Kronik

Regeringen spreder fordomme om indvandrere i ny rapport om udsatte boligområder

Økonomi- og Indenrigsministeriet har igen udsendt en rapport, hvis konklusioner om de såkaldte parallelsamfund er i klart modstrid med den dokumenterede virkelighed. Rapporten illustrerer, at regeringens ghettoplan er baseret på fordomme, skriver boligforsker i dette debatindlæg
I en undersøgelse, som jeg foretog i 2006 blandt beboerne i tre af de mest kendte områder, Mjølnerparken, Vollsmose og Gellerupparken, svarede kun to procent, at de gerne ville bo i et område med et flertal af indvandrere. Det er således ikke rigtigt, at disse indvandrere har bosat sig i områderne for at undgå danskere, skriver adjungeret professor Hans Skifter Andersen.

I en undersøgelse, som jeg foretog i 2006 blandt beboerne i tre af de mest kendte områder, Mjølnerparken, Vollsmose og Gellerupparken, svarede kun to procent, at de gerne ville bo i et område med et flertal af indvandrere. Det er således ikke rigtigt, at disse indvandrere har bosat sig i områderne for at undgå danskere, skriver adjungeret professor Hans Skifter Andersen.

Sofie Amalie Klougart

Debat
16. april 2019

Økonomi- og Indenrigsministeriet har igen udsendt en rapport, hvor man postulerer, at 76.000 indvandrere lever i »parallelsamfund«, har en »selvvalgt isolation og social marginalisering« og danner »modkultur til det danske samfund«.

Rapportens konklusioner er baseret på antagelser og fordomme, der er i stærk modstrid med det, vi ved fra forskningen om, hvorfor vi har boligområder med mange indvandrere, og hvad det betyder for dem at bo der.

Den første forkerte antagelse er, at disse boligområder er opstået, fordi indvandrerne har søgt sammen her for at bo for sig selv.

I en undersøgelse, som jeg foretog i 2006 blandt beboerne i tre af de mest kendte områder, Mjølnerparken, Vollsmose og Gellerupparken, svarede kun to procent, at de gerne ville bo i et område med et flertal af indvandrere. Det er således ikke rigtigt, at disse indvandrere har bosat sig i områderne for at undgå danskere.

Undersøgelsen viste også, at det ikke er vigtigt for dem at bo tæt på landsmænd, men nogle af dem vil gerne bo i nærheden af venner og familie, ligesom i øvrigt mange etniske danskere vil. Det er således det tætte familienetværk, der betyder noget for dem, ikke et ønske om at danne ’parallelsamfund’.

Segregering skyldes boligmarkedet

Årsagerne til den høje koncentration af indvandrere i nogle områder af byerne skal således søges et andet sted, nemlig i den generelle segregering på boligmarkedet. Indvandrere har generelt noget lavere indkomst end danskere og har derfor sværere ved at købe ejerboliger.

Undersøgelser har desuden vist, at de af forskellige grunde sjældnere køber ejerboliger end danskere med samme indkomst. Det skyldes blandt andet, at de er mere usikre på deres fremtid, og at de har sværere ved at få lån.

Indvandrere er således i stor udstrækning henvist til lejeboliger, og her har det vist sig, at de har sværere end danskere med samme indkomst ved at få adgang til private udlejningsboliger og andelsboliger.

Indvandrere er derfor i vid udstrækning henvist til den almene sektor, hvor også mere end halvdelen af dem bor. Der er meget forskellige muligheder for at få adgang til almene boliger, idet nogle områder har meget lange ventetider, mens andre har korte. Det er især de udsatte boligområder, der har korte ventetider, hvorfor indvandrerfamilier med akutte boligbehov har søgt bolig der.

En meget væsentlig årsag til de korte ventetider er, at etnisk danske boligsøgende fravælger boligområder med mange indvandrere. Der har i en omfattende undersøgelse af til- og fraflytningen for 9.000 danske byområder gennem 25 år vist sig en stærk negativ sammenhæng mellem andelen af indvandrere i boligområder, og hvor mange danskere der flytter ind. Jo større andel indvandrere, jo færre danske tilflyttere.

Dette betyder, at ventelisterne har været særligt korte i disse områder og har givet indvandrere bedre muligheder for at få en god bolig her. Der har været en selvforstærkende proces på boligmarkedet, hvor nogle boligområder i stigende grad er blevet beboet af indvandrere og færre danskere. Denne proces er dog gået lidt i stå i de senere år.

Bliver ikke hængende

I ministeriets rapport kan man få det indtryk, at beboerne i de omtalte områder er groet fast for tid og evighed. Det er i modstrid med, at der rent faktisk er et ret stort gennemtræk i de fleste af dem. Den ovennævnte undersøgelse i tre boligområder viste således, at henholdsvis 26 og 33 procent af beboerne i Vollsmose og Gellerupparken havde boet der mindre end to år. Kun henholdsvis 19 og 27 procent havde boet der mere end ti år. Gennemtrækket i Mjølnerparken var lavere på grund af det pressede københavnske boligmarked.

