Kronik

Venstrefløjen skal også kæmpe for iværksætternes, de selvstændiges og freelancernes vilkår

Mange selvstændige, iværksættere og freelancere lever en langt mere usikker tilværelse end lønmodtagerne. Derfor skal venstrefløjen også kæmpe for deres sociale tryghed og arbejdsvilkår, skriver den nyvalgte og afgående erhvervsordfører for Enhedslisten Victoria Velásquez og Pelle Dragsted i dette debatindlæg
Med vores udspring i arbejderbevægelsen har vi nok altid haft et lidt stedmoderligt forhold til selvstændige og freelancere, skriver Enhedslistens nye erhvervsordfører, Victoria Velásquez (på billedet), sammen med sin forgænger, Pelle Dragsted, i dagens kronik.

Med vores udspring i arbejderbevægelsen har vi nok altid haft et lidt stedmoderligt forhold til selvstændige og freelancere, skriver Enhedslistens nye erhvervsordfører, Victoria Velásquez (på billedet), sammen med sin forgænger, Pelle Dragsted, i dagens kronik.

Philip Davali/Ritzau Scanpix

Debat
4. juli 2019

Arbejdsmarkedet er ikke, hvad det har været. Flere og flere bytter permanent eller midlertidigt tilværelsen som lønmodtager ud med et liv som selvstændig eller freelancer. Andre igen kombinerer fast lønindkomst med honorarløn og indtægter fra selvstændig virksomhed.

For de fleste er der tale om et frivilligt valg drevet af lysten til at skabe sit eget og være sin egen chef. Andre presses ud i atypisk beskæftigelse, fordi arbejdsgiverne ser fordele i mere løse ansættelsesformer.

Uanset årsagen har denne voksende gruppe på arbejdsmarkedet længe manglet politisk repræsentation i Folketinget. Og det kan blandt andet skyldes, at det kun er de store virksomheder, der har netværk og råd til at betale for adgang til højrefløjens erhvervsklubber.

I Enhedslisten kan vi efter fire år i Folketingets erhvervsudvalg i hvert fald konstatere, at stort set al den tidligere regerings erhvervspolitik rettede sig mod de store virksomheder.

Det bekræftes af en undersøgelse fra Dansk Byggeri, der konkluderer, at kun omkring fire procent af erhvervsinitiativerne i den tidligere regeringsperiode har været rettet mod de helt små virksomheder og selvstændige. Det er på trods af, at virksomheder med under ti ansatte udgør 93 procent af de danske virksomheder.

Konsekvensen er klar: De erhvervspolitiske rammevilkår, Christiansborg skaber, tilgodeser de store virksomheder på bekostning af de små. For det, der er god erhvervspolitik for C20-virksomhederne, er ofte ikke det, der gavner tømrermesteren eller caféejeren.

Venstrefløjen har svigtet

Heller ikke venstrefløjen har været der for de små selvstændige. Med vores udspring i arbejderbevægelsen har vi nok altid haft et lidt stedmoderligt forhold til selvstændige og freelancere. Men der er mange gode grunde til at bryde fordommene ned og opgive ideen om, at små selvstændige hører til på den ’forkerte side af klassekampen’.

For på mange måder har de små selvstændige et stærkt interessefællesskab med lønmodtagerne – ikke med lønmodtagernes arbejdsgivere.

I den nyliberalistiske økonomi er du som selvstændig eller freelancer udsat for samme sårbarhed som lønmodtagerne.

Da krisen ramte Danmark i 2008, måtte tusindvis af små selvstændige dreje nøglen om, mens freelancerne var de første til at miste kontrakterne. Og deres situation var ofte endnu mere udsat end lønmodtagernes, fordi de ikke havde samme sociale sikring, for eksempel i form af dagpenge eller opsigelsesvarsel.

Med indtægter, der ofte er de samme som eller lavere end den gennemsnitlige lønmodtagers, har de små selvstændige også samme interesse i en stærk velfærd, hvor det ikke er pengepungens tykkelse, der afgør adgangen til uddannelse, pleje og sundhed.

Måske af netop denne grund har mange af Europas nye, stærke venstrefløjsbevægelser inkluderet laget af selvstændige og freelancere i en stærk alliance med lønmodtagere, studerende og pensionister.

Bedre social sikring

I Enhedslisten har vi for nylig præsenteret et nyt erhvervspolitisk udspil netop målrettet de små selvstændige, freelancere og mikrovirksomheder.

Udspillet er blevet til efter samtaler med stribevis af selvstændige, småvirksomheder, iværksættere og freelancere og efter møder med de erhvervsorganisationer, A-kasser og fagforeninger, der organiserer og repræsenterer denne gruppe.

Mange selvstændige bekymrer sig om den sociale tryghed. De er slet ikke omfattet af den samme sociale sikring som lønmodtagere, hvad angår barsel eller arbejdsløshed.

Det afholder mange – ikke mindst kvinder – fra at starte noget nyt op. Netop derfor er styrkelsen af den sociale tryghed et af de vigtigste elementer i vores udspil. Man skal ikke leve i usikkerhed, fordi man vælger livet som lønmodtager fra.

Vi vil indlemme selvstændige enkeltmandsvirksomheder og freelancere i lønmodtagernes barselsordning, barsel.dk, så de også er sikret en rimelig udbetaling ud over barselsdagpenge, når de udvider familien.

Derudover vil vi fjerne en række barrierer for selvstændige i dagpengesystemet.

Det er tåbeligt, at man i dag skal lukke sin virksomhed helt ned for at kunne modtage dagpenge. Derfor vil vi give mulighed for at modtage dagpenge, mens virksomheden ’hviler’.

I stedet for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og søge lønmodtagerjob, når ens virksomhed eksempelvis lider under en økonomisk lavkonjunktur, skal man have lov til at arbejde målrettet for at gøre sin virksomhed levedygtig igen.

Vi vil også fjerne den karensregel, som tvinger selvstændige til at vente tre uger med at modtage dagpenge. Vi vil ændre optjeningsreglerne, der lige nu betyder, at mange selvstændige får en meget lav dagpengedækning. Og så vil vi genindføre en iværksætterydelse, så man kan modtage dagpenge i en periode, mens man starter en ny virksomhed op.

Men trygheden for selvstændige handler ikke kun om sociale ydelser. Det handler også om at beskytte de små mod de store.

For mange selvstændige er det et alvorligt problem, at de som leverandører må vente i månedsvis på at få deres betaling, fordi store virksomheder spekulerer i egen likviditet ved at have lange betalingsfrister.

Vi foreslår derfor at stille samme krav til private virksomheder som til det offentlige om betalingsfrister på højst 30 dage. Ligeledes vil vi beskytte selvstændige i erhvervslejemål mod pludselige og høje huslejestigninger, som kan presse dem ud af deres butikslokaler.

Ufrivilligt selvstændige

Selv om langt de fleste frivilligt vælger livet som selvstændig, tyder meget desværre på, at antallet af ufrivilligt selvstændige er stigende. Det er personer, som tvinges eller presses til at skifte deres ansættelse som lønmodtagere ud med et forhold som underleverandør.

På den måde undgår arbejdsgivere at sikre et stabilt timetal og dermed en stabil lønindkomst, mens de også slipper for at indbetale pension, feriepenge og løn under sygdom. Det bliver i stedet den ’selvstændiges’ eget ansvar.

Vi så det med Uber, der nægtede at påtage sig et arbejdsgiveransvar for deres chauffører, selv om chaufførerne arbejdede fuld tid via deres platform.

Denne fidus er med til at undergrave den kollektive organisering og det overenskomstsystem, der har sikret danskerne rimelige løn og arbejdsvilkår.

Det er ikke let at definere, hvem der er ufrivilligt selvstændig, men det er absolut nødvendigt.

Vi foreslår derfor at nedsætte en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til tiltag, der skal beskytte lønmodtagere mod at blive presset til at blive ufrivilligt selvstændige.

Udgangspunktet må være, at hvis man står i et lønmodtagerlignende forhold til en arbejdsgiver, så skal arbejdsgiveren også påtage sig arbejdsgiveransvaret og indbetale pension, feriepenge og løn under sygdom – præcis som var man lønmodtager.

Desuden bør arbejdsmarkedets parter gennem en aftale sikre, at den overenskomstdækkende fagforening på en arbejdsplads både kan påtale misbruget af falske selvstændige og kræve, at forholdet ophører.

Vi skal altså på én gang understøtte Danmarks mange små selvstændige og freelancere og beskytte dem, der ufrivilligt presses ud i usikre og atypiske arbejdsforhold.

Enhedslisten er klar til at udfylde det hul, der indtil videre har eksisteret, og være det parti i Folketinget, der repræsenterer de små selvstændige.

Lige så snart Folketinget åbner efter sommerferien, vil vi derfor opfordre den nye erhvervsminister, Simon Kollerup (S), til at indkalde til forhandlinger om, hvordan vi skaber en socialt retfærdig erhvervspolitik med fokus på de små virksomheder.

Victoria Velásquez og Pelle Dragsted er hhv. nyvalgt og afgået erhvervsordfører for Enhedslisten

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christian Estrup

Så fint, med en lang række nye erhvervspolitiske tiltag, der skal sikre tilværelsen for iværksættere, freelancere og små selvstændige. Lægges det ovenpå den nuværende finansøkonomi—uden en grundlæggende reformation af pengeskabelsen og måden man finansierer nye virksomheder og tiltag i realøkonomien—ender det imidlertid nemt som et ekstra lag af omfordelende staffage: mere administration, og endnu flere sene aftentimer på kontoret, i stedet for i det værksted, eller beskæftiget med de kunder, hvor det rent faktisk er lysten der driver værket.

Mange af os har valgt en tilværelse som selverhvervende, netop fordi vi IKKE har lyst til at tilbringe vores arbejdsdage med at administrere og dokumentere, men faktisk hellere vil bruge tiden på de mennesker, og det arbejde der tænder os.

Arne Albatros Olsen, Poul Simonsen og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Morten Hjerl-Hansen

Et samfund består på mikroplanet af små religiøst funderede borgerråd der ligger langt ude på landet og hvor det primære fokus er på børnene og hvor fantasien derfor har en nøglerolle. På makroplanet handler det om at have en stærk velfærdsstat. Det giver derfor ingen mening at Enhedslisten tilskynder mennesker til at gå selvstændige. Man bliver ædt når man starter en virksomhed i dag. 9 ud af 10 lukker. Jeg efterlyser: realitetssans.

Bent Gregersen

Med dette politiske tiltag placerer EL sig som landets mest innovative politiske parti og en fornyelse af tankegangen fra Marx påvisning af den profit som han kaldte ”merværdi” og som er forudsætning for al økonomisk tænkning.
Det tjener EL til ære at frigøre folks medfødte trang til ubundethed og kreativitet som jo findes hos alle i varierende omfang. Selve denne individuelle aktivitet udspiller sig jo i samfundet og understøtter samme.
Det falder i tråd med Svend Aukens indsats for fremme af VE, hvor vindmøllerne er et bevis for politisk fremsyn og diverse smedemestres virksomhed. Vindmølleindustrien er nu landets største sværdindustri godt hjulpet af NVFC, Risø og Universiteterne.

Morten Lind, Charlotte Momberg, Poul Møller, David Breuer og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Ole Rasmussen

Indlægget vender problematikken på hovedet. Problemet er, at freelancere undergraves af den danske model som stiller krav som ingen nystartet iværksætter kan leve op til. De nystartede selvstændige investerer deres opsparede kapital i ansvarlig kapital som skal bruges på investeringer og drift, og de kan ikke bruge pengene på sociale goder. Fagforeningerne befordrer derfor ikke, men dræber med deres krav ganske enkelt iværksætteri. En nystartet i dag som før kan umuligt honorere Pelle Dragsteds krav til : Udgangspunktet må være, at hvis man står i et lønmodtagerlignende forhold til en arbejdsgiver, så skal arbejdsgiveren også påtage sig arbejdsgiveransvaret og indbetale pension, feriepenge og løn under sygdom – præcis som var man lønmodtager. De to samfundsgrupper modarbejder hinanden og iværksætterne taber, da det politiske establishment alene står bag fagforeningernes umulige krav. Jeg er som selvstændig selv arbejdsløs siden jeg fyldte 50 år af samme grund, for nu mere end 20 år siden. Freelancere er de første som fyres når en virksomhed er ved at gå konkurs, og systemet hjælper ikke, hjælp er forbeholdt de fagforeningsmedlemmerne som betaler fuld pris, og som en konsekvens bliver færre og færre.

Karsten Lundsby, Søren Kristensen og Claus Nielsen anbefalede denne kommentar

Meget fint erhvervspolitisk tiltag!
Mange selvstændige, iværksættere og freelancere har en internetbaseret forretning, og mange af dem fokuserer forretningen om et medie på internettet, f.eks. youtube. Derfor er det vigtig at holde ytringsfrihedsfanen højt, der hvor vi ser tech-virksomhederne begynder at lege censorer - sammen med alverdens efterretningstjenester.

Morten Lind, Niels Duus Nielsen, Thomas Tanghus, Anina Weber, David Breuer, Karsten Lundsby og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Det er alligevel godt set af Enhedslisten at udviklingen går mod mere selvstændighed - også i erhvervslivet, der traditionelt ikke er gearet til at varetage de mindre succesfuldes interesser. For vi kommer til at se mange flere selvstændige/iværksættere i en fremtid (som allerede er ankommet), hvor de store industrier er henlagt til udviklingslandene, mens vores egen højtuddannede befolkning er ved at eksplodere med grønne idéer, til den omstilling der skal redde ikke bare os selv men hele verden. Så selvfølgelig skal der også være en form for sikkerhedsnet for de selvstændige iværksættere - med mindre vi er parate til at opgive den danske model og hvorfor skulle vi gøre det, hvis det bare betyder at vi begynder at ligne de fleste andre lande? Med en historisk forankret velfærd og arbejdsmarkedsforhold, som endnu ikke er helt tabt på gulvet, har vi et unikt udgangspunkt for at gå forrest og vise vejen i den nødvendige grønne omstilling. Men det kræver vi nurser den kreative klasse og skaber de fornødne vækstbetingelser - for grøn vækst, vel at mærke. Blind vækst har vi fået nok af, den fører ikke til andet end urbanisering, forvaskede jeans, e-cigaretter, gyldne håndtryk, flere veje, mere beton og alt for meget madspild.

Niels Duus Nielsen, Thomas Tanghus, Bent Gregersen, Lise Lotte Rahbek og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar
Erik Winberg

Hvorfor taler de ikke mere, om nationalisering af bankerne ?

Allan Madsen

Det var dog en gevaldig valgtale.-)
Og jeg er helt enig, bortset fra at en ekspertgruppe, skal definerer behovene.
Lad de ufrivilligt selvstændige og iværksætter organisere sig selv, som andre grupper har gjort: lønmodtagere, pensionister, studerende mm.
Så kan vi se hvad de vil og kan blive enige om.

Marie Louise Shea, Lise Lotte Rahbek og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Poul Møller

Efter 17 år som selvstændig med et enmandsfirma med tilknyttede freelancere er det som pludselig at blive set. Jeg havde end ikke tænkt på, at der kunne være nogen, der tænkte på mig/os. I 17 år har jeg troligt betalt til A-kasse og fagforening i en slags forvisning om, at jeg ikke har ret til en øre, hvis jeg ikke standser al aktivitet.
I 2008, hvor kontoen var næsten i nul, havde det været befriende at opleve, at man ikke stod alene om at redde stumperne. Godt tænkt EL!

Morten Lind, Niels Duus Nielsen, Thomas Tanghus og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Niels Johannesen

Et virkelig forfriskende indspark fra EL. Hvis de virkelig begynder at tale med små selvstændige - som ganske rigtigt typisk er mere socialt udsatte end ELs kernevælgere af offentligt ansatte - vil de nok også hurtigt opdage at højere erhvervsskatter og flere arbejdstagerrettigheder ikke er løsningen på alle verdens problemer.

Brian W. Andersen

@ Allan Madsen

En gevaldig tale, ja, men valget er lige overstået og der er et par år til næste stemmejagt, så en valgtale er det ikke. Dette er EL som er hurtigt ude af starthullerne og gøre hvad de lovede under valget og de 20 dages regeringsforhandlinger, nemlig at lægge pres på S for at opnå hvad de mener er en mere retfærdig arbejdsmarkeds, fordelings og socialpolitik. Med et mandats tilbagegang og konfronteret med et mandatfordoblet RV, som presser på for at fortsætte den selvsamme borgerlige økonomiske politik som V lige har serveret 4 år mere af, så ved EL godt at de skal vinde deres kampe i pressen og folkestemningen.

Udspillet fra Velasquez og Dragsted ligner en god start og rummer mange fornuftige argumenter. Hvis deres debatoplæg her har momentum nok til at skabe bred debat på tværs af flere medier, så kommer S og RV under pres. Og det er et spændende et af slagsen, fordi det er meget svært for nogen politiker at tale om fri konkurrence og frie markedskræfter, samtidigt med at der føres politik, som skaber meget ulige forhold imellem små og store virksomheder.

EL står med et lille stærkt hold efter seneste valg og under Skippers ordførerperiode har de flyttet sig en del fra de gamle rødgardisters revolutionsidéer til meget mere realpolitiske tiltag. Dette gør dem noget sværere at ignorere og det bliver spændende at se hvilke idéer de kommer til at bidrage med i den kommende tid. Deres ovenstående idéer er bestemt ikke en dum start. Jeg glæder mig helt til at dele artiklen i min egen vennekreds, hvor ca. hver anden person er iværksætter og selvstændig. Der kommer til at blive nogle faldende underkæber. ;)

Morten Lind, Thomas Tanghus, Bent Gregersen, Marie Louise Shea og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Frederikke Nielsen

Super gode tanker. Jeg har altid undret mig over, at et land, hvis største kapital er intellektet, har behandlet mennesker, der udforsker nye foretningsideer, så dårligt.