Kronik

Læge: Mine fagfæller er for kritiske over for de alternative behandlere

Lægeforeningens forslag om et vidensråd om alternativ behandling skyldes næppe oprigtig interesse i at dokumentere mulige effekter. Det skyldes nok nærmere foreningens ønske om at kontrollere det alternative, skriver læge og ejer af Center for Spirituel Vækst Kurt Lindekilde i dette debatindlæg
’Det officielle lægelige sundhedssystem kan ikke håndtere patientens oplevede virkelighed, men kun forholde sig til mål og vægt, CT-scanninger, statistikker og lignende talgymnastik. Det alternative holistiske menneskesyn kan derimod ikke blot håndtere menneskers faktisk oplevede virkelighed bedre, det åbner til indre dybder og ressourcer, man ellers kun møder i en religiøs og spirituel kontekst,’ skriver læge Knud Lindekilde i dette debatindlæg.

’Det officielle lægelige sundhedssystem kan ikke håndtere patientens oplevede virkelighed, men kun forholde sig til mål og vægt, CT-scanninger, statistikker og lignende talgymnastik. Det alternative holistiske menneskesyn kan derimod ikke blot håndtere menneskers faktisk oplevede virkelighed bedre, det åbner til indre dybder og ressourcer, man ellers kun møder i en religiøs og spirituel kontekst,’ skriver læge Knud Lindekilde i dette debatindlæg.

Kristine Kiilerich

Debat
23. december 2019

Højt placerede læger har ofte kritiseret og advaret mod alternative behandlere. I den seneste tid er kritikken taget til, og man har især i Berlingske kunnet læse, at man skal være ekstra påpasselig med at opsøge alternative behandlere, blandt andet fordi kontrollen af disse er utilstrækkelig.

Desuden er der ifølge kritikerne heller ikke nok patientsikkerhed, og evidensen for, at den alternative behandling virker, mangler.

Men når lægerne det seneste års tid har været ekstra kritiske over for de alternative behandlere, kan man virkelig undre sig over, hvad hensigten kan være med forslaget om et vidensråd om alternativ behandling. Den idé blev fremlagt af Lægeforeningen den 20. november – i samarbejde med Danske Patienter.

Dette vidensråd skal råde over midler, som kan afsættes til forskning, der skal afsøge og dokumentere mulige effekter og risici ved behandlinger, der i dag betegnes som alternative.

Vidensrådet skal samle, vurdere og formidle information om alternative behandlingsformer. Desuden udtale sig om alternativ behandling og rådgive myndigheder, politikere og patienter. Vidensrådet skal lade sig inspirere af norske NAFKAM, som gennem de seneste 19 år har styrket vidensgrundlaget i Norge om alternativ behandling.

Næppe en kovending

Det kunne altså se ud som om Lægeforeningen nu er parat til at tage det alternative seriøst. Undertegnede ser dog mest det foreslåede vidensråd som et røgslør, der skal dække over Lægeforeningens reelle hensigter, som hidtil ikke har været særlig gunstigt stemt over for alternativ behandling.

Min skepsis over for Lægeforeningen skyldes nok den debat, der har fundet sted i Danmark i det seneste års tid, hvor kritikken er haglet ned over de alternative behandlere. Her har Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing ført an. Så hvorfor pludselig dette bratte skifte?

Fordi man ønsker definitivt at sætte sig for bordenden og overtage styringen af, hvordan det alternative skal orkestreres i Danmark. Og det betyder næppe mere reel forskningsbaseret viden om det alternative.

Alternativ dokumentation

Et vigtigt spørgsmål at stille til et vidensråd om det alternative er: Hvilken form for dokumentation skal der til?

Lægestanden har i alt for høj grad været indoktrineret til kun at tænke i bestemte naturvidenskabelige baner. Der bliver kun fokuseret på én metode, når man vil undersøge virkningen af en behandling, nemlig det placebokontrollerede lodtrækningsforsøg – også kaldet RCT.

Brugen af denne metode kaldes The Golden Standard. Den har vist sin værdi, når virkningen af medicinsk behandling i form af en pille skal vurderes. Her kan man let sammenligne med en kontrolgruppe af patienter, som blot modtager en kalktablet uden effekt på den sygdom, der testes.

Hverken patienten eller lægen ved, om den deltagende person således modtager et aktivt stof eller en pille, der ikke virker. Og ved siden hen at sammenligne forskellen i effekt mellem de to grupper af patienter kan man konkludere, om den nye pille virker.

Det giver dog i de fleste tilfælde problemer, når denne metode bruges til at undersøge effekten af alternativ behandling. Her omfatter behandlingen nemlig mange flere faktorer end en pille, herunder at den alternative behandling ofte kan kræve en aktiv deltagelse af patienten.

Dertil kommer, at udbyttet for patienten heller ikke kan påvises via ét enkelt parameter, som eksempelvis en blodprøve.

Uanset om der er evidens eller ej, tyder alt dog på, at det ikke er særlig farligt at opsøge en alternativ behandler. For eksempel kunne Styrelsen for Patientsikkerhed den 4. september i år meddele, at ingen registrerede alternative behandlere inden for de seneste fem år er politianmeldt for kvaksalveri. Jo, der findes enkeltsager med virkelig grove fejl begået af en alternativ behandler. Men vi må huske, at der også er brodne kar i lægeverdenen.

Behov for nye måder at teste effekt

Det giver altså ikke mening kun at teste det alternative med lodtrækningsforsøget. Man må inddrage andre metoder. Evidens kan faktisk anskueliggøres på mange andre måder, men det forstår de fleste læger tilsyneladende ikke.

Hvis vi kun bruger lodtrækningsforsøget, udelukker det en række alternative behandlinger fra overhovedet at kunne blive testet. Men det står ikke skrevet i nogen videnskabelig manual, at man kun kan bruge én metode til formålet, og der findes flere forskere med erfaring i eksempelvis at bruge kvalitative og sammenlignende undersøgelser.

Faktisk er det påfaldende, at lægerne lægger så megen vægt på evidens, når lægevidenskaben ikke altid selv kan leve op til kravene. I Sundhedspolitisk Tidsskrift kan man for eksempel læse, at: »Kun ganske få – otte procent – af behandlingerne anbefalet i kliniske retningslinjer for hjerte-kar-patienter beror på solid, klinisk forskning«. Lignende tendenser finder man også i internationale statistikker.

I Sundhedspolitisk Tidsskrift kan man også læse, at evidensproblemets kerne er selve evidensbegrebet og dets ensidige udmøntning i lodtrækningsforsøget. Det er dog ved at blive alment accepteret, at hvad der gavner den ene patient, kan skade den anden.

Men i stedet for at græmmes over, at både lægevidenskaben og det alternative område har problemer med at skaffe evidens, burde man fjerne skyklapperne og overveje, hvilke andre metoder man kunne bruge for at imødekomme behovet for dokumentation. Metoderne findes allerede og er lige så akademiske og gennemprøvede som lodtrækningsforsøget.

Behandlere og læger må lytte

Lægens og den alternative behandlers virkelighed er ofte ikke den samme. Den gode alternative behandler forstår, at virkeligheden oftest er skruet lidt anderledes sammen end den officielt tilladte virkelighed.

Den officielt tilladte virkelighed er den, som sprang ud af oplysningstiden i 1700-tallet. Den virkelighed baserer sig på det, der helt konkret kan måles og vejes, og som ovennævnte lodtrækningsforsøg hviler på.

Det officielle lægelige sundhedssystem kan ikke håndtere patientens oplevede virkelighed, men kun forholde sig til mål og vægt, CT-scanninger, statistikker og lignende talgymnastik. Når lægen kun lægger vægt på mål og vægt, kan det være svært at se den virkelighed, som patienten faktisk oplever. 

Det alternative holistiske menneskesyn kan derimod ikke blot håndtere menneskers faktisk oplevede virkelighed bedre, det åbner til indre dybder og ressourcer, man ellers kun møder i en religiøs og spirituel kontekst. Det tilbyder en ekstra selvhealingsmulighed, som læger desværre er blevet gjort fremmede over for.

Det optimale ville derfor være, at begge parter – de alternative og lægerne – ville lytte til hinandens værdier, så vi kunne få det bedste fra begge verdener.

Hvis det er hensigten med det nye vidensråd, så er det fint. Men med den forhistorie, lægerne har med det alternative, så må de politikere, der skal vedtage den nødvendige lovgivning, virkelig være på vagt. For ellers risikerer vi at blive snydt, så vandet driver.

Kurt Lindekilde er læge, fhv. medlem af Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB) og ejer af Center for Spirituel Vækst.

information.dk/deltag

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tak, tak og tak til Kurt Lindekilde!

