Kronik

Halvdelen af Jordens areal skal afsættes til natur og befolkningen reduceres til to milliarder

Alt for længe har vi levet i en illusion om, at menneskeheden har forrang for andre arter. Antropocentrismen kan blive vores undergang. Vi må træde væk fra den og erkende, at mennesker er natur og i familie med resten af Jordens liv, skriver religionshistoriker Jens-André Herbener i kronikserien om spiritualitet
Alt for længe har vi levet i en illusion om, at menneskeheden har forrang for andre arter. Antropocentrismen kan blive vores undergang. Vi må træde væk fra den og erkende, at mennesker er natur og i familie med resten af Jordens liv, skriver religionshistoriker Jens-André Herbener i kronikserien om spiritualitet

Mia Mottelson

13. august 2019

Hvad skal der til for at gøre Jorden langtidsbæredygtig for alle dens livsformer? Det er – eller bør være – det mest brændende spørgsmål i verden i dag. Vi har nemlig to dødsensfarlige damoklessværd, der truer utallige arters overlevelse på vores blågrønne planet: den globale klimakrise og biodiversitetskrise.

Som årsager til kriserne fremhæves ofte drivhusgasser, industrialisme, kapitalisme, vækstdyrkelse, landbrug, konsumerisme, neoliberalisme og overbefolkning. Der er imidlertid en ideologi, der gennemsyrer alle disse ismer og forhold verden over, og som formentlig udgør rodårsagen til vores to største kriser.

Dens navn er antropocentrisme, og den er så udbredt i dag, at de fleste ikke opfatter den som en ideologi, men som en iboende del af virkeligheden. Det er den ikke. Tværtimod er ideologien udtryk for en selviscenesættelse og selvophøjelse, der normalt kun karakteriserer megalomane psykopater.

Antropocentrisme er den selvfølgelige overbevisning om, at mennesket er verdens centrum. At det adskiller sig fra og står over naturen. At det er det eneste væsen på Jorden, der for alvor tænker, føler og har kultur. At det har et selvindlysende mandat til at herske over og udnytte andre arter som et tag-selv-bord og en losseplads. At andre arter kun har værdi i det omfang, at de tjener mennesket.

Det store kollaps

Antropocentrismen, der findes i forskellige grader, kommer til udtryk på utallige måder.

For eksempel ved at vi mennesker har gjort os til ejere af næsten enhver af Jordens 148 millioner kvadratkilometer land, selv om vi deler den med otte-ti millioner andre arter. At vi i de seneste årtier har været årsag til et biologisk holocaust, nemlig at 60 pct. af en lang række bestande af planetens vilde dyr er forsvundet; ifølge WWF svarer det til »at tømme Nordamerika, Sydamerika, Europa, Kina og Oceanien for mennesker«.

At vi står bag zoologiske haver, dyreforsøg og landbrugsfabrikker verden over; de lidelser, som dyr hyppigt udsættes for på sidstnævnte, har den israelske stjerneprofessor Yuval Harari kaldt »den måske værste forbrydelse i historien«. At vi opfatter økonomisk vækst som en grundlov og at få så mange børn, vi ønsker, som en menneskeret, selv om konsekvensen er verdensomspændende tsunamier af naturdestruktion.

Alt i alt bør det ikke overraske, at det antropocentriske vækstparadigme, der dominerer verden i dag, ikke kan løse de kolossale klima- og biodiversitetskriser, som det har skabt. På trods af advarsler fra titusindvis af forskere bliver vi på nøgleområder også ved med at gøre det modsatte af det, vi bør gøre. Udledningen af CO2 fortsætter med at stige, og op til en million arter er nu truet af udryddelse, mange sågar inden for årtier.

Et populært forsøg på at redde paradigmet kaldes ’grøn vækst’. Det bygger på præmissen om, at vi kan have fortsat økonomisk vækst, samtidig med at vi reducerer vores belastning af klima, natur m.m. Ny teknologi er troldnøglen, der skal frelse vores antropocentriske vækstcivilisationer.

Men som megen forskning – senest en ny rapport fra European Environmental Bureau – viser, kan det herskende paradigme ikke repareres. Det er dets grundstrukturer, der ikke er bæredygtige, bl.a. fortsat økonomisk og befolkningsmæssig vækst. ’Den store acceleration’, vi har været vidne til siden Anden Verdenskrig, vil – hvis den fortsætter – ende i ’Det store kollaps’.

Økocentrisme

Det gamle samfundsparadigme skal derfor erstattes af et nyt. Det indebærer bl.a., at vi foretager et generalopgør med vores egen vildtvoksende antropocentrisme, der ikke blot er uforeneligt med en løsning af den globale biodiversitetskrise, men på sigt givetvis også vil save den gren over, som vi selv sidder på.

Konkret bør antropocentrismen afløses af økocentrisme som fremtidens grundideologi.

I tråd med biologien mener økocentrismen, at mennesker er natur. At mennesker og resten af Jordens liv er i familie. At mange ikkemenneskelige dyr også er avancerede væsner med høje grader af følelser, intelligens og kultur. At alle livsformer og økosystemer har en egenværdi, der rækker langt ud over deres nytteværdi for mennesker.

Hvor antropocentrismen er udpræget hierarkisk med mennesket iscenesat som hersker og resten af naturen som tjener, er økocentrismen langt mere egalitær: Mennesket er blot én art blandt andre arter på Jorden og skal ikke nyde en særlig fortrinsret – eller hvis det skal, skal den være langt mindre end i dag. Pointen er, at først når vi opfatter naturen grundlæggende anderledes end nu, vil vi føle os tilstrækkeligt tilskyndede til at behandle den grundlæggende anderledes.

Økocentriske tiltag af forskellig art har allerede været i gang i årtier verden over.

Man kan i flæng nævne økofeminisme; ’radikal’ miljøaktivisme; den dybdeøkologiske bevægelse; animistisk nyhedenskab; gaianisme, der anser Jorden for en levende organisme; indfødte folk, hvoraf mange anerkendes som nogle af planetens bedste naturforvaltere; indførelsen af juridiske naturrettigheder i Ecuador, Bolivia og New Zealand; nyshamanisme; målrettet arbejde på rewilding af betydelige dele af kloden.

Dødbringende kurs

Samtidig kan det konstateres, at alt dette – og mere kunne være nævnt – ikke har været nok. Antropocentrismen gennemsyrer fortsat vores samfund, ja, faktisk i en grad, så vi i nyere tid er indgået i Antropocæn, menneskehedens epoke. Det er kulminationen på en række antropocentriske revolutioner og stadig mere menneskecentrerede samfund i de sidste 11.000 år.

Til gengæld erkender flere og flere nu, at vores kurs er dødbringende i uhyre bogstavelig forstand. Derfor er tiden forhåbentlig også ved at være moden til en økocentrisk modrevolution. A great turning. En ny begyndelse.

Et økocentrisk systemskifte kan i ultrakorte træk se ud som følger:

1) En afkarbonisering af verdens samfund så udledningen af drivhusgasser reduceres til nettonul hurtigst muligt.

2) En afsættelse af samlet set halvdelen af Jordens areal til naturlig natur. Ifølge mange eksperter er det ikke blot en nøgleforudsætning for at sikre overlevelsen af flertallet af Jordens arter, men også en af de hurtigste og mest effektive måder at lagre CO2 på.

3) En udstedelse af en verdenserklæring om naturrettigheder og en global indførelse af juridiske naturrettigheder.

4) En omstilling – i alt fald i rige lande – fra vækstøkonomi til ligevægtsøkonomi og cirkulær økonomi. Forbrugsmæssigt skal vi tilbage til niveauet, før Den store acceleration tog fart i det 20. århundrede.

5) En langtidsbaseret reduktion af Jordens befolkning til to milliarder mennesker. Det ikke blot skal, men kan også foregå 100 procent ad frivillighedens vej.

Kort sagt: Vi mennesker skal ikke vækste længere. Vi skal tværtimod skrumpe. Ellers vil vi ikke med tilnærmelsesvis sikkerhed kunne løse den globale klimakrise og biodiversitetskrise.

Men det forudsætter som sagt et skelsættende opgør med antropocentrismen. Ellers vil vi konstant skulle kæmpe en dragekamp mod trangen til at fortsætte den herskende væksthybris. Og dermed vil der være en overhængende risiko for, at arbejdet på den livsnødvendige samfundsomstilling bliver kortvarige lappeløsninger og symptombehandlinger, der igen og igen bliver ædt op af fortsat økonomisk og befolkningsmæssig vækst. Sådan har det nemlig på centrale områder været hidtil.

Dette dødvande skal brydes nu.

I den forbindelse bør skolesystemet og medierne spille hovedroller som oplysere om økocentrismen. At det ikke er sket for længst, kan kun betegnes som et symptom på den antropocentriske psykose, vores samfund er fanget i.

Jens-André Herbener er forfatter til bogen ’Naturen er hellig: Klimakatastrofe og religion’ og cand.mag., mag.art. i religionshistorie.

Serie

Spiritualitet i dagens Danmark

Danskerne har ikke ry for at være et særligt spirituelt folkefærd, selv om langt størstedelen er medlem af et trossamfund – tre ud af fire af folkekirken. Men hvilken rolle spiller spiritualitet og tro i Danmark i 2019? Det spørger Information om i denne kronikserie.

Seneste artikler

 • Mødet med naturen kan næsten være religiøst

  31. august 2019
  Mange mennesker har naturoplevelser, som er ’næsten magiske’ eller ’nærmest religiøse’. Naturspiritualiteten kan både skabe indre ro og en følelse af forpligtelse over for verden. Men det betyder ikke, at naturglade mennesker automatisk passer på planeten, skriver lektor i antropologi Cecilie Rubow i sin kronik i spiritualitetsserien
 • Jagten på lykke er blevet en trussel mod vores egen eksistens

  28. august 2019
  I 30 år var jeg selv fanget i troen på det falske ideal om permanent lykke. Vores evige jagt på lykken bringer vores handlinger og levevis i konflikt med selve livet, skriver sociolog Martin Fluri i sin kronik i spiritualitetsserien
 • Både Koranen og Biblen prædiker had og hårde straffe for ’usømmelighed’

  23. august 2019
  Der er megen debat om islam i Danmark, men det er tilsyneladende meget få, der har fået læst Koranen. Faktisk adskiller den sig meget lidt fra Biblen, skriver filminstruktør og forfatter Christian Braad Thomsen i sin kronik i spiritualitetsserien
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Charlie Peterson
 • Morten Lind
 • Ole Frank
 • Brian Nocis Jensen
 • Ejvind Larsen
 • Ervin Lazar
 • erik pedersen
 • Laurids Hedaa
 • Dina Hald
 • Lars Kramhøft
 • Palle Yndal-Olsen
Charlie Peterson, Morten Lind, Ole Frank, Brian Nocis Jensen, Ejvind Larsen, Ervin Lazar, erik pedersen, Laurids Hedaa, Dina Hald, Lars Kramhøft og Palle Yndal-Olsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Flemming Olsen

Jeg er 50, barnløs og single, så jeg er allerede godt i gang med at udrydde mig selv og derved leve op til hr Herbeners krav. Må der komme mange flere som mig, der kan snakke om andet end bleer, børneinstitutioner, forældreintranet og lignende vulgære ting.

Morten Balling

@Ole Schwander

Hvis Verden skal gøre noget for at løse de problemer vi står overfor, så kræver det en global løsningsmodel som alle kan acceptere. Da roden til alle problemer er at vi er blevet alt for mange mennesker ville den "nemme" løsning være at nedbringe befolkningstallet. Det vil forhåbentligt ingen være med til.

På den anden side kan vi ikke redde menneskeheden med dens nuværende forbrug og dens nuværende størrelse. Enten skal vi have skåret den gennemsnitlige verdensborgers levestandard voldsomt ned, eller også skal vi tilbage til at reducere befolkningen.

Ser man på, hvor befolkningen vokser, så er det primært i de fattige lande. Jo højere levestandard, jo færre børn får vi. Modsat os har en fattig afrikaner ikke noget socialt sikkerhedsnet eller en folkepension. Når han/hun bliver gammel er det børnene som skal forsørge forælderen. Hvis mange børn dør af f.eks. underernæring, så er man nødt til at få flere, hvis der skal være nogle af dem i live når man bliver gammel.

I praksis vælger vi i den rige del af Verden at være passive, mens vi venter på at de fattige lande dør af sult. På den måde skal vi ikke have moralske skrupler over at slå dem ihjel.

Et alternativ er at prøve at fordele de ressourcer planeten stiller til rådighed så godt som muligt i et forsøg på at holde så mange mennesker i live som muligt. Det kan dog ikke lade sig gøre uden at vi f.eks. i Danmark (og de andre rige lande) reducerer vores ressourceforbrug væsentligt. Ned til noget der ligner 25% af vores nuværende forbrug i Danmark. Det har jeg svært ved at se at du får hr og fru Vildmeddans med på.

I så fald kan hr og fru Vildmeddans håbe på at de fattige dør af sult før de flygter hertil. Danmark er bla. kendt som det land i Verden med den højeste fødevareproduktion pr indbygger. Du kan selvfølgelig bygge en mur, men den skal være høj hvis du vil holde milliarder af sultne mennesker ude.

Ift. befolkningstallet kan vi ikke nå ned på et realistisk antal ved naturligt frafald inden biosfæren, økonomien og befolkningstallet kollapser. Hvis vi skal løse den krise, er vi nødt til at enes. Også med de lande som påpeger at vi i den rige del af Verden bruger 10 til 20 gange flere ressourcer end en afrikaner. Det har de jo ret i, så hvad synes du vi skal foreslå dem i byttehandel med at de skruer ned på antallet af babyer?

Søs Jensen, Randi Christiansen, Karsten Aaen og Niels Jakobs anbefalede denne kommentar
Michael Friis

Jeg er forsåvidt ikke uenig i konklusionerne men problemet er ofte “hvordan” Det kan ikke lad sig gøre før vi virkelig er i en kæmpekrise. Løsninger som at sende alle der er født i f.eks. Ulige år til udryddelseslejre er dødsfødte.
Måske er det bedst ikke at gøre noget indtil det hele en skønne dag eksploderer. Sådan lidt Bjørn Lomborg agtigt.

Morten Balling

@Ole
Jeg er blevet kaldt Rindalist, og det var, omend misforstået, måske med en smule sammenhæng med virkeligheden, men jeg er aldrig før blevet kaldt flagellant :) Bare for en god ordens skyld: Jeg er ikke troende og jeg pisker hverken mig selv eller andre.

Jeg giver dig iøvrigt ret i at du ikke får Vestens befolkning til at skrue deres forbrug voldsomt ned. Det er derfor jeg heller ikke tror på FN's befolkningsprognose for 2100 på 11-12 milliarder. Realistisk, hvis vi fortsætter, er vi yderst heldige, hvis vi er et par milliarder tilbage til den tid. Da prognosen også, mere realistisk, siger at vi når op på 10 milliarder i 2050, så kan du selv prøve at tænke over, hvordan det kommer til at udarte sig. Jeg er efterhånden 100% apolitisk. Der er alligevel ingen politikere som tør sige tingene højt. Jeg opfordrer kun til at folk i almindelighed finder den realistiske brille frem, og forstå at når Moder Natur svinger jernnæven, så lægger hun ikke fingrene imellem.

Søs Jensen, Randi Christiansen, Jens Thaarup Nyberg og Niels Jakobs anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

"Morten Balling
15. august, 2019 - 18:17
@Ole Schwander

"Hvis Verden skal gøre noget for at løse de problemer vi står overfor, så kræver det en global løsningsmodel som alle kan acceptere.""

Det er netop de store kollektive løsninger, der erfaringsmæssigt medfører massemord.

Løsningen er da selvsagt at give landene ansvar for egne valg og handlinger. Man kan vælge mellem mange børn eller velstand - ingen, heller ikke vi, kan få begge dele.

Det kollektive bliver hundeslagsmål og organiserede grusomheder.

Touhami Bennour

Søren Ferling
Det arabiske forår er en intern bevægelse,ingen udlands magt indblandet, det er noget som "de gule vest" i Frankrig. Og i øvrigt det arabiske forårs formål "magtskift"til demokrati, som der er sket i Sudan, hvor presidenten gik af og skal erstattes med en anden regering. USA har været indblandet i krisen Sudan og var med at får løst krisen hurtigst muligt., og truet de tidligere magt hævere med "sanktioner" . Jeg tror USA indblanding har været med til Det "arabiske forår"lykkes i Sudan. Når man har USA med så ingen problemer . Du har problemer med at forstår "Det arabiske forår, tror jeg. Og forhandles om det samme i Algeriet

Niels-Simon Larsen

Vi er alle som en flok børn fra 0-de klasse, der har fået en opgave på 10’endeklasseniveau og ikke ved, hvad vi skal stille op. Foreslår nogen en ydre, materialistisk løsning, siger andre, at vi ikke har de indre forudsætninger. Og nej, vores moral er slet ikke på højde med den tekniske udvikling - en flok børn render rundt med atombomber i hænderne.

I øvrigt er det længe siden, at en tråd har levet matten over. Det kunne minde lidt om Ejvind Larsens dage, så Herbener har trods flere kritiske stemmer alligevel fingeren på pulsen - og det er vi også flere, der har givet udtryk for.

Tilbage til arbejdet: Vi står i lort til halsen, så hvad gør vi? Vejen kan umuligt gå gennem forøget vækst, der netop pga sit ressourceforbrug er årsag til elendigheden. Modvækst må så være vejen, men den vil de færreste gå. Det minder om historien om aben, der har hånden nede i en krukke, hvor der ligger en banan. Den kan ikke få bananen op og vil ikke slippe den, så den dør af sult.

Vi må lære at slippe det system, vi er opdraget i. Det gælder på alle områder, men først vores såkaldte værdier. Ud med Kristus, ind med Jesus. Her vil nogle grine og spørge, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Villy Sørensen skrev engang en bog, Jesus og Kristus. Den fes bare ud ad bagdøren. Herbener er religionshistoriker og kommer hele tiden ind på vores forkvaklede forhold til naturen, der igen bunder i et forkvaklet forhold til religion. Det er jo ikke fravær af ånd, total åndløshed, der er målet. Hvor er ånden henne i dag?

Jørn Vilvig og andre:

I Japan er befolkningstallet for nedadgående. Korrekt. Men hvorfor er det så det? Fordi japanerne, og det traditionelle japanske samfund, ikke har vist rettidig omhu og forandret for at bevare det
(traditionelle) japanske samfund;

I Japan forventes kvinder faktisk stadig at gå hjemme, passe mand, hus og børn, når de blevet gift!
Bl.a. derfor har Japan været i økonomisk recession - og kulturel også - de sidste 20-30 år!

Mønstret med at kvinder forventes at gå hjemme og passe børn mm. og mv. når de er blevet gift, ses også tydeligt i lande som Grækenland, Spanien, Portugal, Italien mm. og mv. Derfor vælger flere og flere kvinder giftermål/kærester fra - og børn fra også i de her lande...

Og en ting:

I Europa falder befolkningstallet - i Afrika - og til dels i bestemte lande i Asien - stiger befolkningstallet.
Indvandring, kontrolleret indvandring til Europa, fra de her verdensdele, hvor vi, i Europa, henter, eller får folk med de kompetencer og kvalifikationer, vi skal bruge, er en af løsningerne på Europas problem(er) med faldende befolkningstal!

Niels-Simon Larsen

Ånden kommer i dag fra den katolske kirke :) bl.a. fra Pave Frans, som har udsendt hyrdebreve til
alle katolske menigheder i verden - om at passe på naturen, og om at tage klimaforandringerne alvorligt.

Niels-Simon Larsen

Karsten: Huset brænder, og jeg har det lidt svært med en af brandstifterne, den katolske kirke. Igennem sin lange historie har den ikke nægtet sig noget, heller ikke afbrænding af mennesker. Den vrimler med grå eminencer bl.a. beskrevet af Huxley. Men ok, det er bedre med én synder, der omvender sig, end ni retfærdige der ikke har brug for omvendelse, som skrevet står. Frans vil sikkert noget godt, så han får et trøstepoint herfra.

Touhami Bennour

Engang var Europeere stolte af at de har den højeste leve standard, nu det skal sænkes, jeg håber alligevel ikke følger krav til Den tredje verdens lande at sænke deres leve standard også.
Angående overbefolkning: det rimelig tal er FN tal 2.1 per kvinde i gennemsnit.
Europere har at forøge tallet til 2.1 og andre bør nedsætte til det samme niveau

Aleksander Laursen

Den nemmeste løsning er at bruge den teknologi vi har haft i 100 års tid som med et snuptag kan løse verdens problemer.

Kilde: "Unacknowledged" på Netflix.

Randi Christiansen

"5) En langtidsbaseret reduktion af Jordens befolkning til to milliarder mennesker. Det ikke blot skal, men kan også foregå 100 procent ad frivillighedens vej."

Tricket er at finde det naturlige = human tilbageholdenhed mht formering - reduktionssnit, inden det er 'for sent' - hvornår det så er. Men det ligner, det nærmer sig.

Ellers gør naturen det for os, som morten balling pointerer.

Engang kunne man ikke forestille sig mange af nutidens tech fix'es - som vi ofte virkelig havde været bedre tjent uden - nu må visionen være det paradis, som ligger bag alles håb og drømme, men som bliver så ulykkeligt maltrakteret i fossil og anden moderne teknologi.

Når man kan rejse til månen, kan man selvfølgelig også finde snittet - ellers er det farvel og tak for denne gang. Skal netop se utube video med vidnesbyrd om civilisation på mars, som tydeligvis er gået under. Lad os ikke gentage fiaskoen. Lad os vågne i dette vort sidste øjeblik.

@ Karsten Aaen: Du har ikke ret i at indbyggertallet i Japan falder på grund af forældede familiestrukturer. Det falder, fordi Japan ikke har nogen indvandring. Fødseldsraten i Japan er 1,4, i Finland 1,6, Norge, Tyskland og Holland 1,7, Danmark 1,8 og Sverige 1,9. Som bekendt skal raten være 2,07 for at holde et stabilt befolkningstal. Det kan godt være, at forskellen ned til de 1,4 skyldes familiestrukturer, men antallet ville også falde i de andre lande, hvis ikke disse lande havde netto indvandring.

I øvrigt: På verdensplan lå fødselsraten på 5 i 1965, nu er den halveret til 2,4. Så fremad går det altså.

Jeppe Lindholm

Hvis de resourcer som i dag bliver brændt af på millitæret kloden rundt, samt de ressoucer som blive formøblet af på utopiske Mars projekter istedet blev omledt til at skabe bæredygtighed og større lighed ville alle fremtidens udfordringer være løst.

Men mennesket har, desvære, gang på gang vist sig ikke at være et rationelt væsen. Dette er sikkert også en væsentlig årsag til der næppe findes højere civilisationer i universet. Livsgrundlaget bliver ganske enkelt ødelagt før det nogensinde når så langt.

Naturen skal nok selv regulere vores antal. Det er det den er igang med ved en temperaturforøgelse. Det er naturens måde at sige “skrid” på.

Ole Schwander, Dorte Haun Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Touhami Bennour

Jeg skal tro at mange danskere har "overbefolkning" i hjernen. Så slem er det ikke. Den fordobbling eller tredobbling af befolkningerne det er sket i det sidste århundret skyldes medecin og hygjane, der kom efter mange århundert død og lemlestelse. Man skal ikke være en kand merc for at forstå det. Og det er en misforståelse at tro der mangler mad i de arabiske lande. De er dem der har skabt landbruet på alle varieteter. Jeg synes demokratiet skulle ikke være der hvor det er. Når folk ikke er klar over gevinster med demokratiet " Ytringfrihed og mindre konflikter" så er det bare forkert.Mad og altid mad, det er det demokrater tænker på. Ingen sulter i de arabiske lande, fattiger findes overalt lige meget hvor rigt et land er. De er to negative sider her, "underbefolkning og over befolkning. To tredjedele er underbefolket og måske en tredje del er overbefolket, så dårlig går det heller ikke. Araberne udgør kun 300-400 hundret millioner i et areal som er større end USA, hvor der er 400 millioner indbyggere. Altså der skal mindre had til arabere tror jeg til det her.

Niels-Simon Larsen

Randi: Villy Sørensen skrev, Jesus og Kristus. Den er god at læse.
I øvrigt: Jesus er sandsynligvis en historisk person med en lære, man kan forsøge at følge. Kristus er en konstruktion, der er bygget en magtfuld kirke over.
Permakultur er Jesus, ikke Kristus, som jeg ser det.

Bo Holm Jacobsen

Som pointeret af flere ovenfor: Lave fødselsrater findes og er trenden, også i "religiøse samfund". Omkostningen ved relativt mange ældre balanceres til en vis grad af omkostningen ved færre børn/unge. Og vi gamle kunne faktisk godt arbejde lidt mere, de fleste af os. Kynisk formuleret skal man bare få kvinden ud på arbejdsmarkedet kombineret med dårlige pasningsgarantier. Så kommer vi ned på 1-2 mia. mennesker på få hundrede år = et fingerknips i menneskets historie.
Men her og nu, dvs. de næste 100 år, kan vi ikke nøjes med bare at vente på befolkningsreduktionen. Der skal naturligvis mere til.

Morten Balling

@Bo Holm Jacobsen

Et par hundrede år er langt fra hurtigt nok, desværre. FN beskrev for en måneds tid siden hvordan vi kommer til at mangle mad til minimum 2 milliarder allerede i 2050, og helt ærligt er det en meget optimistisk udmelding. Man skal jo ikke skræmme befolkningen eller fjerne troen på vækst.

Pt er det man kalder Crude Death Rate ca. 8 per 1000. Dvs at der årligt dør:

(8 milliarder / 1000) x 8 = 64 millioner per år.

Frem mod 2050 er der 30 år. Med det nuværende naturlige frafald giver det 1,9 milliarder. Selv hvis vi helt forbød børn (en absurd tanke) så ville det stadig ikke være nok.

Et bedre bud er at fordele ressourcerne mere ligeligt. Det ville hæve levestandarden i fattige lande, og det ved man fører til lavere Crude Birth Rate. Samtidig kan alle begynde at tænke over hvor mange ressourcer de bruger.

Randi Christiansen

Tak niels simon

Jesus peger på kristus = den salvede.

Magtfulde kirkekonstruktioner har ødelagt meget således også forståelsen af kristusbevidsthed som er, hvad jesus peger på.

Og som er forening med gud. Hvem gud? Søg, og du skal finde. Gør plads i dit hjerte, tøm din kop og du kan være i den befriende kristusbevidsthed.

Kvantefysikken viser, hvad alle tidens mystikere beretter om, at vi alle er forbundne og interagerer - med os selv, hinanden og med skabelsen. Indtil videre et stort intellektuelt mysterium - en forståelse vi dog ikke behøver at erhverve for at være i ånden, i kristusbevidsthed.

Ole Schwander

@ Morten Balling - Det er så let at påpege verdens elendigheder - sult, krig, fattigdom, overbefolkning, klimaændringer mv. Du kan blive ved fra nu af til Verden går under med at udbrede dig om, hvor slemt det står til. Men så længe, du ikke har bare en idé om, hvordan tingene skal foregå i praksis, så synes jeg, det er tomme ord. Det er også lidt hyklerisk, når selv 'klimatosser' ustandseligt rejser kloden rundt med fly til konferencer (business class selvfølgelig), og kører i limousiner, spiser store bøffer, drikker rødvin og tænder op i brændeovnen.

Randi Christiansen

@ole schwander - du ved, det første skridt til forbedring er (selv)erkendelse.

Og før man kan løse et problem, må man forstå det. Det, er der mange, som ikke gør. Derfor har den offentlige samtale ved nutidens gadekær betydning.

Morten Balling

@Ole Schwander

Okay, fair nok, og med risiko for at foreslå en løsning som potentielt kan have katastrofale oversete konsekvenser:

En plan skal udføres globalt for at virke. Det duer ikke at nogle nationer ikke vil være med. Det kan du kalde en utopi, men det er den eneste mulighed, så det med at få alle nationer med, kan du stå for ;)

1. Vi bør starte med at etablere en mere bæredygtig energiforsyning. Det vil kræve enorme mængder energi og ressourcer, så vi er nødt til at bruge noget af den tilbageværende fossile energi, men hvis vi starter nu og skynder os, så vil det kunne betyde en væsentlig reduktion af CO2 når vi er færdige. Vi bør satse på solenergi og høste den hvor vi kan. Vindmøller, solceller, solfangere, bølgeenergi osv. Vi må samtidig arbejde på mere effektive energiopsamlingsmetoder. Kerneenergi er måske en option for at købe os tid.

2. Vi skal omstille vores fødevareproduktion. Den skal være mere bæredygtig og den skal være mere lokal for ikke at bruge for meget energi til distribution. Vi skal finde en måde at recirkulere fosfor, og vi skal holde op med at spise så meget kød.

3. Vi bør formentlig satse på at omstille vores transport til brint. Den skal vi kunne lave med solenergi, f.eks. via elektrolyse af vand, så her skal vi også have bygget et globalt produktionsanlæg og et forsyningsnet. Det kræver brug af mere olie, så transport bør rationeres så længe den foregår vha. fossile brændstoffer. Vi har ikke nok grundstoffer til at dække vores transportbehov med el-biler og brint er ikke uproblematisk. Bla. er det svært at håndtere, og store mængder lækket brint kan true ozonlaget. Kun hvor brint ikke kan benyttes kan vi overveje at bruge landbrugsjord på at fremstille biodiesel.

4. Vi er nødt til at udskifte vækstøkonomi med cirkulær økonomi. Vi bør gøre det dyrt at bruge mere energi og flere ressourcer end vores vitale behov. Flyrejser bør minimeres. Specialisering er stadig en god idé fordi det gør produktion mere effektiv, men det går ikke at producere varer på den anden side af Jorden.

5. Vi skal satse alt hvad vi kan på at forske mere, og med bæredygtige løsninger som mål.

6. Vi skal ikke længere tillade at varer produceres så de ikke kan holde eller ikke kan repareres. Generelt kommer vi til at skrue levestandarden ned, og købe langt færre ting, men de vil være af bedre kvalitet.

7. Vi SKAL have nedbragt befolkningstallet. Det kan foregå via bedre forhold for kvinder herunder undervisning, prævention, aborter, "et-barnspolitik" osv. Samtidig vil vi alle gerne blive 200 år gamle, men det er måske en idé midlertidigt at bruge tiden på at få etableret ovenstående løsninger og droppe at finde nye måder at forlænge gennemsnitlevetiden for mennesker.

8. Når vi har nogenlunde styr på pkt. 1-7 skal vi igang med at udvikle et reelt bæredygtigt system.

Jeg har sikkert glemt noget, men de ovennævnte punkter er essentielle for at civilisationen kan overleve på længere sigt. Vi skal holde op med at fælde skov, vi skal sikre biodiversiteten, vi skal finde en måde at lave ferskvand (igen baseret på solenergi) og vi skal have styr på forureningen af naturen. Så vil vi være godt på vej ;)

Espen Vald, Eva Carstensen, Jens Thaarup Nyberg og Randi Christiansen anbefalede denne kommentar
Gregers Reimann

1/3 af alle verdens graviditeter er utilsigtede, hvilket ca. svarer til væksten i den globale befolkning (Kilde: Modvækst: Omstilling til fremtiden, side 187). Altså, lad os starte dér (udbrede viden om prævention)

Touhami Bennour

Hvad er "overbefolkning". Man kan dividere antal indbyggere med arealet, her er danmark er bland de overbefolket= 125 indbygger per Km2. I Nord Afrika Indb. ca 100 milioner : med 3000.000 Km2, det er næsten ingenting. Eller man ser på antal fødte børn per kvinde. og det skal være mindre end 2.4 ifølge FN, og her Nord Afrika ligger der hvor FN har anbefalet.
Hvor er overbefolkning i (arabiske lande)? Den højeste antal fødte per kvinde er i Irak: 3.4 men irak krig tog millioner til døden. Mange experter i området siger at vesterlændig overdriver om arabere som er skyld i næsten alt negativ i verden. Jeg tror hellere.

Ole Schwander

@ Touhami Bennour - Overbefolkning er en tilstand, hvor en populations størrelse overstiger dens områdes evne til at brødføde den.

Fødevarestyrelsen Mørkhøj og Charlie Peterson anbefalede denne kommentar
torben - nielsen

Jeg har brugt følgende eksempel på at belyse konsekvenserne af befolkningstallet.

Men lad mig benytte mig af et enkelt land som eksempel: Ægypten.

Da Napoleon var der omkring år 1800 var der anslået 3 mil. Indbyggere.
Ved århundrede skiftet til år 1900 var der anslået 10 mil. Indbyggere.

Men nu er der knap 100 mil. Indbyggere.

Og de fleste har sikkert som mig, lært i skolen, at nok er der meget ørken i Ægypten, men at det landbrug som ligger ved Nilens bredder, er meget frugtbart.

Og i al historisk tid har Ægypten været selvforsynende med fødevarer.

Men det er de ikke længere.

I de senere år har det stigende befolkningstal i stor stil bosat sig umiddelbart uden for de store byer.
Det har resulteret i at byerne har bredt sig ud i det omgivende landbrugsland.

Men Ægypten kan bare ikke udvide landbrugsarealet, da det er betinget af Nilens regelmæssige oversvømmelser.

Så resultatet er, at Ægypten nu dyrker mindre land end da Napoleon var der, men i mellemtiden er de blevet mere end 20 gange så mange indbyggere.

Så hvor Ægypten før hen var selvforsynende med fødevarer, er Ægypten nu den største importør af blandt andet hvede.

Endvidere sker der også dette, hvis den økonomiske vækst er lavere end befolkningstilvæksten, så oplever folk at blive fattigere og fattigere, selv om der er økonomisk vækst. Simpelt hen fordi flere og flere skal dele en sum penge, som ikke vokser så hurtigt som befolkningen.

En af de største økonomiske vækst vi har været vidne til, var den kinesiske i samme periode, hvor de havde en streng et-barns politik. Den betød at kvinderne reelt kunne koncentrere sig om at arbejde, i stedet for at få børn, og det giver et afgørende bidrag til samfundets velstand.

Derfor, - antallet har faktisk betydning.

Charlie Peterson

...eller når en populations pladsforbrug og affaldsprodukter overstiger naturen og den tilgængelige teknologis evne til at bevare klimatisk balance og stabilitet, biodiversitet samt regenerere skader.

Der er meget få regioner der kan hævde en sådan balance. Og kigger vi på systemet som en helhed, altså hele kloden, blev denne balance endegyldigt overskredet omkring 1920.
Herfra har vi hver eneste dag presset systemet mere en det kan klare og al vækst har været en forværring af dette overgreb.

Der findes ingen anden løsning end radikal og akut reduktion i forbrug og udledning, og dette vil ikke være muligt i tilstrækkelig grad, uden at reducere det samlede antal forbrugere. Hvilket ikke kan gøres realistisk uden at rationere retten til at sætte børn i verden.
Der er mange åbenlyse problemer med et-barns-politikken. Nogle kan løses men de fleste kan næppe.
Vi skal derfor finde et bedre system som i hvert fald delvist bygger på økonomiske incitamenter.

Den bedste løsning vil derfor være et omfattende personligt klimaregnskab for hver eneste borger på planeten. Et regnskab med tilhørende co2-kvote, der tæller alle aktiviteter og forbrug. Transport, bolig, mad, forplantning osv.
Hvordan den enkelte overholder sin kvote er deres sag, men overskrides den, skal straffen være adfærdsregulerende.

Touhami Bennour

Ole Schvander'
Netop ingen sulter in Arabien, det kommer ikke dig ved hvis de arbejdesløse for hjælp, og nogle får hjælp, I Islam er der også "Velfærd system". Du skal oplyse dig mere. Arabere spiser bedre end du tror. Hvorfor skal du have brug for arbejdes kraft, fordi du mangler arbejdeskraft?
Noget du ikke ved import og export har ikke noget at gøre med overbefolkning, Alle importere og exportere, Jeg har læst i enternet at "Tunesien exportere 15 % af de medecin de producerer til Europa og importere også. Arabere har haft krig med VEsten siden "korstog" og i 19 århundert bleg de besat af Vesten i hundert år. Først efter krigen begyndte at arbejde for sig selv. Det er en Wundert hvad arabere har gjort på så kort tid. Men Islamofobi forhændrer dig at ser det.

Morten Balling

@Gregers Reimann

Hvis vi reducerer fødselraten med en trediedel i morgen, så er vi stadig 7 milliarder mennesker i 2050. Btw. Bæredygtig vækst er en illusion. Decoupling har aldrig fungeret som andet end tankespin.

@Touhami Bennour
Der er stor forskel på hvor mange mennesker en hektar kan brødføde rundt omkring på kloden. F.eks. har man ikke vand nok til at vande markerne i Nordafrika, og det sænker høstudbyttet pr areal. Til gengæld påstås det at Marokko/Vestsahara indeholder stort set al den fosfor vi i fremtiden skal bruge til gødning, så det er alle andre lande snart nødt til at købe af Marokko. Med mindre fosfor bliver det nye olie, og USA arrangerer en ny krig, så man kan besætte området, og stjæle ressourcerne fra marokkanerne. De har i forvejen en konflikt med Vestsahara om, hvem området tilhører.

Touhami Bennour

Morten Balling 14. 12
Det der er rigtig, det skifter med regn, men det har altid været, det sker som faraonerne sagde, 7 år fede og 7 år magre. Det gik altid sådan. Men det er tilladt at bede en extra gang til GUd for regn, og det er underligt regnede. Jeg har været som Barn til sådanne ceremoni med voksne og det virkede, det regnede altså. Vi var måske bare heldig. I hvertfald når en god høst viser sig alle bliver glade. Det sker alligevel så tit.
Men folk sulter i hverfald ikke. De arabiske olie lande hjælper også med at købe ris, og der er rigeligt af og lam er der meget af. Grønsager er der rigeligt af, og bondene har erfaring fra gammel tid. Altså de ubemidlide bliver ikke lagt i stikken. Folk dernede tænker om at skifte det politiske system, hvad angår Marokko og gødnings aventyr. Folk vil fortsætte "det arabiske forår" hvor alle vil føle at de er med om hvad det sker. I Marokko er også meget muligt en magtskift.

Touhami Bennour

Torben Nielsen . 10.38
Om Egypten, ja hvad er løsningen. Da Nasser var president var Vesten ikke tilfreds med ham og gjorde svært for ham, han var ellers god for Egypten; han skabte "Assouan demningen", det bære hans navn i øvrigt. Han kunne gøre sikkert noget for ørken i Egypten. Men problemet var dengang HAM og ikke Egypten, men idag det er Egypten der er problemet men ikke diktaturet. Det er typisk Vestlig politik. Problemet er diktaturert i Egypten, Hvis vi forstiller os At Al sissi begynder at røre ved Ørken, så vil komme et ramaskrig fra Vesten side, helt sikkert. Du vil aldrig noget godt for Egypten. Ikke fordi vesterlændig er ond af naturen, men bære imperialistisk mentalitet. Det arabiske forår kunne gøre noget ved Ørken og fødseltallet i Egypten. Jeg sikkert på at Den afsatte president ville gøre det meget bedre. Men indtil videre det er Vesten der bestemmer i Egypten. Du er sikkert tilfreds med Al sissi, så jeg forstår ikke hvad du vil med Egypten.. Egypten er ikke Sydkorea desværre.

Fødevarestyrelsen Mørkhøj

Ole Balling, Ole Schwander og Torben Nielsen - I tager helt fejl - T. Bennour har helt ret i, at her er beviset på T. Bennours udsagn "Netop ingen sulter in Arabien".
Blot en af mange beviser, som man kan finde på nettet:
https://aawsat.com/english/home/article/1714326/hunger-continues-rise-mi...

Så her er løsningen, som T. Bennour skriver:
"men det har altid været, det sker som faraonerne sagde, 7 år fede og 7 år magre. Det gik altid sådan. Men det er tilladt at bede en extra gang til GUd for regn, og det er underligt regnede. Jeg har været som Barn til sådanne ceremoni med voksne og det virkede, det regnede altså."

Sider