Indvandrere flytter ind og ud, og undersøgelsen viste, at fraflytterne i højere grad var i beskæftigelse end beboerne som helhed, mens tilflytterne oftere var arbejdsløse. Der har altså været en proces i områderne, hvor en del er kommet i beskæftigelse, men så har valgt at flytte. De bliver så erstattet af nye beboere uden for arbejdsmarkedet.

Den ovennævnte undersøgelse af til- og fraflytningen for alle byområder viste desuden, at indvandrere ikke bliver længere boende i områder med mange indvandrere, men har samme fraflytning i de områder som i lignende områder med færre indvandrere. De bliver således ikke hængende for at være en del af de påståede parallelsamfund.

Ingen selvvalgt isolation

Man kan undre sig over, at ministeriet i sin rapport anser alle indvandrere i et boligområde, uanset religion og baggrund, for at være en del af et parallelsamfund. I forskningssammenhænge kalder vi dem multietniske byområder, fordi de består af mange forskellige etniske grupper, nogle steder op til 70 forskellige. Det er grupper, som ofte ikke har noget tilfælles og som nogle steder har konflikter. Problemet i områderne er snarere, at der mangler en bedre social sammenhængskraft, end at den er for stærk.

Endelig er der de udokumenterede påstande om, at beboerne selv har valgt isolation og danner modkultur til det danske samfund. Der er ingen tvivl om, at især nyere indvandrere medbringer en kultur fra deres hjemland, som på nogle punkter er anderledes end danske normer, og at det tager tid, inden de vænner sig til danske forhold. Men det har bare ikke noget at gøre med, hvor de bor. Sammenhængen er omvendt.

Nyere og mindre integrerede indvandrere havner oftere i multietniske byområder, fordi de har svært ved at finde bolig andre steder. Det har været en generel erfaring fra indvandringen i USA og Europa, at nye indvandrere oftere bosætter sig i byområder med mange indvandrere, men at de, efterhånden som de integreres økonomisk og socialt, flytter ud i mere blandede områder. Forskning har vist, at denne proces også finder sted i Danmark.

Den ovennævnte undersøgelse i tre boligområder viste også, at beboerne her ikke afviger meget fra andre indvandrere, bortset fra at flere er arbejdsløse og har lavere indkomst. 82 procent af beboerne havde danske venner og bekendte, mens det var 87 procent for alle etniske minoriteter. Kontakten blev etableret mange andre steder end i boligområderne, nemlig i foreninger, skoler osv.

Under ti procent så kun tv-kanaler fra deres oprindelsesland, mens de øvrige kun så danske eller så begge dele. I kun fem procent af familierne var der ingen voksne, der kunne dansk. For begge forhold var svarene de samme for gennemsnittet af alle etniske minoriteter.

Regeringens fordomme

Det postuleres i rapporten, at indvandrere bliver mindre tilbøjelige til at søge arbejde, når de bor i multietniske byområder. Det er der ikke evidens for. Der har været en omfattende europæisk forskning i, hvorvidt beskæftigelsen blandt beboere er påvirket af, at de bor i udsatte byområder. Der er ikke fundet nogen særlig stærk sammenhæng. En dansk undersøgelse af sammenhængen mellem flygtninges bosætning og deres beskæftigelse har således vist, at de, der er blevet anbragt i udsatte boligområder, ikke har opnået mindre beskæftigelse, end de der ikke boede der.

Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport er således klart i modstrid med virkeligheden. Det er stærkt beklageligt, for der er jo her tale om et meget følsomt emneområde, hvor negative fordomme om indvandrere florerer.

Rapporten er givetvis blevet lavet for at give regeringens såkaldte kamp mod parallelsamfund et skær af objektivitet. Men den illustrerer i stedet, at regeringens ghettoplan er baseret på uvidenhed og fordomme.

Hans Skifter Andersen, adjungeret professor, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Maj-Britt Kent Hansen

Skammeligt og skadeligt at sligt udsendes fra offentlig side. Tak til forfatteren af kronikken for at henlede opmærksomheden herpå.

Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Thomas Jensen, Jane Jensen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Morten Fals, Lars Løfgren, Nina Hermanson, Daniel Joelsen, Torben Skov, Torben K L Jensen, Steffen Gliese, Alex Brunebjerg, Martin Mørch, Marianne Stockmarr, Carsten Mortensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Carsten Søndergaard, Birte Pedersen, Vibeke Hansen, Gert Friis Christiansen, Kurt Nielsen, Troels Ken Pedersen, Jørgen Larsen, Anders Reinholdt, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Ida Larsson, Lis djørup, Bjørn Ringgaard, Carina Bøckel, Carsten Nørgaard, Jesper Sano Højdal, Lars Bo Jensen, Susanne Kaspersen, Jens Peter Madsen, Michael Christensen, Rolf Andersen, Hans Bruun Jensen, Hanne Ribens, Torben K L Jensen, Niels Møller Jensen, Steen K Petersen, Carsten Wienholtz, Liselotte Paulsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Anina Weber, Tino Rozzo, Leif Høybye, Niels Duus Nielsen, Tue Romanow, Mogens Holme, Katrine Damm, Gert Romme, Thomas Tanghus, David Zennaro, Viggo Helth, Ulla Søgaard, Lars Jensen, Bjarne Andersen, Erik Fuglsang, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel, Ervin Lazar, Elisabeth From, Michael Christiansen, Ete Forchhammer og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

P1 havde også regeringens yderligere stramning med parallelsamfund oppe. Men ellers har jeg ikke se/hørt rapporten omtalt. Så tak til Information.

Statsministeren o.a. fra regeringssiden taler meget om sammenhængskraft osv. samtidig med at de skaber splid ved ustandselig at tale om ghettoer/parallelsamfund osv.

Politikerne kunne for mange år siden ha' løst problemet ved at lovfæste sammensatte boligområder hvor en del lejligheder, boliger var til at betale for økonomisk svage mennesker. Ligeledes kunne de og nu skal de få bygget boliger i alle rigmands-ghettoerne der er til at betale for mennesker med lave indkomster.

Carina Bøckel, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Morten Fals, Torben Skov, Torben K L Jensen, Steffen Gliese, Marianne Stockmarr, Benta Victoria Gunnlögsson, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Jens Peter Madsen, Michael Christensen, Rolf Andersen, Hans Bruun Jensen, Steen K Petersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Henrik Leffers, Anina Weber, Tue Romanow, Katrine Damm, Mogens Holme, Gert Romme, David Zennaro, Ulla Søgaard, Bjarne Andersen, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel, Elisabeth From og Michael Christiansen anbefalede denne kommentar

Fin kronik. Velgørende at få FACTS på bordet.
Endnu en elendig rapport fra embedsmænd i et stort ministerium. Embedsmænd er ansat - for bla. mine skattepenge - til på fagligt forsvarlig vis at rådgive politikerne. I stedet ser vi dem bukke (under) for ønsker fra fremmedfjendske partier, som desværre pt. sidder på magtapparatet, og levere deres propaganda - smukt trykt og indbundet.
Desværre gør vores presse det samme....

Carina Bøckel, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Morten Fals, Torben Skov, Alex Brunebjerg, Martin Mørch, Marianne Stockmarr, Benta Victoria Gunnlögsson, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Viggo Okholm, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Ida Larsson, Susanne Kaspersen, Jens Peter Madsen, Rolf Andersen, Hanne Ribens, Steffen Gliese, Steen K Petersen, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Anina Weber, Tino Rozzo, Niels Duus Nielsen, Tue Romanow, Katrine Damm, Mogens Holme, Gert Romme, Viggo Helth, Lars Jensen, Bjarne Andersen, Trond Meiring, Eva Schwanenflügel og Elisabeth From anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Uden fordomme - ingen DF-støttet regering...

Carina Bøckel, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Lars Løfgren, Marianne Stockmarr, Benta Victoria Gunnlögsson, Birte Pedersen, Ida Larsson, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Jens Peter Madsen, Steffen Gliese, Anina Weber, Leif Høybye, Niels Duus Nielsen, Mogens Holme, Gert Romme, Bjarne Andersen, Eva Schwanenflügel og Elisabeth From anbefalede denne kommentar
Michael Christiansen

Utroligt at de tror løgne kan hjælpe dem denne gang

Alvin Jensen, Marianne Stockmarr, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Jens Peter Madsen, Hanne Ribens, Steffen Gliese, Liselotte Paulsen, Anina Weber, Gert Romme, Viggo Helth, Bjarne Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det er politikerne der har opfundet parallelsamfund.

Carina Bøckel, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Ken Sass, Morten Fals, Poul Anker Sørensen, Torben Skov, Torben K L Jensen, Martin Mørch, Marianne Stockmarr, Carsten Mortensen, Benta Victoria Gunnlögsson, Birte Pedersen, Ida Larsson, Heidi Larsen, Karsten Lundsby, Carsten Nørgaard, Jens Peter Madsen, Hanne Ribens, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, Liselotte Paulsen, Anina Weber, Mogens Holme, Gert Romme, David Zennaro og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Erik Fuglsang

Uanset hvad man måtte om eksistensen af og livet i visse boligområder, så må vi kunne forlange, at alle afrapporteringer fra disse områder er baseret på dokumenterbare fakta, medmindre skribenten tydeligt gør opmærksom på, hvad der er holdninger, og hvad der er fakta. Dette gælder så meget mere, hvis rapportens afsender er en offentlig myndighed.

Alvin Jensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Marianne Stockmarr, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Hans Bruun Jensen, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Tino Rozzo, Niels Duus Nielsen og Gert Romme anbefalede denne kommentar

Etnisk isolering forekommer også blandt danske i udlandet. I Canada fandt jeg udbredt dansk gruppering med danske præster og "biskop" betalt fra Danmark. Jeg har oplevet det samme i Cairo, Brasilien, USA og andre lande.

Alvin Jensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Torben K L Jensen, Steffen Gliese, Benta Victoria Gunnlögsson, Birte Pedersen, Anders Reinholdt, Susanne Kaspersen, Hans Bruun Jensen, Hanne Ribens, Liselotte Paulsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Niels Bent Johansen, Niels Duus Nielsen, Erik Fuglsang, Gert Romme, Trond Meiring og David Zennaro anbefalede denne kommentar
Marie E. Rasmussen

Marie E. Rasmussen
Hvorfor tror I at folk med små indtægter bor i almene boliger. Det er fordi de ikke har råd til at købe et hus.
Politikere på højrefløjen vil ødelægge De Almene boliger.
Når der bliver bygget flere private udlejningsboliger har de nogle andre kriterier for udlejning og der kommer dem med en lille indtægt ikke ind. Så de almene boliger bli'r med den boligpolitik endnu dårligere

Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Marianne Stockmarr, Benta Victoria Gunnlögsson, Birte Pedersen, Viggo Okholm, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Jens Peter Madsen, Hans Bruun Jensen, Niels Møller Jensen, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, Anina Weber, Erik Fuglsang, Viggo Helth, Niels Duus Nielsen, Gert Romme og Jørn Vilvig anbefalede denne kommentar

Det er et politik demokratisk problem når der ikke benyttes fakta i forbindelse med samfundet og de love der måtte udgå herfra, som befolkningen skal efterleve.

Nu er alting nok ikke helt så rosenrødt som forfatteren beskriver det i undersøgelsen, især savner jeg de politiske beslutninger der er sket undervej omkring disse almennyttige boligområder, for ellers får ligningen ikke op, - men går kun op på e præmisser som forfatteren omtaler.

I flere omgange undervejs i de seneste 40 år eller deromkring, har man politisk ændret på indflytningsreglerne for de almen boligområder, således at deres etniske forhold er blevet skævvredet, - men det omtaler forfatteren ikke med et eneste ord, til trods for det har haft stor betydning for ændringerne i beboersammensætningen.

Politik har man ændret på indflytningsretten for kommuner hvor det tidligere var 25 % af boligerne - altså hver fjerde boligudlejning som kommunerne rådede over, til omkring 35 % i alle årene.

Det har været stærkt medvirkende til den ændrede beboersammensætning i negativ retning, og som har fået en del danskere til at fraflytte i tidens løb, og endvidere har den fremmede mentalitet som en del indflyttere har taget med sig også haft sin indvirkning på yderligere fraflytning fra de almene boligområder, som igen har forstærket tendensen.

En vis ejerkultur er fulgt med, - sådan som vi for nylig så det TV ved de seneste demonstrationer, hvor der råbes direkte til en journalist på stedet, "det er vores boligområde, vi bestemmer!", en lidt ukendt kultur der ikke virker dansk, men skræmmende for en del beboere, som så vælger at flytte.

Det har vi set tidligere i nyhederne fra Vollsmose og Gjellerupparken, så det er til stedet - og ikke noget nyt krav om ejerskab disse fremmede etablerer sig med i deres selvforståelse af deres krav om rettigheder i Danmark.

For dette ejerskab er ikke en ny foreteelse i nogle af de almene boligområder, og som sikkert også medvirker til den danske fraflytning fra de almene boligområder.

Rapporten arbejder derfor men en del blinde vinkler, fordi det alene er stykke skrivebordsarbejde med regneark og statistik som grundlag, - og helt uden kendskab og erkendelse af de faktiske forhold på adskillige områder.

Nu er regeringen kendt for manglende sandheder i sit politisk og lovgivningsarbejde, men det før ikke denne rapport bedre end den gerne vil være i sandheden tjeneste.

Vist findes der parallelsamfund i Danmark sådan som det politisk udtales, og det skyldes manglende integration, som igennem 40 - 50 år har slået fejl i en bestemt befolkningsgruppe, og skyldes absolut uvilje overfor "noget" det danske. for det kan ikke betale sig.

Det er politisk idioti at rive gode boliger ned for at komme disse parallelsamfund til livs, for det boligerne der er parallelsamfund, men derimod hver der findes af mentalitet hos beboerne for deres afvisning af alt hvad der er dansk.

Den splittelse ser vi også lige for tiden udspille sig i vore gader, - manglende integration til det danske samfund og dets værdier, og udgør et problem for Danmark, og hvor det er svært at se de fremskridt som forfatteren taler om.

Det er jo som at se billeder fra Mellemøsten hvor der kriges indbyrdes om koranens fortolkning.

Per Torbensen, Bjarne Frederiksen, Kim Houmøller, Thomas Poulsen, august grønstrøm og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Viggo Helth, 16. april, 2019 - 12:07

Er der så også gadekampe, stenkast og bilafbrændinger i forbindelse hermed?

Bjarne Frederiksen, Martin Lund og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Nogle steder, i USA, Canada og også i Europa er parallesamfund med til at give indvandrere og flygtninge fred og tillid til samfundet.

Danske udvandrere i USA og Canada boede faktisk i egne dansktalende kulture i omkring 3 generationer, og det var tilsyneladende ikke et problem for nogen. I forbundsrepublikken har man flere steder store samlinger af f.eks. tyrkiske tilflytteder, der lever fint i egne miljøer med egne butikker og restauranter, og trods dette passer deres jobs i tyske virksomheder. Og også i Frankrig har man haft store parallelsamfund, hvor indbyggerne der samtidig gled ind i samfundet.

Jeg ved ikke hvorfor parallelsamfund er blevet et skændsord i Danmark. Men jeg kan i hvert fald se, at såkaldte seriøse danske politikere driver dette begreb, altså parallelsamfund, på samme vis som de højreradikale ungarske nationalister gør det. Altså at det er en fare for samfundet, men at netop disse politikere er landets redning.

Jeg syntes, de skulle skamme sig. Og jeg syntes, at de danskere der falder for disse argumenter, i stedet for at tænke selv, simpelt hen er for småt fungerende.

Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Mogens Holme, Lillian Larsen, Ken Sass, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Martin Mørch, Marianne Stockmarr, Trond Meiring, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Hans Bruun Jensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Henrik Leffers, Anina Weber, Ib Gram-Jensen, Niels Bent Johansen, Viggo Helth og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Folk bor i almennyttigt byggeri, fordi de har råd til at bo dér og ikke andre steder. Derfor er der en løbende udskiftning, hvor folk fraflytter i takt med deres forbedrede sociale vilkår. Sådan er det og sådan har det altid været.
Hvis det ikke foregår, er det tegn på, at den sociale mobilitet er gået i stå. Det kan være helt i orden, når vores samfund som tidligere sikrer en ret høj ligestilling igennem overførsler af værdier fra de velhavende til de fattige: det sikrede, at det ikke var i samme grad fornedrende eller stigmatiserende at påtage sig job uden ydre social status - og at man kunne flytte sig hen et sted, hvor arbejdet var mere attraktivt, hvis man ville, uden at v ære tvunget til det, hvis man var tilfreds.
For det er jo samtidig en af velfærdssamfundets piller, at man netop ikke behøver at stræbe og søge væk fra helt nødvendigt, men ikke særlig efterspurgt, arbejde, fordi vilkårene faktisk er udmærkede.

Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Marianne Stockmarr, Carsten Mortensen, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Anina Weber og Viggo Helth anbefalede denne kommentar
Thomas Poulsen

Nu er venner og familie meget ofte lig med landsmænd, så den argumentation holder ikke. Af folk fra Somalia er f.eks. kun omkring 2% gift med en person, der ikke selv stammer derfra.

Der står, at de nye der flytter til sårbare områder ofte er uden for arbejdsmarkedet, og det er jo bl.a. hvad planen vil forhindre.

Steffen Gliese

Alle samfund består af parallelsamfund, i gamle dage kaldte vi det blot 'kvarterer', og de var indenfor få gader tit temmelig adskilte, næsten på kant med hinanden.

Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov, Marianne Stockmarr, Carsten Søndergaard, Christel Gruner-Olesen, Anina Weber, Tino Rozzo og Leif Høybye anbefalede denne kommentar
Benjamin Bjerre

@Espen Bøgh
"...der råbes direkte til en journalist på stedet, "det er vores boligområde, vi bestemmer!", en lidt ukendt kultur der ikke virker dansk..."

Er det ikke dybest set det DF konstant råber, ud til hele landet, ved enhver lejlighed?

Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Jane Jensen, Alvin Jensen, Mogens Holme, Lillian Larsen, Ken Sass, Eva Schwanenflügel, Carsten Søndergaard, Christel Gruner-Olesen, Viggo Okholm, Karsten Lundsby, Susanne Kaspersen, Jørn Vilvig, Hans Bruun Jensen, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, Bjarne Bisgaard Jensen, Anina Weber, Tino Rozzo og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Espen Bøgh: "Er der så også gadekampe, stenkast og bilafbrændinger i forbindelse hermed?"

