Kronik

Vi vil løse socialpolitikkens hårdknude med ny tænketank

Alt for mange socialpolitiske problemer bliver overset, syltet eller forsøgt løst med beskæftigelsesindsatser. Der er brug for et tværpolitisk rum, hvor den sociale bæredygtighed er i fokus, skriver stiftere af ny tænketank i dette debatindlæg
Danmark får med stiftelsen af tænketanken SOCIUS en tænketank, der – foruden at tænke politisk, forskningsbaseret og strategisk – også kan lytte og handle, skriver dagens konikører.

Danmark får med stiftelsen af tænketanken SOCIUS en tænketank, der – foruden at tænke politisk, forskningsbaseret og strategisk – også kan lytte og handle, skriver dagens konikører.

Sille Veilmark

Debat
23. september 2019

Det er ikke svært at få øje på aktuelle sociale udfordringer i vores samfund: Utrygheden stiger i dele af befolkningen. Alt for mange – ikke mindst unge – bliver ramt af stress og depression. Uligheden i økonomiske ressourcer og sundhed stiger. Samtidig er socialområdets bevillingssystem uafklaret, efter at man besluttede at nedlægge Satspuljen.

Hjemløse, stofmisbrugere og mennesker med psykisk sygdom oplever, at der mangler indsatser, der kan håndtere mere specialiserede tilbud i kommunerne. Mennesker med handicap fortæller om forringelser af tilbud og hjælp. Integrationen af nytilkomne er mange steder sporadisk og utilstrækkelig. Og diskussionen om, hvorvidt en række overførselsydelser er indrettet for stramt eller for lempeligt, fortsætter endeløst.

Alt for længe får grundlæggende sociale udfordringer lov at hænge i luften uden klare mål og retninger. De bliver i stedet henvist til enten deres eget socialpolitiske område med sin egen projektfokuserede Satspulje eller til at kunne løses af andre politikområder – oftest beskæftigelsesindsatser.

Sociale udfordringer kan imidlertid ikke ses løsrevet fra de øvrige politikområder. Tryghed handler f.eks. både om tilgængeligheden af sundhedsydelser, en fornuftig tilbagetrækningsordning fra arbejdsmarkedet og en rimelig minimumsindkomst.

På samme måde handler bekæmpelse af hjemløshed både om tilgængelige boliger og sammenhængende og specialiserede service- og behandlingstilbud.

Heller ikke integrationen kan løses med enkeltstående sociale indsatser eller strammere krav. Den må adresseres på tværs af beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik, boligpolitik og socialpolitik.

Kort sagt må vores trivsel, tryghed og samhørighed adresseres i de store politiske linjer, der bliver lagt i forbindelse med finanslovsforhandlinger og reformer på tværs af politiske områdeopdelinger.

Den menneskelige bundlinje

Næsten alle typer politik har sociale konsekvenser, og samfundets sociale problemer vedkommer os alle. Et mere socialt bæredygtigt samfund er et nødvendigt mål, som hele det politiske spektrum burde sætte sig for at opnå, præcis som klima- og miljømæssig bæredygtighed er det.

De grundlæggende sociale udfordringer koster nemlig på både den økonomiske og menneskelige bundlinje. Den gør vores samfund fattigere, mere utrygt og mindre inkluderende.

Der brug for et rum, hvor en løsningsorienteret dialog om de grundlæggende sociale udfordringer i vores samfund kan flyve. Der er brug for at bringe socialområdets forskellige aktører – politikere, forskere, frivillige, praktikere og brugere – sammen for i et idépolitisk fællesskab at finde løsninger på de socialpolitiske problemer, der er gået i hårdknude, og skitsere en fælles social retning for Danmark.

Derfor er der brug for en tænketank for social bæredygtighed, som inviterer til dialog på tværs af politiske skel og sociale fokusområder.

Tænketanken kommer til at danne rammen for udvikling af ideer, strategier og løsningsforslag, der tager fat på nogle af de mest grundlæggende problemstillinger i vores samfund og hjælper Danmark til at blive mere socialt bæredygtigt.

