Kronik

3F’s magt ligger i, at vi bringer viden fra en kvart million medlemmer til bordet

3F støtter, når medlemmer stiller op til kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget. For de bringer hver og én konkret viden og erfaringer om arbejdsliv ind ved forhandlingsbordene, som hverken embedsværket eller partierne har, skriver forbundsformand for 3F, Per Christensen, i sin kronik i serien om fagbevægelsens magt.
3F-medlemmer i en pause under forbundets kongres i september. Til hverdag sikrer medlemmerne gennem deres politiske arbejde, at hverdagsvilkårerne for lønmodtagerne bliver husket , når politikerne lovgiver, skriver forbundsformand Per Christensen i dagens kronik.

3F-medlemmer i en pause under forbundets kongres i september. Til hverdag sikrer medlemmerne gennem deres politiske arbejde, at hverdagsvilkårerne for lønmodtagerne bliver husket , når politikerne lovgiver, skriver forbundsformand Per Christensen i dagens kronik.

Bo Amstrup

Debat
31. oktober 2019

Fagbevægelsens indflydelse – eller magt, om man vil – ligger i vores evne til at synliggøre medlemmernes arbejdsliv og vilkår for beslutningstagerne. Derfor opmuntrer og understøtter vi også, når medlemmer er kandidater til kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget.

Det er derfor også væsentligt for os, når Folketingets formand og to ministre er medlemmer af 3F. Når i alt 13 medlemmer af Folketinget også er en del af fællesskabet i 3F. Når 115 medlemmer af 3F i 2017 blev valgt til kommunalbestyrelser og regionsråd landet over.

De bringer hver og en viden og information om vores medlemmers vilkår og arbejdsliv ind ved de politiske forhandlingsborde – uanset hvilken lokalliste eller politisk parti, de repræsenterer.

I 3F bygger vi ikke vores indflydelse på lobbyfirmaer eller enkeltpersoners styrke eller indflydelse. Vores legitimitet og indflydelse er knyttet til at være i samklang med vores medlemmer.

Det var meget tydeligt i forbindelse med vores kampagne for fair pension i foråret 2017, hvor vi fik sat danmarksrekord med 220.000 underskrifter hentet på nettet. I kølvandet på denne underskriftsindsamling kom der klare tilkendegivelser fra et flertal i Folketinget om at afvise VLAK-regeringens ønske om at fremrykke en planlagt forhøjelse af pensionsalderen.

3F’s mest konkrete indflydelse ligger naturligt i forhandlingerne om de brancherettede overenskomster. Her sikrer fællesskabet fair løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte på overenskomstdækkede virksomheder – også for ikkemedlemmer.

Men derudover søger vi indflydelse på vores medlemmers vegne landet over, kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt, bl.a. i EU, hvor vi har etableret et 3F-kontor i Bruxelles – og med hensyn til mange forskellige temaer, der har væsentlig betydning for 3F’s medlemmer: Planlægningen af arbejdsmarkedsuddannelser, kriterier for udbud af offentlige opgaver, socialpolitisk indsats for borgere med nedsat arbejdsevne samt erhvervspolitiske initiativer med hensyn til jobskabelse og vækst, hvor der i de seneste år især er kommet fokus på den grønne omstilling.

Ret op på skævheder

Oftest er vores interessevaretagelse ukontroversiel og på linje med mange andre interesseorganisationers: Ældre Sagen, Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening osv. Andre gange giver det genlyd og får vores kritikere til at opruste og indlede en modoffensiv over for 3F.

Eksempelvis i kølvandet på vores kampagne imod den stigende ulighed i Danmark her i foråret, hvor vi satte fokus på, at vores medlemmer bl.a. rammes af dagpengestramninger, nedslidning og forringelser af efterløn, kontanthjælp og førtidspension. Her er vores krav, at det er nu i opgangstider, at vi skal rette op på skævhederne og gøre en indsats for, at alle kommer med.

Vores kritikere beskylder os i sådanne sammenhænge ofte for at agere som et politisk parti. Som om kun 3F gav sit besyv med i den offentlige, politiske debat. Hvad med stormfloden af borgerlige udspil og ønsker fra DA, Finans Danmark, DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, de altdominerende borgerlige medier, kommentatorer og tænketanke?

Så stik piben ind: I bliver ikke fri for 3F-medlemmernes stemme og krav om fair pension, kamp imod ulighed og genopretning af dagpengene!

Valget i juni gav et nyt flertal i Folketinget, men det betyder selvfølgelig ikke, at fagbevægelsens ønskeliste til politikerne blot bliver krydset af under finanslovsforhandlingerne. Sådan var det bestemt heller ikke under Thorning-regeringen.