Da jeg boede på Nørrebror i 70erne var der ikke så mange muslimer, så det gjorde noget, men vi kunne sagtens lave gadekampe uden deres hjælp. Vi brændte ikke biler af, men nøjedes med at sætte ild til affaldscontainere, og da paromen var, at vi ikke skulle smide med sten, havde øgpriducenterne kronede dage, når Politiskolen afholdt det årlige afdansningsbal på Blågårds Plads.

Desværre begyndte politiet på et tidspunkt at eskalere kampene ved bruge tåregas, hvorefter demonstranterne svarede igen ved at begynde at kaste med sten.

Gadekampe er som oftest en reaktion på uretfærdig behandling. Vi slumstormere, og efter os BZerne, protesterede mod den elendige boligpolitik, der blev ført på Christiansborg og i Københavns Kommune. Kampene i vore dage, i de såkaldte "gettoer", er også et eksempel på den fejlslagne boligpolitik, som af opportunistiske grunde forsøges fremstillet som et indvandrerproblem.

Underklassen har ikke en stemme, som der bliver lyttet til i det af det bedre borgerskab regulerede offentlige rum, og har derfor altid måttet ty til mere spektakulære metoder for at blive hørt. I vore dage er det så indvandrerbefolkningen, der udgør underklassen.

Carina Bøckel, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Mogens Holme, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Morten Fals, Lars Løfgren, Leif Høybye, Marianne Stockmarr, Carsten Søndergaard, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Troels Ken Pedersen, Christian Mondrup, Karsten Lundsby, Flemming Berger, Susanne Kaspersen, Hans Bruun Jensen, Steffen Gliese, Carsten Wienholtz, Trond Meiring, Anina Weber, Ib Gram-Jensen og Viggo Helth anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

errata linje 5-6: *parolen; *ægproducenterne.

Giv os nu den redigeringsfunktion, tak!

Nis Jørgensen, Alvin Jensen, Henrik Leffers, Eva Schwanenflügel, Carsten Søndergaard, Birte Pedersen, Christian Mondrup, Hans Bruun Jensen, Rolf Andersen, Steffen Gliese og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar

Benjamin Bjerre, 16. april, 2019 - 13:38

Arh.., jeg kan godt forstå hvad du mener, men tag det nu ikke for givet jeg er enig med DF i deres absolutte politik på området.

Vi må vel også erkende at "Dupont & Dupont(flyttefirma)" ikke har været her og flyttet Danmark til Mellemøsten og den "religionskultur", som dyrkes derned.

Når det er sagt må det også påpeges, at det vi oplever i øjeblikket omkring Rasmus Paludan, er den fejlslagne integration som primært denne ene etnisk religiøse gruppering til Islam udøver, blot viser den helt udeblevne integration fra deres side, men det ikke lader til andre fra næsten alle andre egne af verden ikke har den samme tilgang i deres liv til integration i Danmark.

- Det er jo en helt klar og tydelig forskel!

Steffen Gliese

Der er ingen fejlslagen integration, kun utålmodighed.

Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Carsten Søndergaard og Jan Bisp Zarghami anbefalede denne kommentar

@ Thomas Poulsen,

Interessant argument - det med arbejdsløsheden. For i fjerde kvartal i 2018 var den danske beskæftigelsesfrekvens på 75,4%, så der må da også være danske mellem 15 og 64 år, som er uden arbejde.
- Men de bor måske slet ikke i "sårbare" områder?

Alvin Jensen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Morten Fals og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Martin Mortensen

Niels Duus Nielsen: Du nævner det selv, der har de sidste 40-50 år været en voldelig og syg protestkultur på Nørrebro - som desværre også i stigende grad ses i andre bydele. Jeg savner, at der kommer mere fokus på emnet, og hvordan vi kan komme det til livs.

Dorte Sørensen

Espen Bøgh hvis, der skal tales om fejlslagen integration, så må det være hollænderne som Christian 2. fik til Amager. De var over 200 år om at få omgang med den øvrigere befolkning på og omkring Amager.

Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Birte Pedersen, Karsten Lundsby, Steffen Gliese og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Og først ind i det 20. århundrede accepteredes den jødiske befolkning for alvor.

Alvin Jensen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Birte Pedersen, Christian Mondrup og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Det et ikke rigtigt Dorte Sørensen. Hollænderne havde en række privilegier som hang sammen med at de var inviterede. Derfor holdt de sig for sig selv.Allerede 150 år efter var deres ankomst var de så indgifte at ungerne var skadede. Herefter blev de nødt til af finde ægtefæller uden for deres lukkede samfund. De udgjorde formentlig en promille af befolkningen.

