Kommentar

Information begår eklatant selvmål i dækning af oksekødsrapport

Information mener, at rapporten sminker klimabelastningen fra kød for at skabe et bedre renommé for branchens produkter. Men havde vi fulgt de kritiske eksperters metoder, havde det ikke rykket væsentligt ved rapportens konklusioner, skriver medforfatter på rapporten John E. Hermansen i dette debatindlæg
John Erik Hermansen er medforfatter på den meget omtalte oksekødsrapport og svarer i dette debatindlæg på kritikken.

John Erik Hermansen er medforfatter på den meget omtalte oksekødsrapport og svarer i dette debatindlæg på kritikken.

Morten Rasmussen

2. september 2019

Jeg er medforfatter på den meget omtalte rapport, der blandt andet belyser klimapåvirkningen fra oksekød – fra produktionen hos landmanden til kødet ligger på tallerkenen. Herudover vurderer rapporten betydningen af ændret kostmønster for den samlede klimapåvirkning af kosten.

Dagbladet Information har de seneste uger produceret artikler med vinklen, at rapporten sminker klimabelastningen fra kød for at skabe et bedre renommé for branchens produkter, og at Landbrug & Fødevarer har betalt forskere fra AU og DTU for dette.

Informations kampagne er ivrigt understøttet af et kor af eksperter, der tilsyneladende mener, at det på forskellig vis også er, hvad rapporten gør.

Koret af eksperter har peget på, at vi i vores analyse burde have indregnet de indirekte virkninger af at benytte landbrugsareal til produktion af fødevarer i angivelsen af klimaeffekten for den enkelte fødevare – uagtet den store usikkerhed, der er forbundet hermed.

Det, vi i stedet har gjort, er at angive det areal, som rent faktisk anvendes til produktionen, og som i givet fald bestemmer de indirekte effekter.

Endvidere er det en stort opslået anke, at de angivne værdier for klimabelastning af sodavand er for høje.

Begge forhold har ingen væsentlig praktisk betydning for rapportens konklusioner, hvad enhver kan efterprøve ud fra rapportens oplysninger.

Herudover anfører Informations ekspertkor, at man ikke skal se på data for dansk oksekødsproduktion, fordi kødmarkedet er globalt, og fordi den danske produktion er et biprodukt af mælkeproduktionen, hvorfor den ikke påvirkes af ændret efterspørgsel.

Eksperternes påstand er, at rapporten derfor skulle være udarbejdet med udgangspunkt i klimabelastningen fra sydamerikansk oksekød, der både har en væsentlig større direkte udledning af drivhusgasser og er forbundet med et langt større arealforbrug, end hvad der gælder under danske forhold.

Direktør for Landbrug & Fødevarer Morten Høyer vil nu tilbagebetale penge for omstridt oksekødsrapport. »Vi kan se, at vi ikke har overholdt god skik for samarbejde med universiteter,« siger han.
Læs også

Dette er imidlertid en ekstrem forenkling af, hvad der styrer den danske produktion af oksekød.

Hver enkelt landmand kan i høj grad påvirke forholdet mellem mælke- og kødproduktion på sin bedrift afhængig af de til enhver tid gældende økonomiske markedsbestemte relationer, og herunder vælge om man vil lave en slagtekalveproduktion eller ej.

Døm selv

Men jeg må medgive, at hvis vi havde fulgt ekspertkorets forenklede verdensbillede, så ville rapportens konklusioner have været endog meget anderledes.

Hvis vi følger ekspertkorets specielle synsvinkel, ville dansk mælkeproduktion nemlig fremstå langt mere klimavenlig med et klimaaftryk på mellem halvdelen og to tredjedele af, hvad det vurderes til ud fra vores velanerkendte metode. Uha, det vil Landbrug & Fødevarer nok ikke have, kommer frem – eller hvad? Døm selv.

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, mener, at forløbet med oksekødsrapporten er så kritisabelt, at man ikke kan tale om uafhængig forskning.
Læs også

Samtidig ville den logiske konsekvens af ekspertkorets ideer være, at dansk slagtekalveproduktion snarest muligt bør anerkendes som et effektivt klimatiltag. Selv hvis vi ignorerer den indirekte betydning af det større arealforbrug pr. kilo kød ved sydamerikansk kødkvæg end ved de danske produktionsmetoder, ville kød fra danske slagtekalve kunne produceres med en klimaaftryk på mellem 20 og 30 kg CO2-ækvivalenter mindre pr. kilo kød.

Med typisk 220 kg kød fra en slagtekalv reduceres den globale udledning af drivhusgasser med – direkte, efter ekspertkorets mening – mellem 4,5 og 6,5 ton CO2 for hver dansk slagtekalv, der produceres. Med en CO2-kvotepris på 200 kr. pr. ton repræsenterer hver slagtekalv således en yderligere samfundsmæssig værdi på ca. 1.000 kr. Uha, det vil Landbrug & Fødevarer nok ikke have, kommer frem – eller hvad? Døm selv.

Vi mener, at det teoretiske grundlag for ekspertkorets metode er stærkt tvivlsom og har derfor gennemført analysen baseret på data fra danske produktionssystemer og efter velaccepterede, internationale metoder, der bliver brugt i mere end 90 procent af de videnskabelige artikler, der ved livscyklusvurdering belyser miljøeffekter ved mælkeproduktionen og den tilhørende oksekødsproduktion.

Information kunne i fredags afsløre, at forskerne bag den omstridte oksekødsrapport ikke alene har ladet Landbrug & Fødevarer påvirke en pressemeddelelse, men ligefrem ladet interesseorganisationen skrive hele afsnit i rapporten og vælge forsidefoto og titel.
Læs også

Så hvis intentionen fra Landbrug & Fødevarer var at få hvidvasket danskproducerede fødevarer, som Information påstår, kan man jo konstatere, at de har samarbejdet med de forkerte.

Men vi vil da gerne medgive kritikerne, at det er virkelig irriterende, at vores forbrug af nydelsesmidler efterlader et væsentlig klimaaftryk. En sådan information skal nok helst være klassificeret. Her beklager vi virkelig at have forstyrret freden.

John Erik Hermansen, medforfatter på forskningsrapporten ’Okse- og kalvekødsklimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsperspektiver i forskellige kostmønstre’.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Carsten Enevoldsen
Carsten Enevoldsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Bo Holm Jacobsen

Så blev det pludselig endnu mere kompliceret - for os, som har fulgt denne debat helt fra starten.
Min private konklusion er - med stor ærgelse og i stadig respekt for Dagbladet information - at det er yderst problematisk at kritisere forskning gennem et nyhedsvinklende medie. Information har trukket en kreds af tilsyneladende kritiske forskere ind i sagen, hvor de har ytret sig uden dialog med rapportens forfattere. Det gav spændende og forargelsesskabende artikler, men det løste ikke det problem at afklare for offentligheden, hvad der faktisk er op og ned.
Langt henne i forløbet lykkedes det så at afdække et andet forhold, som selveste rektor for Aarhus Universitet har vurderet som meget problematisk, nemlig at Landbrug og Fødevarer har medvirket i skrivningen af mindre passager i rapporten. I den akademiske verden ville det medføre at en person fra Landbrug og Fødevarer var medforfatter. Men der er dog også strenge regler om, at alle medforfattere skal yde et betydeligt videnskabeligt bidrag. Sprogsekretærer er således aldrig medforfattere, selvom deres bidrag til læseligheden ofte er enorm. Det er fra det foreliggende ikke klart, at nogen ved Landbrug og Fødevarer har bidraget til den videnskabelige undersøgelse, fx gennem analyse af data og litteratur.
Meget ærgerligt og synd for Danmark, at vi nok aldrig får den samlede redegørelse for, hvad klimaaftrykket er af de forskellige elementer i vor kost. Fordi det er for kedelig læsning.

