Kommentar

Skatterådgivere skal holdes ansvarlige for at indberette mistanker om skattesnyd

EU har vedtaget, at jurister, revisorer og andre rådgivere skal indberette mistanke om skattefiduser og svindel til myndighederne. Men hvad vil den danske regering gøre for at leve op til aftalen? spørger Michael Eriksen i dette debatindlæg
Debat
4. april 2019

Alt tyder på, at både jurister, revisorer og skatterådgivere er dybt engageret i kriminel eller stærkt uetisk skatteplanlægning.

Vi så det ved den helt groteske historie om svindel med tilbagebetaling af udbytteskat, hvor kendte banker og advokater havde en helt central rolle i skattefidusen, som kostede EU-landene mindst 410 mia. kr.

Derfor er det underligt, at ingen i debatten om bekæmpelse af skattesnyd har nævnt, at EU i marts 2018 vedtog en indberetningspligt for rådgivere ved mistænkelige skattearrangementer.

Direktivet indeholder et temmelig detaljeret katalog over, hvad EU og regeringerne betragter som mistænkelig skatteadfærd og slår fast, at selskaberne ikke blot skal følge lovens bogstav, men også lovens ånd og hensigt.

Direktivet begrunder indberetningspligten med, at medlemsstaterne har stadig sværere ved at beskytte deres nationale skattegrundlag, og at aggressiv skatteplanlægning i øjeblikket medfører et tab af skatteprovenu for EU-landene på i omegnen af 7.500 mia. kr. om året.

Det forhindrer staterne i at gennemføre en vækstfremmende politik, og regeringerne har fået øje på sammenhængen mellem manglende skatteindtægter og nedskæringer på velfærd, stigende ulighed og utilfredse vælgere.

EU-Rådet ser dette direktiv 2011/16/EU som et led i bekæmpelsen af aggressiv skatteplanlægning.

Og med beskrivelserne af de såkaldte kendetegn i direktivets bilag 4, gives der en ret klar beskrivelse af, hvad der skal indberettes til de respektive regeringer som mistænkelig skatteadfærd.

Denne indberetningspligt træder i kraft den 1. juli 2020, og EU-landene pålægges at implementere nationale regler inden den 31. december 2019. Medlemsstaterne skal også sikre passende afskrækkende sanktioner, hvis den nationale lovgivning bliver overtrådt.

Er skatteminister Karsten Lauritzen i gang med dette arbejde?

Mistænkelig adfærd

Det helt overordnede kendetegn, som skal indberettes efter det nye direktiv, er, hvis det primære formål med en ordning, eller et af de vigtigste formål, består i at opnå en skattefordel.

Metoderne til dette omfatter almindeligvis aftaler og arrangementer, der går på tværs af landegrænserne, hvor skattepligtige fortjenester flyttes til mere gunstige skatteordninger, eller hvor betalingerne beskattes efter en ’præferentiel’ skatteordning, som vi har set i f.eks. Irland og Luxemburg.

Andre kendetegn som skal indberettes, er brugen af standard dokumentation for at undgå skat, en dokumentation som ikke i væsentlig grad skal tilpasses for at kunne gælde for mere end én skatteyder.

Det skal også indberettes, hvis der foretages fradragsberettigede betalinger mellem forbundne foretagender, og modtageren er hjemmehørende i et land på EU’s sortliste over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner. Det kunne f.eks. være betalinger til et datterselskab i Bahrain eller på Bahamas.

Eller hvis en ordning søger at begrænse den eksisterende indberetningspligt i forhold til EU-lovgivningen, f.eks. igennem brug af lande, som ikke udveksler oplysninger med skatteyderens bopælsstat.

Også overførsel af immaterielle aktiver, der er svære af værdiansætte, skal indberettes.

Fiduserne er jo kendte, men det nye er, at nu får rådgivere af enhver art pligt til at indberette sådanne ordninger under straffeansvar.

Vil advokater gå fri?

Advokatsamfundet tænker i mulighederne for at fritage advokater for indberetningspligten, fordi de har tavshedspligt.

Advokatsamfundet skriver i deres »Obligatorisk indberetning for advokater på skatteområdet«, at medlemsstaterne ved implementeringen kan beslutte at fritage advokater fra indberetningspligten, hvis indberetningspligten krænker tavshedspligten mellem advokat og klient.

Det fremgår, at det er Advokatsamfundets forventning, at skatteministeren vil udnytte denne mulighed.

Men alle har vel pligt til at underrette myndighederne ved mistanke om ulovligheder?

Tavshedspligten er relevant ved personfølsomme forhold eller ved lovlige fabrikshemmeligheder og lignende. Men at hævde tavshedspligten ved mistanke om skattesnyd er uetisk.

Og helt absurd bliver det alene af den grund, at direktivet fastslår, at netop aftaler, hvor rådgiver bliver pålagt tavshedspligt, skal indberettes!

Vil regeringen tillade, at advokater bliver undtaget?

Og hvilke sanktioner vil regeringen følge op med, hvis direktivet ikke efterleves?

Når vi ser, hvordan indberetninger til Skat om mistanke om svindel hidtil er blevet behandlet, må man spørge, hvilke ressourcer regeringen vil afsætte til disse nye indberetninger?

Og hvordan forestiller regeringen sig, at offentligheden skal kunne følge med?

Michael Eriksen er elektroniktekniker og frivillig i Oxfam Ibis

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Man kan ikke forvente sig noget indgribende fra den nuværende regering for at efterleve lovens ånd, morale eller etik.

Bare tænk på Venstres forvaltning af partistøtteloven og henvisningen om at love ikke indeholder ånd, men kun bogstaver.
Der er hverken gemt ånd, moral eller etik i det dominerende regeringsparti.

Og lovens bogstav, der ofte klart undergraver hensigten med lovenes ånd ogbegrundelser, udformes jo af regeringernes følgaktige centraladministration.

Så ingen forventning om at der reelt kommer til en håndhævelse af denne EU forordning i kongeriget.
Det ender nok med at EU for skylden for at blande sig i noget der kun vedrører det enkeltej medlemsland.

Alvin Jensen, Karsten Lundsby, Anina Weber og Gert Romme anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Jeg troede da ellers, at skatterådgivernes job var at facilitere skattesnyd?

Alvin Jensen, Karsten Lundsby og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar

Insightful and thought-provoking article.

Thomas Frisendal

Der er jo nogle grundholdninger i dette. Både dem, der går efter minimal skat, og dem, der hjælper dem med at komme derhen, er nok for de flestes vedkommende folk, der er ideologisk belastede. For dem er minimal skat lig med mere kapital til investering. Øget investering er (for dem) lig med øget vækst og dermed øget velstand. Derfor er etikken for dem mere i retning af at megen skat er uetisk, mens lidt skat er etisk. Så både kapitalbesidderne og deres hjælpere har nok en god fornemmelse af at gøre noget rigtigt.
Men for flertallet af borgerne er sammenhængen ikke sådan. Kapital ude af landet er ikke gavnlig længere. Investorer investerer globalt i dag - der hvor mulighederne for afkast er bedst.
Problemet er systemisk. Derfor er EU's initiativ faktisk godt for den brede befolkning.

Werner Gass, Alvin Jensen, Karsten Lundsby og Gavin Green anbefalede denne kommentar