Per Torbensen, Bjarne Frederiksen og Erik Fuglsang anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Espen Bøgh, hvilken fejlslagen integration taler du om? De mennesker, som jeg dagligt omgås her på Vesterbro, er fint integrerede, så hvem taler du egentlig om? At der tit er ballade på Nørrebro er en meget gammel tradition, der startede hel tilbage i 1870erne - du ved, Slaget på Fælleden og den slags. Så hvad og hvem taler du egentlig om?

Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Morten Fals, Carsten Wienholtz, Carsten Søndergaard, Trond Meiring, Jan Bisp Zarghami, Dorte Sørensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Niels Duus Nielsen, der har bredt sig en mærkelig tro på, at man kan kalde det 'et eksperiment' og f.eks. betegne det som 'forfejlet'; det svarer til at sige, at vi må stoppe evolutionen, for den udviser ikke helt igennem forventelige og ønskværdige konsekvenser.
Dermed siger jeg ikke, at man ikke kan styre modtagelsen af flygtninge, men at man er ude af stand til i tid at afgrænse den dynamiske udvikling, endsige forudsige den.

Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel, Carsten Søndergaard, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Desværre ikke overraskende, at man selv i et land som Danmark nu om dage ikke kan stole på utallige rapporter fra statens side.

Men forestil jer lige det her: Hvad nu hvis den rapport havde været amerikansk og det var Trumps administration som havde lavet den om muslimer (eller for den sags skyld mexicanere. Hvor mange procent af Danmarks befolkning ville så ikke finde det hele vanvittigt og typisk for Trumps korrupte og konstant lyvende administration?

Jeg prøver at påpege, at man i disse tider konstant taler om USA (og faktisk utallige andres lande rundt i verden også) og hvordan deres demokrati er i krise. Jeg kunne skrive ekstremt længe om, hvor meget i krise vores eget demokrati for tiden er i. Men af en eller anden grund har vi herhjemme en tendens til at vende det blinde øje til og komme videre med det samme altid. For vi er jo verdens mest lykkelige og mindst korrupte samfund med verdens bedste demokrati ikke?

Lise Lotte Rahbek, Benjamin Bjerre, Alvin Jensen, Mogens Holme, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Morten Fals, Lars Løfgren, Maria Francisca Torrezão, Jørn Vilvig, Christel Gruner-Olesen, Birte Pedersen, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Dorte Sørensen, 16. april, 2019 - 18:26

Det er rigtigt at kongen dengang gav hollænderne ret til det yderste af Amager(Dragør), mod de til gengæld kun udførte sildefiskeri i Øresund, og sørgede for friske sild til byens forsyning.

Det var dengang sildene stod så tykt i Øresund, at det siges man kunne går tørskoet til Sverige., dengang boede de ikke så forfærdelig mange på Amager, og byen var vist omkranset af som et fort, med de berømte porte, der gav adgang til byen København(Vesterport, Østerport og Amagerport), og befolkningen skulle være inde "inden lukketid af portene.

Mellem Østerport og Vesterport giv en vej udenfor byportene, og der lå en kro hvor kroværten hed Verner Dam, og som siden har givet navn til Værnedamsvej mellem Vesterbrogade og Gl. Kongevej.

Dorte Sørensen

Espen Bøgh tak for den historie - det man ellers høre er at de blev taget herop af Christian 2. fordi de skulle dyrke grønsager.
Mine 200 år har jeg efter hukommelsen efter at have hørt flere historikere fortælle om hvor lang tid hollænderne var om at lade sig optage i det danske samfund.

Alvin Jensen, Eva Schwanenflügel og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Rart at blive mindet om at vi har en postfaktuel regering, og at tilgangen til virkeligheden kan være ligeså postmodernistisk som det yderste højre i disse tider ofte anklager venstrefløjen for.

Alvin Jensen, Lillian Larsen, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Hollænderne skulle dyrke jorden og levere fødevarer til København. De havde egen lovgivning og giftede sig stort set kun med hinanden. Det betød at børnene blev vanskabte. Herefter blev giftermål med danske almindeligt. Det var i høj grad deres privilegier der gjorde at de holdt sig for sig selv.

Per Torbensen, Erik Fuglsang og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Martin Sørensen

@Steffen Gliese
"Der er ingen fejlslagen integration, kun utålmodighed." Ja tak, men det koster blot 36 mia. kr. om året. De samme udgifter havde man ikke med jøderne og hollænderne, der nævnes i andre kommentarer. De måtte klare sig selv.

Steffen Gliese

36 mia er jo ikke penge, der køres på møddingen, Martin Sørensen, det er penge, der cirkulerer i samfundet og giver omsætning og beskæftigelse.

Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Morten Fals og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Espen Bøgh.
Hans Skifter Andersen, adjungeret professor, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet beskriver fakta og ikke mavefornemmelser.

Han er forsker og det påligger universitetsforskere at skrive lødigt. For eksempel skriver han, at flere indvandrere er ledige i disse boligområder, end andre og dyrere steder. Det er vist ikke nogen rosenrød beskrivelse. Her bor også mange danskere, der heller ikke har et arbejde. Her bor der rent ud sagt fattige mennesker, der er anvist til disse boligbebyggelser, fordi de har råd til akkurat disse boligbebyggelser, eller så har kommunen anvist dem til disse boliger.

Politikere er ikke forskere, de går ikke ud i de forskellige boligforeninger med lødige spørgeskemaer. De taler som det nytter dem selv i søgen efter vælgere. Er du en af dem, der ikke værdsætter og sætter pris på veluddannede forskere?

Lise Lotte Rahbek, Alvin Jensen, Mogens Holme, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Morten Fals, Trond Meiring, Steffen Gliese, Jørn Vilvig og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Runa Lystlund

Hvis flere end Rasmus Paludan gik rundt og brændte Koranen af, skulle der kun 1440 danskere til at koste staten 36.000.000.000 (36 milliarder).

Hvis hver af de 500.000 (500 tusinde) indvandrere, der er i Danmark kostede det samme som Rasmus Paludan, eller 25.000.000 (25 millioner kostede han sidste år), ville de koste 12.500.000.000.000,- eller 12.500 milliarder hvert år. Det svarer til 12.5 års statsbudget i Danmark.

Indvandrere koster efter sigende 36 milliarder hvert år, det skal divideres med ca. 750.000 mennesker, hvoraf mange er børn og unge under uddannelse.

En politiker, der lader munden løbe over med ukvemsord og racistiske udsagn om indvandrere koster samfundet store summer.

Summa summarum, der skal kun 1440 danskere a la Rasmus Paludan til at bruge 36.000.000.000 per år.

Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Mogens Holme, Eva Schwanenflügel, Morten Fals, Trond Meiring og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Christian Mondrup

Hans Skifter Andersen udviser med sin kronik betragteligt civilcourage. Hor længe mon han forbliver adjungeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, der jo finansieres af de politikere, hvis demagogi han holder frem i lyset.

Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Jane Jensen, Alvin Jensen, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Eva Schwanenflügel, Morten Fals, Torben Skov, Trond Meiring og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Såkaldt Fake News...

Det repræsentative demokrati er i fare:
- når den folkevalgte regering er mest optaget af at realisere deres partipolitiske særinteresser om det er privatisering eller at køre hetz mod en bestemt del af befolkningen og ikke folkets ve og vel
- når den folkevalgte regering bruger folkets penge til deres egne politiske formål og ikke for folkets og landets bedste
- når den folkevalgte regeringr lyver og bevidst fordrejer faktuelle virkelighed
- når den folkevalgte regering afviser arrogant folkets nødråb
- når den folkevalgte regering er fuldstændig kold overfor hvordan samfundets sammenhængskraft er ved at falde fra hinanden
- når den folkevalgte regering er kun interesseret i at være i magten og ikke regerer landet

Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Carsten Wienholtz, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel, Lars Løfgren, Ebbe Overbye, Trond Meiring og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Espen Bøgh bruger her præcist samme indlæg som han brugte for to dage siden og klager højt og helligt over at nogle mennesker føler ejerskab over deres boligområde. Til alle andre tider vil det blive anset som værende positivt at folk føler ejerskab over deres umiddelbare miljø. Bare ikke lige når det handler om folk der ikke er lyserøde.

Vor tit har vi ikke hørt DF tage patent på hele Kongeriget? Det er vores land og alt muligt skal vi høre på. Nu er her så en gruppe der har taget DFs ejerskabs model til sig. Hvorfor så sur over det?

Folketinget burde bruge langt mere tid på den fordummende angloficering af det danske samfund der gør at bl.a. folkeskolerne udsultes, uddannelsessystemet omgøres til købeuddannelser for rige kinesere, produktionssamfundet omgøres til servicesamfund. Så kan vi nemlig alle servicere den herskene klasse og ellers passe os selv og holde os fra deres aflukkede boligområder der kun åbnes af en portner der checker identifikation og erinde inden nogen lukkes ind.

Nej lur mig om det ikke er forfriskende socialistisk at folk tager ejerskab over deres boligområder og kræver forbedringer. Det er langt mere dansk end twitterpolitikere og deres højrefløjsmedløbere der alle er så infantile at de knapt kender deres eget lands politiske historie og alle de ting højrefløjen har haft ondt i røven over i tidens løb: kvinders stemmeret, parlamentarismen, kvinder på arbejdsmarkedet, langt herrehår, fri seksualitet, osv. osv.

Højrefløjen er både historieløs og idéforladt. En farlig cocktail.

Benjamin Bjerre, Elisabeth Andersen, Alvin Jensen, Carsten Wienholtz, Lillian Larsen, Henrik Leffers, Steffen Gliese, Trond Meiring, Niels Duus Nielsen, Morten Fals og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar