Kronik

3F: Flere penge til ledige og tilskud til grønne renoveringer kan kickstarte dansk økonomi

Coronakrisen har ramt tjenerne, rengøringsassistenterne og resten af servicebranchen hårdt. Men udnytter vi krisen til at give ledige flere penge mellem hænderne, opkvalificere dem og sætte gang i grønne renoveringsprojekter, kommer vi stærkere ud på den anden side, skriver 3F’s forbundsformand, Per Christensen, i dette debatindlæg
Særligt tjenere, rengøringsassistenter og taxachauffører mister deres job i denne tid.

Særligt tjenere, rengøringsassistenter og taxachauffører mister deres job i denne tid.

Lars Just

Debat
27. april 2020

Coronakrisen har ramt Danmark som en højst uventet orkan fra sydøst. Vi har ikke siden Anden Verdenskrig stået over for en krise, der kræver så meget af os alle.

Regeringen har skærmet for vinden, men orkanen raser stadig om ørerne på os. Sundhedskrisen kan hurtigt udvikle sig til en altudslettende økonomisk og social krise. Derfor bør vi sætte endnu flere initiativer i gang, ligesom vi allerede nu bør planlægge, hvordan vi får repareret de værste skader. Så kan vi måske endda komme styrket ud på den anden side.

Regeringens krisepolitik har fungeret effektivt: Mange virksomheder har holdt på deres medarbejdere, selv om omsætningen er faldet, og ordrebøgerne mange steder er tomme. Selvstændige får et beløb at klare sig for.

Desværre fyres der alligevel, særligt blandt 3F’s medlemmer. Det er i høj grad svært at være tjener, rengøringsassistent og taxachauffør i denne tid.

Lige nu er mere end 8.000 3F’ere meldt ledige som følge af krisen. Det er helt afgørende, at vi giver dem et lys i mørket. De skal kunne se, at der er en fremtid for dem på arbejdsmarkedet, når vi har afværget sundhedskrisen. Den skal ikke udvikle sig til en social krise.

I den politiske debat tegner der sig et billede af partier fra den yderste højrefløj, der foreslår skattelettelser, mens partierne til venstre for regeringen foreslår øgede anlægsinvesteringer.

Vi har mange medlemmer i byggeriet, hvor der også er sket en markant stigning i antallet af ledige. Derfor giver venstrefløjens forslag mening, hvorimod det er tvivlsomt, at det skulle hjælpe de ledige, at der gives mere til dem, der står godt i krisen.

Skattelettelser er heller ikke det, den nye overvismand, Carl-Johan Dalgaard, har foreslået. Dalgaard har modsat peget på, at der skal penge ud til dem, der har mindst, og som er på overførselsindkomster. Det vil øge den efterspørgsel, der mangler så mange steder lige nu.

Desværre ligner denne krise ikke de foregående, fordi den især rammer serviceområdet så voldsomt. Meget store dele af det danske samfund er ramt, men serviceområde har brug for en anden type tiltag.

Vi skal sætte gang i efterspørgslen inden for serviceområdet på den korte bane. Der er brug for en kickstart og en forøgelse af indkomsten blandt de ledige. Samtidig skal vi sørge for at udnytte ledigkapaciteten og sætte gang i den opkvalificering, der sikrer, at vi kommer stærkere ud på den anden side.

Sæt gang i servicebranchen

Der bygges ikke varige monumenter inden for servicebranchen. Her er monumentet selve den service, den enkelte giver kunderne hver eneste dag. Den omsætning, der mange steder er forsvundet helt, kommer ikke igen. Derfor skal vi genskabe incitamenterne til at efterspørge netop serviceydelser.

Det kan for eksempel være ved at indføre et fradrag på bestemte serviceydelser a la håndværkerfradraget, der gælder for resten af 2020. Det skal gælde for særligt udsatte brancher, hvor der er brug for en kickstart af efterspørgslen. Samtidig vil fradraget modvirke incitamentet til at proppe flere penge ned i madrassen under krisen.

Fradraget bør også gælde serviceydelser, der bestilles nu, og som først anvendes senere, eksempelvis gavekort. Det vil give incitament til at støtte ens lokale frisør, massør eller rengøringsassistent. Erhvervslivet skal samtidig understøtte fradraget med garantier for, at gavekortet kan bruges flere steder.

Men den generelle efterspørgsel i samfundet bør også øges. Det vil i den grad gavne servicebranchen.

Lige nu er efterspørgslen truet, fordi fyringer og faldende indtægter automatisk vil føre til faldende efterspørgsel på serviceområdet, der er særlig udsat under en krise.

Som overvismand Carl-Johan Dalgaard har beskrevet, vil vi se den største effekt, hvis vi giver dem i bunden af indkomstskalaen flere penge mellem hænderne.

I 3F er vi særligt opmærksomme på dagpengemodtagerne, der uforskyldt er ramt af krisen. De, der bliver fyret på grund af coronakrisen, må se deres indkomst falde til et niveau under det, som ikkeforsikrede selvstændige får af staten. Derfor er det kun retfærdigt, at vi sikrer dagpengemodtagerne en økonomisk håndsrækning udover dagpengene, så længe krisen varer. Det vil sikre, at de ledige fortsat kan betale regningerne og ikke behøver at skære voldsomt i forbruget.

Det vil også være gavnligt for de virksomheder, der lige nu er hårdt ramt af mangel på efterspørgsel og deraf faldende indtægter, og samtidig skaber det en mere retfærdig krisepolitik.

Tilskud til grønne projekter

Som en direkte konsekvens af regeringens krisetiltag står mange hoteller, konferencesteder og offentlige bygninger tomme. Det bør udnyttes til at gøre bygningerne mere klimavenlige. Det er ærgerligt, at de rapporter og anbefalinger, som regeringens 13 klimapartnerskaber har indsendt til regeringen, er druknet i krisen, for de rummer også mulige svar på at komme ud af krisen.

Rapporterne fra både serviceområdet og byggeriet peger på, at der er gode muligheder for at rykke på netop energiforsyningen i den danske bygningsmasse. Det kan for eksempel være installation af intelligente energisystemer, renovering af tekniske installationer, udskiftning af oliefyr og installation af varmepumper.

Det er oplagt at få igangsat installationer, udskiftninger og renoveringer, når bygningerne alligevel står tomme, og renoveringerne ikke vil genere brugerne.

Derfor bør regeringen indføre tilskud til energivenlige tiltag. Det vil både gavne klimaet og gøre virksomhederne mere rentable på den anden side af krisen.

Dansk Industri lancerede den 6. april en række forslag til at få gang i væksten under krisen. Her peger arbejdsgiverorganisationen også på en række initiativer fra klimapartnerskaberne.

Opkvalificer ledige

Danmarks stærkeste middel mod langvarige økonomiske kriser er dog vores veluddannede, fleksible arbejdskraft. Vi er i den grad omstillingsparate i Danmark. Og det bliver der også brug for i den tid, der kommer.

Job vil forsvinde og nye komme. Krisen vil ændre vaner. Derfor ser mange en fremtid, hvor deres arbejde bliver mindre efterspurgt.

Flere videomøder kan medføre mindre behov for persontransport på tværs af lande og inden for landets grænser. Derfor skal en del af vores medlemmer ændre retning i deres arbejdsliv.

De skal for eksempel transportere varer i stedet for mennesker. Det kan kræve en anden type kompetencer inden for eksempelvis moderne teknologi. Sådan vil det være på en lang række områder, og jo før vi omstiller os til disse nye udfordringer, jo bedre.

Derfor skal den danske beskæftigelsesindsats hurtigst muligt hjælpe de ledige med uddannelse og opkvalificering, så de er klar til den nye virkelighed på den anden side af coronakrisen.

Der skal i høj grad kigges på den enkelte ledige: Hvordan kan vedkommende få værktøjer, der gør ham eller hende mere værdifuld efter krisen? Det kan være, at de skal lære nye maskiner at kende. Det kan også være, at de udlændinge, der arbejder i servicesektoren, har brug for et danskkursus. Eller måske skal jobcentrene hjælpe dem med at sætte ord på deres kompetencer?

Denne krise bør være en anledning til, at hele beskæftigelsessektoren rykker sig med syvmileskridt, når den åbner glasdørene igen. Sektoren skal blive langt bedre til at opkvalificere ledige.

Vi har som samfund ikke råd til at lade alle de menneskelige ressourcer forsvinde sammen med coronavirussen. Vi skal komme stærkere ud af krisen.

Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at afværge orkanen fra sydøst. Det kræver både læhegn og vindmøller.

Per Christensen er forbundsformand i 3F

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Højre dagpenge skal ikke være midlertidig. Vil en god dagpengedækning ikke give flere lyst til at tilmelde sig dagpengesystemet - så vil der der flere til at dække den solidarisk ordning.
Da dagpengelængden blev nedskåret med flere år, da faldt kontingentet ikke - så er det ikke på tide at give de forsikrede mere for deres kontingent?

Marianne Stockmarr, Kim Houmøller og Alvin Jensen anbefalede denne kommentar

"I 3F er vi særligt opmærksomme på dagpengemodtagerne, der uforskyldt er ramt af krisen".

I bør udvide jeres horizont. Ikke fordi mange af de tiltag du nævner ikke kan bruges men det er business as usual. Håndværkertilskud til de velstillede - tja.

Jeg synes dit brug af ordet uforskyldt virker mistænkeligt. Hvorfor ikke bare - I 3F er vi særligt opmærksomme på dagpengemodtagerne, der er ramt af krisen? Hvem af de ledige er det der ikke uforskyldt er arbejdsløse?

Problemet med fagforeningerne er at de kører med på en del og hersk politik og er usolidariske med dem der står udenfor. Der bliver tænkt vanetænkning og det er ikke der vi er nu. Vågn op - vi er i 11.te time.

Stil krav om en jobgarantiordning for alle der vil og kan i stedet og bliv til den folkelige bevægelse i kunne være.

"Der skal i høj grad kigges på den enkelte ledige: Hvordan kan vedkommende få værktøjer, der gør ham eller hende mere værdifuld efter krisen? Det kan være, at de skal lære nye maskiner at kende. Det kan også være, at de udlændinge, der arbejder i servicesektoren, har brug for et danskkursus. Eller måske skal jobcentrene hjælpe dem med at sætte ord på deres kompetencer?"

Indledningen "Der skal i høj grad kigges på den enkelte ledige", giver mig ufatteligt dårlige konnotationer uagtet at du uden tvivl mener det godt.. Hvorfor er det altid den vej kikkerten er rettet. Prøv lige at rette den ud mod systemet eller sagt på anden måde - er det mennesket der skal tilpasses maskinen eller er det maskinen der skal tilpasses mennesket?

Lige nu trænger vi vist mest af alt til en systemændring.