Fakta

Det stiftende møde for den nye tænketank finder sted på Kofoeds Skole tirsdag den 24. september kl. 19, og alle er velkomne.

Materialet til mødet findes på www.socialpolitisk-platform.dk/tænketank.

Løsninger på tværs

Social bæredygtighed er ikke et nyt slagord fra venstrefløjen. Man kan sammenligne social bæredygtighed med klima- og miljømæssig bæredygtighed. For ligesom miljø og klima bliver påvirket af den måde, vi indretter samfundet på, har samfundets indretning også stor betydning for vores individuelle trivsel og solidaritet. Derfor handler bæredygtighed ikke kun om at passe på kloden, det handler også om, at vi ikke slider på dem, der lever på den.

Social bæredygtighed er et ideal om, at vores levevis og indretning af samfundet understøtter et trygt og værdigt liv for os alle. Så lad os begynde at se på, hvordan vi kan forstå og tale om dette ideal – så næste folketingsvalg kan blive et socialt valg.

Med stiftelsen af en tænketank skaber vi en favnende politisk og økonomisk uafhængig forening, der kan give kvalificerede løsningsforslag. Her skal vi tænke på tværs – ikke bare på tværs af socialområdet, men også på tværs af beskæftigelsespolitik, økonomisk politik og andre politikområder. For de grundlæggende problemstillinger i vores samfund kan ikke reduceres til et enkelt politikområde – og slet ikke til SATS-puljeforhandlinger.

Tænketanken vil pege os i retning af, hvordan vi gennem løsningsorienteret dialog og konkrete initiativer kan få et mere socialt bæredygtigt samfund.

Der findes allerede organisationer, der med deres arbejde eller interessevaretagelse bidrager til et mere socialt bæredygtigt samfund. Men lad os være ærlige: De sociale organisationer har svært ved at stå sammen om et overordnet mål, fordi de repræsenterer hver deres befolkningsgruppe og i en vis udstrækning kæmper om de samme midler, den samme spalteplads i medierne og de samme politikeres velvilje. Det er ikke et let udgangspunkt for at sætte en overordnet retning for social bæredygtighed.

En tænketank, der lytter

Den nye tænketank er dog ikke blot endnu en tænketank i rækken. Den er repræsenteret af en stærk bestyrelse og ønskes ledet og administreret af et professionelt sekretariat, og dens forslag, analyser og bidrag til samfundsdebatten tager udgangspunkt i frivillige arbejdsgrupper og i den viden, der eksisterer blandt forskere, praktikere, brugere og organisationer.

Danmark får således en tænketank, der – foruden at tænke politisk, forskningsbaseret og strategisk – også kan lytte og handle. Lytte til de organisationer, der hver dag løfter en stor opgave for nogle af samfundets mest udsatte borgere. Og lytte til de praktikere, der interesserer sig mere for de mennesker, der står med sociale problemer, end for de systemer, budgetter og politiske planer, de skriver sig ind i. Og handle ved at også at inddrage frivillige, praktikere, brugere og forskere i en løbende offentlig debat om ideer og løsninger.

Tænketanken skal omsætte komplekse og indimellem højspændte politiske problemstillinger til konkrete løsninger, der kan fungere i virkelighedens verden. Det gøres bedst i et samarbejde mellem praktikere, politikere, interesseorganisationer og forskere, hvorfor disse grupper også er repræsenteret blandt de ni personer, der stiller op til bestyrelsen.

Med tænketanken lægger vi grundstenene til et forum, der kan tænke på tværs af samfundets politikområder, krydse hen over partiskel og finde konkrete løsningsforslag på nogle af tidens store sociale spørgsmål.

Henning Hansen – Økonom, CASA, Malte Moll Wingender – Sociolog og partner, Analyse & Tal, Laila Walther – Direktør, LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Malene Haarder – Leder af Arbejdsmarkeds- og Socialpolitisk Enhed, BUPL, Lone Møller – Medstifter, Socialpolitisk Platform, Dorte Olsen – Medstifter, Socialpolitisk Platform, Vagn Michelsen – Formand, SydhavnsCompagniet, Line Askgaard – Specialkonsulent. Stiftere af ny tænketank for social bæredygtighed.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Jeg tør dårligt håbe på noget brugbart og nyt

David Zennaro, Tue Romanow, Birte Pedersen, Allan Stampe Kristiansen, Bjarne Bisgaard Jensen, Torben Skov, Søren Bro, Susanne Kaspersen, Ervin Lazar, Heidi Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Morten Hjerl-Hansen

I tænker stort. Det skal man gøre.

I har som målsætning at repræsentere et stort antal demoraliserede mennesker i Danmark. Demoraliserede, javel, men alligevel nogle seje bidderter, sagde jeg ”bidderter”?, som kun har den sjov vi selv laver. Jeg vil foreslå at det er bidderternes engagement I skal appellere til og ikke fagpersoner og eksperter. Hvorfor? Fordi vi gerne fx vil dele flyveblade ud hvis de 1. er stilistisk udfordrende, 2. vender tingene på hovedet på en humoristisk måde gennem paroler og 3. handler om os med os vel at mærke.

Det er nu engang sådan at nye ideer i Danmark er mest gangbare hvis de forlenes med et vist mål af selvironi.

Jeg taler om et blad ligesom det altid spændende ”Hus forbi”, der kunne have den opfindsomme titel ”Hus forbi 2”. Kopier konceptet og ryk det én socialgruppe opad, vil jeg foreslå.

Kunne man ikke bare løse problemerne istedet for at filosofere over dem?

David Zennaro, Hanne Utoft, Torben K L Jensen, Flemming Berger, Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Svendsen og Ervin Lazar anbefalede denne kommentar

Det siges, at bladet 'Hus Forbi' har et salgstal der ligger lige under 'Bo Bedre'.

Philip B. Johnsen

Fra kronik.
“Et mere socialt bæredygtigt samfund er et nødvendigt mål, som hele det politiske spektrum burde sætte sig for at opnå, præcis som klima- og miljømæssig bæredygtighed er det.”
Citat slut.

Konkurencestaten og økonomisk liberalisme er det ‘modsatte’.

Tager ikke ansvar.
Har ingen respekt for sociale normer.
Tilsidesætter hensynsløst andres sikkerhed.

Det er foruroligende, så lidt så mange, har forstået af økonomisk liberalisme.
Det er de laissez-faire liberalisme, ‘såkalt frihandel’ de kortsigtede økonomiske interesser der dræber alle vores børn.

Børnene der intet har at sige over for EU eller Folketinget, børnene det nogle få år fortsat nøjes med håbet og drømmen om, at de gamle snart bliver voksne!

Med sit budskab om, at de voksne »skider« på hendes fremtid har den i dag 16-årige svenske skolepige Greta Thunberg præcist beskrevet situationen, helt uden udenomssnak.
Greta Thunberg er omstillings frontløber i en pseudo økonomisk kapitalistisk verden.

“You only speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular.

You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.

You are not mature enough to tell it like is.
Even that burden you leave to us children.”

Citat den da 15 årige Greta Thunberg COP24 i december 2018 Katowice Polen.

Se her:
Børn og unge der endnu ikke er hjernevaskede, er vejen frem.

Ny dansk lovgivning der straffer hæleri.

Mord for dollars, bonus og resultatløn til de centralt placerede i Danske Bank.
Link: https://youtu.be/2KnR0lOH1dk

En økonomi der virker for alle tak!

Fra link:
“Samtidig har Nationalbanken erkendt, at de private banker skaber penge til sig selv ved at låne dem ud som kontopenge i stor fart og til en rente, så den samlede pengemængde i samfundet – nu mere end 1.250 mia. kr. – vokser med ca. syv procent om året.

De nye penge havner for en meget stor dels vedkommende som profit hos bankernes aktionærer og direktører. Så når politikerne nu skal planlægge den grønne omstilling via finansloven 2020, er disse penge, op mod 100 nye mia. kr., altså ikke en del af budgettet. Men det kunne de blive..”

Citat Johan Keller
Link: https://www.information.dk/debat/2019/08/pengereform-kan-finansiere-groe...

Hanne Utoft, Flemming Berger, Birte Pedersen, Eva Schwanenflügel, Torben Skov og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

@Peter Knap:
"Kunne man ikke bare løse problemerne istedet for at filosofere over dem?"

Tjoo, men når nu de folkevalgte politikere - af alle farver - IKKE gør noget, men tværtimod forstærker problemerne, i stedet for at gøre noget for at løse dem, er det vel anerkendelsesværdigt, at nogle mennesker rent faktisk GØR noget ... ?

Tue Romanow, birgitte andersen, Birte Pedersen, Thomas Tanghus, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

En ny kaffeklub?
Nej tak!

EU vil straffe de medlemslande, der vil tage opgøret med olie industrien og finanssektoren.
Der kommer ingen bæredygtig omstilling uden dette opgør.

Hanne Utoft, Flemming Berger og Torben Skov anbefalede denne kommentar

borgerløn, om ikke andet så fra man f.eks er fyldt 50.

Der kommer intet socialt opgør fra denne regering. Mette Frederiksen slikker glædefyld erhvervslivet et vist sted. Oppositionen er endnu værre og venstrefløjen er reservesocialdemokrater. Det er deprimerende håbløst!

Hanne Utoft, Susanne Kaspersen, Flemming Berger, birgitte andersen, Lise Lotte Rahbek og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Der kommer et socialt opgør før eller siden, hvis politikere var kloge valgte de ‘før’!

Det er giver ingen nogen menig, at begynde at beskrive, hvad de menneskeskabt klimakatastrofer omtrent bliver for en størrelse ved +3˚C.
Kort kan det dog siges: der vil ikke længere overhoved, blive talt om samlet set global økonomisk vækst!

Fra Global Sustainable Development Report 2019
“Emissions are once again on the rise globally, and if current trends continue, global warming is set to cross the 1.5oC benchmark between 2030 and 2052.

Even a temperature rise limited to 1.5oC above pre- industrial levels could damage the prospects for the Sustainable Development Goals, and put pressure on 500 million people exposed and vulnerable to water stress, 4 billion people exposed to heat waves, and tens of millions of people exposed to coastal flooding.

A 1.5oC temperature rise would also reduce agricultural yields and increase the levels of species extinction.

Should the actual temperature rise be higher, the scale of devastation would be worse.
Based on current policies and pledges, human-caused global warming is estimated to exceed 3oC by the end of this century.”

Global Sustainable Development Report 2019:
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (United Nations, New York, 2019).
Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/24797GSDR_repo...

Hanne Utoft, Flemming Berger og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det allerstørste problem I burde adressere i jeres nye tænketank Socius er, at det reelt er blevet ulovligt at være syg i Danmark.

Efter Thorning-regeringen indførte ressourceforløb i 2013, er syge mennesker blevet fuldstændig underkendt i beskæftigelsessystemet, og deres lægeerklæringer bliver ofte fejet helt til side af kommunernes egne lægekonsulenter - som ikke er underlagt lægeløftet, tro det eller ej.

Over 70% af kontanthjælpsmodtagerne er idag syge, og burde være i fleksjob eller på førtidspension.
Istedet bliver de kostet rundt hos diverse private aktører, der malker dem for den sidste rest af selvrespekt, værdighed og både fysisk og psykisk overskud.

Det koster samfundet over 14 milliarder årligt at holde gang i dette cirkus, og de menneskelige konsekvenser er grufulde.
Mange beskriver deres oplevelser som tortur-lignende, og professor Kirsten Ketcher mener, hele set-uppet er i strid med menneskerettighederne.

https://www.altinget.dk/artikel/professor-borgerne-har-mistet-retten-til...

David Zennaro, Hanne Utoft, Vivi Rindom, Lars Løfgren, Kurt Nielsen, ingemaje lange, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Torben Skov, Steen K Petersen, birgitte andersen, Peter Beck-Lauritzen, Ebbe Overbye og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Citat fra ovenstående artikel :

"De ressourceforløb, som svage og udsatte borgere udsættes for, er på kollisionskurs med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod nedværdigende og ydmygende behandling.

F.eks. ”sengepraktik” , hvor borgeren af helbredsmæssige grunde skal ligge i seng det meste af arbejdsdagen for at forsyne kommunen med et alibi, der kan bære tildeling af et minimalt fleksjob."

David Zennaro, Lars Løfgren, Kurt Nielsen, ingemaje lange, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Torben K L Jensen, Torben Skov, Steen K Petersen og Thomas Tanghus anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Alt for mange borgere dør kort tid efter de er kommet på førtidspension.
På den måde spares der penge på den korte bane :

https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/forfatter-til-politikerne-...

Kurt Nielsen, ingemaje lange, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Torben K L Jensen, Torben Skov og Steen K Petersen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Erhvervslivet sparer også penge ved at få borgere på dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp i gratis virksomhedspraktik eller løntilskud.
Så behøver de ikke ansætte en medarbejder.
Ofte oplever folk, at de skal oplære nye 'praktikanter', istedet for selv at blive ansat.
Skatteyderne betaler.

David Zennaro, Kurt Nielsen, ingemaje lange, Tue Romanow, Susanne Kaspersen, Kim Houmøller, Torben Skov, Steen K Petersen, Ebbe Overbye, birgitte andersen og Peter Beck-Lauritzen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Eva Schwanenflügel
Konkurencestatens fattiggørelse af børn og voksne er vigtigt, for politisk at flytte focus, fra problemet der ikke må tales om.

Den voldsomme overvågning af borgerne, disciplineringen for økonomisk vækst, på papiret udvundet, ny lønsom arbejdskraft, af de mest sårbare mennesker og på sigt fra deres børn, der i den virkelige verden, kun fungere som afskrækingn eksemplet for alle løntagere og så den underspillet afledte menneskeskabte klimakatastrofe i kølvandet, der fattiggøre alle vores børn, ved samlet set forbrugsdrevet økonomisk vækst, denne stigende politiske overlagt skabte ulighed, burde naturligvis minde alle om, at det er magtmisbrug.

Men voldelig disciplinering virker!
Det er jo derfor, at politikere bruger den.
Frygt for selv at blive fattig og udsat, er det mest populærere politisk brugte våben i hele EU, der ligger lige i forlængelse af det samlede til formålet skabte, fra rød til blå politisk orientering, politiske fremmedhad og der til hørende generelle globale syndebuk politik.

Der kommer ingen politisk forandring, uanset fornuft taler for medmenneskelighed, før den underliggende årsag bliver addresseret.

“Verdensøkonomien kan ikke vokse, uden at CO2-udledningerne følger med.
En ny rapport gør op med forestillingen om, at velstående landes økonomi kan fortsætte med at vokse, samtidig med at landene nedbringer belastningen på klimaet og biodiversiteten.”
Link: https://www.information.dk/telegram/2019/07/nyt-studie-skyder-forhaabnin...

"Ny forskning afslører politikerne:
De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning.

Resultaterne spiller ind i tidens debat om det postfaktuelle samfund og betydningen af følelser over for fakta i politik.

En debat, der særligt er sat på spidsen i USA, hvor Donald Trump ser bort fra klimaforskeres anbefalinger og siden sin indtrædelse har lagt grund til begrebet ’alternative fakta’.”
Link: https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politi...

Elise Berg, Torben Skov, Steen K Petersen, Ebbe Overbye, birgitte andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Ib Christoffersen

Kan man ikke komme på andet, så kan man altid lave en tænketank. Den er trods alt en fordel for dem der er medlemmer af tænketanken.

Eva Schwanenflügel

@ Ib Christoffersen

Men tænketanke har ofte stor indflydelse på især den offentlige debat. Og dermed indirekte på politikernes beslutninger.
Tænk bare på Cepos, der i mange år har turneret pressen med de samme tre argumenter for neoliberalistiske nedskæringer..

Søren Bro, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Retrætejobs hvor den ugentlige arbejdstid gradvist sænkes; Hvis man ønsker det.
Der suppleres op med dagpengesats.

Er der flere på en arbejdsplads der benytter sig af dette, kan der ansættes en ny medarbejder.

Største hindring for at ovenstående kan gennemføres er; Ondt i røven hos borgerlige og der hvor en sådan ordning eventuelt ikke kan gennemføres.

Lise Lotte Rahbek og Susanne Kaspersen anbefalede denne kommentar

Men tænketanke har ofte stor indflydelse. Tænk bare på Cepos...

Borgerligt neoliberale tænketanke har stor indflydelse på politikerne og nem adgang til medierne. Det skyldes, at de alle tjener samme herrer. Jeg tror ikke, at venstreorienterede tænketanke kan få tilnærmelsesvist samme succes. Så skal man skaffe midler til at køre en landsdækkende tydeligt venstreorienteret avis. Det vil jeg se før jeg tror på det :o/
Nu er SOCIUS så heller ikke en socialistisk orienteret tænketank, men en socialpolitisk tænketank. Så den kan jo sagten bare ville reparere på det neoliberale makværk af et samfund. Det er vist det samme som at trække pinen i langdrag.

Susanne Kaspersen, Steen K Petersen, Hanne Utoft, Kurt Nielsen, Tue Romanow, Eva Schwanenflügel, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er ikke ligefrem raketforskning, hvad der er gået galt globalt og lokalt, men nu er tid er en vigtig faktor i forhold til løsningen.
Så det er langt mere manglende handling på problemet, end forståelse af problemet, der er brug for.

Problemets substans er ikke specielt kompliceret.
Alle de i dag fattige, bør behandles som ligeværdige mennesker, syge som raske, betales betydeligt mere i løn, for et hvert arbejde der udføres, hvilket globalt vil betyde, at fattige ikke vil blive nød til, at føde mange børn osv.

Der bør udvikles lovgivning, der kraftigt reducere alle riges løn, de riges løn og overforbrug i dag, belaster klimaet mm. helt og aldeles fuldstændig unødigt.

Så ‘handling’ nu!
Og en økonomi der fungere for alle tak.

Link: https://www.information.dk/debat/2019/08/pengereform-kan-finansiere-groe...

Susanne Kaspersen, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvis der var andre løsninger, så var løsningerne blevet rullet ud i den virkelige verden, for meget længe siden, årsagen til nølen er alene den, at det er de rige, der for overlevelse for deres egne børn, må give afkast på deres økonomiske magt over alle de fattige.

Susanne Kaspersen, Lise Lotte Rahbek, Torben Skov og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Søren Kristensen

Vi skal helt ind i sindet. Vi skal derind hvor den politiske verden er ond nok til at samtlige partier er enige om at tage røve på de nedslidte, derind hvor politikerne hellere vil dæmpe debatten om og kritikken af den senest vedtagne seniorpensionsreform, end de vil gennemfør et nyt og sensationelt udspil, der lover guld og grønne skove til alle der skranter. Vi skal derind hvor vi finder et veritabelt fatamorgana, søsat helt og aldeles for at afspore debatten fra hvad der egentlig foregår på bunden af arbejdsmarkedet. Vi skal helt ind i sindet, hvor vi finder Mette Frederiksens utopiske valgløfte, hvis ondskab vokser proportionalt med antallet af dage der går før det bliver gennemført, hvilket vil sige aldrig. Vi skal helt ind i sindet.

Eva Schwanenflügel, Susanne Kaspersen, birgitte andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar