offentlige systems berøringsangst eller aversion mod reelt at påtage sig et ansvar.

Under normale omstændigheder ville uansvarlig handlen fra forældrenes side blive mødt med kravet om tvangsfjernelse af barnet. Det forudsætter naturligvis, at grundlaget er til stede, og her er det afgørende, at processen omkring det enkelte barn på Sjælsmark starter med en grundig børnefaglig undersøgelse. Den må konkret beskrive barnets samlede situation, og hvis den viser, at barnets udvikling og trivsel er truet på grund af forældrenes adfærd, burde det kunne udløse en børne- og ungeudvalgs beslutning om fjernelse.

Hvor kort eller lang en sådan fjernelse skal være, må bero på en konkret vurdering. Afgørende er det imidlertid, at der sættes konkret ind i forhold til bearbejdning af det enkelte barns traumer med psykologiske og pædagogiske behandlingsindsatser. Målet er en så hurtig og effektiv behandling af det enkelte barn som muligt.

Sådan kunne det foregå på Sjælsmark.

Der er sikkert nogle juridiske årsager til, at det ikke forholder sig således i dag, men uanset hvilke er der for mig at se tale om et alvorligt socialpolitisk svigt fra dansk side. Vi vender det blinde øje til, fordi børnene ikke er danske og alligevel skal vokse op i et andet land.

Som de tyske børn

Sådan et svigt har vi som nation tidligere begået mod mennesker, som ikke var danske, men som befandt sig på dansk jord. Det er udførligt beskrevet i Kirsten Lyllofs bog Barn eller fjende fra 2006. Den handler om danskernes behandling af uledsagede flygtningebørn efter Anden Verdenskrig. I første halvår af 1945 kom mere end 250.000 tyske flygtninge til Danmark, og inden for det første år døde 13.000, heraf 7.000 børn under fem år.

Årsagerne var dårlig kost, mangel på lægetilsyn og medicin, men frem for alt en hadefuld behandling af en gruppe mennesker, som man som nation ikke anså som rigtige mennesker – og værst af alt gik det ud over børnene.

Hvis forældre på grund af et ønske om at blive her i landet groft tilsidesætter hensynet til deres egne børn, så må og skal det offentlige træde til og fjerne børnene.

Men det sker ikke. Tværtimod er vi som nation og velfærdssamfund nu igen ved at begå de samme overgreb mod børn og unge, som vi efter krigen var ansvarlige for over for de tyske børn. Har vi ikke i dag større indsigt i konsekvenserne af de skadevirkninger, som børn og unge på Sjælsmark udsættes for?

Det mener jeg, og derfor skal Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps rapporter bruges som anledning til at sætte hensynet til det enkelte barn forud for alt andet. Det kræver, at vores beslutningstagere går fra valgretorik til konkret handling og sikrer en ordentlig social indsats. Andet kan vi ikke være bekendt.

Knud Aarup, tidl. direktør i Socialstyrelsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torsten Jacobsen

Knud Aarup sætter i sit debatindlæg asylbørns trivsel over alle andre hensyn.

Det kan jeg godt forstå: Ikke blot er børn nærmest per definition værgeløse mod overgreb - og har derfor beskyttelse behov - men det er også velkendt, at de traumer man som barn påføres, kan mærke én for livet:

Således er der en ikke ubetydelig sammenhæng mellem voldsomheden og hyppigheden af traumatiske oplevelser i barndommen, og så det voksne individs trivsel og helbred (Interesserede kan læse mere her: https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-the-impact-of-earl... ) .

Dog undrer det mig, at Knud Aarup i sin argumentation ikke finder anledning til at sandsynliggøre, at en tvangsfjernelse af barn af asylsøgende forældre (afviste eller ikke) vil have positiv indvirkning på barnets trivsel. Dette antages blot af Knud Aarup.

Knud Aarup antager også blot, at ikke frivilligt hjemrejsende afviste asylansøgere udviser 'uansvarlig handlen' i forhold til deres børn. Det er denne 'uansvarlige handlen', som i Knud Aarups argumentation giver hjemmel til tvangsfjernelse af børnene af afviste asylansøgere.

Det kan selvfølgelig ikke afvises, at der blandt de afviste asylansøgere findes mennesker, som - på trods af at en eventuel hjemrejse ikke vil medføre nogen nævneværdig risiko - kynisk fastholder både sig selv og sine børn i en næsten ubærlig livssituation, alene med det formål at 'tvinge' sig adgang til opholdstilladelse i Danmark. Det kan ikke afvises.