Sten Mortensen, Carsten Enevoldsen, Tine Bøge, Morten Lind, Erik Karlsen, birgitte andersen og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Jeg vil takke Information for disse artikler.
Det er en vigtig debat både af hensyn til klima, osv men ikke mindst en tydelig afdækning af resultaterne af Fogh Rasmussens og Helge Sanders omlægning af universitets områdetes inddeling, ledelse, økonomi osv........
Der er sandligt meget der trænger til et kritisk eftersyn - der er nok at tage fat på for MF.

Anna Regine Irgens Bromann, Bjarne Andersen, Torben Skov, Rolf Andersen, Torben Bruhn Andersen, jørgen djørup, Lillian Larsen, Carsten Wienholtz, Lars Løfgren, Steen K Petersen, Troels Ken Pedersen, Karsten Lundsby, Curt Sørensen, Allan Stampe Kristiansen, Liselotte Paulsen, Susanne Kaspersen, Steffen Gliese, Carsten Munk, Katrine Damm, Per Klüver, birgitte andersen, David Breuer, Eva Schwanenflügel og Jørgen M. Mollerup anbefalede denne kommentar

Det er altid godt med en anden indgangvinkel eller et andet synspunkt. Jeg er ikke klog nok, så jeg ser frem til, at denne artikelserie fortsætter.

Enig med Bo Holm Jacobsens Voice of Reason.

Som Dorte Sørensen, ville også jeg, hjertens gerne takke Information, hvis bladet havde fokuseret bredt, også på Fogh Rasmussens og Helge Sanders ansvaret for "omlægning af universitets områdetes inddeling, ledelse, økonomi osv........"

I stedet havde Information hængt ud resultaterne af disse to herrers politisk agenda (forskning = forretning), ved at udnytte læsernes indignation til, kun på et delvis informeret grundlag, at skyde på underdogs, mens de ansvarlige i den borgerlige blok - nok en gang beskyttes under radaren.

Så sent som sidste fredag skrev Rune Lykkeberg bl.a. "Og vi undersøger og udstiller, hvordan magten udøves på alle niveauer i vores samfund. Det er afsløringer som modstandskamp. Og vi trækker den skjulte magtudøvelse ud i offentligheden, hvor den skal begrunde sig selv over for dem, den bestemmer. Den offentlige opinion er en autoritet, som ingen autoritet er hævet over. Og når vi oversætter magtens sprog til ord og begreber, alle kan forstå, og udstiller magtens misbrug for hele offentligheden, minder vi os selv og hinanden om, at de kun kan bestemme over os, hvis vi finder os i det." https://www.information.dk/2019/08/ingen-bestemme-anerkender-saadan-foer...

I oksekødstemaet forblev 'den skjulte magtudøvelse' skjult, mens 'den offentlige opinion' blev til, i bedste Thomas Haarders stil, mobiliseringen af golde forargelse. Selv den bedste sag bliver devalueret af målet helligende midler, tillige med at modstandskampen, som defineret af Rune Lykkeberg - ført på præmisser i lighed med artikelseriens - på den lange bane uværgerligt er dømt til nederlag.

Enig med Peter Bahne 30. august 21:18 https://www.information.dk/node/678607#comment-1390187 - et værdigt, skelsættende tema for bæredygtig undersøgende journalistik.

Kan man så konkludere, at denne kommentar fra en medforfatter til rapporten, er uenig med sit universitet, nu hvor de har trukket rapporten tilbage, fordi den ikke lever op til universitetets standarter?

Torben Skov, Rolf Andersen, jørgen djørup, Steen K Petersen, Thomas Tanghus, Troels Ken Pedersen, Karsten Lundsby, Allan Stampe Kristiansen, Tue Romanow, Morten Lind, Steffen Gliese, Hans Larsen, Katrine Damm, Eva Schwanenflügel, David Breuer og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@John Erik Hermansen

Jeg glæder mig til din kommentar til, at Aarhus Universitet har trukket Rapport om oksekøds Klimabelastning tilbage - og Landbrug & Fødevarer har beklaget, at de ikke har overholdt god skik for samarbejde med universiteter og refunderet kr. 455.000 til Kvægfonden, som er den egentlige opdragsgiver.

https://landbrugsavisen.dk/lf-betaler-penge-tilbage-omstridt-k%C3%B8drap...

Hans Larsen, Torben Skov, Rolf Andersen, Minna Rasmussen, Steen K Petersen, Karsten Lundsby, Søren Andersen, Allan Stampe Kristiansen, Morten Lind, Steffen Gliese, Katrine Damm, Per Klüver og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

John Erik Hermansen har anvendt ord som "ekspertkor", "Informations eksperter", eller blot "eksperterne" 8 gange for at understrege sin pointe.

Skal man nu også tilføje ledelsen af Aarhus Universitet til 'koret'?

Oluf Husted, Torben Skov, Rolf Andersen, Carsten Wienholtz, Morten Højer, Steen K Petersen, Thomas Tanghus, Troels Ken Pedersen, Karsten Lundsby, Morten Lind, Steffen Gliese og Katrine Damm anbefalede denne kommentar

Tja, man kan måske også spørge om, hvem der EGENTLIG har begået et 'eklatant selvmål' - Information eller forskerne bag den nu tilbagetrukne rapport?

Måske disse forskere fremover kan få problemer med deres troværdighed og ansættelse i fremtiden...

Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Rolf Andersen, Tue Romanow, Lars Løfgren, Steen K Petersen, Thomas Tanghus, Karsten Lundsby, Søren Andersen, Allan Stampe Kristiansen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

... At rapporten er trukket tilbage er med størst sandsynlighed en universitets politisk beslutning og ikke udtryk for egentlig underkendelse af realt forskningsmæssig indhold, universitetet er under pres fra medie koret. Jeg er meget ambivalent med informationens arbejde i denne sag. På den ene side er det altid sundt at nogen går til kødet(høhø) og udsætte institutioner for et kvalitetstjek, så tak for det kære information. På den anden side så har den journalistiske vinkel og iver efter at fører avisens slet skjulte egne politiske overbevisninger igennem desværre sunket kvaliteten. Når der f.eks. findes at L&F har skrevet forord og indledning og dette sidehen blot bliver viderrapporteret som at de har skrevet hele afsnit, er dette en dårlig skjult manøvre der vil få enhver der ikke kender baggrunden detaljer til at tænke langt værre end det egentlig er. Dette punkt er symptomatisk for de fejl og mangler som informationen har afdækket, der hele vejen igennem mest af alt går sig på form og ikke indhold. Kritik af formen er åbenlyst berettiget i denne sag, men, desværre misbruges det til at insinuere at indholdet derfor også må værre forkert. Lykkeberg og disse journalisters egen agendaer får desværre lov at sænke et ellers højt journalistisk niveau. Quelle dommage.

Sten Mortensen, Carsten Enevoldsen, Tine Bøge, Frank Hansen og Anina Weber anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Katrine Damm

No worries -
John Erik Hermansen kan få job i Landbrug & Fødevarer eller Kvægfonden anytime.

Hans Larsen, Torben Skov, Carsten Wienholtz og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

Forskning og politik, Gøg og Gokke
Kød eller nydelsesmidler

Hvordan vi og vores udfoldelser indgår i klodens bæredygtige kulstofkredsløb har ingen relevans til klimaet, med mindre vi snyder og høster gammel gemt kompost.

torben - nielsen

Jeg synes, at den mindst ringe skal passe på med at gå efter spilleren, og ikke efter bolden.

Information anfægter ikke rapportens resultater, men siger blot, at det er de forkerte mennesker som udtaler sig i rapporten.

Information har på forhånd fastlagt sig, at Information og landbrugets organisationer har modsatrettede interesser, og at landbrugets organisationer ikke ved noget som helst, om klimabelastningen ved de produkter landbruget beskæftiger sig med.

Landbrugets interesseorganisationer kan med samme ret påstå, at Information ikke har forstand på at drive et nyhedsmedie.

Kære John
Rapporten tager som udgangspunkt en co2e for oksekød på 15-20 Kg/Kg. kød, gennem forskellige figurer i rapporten som madpyramiden og tabeller. (du ved den der trekant med den glade ko på toppen)
Som Concito viser er denne antagelse under forudsætning af at jorden ikke bruges til andet. Det er jo ikke virkeligheden. Jorden kan enten anvendes til græsser eller skov. Specielt i Danmark er vores skovareal uforholdsmæssigt lille pga. intensivt landbrug. Det er derfor rimeligt nærmere at bruge et tal som Searchinger et al. 2018 påpeger som er 188 co2e. Nu er det vidt forskellige forhold der produceres under, men under alle omstændigheder er tallet 3-4 gange større end tidligere antaget. Alternativet til landbrug og i særdeleshed kvæg er skov og ikke en ørken.
Når i får penge til sådan et markedsføringsprojekt er det netop fordi de ved i ikke vil bruge de nyere beregningsmetoder. Fordi så ville der ikke falde flere penge af senere hen.

Det kan desuden undre at i laver en sammenligning med kage og kaffe i stedet for at lave en grundig undersøgelse hvor der tages hensyn til eksternalitetspåvirkninger fra kvæg som nitrat, fosfor og biodiversitet, samt i det hele taget konsekvenser af arealudnyttelsen ud over lige co2 påvirkningen.

Det ville også være på sin plads i denne rapport at påpege indtægten i forhold til skatteyderbetaling for at drive denne brug af landet.

Philip B. Johnsen, Steffen Gliese, Anna Regine Irgens Bromann, Kurt Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, Jacob Johansen, Rolf Andersen, Carsten Wienholtz, Esben Lykke, Vagn Qvistgaard, Minna Rasmussen, Torkil Forman, Steen K Petersen, Troels Ken Pedersen, Karsten Lundsby, Niels Peter Nielsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Forbavsende at debat- og rapportforfatteren, ikke ser at Informations fortjeneste er at påvise at rapporten er et partsindlæg, udgivet som en fri forskning fra et dansk universitet. Rapporten er trukket tilbage, institutionslederen er afgået. For rapportforfatteren er der dog en fin scoring, håber jeg: Der venter hende sikkert et godt job som konsulent til kvæg industrien, nu har også de fået deres penge tilbage

Steffen Gliese, Mogens Holme, Torben Skov, Karsten Lundsby og Torkil Forman anbefalede denne kommentar

Dybest set er det et resultat af, at universiteterne er piskede til at finde betydelige indtægter. Det sker ved at optage udenlandske studerende (og dermed studier hvor al undervisning er på engelsk af en art) men også ved at tjene penge på forskning.
Århus Universitet er tilsyneladende gået over stregen her, men derfor kan der da godt være korrekte pointer i rapporten.
Min hypotese er, at meget andet forskning kan angribes for det samme som denne - hvis det blev undersøgt på samme måde.

Steffen Gliese, Christian Bernhard Hagen, Anina Weber, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov, David Zennaro, Karsten Lundsby og Carsten Enevoldsen anbefalede denne kommentar

"Når i får penge til sådan et markedsføringsprojekt er det netop fordi de ved i ikke vil bruge de nyere beregningsmetoder. Fordi så ville der ikke falde flere penge af senere hen."

Sagen i en nøddeskal og et - mig bekendt - uafdækket perspektiv.

Vil universitet fremover afholde sig fra at modtage penge fra landbrugsindustrien og hvis ikke - hvorfor skulle vi så tro på noget af det, de kommer med fremover?

Steffen Gliese, Troels Ken Pedersen, Steen K Petersen, Torben Skov og Karsten Lundsby anbefalede denne kommentar

....og det jeg får ud af at læse debatindlægget, er at afgifterne på alkohol og sukker bør fordobles. Alkohol er gift for kroppen og meget dyrt for den enkelte borgers helbred og samfundet, og nu også klimaet. Derfor tak for undersøgelsen John Erik Hermansen.

Det mest regulære og simple perspektiv må være: hvad bilder de sig ind?! De må jo tro, at det ikke har nogen effekt, hvad vi vælger at gøre med landbrug, kvægdrift, jord, når de manipulerer opinionen.
Spørgsmålet er ikke, om der er noget andet, der er ligeså eller mere skadeligt - spørgsmålet er, hvordan vi sætter ind overalt, hvor vi kan.