Kommentar

Kommunen ville overvåge min mand og mig hele natten under kontrolbesøg

Kommunen ville overvåge mig uafbrudt i to hele døgn, da de skulle vurdere mit behov for hjælp. Den såkaldte observation var en lang oplevelse af mistillid, afmagt og formynderi, at vores privatliv blev krænket, og at hjemmet blev ophævet, skriver invalidepensionist Anette Petersen i dette debatindlæg
Debat
22. januar 2020

Jeg blev invalideret som 36-årig i 1988 og kan ikke gå. Jeg færdes i elkørestol og kan kun bruge min ene hånd. Siden 1991 har kommunen bevilget mig tilskud til personlige hjælpere, som jeg selv ansætter. I alt 15 timer om ugen til praktiske opgaver i hjemmet og ledsagelse uden for hjemmet. Resten af tiden klarer min mand og jeg os selv.

Jeg har på egen krop mærket den indgribende og ydmygende overvågning fra kommunens side, som Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden beskrev den 25. oktober 2019 her i avisen. Min kommune kalder det ’observation’, og formålet er angiveligt at vurdere borgerens samlede behov for hjælp.

Kommunen iværksatte i oktober observation af mig/os, som opfølgning på min bevilling. Forinden fik jeg forelagt en samtykkeerklæring, som jeg underskrev af skræk for at blive erklæret ikkesamarbejdsvillig og i den tro, at det var min hjælper og mig, der skulle observeres.

Men kommunen ville ’observere’ mig ad to gange 24 timer. Det lykkedes os dog at få nedbragt det til to gange 13 timer, så min mand og jeg undgik at blive observeret hele natten.

Jeg troede også, at observationen kun gjaldt situationer, hvor jeg modtog hjælp, men alle aktiviteter blev noteret minut for minut. Det betød, at tilstedeværende hjælpere og pårørende også blev observeret. Det måtte de finde sig i, hvis de ville være i nærheden af en borger som mig.

Observationerne kom med i en rapport, og der kan man læse enhver detalje, helt ned til hvad vi fik at spise de pågældende to dage.

De to gange 13 timers observation var en lang oplevelse af afmagt og formynderi, at vores privatliv blev krænket, og at hjemmet blev ophævet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Men det værste var mistroen over for alt det, jeg havde oplyst, da jeg gennem halvanden time var blevet udspurgt kort forinden, og alt det, der er blevet sagt og skrevet om mig og min sag i kommunalt regi gennem alle årene.

Som opklaring af en forbrydelse

Naturligvis skal kommunen have et grundlag for at vurdere behovet for den hjælp, der bevilges, herunder adgang til borgerens hjem. Men denne praksis med kortlægning af alle aktiviteter i husstanden gennem mange timer eller endda flere døgn er en nedværdigende indgriben i borgerens liv. Den blev udført med en grundighed, som skulle der opklares en forbrydelse.

Efter observationen skrev jeg i november til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og spurgte om hendes kendskab og holdning til den praksis, der udspiller sig i kommunerne. En måned efter fik jeg et svar fra ministeriet, hvor der blandt andet står:

»Det er (...) ikke muligt at angive, i hvilke situationer det er relevant at observere en borger i eget hjem med henblik på at belyse borgerens behov for hjælp. Kommunen bør imidlertid altid tilvejebringe nødvendige oplysninger på den mindst indgribende måde. Kan nødvendige oplysninger tilvejebringes på anden og mindre indgribende vis, bør observation i hjemmet derfor ikke anvendes. Ligeledes skal det understreges, at observation i hjemmet, såfremt den vurderes nødvendig, skal være så hensynsfuld og kortvarig som muligt med størst mulig respekt for borgeren og eventuelle pårørende.«

Skjult sparedagsorden

Senere i december kunne Altinget berette, at en række kommuner hyrer private firmaer til at udføre observation af borgere med funktionsnedsættelser, og som modtager såkaldt borgerstyret personlig assistance. Det viste sig også at være et privat firma, der havde observeret mig for kommunen. Opgaven for de private firmaer er at pege på besparelser – nogle bliver endda hyret med en aftale om, at de bliver aflønnet, alt efter hvor store besparelser de kan finde!

Det er i modstrid med de retningslinjer, jeg har fået oplyst fra ministeriet. Det er i modstrid med ethvert princip om åbenhed og gensidig tillid.

Det er også dyrt og forbundet med en masse bureaukrati, hvilket jo ellers skulle undgås, hører vi gang på gang.

Det er heller ikke noget kompliment til kommunernes medarbejdere og de afgørelser, de har truffet.

Lidt provokerende kunne jeg her foreslå, at den private observatør også bør observeres, så alt går rigtigt til – men hvem skal så kontrollere kontrolløren?

Kommunernes metode gør os borgere endnu mere bevidste om vores afhængighedssituation. Formålet med Servicelovens paragraf 96, som vi får hjælp efter, er ellers at »give borgere med omfattende funktionsnedsættelse mulighed for at leve så almindeligt og selvstændigt et liv som muligt«, som min kommune skriver.

Hvor er det skuffende endnu en gang at opleve, at den formelle begrundelse for et tiltag på handicapområdet i virkeligheden dækker over et ønske om at finde besparelser. Hvor er det trist, at tingene ikke bliver sagt ligeud. Jeg er rystet over, at mennesker bliver behandlet som genstande på den måde. Jeg synes, det er uværdigt, og at det bør forbydes.

Nu ser jeg frem til, at social- og indenrigsministeren den 23. januar skal i åbent samråd om sagen.

Anette Petersen, pensionist

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Lidt provokerende kunne jeg her foreslå, at den private observatør også bør observeres, så alt går rigtigt til – men hvem skal så kontrollere kontrolløren?

ja når det private firma scorer en andel i dne forventede besparelse, så skal de da kontrolleres. Ellers er det intet andet end endnu et tag-selv-bord for det private erhvervsliv.

Marianne Schlichter, Allan Stampe Kristiansen, Thomas Tanghus, Ken Sass, Carsten Mortensen, Ole Frank, Vivi Rindom, Søren Andersen, Liselotte Paulsen, Karsten Lundsby, Anders Reinholdt, Per Klüver, Jane Jensen, Jeppe Lindholm, Gert Romme, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, David Zennaro, Carsten Munk, Minna Rasmussen, Bjarne Bisgaard Jensen, Anker Heegaard, Tommy Clausen, Carsten Svendsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Det du beskriver er dybt problematisk, grænseoverskridende og muligvis slet ikke lovligt.

Alligevel har KL blåstemplet brugen af private konsulenter, der kan finde besparelser på handicapområdet for kommunerne.

Den individuelle borgers retssikkerhed hviler på sandbund.

"Forsker : konsulenter bør ikke belønnes økonomisk på handicapområdet"

https://www.altinget.dk/social/artikel/forsker-konsulenter-boer-ikke-bel...

Henrik Kruse Larsen, Marianne Schlichter, Søren Haastrup, Allan Stampe Kristiansen, Thomas Tanghus, Ole Frank, Søren Andersen, Estermarie Mandelquist, Karsten Lundsby, Anders Reinholdt, Dennis Tomsen, Per Klüver, Jane Jensen, Claus Nielsen, Jeppe Lindholm, Gert Romme, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, David Zennaro, Carsten Munk, Minna Rasmussen, Anker Heegaard, Lise Lotte Rahbek, Mikkel Zess, Tommy Clausen og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar
Carsten Svendsen

Horribel profitoptimering fra private aktører er åbenbart ganske udbredt.
https://www.bt.dk/samfund/minister-rystet-efter-afsloering-af-bosted-hel...

Allan Stampe Kristiansen, Karsten Lundsby, Anders Reinholdt, Per Klüver, Jeppe Lindholm, Gert Romme, Bjarne Andersen, Steffen Gliese, Mikkel Zess og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

"Boligen er ukrænkelig" står der så smukt i grundloven. Men hvis man skal have råd til at bo i den må man alligevel acceptere at den bliver krænket, sådan som Anette Petersen beskriver det. Det stemmer næsten sindet til andagt at høre om vores grundlovssikrede rettigheder, men gennem 50 års ihærdigt sekundært lovgivningsarbejde er det omsider lykkedes at få bragt grundlovsfædrenes højtflyvende tanker ned på et rimeligt niveau.

Allan Stampe Kristiansen, Ole Frank, Karsten Lundsby, Per Klüver, Claus Nielsen, Bjarne Andersen, Jeppe Lindholm, Gert Romme, Carsten Munk, Minna Rasmussen, Ebbe Overbye, Lise Lotte Rahbek og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Tommy Clausen

Det er totalt sygt, KL og deres djøffer, bordes kontrolleres indgående af et privat firma, udsent af minister Astrid Krag, og hun bordes kontrolleres af børnernes statsminister Mette Fredriksen, der bordes kontrolleres af formanden for folketinget, der bordes.....

Allan Stampe Kristiansen, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel, Jeppe Lindholm, Gert Romme og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Sparede man alle disse dyre 'eksperter', var der råd til at løse problemerne og måske endda stå med nogle penge til overs.

Nille Torsen, Marianne Schlichter, Allan Stampe Kristiansen, Ken Sass, Ole Frank, Karsten Lundsby, Anders Reinholdt, Eva Schwanenflügel, Lillian Larsen, Bjarne Andersen, Randi Christiansen, Carsten Munk, Gert Romme og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Når der skal 3 skatteyder betalte folk til at spørge en mand om hvordan han tørre røv, får man ikke indtryk af, at det er i socialforvaltningen de kvalificerede danskere vi mangler findes.

Forstil jer resultat løn for antal tvangsfjernet børn oveni.

Carsten Svendsen, Allan Stampe Kristiansen, Steffen Gliese, Liselotte Paulsen, Karsten Lundsby, Kim Houmøller, Per Klüver, Eva Schwanenflügel, Jane Jensen, Claus Nielsen, Bjarne Andersen, Ebbe Overbye, Randi Christiansen, Gert Romme og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Randi Christiansen

Privatiseringens vanvid udstillet

Carsten Munk, Allan Stampe Kristiansen, Steffen Gliese, Liselotte Paulsen, Karsten Lundsby, Eva Schwanenflügel og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Jeppe Lindholm

Arbejd eller dø. Det nye velfærds Danmark.

Allan Stampe Kristiansen, Søren Andersen, Steffen Gliese, Liselotte Paulsen, Karsten Lundsby, Dennis Tomsen, Lillian Larsen, Eva Schwanenflügel og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Er det mig der husker forkert, eller fik vi ikke en statsminister der påstod hun fandt den manglende tillid problematisk?

Carsten Svendsen, Allan Stampe Kristiansen, Søren Andersen, Steffen Gliese, Liselotte Paulsen, Karsten Lundsby, Lise Lotte Rahbek, Lillian Larsen, Flemming Berger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Per Christiansen

Jeg bliver så træt når man hører om sådan noget.

Eva Schwanenflügel, Claus Nielsen, Allan Stampe Kristiansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@Ib Christensen
Det hun fandt problematisk var vist kun manglen på tillid nedefra og op. Det er ligesom da man skulle lægge øre til at visse politikere klagede over borgernes "grimme tone" overfor dem på de sociale medier, mens de selvsamme politikere svinede de syge og fattige til for åben skærm.

Ib Christensen, Lillian Larsen, Lise Lotte Rahbek, Ebbe Overbye, Eva Schwanenflügel, Randi Christiansen, Carsten Svendsen, Claus Nielsen og Allan Stampe Kristiansen anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Her er et link til et debatindlæg i Altinget, skrevet af 33 unge med muskelsvind om minuttyranniet og den bastante overvågning de udsættes for af private konsulenter :

https://www.altinget.dk/social/artikel/unge-med-muskelsvind-til-kommuner...

Allan Stampe Kristiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar