Kommentar

Danmarks Statistik bidrager til antimuslimsk propaganda med definition af ’ikkevestlige’

Danmarks Statistiks opdeling af borgere i ikkevestlige og vestlige er blevet central for udlændinge- og boligpolitikken. Det er dybt problematisk, at man på den måde racialiserer danske statsborgere, skriver forfatter John Graversgaard i dette debatindlæg
Debat
29. juni 2019

I disse år bruges en stadig hårdere retorik om indvandrere, og man opererer med en overfladisk opdeling af borgerne, som bruges flittigt af både ministre, politikere og journalister til overfladiske udtalelser og analyser.

Det er et selvstændigt problem, at Danmarks Statistik ikke er uskyldig i denne udvikling.

Et vigtigt grundlag for den nye retorik om udlændinge er nemlig et regulært misbrug af data fra Danmarks Statistik.

Med skam at melde så har Danmarks Statistik ikke ligefrem bidraget til en mere oplysende tilgang til afdækningen af den samfundsændring, som er sket med indvandringen og dermed et øget antal borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

Danmarks Statistik har nemlig indirekte leveret en uvurderlig stor støtte til højrefløjen med sine grove forsimplinger, hvor man i statistikkerne deler borgere op i ’vestlige’ og ’ikkevestlige’.

Os og dem

Denne overfladiske opdeling af befolkningen har medført, at højrefløjen med sin antimuslimske propaganda har kunnet bruge opdelingen til en effektiv ’dem og os’-retorik.

Danmarks Statistik nævner da også, at denne indvandrer- og efterkommerdefinition er en dansk opfindelse. Der findes ingen andre lande med samme definition.

Begrebet bruges første gang i en rapport fra Danmarks Statistik fra 1981, hvor man tager udgangspunkt i begrebet »mindre udviklede lande«. Det stammede fra en økonomisk opdeling af lande, som også FN brugte, og her var der ikke noget etnisk indhold.

Det er tankevækkende, at man i mellemtiden er holdt op med at bruge begrebet »mindre udviklede«. Men herhjemme er det erstattet af begrebet »ikkevestlige lande«, og det er blevet taget imod med kyshånd af de kræfter, som opererer med et forsimplet verdensbillede.

Et verdensbillede, som minder betænkeligt meget om kolonitidens billede af den europæiske civilisation som højt udviklet og de andre folkeslag som laverestående. Og som passer med Samuel Huntingtons hovedløse tese om civilisationernes sammenstød.

Der, hvor kæden hopper helt af, er, når Danmarks Statistik deler befolkningen op i tre grupper: personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. Og derefter lægger gruppen af efterkommere sammen med gruppen af indvandrere.

Efterkommerne er født i Danmark og er en gruppe, som er langt mere integreret end deres forældre. Mange har dansk statsborgerskab og opfatter sig som danske. Adam El-Matari spørger derfor meget forståeligt i Jyllands-Posten den 6. april:

»Man kan da ikke være indvandrer, hvis man er født i Danmark?«

Denne diskussion skærpes af udmeldinger fra den yderste højrefløj om, at det kan tage fire-fem generationer at blive regnet for dansker.

Der har allerede lydt krav fra højreekstremisten Martin Henriksen (DF) om en mere retvisende statistik, hvor man tager tredjegenerationsindvandrere med.

Kort sagt: Det lader sig ikke gøre at flygte fra sin afstamning, hvis det står til toneangivende folk i Dansk Folkeparti.

Racialiseret boligpolitik

Danmarks Statistiks opdeling i vestlige og ikkevestlige danner nu også grobund for boligpolitikken. De såkaldte ghettolister er nemlig lavet over boligområder ud fra, hvor mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere, der bor der.

Listen bruges aggressivt til at kræve en hård regulering af den almene sektor, her især i de såkaldt »hårde ghettoer«. Disse ghettolister bruges af næsten alle partier til at blæse et falsk billede op, som kan bruges i den såkaldte udlændingepolitik.

Med hjælp fra Danmarks Statistik generaliserer man altså om borgerne i hele boligområder, som i virkeligheden kan kendetegnes som multietniske og dermed er svære at generalisere om.

Det handler ikke længere om, at borgere skal behandles ud fra et lighedsprincip, selv om det store flertal faktisk er danske statsborgere med fulde borgerrettigheder.

Den måde, man laver statistik om borgerne på, bidrager til, at mennesker ikke længere ses som borgere med rettigheder, men at de racialiseres og reduceres til at være medlemmer af en etnicitet, også selv om de kan være født i Danmark, er danske statsborgere og opfatter sig som danske. Eller opfatter sig som en blanding af flere kulturer.

Opdelingen i vestlige og ikkevestlige bruges i dag på en giftig måde, som bidrager til racisme og diskrimination. Men ser man på tallene, så viser de jo i virkeligheden primært, at mange indvandrere og efterkommere er en del af lavindkomstgruppen og arbejderklassen med de problemer, som følger af det.

Kort sagt: Må vi bede om en retvisende statistik, som ikke opererer med en forsimplet opdeling af befolkningen.

John Graversgaard, psykolog og forfatter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Henrik Keller

Jeg forstår ikke, hvorfor det er specielt odiøst at angive, hvilken procentdel af befolkningen, der er indvandrede/efterkommer. Heller ikke selvom man opererer med invandrere fra ikke-vestlige lande.
Jeg kan heller ikke se noget forkert i at angive, hvor mange tilhængere de enkelte religioner har.
I princippet er det jo det, statistik drejer sig om. Skal man så heller ikke kunne oplyse antal mænd/kvinder i samfundet?
Hvor mange tilflyttere, der kommer til et land er ikke irrelevant (spørg indianerne el tibetanerne). Dels kan indvandring fra nogle lande være en dyr fornøjelse. Dels kan det ændre samfundet, fordi de nytilkomne har værdier, der er meget forskellige fra vores. Dels kan det give uroligheder, hvis konflikter medbringes fra oprindelseslandet.
80% af danskerne ønsker en stram udlændingepolitik, fordi de ikke ønsker at overlade et ustabilt samfund til deres børn. Det har nogle fra den selverklærede elite meget svært ved at acceptere. Der må være tale om racisme og de folk derude ved kakkelbordene må være dumme.
For 35 år siden indførtes en markant lempelse af regler for asyl. I modsætning til, hvad “die gutmenschen” (det må man ikke sige, men man må godt sige racist) hævdede, førte det til en kraftig stigning i antal asylansøgere. Dengang hævdede man også, at der skam ikke var grund til frygt. Dansk kultur var ikke i fare. Idag får vi så at vide, at landet nu er multikulturelt og det må vi affinde os med. Der er vist nogle, der er blevet taget i røven. Hvem har bestemt, at vi skal være et multikulturelt samfund? Jeg er ikke blevet spurgt. Det er ikke fordi det flyder over med eksempler på vellykkede, multikulturelle samfund. Faktisk ender det ofte dårligt.
Intergrationen har været en begrænset succes. Der er flere, der klaret sig godt, men også flere, der klarer sig dårligt. Bandeuvæsen. Radikaliserede etc. Også blandt efterkommere. De færreste efterkommere ønsker at gifte sig med danskere.Derfor giver det måske mening at medregne efterkommere i gruppen. Og nej det er ikke det danske samfunds skyld, at nogle har udviklet et had mod Danmark. De mennesker er kommet til et af verdens bedste samfund. De har haft alle muligheder, men hos nogle har religion, kultur, evner og forældrenes holdning stået i vejen. Det er ikke samfundets skyld, selvom det pr definition altid er synd for muslimer.

Lars Steffensen, Lasse Reinholt, Morten Simonsen, Erik Fuglsang og Lene Mortensen anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

"Den måde, man laver statistik om borgerne på, bidrager til, at mennesker ikke længere ses som borgere med rettigheder, men at de racialiseres og reduceres til at være medlemmer af en etnicitet, også selv om de kan være født i Danmark, er danske statsborgere og opfatter sig som danske. Eller opfatter sig som en blanding af flere kulturer."

Er det racistisk at skrive at nogen er ikke-vestlig? Det kan det vel kun være hvis der foreligger en antagelse eller præmis om at det er racemæssigt underlegent at være andet end vestlig, altså at det er DIN egen association. For tror hr. Graversgaard at Danmarks Statistik har det som præmis når de klassificerer indvandring efter vestlig og ikke-vestlig herkomst?

Jeg tror at du forveklser dine egne associationer med ordet "ikke-vestlig" og hvordan du selv racialiserer ordet "ikke-vestlig", med hvad alle andre gør. "Reduceres til at være medlemmer af en etnicitet"? Er det noget man "reduceres til", da? Hvis man kommer fra en indisk-panjabisk etnisk baggrund, er det så noget man er "reduceret" til? Noget der er underlegent? Det er det vel kun hvis man har og opererer med antagelsen om at forskellighed er lig underlegenhed, at det faktisk bliver det.

"Opdelingen i vestlige og ikkevestlige bruges i dag på en giftig måde, som bidrager til racisme og diskrimination. Men ser man på tallene, så viser de jo i virkeligheden primært, at mange indvandrere og efterkommere er en del af lavindkomstgruppen og arbejderklassen med de problemer, som følger af det."

Så statistikken bliver brugt "giftigt", men du kan alligevel konkluderer at indvandrere/efterkommere (som åbenbart ikke er et racialiserende begreb...tænk selv lidt over dén), i højere grad er del af lavindkomstgruppen? Danmarks Statistik har ikke ansvaret for hvilke tåbelige associationer eller potentielle associationer, antagelser og deraf følgende racistiske ideer højrefløjen eller du selv danner sig og skaber.

Ikke-vestlig har kun en association til "laverestående", "underudviklet" eller alt muligt andet negativt, hvis du selv insisterer på enten SELV at skabe og bevare den assocation eller hvis du insisterer på at lade højrefløjen dikterere hvad hele samfundet skal tænke når de hører ordet "ikke-vestlig".

Så hold lige op med det, ikke?

Er ortodokse jøder vestlige? Kan russere være vestlige? Hvad med sydafrikanere? Indere? Folk fra Singapore?

Flemming Kristensen

Forfatter John Graversgaard bruger reelt en kronik på at advokere for, at der findes statistiske data, hvis årsagssammenhænge bør skjules for befolkningen.

Derefter afslutter han med:

"Kort sagt: Må vi bede om en retvisende statistik, som ikke opererer med en forsimplet opdeling af befolkningen".

Det svarer lidt til at promovere en asketisk livsførelse og derefter smide en selfie på af sig selv siddende på et guldindfattet bidet i Dubai, som vasker én ren bagi med Dom Perignon 1959 champagne.

Der er intet racistisk i at skrive ikke-vestlig. Hvorom noget, så bliver statistiske årsagssammenhænge af kriminel karakter markant udvandet i favør af muslimske lovovertrædere, når asiatere og andre indregnes i fælles ikke-vestlig regi.

Men John Graversgaard ønsker måske en ÆGTE retvisende statistik, hvor vi har mulighed for at operere med både religiøs observans og det at være indvandrer af 1., 2. og 3. generation?

Lars Steffensen, Henrik Keller og Morten Simonsen anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@Tom Finkel
De kan hvis deres hjemland er et vestligt land. Du lader, ligesom kronik-skriveren, til at ville associere ordet "vestlig" med en eller anden form for moralsk dom . Når en russer i Rusland eller en malay i Singapore ikke ser sig selv som "vestlig", tror du så måske at det er et udtryk for kulturelt selv-had? Hvis du ikke selv tænker det, hvorfor antage at alle andre gør?

Anerkendelsen af forskellighed er ikke et had til forskellighed. Hvis du ser nogen der ikke ligner dig, hører nogle med andre kulturelle værdier, tænker du selv som det første at de derfor må være underlegne eller nogen du skal hade? Nej? Jamen hvorfor så antage at det skulle være normen for flertallet af alle andre mennesker?

Dorte Sørensen

Mon ikke ikke ville være mere oplysende, hvis statistikken i stedet blev op delt i indkomstgrupper, erhverv osv. Mon det ikke ville give et bedre og mere retvisnende billede.

Touhami Bennour

Begreb af "ikke vestlig" er ikke kommet fra himlen . Men er konstrueret i 19 århundret i koloni tiden, efter at Arabien blev delt mellem den vestlige verden. Den deling mellem Vesten og Orienten(Islam) har vesten dannet clicheer om "Islam og Vesten" .Orienten som arkaisme og urationnel og vesten son "materialist, rationelt etc. (Georges Corm, Europa og den Vestlige myte) med "ikke vestlige" lægge Orienten i en uinteressante "verden opfattelse". Det var dengang, hvor Vesten havde herredømme. Men nu har vesten, Med Trump, der ser mere til Orienten end til Vesten. Folk fra Danmark statistik kender deres lektier fra historien.

I øvrigt Vesten og Orienten begreber findes ikke i Islam, Muslimer er fra alle kontinenter, der er tre muslimsk lande i Europa, Albanien, Bosnien og Kosiovo,. ( Vesten er så beruset at more sig over Islam, så de er forblindet totalt. De er clicher, bare clicher "ikke vestlig"

Touhami Bennour

Det skal læses KOSOVO

Bjørn Pedersen

@Dorte Sørensen
Kommer vel an på hvad man vil undersøge? Hvis man ønsker at undersøge hvorfra man f.eks. får udenlandsk arbejdskraft, ville det være relevant både at inkludere socioøkonomisk baggrund såvel som oprindelsesland.

Søren Kristensen

Danmarks statistik forsøger at levere tal og svar på nogle kontroversielle spørgsmål, som interesserer mange - ikke mindst almindelige og ofte ikke særligt akademiske mennesker. Det kommer der så nogle kontroversielle svar ud af, formuleret i nogle ret almindelige og ikke særligt akademiske termer. Det kan man så opfatte som et gode eller onde efter behag. Personligt har jeg ikke noget imod det, s sikkert fordi jeg er forholdsvis almindelig og ikke særlig akademisk.

Dorte Sørensen

Bjørn Pedersen
Hvis Danmark ønsker udenlands arbejdskraft - er det vigtigste så ikke om arbejdskraften har den ønskede uddannelse osv. og ikke hvilket land arbejdskraften kommer fra.
Derudover er det vel vigtiget at uddanne danskere så de kan varetage opgaverne - her bør det kræves af arbejdsgiverne at oprette nok lærerpladser osv..

Er opdelingen i vestlige og ikke vestlige ikke mere et ønske fra DF for at kunne pege fingere af de muslimske indvandre.

Andetsteds antydes det, at det økonopmiske råds resultater har været kompromiteret af den løkkeregeringens ønsker. Det er en nærliggende, at der ikke er tale om et enkeltstående tilfælde. Man har helt bevidst arbejdet med en organiseret ideologisk "omkalfatring" af samfundet.
Et større aflusningsprojekt venter!

Bjørn Pedersen

@Dorte Sørensen
Det ville jo være effektivt, inden man begyndte at sende jobopslag ud til hele verden, at undersøge hvilke områder af verden der f.eks har de bedste forudsætninger for at kunne supplere den arbejdskraft man behøver. Hvis Somalia f.eks. ikke investerer samme ressourcer i uddannelsessektoren som Singapore eller Tyskland, er det nok ikke dér man behøver at lede efter højt uddannet arbejdskraft.

Det er ikke DF der fandt på ordet "vestlig"... eller nogen anden nationalistisk gruppe, for den sags skyld. Det har, i forskellige perioder af historisk tid, været brugt til at skelne mellem den vestlige kristendom og den østlige kristendom, og langt senere under den Kolde krig, til at skelne det Sovjetdominerede Europa fra det NATO-dominerede og kapitalistiske Europa. Det har længe været brugt om de kulturområder, der har grobund i en vest-kristen (katolsk og protestantisk) kulturhistorie og det er også den mest brugte betydning idag.

Touhami Bennour

Bjørn Pedersen
Kristendommen et også Østlig ligesom Coran. Mit navn (Touhami) er navn til Jesus disciple: Thomas, hvis den rigtige navn lyder: (Tohma).
Når min far gav mig dette navn han ved det udmærket at der findes mange krisne navn findes på arabisk.
Selv Jesus findes på arabisk: issa, Jakob: Jaakub og mange andre som jeg har glemt. Jeg garanterer du ved intet af "biblen", at dømme fra min erfaring, dansker ved intet om de orde de læser fra biblen. Men det er nemmer for en arabere, Idet biblen er skrevet oprindeligt på "arameisk" og det er meget nære det arabisk. De berømte ord af Jesus på korset: "Eli limada sabaktani, jeg kan oversætter dem til moderne arabisk: det betyder "Gud hvorfor du har forladt mig.
Det er udemokratisk at du står stejl i din mening, når de ikke findes i "Coranen". Den sammenligning du giver med Soviet Unionen og Vesten passer ikke: Kommunismen der er reel, det ved Soviet unionen også; men det står ikke nogen steder At "Islam er ikke vestlig", når den er en verden religion. Hvis du tænker på konsekvenser af det du siger, så bliver muslimer i Danmark fremmede. Det rigtige er at sige: begge religioner ( Kristendom og Islam er Orientaliske, men kun oprindeligt og ikke "Teleologisk", da de stræber efter alle i verden.

Der findes Kristne i Libanon (de er araber) I Egypten, i Jordan og Palæstina. Og der er tre muslimske lande i Europa. Nej det hænger sammen.din forklaring. DEt nytter ikke noget hvis araberne er ikke enig med dig? hvis du finder en araber som er enig med dig, det vil jeg gerne.'
Der tales om Europeisk Islam, men det er ikke blevet til noget. En religion er at tage eller lade være, Der forandres ikke, heller lade være og bli´r ateist.Selv Europeere ved ikke hvad det skal sige, en gang siger de, de er troende, andre gange siger de det modsatte.

Touhami Bennour

Det skal læse
Anden ligne andet afsnit: Nej det hænger ikke sammen din forklaring.

Bjørn Pedersen

@Touhami Bennour
Jeg har ikke skrevet noget sted at kristendommen kun er vestlig eller kristendom ikke er østlig. Kristendommen er en verdensreligion, da den er universalistisk af natur, men at den hverken har været, eller er, ens verden over.

Jeg har svært ved at tage din unikke, personlige forståelse af hvad ordet "demokrati" skulle betyde, særligt seriøst. Fakta og viden er ikke, og skal heller ikke være eller tilstræbe sig på at være "demokratisk". Jeg har ingen "mening" om at kristendommen var delt i en øst og vestkirke. Det er et objektivt, historisk faktum, ligesom Vesten under den Kolde Krig ligeledes var sat i opposition til det kommunistiske Øst.

Prøv lige at læs ordentligt efter hvad folk faktisk skriver til en anden gang, Touhami, istedet for at argumentere imod argumenter folk aldrig har fremført i nogen form, sted eller tid.

Touhami Bennour

Bjørn Pedersen
Ok. jeg har ikke set Forståelse fra det første færd mellem to personer. Det er altid en frem og tilbage mellem diskussioner. Man behøver ikke At være enig fra de første færd.
Diskussionen gå på "ikke vestlig" . Du siger det er ikke DF der sagde "Vestlig", hvor ved du det fra. det angår mig, jeg er den forurettet. Du forhindre mig i at være part?. Det dreje sig om indvandre ikke om dig. Du siger der har været gennem tider tale om forskel (i formen eller i de væsentlige). Du misforstår (form og væsen)- når du taler om formen, det er klart det er forskel mellem Demokrati i Frankrig og Danmark. Når det er magtens deling, Valg er det demokrati. Jeg har lagt mærke til at du taler om formen. Men Danmark statistik taler Om det "væsentlige", de deler folk i "ikke vestlig". Hvorfor ikke sige de er "Orientaler" meget bedre. Kan det passer at sige Til En "hvid man" at han er ikke brun. "De ikke brune er hvide,"men de er hvide?
Dit forslag om at finde indvandre til Danmark et ikke seriøse. Du har ikke prøvet det før. Du skal ikke tro at de andre siger ikke noget.
Jeg kender demokratiet godt nok til at jeg kunne praktisere. Jeg synes ikke du er demokratisk når du tænker kun på danmark og ikke på udvandrenes land. Jeg tror ikke at det sker nogen sinde.som du ser det.Et eksempel af formen, At bøje sig i bønnen(i Islam) det er formen. Tyrkene gør det ikke, de bliver stående. De væsentlige Er i Islam 5 søjler og alle skal anvende, og om de lever i Europa eller i Asien eller i mellem østen.
Som konklusion du misforstår "formen og indhold" eller du har glemt det. jeg ved det ikke. Og jeg synes ikke det du skriver er spendende. Du behøver ikke svare,. det har jeg oplevet før

Bjørn Pedersen du missede pointen totalt.

Er der andre måder at definere folk på end vestlig og ikke-vestlig? Er det ligeledes muligt at en indonesisk muslim or en pakistansk muslim ikke har noget til fælles? Eller er de bare muslimer og så er det ligesom det der er værd at kommentere på det?

Helt enig! Statistik er et fantastisk værktøj til manipulation.

"Men ser man på tallene, så viser de jo i virkeligheden primært, at mange indvandrere og efterkommere er en del af lavindkomstgruppen og arbejderklassen med de problemer, som følger af det."

Det er nemlig her roden til god integration skal findes.

Carsten Hansen

"Der findes ingen andre lande med samme definition."; Står der at læse i artiklen.

Betyder det så at tingenes tilstand er bedre i andre lande ?. F.eks. i Sverige ?

Jeg tror ikke man fjerner ret megen virkelighed ved at lægge et tågeslør ud.
Statistikker lever af definitioner; Find gerne på nogen der er bedre end de nuværende, men der er intet der tyder på at der er den store forskel på hvordan det virker , når vi kigger på andre lande.

Bjørn Pedersen

@Tom Finkel
Du er godt med på at ikke-vestlig ikke er lig muslim, ikke? Der findes faktisk både brune mennesker der ikke er muslimer, og lyse østeuropæiske mennesker der er.

Ja, en vestlig amerikaner fra USA og en vestlig dansker fra Danmark have lige så lidt tilfælles som en ikke-vestlig indoneser fra Indonesien og en pakistaner fra Pakistan på ganske mange områder.

Bare ikke om de kommer fra vestlige eller ikke-vestlige lande og kulturområder.

Og der findes tusinder af måder at inddele folk på. Nogle relevante i forhold til et spørgsmål, som igen er irrelevante overfor andre. Afhænger af hvad man undersøger. Man kan f.eks inddele folk i hvide og brune mennesker. Gør man dog det, er det i så diskriminerende og DF-agtigt når man ekskluderer de brune mennesker fra at blive omtalt som hvide?

Kronikøren associerer enten selv vestlig med noget overlegent, eller går udfra at alle andre end ham selv gør. Hvis det er ens association til ordet vestlig, kan jeg sagtens følge harmen.

Men når man altså ikke associerer på den måde, er det svært at se problemet som andet at folk skal gøre op med nogle af deres problematiske antagelser, associationer og formodninger.

Touhami Bennour

Problemet er ikke i ordet "vesten" men den myte der dannes omkring. Man kaldte vesten efter de lande, der ligger ved den vestlige side af Europa, ved Atlanta havet har skabt historie med sejlads gennem atlanter havet til den øvrige verden, som tilfældigvis ligger i den Vestetlige halvkugle, og som tilfældigvis har haft herredømme i Verden i 19 århundert, det har ikke noget med Europa. Oprindelig var de kun de lande, der ligger ved atlanta havets kyst. Øst/Vest sider af jorden er kent også i Antikken; Dengang var det Khartago der stod for "Vesten". Men mellem de to perioder kom der religioner, og religioner gjorde ingen forskel mellem de to hemisfære. Jeg håber det jeg siger vil ikke udløse "Janteloven". Jeg vil ikke lære nogen noget. Der tales bare meget om ordet "Vesten", men det har en historie.