Men ligeledes kan det ikke afvises, at der blandt de afviste asylansøgere findes mennesker, som risikerer alt ved at rejse hjem. Hvorfor selv de utålelige forhold på landets udrejsecentre må tåles. På trods af alt. Det kan ikke afvises.

Og disse mennesker vil Knud Aarup - for børnenes skyld, naturligvis - nu yderligere sanktionere med tvangsfjernelse af deres børn - dog kun i en tvangsfjernelse af 'kortere eller længere varighed', bevares.

Mon ikke meget kunne opnås - hvis vi nu vitterligt beslutter os for at sætte børnene først - ved blot at leve op til vores moralske pligt som land, som folk og som nation: At tilbyde alle mennesker i vores varetægt anstændige levevilkår, forenelige med værdighed, sundhed og tryghed.

Luk de forbandede centre, og find en anden og bedre løsning. At et af verdens rigeste lande kan udvise så stor mangel på anstændighed, overgår simpelthen min forstand.

P.s. Knud Aarup ihukommer den forfærdelige tid lige efter anden verdenskrig. Jeg ihukommer den forfærdelige tid før og under anden verdenskrig, hvor børn skam også med magt blev fjernet fra deres 'uansvarlige forældre', og omplaceret i det Tredje Riges trygge, moderlige favn.

Gad vide hvilke analogier en sådan ihukommelse kan fostre..?

Det
Dette på trods af at ansvaret for de afviste men ikke frivilligt hjemrejste asylansøgeres leveforhold alene påhviler den danske stat.

Birthe Lauridsen, Søren Fosberg, Marie Jensen, Torben Skov, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Karen Nygård, Grethe Østergaard Nielsen, June Beltoft, Benta Victoria Gunnlögsson, Jane Nielsen, Johanna Haas, Viggo Okholm, Gaderummet Regnbuen, Steen K Petersen, Tue Romanow, Nis Jørgensen, Esben Lykke, Flemming Berger, Steen Obel, Søren Ferling, Per Klüver, Niels Duus Nielsen, Mogens Holme, David Adam, Jakob Dahl, Lars Jørgensen, Lise Lotte Rahbek, David Breuer, Runa Lystlund, Hanne Larsson, Nette Skov, Dorte Sørensen, Steffen Gliese, Britta Hansen, Katrine Damm, Jesper Sano Højdal, Hanne Munkholm, susanne christensen, Herdis Weins, Heidi Larsen, Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Ete Forchhammer , Bjarne Bisgaard Jensen, Lillian Larsen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

ups, de sidste tre linjer er fra klippebordet og kan med fordel overses.
beklager :(

Lillian Larsen

@Torsten Jacobsen
Efter den artikel er det en lettelse at læse din kommentar. Der må kunne findes bedre løsninger.

Søren Fosberg, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, June Beltoft, Benta Victoria Gunnlögsson, Jane Nielsen, Johanna Haas, Per Klüver, Niels Duus Nielsen, Dorte Sørensen, Steffen Gliese, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Torsten Jacobsen

Fuldstændig præcis kommentar, der brilliant tilintetgør Knud Aarups letkøbte 'omsorg' for de ulykkelige, indespærrede børn på Sjælsmark Udrejsecenter.

Søren Fosberg, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, June Beltoft, Benta Victoria Gunnlögsson, Jane Nielsen, Johanna Haas, Tue Romanow, Steen Obel, Per Klüver, Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Bjarne Bisgaard Jensen, David Breuer, Lillian Larsen, Lise Lotte Rahbek, Dorte Sørensen, Steffen Gliese og Katrine Damm anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er jo ikke forældrene, men det danske samfund, der er skyld i denne vanrøgt.

Vibeke Hansen, Birthe Lauridsen, kjeld hougaard, Søren Fosberg, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, June Beltoft, Troels Ken Pedersen, Anne Schøtt, Benta Victoria Gunnlögsson, Jane Nielsen, Johanna Haas, Martin E. Haastrup, Esben Lykke, Steen Obel, Per Klüver, Niels Duus Nielsen, Mogens Holme, Ole Frank, Ebbe Overbye, Lillian Larsen, Hans Larsen og Nette Skov anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Tak til Knud Aarup for en velargumenteret gennemgang af de muligheder samfundet har for at varetage børnenes tarv i afviste familier, hvor forældrene ikke kan eller vil.

Karsten Olesen

Inger Støiberg er overhovede for Sjælsmark, og det må være fra hende, de skal fjernes.

Alle forhold ved disse centrer og lejre hører under Inger Støibergs ansvar.

Søren Fosberg, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Tom Finkel, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, Carsten Wienholtz, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Johanna Haas, Per Klüver, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, Mogens Holme og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Leo Nygaard, hvorfor ikke fjerne Støjberg fra sin ministerpost? Jeg ved godt, at du har et crush på hende, men bare fordi du synes, at hun er nuttet, behøver du jo ikke at støtte hende i alt, hvad hun gør. Når hun bestræber sig på at gøre livet surt for andre mennesker, burde du da netop kritisere hende, hvis du holder af hende!

Søren Fosberg, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, Carsten Wienholtz, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Ja undskyld mit fransk, jeg blev sgu vred. Moderator, fjern venligst dette mit indlæg 16:39 henvendt til Leo Nygaard, men lad det venligst stå, indtil Leo har set det.

Jeg køber ikke præmissen om, at forældrene handler uansvarligt ved at nægte at rejse tilbage til deres oprindelige hjemland. Slet ikke med baggrund i Danmarks noget mangelfulde og biassed vurdering af sikkerheden i hjemlandet.

Desværre er det den antagelse, der ligger til grund for denne artikel.

Det må være logik for burhøns, at hvis du koncenterer folk i lejre, vil der opstå mistrivsel. Det ansvar ligger udelukkende hos politikerne. Derfor skal politikerne komme op med løsninger, der sikrer børnene en bedre trivsel.

Birthe Lauridsen, Søren Fosberg, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, Carsten Wienholtz, David Adam, June Beltoft, Lise Lotte Rahbek, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Jane Nielsen, Johanna Haas, Steen Obel, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Leo Nygaard.
Så du debatten i går? Du kan ikke sende udvise afviste asylansøgere fra Danmark mod deres vilje. Alt det sludder DF med Martin Henriksen og Nye Borgerlige med Pernille Vermund er sort snak.

Denne falske snak eksisterer for at fange naive mennesker i folden hos DF og Nye Borgerlige. Og du er en blandt mange, der hopper på limpinden og vil stemme på dem. Det er ren politik og ønske om at komme i Folketinget, eller ønske om at forblive i Folketinget med god hyre. Hvor finder man bedre betalt job, end i Folketinget hvis man ikke har en uddannelse eller ikke er i stand til at drive en virksomhed.

Det er dog fuldstændig vanvittigt, at familierne ikke kan lave mad selv, eller sammen.

Børnene kan fjernes, hvis de mistrives og de afviste asylansøgere ikke kan tage vare på deres børn. Det er dog nok en rigtig dårlig ide. Mange af børnene trives ikke i forvejen. Skal små børn så vokse op hos fremmede i mange år, for så at blive genforenet med deres forældre, hvis de på et tidspunkt sendes væk. Det er galematias. Jeg ved ikke hvilken uddannelse, Knud Aarup, tidl. direktør i Socialstyrelsen, har. Det lyder ikke som han er uddannet i menneskelige relationer og hvorfor kalder han sig tidligere direktør? Er han ikke bare et menneske.

Søren Fosberg, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, Carsten Wienholtz, David Adam, June Beltoft, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Benta Victoria Gunnlögsson, Jane Nielsen, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Leo Nygaard. Rettelse.
Så du debatten i går? Du kan ikke sende afviste asylansøgere fra Danmark mod deres vilje. Alt det sludder DF med Martin Henriksen og Nye Borgerlige med Pernille Vermund er sort snak.

Else Marie Arevad

Det er meget svært at vurdere, hvad der er op og ned i denne sammenhæng. Vi ved ikke, med hvilken grund de enkelte asylansøgere har fået afslag på deres ansøgning om asyl. Er de danske myndigheder grusomme eller rimelige?

Else Marie Arevad, du kan spørge dig selv, om det er grusomt eller rimeligt, at børn af afviste asylansøgere mistrives. Så tror jeg, du har det svar, du søger.

Torben Skov, Elisabeth Andersen, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, Carsten Wienholtz, June Beltoft, Eva Schwanenflügel, Johanna Haas og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Vi taler om personer som har fået afslag på opholdstilladelse i vort land! At de åbenbart mener, de kan sætte sig op imod et retssamfund bekræfter mig i, de bruger deres børn som gidsler.

Niels Duus Nielsen

Tværtimod, Kim Houmøller, det regeringen, der bruger børnene som gidsler, i det håb, at det kan få de afviste flygtninge til at makke ret.

Birthe Lauridsen, Lillian Larsen, Søren Fosberg, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Carsten Wienholtz, Ebbe Overbye, June Beltoft, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg har ingen tillid til den proces, der i dag behandler ansøgninger om asyl.

Lillian Larsen, Søren Fosberg, Torben Skov, Elisabeth Andersen, Tom Finkel, Birte Pedersen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Grethe Østergaard Nielsen, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen og June Beltoft anbefalede denne kommentar

I al stilfærdighed vil jeg blot henlede opmærksomheden på dette fakta, at hvis man har - eller har taget andre mennesker i sin varetægt, - uanset om det er anbragte børn, fængselsindsatte eller flygtninge under asylbehandling eller på anden måde, så har man også påtaget sig det fulde ansvar for dem, deres sundhed og velfærd samt deres handlinger.

Længere er den simpelt hen ikke.

Jane Jensen, Søren Fosberg, Torben Skov, Elisabeth Andersen, Birte Pedersen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby og Grethe Østergaard Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg tænker, at så længe det er DF og Inger Støjberg, der opsætter kriterierne for, hvornår det er sikkert at rejse tilbage til et hjemland, at jeg nærmere tænker, at de afviste asylansøgere handler ansvarligt ved at nægte at tage deres børn med tilbage. Jeg mener, at DF og Inger Støjberg er så biassed i deres vurdering, at de ikke er til at stole på.

Som borgere har vi brug for politilkere der handler objektivt i denne henseende - dvs. også følger diverse børnekonventioner, menneskerettigheder. og ikke mindst Grundloven.

Fremmedhadet forplumrer en ordentlig sagsbehandling.

Lillian Larsen, Marie Jensen, Elisabeth Andersen, Birte Pedersen, Hans Larsen, Eva Schwanenflügel, Karsten Lundsby, Gert Romme, Grethe Østergaard Nielsen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Leo, forholdene i Syrien omkring Damaskus beskrives som 'forbedrede' af Udlændingestyrelsen, på baggrund af at de ikke er lige så frygtelige som de var for et par år siden. Hvilket siger meget lidt om den faktiske situation.
Dvs at folk ikke får bomber i hovedet pt, at IS er erklæret officielt udraderet, og at der lever mennesker dér i nogenlunde fred.

Men Damaskus er kun én provins i Syrien. Langt fra alle de syriske flygtninge kommer derfra.
Men gør de det, kan man ikke undgå at vide, de er personligt forfulgte af det nuværende regime.
De der er vendt frivilligt tilbage er alle 'forsvundet'. Om de sidder fængslet og bliver torturerede, eller blot og bart er blevet slået ihjel, er det svært at finde ud af.

Desuden anerkender Danmark udenrigspolitisk ikke styret som legitimt, og betragter Assad som krigsforbryder.
Så hvordan kan man samarbejde med et sådant regime om hjemsendelser?

Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, kan det parlamentariske flertal altså ikke blot beslutte i Folketinget, at et givent land er 'sikkert'.
Danmark har underskrevet Menneskerettighedskonventionen, Flygtningekonvention, og de er en del af den Europæiske Menneskeretskonvention som vi ikke kan melde os ud af, såfremt vi er medlem af EU.

Husk i denne forbindelse også på at konventionerne (burde) beskytte os alle imod magthaverne.

Lillian Larsen, Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen og Birte Pedersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Leo, læs i denne forbindelse den Europæiske Menneskeretskonvention.
Den er lige til at Google.

Eva Schwanenflügel

Der er ingen 'forskelsbehandling ', som du kalder det.
De som er flygtet til andre steder burde leve under samme Menneskerettighedskonvention.
At de så ikke gør det er jo en forskel der handler om landenes forskellige levestandard.

Herhjemme har man siden nullerne forsøgt at gøre levestandarden for flygtninge så skrabet og ubehagelig som mulig, fordi man postulerede det ville få flere ud på arbejdsmarkedet, og færre til at søge asyl.
Man har også hævdet at integrationen ikke fungerede, og at parallelsamfund og ghettoer var til hindring for velfærdssamfundet.
Desværre - for de partier der har forårsaget fremmedfjendske love - er det løgn og latin.
Det kan forskere fortælle.