Benta Victoria Gunnlögsson, Eva Schwanenflügel, Henriette Bøhne og Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com anbefalede denne kommentar
Torben Bjerrehuus

Læger plejer at angive om de har en økonomisk interesse når de udtaler sig fagligt. Det har Kurt Lindekilde glemt, hvilket jeg herunder råder bod på:
Kurt Lindekilde er indehaver af Center for spirituelvækst. En konsultation koster 800-1200 kr.
i 2016 havde Center for spirituelvækst en egenkapital på godt 800.000 kr og en bruttofortjeneste på godt 600.000 kr
Egenkapitalen er hastigt faldende og med et negativt resultat på over en halv million kr i 2017 og knapt 100.000 kr i 2018. Kurt hænger med andre ord, med “røven i vandskorpen”.
Vi må håbe for Kurt at en hel side gratis omtale vil booste hans forretning.
Glædelig jul.

Peter Hansen, Olaf Tehrani, Bent Gregersen, Mikkel Zess og Jakob Krogsager anbefalede denne kommentar
Hanne Bess Boelsbjerg

Det er virkeligt beklageligt, hvis forslaget om at oprette et vidensråd kun bliver fremført for at kunne gøre indsigelser mod det at opsøge eller praktisere alternative behandlingsformer. Er hensigten derimod at skabe et kvalificeret forum til at afveje fordele og ulemper ved de behandlingsformer, der betegnes som 'alternative' (fordi de forefindes udenfor det etablerede sundhedsvæsen), vil det være langt bedre at knytte vidensrådet til en etableret vidensinstitution, som universitetet udgør. Det norske videnscenter NAFKAM (som der henvises til som inspiration til initiativet) ligger på det medicinske fakultet i Tromsø. De varetager videnskabelige undersøgelser, samt yder vejledning til befolkning og beslutningstagere omkring brug af komplementær behandling. Her er tale om en tvær-disciplinær forskningsindsats, så det netop ikke kun er den medicinske forståelse af hvilke komponenter, der indgår i den individuelle helbredelsesproces, der dominerer. Det synes jeg er prisværdigt!

Jørgen Fjord, Nanna Andersen, Eva Schwanenflügel og Kurt Lindekilde anbefalede denne kommentar
Kurt Lindekilde

Jeg håber oprigtigt talt, at der findes læger, som primært
er interesseret i en sober tone og en seriøs debat om,
hvad alternativ behandling består af, og hvordan ‘lægerne’
og ‘de alternative’ kunne komme til at indgå i et frugtbart
samarbejde. Det er i alt fald, hvad jeg som kronikør er
optaget af.
Hvis Torben Bjerrehus - læge eller ikke læge, det fremgår
ikke af hans kommentar, hvad hans profession er - vitterlig mener, at de synspunkter han fremfører, er det eneste
han har at byde ind med, står det skidt til med både tonen
og debatniveauet i det diskussionsforum, jeg håbede på
kunne opstå i kølvandet på min kronik.
Uanset at jeg er fyldt 70 og ikke har været synderlig erhvervsaktiv de senere år, og faktisk har det vældig fint
med ikke at skulle så erhvervsaktiv, så det gør noget, så kan
jeg ikke rigtig se, hvad det har at gøre med en seriøs debat om
alternativ behandling.
Så, Torben Bjerrehus, meld klart ud: er du kun ude på at sætte
lus i skindpelsen, eller har du noget seriøst at byde ind med?
Med de priser det danske sundhedsvæsen må punge ud med
for at skaffe medicin til de danske patienter, er det virkelig
pebernødder, hvad jeg måtte have tjent på mine behandlinger.
Og selvom læger inden for det etablerede sundhedsvæsen også
tjener en ganske god hyre, var det måske værd at skifte fokus til en seriøs debat om, hvorfor omkring 1.3 millioner danskere på
årsbasis opsøger alternative behandlere.
Dette er temaet for min kronik, hvor alt for mange danske læger ikke kender deres besøgelsestid og vitterlig ikke forstår,
hvorfor så mange danskere går til alternativ terapi, for slet ikke
at tale om, HVAD de får ud af det.
Så, kære læger og alle mulige andre professioner: kom ind i debatten og lad diskussionen handle om det, min kronik lægger
op til: kan læger og alternative behandlere påbegynde en oprigtig og seriøs samtale om et muligt fremtidigt samarbejde.
Og hvis Torben Bjerrehus synes at debatten om løn og indtjening er vigtigere at diskutere, så fint. Men så skriv en
kronik om det emne og overlad dette diskussionsforum til
kontant og gerne hård meningsudveksling om, hvad vi skal med
alternativ behandling i dette land.

Birgitte Olsen, Gorm Lundshøj, Benta Victoria Gunnlögsson, Nanna Andersen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Kasper Michelsen

Men det er da ærgerligt og betænkeligt, at du ikke nævner du lever af alternativ behandling.
Selvom du har ret i det du skriver, så er det jo ikke en helt uvildig holdning.

Torben Bjerrehuus

Jeg har på intet tidspunkt ønsket at indgå i debatten som rejst af Kurt Lindekilde, men alene beskrevet forfatterens baggrund.
Jeg ser det som ønskeligt at udfordre dogmatisk tænkning, men det skal foregå på et oplyst grundlag.
I Kurt Lindekilde ser jeg en mand der har økonomiske interesser i emnet, og en mand der samarbejder med en uhæderlig alternativ behandler som Martin Heilesen Det fremgår når man Google hans navn.

Heilesen blev i efteråret 2018 kendt for at markedsføre sig som helbreder af kræft vha metasundhed, som jeg forstår samme teknik som Kurt Lindekilde bl.a. benytter. Martin Heilesen hævdede på sin webside og Facebook at han havde helbredt patienter for kræft, velvidende de var døde af deres kræftsygdom.

Man kan Google sig frem til artikler af Kurt Lindekilde hvor han fraråder HPV vaccinen (Gardasil), “da vaccinen ikke beskytter mod kræft, men derimod kan forårsage mange alvorlige sygdomme.”

Her påtager Lindekilde sig et ansvar der må være ubærligt. Han har frarådet en vaccine der dokumenteret beskytter mod kræft.
På ovennævnte baggrund mener jeg ikke at Kurt Lindekilde evner at udfordre dogmatisk tænkning.

For de interesserede følger her Kurt Lindekildes artikel:
”Kan man vaccinere sig mod kræft? Og mod livmoderhalskræft? Det påstår Kræftens Bekæmpelse i en ny kampagne. Men det er et spørgsmål, om vaccinen overhovedet giver nogen som helst beskyttelse mod kræft. Ganske mange internationale undersøgelser dokumenterer, at man risikerer liv og lemmer, hvis man modtager en vaccination med Gardasil. Indtil nu er mindst 122 verden over døde som følge af vaccinationen. Tusinder af vaccinerede har fået en lang række bivirkninger såsom hjertestop og pludselig død, ansigtslammelser, betændelse i bugspytkirtlen, blodpropper, blindhed, kramper, besvimelsestilfælde og en lang række andre ubehagelige bivirkninger. Hertil kommer, at det faktisk ser ud til, at Gardasil øger risikoen for at få livmoderhalskræft. Og selve rationalet for vaccinen holder slet ikke: Gardasil skal vaccinere eller beskytte mod den såkaldte HPV virus, fordi denne virus kan være en del af årsagen til livmoderhalskræft. Bemærk kan være. Men der er over 100 forskellige stammer af HPV virus, og Gardasil beskytter i bedste fald kun mod to”. Jeg kan henvise til www.vaccinationsforum.dk. På forsiden i øverste højre hjørne kan du klikke ind på en oplysende artikel.

Olaf Tehrani, Mikkel Zess, Henning Kjær, Steen Obel og Bent Gregersen anbefalede denne kommentar
Kurt Lindekilde

Torben Bjerrehuus fremturer fortsat i disciplinen at gå
efter manden og ikke efter bolden.
Hvorfor går Bjerrehuus ikke efter bolden, altså griber fat i
mine udsagn i min kronik? Hvorfor tager han ikke udfor-
dringen op, når jeg postulerer, at læger generelt er alt for
kritiske over for de alternative behandlere?
Hvorfor forholder han sig ikke til det faktum, at rundt
regnet 1.3 mill. danskere på årsbasis opsøger alternative
behandlere? Hvad er det, de traditionelle læger IKKE kan,
men som alternative behandlere er så gode til?

Men jeg vil dog medgive hr Bjerrehuus, at det samarbejde
jeg havde i eet , (skriver ‘i eet’) weekendseminar (Tværfagligt selvhealingsseminar i 2015) med Martin Hejlesen, var en
fejl. I løber af denne ene weekend indså jeg ganske tydeligt,
at Hejlesen var inkompetent, og han kom da heller ikke til at
deltage i flere af mine arrangementer. Og da Hejlesen
d 20. november udlagde teksten i forbrugermagasinet
kontant, måtte jeg tage mig til hovedet, ikke mindst over
hans udsagn om, at cancer ikke er en sygdom.
Konklusion: der er brådne kar blandt alternative behandlere
såvel som blandt læger. Og Hejlesen er helt klart en inkompetent alternativ behandler, som jeg soleklart ikke
mere kan have et samarbejde med, og som jeg må fraråde,
at folk opsøger.
Mht HPV vaccinen gardasil: det er så langt fra entydigt på-
vist, at den forhindrer livmoderhalskræft. Læs desuden
de nøje gennemgange af de mange bivirkninger af gardasil
www.mercola.com Mange ting tyder desuden på, at
immunforsvaret hos sunde mennesker i høj grad er i stand
selv at eliminere de HPV vira, som fremkalder livmoderhals-
kræft. Vira som iøvrigt bedst og mest enkelt undgås ved
at dyrke sikker sex under anvendelse af kondom.
Og hvorfor så betale for en vaccination, som uomtvisteligt
har en række ubehagelige bivirkninger, når sund livsstil
og sikker sex suverænt løser problemet.
Nej, kære Torben Bjerrehuus, forsøg dig i kunsten at være
en seriøs debattør, forhold dig til emnet i min kronik og
tving mig ikke til at begynde at fremture i, hvor mange læger
der er på lønningslisten hos medicinalfirmaerne. For så kan
vi for alvor se, hvor skævvredet vort såkaldte ‘sundhedsvæsen’
er.
Tænk hvis et virkeligt gedigent samarbejde med de bedste
af de alternative behandlere kunne minimere udgifterne til
medicin, fordi folk blev mødt i deres egen virkelighed og
fik god instruks i, hvordan man healer sig selv, herunder sund kost og god livsstil.

Birgitte Olsen, Gorm Lundshøj, Jesper Madsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

En sober kronik Kurt Lindekilde har begået. Jeg håber på seriøs dialog og forskning.
Torben Bjerrehuus afviser det i sin første sætning "Jeg har på intet tidspunkt ønsket at gå ind i debatten...".
Desværre er det positionen fra den del af de konventionelle læger.
Ingen dialog - kun mistænkeliggørelse.
Som ansvarlig speciallæge i Speciallægernes Influenzavaccination har Torben Bjerrehuus ikke så lidt interessekonflikt i denne debat. Det har han lige glemt at meddele.

Birgitte Olsen, Gorm Lundshøj, Palmer Harsanyi, Jesper Madsen og Kurt Lindekilde anbefalede denne kommentar

Endelig en læge, der har mod og mandshjerte til at udtrykke andet end de advarsler og besværgelser, man ellers hører fra lægestanden – oven i købet sobert og velargumenteret. Jeg håber, at dette kan være med til at dreje debatten ind på et mere sagligt spor. Bare man i modsætning til hr. Bjerrehuus herover forholder sig til selve emnet og ikke forsøger at mistænkeliggøre forfatteren.

Med hensyn til økonomi, uvildighed og interessekonflikter: Når en person med erfaring inden for noget alternativt udtaler sig, får vi ofte at vide, at vedkommende ikke er uvildig, idet der er en interessekonflikt, da vedkommende har tjent penge på det, han eller hun arbejder med.

Men det er jo heldigvis sådan, at de fleste får løn for det, de laver – også dem på sygehusene, i Sundhedsstyrelsen og i Lægeforeningen. Skal vi så begynde at påpege det suspekte ved udsagnet, hver gang en læge med denne baggrund kritiserer det alternative? Det kan let blive meget trivielt at læse sådanne formuleringer, så jeg synes blot vi skal gå ud fra, at alle får løn for deres arbejde.

Jeg er i øvrigt enig med Kurt Lindekilde i at Lægeforeningens vidensråd er et paradenummer, og jeg ser i stedet frem til fx en fordomsfri debat om evidens og forskningsmetoder.

Jeg håber virkelig, at vi i 2020 får en debat uden personangreb og tom retorik, men præget af fakta, nysgerrighed og vilje til dialog!

Birgitte Olsen, Gorm Lundshøj, Ulla Søgaard og Kurt Lindekilde anbefalede denne kommentar
Elsebet Gøtz Gjetting

Tak for et seriøst og brugbart indlæg om alternativ behandling ift. naturvidenskabelig behandling.
Håber der kunne komme lige så seriøse svar og reaktioner. Der er selvfølgelig forskellige holdninger og måder at reagere på. Men angreb og anklager giver blot forsvar og modstand - hvilket jeg ikke ønsker at gå ind i.

Jeg har mest interesse i at vi blive klogere på hvad der virker bedst på menneskers problemer. Og det er vel klienterne der er bedst til at fortælle dette.
Det er ikke altid det evidensbaserede der er det eneste der duer. Der findes også en hel del erfaringsbaserede oplevelser - også indenfor RCT - det er fx. bl.a. patienternes erfaringer og svar der dokumenteres om behandlinger har effekt eller ej. Jo flere der oplever det samme - jo mere validt kunne vi vel sige det er - både indenfor RCT og indenfor de erfaringsbaserede reaktioner - hvis vi også ser lidt kvantitativt på de kvalitative helbredsoplevelser. Eller hvad.....
Håber jeg har udtrykt mig klart nok - ellers mener jeg at både de kvantitative data og de kvalitative data/oplevelser/erfaringer er gyldige. Jeg ønsker at vi ser mere helhedsorienteret på menneskers problemer og sygdomme dvs. at vi både medtager det fysiske OG det psykiske. Det oplever jeg virker bedst ift. min krop og mit sind.

En fortælling fra det levede liv.
Som et menneske med en kronisk/automimmun lidelse/sygdom, har jeg stiftet bekendtskab med mange forskellige læger og også alternative behandlere. Med forskellig grad af effekt. Det som jeg har fået ud af den alternative behandling, er en tro på, at jeg kan få det bedre, gennem andre veje end de rent medicinske. Dertil har det styrket mig i, at finde frem til og fastholde relationer til læger som netop ser det hele menneske, og ikke kun har øje for deres eget speciale og kører "apparatfejlsmodellen". Jeg har brugt mange år på at opnå dette kendskab til både mig selv og til hvilke behandlere der tjener mit helbred bedst muligt. Og jeg ville ønske at man kunne blive endnu bedre til at samarbejde fra hver vores position, ift at opnå bedring eller sågar helbredelse. At møde mennesker med anerkendelse og accept, er så styrkende, og vigtig en ressource at bringe i spil i et behandlingsforløb. Debatten er vigtig, for vi må ikke ende op med et vidensråd, der fra starten er modstandere af det der ikke lige lade sig forklare. Placebo er en effekt, og når vi får den viden tilvejebragt som dokumenterer hvad der ligger til grund, så vil vi se en helt anden måde at gå til behandling, holistisk. Epigenetik og forskning i tarmbakterier, er områder der allerede revolutionerer. Jeg håber vi i DK vil være lige så nysgerrige og åbensindede, som der er behov for ift at sikre mennesket den bedst mulige behandling fremover.
PS. Min behandling er det bedste fra begge verdener, respekten går begge veje. Det giver mig en ro og en oplevelse af at føle mig hel. Jeg har nu været stabil/udbrudsfri i mit sygdomsforløb i 4 år, efter 5 med konstant uro og svær sygdom- hvilket er dokumenteret via data indtastet i et system gennem mit sygehus/Gastromedicinsk, hvor der stilles spørgsmål til helheden.

Jesper Madsen, Birgitte Olsen og Kurt Lindekilde anbefalede denne kommentar
Palmer Harsanyi

Torben Bjerrehuus skriver bl.a.: "Han har frarådet en vaccine der dokumenteret beskytter mod kræft. På ovennævnte baggrund mener jeg ikke at Kurt Lindekilde evner at udfordre dogmatisk tænkning."

Pga. Torben Bjerrehuus' påståelse af, at HPV-vaccinen dokumenteret beskytter mod HPV-relaterede kræftformer, mener jeg ikke at Torben Bjerrehuus evner at udfordre dogmatisk tænkning. Ellers må han henvise til randomiserede kliniske undersøgelser (RCT'er), som tydeligt viser dette. Jeg er kun bekendt med meget få, fordi lang størstedelen af disse såkaldte beviser er i virkeligheden epidemiologisk forskning, lavere rangerende i evidenshierarkiet. Det jeg kender til som værende den længste studie ikke værende epidemiologi, er tidligere på måneden blevet kritiseret i The Lancet;
• (2019.12) VIVIANE study of HPV vaccination
“To date, the VIVIANE trial is the study with the longest duration of follow-up (up to 7 years).” … “These data do not show any efficacy for the vaccine in preventing high-grade cervical lesions. These results have not been commented on by the authors, but their relevance is obvious.” https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30619-X

Derudover er HPV-vaccinens sikkerhed et omfattende problem, som desværre stadig er aktuelt, siden stort set kun forskning i epidemiologi er blevet foretaget mht. dette, men som vi nu ved - takket være Aaby & Stabell Benns forskning - har alt mange biases og confounders til at man kan stole på resultaterne, en af disse værende manglende højdetagelse for selektionsbias /healthy user bias, som evner for at misse mellem dobbelt så høj og 5 gange højere dødelighed, som forårsages af DTP-vaccinen i al data nogen sinde analyseret af disse forskere fra flere lande, og dette endda værende efter at DTP-vaccinen har udøvet sin virkning og beskyttet mod de målsygdomme den er blevet udviklet til at beskytte mod;
• (2019.07) Expert Report - Effect of DTP Vaccines on Mortality in Children in Low-Income Countries https://vaccinescience.org/wp-content/uploads/2019/07/Expert-Report-Effe...

Faktisk finder alle disse forskeres data frem til at alle inaktive vacciner (dvs. de vacciner med adjuvans, hvilket HPV-vaccinen også er) forårsager betydelige negative non-specifikke effekter, især i piger, og dermed ville det være et statistiklig anomali, hvis ikke også HPV-vaccinen forårsagede dette.
- Prof. Christine Stabell: "Intriguengly, the negative effects of DTP-vaccine is strongest for girls, and thats a pattern we've seen with all non-live vaccines. So for all six non-live vaccines, we have seen that they have very strong negative non-specific effects in females, and we haven't got a clue why, yet." https://youtube. com/watch?v=_d8PNlXHJ48&t=618

Derudover er HPV-vaccinerne meget mere immunogene end andre vacciner så som DTP, grundet brug af nano-aluminium-adjuvans, så derfor bør bivirkningerne også muligvis værre flere og mere voldsomme pga. mere aggressiv immmun-aktivering;
• (2007.07) Effect of Alternative Aluminum Adjuvants on the Absorption and Immunogenicity of HPV16 L1 VLPs in Mice
“Merck Aluminum Adjuvant (AAHS) is a proprietary aluminum hydroxyphosphate sulfate formulation that is both physically and functionally distinct from traditional aluminum phosphate and aluminum hydroxide adjuvants.” https://doi.org/10.4161/hv.3.4.4309
• (2014.11) Comparison of adaptive and innate immune responses induced by licensed vaccines for human papillomavirus
“Cervarix® and Gardasil® are both highly immunogenic vaccines.” https://doi.org/10.4161/hv.34408

Det bedste evidens vi har er fra RCT'ere, og det viser på nuværende tidspunkt, at det er uvist om de alvorlige skadelige virkninger af HPV-vaccinen overhovedet opvejes af dens (potentielle) fordele;
• (2019.03) PhD Thesis - Benefits and Harms of the Human Papillomavirus (HPV) Vaccines - Lars Jørgensen MD
“In conclusion, it is not clear to what extent the HPV vaccines benefits outweigh their harms, as the study programmes and clinical study reports were influenced by reporting bias and biased trial designs.” http://bit.ly/PhDHPVvaccines
...og på hvilket baggrund Prof. Gøtzsche bl.a. udtaler;
- 56:24: "We actually have shown by having access to the EMA clinical study report, that THERE ARE serious neurological harms, more commonly in the HPV-vaccine groups, than in the active control groups, where people got hepatitis vaccines. We DID find the harms that everybody says, don't exist. The Cochrane review said they don’t exist, we can’t see them. But they used published trail reports, we went to the sources." https://youtu.be/GxTgxCr1RUU?t=3384

Og for ikke at blive ved i en uendelighed, kan dokumentet her nævnes, som samler information sammen om ind til videre 276 studier, artikler og lign. som er blevet udgivet i peer-reviewed medicinske tidskrifter (s. 3-137), som på en eller anden måde sætter HPV-vaccinen i kritisk lys; https://is.gd/hpvvaccinekritik

Niels Jacob Bang-Nielsen, Jesper Madsen, Kurt Lindekilde, Birgitte Olsen og Gorm Lundshøj anbefalede denne kommentar