Men når Socialdemokratiet gik til valg på, at »nu er det Arnes tur,« så tolkede jeg og mange andre danskere det sådan, at gaveboden nu lukker og slukker for topskatteydere og ejere af luksusbiler, lystyacht og strandvejsvillaer. Nu bør almindelige danske lønmodtageres udfordringer i hverdagen prioriteres højere på den politiske dagsorden. Det gælder også jobtrygheden, og derfor vil der næppe være mindre fokus end tidligere på erhvervslivets rammevilkår – ikke mindst i lyset af Brexit, internationale handelskonflikter osv.

Forholdet til partierne

Generelt er 3F’s relationer til partierne i Folketinget, herunder Socialdemokratiet, præget af gængs interessevaretagelse, svarende til hvad der gælder for Landbrug & Fødevarer, DI, patientforeninger osv. Vi søger kontakt til og dialog med partierne, så vi har mulighed for at bidrage med input om vores medlemmers arbejdsliv og dagligdag, når Folketinget forbereder lovforslag, økonomiske prioriteringer i forhold til finansloven osv.

Når det er sagt, så præger fagbevægelsens rødder og det fælles udgangspunkt i arbejderbevægelsen naturligvis det historiske forhold til Socialdemokratiet. Opbruddet gennem 90’erne og 00’erne bar dog præg af en organisatorisk adskillelse for begge parters vedkommende.

Det betyder også, at 3F’s kontakt og dialog til Socialdemokratiet i nogle perioder vil være tættere og mere præget af gensidig forståelse og lydhørhed end i andre. Undertiden også spændings- og modsætningsfyldt.

Sådan er det også med de andre partier. Under de seneste borgerlige regeringer har fagbevægelsen blandt andet deltaget i Disruptionrådet, og vi indgik trepartsaftaler om henholdsvis integration (marts 2016), praktikpladser (august 2016) samt voksen- og efteruddannelse (oktober 2017). Det afholdt bestemt ikke det borgerlige flertal fra at gennemføre væsentlige lovgivnings- og budgetmæssige beslutninger direkte i modstrid med vores medlemmers interesser.

Så modsætningsfyldt bør det naturligvis også være i et demokrati, hvor vi er meget bevidste om rollefordelingen: De folkevalgte tager beslutningerne og står til regnskab for dem.

Set fra min stol er det afgørende, at politikerne lytter til de argumenter, bekymringer og erfaringer, som 3F præsenterer for beslutningstagerne på vegne af vores over en kvart million medlemmer. Hverken embedsværket eller partierne – fraregnet de sociale mediers likes og sort-hvide kommentarer – har en tilsvarende kontaktflade.

Her kan man passende genopfriske den triste erindring om de borgerliges aftale mellem De Radikale, DF, Venstre og De Konservative fra 2010 om dagpengestramninger, der af daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) blev anslået til at ville koste ca. 2.000 ledige deres ret til dagpenge. Det stod i skærende kontrast til vurderingerne og advarslerne fra eks. Danske A-kasser. Indgrebet endte som bekendt i en social katastrofe, hvor mere end 30 gange flere mistede deres dagpenge og blev kontanthjælpsmodtagere eller »selvforsørgende« (embedsmandssprog for uden indtægt).

3F vil også fremover arbejde benhårdt for at holde fast i de danske værdier – dialog, ret og pligt og solidaritet – når vi danskere skal udvikle og tilpasse vores fællesskab i lyset af især klimatruslen, men også i lyset af bl.a. de skiftende teknologiske og sociale vilkår. Her vil vi fortsat være en skarp sten i skoen på de kræfter, der vil skrue tiden tilbage og åbne sluserne for de ukontrollerede markedskræfter. For hvis de får held med deres forehavende, er det bl.a. – men ikke kun – 3F’s medlemmer, som skal betale prisen.

Samtidig skal 3F være vores medlemmers ’kærlige hånd i ryggen’ både i forhold til kerneopgaven – at sikre fair løn- og arbejdsvilkår via overenskomsterne og de tillidsvalgtes engagerede indsats – men også i et bredere perspektiv ved at påvirke debatten om ikke ’bare’ arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, men også social- og sundhedspolitik, grøn omstilling mv.

Per Christensen, forbundsformand for 3F

Serie

Fagbevægelsens magt

Socialdemokratiet har historisk haft en stærk alliance med fagbevægelsen, som har sikret partiet legitimitet og folkelig forankring. Også andre venstrefløjspartier har et nært forhold til lønmodtagerorganisationerne. Men hvordan har alliancen det i dag? Og er den legitim og berigende, eller binder den partierne til bestemte faggruppers særinteresser? Det undersøger Information i denne kronikserie.

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

3F skal ikkehænge sig for meget op på Socialdemokraterne, der er lige blå som Venstre i mange sager. 3F skal derfor søge over til Enhedslisten, der er det nye Socialdemokratiske parti. Og 3F må gerne sparke til Mette Fredriksen, der har indført meget lort som minister hos Guggi Helle.
3F bør også arbejde for alle de der er i kløerne på vanvidige Jobcentre, husk det! Men okay du skal have tak for et godt indlæg, tak.