Steffen Gliese, Elisabeth Andersen, Susanne Kaspersen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Sjælsmark er et de facto fængsel. Her placere Kongeriget sine uønskede børn.

Buster Larsen sagde det bedst.

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Torben Skov og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Leo Nygaard. Gælder det kun folk flygtet fra Syrien eller gælder det også andre der igennem tiden er flygtet? Hvis ja så kan jeg godt nok komme på mange mange befolkningsgrupper der burde være "ansvarlige" og rejse hjem.

Konflikten i Syrien er udsprunget af den vestlige verdens hærgen, destabilisering osv. osv.

Man kan vel ikke fortænke folk i at folk med mulighed for det forlader de lande vi i stor stil har været med til at ødelægge?

Eva Schwanenflügel, Torben Skov og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Leo Nygaard, det ville pynte, hvis mennesker som dig, lod være med at se med en så binær (=primitiv) logik på verden. Verden er ikke sort eller hvid.

Det er et verdensbillede DF har skabt for at få stemmer. Og det er et verdensbillede DF vil vedblive med at fastholde for at holde på deres stemmer.

Men Danmark behøver ikke hensvømme i "Tyskland i trediverne retorik" for at sikre en velstyret indvandring.

Jeg beklager at måtte sige det, men dem, der er faldet for DF's retorik er faldet for ond propaganda.

De "gamle" konventioner er skabt for at beskytte almindelige mennesker mod onde mennesker. Og mon ikke det er meget godt at holde fast i dem med fingerneglene i disse år.

Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Hans Larsen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Hvad fanden har man gang i? Først anbringer man mennesker i en hjælpeløs tilstand. Derefter truer man dem med at tvangsfjerne deres børn, fordi forældrene ikke kan give børnene en ordentlig opvækst!
Det vanvid må standses!

Lars Løfgren, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Steffen Gliese, Tom Finkel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar

@ Leo Nygaard,

Jeg vil ikke blande mig i denne debat, der tilsynladende er præget af manglende indsigt, og i øvrigt er kørt i selvsving.

Men blot dette med 70 år gamle konventioner fra 2. verdenkrig, du omtaler, undrer mig. Hvad er det egentlig for konventioner? For jeg troede, at jeg havde et rigtig godt kendskab til de fleste (formentlig alle) konventioner, der er relevante for os i Europa og i vesten. Og alle de konventioner jeg kender til, er da løbende blevet opdaterede og dermed tidstilpasset.

- Du kan faktisk finde alle konventioner hos UN på "nettet". Og dem der er krav for medlemskab af EU, kan du desuden også finder hos EEC. Så det bliver ikke svært at gennemgå dem..

Leo Nygaard, den retorik jeg falder for rimer på humanisme... og straks falder du i din indpodede binære tankegang...

Konventioner, menneskerettigheder, grundlove. Jo mange ting kommer i vejen når DF sidder og kigger på deres ønskeliste til "etnisk renhed".

Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
kjeld hougaard

“Kend dig selv” – selvindsigt er en svær øvelse. Når virkeligheden ændres, findes alle muligheder at lære nye sider af hvem man ER at kende – i den nye virkelighed, og accepterer det. Sjælsmark institutionen/situationen ER Dansk = et produkt af det (flertallet) danskere ER. At patetisk fremføre ”hvis – så” – så havde jeg været empatiske humanist, det selvbedrag er latterligt.

Steffen Gliese

Konventionerne udtrykker de minimale fordringer, der kan stilles til beskyttelse af mennesker ud fra forskellige livsomstændigheder - udmøntning af 'grundloven', 'Verdenserklæringen om Menneskerettighederne'.
Folk er i høj grad flygtet, fordi de er personligt forfulgte - det er også det, der giver et asylgrundlag. Det har man i nogle tilfælde ikke kunnet underbygge under asylbehandlingen, men hvis man f.eks. ser, hvad Sune Engel Rasmussen citeres for i et interview i Politiken søndag, foranlediget af hans kommende bog om Afghanistans unge, står det klart, at oplysningerne indhentes på uanstændigt mangelfuldt grundlag.

Eva Schwanenflügel og Birthe Lauridsen anbefalede denne kommentar

Tillad mig at gøre opmærksom på hvad John Ørum Jørgensen skriver i Kristeligt Dagblad 14/4 under overskriften:"Hele livet har jeg opfattet mig som borgerlig - men jeg kan ikke længere støtte en Venstre-regering".