Kronik

Islam har fremmet min integration i Danmark

Jeg begår mig fantastisk i det danske samfund, mens jeg beder fem gange i døgnet. Jeg deltager aktivt og passer min uddannelse, og det er i høj grad min religion, der har inspireret mig til at blive velintegreret, skriver Mohamad Alnabhan i dette debatindlæg
Problemet opstår, når man tillægger religionen ansvaret for de handlinger, som nogle mennesker, der praktiserer religionen, udfører, skriver Mohamad Abd Almonam.

Problemet opstår, når man tillægger religionen ansvaret for de handlinger, som nogle mennesker, der praktiserer religionen, udfører, skriver Mohamad Abd Almonam.

Sophia Juliane Lydolph

Debat
11. maj 2019

I nyhederne hører vi ofte om, hvordan et vist antal af dem, der burde være integreret, er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Nogle mener, at det skyldes sociale og kulturelle problemer. Der er desværre også mange, der mener, at religionen spiller en stor rolle for, at folk fra muslimske lande er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og på uddannelsesstederne.

Jeg er et af de religiøse mennesker, der i høj grad praktiserer religionen og sørger for, at de religiøse forpligtelser bliver overholdt, men jeg er ikke en af dem, der giver overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. Jeg er flygtning fra Syrien og har været her i landet i cirka tre og et halvt år. Jeg deltager aktivt i samfundet, er politisk engageret og passer min uddannelse.

Jeg begår mig fantastisk i det danske samfund, mens jeg beder fem gange i døgnet, og jeg klarer mig selv, også når jeg afholder mig fra mad og drikke under ramadanen. Jeg overholder danske regler og love, mens jeg er rettroende muslim. Så jeg kan slet ikke identificere mig med det billede, som folk tegner af religionen som undergravende for integrationen.

Religion bringer os sammen

Jeg mødte på et tidspunkt en imam, som var nytilkommen flygtning. Han tog konstant i kirke, fordi kirken havde dansk sprogundervisning, hvor der var en masse frivillige, der ydede en indsats for at hjælpe nye flygtninge med at lære dansk. Det er godt for sammenhængskraften, hvis en imam og en præst mødes for at gøre noget godt for Danmark i stedet for at sidde og kritisere kristendommen og islam hver for sig.

Jeg er selv søn af en imam, og min far har aldrig forhindret mig i at danne relationer med kristne eller andre, der har en anden religiøs baggrund. Selv om jeg er praktiserende religiøs, har jeg ikke haft et integrationsproblem. Flere folkevalgte har endda kaldt mig en begavet og produktiv ung mand og en rollemodel for andre flygtninge.

Jeg deltog i sidste måned i et arrangement med Dansk Flygtningehjælps Ungdom. Ved dette arrangement mødte jeg to unge kvinder. Den ene hedder Maryam og er muslim, den anden hedder Anna og er kristen, og de er begge praktiserende, religiøse mennesker. De har opstartet en sprogcafé sammen og har i løbet af halvandet år arrangeret en masse ting og skabt et stærkt fællesskab for kvinder med udenlandsk baggrund.

Religionen har spillet en betydningsfuld rolle i deres forhold som nære venner. De tror begge på den samme Gud, og når de skal overvinde kaos eller uheldige situationer, er det religionen, der gør dem stærkere. Maryam bad for Annas familie, da de havde problemer, og Anna beder for Maryams familie, som bor i Syrien i et krigshærget område, og som Maryam savner. På den måde er Maryam blevet en del af Annas og hendes danske venners liv – de er ens, og de vil aldrig forlade hinanden på grund af etnicitet, sprog eller religion.

Meget lidt religiøse

Selv om der i Danmark er et overvældende stort antal kirker, hvor man ikke kan blive præst uden at tage en kandidatgrad i teologi, folk betaler kirkeskat, og præsterne er offentlige ansatte, så har jeg lagt mærke til, at danskernes forhold til kristendommen ikke er særlig stærkt.

Folk fejrer jul hvert år, og det er en kristen højtid. I folkeskolen undervises der i kristendomskundskab, og Grundloven sikrer, at folkekirken understøttes af staten. Alligevel er religionen ikke så betydningsfuld for mange danskere. Sådan har jeg, siden jeg kom til Danmark, oplevet det.

Det er fint. Vi har jo religionsfrihed i Danmark, og man kan selv vælge, hvilken religion man vil praktisere – og om man vil praktisere en religion i det hele taget. Men problemet opstår, når man tillægger religionen ansvaret for de handlinger, som nogle mennesker, der praktiserer religionen, udfører. Man giver religionen ansvaret for disse menneskers landsundergravende virksomhed.

Religion er ikke bare noget, mennesker praktiserer. Religion er en stor ting for mange mennesker, for eksempel magtesløse og afmægtige væsner, der søger en mening med livet. Religion er en stor hjælp for dem, der ikke kan stille noget op, og som ikke kan ændre på tingenes tilstand eller afværge en ubehagelig udvikling. Religion kan give en klar og tydelig verdensanskuelse, hvor man skal rette sig efter nogle bestemte etiske regler og tanker. Religion er meget betydningsfuld for troende mennesker, som afviser, at verden er opstået ud af ingenting.

Jeg er en af dem, som lever efter religionen, og det betyder, at der er mange ting i denne verden, som jeg har lyst til at afprøve, men som jeg ikke gør, da jeg ved, at det vil være i strid med moralen i min religion.

Min religion påbyder mig, at jeg skal yde en stor indsats for at kunne overskue de udfordringer, jeg møder hver evig eneste dag. Min religion påbyder mig, at jeg ikke skal være uvidende, men videbegærlig. Min religion påbyder mig, at jeg skal gøre mit bedste for at arbejde og være produktiv. Min religion forbyder mig at hugge cykler og stjæle fra andre mennesker.

Min religion har inspireret og motiveret mig til at blive integreret. For mig er det ren teologi, at når man for eksempel skal deltage i den politiske debat, så skal man indgå i dialog med andre mennesker på en etisk måde.

Men hvis reaktionen, religiøse mennesker bliver mødt med, af folk der ikke er særligt religiøse, er, at deres religion er årsagen til alt ondt, og at man uden den religion vil kunne leve trygt side om side med folk, så vil det have en negativ indvirkning på religiøse mennesker.

Religionen har ikke ansvaret

Jeg kan egentlig godt forstå de mennesker, der har indtryk af, at mange, der bliver dømt for kriminalitet, er muslimer. Jeg kan også godt forstå den kritik, der bliver rettet mod religionen, når folk med muslimsk baggrund misbruger de offentlige ydelser og dermed skattekroner, og jeg anerkender, at mange af disse forfærdelige ting bliver begået af folk, der er religiøse – men ikke af religionen.

Vi skal huske, at det enkelte menneskes adfærd ikke har noget med religionen at gøre, og at religionen ikke kan defineres ud fra enkeltpersoners handlinger.

Det er godt, at der er mange, der mener, at integrationsproblemerne ikke handler om religion. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sågar bekræftet det, da han i sin nytårstale 1. januar 2018 sagde:

»Jeg siger til alle jer med udenlandsk baggrund, der med vilje, mod og hårdt arbejde har taget Danmark til sig: I er velkomne. I gør det godt. Bliv ved med det!« Og det »handler ikke om hudfarve. Ikke om religion. Det handler om at vælge Danmark til.«

Det er jeg enig med statsministeren i. Efter min mening og ud fra mine erfaringer kan jeg tilføje, at religionen i høj grad kan fremme integrationen.

Religionen har motiveret mange mennesker til at blive en del af det danske samfund og har på den måde bidraget til alles ve og vel. Folk, der tror, at religionen er den største forhindring for integrationen, tager grundigt fejl.

Mohamad Alnabhan, gymnasieelev

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

olivier goulin

Kan vi ikke få nogle flere af den slags stemmer og vidnesbyrd?

Helt normale og velfungerende danskere, der sagtens kan finde ud af at kombinere deres verdslige og religiøse hensyn.

For mon ikke der trods alt er flere af dem end af de højtråbende utilpassede gadebørn, som tegner billedet af denne befolkningsgruppe i medierne?

/O

Anker Nielsen, René Hansen, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring, Bodil Rasmussen, Jørgen Tryggestad, Steffen Gliese, Sara Al-Khafaje, Viggo Okholm, Poul Erik Pedersen, Nette Skov, Gert Romme, Jens Winther, Carsten Nørgaard, Alvin Jensen, Jakob Trägårdh, Dorte Nielsen og Louise Fribo Eriksson anbefalede denne kommentar
Sara Al-Khafaje

Vi er mange. Men grunden til I ikke hører om os er netop fordi vi opfører os pænt, som almindelige samfundsborgere nu gør.

De støjende og synlige mindretal i medierne er IKKE vores repræsentanter.

Thomas Tanghus, Anker Nielsen, Kang Ram, Michael Gudnæs, Tom Finkel, jens christian jacobsen, Hans Larsen, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring, Bodil Rasmussen, Jørgen Tryggestad, Steffen Gliese, Dennis Jørgensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Viggo Okholm, Erik Karlsen, Mogens Holme, Poul Erik Pedersen, Nette Skov, Jens Winther, Jørgen Greve, Britta Hansen, Carsten Nørgaard, Alvin Jensen, nils valla, Jakob Trägårdh, Palle Pendul, Dorte Nielsen, Jens Thaarup Nyberg og olivier goulin anbefalede denne kommentar
Thomas Poulsen

Skribenten har mere eller mindre misforstået debatten. Der er (måske med undtagelse af Stram Kurs) meget få, der påstår, at f.eks. bandemedlemmer er særligt religiøse. Det diskussionen derimod går på er, at kriminelle fra muslimske lande fylder langt mere i kriminalitetsstatistikken. Der er generelt få problemer med folk fra Asien lige bortset fra Pakistan og Afghanistan, og sammenlignet med f.eks. Vietnam og Sri Lanka, så kan man jo filosofere over hvad denne forskel mon skyldes...

olivier goulin

@Thomas Poulsen

Muligvis du har ret - det har bare intet med Islam at gøre, hvis det er dét, du antyder.
Der er muslimske lande i den del af verden, du nævner - hvorfra indvandrere ikke fylder mere end etniske danskere i kriminalstatistikken - måske endda mindre.

Hvis skævheden blandt indvandrere skyldes iboende egenskaber ved de enkelte befolkningsgrupper, så har det mere med regionale og nationale kulturforskelle, end religion at gøre. Forskelle, som i stor udstrækning bunder i de enkelte landes historie.

Selv i mellemøsten er der stor forskel landende imellem. F.eks er der generelt meget få problemer med iranske indvandrere, som jo også er muslimer, omend Shia. Det er ikke særlig svært at se at f.eks. palæstinensere har helt andre socio-kulturelle forudsætninger end iranere.

Det er disse subtile kulturforskelle, som de fleste Islamkritikere overser, når de kortslutter fra integrationproblemer til Islam. Det er en alt for grovkornet analyse. Men den er bekvem for demagogerne - og sluges råt af deres følgere.

/O

Thomas Tanghus, Michael Gudnæs, Katrine Damm, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring, Jørgen Tryggestad, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Christel Gruner-Olesen, Gert Romme, Bjørn Pedersen, Erik Karlsen, Herdis Weins, Esben Lykke og Poul Erik Pedersen anbefalede denne kommentar
Poul Erik Pedersen

Olivier Goulin - blot som tilføjelse dette: det har over længere tid interesseret mig at der sker en forskydning, når vi debatterer kulturforskelle mellem en "kristen kultur" og en "islamisk kultur". Dette gælder i særlig grad når talen er om kriminelle handlinger. I den vestlige (kristne) kultur er vi vant til at operere med et personligt ansvar, et ansvar vi gør gældende når vi behandler den kriminelle gerning i forbindelse med strafudmåling.
Når talen derimod er om en kriminel med rod i en "islamisk kultur" så skifter fokus næsten pr. automatik. Så er den kriminelle handling pludseligt ikke et resultat af en individuel handling hvor man kan gøre et personligt ansvar gældende, men resultat af en bestemt religiøs overbevisning. Dette forhold har jeg simpelt hen ikke forstået. Det må vel stadig være sådan at alle bør betragtes som værende lige for loven, med det samme ansvar for at kunne opføre sig ordentligt - samt i modsat fald at skulle tage konsekvensen heraf.
Generelt: for mig at se er det et udtryk for et endimensionelt menneskesyn, at ville forklare den kriminelles handling med henvisning til pågældendes påståede religiøst definerede kultur. Dels er hvert enkelt menneske en kompleks størrelse, dels er samspillet mellem det enkelte menneske og det omkringværende samfund en kompleks proces. Køn, klasse, økonomisk position, det enkelte menneskes personlige "historie" er, vor mig at se, naturligvis forhold som spiller ind i hvorledes man agerer som menneske. Fastholder vi dette, må vi også erkende at forståelsen for den kriminelle handling også er kompleks. - Og lad mig så understrege: hermed er ikke sagt, at den enkelte kan frakendes et personligt ansvar for egne handlinger for det kan naturligvis ikke lade sig gøre. Men forståelsen af handlingens komplekse natur bør kunne bruges til en samfundsmæssig debat om, hvad vi kan gøre for at forhindre fremtidige kriminelle handlinger.
På falderebet et suk: det undrer mig at vi ikke, som samfund, har mere fokus på de samfundsmæssige konsekvenser skatteunddragelse og hvidvask har, ud fra den betragtning at det faktisk økonomisk set har ganske alvorlige konsekvenser. Læg så vel mærke til: denne type af kriminelle handlinger er begået af helt almindelige danskere, placeret i særdeles ansvarsfulde stillinger i toppen af dansk erhvervsliv. - Her er der vel at bemærke tale om "pæne" mennesker, der absolut intet forhold har til islam.
mvh. poul.

Lars Løfgren, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring, Bodil Rasmussen, Steffen Gliese, Viggo Okholm og olivier goulin anbefalede denne kommentar
olivier goulin

@Poul Erik,

God pointe. Du går skridtet videre - og det er naturligvis sandt altsammen.

Jeg forsøgte at imødekomme den opfattelse (og muligivs faktum), at hele befolkningsgrupper skulle være 'mere kriminelle' and andre. Men selv på den præmis er den pågældende generelisering forkert. Hvis man skal generelisere, skal man i det mindste gøre det på en korrekt analyse :-)

/O

Niels Duus Nielsen, Poul Erik Pedersen, Trond Meiring, Bodil Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Nu færdes jeg i lande, som nogle nok vil kalde muslimske, selv om der også er andre religioner til stede. I øvrigt bor jeg periodevis i et af landene, hvor vi også har et dejligt hus.

Og bortset fra et forsøg på lommetyveri i en sporvogn for en halv snes år siden møder man såmænd ikke meget mere kriminalitet, end det man kender fra Danmark. Og dette forsøg blev i øvrigt afbrudt af en hel del andre medrejsende, der både verbalt og i direkte nærkontakt fik det afbrudt, for selv mærkede jeg intet.

Men hvis dette drejer sig om religion, bør jeg måske også gøre opmærksom på, at medens en del mange mennesker i disse lande er troende, og kommer til bøn hver fredag, findes der - ligesom i Danmark - en hel del der har samme livsværdier som de troende, men aldrig kommer i moskeen.

Og hvis man også tror, at borgerne i disse lande generelt er lavtuddannede eller ligefrem analfabeter, som jeg har læst, så er det i hvert fald helt forkert. I nutiden er der simpelt hen mange rigtigt dygtige akademikere - mest læger og ingeniører, men også it-folk på meget højt niveau. der har kunder over hele verden.

I øvrigt bor vi periodevis også i Sverige, hvor vi også har et hus, og her er der langt flere muslimer en i Danmark. Og også her søger nogle moskeen hver fredag, medens andre aldrig gør det. Men de glider alle helt problemløs ind i samfundet.

Så jeg har meget svært ved at se, at religion er nogen hindring for integration. Men måske er det fortyggede holdninger i samfundet, der skaber disse problemer?

Niels Duus Nielsen, Trond Meiring, Dorte Nielsen, Erik Karlsen, Steffen Gliese, olivier goulin og Sara Al-Khafaje anbefalede denne kommentar
Henrik Hansen

Gert Romme:
"Men de glider alle helt problemløs ind i samfundet"

Ja Rosengård i Malmø er et godt eksempel.
AFA är inte välkomna i Rosengård!
https://youtu.be/hG3WmgUfqrk

Det er en mortifikation sandhed, for der er bestemt integrations problemer i Sverige, forbundet med islam. Men det komme naturligvis an på om man, vil se disse problemer i øjene.

Thomas Poulsen

@olivier goulin Grænsen mellem religion og kultur hænger i den islamiske verden så tæt sammen, at det reelt ikke giver mening at hævde, at forskellene skyldes regionale og nationale kulturforskelle og ikke religion. Jeg er godt med på, at folk fra Iran er langt mindre problematiske end folk fra f.eks. Irak, men begge er stadig klart overrepræsenteret når det kommer til kriminalitet.

Steffen Gliese

Tværtimod, Thomas Poulsen, er der enorme forskelle på folk i lande, hvor folk er muslimer, både indenfor landenes grænser, fordi grænserne, der jo blev sat med opløsningen af det osmanniske rige efter 1. verdenskrig, og landene imellem. Der findes heller ikke noget land, bortset fra Iran, der har et styre, der kan betragtes som 'islamisk', det er magtkampe og dynastiske overvejelser her i det 1. århundrede efter sammenbruddet, det handler om. Og Vestens uophørlige indblanding.

Der er en række forhold om kristendom i Danmark, som Mohamad Abd Almonam vil opdage henad vejen - f.eks. at kristendom, hvor Islam er 'fred', er 'Kærlighed', og derfor en noget mere anarkistisk religion, der fungerer efter Paulus' formel 'alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt'.

Erik Hansen

"Islam har fremmet min integration i Danmark"
"Vi skal huske, at det enkelte menneskes adfærd ikke har noget med religionen at gøre"

Er dette et eksempel på at islam er en farlig hjernevirus som ødelægger den smittedes evne til rationel og klar tænkning?
Eller er det bare forfatteren der ikke kan argumentere sammenhængende på en tom mave?

jens peter hansen

Hvad er det for et muslimsk land du har et dejligt hus i Gert Romme ? Du har også hus i Sverige, hvor der efter din mening ingen problemer er med indvandrere . Gid det var så vel. Bilafbrændinger, skyderier og udvisning af religiøse mørkemænd er også svensk hverdag. Rosengården i Malmø og Rinkeby ved Stockholm er eksempler at ikke alt er vellykket i Sverige heller.

Steffen Gliese

Jens Peter Hansen, blot fordi det kommer i avisen, betyder det ikke, at det er alment - faktisk er det formodentlig sådan, at det kun er, fordi det er temmelig sjældent forekommende, at det kan påkalde sig interesse.

Hans Larsen, Trond Meiring og Bodil Rasmussen anbefalede denne kommentar
Dorte Nielsen

I forhold til diskussionen om, hvorvidt hele befolkningsgrupper/nationaliteter skulle være tendentielt mere kriminelle end andre (men ikke pga. det religiøse tilhørsforhold): Det er da muligt, at visse kulturer af vane og omstændigheder er blevet mere krigeriske, ærekære o.l. end andre - det er vel et kendt faktum at der er generelle tilbøjeligheder i temperament og udtryk for samme hos forskellige folkeslag - men bortset fra det så synes hele spørgsmålet om social baggrund at gå tabt i denne debat-tråd. Kriminalitet og anden 'utilpasset' adfærd har og har altid haft sammenhæng med sociale problematikker; lav indkomst, en følelse af at være på kanten af samfundet, ringe muligheder i livet generelt o.s.v. Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvad der er årsag og hvad der er virkning i den sammenhæng, men forskningsmæssigt er der vel en generel anerkendelse af at det i udgangspunktet er lav social status, der er hønen, ikke ægget. Ergo ligger løsningerne også inden for det (psyko-)sociale felt, og jo mere vi stigmatiserer bestemte grupper og boligområder, dsto værre bliver det.

I fht. debatten om hvorvidt religion i sig selv er et problem for at indgå i det danske samfund, er det jo nogle uvidende politikeres tåbelige påstand, at man f.eks. arbejder dårligere under faste. Som absolut hovedregel er folk mere produktive, når de faster; hjernen furngerer glimrende og man skal ikke bruge til hverken på at spise eller på at 'komme sig' efter en tung frokost. Det samme formentlig med regelmæssig bøn; det kan sammenlignes med meditation som frisker hjernen op og minder en om ens basale værdier m.v. i en måske travl arbejdsdag, så forhastningsfejl o.l. modvirkes.

René Hansen, Viggo Okholm, Trond Meiring, Bodil Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Jamen det siger jeg jo heller ikke at alt går ad helvede til i Sverige, men at fremhæve Sverige frem for Danmark når det angår integration kræver vel mere baggrundsviden end at man har et dejligt hus i Sverige eller hvad ? Jeg har familie i Sverige og de fortæller mig om hvor slemt det står til i Danmark. Hvor mon de får deres oplysninger fra ? Fra pressen naturligvis.

Niels Duus Nielsen

Det er fanatikerne, der er problemet. Fundamentalistiske muslimer eller fundamentalistiske højreorienterede - det kan vel komme ud på et; fælles for begge grupper er, at de ikke kan se nuancerne.

Og ser vi på tallene, er jeg bange for, at der er flere fanatiske højreekstremister, end der er fanatiske islamister her i landet. At dømme ud fra, at Nye Borgerlige og Stram Kurs er blevet opstillingsberettigede, mens de fundamentalistiske muslimer ikke har fprmået at samle underskrifter nok til at komme på valg.

René Hansen, Viggo Okholm, Steffen Gliese, Hans Larsen, Katrine Damm, Dorte Nielsen, Herdis Weins og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Fanatiske muslimer er jo imod valg, men drømmer om kalifatet, så det ville da være grotesk hvis de samlede underskrifter.

Finn Jakobsen

Enhver må være salig i sin tro, blot man også lader andre tro eller ikke tro, hvad vi vil. Personligt er jeg fundamentalt skeptisk overfor religiøse tilbøjeligheder af enhver art. Jeg er tilhænger af indvandring og modstander af indavl. Og jeg synes, at folk skal behandles ordentligt og ikke dæmoniseres på grund af oprindelse, ophav eller religion. Statistikken lyver nok ikke så meget om kriminaliteten og beskæftigelsen af indvandrere af mellemøstlig oprindelse, at vi kan konkludere, at der ikke er problemer - f.eks. mht voldsparathed og især kvinders arbejdsmarkedtilknytning. Det er nok sådanne temaer, der skal adresseres fremfor diskussioner for og imod den ene eller den anden religion.

@ Jens Peter Hansen,

Tak for din interesse omkring vores 2 huse. Nu er der mange, der har 2 huse i forskellige lande. Men vi har faktisk også personnumre i de 2 lande, og det er vist mere sjældent.

Du spørger til vores hus på Čukur-bjerget. Og hvis du påtænker at besøge os, skal du nok vente til tirsdag d. 4. juni, for netop nu er vi i Struga ved den store Ohrid. Men hvis du i øvrigt medbringer nogle tebirkes, bliver vi meget glade.

Når du kommer af hovedvejen og lige før du kommer til serpentiner-strækningen, der gennem en række "etager" fører lige ned til vores by, skal du dreje af ved skiltet, hvor der står Čukur. Det er en smal asfaltvej, der fører frem mod en lille landsby oppe på selve bjergkammen. Her skal du blot fortsætte gennem den lille Čukur-landsby med sine 68 indbyggere, og det sidste hus på vejen er vores. Det er et stort og ret højt teglstenshus på venstre side af vejen, der ligger lidt for sig selv i et naturområde med bush og skov bestående af spisekastanier, vilde figner og lidt mandler. Bushen er mest vilde druer, timian og laurbær.

Og hvis du kører lidt længere frem for at vende, kommer du til vores frugtplantage, der hos kommunen er registreret som appelsiner, men nok har mest af al anden frugt. Der var ualmindelig flot for nogle uger siden, da hele plantages stod med hvide blomster. I øvrigt blomstrer bjergene i februar med vilde løgplanter i hvid med forskellige nuancer.

Fra både huset og haven kan du se ned i de dybe dale på begge sider af bjerget. Og mod syd ser du lige ned over vores lille by samt i floden, der også er grænseflod, og anses af EU som en af Europas reneste floder. Den rummer 32 fine spisefisk samt lidt sø-levende slanger og skildpadder, og anvendes til badning og lidt sejlads.

Selve vores lille kommune på 2.800 indbygger i 8 landsbyer rummer en herlig blanding af forskellige etniske, og dermed også religiøse og kulture. Derfor har vi over året mange forskellige mærke- og festdage, som afholdes af alle grupper. Det har vi i hvert fald ikke oppe i Sverige, hvor vi mest er om vinteren.

Men husk lige det med tebirkes, for det er faktisk det eneste afsavn vi lider under.

Viggo Okholm, Dorte Nielsen, Steffen Gliese, Jens Thaarup Nyberg, Erik Fuglsang, jens peter hansen, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Jeg takker for den smukke beskrivelse og invitationen. Skulle du/I komme forbi Nyord er du velkommen. Spørg blot efter mig. Selv om vi ofte er uenige så er meningsudveksling vel et ægte vilkår i et fungerende demokrati.

Dorte Nielsen, Steffen Gliese og Palle Pendul anbefalede denne kommentar
Dorte Nielsen

Jeg får lyst til at tilføje: Jeg omgås, nok primært via mit daglige arbejde, en hel del mennesker som oprindeligt kommer fra samfund hvor Islam er den fremherskende religion, fra mange forskellige lande - nogle af dem er kolleger, andre samarbejdspartnere, og nogle 'borgere' som jeg har at gøre med qua mit arbejde som jobkonsulent. 99% af dem er veltilpassede, søde, dygtige, ekstremt flittige og 'ordentlige' samfundsborgere. Så jeg gentager min pointe fra tidligere indlæg i denne tråd: Når dette ikke er tilfældet, er der tale om sociale problemer, ikke etniske.

Trond Meiring, Poul Erik Pedersen, René Hansen, Carsten Munk, Viggo Okholm og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Henrik Plaschke

Jens Peter Hansen

Fanatiske muslimer er imod valg og vil derfor næppe samle underskrifter, men foretrækker at drømme om kalifatet – skriver du.

Det har du sikkert ret i.

Men heldigvis står disse fanatikere ikke alene. Ser vi på Københavns Kommunes seneste Medborgerskabsundersøgelse (offentliggjort december 2018), fremgår det, at mere end 90 % af unge med såkaldt ikke-vestligt baggrund finder det vigtigt at stemme til offentlige valg. Det er trods alt et forholdsvis pænt tal.

Og i søndags – for to dage siden – oprettedes en facebookgruppe med navnet Muslimer til Stemmeboksene 2019. På to dage har den fået 12.000 medlemmer – omkring 50, mens dette indlæg blev skrevet!

Poul Erik Pedersen, Steffen Gliese og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Jamen jeg siger jo ikke at muslimer ikke stemmer, men at tilhængere af kalifatet opfordrer folk til ikke at stemme, som en kommentar til Niels Duus Nielsens indlæg om at disse ikke har samlet underskrifter til valget. DET ville jo være grotesk ikke ?

Henrik Plaschke

Det er jeg ganske enig med dig i Jens Peter Hansen. Mit tidligere indlæg var ikke polemisk ment eller en kritik af dine synspunkter. Snarere et supplement.

Hvis dette ikke fremtrådte tilstrækkeligt tydeligt, beklager jeg det.

I øvrigt er antallet i medlemmer i facebookgruppen Muslimer til Stemmeboksene steget fra 12.000 til knap 14.000 siden i går aftes, hvor jeg skrev mit indlæg. Så der er i hvert en mobilisering i gang om politisk deltagelse blandt muslimer.

Albert Frederiksen

@Gert Romme
Bor du ikke i et område, hvor folk for 25 år siden myrdede hinanden i stort tal pga religion?

John Poulsen

Måske er lidt statistik på sin plads ?
http://www.dawn.com/news/1165850
Der er lang vej.....

Poul Erik Pedersen

John Poulsen 17.5.2019: - og hvad siger så denne artikel om forholdene i Danmark, som jo faktisk er kronikørens ærinde? Det så jeg gerne uddybet.
Mvh. poul.

Poul Erik Pedersen

John Poulsen 17.5.2019: I tillæg hertil: artiklen er fra 2015. Den er altså 4 - 5 år gammel. Så der er altså en mulighed for at noget af den lange vej er tilbagelagt. Hvis din kommentar skal have værdi og troværdighed, set i forhold til en kronik skrevet i 2019, vil det nok være hensigtsmæssigt at referere til en smule nyere tal og dermed også nyere kilder - helst gerne med udgangspunkt i danske forhold.
Så bundlinjen må være, at din kommentar for så vidt ikke rokker ved kronikkens indhold og budskab.
mvh. poul.