Kommentar

Banker og kviklånsfirmaers ågerrenter burde dømmes ulovlige

De eksisterende ågerparagraffer burde beskytte de dårligst stillede borgere mod udnyttelse, men domstolene og anklagemyndigheden retter sig ikke efter dem. Derfor er det nødvendigt med en lov om et loft over de årlige omkostninger, skriver journalist Klaus Cort Jensen i dette debatindlæg
Debat
26. september 2019

»Det er ikke nogen hemmelighed, at Venstre har det synspunkt, at et loft over de årlige omkostninger i procent er ønskelig (...) Jeg har tidligere udtalt på Venstres vegne, at vi ikke finder, at det er et unaturligt leje, Socialdemokratiet har foreslået, så det er sådan set ikke så meget det.«

Det sagde Tina Nedergaard (V) fra Folketingets talerstol den 5. november 2008.

For at sætte en stopper for lån med ågerrenter havde Benny Engelbrecht (S), der i dag er transportminister, fremsat beslutningsforslag B33 om et renteloft på 15 procent i årlige omkostninger (ÅOP) plus diskontoen. De Radikale, SF og Enhedslisten tilsluttede sig forslaget.

Partierne, der dengang repræsenterede 72,3 procent af den danske befolkning, tilkendegav et ønske om ÅOP-loftet.

Men fordi De Konservatives Lene Espersen var imod, og hun sad som erhvervsminister, kunne Venstre ikke tilslutte sig forslaget.

Forbrugerrådet Tænks formand, Anja Philip, har også anbefalet en ågergrænse på 15 procent i ÅOP, eventuelt reguleret i forhold til diskontoen.

Min holdning er, at hvis man ikke kan drive en bank med et ÅOP-loft på ti procent, så er man for dårlig til det, og man bør derfor ikke have lov til det.

Ulovlige ågerrenter

Ved førstebehandlingen af B33 gjorde Tina Nedergaard gentagne gange opmærksom på, at den daværende – og nuværende – beskyttelse af forbrugerne ifølge ågerbestemmelserne ikke var god nok:

»Jeg mener også, at vi måske burde finde en bremse for det, at nogle udnytter en forbrugers svage situation (…) Derfor er ågerbestemmelsen efter vores opfattelse nu forældet i sin form.«

I dansk lovgivning findes der allerede to ågerparagraffer:

Straffeloven § 282: »For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. Strafferammen er halvandet års fængsel.«

Aftaleloven § 31 bestemmer i tillæg, at »den, der således er udnyttet, ikke [er] bundet ved den af ham afgivne viljeerklæring«.

Hvis man i dag er nødt til at tage et lån på 15 procent i ÅOP eller derover, så er man enten i betydelige økonomiske vanskeligheder, eller også tager man lånet, fordi man mangler indsigt eller er letsindig.

Når en stor del af befolkningen og bankerne selv kan låne til nul procent, er der derudover også tale om både et væsentligt misforhold til modydelsen og udnyttelse.

Det er derfor ikke ågerparagraffernes ordlyd, men domstolene og fogedretterne samt politi og anklagemyndigheder, den er gal med.

Fogedretterne bør fortælle en stor del af de skyldnere, de præsenteres for, at de har været udsat for åger, og at de dermed ikke er bundet af viljeserklæringen, hvilket betyder, at de ikke er bundet af deres underskrift på lånedokumentet. De skylder nemlig ikke noget.

Og politiet bør sætte direktører for banker, inkassofirmaer og kviklånsfirmaer bag tremmer for lovbrud.

Behov for ny domspraksis

Dommere henholder sig ofte til gældende domspraksis, når der ikke er en specifik lovgivning, i dette tilfælde en specifik ÅOP-procentsats, og de er derfor nødt til at foretage en konkret vurdering.

Men dommere bør også følge samfundsudviklingen, følge udviklingen i den almene befolknings forståelse af, hvad der er ret og rimeligt på et givent retsområde. Og når repræsentanter for 72,3 procent af den danske befolkning i Folketinget udtrykker ønske om et ÅOP-loft, kan det ses som den almene forståelse af, hvad åger er. Det kan også ses som Folketingets kommentarer til de eksisterende ågerparagraffer.

Dommere bør selvfølgelig respektere disse tilkendegivelser fra lovgivningsmagten og lægge dem til grund i deres vurdering af, hvad åger er. Derfor burde folketingsdebatten i 2008 have medført en ændring af domspraksis.

Da rød blok kom til magten i 2011, fik vi i Ole Sohn (SF) en socialist og tidligere kommunist som erhvervsminister. Men under ham blev der ikke sat en stopper for storkapitalens udnyttelse af de økonomisk og uddannelsesmæssigt dårligst stillede i samfundet.

Hans efterfølger, Henrik Sass Larsen (S), ville heller ikke gøre noget ved problemet. Han blev på et samråd om det drillet lidt med, om det mon skyldtes hans tidligere forbindelser til rockermiljøet.

I bagklogskabens lys må det alternativt overvejes, om det mon skyldtes nye forbindelser til den branche, Sass snart skal arbejde for.

Så vidt historien. Med et nyt og bedre Folketing og med et nyt og forhåbentligt mere socialt Socialdemokratiet bør der være udsigt til, at ågerproblemet endelig bliver løst.

Jeg vil derfor opfordre erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at skrive et ÅOP-loft øverst på to do-listen.

Klaus Cort Jensen er journalist

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Man kunne f.eks lave en selvhæfter paragraf, så kviklånsudbyderne kan dømmes ved byretten, til selv at hæfte for lånet hvis kreditvurderingen ikke er god nok.

Philip B. Johnsen

Banditter i habitter.

Klaus Cort Jensen

Her Anja Philips kronik
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE7471198/aagerkarle-udnytter-s...

Her Folketingets behandling af B33
https://www.ft.dk/samling/20081/beslutningsforslag/b33/20081_b33_som_fre...

Kommentaren er en forkortet udgave af et kronikforslag, som jeg fremsendte cirka en måned siden – altså længe inden nyheden om Henrik Sass Larsens nye job.
Hvis du vil have hele historien, så erstat de sidste afsnit med:

…. Da rød blok kom til magten i 2011 fik vi en socialist og tidligere kommunist som erhvervsminister. Men der blev ikke sat en stopper for storkapitalens udnyttelse af de økonomisk og uddannelsesmæssigt dårligst stillede i samfundet – hvilket er hvad sagen handler om. Tværtimod undergik ministeren endnu et hamskifte – som det hedder i de kredse – til fuldblods konkurrencestats-tilhænger. Man kunne mistænke, at det til dels skyldtes daglig omgang med et embedsværk med tætte forbindelser til de store aktører inden for resortområdet.
Jeg vil opfordre regeringen til at omdøbe og omdanne Erhvervsministeriet til Forbruger- og Erhvervsministeriet, og herunder ”tilføre ministeriet nye personalemæssige kompetencer” (udover dem der findes i Forbrugerstyrelsen). Det vil understrege, at ehvervslivet er til for at tjene forbrugerne, og ikke til for at udnytte dem groft.
Minister betyder som bekendt tjener. Så længe ministeriet kun hedder Erhvervsministeriet, så kan de stakkels embedsmænd m/k jo ikke fortænkes i at tro, at de udelukkende skal tjene erhvervslivets interesser.

Da SF forlod regeringen i 2014 blev Ole Sohn socialdemokrat og Henrik Sass Larsen blev erhvervsminister. Han blev ikke minister i første omgang på grund af noget med en sikkehedsgodkendelse og nogle rockerbande forbindelser. Han var også imod at indføre et ågerrente-loft. Om det skyldtes føromtalte forbindelser eller nye forbindelser til de meget bedre organiserede organiserede kriminelle i bankverdenen - eller noget helt andet, må overlades til fremtidig historie- eller memoireskrivning at klarlægge. Han blev kaldt i samråd af Mette Hjermind-Dencker fra Dansk Folkeparti, der kritiserede, at Socialdemokraterne havde skiftet holdning siden 2008, og nu ikke ville sætte et ÅOP-loft alene på kviklån. Men DF havde åbenbart også skiftet holdning, bare den modsatte vej. DF stemte imod Socialdemokraternes forslag i 2008. Venstre var ikke længere i regering med de konservative, så man måtte formode, at de ville stemme for et ÅOP-loft. - Men hvem ved, hvor man har Venstre? De Radikale måtte formodes at sige som Tina Nedergaard: vi er i regering med ministeren og følger ham, selvom vi mener det modsatte osv. osv.. Men der var faktisk et flertal for et ÅOP-loft bestående af DF, Venstre, SF og Enhedslisten, hvis de havde kunnet blive enige om, hvorvidt det bare skulle gælde kviklån eller alle lån, og hvad ÅOP-procentsatsen skulle være.

Så vidt historien. Med et nyt og bedre Folketing, og med et nyt og forhåbentligt mere socialt Socialdemokratiet, burde der være udsigt til, at ågerproblemet endelig bliver løst.
Jeg vil derfor opfordre den forhåbentligt kommende forbruger- og erhvervsminister Simon Kollerup til, at skrive det øverst på sin to-do-liste.

-----------------

Endelig vil jeg gerne lægge til:
Udover Ole Sohns hamskifte og Henrik Sass Larsens jobskifte er Brian Mikkelsens karriere endnu en god grund til, at mistænke tætte forbindelser mellem ministeriet og ”de store aktører inden for ministeriets resort”.
Men det er jo en problemstilling som den nye minister, som tidligere fiskeriordfører samt landbrugs- og fødevareordfører, har indgående kendskab til, og derfor må forventes at kunne håndtere.

Jeg mener ikke, og påstår ikke, at ALLE i banksektoren er kriminelle. Jeg skriver netop ”de ... kriminelle i ...”, hvilket logisk indebærer en distinktion imellem dem og nogle andre. Bortset fra det, så har beslutningstagere i banksektoren så ganske udmærket selv klaret, at anskaffe hele sektoren et tvivlsomt ry og rygte med ulovlige og kriminelle aktiviteter. Til synderegistret med aktieudbytte-skattesvindel, hvidvask og skattely skal føjes åger.

Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Klaus Cort Jensen

Det er en udmærket og dækkende overskrift (rubrik) som debatredaktøren har forsynet kommentaren med. Men synd med det manglende s på "Banker", hvilket jeg ellers har gjort opmærksom på.

Klaus Cort Jensen

Som journalist finder jeg det ærligt talt lidt krænkende, at blive tillagt at have skrevet:
"I dansk lovgivning findes der allerede to ågerparagraffer"
"derudover også"
"De skylder nemlig ikke noget"
Det er debatredaktørens (mak-)værk

Philip B. Johnsen

Tak Klaus Cort Jensen
Mafia kviklån med sindsyge renter, er en hovedårsag til ungdoms gadekriminaliteten, det er kun en lille flig af hvor politikere og bankfolk sættet tommelskruer på befolkningen, kviklån er mafia på gadeplan styret fra en mobiltelefon.

De menneskeskabte klimaforandringer og den manglende politiske handling burde få danskerne til at kræve forandring, men ikke engang borgerskabets egne børns fremtid der bliver stjålet, syntes at vække befolkningens vrede i udstrækning der skaber forandring.

Hvorfor er befolkningens ønsker for, hvad folketinget bør beskæfige sig med at løse af akut handlingskrævende opgaver og det folketinget rent faktisk beskæftiger sig med, to helt adskilte verdner, der aldrig mødes?

Tænk hvis politikere i folketinget var borgernes tjenere!
En økonomi der virker for alle tak!

Fra link:
“Samtidig har Nationalbanken erkendt, at de private banker skaber penge til sig selv ved at låne dem ud som kontopenge i stor fart og til en rente, så den samlede pengemængde i samfundet – nu mere end 1.250 mia. kr. – vokser med ca. syv procent om året.

De nye penge havner for en meget stor dels vedkommende som profit hos bankernes aktionærer og direktører. Så når politikerne nu skal planlægge den grønne omstilling via finansloven 2020, er disse penge, op mod 100 nye mia. kr., altså ikke en del af budgettet. Men det kunne de blive..”

Citat Johan Keller
Link: https://www.information.dk/debat/2019/08/pengereform-kan-finansiere-groe...

Eva Schwanenflügel og Frede Jørgensen anbefalede denne kommentar

Jeg synes ikke, der burde være tvivl om, at ågerlovgivningen burde kunne tages i brug. Og det uden at henvise til folkestemningen. Den er jeg sommetider lidt loren ved.

Lise Lotte Rahbek, Frede Jørgensen, Anker Heegaard, Eva Schwanenflügel og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

De skal ikke sige undskyld til undertegnede, jeg tror alligevel ikke på, hvad politikere og bankfolk siger, de er simple kriminelle, det er hele vælgermassen, de almindelige danskere, der ikke syntes at kræve handling, der bekymre undertegnede.

Mafia kviklån med de sindsyge rente er i småtingsafdelingen, for vores ex-folkevalgte i artiklen nævnte nu såkalte eksperter i konsulentydelser og nuværende folkevalgte politikere, det er for dem ubetydelige små forbrydelser, der primært rammer underklassen.

De rigtig ‘store’ sager, der forties og ses gennem fingrene med i folketinget, der baner vejen for vores folkevalgte politikere, til ekstremt godt betalte job, efter den politiske karriere.

1.500 milliarder
Mord for dollars, bonus og resultatløn til de centralt placerede i Danske Bank.
Link: https://youtu.be/2KnR0lOH1dk

Danske Bank har DKK. 1.500 milliarder fra kriminalitet på bøgerne, ingen af de centralt placerede er i Danske Bank tiltalt for noget kriminelt.

Hvormange mennesker har mistet livet og andre fået ødelagt deres liv i kølvandet på de DKK. 1.500 milliarder fra denne internationale organiserede kriminalitet?

Danske Bank har på baggrund af advokatfirmaet Bruun & Hjejle undersøgelsen frifundet Danske Bank for straffeansvar.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle der frem til medio 2018, har rådgivet deres klienter om, hvordan klienter får del i den udbyttesvindel, der har kostet skatteyderne mindst 12,7 mia. kr.

Sanjay Shah, der mistænkes for størsteparten af udbyttesvindel for 12,7 mia. kr., blev i flere år rådgivet af det advokatkontor, som nu arbejder for Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens britiske advokatkontor Pinsent Masons bistod ikke blot den siden hen hovedmistænkte i sagen om udbyttesvindel, Sanjay Shah, med rådgivning om aktieudlån.

Selskabet ydede også Sanjay Shahs selskab Solo Capital rådgivning.

Link: https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/211664/artikel.html?utm_sour...

Man skal være stum blind og døv for ikke at se mønstret.

Selvfølgelig ser vores folkevalgt politikere, som de altid gør og har gjort det, gennem fingeren med kviklån mafia på gadeplan styret fra en mobiltelefon.

Det er lidt pinligt fordi, at det er så tydeligt, hvad vores folkevalgte foretager sig, men det er en kamel der kan sluges, der er økonomisk fremtid i kamelslugning i dansk politik på højt plan.

Vores økonomisk vækst krævende politikeres ‘partistøtte venner’ i den systemiske banksektor, viser vejen, hvor banksektoren hellere end gerne betaler de små bøder vores retssystem uddeler i de mange svindelsager banksektoren er medvirkende til, det er småpenge i forhold til ‘indtægterne’ fra bl.a. international organiseret kriminalitet udbetalt i resultatløn, bonusordninger og aktieoptioner til de centralt placerede i finanssektoren.

Historisk lukrere politikere med gode job efter politisk karriere, hvis politikere centralt placeret, har beskyttet og understøttet dette system.

Årligt udbetales der fra folketinget 4 milliarder DKK.,til såkalte konsulentfirmaer, hvorfra rekruttering af tidligere politikere, bliver begunstigede efter udtræden af politik.

Frede Jørgensen, Werner Gass og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

I Syddjurs kommune, (og hvem ved, måske i flere andre?), mener man "det er fuldstændig efter bogen" at opfordre en kontanthjælpsmodtager til at optage et kviklån for at betale en del af sin tandbehandling.

https://www.a4nu.dk/artikel/kommune-ser-intet-forkert-i-at-have-anbefale...

Lise Lotte Rahbek, Lillian Larsen, Thomas Tanghus, Klaus Cort Jensen, Frede Jørgensen, Werner Gass og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Der er sansynligvis i reglen billigere, at låne penge af gadekriminelle, men når unge skylder penge til de gadekriminelle, er der kun de internationale organiserede kriminelle tilbage for de unge.

Bankerne!

Optag eksempelvis et bank kviklån på 5.000 kroner med en årlig rente i procent på 500, er lånet steget til 30.000 kroner på bare ét år.

Thomas Tanghus, Frede Jørgensen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Klaus Cort Jensen

Når en betydelig del af forbruget foregår med finansieringsomkostninger over 10 procent, er det til skade for vækst og beskæftigelse i realøkonomien. Det kan de produktive dele af erhvervslivet ikke være tjent med.

Klaus Cort Jensen

Til Thomas Tanghus:
der skrev "Jeg synes ikke, der burde være tvivl om, at ågerlovgivningen burde kunne tages i brug. Og det uden at henvise til folkestemningen. Den er jeg sommetider lidt loren ved."

Jeg henviser kun til folkestemningen, som repræsenteret ved de demokratisk valgte repræsentanter. Og demokrati er jo folk der stemmer, folkestemningen.

Klaus Cort Jensen

Jeg er også tit loren ved folkestemningen. Men så er vilkåret i et demokrati, at man må gøre noget for at ændre den.

Klaus Cort Jensen

Jeg vil yderligere beklage, at debatredaktøren har ændret "Socialdemokraterne" til "Socialdemokratiet" i det indledende citat.
Tina Nedergaard sagde "Socialdemokraterne", fordi det hed partiet i 2008.

Klaus Cort Jensen

Socialdemokratiet er åbenbart blevet mindre social siden 2008. Simon Kollerup foreslår nu et loft på 25 procent. Venstre er tydeligvis også. De vil slet ikke have et loft, selvom de ikke nu er bundet af et regeringssamarbejde med De Konservative.
Det skylder de en rigtig god forklaring på !

Der er jo kun een logisk forklaring på politikernes manglende handling: Korruption på højt plan.