Kronik

Klimaaktivisterne skal lære af deres historiske forgængere og kræve et opgør med systemet

Nutidens unge klimaaktivister glemmer, at de står på skuldrene af aktivister, der for næsten 40 år siden havde samme agenda. Kravet om, at miljøet skulle trumfe økonomisk vækst, blev ikke til noget dengang. Det er det vigtigste krav i dag, skriver Melina Antonia Buns i dette debatindlæg
Organisationer som Fridays For Futures hovedkrav er en implementering af Paris-konventionernes mål om at reducere CO2-emissioner. Det er ikke et direkte krav om en omvæltning af det politiske og økonomiske system, selv om det er det, den nødvendige omstilling reelt kræver.

Organisationer som Fridays For Futures hovedkrav er en implementering af Paris-konventionernes mål om at reducere CO2-emissioner. Det er ikke et direkte krav om en omvæltning af det politiske og økonomiske system, selv om det er det, den nødvendige omstilling reelt kræver.

Sarah Hartvigsen Juncker

Debat
7. februar 2020

»Alt for længe har vi ignoreret disse problemer, men nu kan vi ikke længere lukke vores øjne for dem.«

Udsagn som dette findes i hobetal i vores klima- og miljøpolitiske diskussioner i dag, men faktisk blev denne appel allerede fremført af Anna Lindh i sin åbningstale til European Youth and Student Conference on Environment på Bommersvik syd for Stockholm, der blev afholdt af en gruppe europæiske ungdomsorganisationer i 1981. Det fremgår af materiale fra konferencen, som er bevaret på det svenske Riksarkivet.

Nutidens klimaprotester forsøger at skabe et folkeligt engagement i debatten om og håndteringen af klimaforandringerne. Men det er, som om de glemmer, at for næsten 40 år siden havde man samme agenda, da man mødtes til europæisk miljøkonference i den svenske arbejderbevægelses lokaler. Måske kunne det gavne den moderne klimabevægelse at være mere bevidst om sin historie.

Tiden var selvsagt en anden i 1981. Årene efter oliekrisen i 1979 huskes nok bedst for den faldende økonomiske produktivitet og stigende arbejdsløshed. En genopblussen af Den Kolde Krigs våbenkapløb førte til en stadig voksende frygt for atomkrig. Ligeledes skabte stadig tiltagende miljøforurening og efterhaltende politiske beslutninger bekymring og frustration især blandt de unge i ’fattig-80’erne’, og det var begreber som håbløshed, der beskrev tidens ånd.

Håbløsheden kan stadig spores i nutidens aktivister for eksempel i organisationen Fridays for Future, der anklager politikerne for at have ignoreret og stadig ignorerer klimaforandringerne. Ja, for at de lukker deres øjne for dem – præcis lige som i 1981.

Og selv om ungdommens klimaprotester får verbal støtte i den brede befolkning og blandt verdens politikere, bliver dette ikke fulgt op af forpligtende og tilstrækkelige tiltag til at begrænse klimakrisen, som Greta Thunberg, Luisa Neumann og Angela Valenzuela for nylig har udtalt i forbindelse med COP25. Og måske er det ikke længere muligt at handle i tide. Det simple faktum, at ikke engang klimamålene for 2020 indfries af de fleste europæiske lande, støtter utvivlsomt deres argument.

Men i succesfortællingerne og diskussionerne om nutidens klimaprotester bliver det dog ofte glemt, at man står på skuldrene af flere årtiers arbejde fra natur- og miljøbevægelser, der har eksisteret siden 1970’erne.

Historisk bevægelse

Kritikken fra Fridays For Future og deres prominente talspersoner implicerer, at samtidens strejkende ungdom er den første generation, der tager klimaforandringer alvorligt ved at kræve en omstilling af hele verdensbefolkningen til en forsvarlig livsstil. Men faktisk var det et udbredt krav allerede i 1970’ernes miljøbevægelser, at mennesket måtte gå over til en livsstil, der tog vare på naturens ressourcer.

Et blik tilbage i historien viser, at mange af nutidens politikere og beslutningstagere, der i dag bliver anklaget for klimaignorance, faktisk selv har været politisk engagerede siden deres ungdomsår, i en tid hvor internationalt miljøsamarbejde stadig var under opbygning.

Mange af de europæiske ungdomsorganisationer havde dengang den holdning, at den enkelte har et ansvar over for fællesskabet for at udvikle en livsstil, der lever op til kravet om at beskytte miljøet. Og i november 1981 mødtes 98 engagerede unge fra 20 både kapitalistiske, socialdemokratiske og kommunistiske lande til miljøkonferencen på Bommersvik for at diskutere problemerne.

Blandt deltagerne var både førnævnte Anna Lindh, som senere blev Sveriges miljø- og udenrigsminister, Jochen Flasbarth, den nuværende statssekretær i det tyske ministerium for miljø, naturbeskyttelse og atomsikkerhed, Yves Lador, permanent repræsentant for Earthjustice i FN, og Christer Ågren, direktør for dens svenske ngo AIRCLIM.

Konferencen havde to politiske hovedmål: At skabe bevidsthed og opmærksomhed omkring den fundamentale relevans af miljøbeskyttelse og at formulere miljøforslag til de respektive landes regeringer samt til internationale organisationer.

De så det som deres opgave i ungdomsorganisationerne sammen med miljøorganisationer at fremme miljøbeskyttende tiltag. Og anklagerne om, at der ikke bliver handlet fra magthavernes side, når det gælder miljøforureningen, var allerede højlydte dengang.

Håb om forandringer

Helt siden dens begyndelse i slutningen af 1960’erne har diskussionen om miljøpolitik været præget af en konflikt mellem økonomisk vækst og miljøbeskyttelse. Og et centralt spørgsmål har altid været, hvordan man skal definere og måle velstand, når værdien af miljø ikke er økonomisk målbar.

På miljøkonferencen i 1981 blev der derfor diskuteret forskellige koncepter af økonomisk vækst, anvendelse af teknologi, materielle behov og ressourceforbrug. Man diskuterede endda allerede de miljømæssige konsekvenser af flyrejser. En position man derfor kunne samles om var, at et reduceret forbrug af fossile brændsler var en »absolut nødvendighed«. Meget ens lyder klimaaktivisternes position i dag.

Men i 1981 havde man mulighed og i særdeleshed tid til at »forvandle frygt til en tro på fremtiden«.

Faktisk gav nylige gennembrud med internationalt miljøsamarbejde som Konventionen for langtransporteret grænseoverskridende luftforureninger i 1979 0g Montreal-protokollen senere i 1987, der var det internationale samfunds reaktion på det voksende ozonhul, håb om forandringer.

Men i modsætning til klimaforandringerne krævede disse to miljøproblemer ikke en systemforandring, blandt andet fordi der allerede fandtes alternativer til de ozonnedbrydende substanser på markedet, så økonomien blev ikke påvirket af protokollens forbud mod det ozonskadelige stof CFC.

Internationalt samarbejde i 1970’erne og 1980’erne blev anset som en absolut nødvendighed for miljøpolitik, og som noget der bidrog til øget fredeligt samarbejde i en anspændt geopolitisk situation. 

I dag bliver de uforpligtende internationale samarbejder brugt som en undskyldning fra især de velhavende lande for at føre en utilstrækkelig klimapolitik.

Opgør med systemet

Klima- og miljøpolitik er i høj grad underlagt det samme politiske system, som i første omgang har forårsaget miljøforureninger og skabt både nuværende og fremtidige klimakonsekvenser.

Først for nylig har Det Europæiske Miljøagentur i en rapport advaret om, at miljø- og klimaudfordringerne ikke kan håndteres uden »fundamentale systemforandringer«, der gør op med placeringen af økonomisk vækst i centrum.

Men organisationer som Fridays For Futures hovedkrav er en implementering af Paris-konventionernes mål om at reducere CO2-emissioner i det nødvendige omfang for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grad over niveauet i 1990. Det er ifølge et tysk studie et systemimmanent krav. Det er altså ikke et direkte krav om en omvæltning af det politiske og økonomiske system, selv om det er det, den nødvendige omstilling reelt kræver.

For de fleste klimaforkæmpere er fokus fortsat på at skabe bevidsthed hos folk og politikere. Men der har ikke manglet bevidsthed om miljøproblemerne. Helt siden midten af 1960’erne har der eksisteret ideer om at beskatte miljøforurenende virksomheder.

At kravet om, at miljøet skulle trumfe i økonomiske beslutninger, ikke blev til noget, vidner om, at ideerne om en systemisk forandring blev spist op af systemet selv. Gennemgribende miljø- og klimatiltag bliver således hindret af mekanismer i et system, der er baseret på økonomisk vækst.

For 40 år siden stillede nogle af nutidens politikere i deres ungdomsår krav, som stadig er aktuelle. Det er kun ved at stille de store, vanskelige og systemomvæltende krav, aktivisterne og politikerne kan komme videre i kampen for klimaet.

Melina Antonia Buns er ph.d.-stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mea Culpa. Vor tids største tømmermænd er ved at melde sig.

Bjarne Bisgaard Jensen, Gert Romme, Mikkel Zess, Ejvind Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Anker Heegaard

Miljødebatten i 60'erne og 70'erne blev rigtigt nok startskuddet til den klimabevidsthed, som breder sig i dag.
Dengang var det nok mest af mennesker, som af den store del af befolkningen og samfundet som sådan, betegnedes som romantiserende hippier.
Floskler som "vinden blæser røgen væk", og "når bare skorstenene er høje nok", stortrivedes i kantinerne på de store arbejdspladser.
Det var også dengang det forlød, at "havene er et uudtømmeligt spisekammer".
I dag ved vi, at det ikke forholdt sig sådan, og vi ryster på hovederne af, at vi kunne tro på sådan nogle tossede udsagn.
Men - er det en skid anderledes i dag?
I dag er det blot andre udsagn vi fremkommer med. "Lille Danmark kan jo ikke gøre noget", og "der har altid været temperatursvingninger" - fortsæt selv.
Bevidstheden om, at vi er nødt til at gøre noget for at komme klimaændringerne til livs - eller i det mindste formindske dem, breder sig overalt.
Det er dog først og fremmest naboen der skal gøre noget - ikke os selv, og nøjagtigt der, ligner vi os selv.
Vi har så helvedes svært ved at tage ansvar for vores forrykte levevis, som har bragt kloden ud af balance. Spørgsmålet er om det vil ske?

Arne Albatros Olsen, Janus Agerbo, Mogens Holme, Steen K Petersen, Bjarne Bisgaard Jensen, Klaus Lundahl Engelholt, Andreas Gamél von Benzon, Gert Romme, Carsten Munk, Mikkel Zess, Erik Winberg, Elise Berg, Hanne Utoft, Eva Schwanenflügel og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Helt enig med MAB. Desværre er der ikke mange, der tør gå i dybden med forandringen. Det kræver også en vis indsigt at gøre det, og det kræver arbejde.
Jo, jo, man vil da gerne have ændringer, når bare det ikke koster noget. Meningen kan vel ikke være at gå ned på et lavere økonomisk plan, der hvor verden bliver bæredygtig. Det er også i klimabevægelsen, man skal gøre sig klart, at det er en fuldstændig anden leveform, vi taler om.

Arne Albatros Olsen, Steen K Petersen, Mikkel Zess, Randi Christiansen, René Arestrup og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Streamingtjenesternes indtog på markedet for kvalitetsfilm og uendeligt meget billigere produktion/distrubutionsmetoder er virklig en øjenåbner med store muligheder - så store at man burde kalde det en revolution af underholdningsindustrien.

René Arestrup

'Det er kun ved at stille de store, vanskelige og systemomvæltende krav, aktivisterne og politikerne kan komme videre i kampen for klimaet.'

'Vanskelige' er i denne sammenhæng en monumental underdrivelse.

Gert Romme, Mikkel Zess og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Hov - der kom jeg vist ind på et forkert spor.

Kurt Svennevig Christensen

Kronikøren bekræfter min mistanke om at det ikke er fra de mediesynlige, og ofte til formålet uddannede, aktivister vi skal forvente den store forandring, forhåbentlig med Greta Thunberg som den undtagelse der bekræfter den antagelse. Jeg har altid krævet grundlæggende forandringer af systemet af hensyn til klima, natur og miljøet, men jer er heller aldrig blevet til noget.

Søren Roepstorff, Niels-Holger Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

For det første er man oppe mod menneskemassernes indbildte løgne om egen eksistens, muligheder og hvad der er nødvendigt. Mange mennesker bilder sig vitterligt ind, at halvtreds kroner til et par træer kan kompensere for ferierejsen.
Dette kan måske overkommes indenfor rimelig tid med en massiv propaganda- og oplysningskampagne.
Noget andet ér, at man er oppe mod et system, som hellere vil styrte verden i grus end opgive rigdom og magt. Bl.a. magten til at iværksætte de nødvendige tiltag. Der findes ingen altruisme i Dubai, Monaco, City of London, Silicon Walley eller the Hamptons...

Ejvind Larsen, Arne Albatros Olsen, René Arestrup, Mogens Holme, Kim Houmøller og Andreas Gamél von Benzon anbefalede denne kommentar

Greta Thunberg har ofte kritiseret ’kapitalismen’ og krævet en omlægning der vil tilgodese ’alle verdensborgere’. Hvilken betydning har det at tidligere generationer allerede så faren ved klimaændringer og kapitalismens helvede for fyrre år siden? Det er nu problemerne hober sig op.

Er det kun teenagere der skal påtage sig et ansvar? Hvornår forlader vi ældre vores arbejdsplads og går med de unge?

Niels-Simon Larsen, Helle Boje, Thomas Ter-Borch, Ejvind Larsen og Mikkel Zess anbefalede denne kommentar
Henrik Nilsson

Kim Vildnis, det er vist noget med ansvarserkendelse og offervilje. Jeg finder dem svære at lokke frem hos parcelhus-segmentet.

Helle Boje, Niels-Holger Nielsen, Kim Vildnis og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Jens Peder Nielsen

Geare ned.

Der er enormt fart på det danske samfund. Alle pisker rundt for at betale regninger, for at få flere materielle ting, for karrieren, for at præstere, for at være lige så god som de andre…. For at blive lykkelig…. Vi stresser rundt og køre stærkt i vores biler. Arbejder meget.

Hvad nu hvis vi alle sammen geare ned i tempo – Vil det være godt for klimaet, grøn omstilling – og velfærd ? Ikke helt ned, bare fra 4 til 3 gear. - Skal vi sige 10% ?

I trafikken fx: Mindre fart, lavere hastighed, mindre kørsel = Mindre forurening og CO2 udledning. Mindre stress, færre ulykker, færre sygehusudgifter = Mindre affald, mindre plastforbrug på sygehusene fx.

Forbruge mindre, arbejde roligere, måske arbejde mindre = Mere frihed. Tid til andre ting. Fx til at tage stofposen med i Netto/Irma i stedet for at købe plast pose.

10% mindre tid foran computeren. - Er lig med mindre strømforbrug. Computeren holder måske længere. Mindre elektronikaffald. - Og tid til gåture eller afslapning, hvilket er CO2 neutralt…..

Hvad nu hvis vi geare lidt ned med alt ting ? Inden naturen tvinger os til det. - Eller tvinger os til at bruge tid på en masse ubehagelige ting. Så som oversvømmelser og hedebølger. Bygge diger. Tage os af (eller kæmpe imod) klima flygtninge. Skaffe mad og rent drikkevand….

10% mindre nyt tøj, 10% mindre kødspisning, 10% mindre……. You name it.

Grøn omstilling ser ud til at komme til at koste, på den ene eller anden måde. Men det behøver ikke at betyde ringere livskvalitet og glæde….. Det hele hænger sammen. Alt og alle er afhængige af hinanden 100%

Kronikken forholder sig desværre ikke til elefanten i glassalen.

For det giver ingen mening i et klimamæssigt sammenhæng at tro at vi kan opnå nogen som helst forandring ved at reducere vores økonomiske vælst. Tanken alene er absurd.

Skal vi tale om hvordan vi reducerer vores CO2 udledning så det gør en forskel, så er der to ting der for alvor batter. Udvikling af ny teknologi og at få standset den globale befolkningstilvækst. Der er dog intet der taler for at det er teknologiske løsninger som vil kunne gøre den store forskel. Derfor er elefanten i glassalen, at hvis vi for alvor skal håndtere klimaudfordringerne, så bliver vi nødt til enten frivilligt, eller ved tvang, at fratage millioner af kvinder retten til at føde lige så mange børn som de gør idag. Spørgsmålet er hvem der i global sammenhæng, for alvor vil gøre elefanten til en målsætning for bæredygtig vækst.

René Arestrup

@Jacob Nielsen
Det hele er jo et spørgsmål om hvilket perspektiv, man anlægger. Du har helt ret i at befolkningens størrelse - og fortsatte vækst - udgør et problem. Men det gør den konstante økonomiske vækst også. Vi er i dag konfronteret med en ressource- og biodiversitetskrise, som er mindst lige så alvorlig som den globale opvarmning, forårsaget af CO2-udledninger.

Den konstante økonomiske vækst - med deraf følgende ressourceforbrug - eroderer simpelthen vores livsgrundlag. Derfor giver det ingen mening at tale om, at vi skal vækste os ud af problemerne.

Jens Peder Nielsen, Carsten Munk, Niels-Simon Larsen og Jens Mårbjerg anbefalede denne kommentar
Anne Bregnballe

Hej Melina, Jeg er enig i, at dagens miljø- og klimabevægelser kan lære af fortiden, og jeg er enig i det du skriver: "... at ideerne om en systemisk forandring blev spist op af systemet selv. Gennemgribende miljø- og klimatiltag bliver således hindret af mekanismer i et system, der er baseret på økonomisk vækst." Jeg har skrevet om disse mekanismer i min dr. afhandling, UiO - og forsøgt at udlede råd til dagens radikale miljøbevægelser i en kronik i Information, 4. oktober 2019. Held og lykke med din forskning! Mvh Anne