Kronik

Når den gennemsnitlige IQ falder, falder det faglige niveau i folkeskolen også

Partierne tror, det er strukturelle forhold som klassestørrelse og blandet elevsammensætning, der kan løfte det faglige niveau. Ingen forholder sig til, at ikkevestlig indvandring sænker Danmarks gennemsnitlige IQ og dermed trækker fagligheden ned, skriver Helmuth Nyborg og Emil Ole William Kirkegaard i dette debatindlæg
Partierne tror, det er strukturelle forhold som klassestørrelse og blandet elevsammensætning, der kan løfte det faglige niveau. Ingen forholder sig til, at ikkevestlig indvandring sænker Danmarks gennemsnitlige IQ og dermed trækker fagligheden ned, skriver Helmuth Nyborg og Emil Ole William Kirkegaard i dette debatindlæg
Debat
27. februar 2020

Elevernes faglighed skulle løftes med den seneste folkeskolereform fra 2014, men elever med »udfordrende social baggrund« har ikke fået det tilsigtede løft af reformen, viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Godt nok er elevernes engagement i undervisningen stabilt over tid, men trivslen falder – og det til trods for, at stadig flere utilfredse børn flytter til friskoler.

Der mangler ikke meninger om analysen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) erkender, at forskellen mellem »udfordrede« og andre elever vokser, men fremhæver, at reformen i hvert fald har modvirket det dyk i fagligheden, som reformer normalt medfører. SF ønsker naturligvis flere lærere, bedre kvalitet af undervisningen, kortere skoledage og mere tid til lærernes forberedelse. Venstre vil styrke lærernes og forældrenes engagement og frihed. Og selvfølgelig ønsker lærerne mere tid til at målrette deres undervisning og lave opfølgning.

Vi får med andre ord velmente bud på den mulige positive betydning af ændringer i de strukturelle forhold i folkeskolen, filtreret i lyset af samtidens politiske og faglige kampe om indflydelse, ressourcer og privilegier. Men efter fire forliste folkeskolereformer (Folkeskoleloven af 1993, Klare Mål fra 2000, ændring af Folkeskoleloven i 2009 og endelig Folkeskolereformen fra 2014) har vi stadig ingen præcis idé om, hvorfor det ikke alene går galt, men værre i folkeskolen.

Her vil vi tilbyde en uddannelsesvidenskabelig analyse af folkeskolens problemer, der tager udgangspunkt i en række empiriske kendsgerninger og har fokus på det enkelte skolebarns forudsætninger.

Store IQ-forskelle

Børn udviser store individuelle forskelle i intelligens målt på IQ. IQ er den bedste forudsiger for skoleforløbet, den senere uddannelse og deraf følgende karriere – og sågar for et lands bruttonationalprodukt.

Sessionsprøver viser, at Danmarks gennemsnitlige IQ er faldet siden 1990’erne, blandt andet fordi etnisk danske borgere udgør en stadig mindre andel af befolkningen, og de etniske danskere i gennemsnit har en højere IQ end de indvandrere, der er kommet hertil.

Hvor den etnisk danske IQ i snit ligger på 98, så har Syrien et gennemsnit på 75, Somalia et på 68 og Irak et på 89.

Derfor bringer Information kronikken

Det er velunderbygget videnskabeligt, at der er en forskel i intelligenskvotient mellem befolkningsgrupper med forskellige etniske baggrunde. Men årsagen til IQ-forskellene er der uenighed om. Dette indlæg er udtryk for en af positionerne i denne debat, som Information mener, er af væsentlig almen interesse.

Information har tidligere bragt en længere artikel om forskning i IQ-forskelle, som kan læses her.

Denne forskel i IQ genfindes også i en dansk sessionsundersøgelse af mere end 360.000 mennesker. Den viste et gennemsnitligt IQ på 87,4 for deltagerne med anden etnisk baggrund end dansk.

Disse grupper får samtidig flere børn per kvinde end de etniske danskere. Ifølge Danmarks Statistik 1,96 i gennemsnit mod 1,76. Danmarks Statistiks tal viser endvidere, at både første-, anden- og sågar tredjegenerations indvandrere klarer sig dårligere i folkeskolen end gennemsnittet. Børn fra Nordøstasien er en undtagelse, de klarer sig godt eller bedre end de etnisk danske elever.

Hovedtendensen er klar: Ikkevestlig indvandring sænker Danmarks gennemsnitlige IQ og trækker dermed også fagligheden i folkeskolen ned.

Forskelle hindrer læring

Udenlandske undersøgelser finder da også høj faglighed i klasser/skoler med mange børn med høj IQ og lav faglighed i klasser/skoler med mange børn med lav IQ. Elevgrundlagets IQ er altså styrende for de faglige niveauforskelle på tværs af klasser og skoler.

Adskillige forsøg viser, at det ikke hjælper at flytte børn rundt, så man får blandede klasser. Heller ikke tvillingeundersøgelser viser generelt målbare effekter af, om disse går i samme eller forskellige klasser. Men vi vidste jo allerede, at store strukturreformer typisk er virkningsløse.

Mange eksperter i social arv har svært ved at acceptere de krystalklare konsekvenser af rammebetingelserne: Jo mere den nationale IQ falder, desto mere falder fagligheden i skolerne, og desto flere danske skolebørn (som jo i stigende grad ikke er etnisk danske) dumper ned ad skalaen i de internationale sammenligninger.

Man kan ellers nemt få øje på, at fagligheden falder, hvis antallet af børn med lav IQ i en klasse er højt, og at alt for mange forlader folkeskolen med ringe læse- og matematikkundskaber. Forholdet mellem børn med henholdsvis høj og lav IQ bestemmer i al væsentlighed klassens og skolens succes. Jo flere med lav IQ, desto lavere succes. Det ved vi fra internationale studier.

De meget omdiskuterede skolefaktorer såsom lærer-elev-forholdet, størrelsen af klasserne og efteruddannelse af lærerne forklarer mindre end ti procent af de faglige forskelle mellem skoler.

Inklusion bygger på ideen om, at indlæringen styrkes, hvis der er gode rollemodeller blandt klassekammeraterne, og man fører derfor elever med meget forskellige forudsætninger sammen i én klasse. Det forringer indlæringen for alle, idet gode elever får dårligere indlæringsbetingelser på grund af uro, færre faglige udfordringer osv., mens de udfordrede elever dagligt konfronteres direkte og på smerteligste vis med forskellene og deres egen manglende succes.

Niveaudeling letter lærerens opgave, idet undervisningen tager udgangspunkt i en mere homogen gruppe. Men al snak om niveaudeling efter evner, empirisk testning og etniske forskelle vækker alligevel stor modstand både i folkeskolen og på Christiansborg.

Gå videnskabeligt til værks

Tilbage til VIVE’s rapport, som vi nævnte i indledningen. Den hviler nemlig på tvivlsomme præmisser. Instituttet fandt, at elever med »udfordrende social baggrund« ikke fik det tilsigtede løft i reformperioden. Den konklusion afspejler to populære antagelser: lighed og social arv.

VIVE forudsætter, at vi alle i udgangspunktet er født med de samme forudsætninger, og hvis elever får problemer i skolen, skyldes det social ’arv’ af økonomisk, social, kulturel eller religiøs karakter – eller strukturelle skolefaktorer. Ingen af disse ideer nyder entydig videnskabelig støtte.

Omvendt ved vi, at alle er genetisk forskellige, og nyere dna-undersøgelser dokumenterer stadig tydeligere, at ikke blot IQ men stort set alle betydningsfulde træk udviser stor arvelighed. For eksempel arbejdsomhed (cirka 70 procents arvelighed), psykiske problemer som skizofreni, autisme og ADHD (50-90 procent), og fysiske træk som højde (mere end 90 procent) og fedme (cirka 70 procent).

En metaanalyse af hundredvis af studier fandt en gennemsnitlig arvelighed af karaktertræk på cirka 50 procent. Vi møder således livet med meget forskellige genetiske forudsætninger og får forskellige udfordringer ved at skulle løse samme opgave. En analyse af folkeskolens problemer, der ikke tager højde for denne viden, er meningsløs.

Inden for rammebetingelserne har vi mulighed for at lave mindre, empiriske randomiserede forsøg, hvor nogle få skoler kører efter et givent forsøgsdesign, andre fortsætter uændret, og så sammenligne udkommet efter nogle år.

Den tilgang ville glæde skatteyderne, der så ikke skal betale for ambitiøse kuldsejlede reformer. Samtidig vil man øge børnenes trivsel ved ikke at tvinge dem ud over deres evner og udholdenhed og gøre lærernes liv nemmere ved, at de ikke skal kæmpe med nye ubrugelige reformer hvert femte år. Også for politikerne burde denne tilgang være en lettelse, da de så vil få et rationelt beslutningsgrundlag for deres skolepolitik.

Sådanne forsøg vil måske også øge erkendelsen af, at det ikke altid umiddelbart er til at se, hvad der virker hvor. Store metaanalyser af randomiserede forsøg viser nemlig, at langt de fleste skolepolitiske tiltag, vi afprøver, netop ikke virker.

Helmuth Nyborg, professor emeritus i udviklingspsykologi og tidligere folketingskandidat for Stram Kurs.

Emil Ole William Kirkegaard, ​uddannelseskonsulent.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Bjørn Pedersen

En pseudovidenskabelig påmindelse om hvorfor korrelation ikke er lig kausation. Vi kan vel forvente at Stram Kurs vil argumentere for den "videnskabelige" eksistens for "kortskaller" og "langskaller" inden længe.

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Jens Kofoed, Hanne Utoft, Magnus Dahl, Jane Jensen, uffe hellum, Jan Fritsbøger, Morten Kjeldgaard, Søren Andersen, Steffen Gliese, Benta Victoria Gunnlögsson, Elise Berg, Ejvind Larsen, Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel, Bjarne Bisgaard Jensen, Mikkel Zess, ingemaje lange, Klavs M. Christensen, Rolf Andersen, Torben K L Jensen, Alvin Jensen, Paul Richardt Metelmann, Anina Weber, David Zennaro, Carsten Mortensen, Mogens Holme, Lise Lotte Rahbek og Troels Ken Pedersen anbefalede denne kommentar
Agnete La Cour

Spændende at se, hvordan en IQ-test af de herrer forskere ville falde ud blandt den oprindelige befolkning i Amazonas skove. Guderne må vide, hvor længe de overhovedet ville overleve uden hjælp fra disse mindre intelligente individer. Bare for en sikkerhedsskyld, man skal jo ikke være ironisk over for folk man ikke kender - men jeg ER ironisk her. Jeg synes, det er fint folk som disse to får adgang til Informations spalter. Sundt at blive mindet om, at race-'forskerne' stadigvæk er iblandt os - - -

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Jens Kofoed, Hanne Utoft, uffe hellum, Jan Fritsbøger, Søren Andersen, Arne Albatros Olsen, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Ivan Breinholt Leth, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Hans Houmøller, Alvin Jensen, Paul Richardt Metelmann, Kent Nørregaard, Anina Weber og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Arbejdsomhed som en genetisk disposition...
Sidste gang var det jøderne.

Agnete La Cour, Karsten Aaen, Hanne Ribens, Søren Kramer, Jens Kofoed, Hanne Utoft, Jane Jensen, uffe hellum, René Arestrup, Jan Fritsbøger, Morten Kjeldgaard, Søren Andersen, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Elise Berg, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel, Mikkel Zess, Klavs M. Christensen, Rolf Andersen, Torben K L Jensen, Alvin Jensen, Paul Richardt Metelmann, Anina Weber, Dorte Schmidt-Nielsen, Carsten Mortensen og Brian W. Andersen anbefalede denne kommentar

Det var dog nogle utrolige (automat-)kommentarer man kan læse.
Frem for at gå efter forfatterne, så læs dog hvad de skriver som konklusion på de mange beskrivelser af forholdene:

"Inden for rammebetingelserne har vi mulighed for at lave mindre, empiriske randomiserede forsøg, hvor nogle få skoler kører efter et givent forsøgsdesign, andre fortsætter uændret, og så sammenligne udkommet efter nogle år".

Altså: Frem for at lave totalt omfattende ændringer af folkeskolen baseret på fornemmelser, så lav nogle mindre forsøg og vurder hvad der fører til forbedringer.

Bo Sommerlund

Therese Hagen, Ole jakob Dueholm Bech, Morten Pedersen, Andreas Lykke Jensen, Henrik Madsen, Søren Ferling, Henrik Bjerre, Allan S. K. Frederiksen, Carsten Enevoldsen og Henrik Ovesen anbefalede denne kommentar
Anita Pedersen

Vi har ytringsfrihed og derfor har Information naturligvis ret til at viderebringe Nyborgs kronik.
Om han har ret, skal jeg ikke kunne sige, men det er vel heller ikke så interessant, hvem der i givet fald er mest intelligent.

Det er en anerkendt sandhed, at fænotype = genotype + miljø. Dvs hvor man ender mht f.eks højde, evne til at løbe er et resultat af arv og miljø. Arv angiver indenfor hvilket interval, et individ kan havne. Miljø bestemmer så, hvor i intervallet individet havner.
Af miljøfaktorer kan nævnes ernæring, kemi, tryghed/utryghed, intellektuel stimulation.
I de seneste år har man fået stigende fokus på den sk “epigenetik”, som f.eks menes at kunne forklare en del tilfælde af nedsat fertilitet, metabolisk syndrom og lav intelligens. Således viste et amerikansk studium, at børn af kvinder, der under graviditeten havde høj eksposition for hormonforstyrende stoffer scorede 8 points lavere på IQ skalaen,når de kom i skole. Der var korrigeret for socioøkonomiske faktorer.
Konklusionen er, at evt intelligensforskel befolkninger imellem, sagtens kan bero på miljøpåvirkninger, som påvirker geners aktivitet.

Men iøvrigt er det jo ikke overraskende, at børn med dårlige sprogkundskaber, ingen tradition for læsning og evt dårlig opdragelse (primært drenge) og udadreagerende adfærd vil trække en klasses trivsel og læring ned.

Henrik Keller

Karsten Aaen, Ole jakob Dueholm Bech, Allan S. K. Frederiksen, Ejvind Larsen, Hanne Juul-Olsen, Alvin Jensen, Anina Weber, Dorte Sørensen, Søren Fosberg og Carsten Enevoldsen anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

Interessant at gå Nyborgs referencer igennem. Bare et par opdagelser: Det påståede fald i intelligens v. session er moderate, og forklaringerne er langt mere komplekse end Nyborg hævder. Bl.a at prøverne er ændret i perioden hvilket naturligvis giver forskellige resultater. Og hvor mange med anden etnisk baggrund - dem med 'lav' intelligens ' har været på session i perioden? Næppe ret mange. De kan derffor ikke have påvirket sessionsresultaterne. Samtidig er BNP steget i perioden. Det tyder på at andre forhold end (fald i) intelligens bestemmer BNP.'
Så forkaster Nyborg den sociale arvs betydning. Netop i disse dage får prof. Meier Jæger fra sociologi på KU eliteforskerprisen for at have påvist, at præferencer for 'uddannelsesparat' adfærd og udseende spiller en stor rolle bl.a. for karaktergivning. Her ud over kun et par ejendommeligheder i Nyborgs tekst. Arbejdsomhed er for 70% vedkommende 'arvelig?.' Her ville det have været fint med et par referencer. Mon ikke det er den af Nyborg forkætrede sociale arv, der spiller ind?
Til sidst skriver Nyborg heldigvis uforvarende (?): '..Vi møder således livet med meget forskellige genetiske forudsætninger og får forskellige udfordringer ved at skulle løse samme opgave.'
Det er netop ikke den 'samme' opgave som elever med bl.a. forskellig IQ skal løse. Det er kun den samme fra Nyborgs skrivebord. Elever i den danske grundskole løser opgaver ud fra hver deres særlige forudsætninger. Det er derfor vi er mange, der vægter flere lærere og en mere differentieret undervisning. For det folder hver elevs forudsætninger ud. Til gavn for BNP, lighed og velfærd.

Karsten Aaen, Mikkel Madsen, Jane Jensen, uffe hellum, Jan Fritsbøger, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Hans Houmøller, Hans-Henrik Tungelund, Hanne Juul-Olsen, Alvin Jensen, Ruth Sørensen, Khuram Bashir, Paul Richardt Metelmann, Christian Skoubye, Torben Bruhn Andersen og Bjarke Christensen anbefalede denne kommentar

På samme måde som videnskaben ikke er demokratisk, ved vi godt at moralen ikke er videnskabelig. Alligevel eller måske netop i trods foretrækker vi den virkelighed vi føler, frem for den vi ser. Selv om Kejseren ikke har noget tøj på, ser vi det jo ganske tydeligt ganske længe. Sådan føler vi os nu engang bedst tilpas.

Er Informations kronikker ved at blive et intellektuelt forargelses alternativ til Ekstrabladets side ni piger?
Det er godt at få sine livsanskuelser provokeret, men det kræver indsigtsfuldt modspil og ikke banale ligegyldigheder. Dagens kronik og Christian Langelund Hansens kronik befordre ikke på mindste måde tankefuld overvejelse, og den eneste redaktionelle grund jeg kan komme på for at bringe dem, er ønsket om mange læser kommentarer. Det vil jo være en fjer i hatten, at nå tidligere kommentar rekorder, som i gamle artikler om bare bryster og lignende betydningsfulde emner.

Nis Jørgensen, Hanne Utoft, Jan Fritsbøger, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Ejvind Larsen, Troels Ken Pedersen, Alvin Jensen, Paul Richardt Metelmann og Anina Weber anbefalede denne kommentar

Det er meget ensidigt kun at måle på faglighed, siger ikke noget om hvordan et menneske klarer sig i livet, andre parametre burde med såsom hvordan man socialt agerer, hvordan man fungerer og kommunikerer med andre. Siger mere om et menneske end om man er god til matematik. Der burde være mere fokus på at vi kan fungere godt sammen og acceptere forskelligheder og netop udnytte de forskelligheder til alles bedste

Hanne Ribens, Steffen Gliese, Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel, Alvin Jensen og Paul Richardt Metelmann anbefalede denne kommentar
Dorte Schmidt-Nielsen

HN, "tidligere folketingsmedlem for Stram Kurs" - er HN lige så lidt præcis i sin omgang med andre data?

Hanne Utoft, Steffen Gliese, Ulla Blok Kristensen, Lillian Larsen, Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel, Carsten Linde, Hanne Juul-Olsen, Alvin Jensen og Paul Richardt Metelmann anbefalede denne kommentar
Kent Nørregaard

Jamen kære Nyborg så er det jo ud fra den viden vi skal ændre landets politik. Det fremgår klart af teksten at den eneste konklusion man kan drage er at vi skal udskifte den danske befolkning med folk fra Nordøstasien. Hvorfor skal landet lide økonomisk under uintelligente danskere bare fordi de er født her? Send etniske danskere til Somalia hvor de vil højne det intellektuelle niveau.

Til orientering kan oplyses at hver gang man kommer med en ny test er medianscoren sat til 100 hvorfor der ikke er sammenhæng med tidligere resultater når testen ændres.

Mikkel Madsen, Jens Kofoed, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese, Ulla Blok Kristensen, Lillian Larsen, Ejvind Larsen, Ture Nilsson, Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel, René Arestrup, Hans-Henrik Tungelund, Klavs M. Christensen og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar
Klavs M. Christensen

Hvis jeg overhoved kan læse nået ud af Nyborgs opremsning, så at vi i Danmark ikke er gode nok til at nå ud til flygtninge. Det har ikke gjort Danmark bedre, at vi har tæsket og udskældt alt hvad virkede ukendt i de seneste 20-25års udlændingedebat.

Alvin Jensen, Jan Fritsbøger, Eva Schwanenflügel, Steffen Gliese og Lillian Larsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Man mærker hensigten og forstemmes.

Selv hvis HM & Co har et videnskabeligt belæg for deres påstande - og det vil jeg tillade at stille mig tvivlende over for - må det indlysende spørgsmål være: Hvad skal vi bruge det til? Hvori består den dybere mening i at udstille etnisk betingede forskelle i befolkningen?

D'herrer synes at kæmpe en ædel sag for nationens BNP, uden smålig skelen til de moralske implikationer deres postulater rummer. Og tilsyneladende fuldstændig blinde for, at selv samme tankegang fandt sit mest perverterede udtryk i de nazistiske udryddelses-lejre.

Det er muligt at d'herrer mener at begive sig af med videnskab, måske endda i en højere sags tjeneste.

Men i så fald er det en sag, der er moralsk korrupt.

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Alvin Jensen, Hanne Utoft, Jane Jensen, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese, Ulla Blok Kristensen, Lillian Larsen, Flemming Berger, Bjørn Pedersen, Hans Houmøller, Steen Obel, Eva Schwanenflügel og Torsten Jacobsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Helmuth Nyborg ligner en mand besat af en fiks idé. En idé, som tilsyneladende har martret hans ganske liv og levned.

Jeg kommer uvægerligt til at tænke på en ligeledes tragisk figur, Gregers Werle fra Henrik Ibsens teaterastykke 'Vildanden', der med sin 'Ideale fordring' lykkes med at udslette både familien Ekdal og sig selv..

'IQ' er et 'konstrukt', det vil sige noget i naturen ikke i sig selv eksisterende. Tillige er det et konstrukt, der anvendt som intellektuelt værktøj alene kan tjene til at kategorisere mennesker, indordne mennesker i et hierarki: 'Særdeles egnet - egnet - mindre egnet - uegnet'.

Sidder man overfor et andet menneske..ser den anden i øjnene..ser man mennesket, så bør det øjeblikkeligt stå intuitivt klart, at vi mennesker ikke er sådan at kategorisere. At vi ikke kan reduceres til et genetisk udkomme, en streg i luften..Og at ethvert ønske om at indrette politikker efter så smalt definerede kategorier - konstrukter - med en vis sandsynlighed ender i vanvid..

Historien er mit vidne!

Her taler en begavet forsker lidt om farerne ved at definere mennesket som et blot og bart konstrukt - at finsnitte det i kategorier, som man så efterfølgende lægger under mikroskopet, og som man efterfølgende ophæver som primær forklaring på alt og ingenting.. Interesserede bør se med de første 33 minutter..

Robert Sapolsky - Introduction to Human Behavioral Biology - Stanford university, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=NNnIGh9g6fA

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Alvin Jensen, Jens Kofoed, Hanne Utoft, Jan Fritsbøger, Ruth Sørensen, hannah bro, Steffen Gliese, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Eva Schwanenflügel og René Arestrup anbefalede denne kommentar

Hvorfor vælger Information at publicere en kronik af en kendt racist Helmuth Nyborg og en folketingskandidat fra Stram Kurs Emil Ole William Kirkegaard? (Ikke tidligere Folketingsmedlem, som i skriver i kolofonen. Stram Kurs kom ikke i Folketinget).

Mener Information at det er vigtigt at give plads til racister - eller mener man ikke at verden har større problemer end dem, de to herrer rejser?

Kronikken påstår at ikke-vestlige indvandrere har lavere intelligens end ”etniske danske borgere”. De påstår at mennesker i Somalia og Syrien har lavere IQ end danskerne. Man ser for sig hvordan psykologer rejser rundt i de krigshærgede lande og undersøger intelligensen. Måske spørger de befolkningen om hvad de ved om Dirch Passer eller Marylin Monroe, eller hvad kvadratroden af fire er. Men har de spurgt, hvordan man gemmer sig når droner og bombefly svirer i luften? Hvad ved etniske danskere om den slags?

De herrers oplysninger om ”sessionsundersøgelser” - altså målinger af folk der skal være soldat - er falske. Undersøgelserne er gamle og forholder sig ikke til indvandrere, som de påstår.

Det hele bliver brugt til at vise at krisen i Folkeskolen ikke skyldes den dårlige skolepolitik - kaldet folkeskolereformen - men at der er for mange indvandrere i Danmark.

Føj for en racisme.

Det er svært at forstå at Dagbladet Information vil trykke den slags.

Mikael Hertoft

Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse og lærer i Folkeskolen.

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Alvin Jensen, Nis Jørgensen, Hanne Utoft, Jan Fritsbøger, Morten Kjeldgaard, Ruth Sørensen, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Bo Elkjær, Elise Berg, Ejvind Larsen, Hans Houmøller, Hans Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

Ret pudsigt kan det tilføjes, at de tal d'herrer strør om sig med i denne patetiske undskyldning for en saglig kronik er arabiske.

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Sven Elming, Alvin Jensen, Hanne Utoft, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese, CLAUS HOEG ARAUJO, Lillian Larsen, Elise Berg, Ejvind Larsen og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar

Vi har jo ytringsfrihed i Danmark, og i fredags passerede jeg en stærkt politibeskyttet Rasmus Paludan fra Stram Kurs, som tilråbte mennesker udenfor Islamisk Trossamfund, at børn blev misbrugt seksuelt i bygningen, og en navngivet moder til en af tilhørerne solgte sex til kristne mænd for 50 øre i timen. Så selvfølgelig skal Helmuth Nyborg have lov til at have meninger, som f.eks. at kvinders intelligens er lavere end mænds....
https://www.dr.dk/nyheder/indland/maend-er-mere-intelligente-end-kvinder
Men hvorfor skal han og medforfatteren have stillet en mikrofon til rådighed i Information, som jeg hidtil har regnet for en nogenlunde lødig avis? Har I virkelig så få seriøse debatbidrag at vælge imellem, at I vil forurene den offentlige samtale med den slags camoufleret smuds’?

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Alvin Jensen, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese, Lillian Larsen, Elise Berg, Ejvind Larsen, Kent Nørregaard, Hans Houmøller, Eva Schwanenflügel og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Mikael Hertoft,

Jeg deler såmænd din umiddelbare væmmelse ved Helmuth Nyborgs perspektiv på verden, fattigt som det er, men det skal nu ikke forhindre mig i at påpege, at du flyver håbløst ud af en tangent..

I stedet for at angribe præmisserne for den forkalkede professors overvejelser, synes du at stille dig tilfreds med at råbe 'racisme'. Er det vitterligt alt hvad et medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse kan svinge sig op til i dette herrens år 2020? Blind forargelse?

Jeg spørger som interesseret borger, og endda som en borger, der, i det omfang jeg kan overtales til at stemme overhovedet, er tilbøjelig til at stemme på Enhedslisten.

Det er selvfølgelig muligt, at Helmuth Nyborg er racist. Men der er vitterligt intet i nærværende indlæg fra hans og Emil Ole William Kirkegaards hånd, der underbygger et sådant synspunkt. De pointer og tanker, de her fremfører, udspringer alene af kold empiri, og deraf følgende logiske slutninger.

Vil man argumentere for, at Helmuth Nyborg et al. er racister, må man derfor starte med at sandsynliggøre, at deres empiri er ikke blot forkert, men tilmed fremført i bevidstheden om, at den er forkert.

Sekundært må man så sandsynliggøre, at denne bevidste forvanskning af empiriske data har et racistisk sigte, altså et politisk/ideologisk mål.

Nej, i stedet for at automatreagere i typisk, forarget venstrefløjsmodus, så kunne man jo vælge at læse hvad der rent faktisk bliver sagt..og så forholde sig kritisk til det rent faktisk sagte. En sådan modus ville klæde et medlem af Hovedbestyrelsen i landets mindst ringe parti. I det mindste efter min mening ;).

Hvad er det, Helmuth Nyborg et al. hævder?

- De hævder, at IQ er et meningsfuldt mål for menneskelig formåen
- De hævder, at BNP er et meningsfuld mål for samfunds formåen
- De hævder, at mennesket primært er et udkomme af genetiske dispositioner.

Jeg kan fristes til at stemme på Enhedslisten, fordi det for mig at se er et parti, som er opstået i en erkendelse af, at alle tre præmisser er forfejlede. Jeg skriver med vilje ikke 'forkerte'!

Hvorfor er de forfejlede, Mikael Hertoft? Måske besvarelsen af det spørgsmål ville være et bedre emne for fremtidige kommentarer i det offentlige rum, snarere end disse udtryk for blind forargelse?

Således mener i det mindste jeg..

Onkel K. Jensen, Hanne Utoft, Henrik Madsen, Jørgen Larsen, Henrik Bjerre, Søren Ferling, Niels Christensen, Henrik Ovesen, Flemming Berger, Ejvind Larsen og Troels Holm anbefalede denne kommentar
Liselotte Paulsen

Vi burde ignorere de påstande HN kommer med. Det er netop vand på hans mølle. Hvad er det dog Information udsætter sine læsere for i kronikker for tiden?

Alvin Jensen, Jan Fritsbøger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Her er en begavet samtale om 'intelligens'..

Making Sense with Sam Harris #73 - Forbidden Knowledge (with Charles Murray)

Den har sine problemer, naturligvis. Det primære Problem er ikke at Charles Murray deltager, men snarere at både Sam Harris og Charles Murray deler et meget snævert perspektiv på, hvordan et samfund bør se ud, hvordan et anbefalelsesværdigt liv udfolder sig..og dermed hvilke menneskelige kvaliteter, der er værd at fremme..

Torsten Jacobsen

ups,
Making Sense with Sam Harris #73 - Forbidden Knowledge (with Charles Murray)
https://www.youtube.com/watch?v=S6Rmbfi6YrE

Torsten Jacobsen

Liselotte Poulsen,

Du har netop præcist defineret og anbefalet begrebet 'Ignorance'.

Tillykke ;)

Hanne Utoft, Søren Ferling, Niels Christensen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Hej Torsten Jacobsen. Jeg mener kronikken dokumenterer meget godt at forfatterne er racister. De hævder at folk fra Syrien, Irak og Somalia har lavere intelligens (er dummere) end danskerne. De giver nogle tal - som jeg ikke vil kalde empiri. For hvad er deres kilder? Hvordan kan man måle intelligens. Det er stærkt omdiskuteret - selv blandt folk der ligner hinanden. Men hvis du har en fisker, en bonde og en kontormand - få kilometer fra hinanden så vil de være kloge og dumme om forskellige ting. Og de ting kronikørerne skriver om intelligens på session er helt ude i hampen. En gammel undersøgelse viser at der er et lille fald i intelligensen i sessionerne. Det knytter de uden videre sammen med at der er flere indvandrere ... og derfra direkte til folkeskolen, som jeg kender en del til. De har et racistisk verdensbillede og det skruer de en håbløs argumentation sammen om. Men tak for at du overvejer at stemme på Enhedslisten. Jeg håber ikke det bliver ved overvejelserne.

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Jan Fritsbøger, Ruth Sørensen, Bo Elkjær, Elise Berg, Eva Schwanenflügel og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Torsten har en pointe. Det nytter ikke blot at afskrive - og udelukke - Helmuth Nygaard og konsortier - at henvise dem til den evige skammekrog blot fordi de fremsætter bestemte påstande om en given årsagssammenhæng. Refleks-reaktionen er at afskrive dem som forbenede racister, hvilket uden tvivl er rigtigt, men det er samtidig at tilbyde dem et martyrium, de kan skamride - og som de ikke fortjener.

Derimod bør man gå bag om deres motiver og angribe dem præcis, hvor de er svagest: Et stærkt amputeret syn på menneskelivet og et totalt fravær af både dannelse og etik.

Morten Pedersen, Christian Mondrup, Jens Kofoed, Jane Jensen, Jan Fritsbøger og Flemming Berger anbefalede denne kommentar

@Eva Schwanenflügel. Det kaldes det arabiske talsystem, men det blev opfundet af indere.

Der har igennem årene og historien været rigtig mange ”videnskabelige” synspunkter på intelligens, gener, kultur og fødested.

Fra slutningen af 1800 tallet, hvor måling af kranier, ansigtsudrtyk mm, gav grobund for raceteorier. Teorier der kulminerede, foreløbig, med Det 3. Riges masse udryddelse af alt, der ikke lige var lige så intelligent, smuk, og ”rigtig”, som en germansk arier.

Alt sammen bygget på et et ”videnskabeligt” grundlag. Herregud, de der videnskabsfolk ”vidste” jo ikke bedre, dengang....

Hvorfor at en gammel rådden traver, som kronikkens indhold, finder frem til spalterne i et sædvanligvis respekteret medie er mig en gåde.

Især, undre det mig, at man ikke har indhentet bare en kommentar, fra en såkaldt peer.
( peer”: ligemand, person som er lige så vidende om substansen i kronikken, som kronikøren), som kunne sætte kronikken i perspektiv...

Karsten Aaen, Mikkel Madsen, Alvin Jensen, Jan Fritsbøger, Morten Kjeldgaard, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek, Lillian Larsen og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Niels Christensen

Uanset hvad man mener om Nyborg m.fl. kvantitative tilgang til skoleproblemer, så skylder man stadigvæk svar på, hvor et ikke er lykkedes at gøre skoleresultaterne bedre for store grupper af indvandrebørn og efterkommerbørn, på trods af store ekstra investeringer i de pågældende skoler. Omkostningen pr elev er på nogle skoler i Århus nærmest det dobbelte af gennemsnitlige skoler.
Angrebet på Nyborg - hvor berettiget de end må være, jeg ved intet om denne type videnskab, ligesom de fleste her - er blot en afledning fra at stille sig selv ubehagelige spørgsmål.

Erik Fuglsang, Poul Bundgaard, Søren Ferling, Esben Jansen, Henrik Ovesen og Henrik Bjerre anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Henrik Ovesen

"Eva Schwanenflügel. Det kaldes det arabiske talsystem, men det blev opfundet af indere."

Bevares; det kaldes i tilgift det indisk-arabiske talsystem.

Min pointe var blot, at såfremt araberne ikke havde overbragt os i Vesten dette talsystem, havde vi superintelligente 'ariere' sandsynligvis stadig gjort brug af romertal.
(Det ville have set sjovt ud i nærværende kronik..)

Hvis vi bevæger os videre ud af sporet, var det forresten babylonierne, som oprindeligt fandt på nullet.
- Babylon, der lå i Mellemøsten.

Så meget for det lave intelligensniveau i de varme lande ;-)

Karsten Aaen, Mikkel Madsen, Alvin Jensen, Jan Fritsbøger, Steffen Gliese og Ete Forchhammer anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Det er sandt at man ikke bare pr. automatik skal angribe sådanne påstande på baggrund af en moralsk afstandtagen. Trods alt, hvis man kun tager afstand moralsk, men man faktisk selv tror på at der findes et "naturligt" eller "videnskabelig" intelligens-hierarki, og derfor blot føler skyld eller skam over det, er man jo erkendelsesmæssigt ikke forskellig fra den man fordømmer.

Derfor bør spørgsmålet om racisme eller ikke-racisme ikke være grunden til at man ikke tager dårlig videnskab seriøst. Det bør være at det er dårlig videnskab:

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/why-people-keep-mis...

Sammenfald er ikke sammenhæng. At en måge engang for længe sked en fyr i ansigtet som dernæst vandt oldtiden eller middelalderens svar på lotto, er et sammenfald der blev til en forestilling om en sammenhæng. Der blev til overtro.

Hvis jeg siger at "Sokrates var græker. Sokrates var klog", så har vi to almindeligt accepterede påstande, men hvis jeg konkluderer: "..og derfor er alle grækere kloge", så har jeg stadigvæk brugt logik til at nå min konklusion. Det gør den dog ikke sand af den grund.

Alvin Jensen, Hanne Utoft, Jan Fritsbøger, Søren Ferling, Eva Schwanenflügel og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@Eva Schwanenflügel
Hvis jeg må have lov at være endnu mere korrigerende, er "arier" oprindeligt hvad Indo-Iranske folkeslag (indere fra nord og vestlige indien, afghanere, pakistanere, iranere, kurdere, f.eks.) kaldte hinanden. Det som man i senere Europa kaldte for "ariere" blandt d. 19. årh's forskere og historikere, er det vi idag vil kalde for indo-europæiske folkeslag eller sproggrupper (som også tæller os selv, men f.eks. ikke samer og finner, ungarere og baskere, tyrkere eller arabere).

Med andre ord: Det var også "ariere" der opfandt nullet. :-P

Karsten Aaen, Mikkel Madsen, Søren Ferling og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
René Arestrup

@Bjørn Pedersen
Jeg forstår ikke, at du diskvalificerer det moralske argument, der for mig at se er det vigtigste. Man skal blot grave lidt i historien for at forstå hvorfor.

I den forstand er Helmuth Nyborgs 'forskning' uendelig ligegyldig. Det er muligt, at han har ret. Det er jeg helt ude af stand til at vurdere. Men i denne sammenhæng mener jeg ikke, at 'erkendelse' kan stå alene. Og slet ikke når den bliver serveret i ovenstående kontekst.

Manden har jo tydeligvis et ærinde. Han er drevet af noget. Og han har tilsyneladende fået fat i en flig, som passer ind i hans udlægning af verdens sande tilstand.

Dermed må det nødvendigvis også være en diskussion om Helmuth Nyborgs motiver, hans menneskesyn og hans moralske habitus.

Karsten Aaen, Mikkel Madsen, Alvin Jensen, Jan Fritsbøger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Nogle kender nok ikke det netværk, Helmuth Nyborg er med i - og som burde have forvist ham fra Informations spalter allerede på idéplanet.
Pseudovidenskab er en gift, fordi den altid vinder tilhængere, som enten ikke kan gennemskue dens propagandistiske hensigt eller oplever at have en fordel af den. Derfor skal man ikke publicere den, men lade den udkomme i sine egne tidsskrifter.
Der var én, der udtrykte lidt medlidenhed med Nyborg. Det er der slet ingen grund til, han har levet fedt af de betydelige midler, der findes i gamle fonde, der forsøger at gøde jordbunden for en genkomst af en racistisk verdensorden.
http://eugenik.dk/eugenik/netvaerk/

Karsten Aaen, Hanne Ribens, Mikkel Zess, Alvin Jensen, Hanne Utoft, Jan Fritsbøger, Morten Kjeldgaard og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@René Arestrup
Måske misforstår du mig. Jeg "diskvalificerer" det ikke. Jeg betragter det bare ikke som det mest relevante modargument fordi det ikke rør dem det netop skal røre (dem der allerede tror på det, og dem der potentielt kan).

Historien er fuld af pseudovidenskab, og pseudo-indsigt, af induktiv logik når den burde have været deduktiv. Jeg er såmend vant til at grave i historien, har en bachelor i historie og har arbejdet i flere år på diverse museer og arkiver som arkiv- og museumsmedhjælper med besvarelser på arkivhenvendelser og genstandsregistreringer og har læst flere af de bøger, tidskrifter, avisartikler fra den tid hvor vi i Danmark argumenterede for racehygiejne.

Og ingen af de mennesker der argumenterede for raceslaveri eller racehygiejne ville have haft nogle problemer med at gå i rette med hvadenten moralske argumenter du eller jeg måtte have. De ville have peget på "beviserne" for at den hvide mands byrde var at styre, dominere og civilisere de underlegne racer, og at disse fakta fordrede at man tog sit moralske ansvar for at bestemmer over de underlegne racer.

Retfærdighed er at dømme udfra beviserne. Hvis man dømmer på fejlagtige og/eller manglende beviser, kan man hverken opnå retfærdighed eller en sand indsigt i sit samfund. Jeg kan da godt fordømme ham for blot at være racist, men det er en gratis omgang fordømmelse, der ikke angriber det væsentligste: Hans argument og retfærdiggørelse for at publicere denne artikel.

Hvis du vil vinde en krig uden at løse et skud må du angribe fjendens påstande, fjendens beviser, fjendens tro, fjendens legitimiseringer og dermed få fjendens soldater til at vakle i deres tro. Du skriver det selv længere oppe i kommentarsporet:

"Refleks-reaktionen er at afskrive dem som forbenede racister, hvilket uden tvivl er rigtigt, men det er samtidig at tilbyde dem et martyrium, de kan skamride - og som de ikke fortjener." Netop. Og dem der allerede lytter til dem, og dem der potentielt måtte lytte, fortjener ligeledes bedre.

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Jan Fritsbøger og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Det er da dybt godnat at Information overhovedet bringer sådan et nazistisk debatindlæg. Af alle kontroversielle statements, dagbladet lægger spalteplads til i ytringsfrihedens hellige navn, er det her godt nok lavpunktet. Ja til pædofil og forbryderisk selverkendelse samt kontroversielle meninger - nej til højreradikal propaganda!

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Steffen Gliese, Hanne Utoft og Morten Kjeldgaard anbefalede denne kommentar
jens christian jacobsen

@Steffen Gliese.
'Genkomst af en racistisk verdensorden?' Den har været der hele tiden. Racisme forudsætter fx nationalstater og nationalstaters vigtigste funktion er at opretholde forestillinger om os og dem, fx: grænser, sport, sprog, fysiske ligheder, 'sangskatte', militær osv. Så nationalstaten og racisme som ideologi hænger sammen og forudsætter hinanden. Hvad skal vi gøre ved det?

Alvin Jensen, Jens Kofoed og Jan Fritsbøger anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

@jens christian jacobsen
Bare så jeg forstår din definition af racisme korrekt: Mener du at det er racisme at ganske enkelt at have en forestilling om at mennesker er forskellige? Anerkender eller endog at have andre sprog? At tro at man er anderledes end andre mennesker på nogen som helst måde? At det er racistisk i sig selv at have landegrænser? Altså at verdenshistorien siden de første bystater i Mellemøsten har været racismens historie?

Steffen Gliese, Henrik Madsen og Søren Ferling anbefalede denne kommentar
Eva Schwanenflügel

@ Bjørn Pedersen

"Med andre ord: Det var også "ariere" der opfandt nullet. :-P"

Bjørn, tusind tak for endnu en uddybende (og mansplainende) korrigerende kommentar.

Det burde næsten sige sig selv, at jeg i forvejen (også) var bevidst om dette faktum, da jeg netop skrev 'ariere' med anførselstegn..?

Men nu er det da ihvertfald skåret fuldstændigt ud i tyk karton, hvad det egentlig er, jeg mener ;-)

Bjørn Pedersen

@Eva Schwanenflügel
Jamen godt at du ved det, så. Underligt at du så ikke også forstår hvorfor jeg alligevel rettede dig. Må jeg have lov at fortælle dig mine egne tanker eller antagelser, eller vil du også påstå at du var bevidste om dem på forhånd?

At man skriver "arier" i gåseøjne er ikke ensbetydende med at man kender historien om dette ord, da ordets oprindelse ikke er almen viden og selvom jeg har debatteret side om side med dig i mange år, husker jeg altså ikke nogen viden om din faglige baggrund (der bliver heller ikke just debatteret meget oldtidshistorie her). Der er mange mennesker der kun har stiftet bekendtskab med det ord i forbindelse med historier om nazister, så når de bruger ordet "arier" bruger de det oftest i dén kontekst.

Min rettelse var ikke "kønnet", men generelt erfaringsbaseret på hvordan jeg har set og hørt ordet "arier" brugt før. Ikke at jeg tror på at rettelser kan være kønnede. Så nej, det sagde ikke sig selv. Det du skriver her er ord. På skrift. Jeg kan ikke læse alle de tankeprocesser bag dine ord du ikke skriver, og som muligvis bedre kunne have forklaret hvad du mente præcist med dine gåseøjne.

Mænd besidder ikke telepatiske evner der gør at vi ved hverken hvad ukendte mænd eller kvinder ved, og derfor kan vi nogle gange godt gå ud fra at de IKKE ved noget de i virkeligheden gør. Du er velkommen til at påstå at du aldrig har fortalt en person noget du antog at de ikke vidste, men de viste sig at gøre. Men alligevel tak fordi du delte din pseudovidenskabelige teori om "mansplaining". Det blev jo alligevel helt apropos artiklens emne.

@Peter Knap

På vegne af samtlige EB's side 9 piger og Folkekirken, vil jeg protestere mod din sammenligning.

Side 9 pigerne er perfekte skønheder fra vor Faders hånd, informations kronikker er skriblerier fra både større og mindre ånder.

Eva Schwanenflügel

@ Bjørn Pedersen

Kære Bjørn, for det første har jeg anbefalet din oprindelige kommentar; for det andet overser du muligvis også, at jeg har inkluderet en blinke-smiley i mit indlæg, for ligesom at antyde ironien.

Kortsagt, jeg forsøger mig med humor, og derfor er det heller ikke meningen, at du skal føle dig alvorligt ramt af min hentydning til mansplaining.
Det er snarere et udtryk for, at det er en smule frustrerende at blive korrigeret for noget, jeg mente fremgik af mine kommentarer, (for du var jo ikke alene om at forklare mig tingenes virkelige sammenhæng..)

Heraf kan jeg konkludere, at forsøg på morsomheder skal elaboreres en del mere end jeg troede..
Og du kunne naturligvis heller ikke vide, at jeg på amatørbasis har interesseret mig for historie hele mit liv :-)

@René Arestrup

Er det ikke risikabelt at bringe nogens "moralske habitus" til torvs i en debat? Jeg ved jeg selv har en anløben moral, men hvor meget VED jeg om et andet menneskes moral?

Bjørn Pedersen

@Eva Schwanenflügel
Undskyld, jeg beklager at jeg ikke så ironien og humoren. Ikke at det er nogen undskyldning, men jeg har kronisk smerte, der "spikede" efter middag. Det kan medføre koncentrationsbesvær og en vis ryggen-mod-muren følelse, og at jeg ikke altid reagerer lige rationelt i smerteøjeblikket som kan vare nogle timer. Den ramte lige dig (og jens christian jacobsens indlæg bliver om et par timer sikkert også mere forståeligt end jeg gav udtryk for omkring kl 14).

Det er på en måde meget godt at man ikke kan slette sine indlæg her. Så lærer man forhåbentligt bedre af sine fejl. Undskyld og god weekend.

Søren Ferling

@ René Arestrup
27. februar, 2020 - 13:52

"Man mærker hensigten og forstemmes.

D’herrer synes at kæmpe en ædel sag for nationens BNP, uden smålig skelen til de moralske implikationer deres postulater rummer. Og tilsyneladende fuldstændig blinde for, at selv samme tankegang fandt sit mest perverterede udtryk i de nazistiske udryddelses-lejre."

Omvendt argumenterer du implicit for at medfødte forskelle hos mennesker bør ignoreres, da det ellers ender i gaskamre og krematorieovne.

Den tilgang er også afprøvet før og førte til endnu flere i dødslejre.

Så, hvor vil du egentlig hen ?

Søren Ferling

@ Oleg Hertoft
27. februar, 2020 - 14:55

"Hvorfor vælger Information at publicere en kronik af en kendt racist Helmuth Nyborg..."

Du placerer dig selv udenfor saglig debat, når du som her anvender et agitationsbégreb som 'racist', som om det var et defineret og sagligt begreb.

Det gør at dit indlæg ikke er debat, men agitation.

Søren Ferling

@ Irene Odgaard
27. februar, 2020 - 16:13

"Men hvorfor skal han og medforfatteren have stillet en mikrofon til rådighed i Information, som jeg hidtil har regnet for en nogenlunde lødig avis?"

Måske fordi man har i sinde at vedblive med at være seriøs - det indebærer nemlig at se på hele den viden vi har og at undlade at have tabuer.

Du burde se på, hvad tabuer tidligere har afstedkommet af ulykker. Hint, se mod øst.

Poul Bundgaard, Henrik Bjerre og Henrik Ovesen anbefalede denne kommentar
Søren Ferling

@ René Arestrup
28. februar, 2020 - 10:27

"@Bjørn Pedersen
Jeg forstår ikke, at du diskvalificerer det moralske argument, der for mig at se er det vigtigste. Man skal blot grave lidt i historien for at forstå hvorfor."

Jeg mener ikke du forholder dig moralsk. Du afviser den beskrevne viden og lægger dig dermed på en kommunistisk tilgang til arvelighed.

Denne tilgang medførte endnu flere dødsfald og i vor egen tid medfører denne tabuisering af arvelighed et specifikt anti-hvidt og i USA også anti-østasiatisk racehad.

Logikken er enkel - er der ingen medfødte forskelle på mennesker, må de, der klarer sig bedst, gøre det på forskellige illegitime måder, hvad de må stoppes i og straffes for.

Du ønsker at være moralsk, men det kan man ikke være på grundlag af tabuer. At lyve bærer altid i sig en stor fare for at fare vild og handle forkert.

Eva Schwanenflügel

@ Bjørn Pedersen

Det er altid noget, at du overhovedet kan se humoren efter ny læsning, så har jeg da ikke været helt uigennemskuelig..

Jeg kender det fra mig selv, at lunten bliver virkelig kort når der er smerter eller træthed indover. Så alt forladt.

Også god weekend til dig :-)

Morten Kjeldgaard

Trist at modstandsbevægelsens gamle blad nu står for udbredelsen af nazistisk raceteori. Og jeg tænker ikke så meget på denne artikel, som er forfattet af videnskabssvindleren og neonazister Helmuth Nyborg og hans unge proselyt, den selverkendte pædofil Emil Kirkegaard, men på den citerede artikel af pseudovidenskabsjournalist Louise Schou Drivsholm. Intet mindre end en skandale.

Karsten Aaen, Markus Lund, Anina Weber, Alvin Jensen, Steffen Gliese og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar
René Arestrup

@Søren Ferling
hverken du eller Helmuth Nyborg har nogen form for patent på sandhed. Og slet ikke i denne sammenhæng, hvor den bagvedliggende moral er så åbenlyst depraveret.

Men det er du naturligvis fuldstændig blind for.

Anina Weber, Alvin Jensen, Steffen Gliese og Eva Schwanenflügel anbefalede denne kommentar

Når man snakker IQ, bør man overveje hvad de viser. Typisk er de testene udarbejdet af veluddannede mænd, der har veluddannede forældre og kommer fra de øvre sociale lag. Egentlig ikke underlig at netop disse mennesker scorer højt i testene. Om IQ er bedst til at forudsige skoleforløb, uddannelse og karriere er en påstand. Den socialøkonomiske baggrund er nok lige så præcis også når det gælder om at forudsige intelligensen. Eller mener HN at når arbejdsløses børn kun scorer halvt så høje karakterer som overklassens, så skyldes det generne og at kolde vintre er varmere hos de fattigste? https://www.berlingske.dk/samfund/43-karakterpoint-saa-stor-er-forskelle... Jeg fatter ikke at kvinders fertilitet skal rodes ind, men det skyldes nu kultur og ikke gener, at fertiliteten hos indvandrerkvinder er falde fra 1992 til 1,8 i 2008 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=28498. Den falden intelligens som HN kommer ind på - hmm! - https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyhed-om-danskeres-faldende-intellig..., det må være nok om den sag. Skolerne, Hvis ikke IQ er svaret, hvad så, dels mangler han at analysere om der er den store forskel på klasser med få og mange indvandere, dels er skolerne og undervisere under stadig større pres på økonomi og ressourcer, man bør ligeledes undersøge om undervisernes faglige og pædagogiske kvalifikationer har ændret sig og er fulgt med børnenes ændrede krav med den elektroniske udvikling. Når man som HN selektiv udvælger den IQ-teori der passe hans synspunkter bedst, ensidigt kører den over på skolesystemet som forklaring uden at forholde sig til andre muligheder blander det op med fake news om faldende IQ, så er det ikke videnskablig redelige data og resultater man kommer frem til, Politisk agenda er det pæneste man kan sig om NHs kronik,

Karsten Aaen, Alvin Jensen, Steffen Gliese og Hanne Utoft anbefalede denne kommentar

Sider