Kronik

Halvdelen af Jordens areal skal afsættes til natur og befolkningen reduceres til to milliarder

Alt for længe har vi levet i en illusion om, at menneskeheden har forrang for andre arter. Antropocentrismen kan blive vores undergang. Vi må træde væk fra den og erkende, at mennesker er natur og i familie med resten af Jordens liv, skriver religionshistoriker Jens-André Herbener i kronikserien om spiritualitet
Alt for længe har vi levet i en illusion om, at menneskeheden har forrang for andre arter. Antropocentrismen kan blive vores undergang. Vi må træde væk fra den og erkende, at mennesker er natur og i familie med resten af Jordens liv, skriver religionshistoriker Jens-André Herbener i kronikserien om spiritualitet

Mia Mottelson

13. august 2019

Hvad skal der til for at gøre Jorden langtidsbæredygtig for alle dens livsformer? Det er – eller bør være – det mest brændende spørgsmål i verden i dag. Vi har nemlig to dødsensfarlige damoklessværd, der truer utallige arters overlevelse på vores blågrønne planet: den globale klimakrise og biodiversitetskrise.

Som årsager til kriserne fremhæves ofte drivhusgasser, industrialisme, kapitalisme, vækstdyrkelse, landbrug, konsumerisme, neoliberalisme og overbefolkning. Der er imidlertid en ideologi, der gennemsyrer alle disse ismer og forhold verden over, og som formentlig udgør rodårsagen til vores to største kriser.

Dens navn er antropocentrisme, og den er så udbredt i dag, at de fleste ikke opfatter den som en ideologi, men som en iboende del af virkeligheden. Det er den ikke. Tværtimod er ideologien udtryk for en selviscenesættelse og selvophøjelse, der normalt kun karakteriserer megalomane psykopater.

Antropocentrisme er den selvfølgelige overbevisning om, at mennesket er verdens centrum. At det adskiller sig fra og står over naturen. At det er det eneste væsen på Jorden, der for alvor tænker, føler og har kultur. At det har et selvindlysende mandat til at herske over og udnytte andre arter som et tag-selv-bord og en losseplads. At andre arter kun har værdi i det omfang, at de tjener mennesket.

Det store kollaps

Antropocentrismen, der findes i forskellige grader, kommer til udtryk på utallige måder.

For eksempel ved at vi mennesker har gjort os til ejere af næsten enhver af Jordens 148 millioner kvadratkilometer land, selv om vi deler den med otte-ti millioner andre arter. At vi i de seneste årtier har været årsag til et biologisk holocaust, nemlig at 60 pct. af en lang række bestande af planetens vilde dyr er forsvundet; ifølge WWF svarer det til »at tømme Nordamerika, Sydamerika, Europa, Kina og Oceanien for mennesker«.

At vi står bag zoologiske haver, dyreforsøg og landbrugsfabrikker verden over; de lidelser, som dyr hyppigt udsættes for på sidstnævnte, har den israelske stjerneprofessor Yuval Harari kaldt »den måske værste forbrydelse i historien«. At vi opfatter økonomisk vækst som en grundlov og at få så mange børn, vi ønsker, som en menneskeret, selv om konsekvensen er verdensomspændende tsunamier af naturdestruktion.

Alt i alt bør det ikke overraske, at det antropocentriske vækstparadigme, der dominerer verden i dag, ikke kan løse de kolossale klima- og biodiversitetskriser, som det har skabt. På trods af advarsler fra titusindvis af forskere bliver vi på nøgleområder også ved med at gøre det modsatte af det, vi bør gøre. Udledningen af CO2 fortsætter med at stige, og op til en million arter er nu truet af udryddelse, mange sågar inden for årtier.

Et populært forsøg på at redde paradigmet kaldes ’grøn vækst’. Det bygger på præmissen om, at vi kan have fortsat økonomisk vækst, samtidig med at vi reducerer vores belastning af klima, natur m.m. Ny teknologi er troldnøglen, der skal frelse vores antropocentriske vækstcivilisationer.

Men som megen forskning – senest en ny rapport fra European Environmental Bureau – viser, kan det herskende paradigme ikke repareres. Det er dets grundstrukturer, der ikke er bæredygtige, bl.a. fortsat økonomisk og befolkningsmæssig vækst. ’Den store acceleration’, vi har været vidne til siden Anden Verdenskrig, vil – hvis den fortsætter – ende i ’Det store kollaps’.

Økocentrisme

Det gamle samfundsparadigme skal derfor erstattes af et nyt. Det indebærer bl.a., at vi foretager et generalopgør med vores egen vildtvoksende antropocentrisme, der ikke blot er uforeneligt med en løsning af den globale biodiversitetskrise, men på sigt givetvis også vil save den gren over, som vi selv sidder på.

Konkret bør antropocentrismen afløses af økocentrisme som fremtidens grundideologi.

I tråd med biologien mener økocentrismen, at mennesker er natur. At mennesker og resten af Jordens liv er i familie. At mange ikkemenneskelige dyr også er avancerede væsner med høje grader af følelser, intelligens og kultur. At alle livsformer og økosystemer har en egenværdi, der rækker langt ud over deres nytteværdi for mennesker.

Hvor antropocentrismen er udpræget hierarkisk med mennesket iscenesat som hersker og resten af naturen som tjener, er økocentrismen langt mere egalitær: Mennesket er blot én art blandt andre arter på Jorden og skal ikke nyde en særlig fortrinsret – eller hvis det skal, skal den være langt mindre end i dag. Pointen er, at først når vi opfatter naturen grundlæggende anderledes end nu, vil vi føle os tilstrækkeligt tilskyndede til at behandle den grundlæggende anderledes.

Økocentriske tiltag af forskellig art har allerede været i gang i årtier verden over.

Man kan i flæng nævne økofeminisme; ’radikal’ miljøaktivisme; den dybdeøkologiske bevægelse; animistisk nyhedenskab; gaianisme, der anser Jorden for en levende organisme; indfødte folk, hvoraf mange anerkendes som nogle af planetens bedste naturforvaltere; indførelsen af juridiske naturrettigheder i Ecuador, Bolivia og New Zealand; nyshamanisme; målrettet arbejde på rewilding af betydelige dele af kloden.

Dødbringende kurs

Samtidig kan det konstateres, at alt dette – og mere kunne være nævnt – ikke har været nok. Antropocentrismen gennemsyrer fortsat vores samfund, ja, faktisk i en grad, så vi i nyere tid er indgået i Antropocæn, menneskehedens epoke. Det er kulminationen på en række antropocentriske revolutioner og stadig mere menneskecentrerede samfund i de sidste 11.000 år.

Til gengæld erkender flere og flere nu, at vores kurs er dødbringende i uhyre bogstavelig forstand. Derfor er tiden forhåbentlig også ved at være moden til en økocentrisk modrevolution. A great turning. En ny begyndelse.

Et økocentrisk systemskifte kan i ultrakorte træk se ud som følger:

1) En afkarbonisering af verdens samfund så udledningen af drivhusgasser reduceres til nettonul hurtigst muligt.

2) En afsættelse af samlet set halvdelen af Jordens areal til naturlig natur. Ifølge mange eksperter er det ikke blot en nøgleforudsætning for at sikre overlevelsen af flertallet af Jordens arter, men også en af de hurtigste og mest effektive måder at lagre CO2 på.

3) En udstedelse af en verdenserklæring om naturrettigheder og en global indførelse af juridiske naturrettigheder.

4) En omstilling – i alt fald i rige lande – fra vækstøkonomi til ligevægtsøkonomi og cirkulær økonomi. Forbrugsmæssigt skal vi tilbage til niveauet, før Den store acceleration tog fart i det 20. århundrede.

5) En langtidsbaseret reduktion af Jordens befolkning til to milliarder mennesker. Det ikke blot skal, men kan også foregå 100 procent ad frivillighedens vej.

Kort sagt: Vi mennesker skal ikke vækste længere. Vi skal tværtimod skrumpe. Ellers vil vi ikke med tilnærmelsesvis sikkerhed kunne løse den globale klimakrise og biodiversitetskrise.

Men det forudsætter som sagt et skelsættende opgør med antropocentrismen. Ellers vil vi konstant skulle kæmpe en dragekamp mod trangen til at fortsætte den herskende væksthybris. Og dermed vil der være en overhængende risiko for, at arbejdet på den livsnødvendige samfundsomstilling bliver kortvarige lappeløsninger og symptombehandlinger, der igen og igen bliver ædt op af fortsat økonomisk og befolkningsmæssig vækst. Sådan har det nemlig på centrale områder været hidtil.

Dette dødvande skal brydes nu.

I den forbindelse bør skolesystemet og medierne spille hovedroller som oplysere om økocentrismen. At det ikke er sket for længst, kan kun betegnes som et symptom på den antropocentriske psykose, vores samfund er fanget i.

Jens-André Herbener er forfatter til bogen ’Naturen er hellig: Klimakatastrofe og religion’ og cand.mag., mag.art. i religionshistorie.

Serie

Spiritualitet i dagens Danmark

Danskerne har ikke ry for at være et særligt spirituelt folkefærd, selv om langt størstedelen er medlem af et trossamfund – tre ud af fire af folkekirken. Men hvilken rolle spiller spiritualitet og tro i Danmark i 2019? Det spørger Information om i denne kronikserie.

Seneste artikler

 • Mødet med naturen kan næsten være religiøst

  31. august 2019
  Mange mennesker har naturoplevelser, som er ’næsten magiske’ eller ’nærmest religiøse’. Naturspiritualiteten kan både skabe indre ro og en følelse af forpligtelse over for verden. Men det betyder ikke, at naturglade mennesker automatisk passer på planeten, skriver lektor i antropologi Cecilie Rubow i sin kronik i spiritualitetsserien
 • Jagten på lykke er blevet en trussel mod vores egen eksistens

  28. august 2019
  I 30 år var jeg selv fanget i troen på det falske ideal om permanent lykke. Vores evige jagt på lykken bringer vores handlinger og levevis i konflikt med selve livet, skriver sociolog Martin Fluri i sin kronik i spiritualitetsserien
 • Både Koranen og Biblen prædiker had og hårde straffe for ’usømmelighed’

  23. august 2019
  Der er megen debat om islam i Danmark, men det er tilsyneladende meget få, der har fået læst Koranen. Faktisk adskiller den sig meget lidt fra Biblen, skriver filminstruktør og forfatter Christian Braad Thomsen i sin kronik i spiritualitetsserien
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Charlie Peterson
 • Morten Lind
 • Ole Frank
 • Brian Nocis Jensen
 • Ejvind Larsen
 • Ervin Lazar
 • erik pedersen
 • Laurids Hedaa
 • Dina Hald
 • Lars Kramhøft
 • Palle Yndal-Olsen
Charlie Peterson, Morten Lind, Ole Frank, Brian Nocis Jensen, Ejvind Larsen, Ervin Lazar, erik pedersen, Laurids Hedaa, Dina Hald, Lars Kramhøft og Palle Yndal-Olsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Punkt 5 er nok den mest urealistiske antagelse jeg nogensinde har læst i mit liv.

Nanna Kinch, Ole Schwander, Else Marie Arevad, Birger Hagen, Niels Jakobs, Bjørn Pedersen, Thomas Steensen, Aske Hennelund Nielsen og Christian De Thurah anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Tom: Så må vi gøre den realistisk, ellers går det helt galt. Hvad havde du tænkt dig?

Tak til Herbener. Alle de væsentlige argumenter er med, det er bare om at gå i gang. Et-barns politik i foregangslandet. 2 mio. indbyggere.
Naturen i sin ret eller kaos.

Søs Jensen, Lars F. Jensen, Birgit Luxhøj, Randi Christiansen, Niels Duus Nielsen, Lars Koch, Torben Bruhn Andersen, Ole Frank, Erik Winberg, Brian Nocis Jensen, Morten Balling, Flemming Berger, Karsten Vedel Johansen, Ejvind Larsen, Torben Arendal, Hanne Ribens, Maia Aarskov, Andreas Lykke Jensen, Rolf Andersen, Lars Myrthu-Nielsen, Ete Forchhammer , Dina Hald, Palle Yndal-Olsen, erik pedersen, lars søgaard-jensen og Lars Kramhøft anbefalede denne kommentar
Ole Gerstrøm

Det lugter af folkemord. Det er ikke sympatisk.

Ole Schwander, Søren Knudsen, Anna Regine Irgens Bromann, Bjørn Pedersen, Søren Peter Langkjær Bojsen og Irene Sørensen anbefalede denne kommentar
Thorkel Hyllested

Antropocentrisme = liberalisme

Ole Frank, Erik Winberg, Ejvind Larsen, Jacob Johansen, Rolf Andersen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Det er mærkeligt, at vi nu er der, hvor det er mennesket, der afgør verdens skæbne. Vi kan ødelægge det hele, så spørgsmålet er, om vi kan lade være. Det kræver en global bevidsthed, som vi endnu ikke har. Mange tidligere civilisationer er kollapset, da de gik ud over grænsen for vækst, og dem kunne vi have lært af.

Når jeg hører Lars Løkke sige, at det ikke må være dyrere at være dansker, tænker jeg, at alt er forbi. En dummere og mere kynisk bemærkning kan ikke opfindes, så lytter vi til den type menneske, er det forbi med os. Vippepunktet er, at der ikke må være for mange Lars Løkker.

Søs Jensen, Charlie Peterson, Vibeke Hansen, Morten Lind, Carsten Wienholtz, Randi Christiansen, Liselotte Paulsen, Lillian Larsen, Birger Hagen, Niels Duus Nielsen, Lars Koch, Torben Bruhn Andersen, Jan Weber Fritsbøger, Ole Frank, Jan Brunchmann, Jesper Sano Højdal, Mads Lundby, Poul Baad Rasmussen, Karsten Vedel Johansen, Ejvind Larsen, Hanne Ribens, Esben Lykke, Werner Gass, Rolf Andersen, Thomas Tanghus og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Christian De Thurah: Hvad vil du anbefale?
Vejen frem hedder nok tilbage.

Ole Frank, Karsten Vedel Johansen, Ejvind Larsen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Ole Gerstrøm: Prøv lige at forklare dig!

Ole Frank, Karsten Vedel Johansen, Ejvind Larsen, Rolf Andersen og Palle Yndal-Olsen anbefalede denne kommentar
Ete Forchhammer

Et-barns politik HER!? Kan man forestille sig at det bli'r pinligt med mange børnebørn og endnu flere oldebørn?
Hm, emnet misforstået. Det er "de andre" der skal ha' færre børn - uanset hvad et enkelt vestligt barn "koster"...

Christian De Thurah

Artiklen vil reducere menneskeheden til under 1/3 af, hvad den er nu. Hvis det skal ske alene vha. børnebegrænsning, vil vi få en befolkning, der bliver stadig ældre. Det løser vist ikke rigtig noget. Men der er naturligvis også "andre metoder", som Ole Gerstrøm antyder.

Niels-Simon Larsen

Som jeg husker vores tråde her, er der mange, der udnævner overbefolkning som det egentlige problem, og at det er et stort problem, kan der næppe være to meninger om. Det springende punkt er, hvad vi skal gøre ved det. Udvandring til tyndt befolkede egne har hidtil været en metode, og det ene folks krig mod det andet for at få ‘lebensraum’, kender vi også. Frivillig nedgang i fødselstal har ikke engang med antikonception kunne lade sig gøre på verdensplan, bl.a. pga. modstand fra religiøst hold.
Den væsentligste metode, hvis man kan kalde den det, er velstand, men da kun en lille del af Jordens befolkning opholder sig i de rige lande, og at naturgrundlaget ikke kan klare belastningen, duer den metode heller ikke. Frivillig nedgang i fødselstal er den eneste metode, så det bliver et pejlemærke. Men, og men igen, hvordan får vi fx den danske befolkning til at gå under åget i det tilfælde? Vi skal ned på 2mio indbyggere. Værsgo?
Det er rigtigt, som nogle påpeger, at vi bliver ældre og ældre, men det er også noget, vi har valgt. Hvorfor skal vi blive 100 år? Det er ikke engang særlig rart. Det hænger nok sammen med, at kun få ønsker at dø, og de, der gør det, må ikke. Selvvalgt dødstidspunkt er en nærmest kriminel tanke. Jeg er selv 78 og har truffet utallige valg, og vil også træffe det sidste, men det må jeg ikke for ‘mo-ar’, som det hedder i sangen. Andre vælger for mig.
Vi kan hverken styre fødsler eller død, og derfor kan vi ikke styre verden, men det er tilladt at lade den gå ad helvede til i daglige katastrofer, som igen er styret af os selv. Vi opfordres direkte til at styrte mod afgrunden, og det skal ikke være dyrt for danskerne if. Løkke. Absurditeten er tårnhøj, og det er den, der skal gå op for os ved gudernes hjælp, og hvis de ikke kan så ved egenhjælp.

Espen Vald, Morten Lind, Liselotte Paulsen, Randi Christiansen, Niels Duus Nielsen, Carsten Munk, Lise Lotte Rahbek, Ole Frank, Erik Winberg, Flemming Berger, Ejvind Larsen, arne tørsleff, Werner Gass og mette alkjær anbefalede denne kommentar
Johnny Winther Ronnenberg

At indføre en et barns politik på verdensplan er næppe muligt selv om ideen er god, for der er ikke andre løsninger ud over global atomkrig og det er lovlig drastisk.

Jens Thaarup Nyberg

We have met the enemy, and he is us !

Liselotte Paulsen, Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Jens Frederiksen, Ejvind Larsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Irene Sørensen

Jeg giver Ole Gerstrøm ret. Det lugter folkemord. Radikale ideer om, hvordan mennesker bør indrette sig for at kunne komme til at leve den ideale tilværelse, har (så vidt min viden går) altid ført til folkemord. De Røde Khmerers folkeparadis er et oplagt eksempel. Det skal være frivilligt, siger Herbener. Sådan begynder det altid - med en drøm om frivillighed og en drøm om, at alle vil se det indlysende positive i projektet. Herbeners forslag opfatter jeg som et rendyrket eksempel på økofacisme. Men Herbener har jo ret så langt, at den kurs menneskeheden er inde på er selvdestruktiv. Det er for mig at se en typisk Catch 22-situation. Hvis vi lader stå til, ender vi i en situation med naturkatastrofer, kamp om naturressourcerne, flugt og krig. Hvis vi følger Herbeners vej ender vi i undertrykkelse og folkemord. Ja, jeg er nok ret pessimistisk på menneskehedens og klodens vegne.

Jens Østergaard Petersen, Søren Ferling, Else Marie Arevad, Niels Duus Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Anna Regine Irgens Bromann, Ole Gerstrøm, René Arestrup, Thomas Steensen, Anina Weber, Niels-Simon Larsen og Niels Johannesen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Niels-Simon Larsen; 13.08; '19 - 07:43
Som Ole Gerstrøm ser også jeg forude en tendens til tilsidesættelse af de belastende blandt børn, unge, modne og ældre

Jens Christian Jensen

5) En langtidsbaseret reduktion af Jordens befolkning til to milliarder mennesker. Det ikke blot skal, men kan også foregå 100 procent ad frivillighedens vej.

Vil Hr. Herbener melde sig som frivillig, og foregå som et godt eksempel ? Sikkert ikke.

Undskyld, men hvem f..... havde du forestilet sig ville melde sig frivilligt.

Tommy Gundestrup Schou og Niels Jakobs anbefalede denne kommentar
torben - nielsen

Hvis de klimaforandringer vi ser, er menneskeskabte, så betyder antallet noget. Det følges ligesom ad: flere mennesker, = større klimaforandringer.

Antallet af mennesker er den eneste faktor, som har indflydelse på alle andre faktorer.
Så når videnskaben foreslår, at vi bliver færre mennesker her på kloden, så bliver de modsagt af religiøse ledere, som mener, at vi har ret til at få det antal børn, som vi hver især har lyst til.

Med andre ord, her ser vi et eksempel på, at religion trumfer videnskab, at tro vægter mere end viden.
Hvilket understreger min påstand om, at imod religion, kæmper selv guderne forgæves.

Hvis denne kamp for klimaet i sidste ende drejer sig om hele vores civilisations overlevelse, og videnskaben har anbefalet, at der bliver færre mennesker på kloden, men at de religiøse ledere ikke vil være med hertil, hvem er det så de religiøse ledere kæmper for??
Deres egen position?? Religionens position??
Eller satser de på en guddommelig indgriben??

Morten Lind, Kim Houmøller, Torben Bruhn Andersen, Jan Brunchmann, Niels Jakobs, Ejvind Larsen, Hanne Ribens, arne tørsleff, mette alkjær, Maia Aarskov og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Fasicme og uvidenhed har altid været følgesvende.

Niels Duus Nielsen, Ejvind Larsen, Ole Gerstrøm og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Det er altid noget, at vi erkender dette Catch 22, som Irene Sørensen nævner. Så langt så godt.
Ang. folkemord:
Kapitalismen er et eneste langt folkemord, så nævn ikke de røde eksempler.
Konkurrencesamfundet er efter min mening et af de stille folkemord (man lider i stilhed og giver sig selv skylden).
Religionerne er herlig selvopofrelse plus vidunderlige korstog.
Vores historie er folkemord i lange baner lige fra dengang israelitterne gjorde det af med filistre, ammoritter, ammonitter og andre -nitter. Gudvelbehagelige etniske udrensninger var det.

Hvad skal den grønne bevægelse gøre, når nu den fossile mafia er så stærk? Den hjemlige motorvejslobby har også en del at sige. Hvordan får vi dem til at holde kæft?
Hvis vi i den ene hånd har udslettelse af naturens vej og i den anden har et regulært økodiktatur, så har vi et valg at træffe. Mon ikke de fleste vælger det sidste. Diktatur har jo aldrig skræmt os.

Morten Lind, Randi Christiansen, Niels Duus Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Ole Frank, Steen K Petersen, Erik Winberg, Ejvind Larsen, mette alkjær, Anina Weber og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Morten Balling

@Ole Gerstrøm et al

Ja, det lugter alvorligt af "folkemord", men pointen er bare at hvis vi ikke selv gør noget, så gør naturen det i stedet. På den måde kan man sige at ligemeget hvordan vi handler (ikke at handle er også et valg), så vil resultatet komme til at reducere befolkningstallet væsentligt frem mod 2100.

Jeg er absolut ikke tilhænger af at udrydde 3/4 af klodens befolkning, og jeg er også egoistisk nok på menneskehedens vegne til at se igennem fingre med at vi formentlig kommer til at udrydde mange arter, men en del af de arter vi er ved at udrydde har vital betydning for at biosfæren fungerer godt nok til at kunne brødføde os allesammen. Bierne som et godt eksempel de fleste forstår.

Det allevæsentligste budskab er at vi skal se at vågne op. Vi kan ikke med nuværende teknologi løse de problemer vi står overfor, men jo længere vi fortsætter med næsen i plovfuren, jo større gør vi problemerne, og dermed vil det blive endnu sværere at gøre noget.

En artikel fra National Academy of Sciences fra 2018, tydeliggør hvor alvorlig situationen reelt er:

https://www.pnas.org/content/112/31/9511

Fra artiklen:

"The global biosphere, human population, and economy will obviously crash long before Ω = 1 y. If H. sapiens does not go extinct, the human population will decline drastically as we will be forced to return to making a living as hunter‐gatherers or simple horticulturalists. Also, the earth after the collapse of human civilization will be a very different place than the biosphere that supported the rise of civilization. There will be a long-lasting legacy of altered climate, landscapes, and biogeochemical cycles, depleted and dispersed stocks of fossil fuels, metals, and nuclear ores, and diminished biodiversity."

Det lyder jo ildevarslende, så hvornår ser det ud til at vi når Ω = 1?

Formentlig et sted mellem 2030 og 2050.

Espen Vald, Randi Christiansen, Niels Duus Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Ole Frank, Erik Winberg, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Karsten Vedel Johansen, mette alkjær og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Men vi var jo i gang - i min generation blev der godt nok født mange enebørn. Det var en prioritering i familierne - og det kan det selvfølgelig blive igen, hvis gevinsten er størst.

Niels Duus Nielsen, Torben Bruhn Andersen, Ole Frank, Kim Houmøller, Ejvind Larsen, mette alkjær og Maia Aarskov anbefalede denne kommentar

Inden fortvivlelsen nu breder sig alt for meget. Det kan godt lade sig gøre at få en befolkningstallet ned.

I Japan var befolkningstallet 127.700 millioner i 2012. I dag er der 126.200 mio. japanere. Alene sidste år faldt befolkningstallet i Japan med 448.000. Forholdet mellem indvandrere og udvandrere i Japan er tæt på 0.

I 2018 blev der født 921.000 japanske babyer, det laveste antal i over 100 år. Fødselsraten er på 1.43, en stabil befolkningsudvikling kræver 2.07. Hvis udviklingen fortsætter (og fødselsraten er ikke steget nævneværdigt de sidste mange år) vil den japanske befolkning være faldet til mellem 40 og 50 millioner om hundrede år forudsat at levetiden ikke forøges i ekstrem grad.
Under alle omstændigheder vil den japanske befolkning falde. Af den simple grund at befolkningen bliver ældre, hvilket vil sige, at der bliver færre kvinder til at føde børnene.
Egentlig er udviklingen den samme i store dele af Europa. Forskellen er, at Europa har en ikke ubetydelig indvandring.

Kan udviklingen i Japan (og Europa) overføres til resten af verden? Tja, fødselsraten er i hvert fald faldende stort set overalt. Men i takt med velstandsstigninger (som sandsynligvis er hovedfaktoren for faldet i fødselsraten) sker der jo altid det, at levealderen stiger, hvilket medfører at befolkningen stiger. Det er en supertanker, der skal vendes. Velstandsstigninger i fattige og usikre lande må modsvares af sænket levestandard i rigere lande.

Og så skal konservative kræfter, som ønsker en højere fødselsrate ”af hensyn til nationen” bekæmpes. Sådanne politiske kræfter findes overalt. I Japan, hvor politikere kan finde på at kalde kvinder med et eller færre børn for egoistiske. Eller Ungarn, hvor mødre til fire børn fritages for skat (hvis Orbans forslag bliver vedtaget). Fra Iran høres osse den slags (i 2014 forbød man reklamer for prævention), her er fødselsraten nemlig også fladet til under de magiske 2.

Der findes faktisk en teori om denne udvikling: https://da.wikibooks.org/wiki/Den_demografiske_transition

Birgit Luxhøj, Liselotte Paulsen, Randi Christiansen, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Bruhn Andersen, Lise Lotte Rahbek, Steen K Petersen, Niels Jakobs, Ejvind Larsen, Niels-Simon Larsen, Karsten Vedel Johansen, mette alkjær, Anina Weber og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

I Danmark reagerer vi på overbefolkningen med at etablere flere fertilitetsklinikker. ALLE kvinder SKAL ha' børn. Ellers er de ikke 'rigtige' kvinder. Og dét er jo hovedsagen.

Dorte Haun Nielsen, Søs Jensen, Randi Christiansen, Jens Kofoed, Niels Duus Nielsen, Ole Frank, Erik Winberg, Ejvind Larsen, Niels-Simon Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Punkt 5 er hvad det drejer sig om. Herbener er en slags fascist, men det er ok på intuitivt plan. Enhedslistelige løsningsmodeller er ikke så hensigtsmæssige. Men naturligvis er det ikke så fantastisk og visionært, hvis bare den rige verden 'murer sig inde og lader fanden tage resten indtil halvdelen er ren natur igen'. Men egentlig er det set før. Hele verden er stadig præget af at alt asiatisk og europæisk overbefolkning er gået vestover siden bygningen af den kinesiske mur. På den anden side af den set herfra hygger de sig uden migrationskrige siden oldtiden.

Søren Kristensen

Det kan jo være der kommer en epidemi, eruption eller meteor og løser problemerne for os, hvis vi ikke selv finder ud af det - hvad vi jo nok ikke gør.

Jeppe Lindholm

Thjaaa. Punkt 5. Hvis alle par af mennesker på kloden fremover kun får et barn, hvor lang tid mon der vil gå før der en 2.000.000.000 mennesker på kloden? 1.000 år, 10.000 år, 50.000 år??? Eller hva?

Langt de fleste af dem, som har måttet lade livet gennem historiens katastrofer og krige har været fra den nedre del af den sociale rangliste. Alt imens den økonomiske elite har siddet bekvemt derhjemme og tjent kassen på elendigheden. Måske endog oven i købet moret sig over situationen. Største delen af alle værdier er som bekendt "ejet" af 1%. Med stadig stigende og accelererende tendens godt understøttet af digitalisering og globalisering. Så snart kunstig intelligens og automatisering har gjort den dårligst stillede del af befolkningen overflødig for at opretholde elitens overflodslivstil bliver det "interessant".

Med mindre der sættes en stopper for de riges hamstring af alle værdier. Men det er ikke ligefrem den vej det går.

Liselotte Paulsen, Randi Christiansen, Niels Duus Nielsen, Bjarne Bisgaard Jensen, Lise Lotte Rahbek, Anna Regine Irgens Bromann, Erik Winberg og Karsten Vedel Johansen anbefalede denne kommentar

Det er nu alligevel en sjov modstilling - at anthropocentrismen bliver vores undergang. Andre arter får det formentlig bedre, hvis mennesket forsvinder. Så hvorfor er det et problem, hvis ikke af hensyn til os selv?

Nanna Kinch, Niels Duus Nielsen, Troels Holm og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

I 2018 var 4.400.000.000 medborgere ude at flyve en tur. Det bliver altså bare bedre og bedre det her. Nu skal der gives fuld gas under slutspurten. Vores børnebørn kommer til at opleve "Mad Max" tilstande. Ha ha ha

Bjørn Pedersen

Jeg synes Jens-André Herbener skal vise sig som et godt eksempel og reducere sig selv hvis det er det han virkelig tror på. Ellers er han jo bare som socialdarwinisterne og eugenikerne: De var også bekymret for overbefolkning, men mente bare at det var alle "de andre" man skulle slippe af med.

Punkt 4 lyder dog meget godt... og hvis verden er sluppet af med Herbeners Grønne Lemminger, så kan det endda være vi ender med at redde verden OG slippe afsted med fascisterne.

Karsten Vedel Johansen

Som Morten Balling var inde på et stykke ovenfor: naturlovene lytter ikke til hvad vi tror og drømmer om osv. De virker bare. Så hvis vi ikke snart klarer igen at rode os ud af den kapitalistiske vrangforestilling om evig og ubegrænset vækst, som vore herskende klasser for alvor rodede os ind i fra 1700-tallet, bliver det os selv der kommer til at lide under det. Der findes ikke noget valg mellem at adlyde naturlovene eller ikke, kun et valg mellem i forskellig grad fornuftige eller katastrofale måder at adlyde dem på. Om man bremser ned før man kører ind i en væg, eller pander ind i den for fuld kraft, adlyder man i begge tilfælde naturlovene. Der er ingen tvivl om hvad der er mest fornuftigt.

Søs Jensen, Randi Christiansen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Jens Kofoed, Niels Duus Nielsen, Jan Weber Fritsbøger, René Arestrup, Steffen Gliese, Morten Balling, Mads Lundby og Niels Jakobs anbefalede denne kommentar

Til Jeppe L. Antager vi en generationstid på 20 år, som er sædvane, og ser rent matematisk på det vil vi efter 40 år igen anbefale 2 barns politikken til den fertile del af klodens befolkning for så at lande på 2 Mia efter yderligere 40år...

Morten Poulsen

Tom Finkel (og andre) - Hvad er der urealistisk i den? Efterhånden som langt de fleste børn overlever til voksenlivet og kvinder har fået uddannelse og arbejde er antallet af fødsler per kvinde faldet drastisk. I Danmark ligger det på 1,7 fødsler, i Italien på 1,3 fødsler. Da der kræves 2,1 fødsler per kvinde for at få en stabil befolkning, så ville befolkningen i Danmark være faldende, hvis det ikke var for indvandring.

Mønsteret er det samme i resten af verden og er velkendte fra gymnasiepensum i demografi. Nogle steder går det meget hurtigt, fx har Bangladesh reduceret antal fødsler per kvinde fra 6-7 i 1970erne til 2,1 i 2015, og tendensen er stadigvæk faldende.

Karsten Aaen, Torben Bruhn Andersen, Jan Weber Fritsbøger, Palle Yndal-Olsen, Steffen Gliese, Palle Pendul og Niels Jakobs anbefalede denne kommentar
Morten Balling

@Tine Gitz

Fra Blade Runner:

"The light that burns twice as bright burns half as long - and you have burned so very, very brightly, Roy."

Gennem livets historie på Jorden er biosfæren blevet bombet tilbage af asteroider, gigantiske vulkanudbrud, ekstreme temperatur udsving, mm. Dinoerne holdt den kørende i næsten 200 millioner år. Hvis man er flink på menneskehedens vegne, er det en del som tyder på at vi klarer den i ca. 100.000 år, forstået sådan at det tidligste "moderne" menneske dukkede op for ca. 100.000 år siden. De sidste 200 år har vi brændt lyset i begge ender med en blæselampe.

Livet skal nok klare den. Samtidig er det sådan at enhver masseudrydelse Jorden tidligere har oplevet førte til at der blev rigtigt god plads og rigeligt med ressourcer til at evolutionen kunne "prøve nye idéer af". Hvis man derudover ser på den overordnede udvikling, fra simpelt encellet liv, over Trilobitter og dinoer til Homo Sapiens, så kan næste skud på stammen måske gå hen og blive rigtigt bæredygtig, intelligent og fredelig.

Søs Jensen, Randi Christiansen, jens rasmussen, Flemming Berger, Jens Kofoed og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Måske dette, at kvinder almindeligvis i religions dominerede lande IKKE bestemmer antallet af sine fødsler, at de ikke råder over præventionsmidler og ikke bekostes uddannelser. Ledere hylder høje fødselstal der og forbyder/modarbejder fødselsbegrænsninger.

Herbener er igen et af disse filosofiske hoveder, som først påpeger, at menneskeden saver den gren over, den selv sidder på, og dernæst påstår, at det er fordi vi er antropocentriske. Hvor er logikken i at ødelægge livet for mennesker, fordi man er for menneskecentreret?

Vores problem er ikke antropocentrisme, men et politisk-økonomisk system, som konsekvent tilgodeser kortsigtet, asocial egoisme, som er noget ganske andet. Det er ikke at sætte mennesket i centrum, men at sætte visse mennesker i centrum.

Normale, voksne mennesker ønsker ikke at udrydde dyrearter, rydde regnskov, mishandle husdyr eller spille hasard med klimaet. Derfor bliver de heller ikke spurgt af dem, som ønsker al denne ødelæggelse, fordi de ser det store vækstpotentiale i det.

Grundige meningsmålinger viser samstemmende, at flertallet ønsker en verden, hvor mennesket ikke lever alene i naturen. De ønsker ikke at leve på kanten af et økologisk sammenbrud. Men vores samfund er ikke demokratiske eller retfærdige.

Spring direkte videre til næste artikel i Information: "Den grønne omstilling kræver folkelig protest".
Det er dødfødt at håbe på, at vi kan få verdens finansfyrster og rigmænd til at skifte holdning ved at læse artikler om økocentrisme og nyhedensk animisme. De skal tvinges til at ændre kurs.

Jens Wolff, Jeppe Lindholm, Karsten Aaen, Jens Kofoed, Jan Weber Fritsbøger, Jan Brunchmann, Bjørn Pedersen, Anna Regine Irgens Bromann og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Evald Mehlsen

@ Torben Nielsen m.fl.

Idealisterne kunne det også være. Dem guderne kæmper imod forgæves. Svend Auken var vel en sådan. Artiklens forfatter i en lidt mere bagklog facon måske også.

Punkt 22 mangler: for at gøre noget må man gøre noget andet først. Bæredygtig, ny teknologi forudsætter vækst der kan generere overskud til investeringer, men denne nye teknologi er jo i sig selv vækstbåren. Grøn vækst forudsætter en helt anden økonomisk model. Det er for sent at bygge den ovenpå den eksisterende. Tiden er for knap.

Det, der nok vil ske, er at verden splitter op politisk. Kampen om at redde sig vil ikke være fremmende for en internationalt samfundsmodel. Brasiliens og Indonesiens slagtning af regnskoven vil brede sig til Afrika der oplever massiv befolkningstilvækst.

Hvem vil kompensere dem for at imødegå hugsten og afbrændingen? Ingen jeg kender. Idealister har vi og har vi brug for, men den politiske interesse begrænser sig nok til panikløsninger, når lokummeret for alvor brænder. Tekniske nødløsninger som svovl i stratosfæren for at dæmpe opvarmningen.

Før eller siden sker der noget men nok desværre det forkerte. Lige nu gælder det bl.a. om at få inderne til at reagere i tide. Deres befolkning løber grassat. Og de ved det.

Hvad foretrækker I? Global opvarmning eller diktatur? Eske Willerslev vælger efter sigende demokratiet.

Morten Balling

@Troels Holm
"Normale, voksne mennesker ønsker ikke at udrydde dyrearter, rydde regnskov, mishandle husdyr eller spille hasard med klimaet."

Alligevel gør majoriteten af planetens befolkning lige præcis det de ikke ønsker. Lidt ala dem som spiste Soylent Green uden at have set fabrikken.

Der er helt åbenlyst behov for at den globale befolkning forstår hvad begrebet bæredygtighed reelt betyder, når det ikke skambruges til at sælge flyrejser til regnskove, døde dyr i plastic eller diesel/urin drevne biler. Det ville være et godt skridt på vejen, men økologi er indviklet, og kræver at man allerede kender lidt til biologi, kemi, fysik og matematik.

Jeg kan kun anbefale at alle sætter sig ind i emnet. Men vær advaret: Hvis nogen af jer synes fremtiden ofte fremstilles for dommedagsagtigt, så vil i næppe blive superlykkelige, når i begynder at forstå hvordan biosfæren fungerer.

Søs Jensen, Randi Christiansen, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og René Arestrup anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Alle har så travlt med 'Afrikas befolkningstilvækst'; men Afrika er altså et kontinent, hvor nødvendige forbedringer ikke kan finde sted pga. stadige tilbageslag i demografien, som er foregået i århundreder med slavehandel, epidemier, indbyrdes krige og folkemord, imperialistisk udbytning osv. osv.
Europa er tætbefolket, Asien er nogle steder særdeles tætbefolket; men det er jo ikke sådan, vi oplever det - til gengæld har vi svært ved at forstå vilkårene i en verdensdel, hvor befolkningstætheden er en femtedel af Danmarks.

Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen, Jan Weber Fritsbøger, Carsten Svendsen og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Jamen Niels-Simon problemet skal nok ordne sig selv for hvis mennesket bliver ved med at ændre på jordens forhold ender det med at forholdene ikke længere kan opretholde menneskeligt liv og vi vil derfor stille og roligt uddø. Jorden vil så efter nogle millioner år have skabt en anden klima-balance og nye arter og vegeation vil være kommet til. Mennesket er en ekstremt invasiv art og jorden og dens øvrige liv ville nok være bedre tjent hvis vi aldrig havde lært at beherske ilden.....

Nils Lauritzen

Morten Balling
Nu har jeg læst rapporten fra PNAS. Det er en sær oplevelse at blive mere ked af det, når håbløshed bekræftes.
Oplevelsen af, at der bag en låst dør, du ikke kan bryde op, er en mur du ikke kan bryde ned.

Carsten Svendsen

Jeg trøster mig med, at jeg ikke har sat børn i Verden og lagt størstedelen af min fremtid bag mig.

Torben Bruhn Andersen og Jan Weber Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Bjarne Toft Sørensen

En kommentar til:
"Hvor antropocentrismen er udpræget hierarkisk med mennesket iscenesat som hersker og resten af naturen som tjener, er økocentrismen langt mere egalitær".

Artiklen er i høj grad præget af religiøs tænkning og udtryk for en romantisk reparativ naturopfattelse, præget af oprindeligheds - længsler af paradisisk karakter.

Som sådan er artiklens ideologi alt det, som en filosof som Timothy Morton advarer imod i kampen mod klimakatastrofen.
https://www.information.dk/moti/2017/09/maa-smadre-ideen-naturen-redde-k...

Antropocentrismen og økocentrismen er, hvad vi gør dem til. Økocentrisme er et antroprocentrisk begreb, skabt af mennesker, der vil gøre noget andet ved verden, end det der sker for tiden.

Det vi må indse er, at uden en kamp mod den verdensomspændende økonomiske kapitalisme, bliver det umuligt at ændre grundlaget for væksttænkningen, som den er fremherskende i dag. Det er os selv, som mennesker, der må kæmpe for vores overlevelse.

Karsten Aaen, Steffen Gliese, Flemming Berger, Niels Duus Nielsen og Jan Weber Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Rosa Maluna Dahl

Hver gang der er en der foreslår der skal være færre mennesker, er det naturlige modspørgsmål: Er du her endnu?

Nanna Kinch, Niels-Simon Larsen, Steffen Gliese, Else Marie Arevad og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Omkring 1900 kom forbrændingsmotoren. I 40'erne atomteknikken som bomber og varmekilde til damp/elektricitet. Nogen opdagede pencillin. Andre fandt frem til DNA. Så fløj vi til månen og hjem igen. Og nå ja digitalisering, som bygger på 0 og 1. Og det var så det. Vi er ikke kommet et skridt videre. Forbrændingsmotoren brænder videre, atomer fissionere videre, digitalisering thjaaa. Alt er grundlæggende ikke kommet en meter videre de sidste 100 år. Måske lidt smartere, men thats-it. Og der er kommer meeeget mere af det. Alt for meget. Men et teknologisk markant spring ind i en ny tidsalder, trods millioner af forskere igennem 100 år og partikel acceleratore, er ikke sket. Ikke engang en antydning.

Og det kommer således heller aldrig til at ske.

Morten Balling

@Jeppe Lindholm

Da jeg var barn i 60'erne lovede man at i år 2000 ville vi allesammen have flyvende biler. Sådan gik det ikke helt :)

Det er nu ikke fordi der ikke er sket noget i løbet af de sidste 119 år. Bla. er befolkningen fordoblet 2,4 gange undervejs, fra 1,6 milliarder til 7,7 milliarder. I 1950 var der mange flere som ikke havde råd til mad end i dag.

I 70'erne havde vi drejeskive telefoner, og telefonsvarere var luksus. I København havde vi én dansk TV kanal, og to svenske. Film så man i biografen, og mail var dag til dag i en kuvert med frimærke. Der var bly i benzinen, og CFC i køleskabene. Computere var store klodsede maskiner, som ingen havde derhjemme, og hvis du havde fortalt om Facebook dengang, havde folk troet du var idiot. Selv Volvo'er kunne være livsfarlige ved sammenstød med over 25 km/t, og der fandtes stadig ismejerier og sporvogne med brune krakelerede lædersæder.

Jens Thaarup Nyberg, Karsten Aaen, Flemming Olsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Vi har en opgørelse af vækst, der ikke opgør vækst, men i realiteten opgør menneskelig indsats. Når mennesker derfor skal arbejde mindre for at producere den samme mængde eller mere - vækst! - bliver det ikke set sådan af den økonomiske logik.
Derfor kan man påstå, at et samfund som vores, der er revolutioneret flere gange over de seneste 30 år på produktivitetsfronten, ikke har oplevet vækst - selvom også velstanden, ganske vist mere og mere ulige fordelt, også er eksploderet som følge af øget markedsadgang.

Sider