Kronik

Thomas Piketty: En europæisk grøn omstilling kan kun gennemføres med de venstreorienterede

Styrkelsen af Europas grønne partier var et opmuntrende resultat ved europaparlamentsvalget, men de skal danne alliance med de venstreorienterede partier, hvis klimakrisens udfordringer skal løses, skriver den franske økonom Thomas Piketty i dette debatindlæg
Det er muligt at opbygge en model for en bæredygtig og socialt retfærdig udvikling, men det kræver nye diskussioner og vanskelige valg, skriver den franske økonom Thomas Piketty i dagens kronik.

Det er muligt at opbygge en model for en bæredygtig og socialt retfærdig udvikling, men det kræver nye diskussioner og vanskelige valg, skriver den franske økonom Thomas Piketty i dagens kronik.

Tor Birk Trads

Debat
15. juni 2019

Det bedste ved sidste måneds europaparlamentsvalg var styrkelsen af Europas grønne partier. De stærke grønne resultater i flere lande, deriblandt Frankrig, afspejler en glædelig udvikling: Stadig flere europæiske vælgere bliver stadig mere bevidste om klimakrisens påtrængende spørgsmål.

Problemet er bare, at Europas grønne kræfter stadig mangler at tage hul på en grundlæggende og helt afgørende debat: Med hvilke politiske alliancepartnere skal de søge at indgå samarbejde for at gennemføre så meget som muligt af deres politiske program?

I Frankrig klarede Europe Écologie Les Verts (EELV) sig hæderligt ved det seneste valg: 13 procent af stemmerne fik de. Et decideret gennembrud kan man dog ikke kalde det, for allerede tilbage i 1989 fik de 11 procent og i 2009 endda 16 procent.

Af Europa-Parlamentets 751 parlamentarikere er de 74 nu grønne. Det svarer til ti procent mod syv procent (51 pladser) i forrige samling. Trods fremgangen er der således lang vej til at blive en dominerende fraktion endsige at kunne påtage sig en ledelse af et grønt flertal. En afklaring af de politiske alliancer er derfor bydende nødvendig. Og dog lader de vente på sig.

Opmuntret af deres vælgersucceser afviser Europas ledende grønne politikere, især de franske, indtil videre at give en klar melding om, hvorvidt de ønsker at søge indflydelse sammen med venstre eller højre.

Bekend kulør

Denne tøven med hensyn til at bekende klar politisk kulør må undre, for alt peger på, at løsningerne på klimakrisens udfordringer ikke vil kunne realiseres uden en politik, der samtidig sætter massivt ind på markant at formindske den sociale ulighed på alle niveauer. Med ulighedens aktuelle omfang vil målet om at gennemføre en grøn energiomstilling til et ligevægtssamfund forblive en from forhåbning.

For det første fordi klodens kulstofudledninger er meget stærkere koncentreret hos de rigeste. På verdensplan er de ti procent rigeste ansvarlige for godt halvdelen af udledningerne, mens den rigeste ene procent alene udleder mere CO2 end klodens fattigste halvdel. En drastisk reduktion af de rigestes købekraft ville således resultere i en substantiel sænkelse af det globale udledningsniveau.

Derudover er det vanskeligt at se, hvordan den voksende middelklasse og de brede lag i de nye vækstøkonomier skulle kunne acceptere at ændre deres livsform (hvilket ikke desto mindre er helt uomgængeligt), hvis de ikke får synlige beviser på, at også de rigeste yder deres bidrag.

Det politiske drama i Frankrig omkring De Gule Vestes protester mod præsident Emmanuel Macrons grønne afgifter på brændstof burde have fyldt mere i europaparlamentsvalgkampen, og hele forløbet bør tjene som en slående illustration på nødvendigheden af at kombinere indsatsen mod klimaforandringer med vide hensyn til social retfærdighed.

Princippet om at afgiftsbelægge kulstofudledning fik almindelig tilslutning i Frankrig ved dets indførelse i 2017, og tanken bag var hele tiden, at disse afgifter år for år skulle stige regelmæssigt som et vigtigt bidrag til, at nationen kunne reducere sine udledninger i overensstemmelse med de forpligtelser, man har indgået i Parisaftalen.

Progressiv grøn skat

For at denne progressive grønne beskatning kan opleves som almindeligt acceptabel, vil det være helt nødvendigt, at den rammer de største udledere med den proportionalt samme effekt som de mindste, og at det samlede provenu fra skatten går til ikke bare at finansiere grøn omstilling, men også i nogen grad til at kompensere de husholdninger, som er hårdest spændt for.

Macrons regering har gjort det stik modsatte. Provenuet fra afgifterne på brændstof, som især har været mærkbare for småkårshusholdninger, er gået til at kompensere for afskaffelsen af formueskatten og den progressive beskatning af kapitalgevinster. Som dokumenteret ved tal fra Institut des Politiques Publiques blev resultatet af denne skattepolitik, at købekraften fra 2017-2019 steg med seks procent for den rigeste procent og med tyve procent for den rigeste 0,1 procent.

I lyset af franskmændenes massive sociale utilfredshed kunne man måske have forventet, at Frankrigs regering ville have valgt at sløjfe disse gaver til de rigeste og i stedet lade pengene tilflyde grøn omstilling og en kompensationsordning for de lave indkomsgrupper. Sådan gik det som bekendt ikke.

Macron holdt tværtimod fast i gaverne til de rigeste og annullerede de planlagte afgiftsforhøjelser på brændstof – helt i modstrid med Parisaftalen. Om denne afgiftspolitik nogensinde genoptages, er indtil videre et åbent spørgsmål.

Ved at gøre afskaffelsen af formueskatten til sin politiks absolutte markør har præsidenten og hans parti bekræftet alle formodninger om, at han ville blive en arvtager til højreliberalismen og vise sig som en erhvervslivets præsident.

At den sociologiske struktur i hans vælgerkorps, der allerede i 2017 var centreret omkring højindkomstgrupper og de formuende klasser, viser sig at være det i endnu højere grad i 2019, efterlader ikke længere tvivl om dette.

Politisk ansvar

På den baggrund må det undre, at Frankrigs og Tysklands grønne partier øjensynligt er mest stemt for at søge bestemmende indflydelse sammen med liberale og konservative partier. Ønsket om at være med til at løfte et politisk ansvar for den førte politik er for så vidt forståeligt.

Men kan vi være sikre på, at denne tilgang i dette tilfælde nu også er i planetens bedste interesse?

Hvis venstreorienterede og grønne partier var gået i sammen i Frankrig, ville de have kunnet danne en større blok end både de liberale og nationalisterne. Og gik de sammen i Europa-Parlamentet, ville de kunne danne den med afstand største af alle grupper og dermed lægge betydelig vægt til deres indflydelse.

Skal en sådan rød-grøn linje blive en realitet, kræver det ikke blot en grøn nyorientering. Også Europas venstreorienterede partier vil skulle rykke sig.

Euroskeptiske partier som La France Insoumise i Frankrig og Die Linke i Tyskland vil således ikke kunne nøjes med at kritisere EU’s aktuelle struktur eller tale for national udtræden af eksisterende traktater. De skylder os en forklaring på, hvordan EU alternativt skal indrettes, og hvilke nye traktater de i stedet vil foreslå.

Hvad angår socialister og socialdemokrater, pådrager de sig ved deres forvaltning af den politiske magt et medansvar for nedbrydningen og destabiliseringen af det politiske system. Der tilkommer dem nu en central rolle i genopbygningen af det. Men det vil forudsætte, at de erkender deres fejl i fortiden: De har i vidt omfang bidraget til skabelsen af de aktuelle politiske rammer, herunder navnlig den frie bevægelighed for kapitalstrømme uden fælles beskatning eller regulering. Eller de har foregivet at ville genforhandle traktater, selv om de reelt ikke havde nogen præcis køreplan for, hvor de ville hen.

Det er muligt at opbygge en model for en bæredygtig og socialt retfærdig udvikling, men det kræver nye diskussioner og vanskelige valg. Så meget desto større grund til at forlade de politiske hanekampe og lægge kræfterne sammen.

© Le Monde og Information. Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steen K Petersen

"For at denne progressive grønne beskatning kan opleves som almindeligt acceptabel, vil det være helt nødvendigt, at den rammer de største udledere med den proportionalt samme effekt som de mindste, og at det samlede provenu fra skatten går til ikke bare at finansiere grøn omstilling, men også i nogen grad til at kompensere de husholdninger, som er hårdest spændt for"

Derfor større differentieret afgifter, de bredeste skulder, samt forureneren betaler mest, vi kender det fra bøder omkring spirituskørsel, så vi alle har samme incitament, nemlig det rammer høj som lav lige meget.

Så godt og retfærdigt skrevet, min kære Thomas Piketty

Randi Christiansen, Torben Wandall, Bjarne Bisgaard Jensen, Achim K. Holzmüller, Niels Duus Nielsen, Tue Romanow, Anne-Marie Krogsbøll, Michael Waterstradt, Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, Thomas Tanghus, Mogens Holme og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Marcrons politisk-økonomiske fejlbeslutninger og de gule vestes svar forklaret i to afsnit!

Tak - nu kan jeg bedre forstå sammenhængen.

Randi Christiansen, Torben Wandall, Steen K Petersen, Niels Duus Nielsen, Karin Mette Petersen, Michael Waterstradt, Eva Schwanenflügel og Mogens Holme anbefalede denne kommentar
Bent Gregersen

Igen har Thomas Piketty igen belyst et centralt politisk forløb på sin enkle og rammende behandling af enkelthederne og muligheder

Man kan tilføje at Frankrigs nucleare el-produktion, udover støtten til sit militær, også er sårbar overfor anvendelsen af radioaktivt materiale som har en endelig masse og når den er brugt op er de tilbage til start.

Med VE´s fortsatte udvikling må det forventes at billiggøre el-energien i al fremtid og for alle dele af planeten inklusiv transport af fly og,som nu, med indsættelsen af en el-drevet færge, udviklet og produceret på et værft på Ærø, også søfarten. Hvorfor skulle denne produktion være en undtagelse?

Kilden, solstrålingen, har en størrelse som er 85.000 gange større end vor arts samlede nuværende forbrug al al energi pr. tidsenhed og en varighed på omkring fem milliarder år. VE kan man kalde en revolution som vil ændre alt fordi den vil være al produktions forudsætning.

Konklusion er et samarbejde mellem de organiserede grønne partier og de venstreorienterede partier er muligheden. Den iagttagelse skal Piketty ha´tak for

Befolkningen skal have ejendomsretten til energiproduktionen og denne skal styres demokratisk. Privat ejendom af denne centrale produktion er ikke ønskværdig bortset fra energiproduktion til hjemmebrug, inkl. transport.

Her til lands må man håbe at regeringsforhandlingerne formidler et sådant samarbejde.

Historisk har blå-blokken klamret sig til de fossile brændsler næret af ideologisk tilbageskuende og -ikke at forglemme- lommefyldepartiernes indsats for fortsat lommefyldning.
De har placeret sig udenfor VE optionen - og der vil de sandsynligvis fortsat befinde sig, usavnet.

Werner Gass, Eva Schwanenflügel, Thomas Tanghus, Bjarne Bisgaard Jensen, Achim K. Holzmüller, Steen K Petersen, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Karin Mette Petersen, Olav Bo Hessellund, Randi Christiansen, Anne-Marie Krogsbøll og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Bent Gregersen

Igen har Thomas Piketty igen belyst et centralt politisk forløb på sin enkle og rammende behandling af enkelthederne og muligheder

Man kan tilføje at Frankrigs nucleare el-produktion, udover støtten til sit militær, også er sårbar overfor anvendelsen af radioaktivt materiale som har en endelig masse og når den er brugt op er de tilbage til start.

Med VE´s fortsatte udvikling må det forventes at billiggøre el-energien i al fremtid og for alle dele af planeten inklusiv transport af fly og,som nu, med indsættelsen af en el-drevet færge, udviklet og produceret på et værft på Ærø, også søfarten. Hvorfor skulle denne produktion være en undtagelse?

Kilden, solstrålingen, har en størrelse som er 85.000 gange større end vor arts samlede nuværende forbrug al al energi pr. tidsenhed og en varighed på omkring fem milliarder år. VE kan man kalde en revolution som vil ændre alt fordi den vil være al produktions forudsætning.

Konklusion er et samarbejde mellem de organiserede grønne partier og de venstreorienterede partier er muligheden. Den iagttagelse skal Piketty ha´tak for

Befolkningen skal have ejendomsretten til energiproduktionen og denne skal styres demokratisk. Privat ejendom af denne centrale produktion er ikke ønskværdig bortset fra energiproduktion til hjemmebrug, inkl. transport.

Her til lands må man håbe at regeringsforhandlingerne formidler et sådant samarbejde.

Historisk har blå-blokken klamret sig til de fossile brændsler næret af ideologisk tilbageskuende og -ikke at forglemme- lommefyldepartiernes indsats for fortsat lommefyldning.
De har placeret sig udenfor VE optionen - og der vil de sandsynligvis fortsat befinde sig, usavnet.

Det eneste afsnit, hvor jeg mærker Piketty's skarpsindighed er dette, - endda selv om han lidt for let, uden videre, lægger et ansvar for destabilisering på socialistiske partier:

Hvad angår socialister og socialdemokrater, pådrager de sig ved deres forvaltning af den politiske magt et medansvar for nedbrydningen og destabiliseringen af det politiske system. Der tilkommer dem nu en central rolle i genopbygningen af det. Men det vil forudsætte, at de erkender deres fejl i fortiden: De har i vidt omfang bidraget til skabelsen af de aktuelle politiske rammer, herunder navnlig den frie bevægelighed for kapitalstrømme uden fælles beskatning eller regulering. Eller de har foregivet at ville genforhandle traktater, selv om de reelt ikke havde nogen præcis køreplan for, hvor de ville hen.

Randi Christiansen

Elefanten i rummet - tak for at henlede opmærkomheden på den.

"For det første fordi klodens kulstofudledninger er meget stærkere koncentreret hos de rigeste. På verdensplan er de ti procent rigeste ansvarlige for godt halvdelen af udledningerne, mens den rigeste ene procent alene udleder mere CO2 end klodens fattigste halvdel. En drastisk reduktion af de rigestes købekraft ville således resultere i en substantiel sænkelse af det globale udledningsniveau.

Derudover er det vanskeligt at se, hvordan den voksende middelklasse og de brede lag i de nye vækstøkonomier skulle kunne acceptere at ændre deres livsform (hvilket ikke desto mindre er helt uomgængeligt), hvis de ikke får synlige beviser på, at også de rigeste yder deres bidrag."

For slet ikke at tale om de, som kun har høtyven tilbage.

Og en anden pinlig sandhed er jo, at ...

"Hvad angår socialister og socialdemokrater, pådrager de sig ved deres forvaltning af den politiske magt et medansvar for nedbrydningen og destabiliseringen af det politiske system. Der tilkommer dem nu en central rolle i genopbygningen af det. Men det vil forudsætte, at de erkender deres fejl i fortiden: De har i vidt omfang bidraget til skabelsen af de aktuelle politiske rammer, herunder navnlig den frie bevægelighed for kapitalstrømme uden fælles beskatning eller regulering. Eller de har foregivet at ville genforhandle traktater, selv om de reelt ikke havde nogen præcis køreplan for, hvor de ville hen."

Og afslutningsvis anviser piketty korrekt, hvilken adfærdskorrigering samfundet bør kunne forvente af de ledende lag. Hvem de så reelt er. Et godt bud er efter min mening at følge pengene.

Werner Gass, Eva Schwanenflügel og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Malte Ramskov

Piketty er en klog mand, med en sjældent skarpt forståelse af de økonomiske realiteter.
Men som så mange andre kloge mennesker, snubler også han, i de uundgåelige logiske følger, af egne skarpe observationer.
Det er måske bevidst. Det hele er ret deprimerende, når det kommer til stykket. Med betydelig risiko for almen handlingslammelse som følge.
Men endnu en ret åbenlys logisk kendsgerning er jo, at medicinen sjældent virker særligt godt. Hvis sygdommen ikke først er diagnosticeret korrekt eller hvis patienten ikke er ordentligt informeret og modarbejder behandlingen.

Cirka det værste man kan forestille sig for klimaet, eller indsatsen for at undgå katastrofale irreversible klimaforandringer, som vi måske hellere burde kalde det: Er den globale middelklasse med flere penge på lommen; til brændstof, charterferie, flere biler, flere huse, flere børn og bøffer, mere guderne ved hvad.
Det bliver jo ikke isolering, og vindmøller, vel!?
Selv 50+ års bredt kendsskab, nær 20 års massiv populær mediedækning og yderlige videnskablige verificering, kan ikke mønstre mere end 10% vælgertilslutning blandt verdens rige og uddannede, og en pæn del af dem har allerede reduceret deres personlige forbrug i en udstræknig de selv vurderer tilstrækkelig, og forudser derfor ikke det store offer.
Handlingslammelsen er forlængst indtruffet.

Randi Christiansen

Så meget desto mere mette ramskov er der brug for at videnskabeligt velunderbyggede fakta som pikettys bliver bragt til offentlighedens kendskab og anerkendes som værende vigtige. Det har tydeligvis, som du påpeger, indtil videre ikke været nok til at de ansvarlige - og hvem er det i et penge-og egostyret system - foretager de nødvendige omstillinger af ressourceadministrationen.

For det er rigtigt, at 'Hvis sygdommen ikke først er diagnosticeret korrekt, eller hvis patienten ikke er ordentligt informeret og modarbejder behandlingen, virker medicinen sjældent godt'.

Pikettys bidrag er relevant for korrekt diagnosticering.

Malte Ramskov

Jeg er ganske enig, Randi.
Grundarbejdet er godt og nødvendigt. Piketty er også min helt! Der er ingen tvivl om at effektiv klimatilpasning, forudsætter udligning af økonomisk ulighed, både regionalt og globalt.

Men problemet, som også følger logisk af Pikettys arbejde, er altså vi er så mange mennesker at enhver indsats der giver middelklassen bedre økonomi, vil være det rene gift ift indsatsen for at undgå katastrofale irreversible klimaforandringer.

Randi Christiansen

Malte, det handler ikke om, at middelklassen skal have bedre økonomi men om, at ressourceadministrationen balanceres efter permakulturelle principper (bæredygtighed) hvilket involverer alle sektorer.

Malte Ramskov

Pikettys kronik handler lidt om det ;)
Og jeg mener det er et reelt samfundsmæssigt paradoks: At effektiv indsats mod klimaforandringer, forudsætter udligning af den enorme økonomiske ulighed, der samtidig vil betyde en gevaldig stigning i forbrug, udledning mv, hvilket er det sidste klimaet har brug for.
Den knude skal løses hvis vi vil gøre os reelle forhåbninger om bæredygtig fremtid.

Randi Christiansen

Malte, udfordringen er at kende det økologiske aftryk - og dernæst vide, hvad 'der er på kontoen'.

At foretage en sådan opgørelse er selvfølgelig ikke det nemmeste, men kan dog gøres langt, langt bedre end nu.

Og det vil forudsætte, at de sektorer, som nu behersker uforholdsmæssigt meget ifht deres naturgivne rettigheder, giver afkald og forstår, at samarbejde - ikke privatkapitalisering på og indbyrdes konkurrence om overlevelsesressourcerne - er vejen frem for det globale kollektiv, som man er medlem af, hvad enten man vil det eller ej.